03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Z7 EKİM 1996 PAZAR • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR 19 Craeme Souness'ın takımı costu Southampton'dan M. United'a 6 gol REŞAT\KAR LO1M>RA-Ingıl ereSuper Lı°ı noe b r surpnz daha •Oalatasarav ıreskıteknıkdı- ' rek OTJ Graeme Souness'ın ıçalı^tırcığı Southampton ,'FBahçe'nınŞampiyonlarLı- sgıVdek rafubı \lanchester SJnıted ı 6-3 vencı Geçen ffıafta da Neucanle L'nı- «eddan * gol \i\en \f Unı- ted. bjr raîtada kalesınde 11 g o l Dirden gormus. oldu M Unıted Lzun vıllardır resmi nnaç'a6golbırden\ememiş- ta Galat^sarav ıneskısa\un- nna ovun^usu \an Gobbel ın câe fortna gıvdıgı Southamp- t o n M Lnıted kar^ısında Berkonç (2ı Le Tissier ve Ostenstadfın (3) gollerıvle Cünün İcinden • Kocaeüspor Kulubu Ba^kan- lıgı na olağanustu genel kurul- da son anda ada\ olan Sefa Sır- men \enıden veçıldı Vonetım Kurulu ise>u ısimlerden olujtu Hıkmet Erenkava Ozcan Ozal- aın Reıep \azıcı Murse! Ok Ibrahım KaraoMnanoglu Ozcan Yalçmkava Ce\detBagdat Bur- hanKasım RasımSu BekırHa- lefler Suat Temogn Mustafa Soyer Ozer 41tan Cemıl Don- mez OsmanKuvu Zekı Ak\ol FerruhDuvgu VfehmerEfe Fe- nt Ataman Mustafa Ekşı • 30. \\rupa Basketbol Şam- pıvonası Eleme Grubu nda 10 ekım çar$amba gunu Ankara da vapacagı Hırvatistan maçına ha- zırlanan (A) Vlıllı Basketbol Ta- kımı ılk hazırlık kar^ıljşmasın- da Bınnu lıg ekıplennden Turk TelekomPTT \ı 85-64 \endı • Turkne Rıtmık Cımnastık Şampıvonasi Edırne \fım.ırSı- nan Spor Salonu nda ba^ladı 9 kulupten toplam 46 sporcunun katıldıgı >ampı\onanm ılk gu- nunde bu\ ukler \egençlerde ıp top labut \e kurdele vanşmala- nvapıldı BmuklerdeOzgeOz- ertoplamda i2 M) puanla bırın- cı oldu Gençlerde ıse Mısra Ç ı- ğercıoğlu toplamda 3^ 60 puan- la bınncılığı eldeettı I 13. l luslararası Cumhunvet KupaM Gen(,ler Greko Romen ve Serbest Gure$ Turnuıası na Istanbulda de\am edıldı Abdı Ipekçı Spor Salonu nda 1 f ul- ) J ^ 7 tılımıvia gerçekleştınlen rurnu- \ada Greko-Romen stılde S serbestte ıse 3 Turk gure^cisı tı nale \ukbeldı 11 LluslararaM Cumhunvet kupasi Gençler Greko-Romen \ e Serbest Gure^ Turnuvası bugun vapılacak tı- nallerle sona erecek • Turkne İkıncı \e Uçuncu Lıglenne dun o\ nanan maçlarla de\amedıldı Toplusonuçlar 2 LİG 1 Grup \ Hısan Id \ K Karabuk }-2 2 Grup K Ya- ka-Kuşada^ı 0-0 4 Grup An k Demır-Çorum 1-0 Erzıncan Erzurumspor 1-0 3 LİG l Grup k kotasinan Bld -Poturge Bld 2-0 G San- ko-Nızıp B" 2-0 A Grup A Ko ca-Ça\cuma ^-0 > Grup Sel- çukLn-EGO 1-0 Ankara K Hızm-Konva Vol 0-1 Ankara BŞB-^ksarav 2-0 8 Grup İCuçukkov-E\up 2-0 BVVANLAR I Lıg Dınarsu Ozbostancı 6-0 B At>arış)annda. Kuzo kıbn^ Turk Cum]ıun\ etı Kupası Ko^u- su nu Ihsan Koç un \ ıra \ ıra ısımlı saftanı kazandı Bu arada dun koşulan at vanşlannda 4-8- 3-7-2-1 kombınesinı bılen 147 kı»ı 67 2mıhon^66bın6^0 şer !ıra ıkramıve kazandı Otevan- dan ^8 Cumhurba^kanîıgı Ku- pa>ı ko^usu bugun Velıetendı Hıpodromu ndako^ulacak Tur- kı.e/oke\ kulubu ılen^aatuv- gdamasi nedenı\le \anslann bugunden mbaren >aat 11 00 te ba>!a\acagjnıat,ıkladı H L rla"da \apılan 1 Lluslarara- sı 3a\anlar Basketbol Cumhun- \e KupasımaçındaTurkıve Lk- ra na vı 92-82 \endı • l luslararası CumhumetKu- pa-ıBınıcılık\an>malan Buta Bniı.ıhk Tesıslen nde ba>ladı Inerbank kupaM Engel Atlama EĞtımYan^maları sinıtında a\- nı Duan \e zamanda \an^ı bıtı ret Oben Alba\ rak Runstrom sdjatıvla Se\ınçTına<- Tobb\ adj anvla Onur 0;.man Naca- odu Lkraıne adlıatnla Do Taİ \organcıo*lu \en\ A^Ir ~>â\si> adh atıvla Oben Alba\ al CarıSNa iMmlı atısla Se- ırı,Tınas Ekns adiı atıvla bı- ıruİ!ğ"ı pa\ la^tılar • \oie\bol 1 ba\anlar>eer- eder lıglerıne dun \apılan ij,larlade\amedıldı Sonuçlar 5Me Erkekler Çanka\ a B - \n- anDemır 0-3 TED-Petrolotı- - )-3. Ankara L -Ankara SSK €3 Ltatıstık-A Etbalık 3-0 ladolu L -B Emnıvet 0-3 <45\-Antaha DSİ 3-0 Ireğlı-Kari}ivaka 1-3 S Lee- l-a\aeucu 3-0 S S Me^elı I M 0-3 Elazıg DSl-Tokat B l«ene 3-1 Ercıve^ L-Samsun S 0-3 Bavanlar lllerBanka- - rıkaraK V] Ankara DS! rkDemır 0-3 \urtkur-ANu ue Has 3-0 Anadolu L asenDSl 1-0 Eskı>ehırDSİ :tT.Çukuro\a 1-1 Çukuro -Samsım Atakurn B 3-2 ıceC -Ladık 3-0 (HukJTien) t>aB-Kocaelı 0-3 galıbıvete ula^tı Ale\ Fer- guson un ı^alı^tırdığı M Unı- ted ın gollerı ı->e Beckham, Vla» \ e Scholes ten geldı Maçın21 dakıkasındaKean hakemden kırmızı kart gore- rek o\un dı^ı kaldı Geçen hafta Manchester Unıted ı ^-OvenenNe^casıt- le Lnıted ıse depla?>manda Leıchester a 2-0 venılerek vanda^larını duş kırıklıgına uğrattı Ingıltere Super Lı- gı nde alınan dığer sonuçlar ş.ov le Arsenal 3 - Leeds 0. Chdsea 3 - Tottenham I Co\entr\ 0 - Uednesdav 0 Leıchester 2-Neucastle 0 Mıddlesbrough 0-VVımble- don 0 Sunderland 1 - A»ton \ılla 0 Uestham 2 - Blac- burn 1 Elektrik kesintisi nedeniyle ara verilen maçı ay-yıldızlı ekip 3-1 kazanarak avantaj sağladı Voleybolda Fransa bayraım Türkiye: 3 - Fransa: 1 S4LON: 4tutwk HAKEMLER: Lzı Bertju (Isıaıl) (7) Lmır Sokulluoglu (7) Tl'RKİV E: kenuıı (X) Cengızhan (7) Erhan (9) 4lı (8) Gokhan (8) Baıi} (6) Cahıt (6) 4/ıEmı/un (6) 4\kut (6) FRA1NSA: Dakııın C) Chambeıtm (6) Vaıkuer (6) \inau P) Capet (6) Heıpe 16) Hatte (6) Bn (6) Sunthez <6) Romatn (5) Dekergılet (5) Gıaınorka (6) SETLER:/2-/5 15-10 lî-6 H H SURE: ?/ ılk 24dk 29ılk 37dk ALEV ANAKOK A.NKARA - Erkek \olevbol Mıllı Takımırnız Fransa vı 3-1 \enerek A\- rupa Şampıvonası Grup Eleme nıaçi- na ıv ı bır ba^langıç \ aptı Geçen v ıl da avnı grupta mucadele ettığımız 3-1 \ e 3-2 \ endığtmız Fran- sa kar^ısına mutlaka kazanmak ıçın çıkan millılenmız ılk sete ı>ı başladı Hucumdakı başansıyla 4-1 6-2 one geçtı Ne var kı ovuna dengevı getı- ren Fransızlar bloktakı ba^anlan) la farkı kapadılar Sete buvuk çekı^me gelırken Gokhan ve Erkan ın blok- ları mıllı takımımızı tekraronegeçır- dı Ancak hatalar sonucu Fransızlar savılan 10- Î2 >aptı Erkan ınhucumu beraberlığe getırdıyse de rakıp setı 15-12 kazandı Setı ka>betmenın getırdığı moral- sızlık ust uste rnanjet hatalarını da be- rabenndegetınncesayılar2 settebır ara 0-3 oldu Seıtıih Okta> ın aldıgı mola mıllı takımı toparlarken Gok- han ın smaç servıslen oyunu lehımı- ze çevırdı Ancak kesilen elektrıkler maçındurmasına>olaçarken mıllıle- rın de hızını kestı Ama çabuk topar- lanan mıJfıJer setı 15-10 kazanmasını bıldı 3 sette volevbo) adına rum guzel- lıklenortavakoyanmıllıler )5-6ıle2- l'Iık ustunluğu vakaladı Son sette ıse buvuk çekı^me vardı 12-6 one geçtıkten sonra duraklayan mıllıler Fransizlann toparlanmasına ızınverdı Amamaçkopmaanınagel- dığınde Gokhan ve Kenan ın etkılı oyunlan mıllı takımımıza grubunda- kı ılk galıbıvetı getırdı Voleybolda zor maç Bayanların rakibi Italya Spor Senisi - Bayan Voleybol Mıllı Takırrumız Avrupa Şampı>onası Grup Elemesı ndekı ılk maçını bugun o>nu>or Italya'nın Venedık kentındekı karşılaşmajı az savıdaTurk seyırcının de ıziemesı beklenıyor TSİ l7 30dakımaç oncesı mıllı takım oldukça ıddıalı 3 hafta once ba^lavan lıgler nedenıjle sporculann form duze\ lennın >uk>eldığını bıldıren teknık kadro "ItaKa'da kazanırsak bir ust grubu garantileriz. Ancak ka\ betmemiz halinde de hedeften uzaMaşmav ı/" açıklamasında buldu Israıl ve Italva ıle a>nı grupta yeralan mıllı takım, ıkı rakıbınden bırını >;at dı^ı bırakırsa f ınaller ıçın buvuk avantaj sağla>acak Voleybol Federasyonu Ba^kanı Naci Bavamlıoğlu, "Hedefimiz fînaliere j urumek. Ba>anlannıı/dan galibi>et beklhorum. Grubumuzda ilk iki sınıvı hedeflh oruz " dedı Mıllı takımımız grubundakı ikıncı maçını israıl le oynayacak 86/10911 SAYILI BAKANLAR KURULU KABABI SIGARA SAĞLIGA 2ARARUDIR CLMHLRİYET KLPALARI Hedef madalya Spor Senisi - 29 Ekım Cumhunvet Bavramı nede- nıvleduzenlenen sporetkın- lıklerıne bugun de devam edılecek Program^ovle Güreş: 13 L luslararası Cumhunvet Kupası Gureş \(ıisabakaları Abdı Ipekçı S- porSalonu nda vapılacak tı- nallerle sona envorf 10 00) Boks: C umhurıvet Kupası Boks Musabakjlan na San- yer Spor Salonu nda ^aat 17 00 den ıtıbaren devam edıiecek Cünün Programı HTBOLI.LİG IU0 Samsunspor - Zev tınbur nu(l9 \(avıs) njtO Genvierbırlığı-A Gutu \nkara 19 \la\is) 14.00 Sarıver-Vanspor (^u^uf /ıva Onı?) 14 00Denızlı-AntaKa(Şe!ıır) MOOKtanbul-Kocaelı (Inonu) 14 00 Canakkale Dardanel Bursaspor(18 Mart) 19 00 Altav-G Sarav (Ataturk) 2. LİG 13.00 Adıyaman-SıırtlCov Hız- tnetlen (Âtaturk) 13.00 Malat\ a-Hatav (Inonu) 1300Elazıe-Bınaol (Ataturk) 13.00Ş Lrfa-DBakır fŞ Lrfal 13.00 A Hopa-Ç Rıze(Hopa) HJ0 kavsenspor - Iskende- runspor (Ataturk) lUOŞeker-Unve(Cebecı) IU0 Vozgat-PTT (\ozgat) 13J0Eskışehırspor-Mersın Id- man \urdu (Ataturk) 13.30 Duzcespor-Adanaspor (ISTemmuz) 13.30 Konva-Kemer I Ataturk) 13J0AdanaDemır-\enı Af- von(5 Ocakl J3J0 Zonguldakspor- Edırne iZonguldak) 14.00 Sakarvaspor-Vı^antası (Ataturk) 14.00 G O Pasa-Beylerbevı 14 00 Bakırkoy-Kartal (Şen iıkkov) 14.00 Venı Turgutluspor-Mug- laspor (Turgutlu) 14 00 Buca^Balıkesır (Buca) 14.00 Soma Lınvıt-Goztepe (Soma) 14.00 Avdın-\ Sahhh I \ Menderes) 14.00 Alanvaspor-Inegolspor (Mıllı Eaemenlık) BİNİCİLİK II 00 Engel Atlama >an:?ma laıı (\laslak) K.\RATE 1 l.OOCumhunvet Kupası (Sa rıver) JIDO 12.00 Cumhurıyet Kupası ıkartal} TV'de Spor CINE 5 17.30 Formula 1 19.00 Altay - Galatasarav kar^ılaşması naklen 1 KOŞl: F Kmalıkız(6) P Fırtına Lnııt (4) PP Ramazan 9(1) 2 KOŞU: F Faır Taıl (4) P Fastest Irısh (5) PP \an Damme(3) S Trapper(2) 3 KOŞL. F Santa, Stud (6) P Havırlısj (4) PP Golden Eve(2) S Coquette(l) 4 KOŞL- F Hurol (2) P Phellos(8) PP Adnan(l) S Guldıta(6) 5. KOŞl: F BoldPılot(6) P Thunder Boit 1 (5) PP Aır- man (1) S Ramadan (8) 6. KOŞl- F katlav (1) P Bugrahan (6) PP Alaattınbev (4) S Kesıre (9). SS Erdem (12) 7 KOŞl F Gelınkız (4) P Fındık " O) PP Sedo, (10ı 5 Babaruhı(2) Gunun İkılisı: ^ Ko^u 5 6 TabelaBahıs-1 6 4 9 12 ^İJÎLİGANYAN 4 6 2 6 1 4 5 4 8 6 5 2 1 4 9
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle