26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 27 EKİM 1996 PAZAR* 14 KULTUR 'Everyone Says I Love You' ile ilk müzikalini gerçekleştiren Woody Allen, 26. filmine başladı Canı sıkdıııea bir müzikal yapüKultur Servisi - Altmıs vasmagıren V\ood> Allen, ba^arMvla kendı\ie ö\unrre hakkını kazanmis bır sanatçı Allen vırmı altıncı fılnıının çekımlerıne bajlarien "EveryoneSays 1 Love You"adlı yırmı besinc fılmı kabim basında Amenka da gostenme gınyor \\oody Allen'ın bu ılk muzıkdlı bıraz hatıf. ne^elı \e heyecan y uklu bır fılm Allen'm yarattığı karakter. Pans Nevv \brk \e Veıiedık'ın buyulu ortamindd Julia Roberts la buyuk Dir ask yasıyor VVoody Mlen çektığı fılmlerle ruh halı arasında hıçbır bağlantı olmadığını soyluvor "Canımın çok sıkkın olduğu. çok sinirii ^ ^ — — ulduğum bir donenıde oldukça neşeli fllmler. taııı ha\anıda olduğum donemlerde de bunalımlı filmler çektiğim oldu" dıyor "Everyone Says I Lo\e You'da gerçeklerden kaçmaya çalısılıyor Allen'ın otuzlardan \e kırklardan seçtığı vırmı dort sarkıyla bezenmıs romantık bır fılm Ya^amında tutkuy la bağlı olduğu seylerı tılmlen yoluvla ınsanlarla paylaşan sanatçı bu fılmde de delıkanlılılık çağının muzıklerını Nevv York'u \1ar\ Brothers'ı \e elbette cazı tasiyorekrana VVoody Mlen muzık tarıfıı açınndan otuzların ve kırklaıın oody Allen'ın bu ılk müzıkah bıraz hafıf, neşeli \e heyecan yuklü bır fılm. Allen'ın varattığı karakter, Parıs, Nevv York ve Venedık'ın büyulü ortamında Julıa Roberts'la büyük bır aşk yaşıyor. Yaşamında tutkuyla bağlı olduâu şe\lerı fılmleri yoluyla ınsanlarla pavlaşan sanatçı, otuzlardan \e kırklardan seçtığı yırmı dört şarkıyla bezenmış bu romantık fılmde de delıkanlılık çağının muzıklerını, Ne\v York'u, Marx Brothers'ı \e elbette cazı taşıyor ekrana. en ba^arılı sarkı yazarlarının donemı olduğunu belırtırken bugun hıç kımsenın "Rodgers and Hart' \e 'Rodgers and Hammerstein'la yarısmaya cesaret bıle edemeyeceğını duijunuvor Fılmın Dren Barrvmore. Julia Roberts, Alan Alda,GoldieHawn, Itzhak Perlman, Ldvtard Norton, Tim Roth \e Natalie Portman'dan olu^an nıtehklı kadrosiı da muzıkal çekeceklennı son anda oğrenmıs Oyuneuları bu konuda bastan uyarmamakla çok da buyuk bır rıske gırmedığını dusunen Allen. bu konuda sunları sovluyor "Oy unculardan pek çok şey yapmalarını istivoruz. Bi/im için aşk sahneleri çekiyorlar, hızlı arabalar kullann oriar. Şarkı sö> iemenin tehlikesi ve /oriuğu bunlardan fa/la değilaslında." Allen. >arkı soylemeyı bu kadar kolaya ındırgese de fılmın kotu kızı olan Drew Barnmore'un sesı ınsan sabrını zorlayacak kadar kotu çıkınca mecburen sarkılarda seslendırme sanatçısı kullanılmıs Daha once de sarkı soyleyemeven sanatçılarla muzıkal çekmeye gıristığını belırten sanatçı oy unculardan sadece ıstedıklerı ıçın sarkı soylemelerını \edans etmelerını ıstı\or Çekımler sırasında fazla tekrarı sevmeyen. doğallığı yakalamaya çalisan Allen. bu tavrını muzıkaliere de tavyor ve bu nedenle de muzık açısından nıtehklı bır kalıteyı değıl de doğallığı on plana çıkanyor Allen'ın bu yaklasımın ardında yatan bınncı neden 'mukemmel olmayanın içindeki güzelliği yakalamava çalısan sanatçı'nın ıslenmemıs. hanı sanata duyduğu hayranlık yatıyor Sanatçı Neu Orleans Jazz Grubu Nevv \ork ve Venedık'e duvduğu ılgıyı de bu hayranlığa bağlıvor Venedık'ı ve Nevv York'u pıs olsalar da sev ıvor En azından yapay değıller •Everyone Says I Love You' Allen ııı en basarılı fılmlerınden değıl elbette. ama lıbeıaller ve cumhurıvetçılerle dalga geçılen kalıramanların âşık olmaMiıa da ızın verılen hoş bır fılm Allen tılmde sakız çığneşen, aksı bır kız olan Drevv Barrvmore'dan tatlı bır kız yaratıvor Bu doııu^um Allen'ı da saşırtmıs aslında Ba'jlangıçta ıvı bıroyuncu seçımı vapamadığını hisseden vonetnıen Barrvmore un kıyatetını ve saçını değı^tırınce butun endifjelerınden kurtulmu^ Ancak ele^tırmenler Allen'ın bıçımlendırdığı Barrvmore'un kendıne — ^ — ozgun avrıcalıkları vıtırıp klasık bır çekıeı hevetanlı Allen karaktenne donu^mesınden ^ıkâşetçı Işıiı ılgınç vanı ıse VVoodv Allen'ın tılmlerınde klasik kadın tıplemelen varatırken ozel havatıııda ozellıkle bu tıplerden uzak durmasi VVoodv Allen'ın Robin W illianıs. Bilh C nstal, Demi Moore ve Mariel Heming>»a\'le çektığı son tılını ıse "fars komedi" turunde Ama sanatçı bu çekımler sırasında vırnıı vedıncı tılmının senarvosunu vazmava ba^lamış bıle. çunku \ırmı be:> vıllık sınema havatıııda oiKehkle zamanın ne kadar hızlı uevtıüını oürenmii; VVood* Allen Picasso'yu konu alan yeni bir biyografide, kadınlann da sanatçıya çok çektirdiği savunuluyor 'Yaratan ve yok eden'e hoşgörülü bir bakış • Picasso'nun yaşamıyla ılgılı bılınmeyen kımı avrıntıları ıçeren "Pıcasso'nun Yaşamf başlıklı kitabının yeni yayımlanan ikıncı bölümünde John Rıchardson, Pıcasso'nun kadınlarla ılişkisı konusunda sanatçının adını temıze çıkarmaya çalışıyor. Kıtabın >enı tartışmalar gündeme getırmesı beklenıyor. Arianna Stassınopoulos'un oldukça sert bıyografisı "Pıcasso: Yaratan \e Yok Eden"e dayanan "Pıcasso" fılmının de bu tartışmadan pavını alacağına kesın gözüyle bakılıyor. KıiltürServisi-2ü >uz\ılınen yeteneklı sanatı,ılarından bırı olan Pablo Picasso. va^amı bovunea ve oldukten sonra da sanatının yaııı sıra kadınlarla olan ılı^kılcnylc de gundeme geldı sık sik Kadınlara son deıece kotu davranan ıflah olmaz bır çapkın olduğu yolunda savisız habere vazıva. kıtaba konu olan Pıcasso'nun adı çıkmı^tı bır kere Şu -.ıralar Ingıltere'de vayınılanan ve genı^ kapvimlı bıraraştırmanın urıınu olan dev bır Pıcasso bıvogratisinın ikıncı kıtabı ıse. bu ıddıalan valanlıvor Pıcasso nun adını temıze çıkarmava çalısıvor Sozkonusu kıtapta. Pıcasso'nun kadınlara çektirdiği valanlanmıvor ama. kadınlann da Pıcasso'ya çok vektırdığı sovlenıvor Ayrıca Pıcasso metreslerınden ıkisine e\lılık teklıt etmis ama leddedılmıs Picasso"nun bu >eni bhografisinde sanatçının kadınlara i\i davrandığı so\lennor. ı Hotoğıat ARA GULER) Gazetemızde bırkaç hafta once ressam Bedri Ba>kam'ın Pıcasso ıle ılgılı vazı dızısını okumus olanlar. 20 vuzyılın bu dev sanatçısınm kadınlarla olan ılıijkılennın avnntılannı oğrenmıslerdır Pıcasso'nun ya^amıvla ılgılı bılınmeven kımı ayrıntıları da ıçeren "Picasso'nun Vaşamı" ba^lıklı kitabının venı yavımlanan ikıncı bolumunde John Richardson. Pıcasso'nun kadınlarla ılişkisı konusunda bugune dek çeytlı vavınlardan edındındığımız bılgılen çunıtmeve çalısıvor Rıchardson. Pıcasso'nun kadınlarla olan ılıskısının abartıldığını ıddıa ederken. Rembrandt ya da Matisse gıbı ressamlann ne kadar şovenibt olduğunun gozardı edıldığını soyluyor Rıchardson'ın kitabının. Pıca.sso'nun yaşamıyla ılgılı yenı tartışmalar gundeme getırmesı beklenıyor Ulkemızde henuz gosterıme gırmeyen Merchant-l\or\ yapımı Pıcasso fılmının de bu tartışmadan payını alacağına kesın gozuyle bakılıyor Pıcasso'yu \nthonv Hopkins'ın canlandırdığı tılm Arianna Stassınopoulos'un oldukça sert bıvosrafısı "Picasso: Yaratan \e Yok Eden"e dayanıyor "Picasso'nun Yaşamı" kitabının yazarı Rıchardson ıse sanaKiya hosgoruvlc yaklasıyor "Picasso'nun kadınlara kötü dav randığı doğru. ama a> nı zamanda ne kadar bu> uk bir se\ gi \e şefkat gösterdiği unutuluvor." Rıchardson. kıtabında Pıcassonun evlılık teklıtlerını reddeden ıkı kadına genis yer ayırmıs Bu kadınlardan bırisi Pıcasso nun 1915 yılında tanıdığı Gab> Lespinasse Montparnasse'da bır kabarede dansçı olduğu sanılan bu kadının Pıcasso'yla olan ılı^kısı sirasinda unlu sanatçının ozellıkle Gabv ıçın yaptığı resımler mektuplar kısa bır sure gunısiğına t,ıktı. Rıchardson bıyografısınde bunlardan vararlanıyor "Mektuplardan birinde, Picasso her hiri farklı renklerde harfier boyayarak •Seni se\i\orum* yazmış Gaby için. Bu, Picasso'nun duygusal tarafını «ostermiyor mu?" dıve soruyor Rıchardson Bu arada PKasso'nun olumle boğus.an kanserlı otekı sevgılısını de soyle açıkhvoı Rıchardson "Kanserli se\ gilisi Eva ölünce. Gaby'ile e\lenecekti. Ama Gaby başkasıyla evlendi." Rıı-hardson. kıtabında Gabv nın Pıcasso'yu nasıf terkettığı. Pıcasso'nun çektığı acıları anlatıvor Pıcasso çok acı çekmış olmalı kı. bu olavın hemeıı ardından Irene Lagut'a asık olııvor ustclık saırdostu Guillaume Apollinaire ıle bırlıkte o kızı kaçınvorlar takat Pıcasso kapıyı bıle bıle kılıtlenuyor kız kaçıyor ama sonra kendılığınden gerı donuyor Bu ıliskı de bır MI •.ıımyor. tam evleneceklerken Irene eskı sevgılısıne gerı donuvor Bu gıbı savısız ayrıntıyla dolu olan "Picasso'nun Yaşamı" başlıklı kıtabında John Rıchardson. ne kadar hos.goıulu olursa olsiın. unlu sanatçının yaşamıyla ılgılı gerçeklerı değı^tırenııyor Rıchardson. kıtabında Pıcasso'nun kadınlara kotu dav randığı gen,eğını çurutemıvor belkı. ama sanatvinın yaşamında ve sanatında kadınlann etkısını ırdelerken onemlı gozlemlerde bulunuyor "Picasso'nun kadınlarla ilişkileri son derece yoğundu. Çe\resinde bir kadın olmadan yaşayama/dı. 1936-1944 vılları arasında Picasso'nun se\gilisi olan Dora Maar bana, Picasso'nun se\ gilisi değiştiğinde her şeyin değiştiğini soy lemişti: Sanatı, arkadaşları. scvdiği şairler. ov ve hatta köpek..." SJNEMALAR • Işıklar Sönmesin Basrollennı Berlıan Şımsek Ta- nk Tarcan. Şermın karaalı ve Tuncel Kurtız ın pay laştı- âı fılmın yonetmenı Reis Çelık (Bevoğlıı Lale 249 25 "24, Bakırlo\ 4v$ar 583 14 9', Çemberlitai Şafak 516 26 60. kadıkoy Hakan 33-96 3') • Dördümüze Bir Eş Basrollennı Mıchael keaton v e Andıe MacDovvell'ın paylaştıûı fılmın yonetmenı Harold Ramis (BeyoğluEmek'293 84 39, Te$\ikiye 4FU224 05 05, İstanbul Priıues 285 06 95, Parliament Cine-, matlub 263 18 38, Çemberlitai Şafak 516 26 60, Ba- kırköy "4- 5'2 04 44, Galeria Prestige 560 ~2 66, Ka-, dıkbv kadıköv 33" "4 00, Mtunizade Capitol 310 06, '6) • Kazan Fılmın basrolunde Shaquılle O'Neal yer alı-» y or (Şiili kent 241 62 03, Be\ oğlıı Fitai 249 01 66, Al-,, tunizade Capitol 310 06 16. kadıkö\ As 336 00 50, Ba-1 kırkoy İıuirli 5^2 64 39, Bakırkoy 4\} ar 583 14 9'J '.• • Twister Jan De Bont un vonettığı fılmde basrollerı ı Helen Hunt. Bıll Pa\ton ve Jamı Gertz payla>ıyor (Eti-t, ler 4kmerkez282 0505, Te^ikiye 4F\f 2240505. Be-S ıoğlıı 4tla\ 252 85 ~6. htanbııl Print.es 285 06 95, Ba- kırko\ Carousel 5~1 83 80. Bakırkoy Renk 5"2 18 6İ,- Ortakoy Feriye 236 28 64. Osmanbey Gazi 24" 96 65, 41tttnizade Capitol 310 06 16, Kadıköy \loda 33 7 01, 28, Erenkoy 4pollon 362 51 00, Fenerbahçe Pyramid, 348 01 50, 4ksaray hldız 589 61 39, Fatih Feza63116 08, Pendik Guney 354 13 88, Florya Prestige 663 28 86, 4vcılar Standart 695 36 45) -\ • Damdaki Süvari Jean-Paul Rappeneau'nun yonet-ı tığı fılmde basrollerı Julıet Bınoche veOlıv ler Martınez paylasjyor (Beyoğlu Beyoğlu 251 32 40, Altunizade Capitol 310 06 16, Suadiye \fovieplex 385 24 49) • Kuş Kafesi Mıke Nıkhols'un vonettığı fılmde baş- 1 - rollerı Robın \\illiams. Nathan LaneveGene Hackman. pay lasıvor (Etiler Akmerkez 282 05 05, Teşvikiye 4FVf' 224 05 05, Beyoğlu Fitai 249 01 66, İstanbul Princes' 285 06 95, Ortakiiy Princess 22 r 91 4~. Etiler Hilhide 1 263 18 38, kadıko\ Surey ya 336 06 82, Altunizade Ca-r pitol 310 06 16, Bakırkoy Carousel 543 83 80. Bakır- koy İncirli 5'2 64 39, Osmanbey Gazi 24" 96 65, Pen- dik Guney 354 13 88) • NefretMathıeu kassovıtz ın vonettığı tılmde basrol- • len \ ıncent Cassel Hubert Kounde ve Saıd Taghmaouıı paylasıvor (Beyoğlu Alkazar2932466,kadıkoy 4\336 • 00 50. Erenköy 4pollon 362 51 00) • Şehir Melekleri Tım Pope un yonettığı tılmde baş-i rollerı \ ıncent Perez. Mıa Kırshner. Rıchard Brooks ] liiü\ Pop vc lan Dııry pay la^ıvor (Beyoğlu Fitas 249 01' 66. Osmanbey Gazi 24 "' 96 65. Etiler Umerkez 282 05 - 05, Ortukoy Priıness 22" 91 48, Bakırkoy Carousel5"! 83 80, Altunizade Capitol310 06 16. Kadıköy Ocak 336 1 3" 'I. Pendik Oscar 390 09 69) • Kansas City Robert Altman'ın yonettığı fılmde bas- • rollerı lennıter Jasonleıgh. Harry Belafonte Mıranda Rıchardson paylasıvor (Beyoğlu 4lkazar29324 66. İs- tanbul Princes 285 06 95, 4ltunizade Capitol 310 06 16, Kadıko] Baharıye 414 35 05, Suadiye \1ovieplex 385 24 49) • Red Kit Red Kıt'ın Daltonlarla mucadelesını anla- tançızızı tılmTurkçeseslendırmesıyleüostenlecek (Be- yoğlu Fitas 249 01 66. Harhiye As~24"~63 15. Etiler 4k- ' merke: 282 05 05, Bakırkıh 4vsar 583 14 9". Çember- ', litas Şa/ak 516 26 60. 4vcılar Standart 695 36 45, 41- [ tunizade Capitol 310 06 16) '' • Fargo Basrollennı Frances McDormand. V\ ıllıam H \lac\. Steve Buscenı'nın pay lastığı fılmın yonetmenı Jo- el ve Ethan Coen (Be\oğlu Beyoğlu 251 32 40, Kadı- köy Broadnay 346 14 81) • Kurtuluş Günü: Fılmde basrollerı \Vıll Smıth Bıll Pulnıan ve Jeft Goldblum paylasıyorlar (Kadıköy Reks 336 01 12. Şisli Kent 241 62 03. Beyoğlu Sinepop 251 11 '6. Beyoğlu Lale 249 2> 24. < eınberlitas Şafak 1 \e 4 - 516 26 60. Bakırkoy 4vsar 583 14 9". Bakırko) İn- ıirli 1. ve 2. salonlar 5"2 64 39. Gallerıa Prestij 560 "2 66, 4triıım Prestij 559 80 63, Suadiye \fovieplex 1 ve 2 - 385 24 49) • Şeytanca: Basıollennı Sluron Stone. Isabella Ad- < janı Chazz Palmınterı ve kathy Batcs'ın pavlastıgı tıl- mın yonetmenı Jeremıah C hechık (Harbiye As 246 63 15, Be\oğlıı Fitas 249 01 66, Bakırkoy Âvsar 583 14 9". ku'dı'ko) Ocak 336 3" '1) ' j • Cennet Mahkûmları: Bairollerını Alec Baldvvın. \1ary Stuart \lasterson kelly Lynch ve Enc Roberts'ın paylastıöı tılm Phıl Joanou taratından yonetılıyor (Be- yoğlu Fitai 2 4 9 0I 66, Kadıkoy Atla/ı'tis 418 26 56) • O da Bir Ana: Terrv üeorge un yonettığı tılmın bas- rolunde Helen Mııren yer alıyor (Suadiye \lovieplex 385 24 49, Beyoğlu Alkazar 245 T i 83) ' ı • Trainspotting: Basrollennı Evvan McGregor Ev\en ' Bremner John Lee Mıller ve kevın McHıdd'ın paylas- , tıöı fılmın yonetmenı Danny Boyle (03, Beyoğlu Atlas \ 252 85 "6, Kadıkoy As 336 00 50) \ • Bir Fransız Kadını: Basrollennı Emmanuelle Be- art. Danıel Auteuıl veGabrıel Baryllı nın pay lastığı fıl- > mın yonetmenı RegısVVargnıer (KadıkoyBahariyeEıı- \ roimage 414 35 05) \ • Çok Yakın ve Çok Özel: Basrollennı Robert Red- ! ford ve Mıchelle Pteıfter ın pay lastığı fılmın yonetme- | nıJonAvnet (Şis,li kent 241 62 03, Suadiye \lovieplex ' 385 24 49, Kadıkoy Hollynood 338 90 "6) FILMI KOTNÇALOYSKI YÖNETIYOR The Odysseia'nm Türkiye çekimleri sürüyor Kultur Servisi- "Tango ve Cash" "Maria'nın Aşklan"gıbı tılmlerın yonetmenı Andrei Konçalovski nın yonettığı Homeros'un M O 8-9 yuz\ ıllarında kaleme aldığı Odysseıa destanının çekimleri 14 ekımden bu vana Turkıye'de suruyor Amenkan NBC Televızyonu ıçın çekılen 32 mılvoıı dolar butçelı tılmın vapınıcısi ıse Dvson Lovell Basrollennı Arnıande Assante. Nanessa \\ illianıs. Greta Scacchi v e isabella Rossellini nın pay lastığı tılmın ingılıerede gerçeklesecek studyo çekımlennde Marlon Brando da rol alacak Fılmde ayrıca Mike Te/can. Andoni Anastasspouİos. George Ross_ Alan Co\. VV illiam Houston. irene Papas \e Geraldine Chaplin de rol alıyoılar Senarvodakı kalabahk savaş ve yolculuk sahneien ıçın gereklı olan tıgurasyon Fethıyede ozel eğıtımden geçııılen verlı gençlerden sağlandı Çekimleri Turkıye. Malta ve Ingılterede gerçeklesen tılmın Turkıve ayağının produktoıluğunu Pantılm ıistİenıvor Fethı\e kortezı Olu Denız Kelebekler \adisi Olympos Phaselis gıbı tarıhsel yorelerımızde surdurulen vekımlerde organızasvonu sağlamak ıçın Turk ve yabancı yaklasik uçyuzkisihk bırekıp ıkı ayı askın bır suredır çalısıvor Çclum alanlarındakı setlerın duzenlenmesi ıçın karayolu ulasınıı olmayan kelebek vadisine malzeme tasinabılmesı ıçın ıse Genelkurmay "dan bır çıkartma gemısı alındı (, ekımler suresince ayrıca Gemılı kovuna tasıt trafığı sağlayabılmek ıçın 150 kanıyon kum dokulmesı. 1500 nıetrekarelık bır alana kurulan kapalı antık mekânın ses ızolasyonunun sağlanması ıçın duvarlann 200 mılyon harcanarak halıy la kaplanması gerektı Trova Sava^ını anlatan Ilyada Destanf ntn devamı olarak nıtelendırılen Odysseıa kral üd\sseus un maceralanndan olusuyor Troya Savası bıtmesinın uzennden on yıla vakın zaman geçmesine karsın Ithake Kralı Ûdysseus vuıduna donememıstır Çunku sava^ı Poseıdoıı sayesınde kazanmasına karsın onun zaterdekı rolunu unutmus gorunduğu ıçın Poseidon onu "Yurduna, karına ve çocuğuna asla donemeyeceksin" dı\e lanetlemistır Odysseııs bu lanet nedenıv le bır kcre avak ba^anın avrılamadığı Tanrıça kalvpso nun adasında tutukludur Tanrıça Athena'nın yardımlanyla tannlar sonunda onun yurduna donmesine ızın verııler Odys^euı Destanı Odyseus'unon ıkı gemısıvle ve yoldaslarıvla trova'dan ayrıhşiyla başlar Uç vıl denızlerde surıınup bınbır tehlıkeyı akıl bılınç ve sezgıy le sav uşturmasindan sonra ancak on yılın sonunda vurduna ve yaıiında bır dakıka geçırmev ı olumsıızluğe yeğledığı karısı Penelopıca va kav u>masiv la sona erer Bu destan olumsuz bır ask oykusu olduğu kadar Odysseııs un kımlığı de çağımızın buvuk kesıtlenne yol açan aravıcı bıılucu ve yaratıcı katalann bır prototıpı. ılk orneğı 0 jy 1OO y t l d l r insanlar, ışığa üşüşen pervanelergibı sinema salonlannı doldunıyor bir tutkudur sinema Bir hayal, bir düş... . Ve bu düşü yaşayan, hciyciti her gün yeniden yorumlamayi. ona her yeni günle yeni bir duygu, farklı bir anlam katmayı bilen erkekler. Dııfy giyerler.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle