03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 20 EKİM 1996 PAZAR DIŞ HABERLER Sahnedeki korkunç İÇagı yakalayın! Nasıl? Siz de bir cep telefonu alın! Hem zaten fiyatı sudan ucuz. Gazeteler, dergiler cep telefonu reklamlanyla dolu. V'e sounundâ Moskova da cep telefonlu insanlarla doldu. Demek ki ;ağ yakalanmış oldu... GLzel birbuluş: bir diyeceğimiz yok. Yok ama... Bazen olmuyor. Cep telefonlannın yakışmadıgı, uymadıgı. hatta rahatsız eniği yerler var. Kimi zaman gülüp geçiyorsun: kimi zaman da çagdışı küplere binerek sinirlenmekten kendini alamıyorsun. Bakıyorsun, koyu renkli şık bir Mersedes"te eevTeye önem vermeyen seçkin bakışlı birbeyefendi oturuyor. Dayamış cep telefonunu vurdumduymaz kulagına; kendisini çevreleyen basitliklerden ve ucuziuklardan tümüyle sıynlmış. Görüntü gayet hoş ve uyumlu. Yakışıyor adama. Ça| onun. Çağdaş olan o. Kargacık burgacık telefc 365 günde Devr-i âlem STOCKHOLM GÜRHA.N UÇKAN Işyerimde geçen yaz radyodan haberlen dinliyordum. Yan kulak "Ankara'dan filanca" diye bir şey duydum. Ankara denir de akan su durmaz mı bende? Bisikletle Mounnt Everest'i "aietsa" zaptetmeye gitmekte olan bir Isveçliyle konuşmaktaydı radyonun muhabiri. Bisikletçi Göran Kropp "İstanbul'da hava nefisti, parkta tıyudum" diyor. Muhabirin tepkisi şöyle: "Nasd cesaret edebildin? Gecderi soyguncu dolu değil mi orâda?" "Vbo" diyor Kropp. "tam tersi, bisikletimdeki anza>i para almadan tamir ettiler." Göran Kropp, bisikletle Isveç'ten Nepal'e gitti, Mount Everest'e teçhizatsız olarak tırmanan ilk insan oldu ve tam 365 gün sonra çagdaş bir Phileas Fogg gibi Asya. Rusya üzerinden Stockholm'e döndü. Yanında giderken ve gelirken ona eşlik eden sevgilisi Renata Chlumska \-ardi. Zirveyi teçhizatsız zapt etmenin zevki yeterken geldifi gibi dönmeyi yeğlemişti. O zaman düşünüyor insan, nedir kişileri ansızın serüvene atılmaya iten diye. Sanınm, evinizden. işinizden ansızın yok olup uzak bir yerde izinizi yitirmiş olarak yeni bir yaşama başlamayı aklınızdan geçirmiş olma bakımından yalnız değilsinizdir. Ben zaman zaman düşünürüm bu konuyu. Kafayı taktıgı bir şeye girişme. en azından u yola çıkma" yürekliliğini -mi desem. yoksa gözüpekligini mi- gösteren kişinin iç dünyasını merak. ederim. Bu merak, yalnızca kaçıp gitme konusuyla sınırlı değildir _ Yepyeni bir yaşama başlamayı da içerebilir. Ama ne denli olasıdır eskı takıntılardan kurtulmak, orası biraz kuşkulu. Göran Kropp. en çok Pakistan'da. Karakurum'da zorlanmış. Dağa tırmanırken değil. "Nereden geçtnsek orada toplanan gençler bizi taş yağmuruna nıttular" diyor Nedir tozlu yolların iki yanında doğup büyüyüp. bisikletten çok iki pedallı bir yük arabasına benzeyen aracı taşlamaya iten dürtünün kaynağı? $imdi Kropp. bir süre dinlenecek. Nasıl birdürtüdürki önümüzdeki yıl aynı yöne. aynı şekilde yeniden gidecek? Bu kez amacı, sevgilisinin U 8 bin metreyi aJetsizolarak aşan" ilk kadın olmasını sağlamak. Bu da böyle bir aşk işte. Bazılan aşkından dama tırmanır. bazılan da sevdigini daga tırmandınr. Bu proje bitince Kuzey Kutbu'nu keşfedecek kayakla. Evet, biliyorum, masraflannı karşılayan bir iki "sponsoru" var. Yine de sizlere sormadan duramıyorum: Sevgiliniz için, nereden nereye bisikletle giderdiniz? Bunu kaçamak bir konu sayın, hani bizim çocuklugumuzda "sinemak'dedığımiz cinsten. Yine de düşünmeden olamıyorum. Ne zoruna'.' tsveç gibi bir ülkeden bisikletle yollara diişüp, sevgilisi yanında. bilmem nerede taşlanmayı göze alan bu insanın kafasından geçenler... Üstelik. zirveyi zapt etmeyi hesaba katmadan. tûrsak SINEMA KURSLARI 26flum I1O«* {CMKiriesigünJeri,S<ıat: 10.00-14.00) • DtNya S İ M M farflHM G«Mİ M u ; • Tirfc S W M TOTİM* G « M I Bekif • S İ M M Kfroalan * Setaryo Yaım Tekaifı • S İ M M K«Mrahn • Objcktff ÖıeHrieri ve Kodraj • Video tommâan » Sh—ado Umat YÖMIİ» « Aydafafo TtkmŞ v« İHk Blgbi • Çakte PtaUon vt Koaera Horeketieri • Sbfudo OymaM • Smtmoia Kvrft İlkeleri 1memxkı S«ıieadrat Hketeri" • S İ M M F « W K Kwg* Tekıiği (•ygafcaNk) • Vkleo flmmt* X*r« TcJuuği (SNtfyo Ziyorefi) • Fto YoMrtoM Teael Üfcderi • Kr F İ M I YOM* Sired • Fwı Ç > Z W * M S İ Koyıt Strtli SğrMtibra %10 mdirİBİtfr. Ayrrac ANTRAKT «rgbte bir yi Scrcfeiz Tirtofc S İ M M Y*ğı %30 kâkimâ TÜRSAKVAKH GozelMİ Erol Oemek Sok. No:l 1/2 feyoğb - İSIANBUL Ta». {0212} 251 «7 70 - 244 52 51 CUMHURİYET BAYRAMINI YAĞMURLA GÜNEŞİN BULUŞTUĞU AKDENİZ'DE KUTLAYALIM HOTEL FİESTA "Sizlerle en iyisi" HAVUZ BAR, RESTAURANT ÇALIŞ-FETHİYE CUMHURİYET okurlan için Yanm pansiyon+kahvaltıda Cumhuriyet Gazetesi Birkişi: 1.200.000.-TL Rezervasyon Tel: 0252 613 28 71 BAŞSAĞLIĞI 18. Dönem Kars Millervekili. Can Dostumuz VEDAT ALTUN'u zamansız kaybettik. Acımız derindir, değerli afabeyimize Tann'dan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlı|;ı diliyoruz. Ecz. YUNUS DÜNDAR ve EŞİ EskiCHP Ardahan İl. Bşk. arabalarla yola çıkıp onunla aynı şeritleri paylaşmaya çalışmak bile densizlik... Ama bazen bu garip ve eski arabacıklar da geri kalmıyor hani. Siiriicüleri henüz az önceki beyefendi düzeyine gelememiş, ama artık "halk düzeyTni aşmıs. (Zaten Moskova. her konuda deve ile kuş arasında kalıp bunalımlar geçiren devekuşJanyla dolu.) O da kıymış paraya, bir cep telefonu almış. Varsın biraz ucuzu olsun. Sonuçta aynı işlevi yerine getirmiyor mu! O da ha babam de babam cep telefonu konuşmalanyla geçiriyor sayılı günlerini. Mosko\a'da orta direğin rakipsiz lüİcsü McDonald's, cep telefonları sergi salonu gibi. Hamburger hayranlannın masasında da cep telefonları çalıyor. Çizburger düşkünleri masasında da durum aynı. Patates ve dondurmakoliklerin ceplerinde de telefonları hazır bekliyor. V'e bitmek ar HAKAN AKSAY bilmezgörüşmeler... Adamyerkıtlıgından senin masana ilişmiş; sonra rahatlayıp gevşemiş; üstünü başını sağa sola serperek sandalye sayısında çoğunluğu ele geçirmiş: bir de telefonu çalıyor ve moral üstünliiğü kesin olarak sağlıyor. Görüşme de göriişme ama!.. Adam patatesleri mideye indirirken "mihonluk business" lakırdısı edıyor. Her an bir vurgun vurabilir. Her an yabancı yabancı alıcıyla yerii satıcıyı ikna edip tonlarca demir, kömür ya da tomruk satabilir. Çoraplara ve kol saarine bakılırsa şu ana kadar işler iyr gitmemiş. Ama daha epeyce patatesi var. Ve ziller çalıp duruyor. Benim de zitterim tepemde. McDonald's doğal iş merkezini terk etmekten başka çare yok.Ve nihayet sergüer. sinemalar. tiyatrolar ve baleler bile cep telefonları mağdurları arasına katılıyor. Sahnede korkunç Ivan bilgece laflar ediyor. Birdenbire Ivan'dan dört yüzyıl sonra ortaya çıkan bir çağdaş yenilik oyunu ortasından bölüyor. Artık bu kadan da olmaz! Pes vallahi'.. Ben pek "çağdaş" olamadığımdan \e kompleksler içinde boğulduğumdan dolayı. aldığım telefonlar içinde "cep" olmayanını yeğlemeye çalışıyorum. Ya aradıgım adam tiyatrodaysa ve dolaylı olarak da olsa benim gibi birilerini rahatsız edeceksem?.. Bazen yine de zorunlu oluyor ve çeviriyorum. Yanıt hep aynı: Alet kapalı. ya da kaplama alanının dışına taşmış. Beyzadem rahatsız edilmek istemiyor. eşini aldatıyor.ya da tiyatroda az önce çıkardığı cep telefonu skandalından sonra çagdaşlık diiğmesini zorla kapartırmışlar. Şu acaip buluşjarı yapmaktan başka işi gücü olmayan Japonlar bir gün cep telefonianna görüntüyü de ekleyiverecekler diye ödiim kopuyor. Şimdi yalnızca zillerine ve konuşmalanna kulağımız takılıyor. O zaman bir de göz ucuyla çagdaş iletişimin öbür yakasını görmeye çalışmamız gerekecek. Göz merceklerimizi küçük ekranlara görc ayarlarken gözümüzü bozacağız. Üstelik kimbılir nelcr göreceğiz!.. Tanrı sizı "antiçağdaş" komplekslerden korusun! Finli kadınlar iş başmda Belçika'da sapık kurbanı küçük kızlann da\asına bakmakla görevli sorgu vargıcının kurban ailelerinden dolmakalemi kabul etmek \e ikram ettikleri spagettiyi ycmek suçlanndan görevden alınması, şiddetli protesto evlemlerine ve gösterilere neden oldu. Brüksel dışında meydana gelen gösterilerden birinde, polis yakaladıklan protestocu\u etkisiz hale getirme>e çalışıyor. (Fotoârâf: RELTERS) HLSEYlN KILIÇARSLAN bpagettı yıyen yargıca destek•MBIM^^M^^^^^^^^^^__^_ lcpil.,,,).,. ;;» :ı . . . . _ BRUKSEL ÖZGÜR ULLISOY Belçika'nın çeşitli kentlerinde hafta başından beri düzenlenen yürüyüşler. kontak kapatma eylemleri, grevler bugün başkent Brüksel'de tek ve büyük bir gösteriye dönüşüyor. Küçük kız çocuklannı kaçırıp tecavüz eden ve en az ikisini öldürdükleri kesinleşen çeteyi açığa çıkaran sorgu yargıcının görevden alınmasına tepki duyan ailelere işçilerden ögrencilere, otobüs şoförlerine kadar hemen her kesimden destek yağacak. Otobüs, tren, metro ücretleri, sembolik rakamlara inecek. Sorgu yargıcı Jean Marr Connerotte'nin görevden alınması kamuoyunun gözünde, olayın örtbas edilmeye çalışıldıgının birkanıtı. Çünkü Marc Dutroux'un başını çektiği bu korkunç çetenin elindeki video bantlannda üst düzey politikacılann yer aldığı iddiasından kuşku duyanlann sayısı birelin parmaklannı geçmiyor. Yargıtay. kaçırılan çocuklann aileleri tarafından düzenlenen bir yemeğe katıldığı ve bu yemekte kendisine armağan edilen dolmakalemi kabul ettiği gerekçesiyle dosyayı Connerotte"den alarak Jacques Longlois isimli başka bir sorgu yargıcına veımişti. Connerotte'nin davranışı "adli tarafsızük" ilkesıyle bağdaşmıyordu. Konuştuğumuz hukukçular Connerotte gibi deneyimli bir yargıcın, kendisine verilen dolmakalemi kabul etmesini ve ailelerle birlikte "spagetti" yemesini "tuhaf bir hata" olarak nitelendiriyor. Connerotte'nin "bilerek hata işlediğinc'" inananlann sayısı az degil. Iddialara göre olayın nereye varacağını farkeden ve Belçika'da "kahraman" gibi görülen Connerotte. görevden aynlmak istemedi ve bir hata işlemeyi tercih etti.Belçikalılann duyduklan öfke, küçük çocııklara tecavüzün "örgütlü bir suç" haline gelmesinin korkunçluğu kadar politika sahnesinde tanık olunan çüriimenin vehametinden de kaynaklanıyor. Görüşlerini aldıgımfö bir siysset""",: bilinKİ. siyasetçiler ile çıkar çevreleri arasında kurulan ilişkinin tepki lere neden olduğunu belirtiyor. Kamuoyu, başta işadamlan olmak üzere çıkar çevrelerinden parlamentoya giren temsilcilerin, siyasetçi sıfatıyla yalnızca belirli kesimlerin çıkarlannı gözetmesınden rahatsızlık duyuyor. Siyaset bilimcinin bu sözleri. son seçimlerde Meclis'e bol miktarda işadamı gönderen ve bugünlerde de Halk Bankası yolsuzluğunun gündemin baş sayfalanna orurdugu Türkiye'yi hatırlatıyor. Muazzez İlmiye ÇI6 KÜUÜflLER YATAĞJ ANAOOLU ÇEÇENİSTAN'DA SAVAŞTATİL Greenpeace TÜRKİYE'de DUNYADA TARIKAT • 5EK5 İLİŞKİ5İ Fikrct OTYAM*Attila İLHAN Prof.Dr.Cihan DLRA*Tamer LEVENT *Prof.Dr.AnılÇEÇEN* Gürbüz TÜFEKÇİ*Abit DURSUN* Serhat KESTEL*İsmaiI GÜLGEÇ TÜM BAYİLERDE TÜYÇEV YETENEKLİ Ç O C U K L A R I N EĞİTİMİNDE Z O R L A N A N A N N E - BABALAR 3SATRANÇ -I BİLGİSAYAR 3 YARATICI DRAMA 3 PLASTİK SANATUR KLÜBÜ ÇALIŞMALARINDA BİR ARAYA GELELİM, SORUNLARIMIZI BİRLİKTE ÇÖZELİM. TÜRKİYE ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARI EĞİTİM VAKFI Büyükturyolu Aianlı Sk. Fazlıoğlu Ap. 3/2 Idealtepe Tel.: 417 90 71 (Pazar-Pazartesi dışında her gün 11,00-16,00 çalışıyoruz) MERSİN 1. SL'LH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1W6,5I3 Içel Mcrkcz Nusrativc mahallesi 48 pafta, 5^3 ada. 244 parsei de 12nolu bağımsız bölüm ve 20/743 arsa paylı taşınmaz hak- kında davacı AyşeÇeliker vekılıAv. AliAltınel tara- fından davalı Sevilay Ar- man alcyhine açılmış olan ızalei şüyudavası sebebiy- le adresi belirlenemeyen davalı Sevilay Armanyö- nünden ilanen tebligat ya- pılmasına karar vcrilmis olmakla Adı geçen davalı Sevilay Arnıan'ın ibraz et- mek istediği delil. belge- lerini mahkememize aön- dennesi ya da tüm deiîlle- riyle 20.11.1996 aünüsa- at 09.00'da mahTcemede hazır bulunması gelipte beyanda bulunması gelip de beyanda bulunmadıgı takdirde yokluğunda yar- gılama yapılıp karar veri- recefi HUMK.nun 509 ve 510. maddeleri uyarınca dava dilekçesi yerine ge- çerli olmak üzere ilanen tebliğolunur. Basın: 111130 Geçen hafta Finlandiya hükümeti. tarihi bir kararla FinJandıya para bırimi Fin Markkasrnı AT dövız kuru sıstemine bağladı. Kuzey Avrupa fskandinavya ülkelen içinde en güçlü para birimine sahip Fin Markkasının degeri. Avrupa Topluluğu para sistemi tarafından belirlenecek. Böylece Finlandiya AT birleşik para ve ekonomi politikasına aeçilmesınde tüm sartlan yerine getirmiş oldu. AT'nin en genç üyelerinden biri olan Finlandiya"da. işsizlik oranının yüzde yirmilerde olmasına karşıhk entlasyon yok denecck kadar az. sadece yüzde 1. Bugün iki ayn seçim var Finlandiya da. Ycrel belediye . seçimleri ve Avrupa Parlamentosu'na gidecek milletvekılleri için seçım günü. Yapılacak seçimler sonucu. Finlandiva'yı 16 parlamenter temsil edecek AT'nin merkezi Brükselde Ikinci ? Dünya Savaşı'mnardından • sflreİ* Olarak sol partilerin aöırlıklarıyla kurulan koalisyon hükümetlerı ile yönetilen Finlandiya'da. bugün de koalisyon hükümeti iş başında. Olkede bir rürlü düzelmeyen ekonomi \e artan işsizliğe Sosyal Demokrat Parti de bir çözüm getiremedi dıyenlerin sayısı günden güııe artarken Finlandiya genelinde zengın- yoksul ayrımının gittıkçe belirginleştiğine dikkat çekiliyor. Bugün yapılan seçimler büyük bir uyan niteliğinde olmalı partilere. ,' 1906 yılında Avrupa"daoy j hakkını ilk kez elde eden Finli kadınlar. büyük etk'inliklerle kutluvorlar bu coşkulu yıldönümünü. Kadınlann Finlandiya'nın ekonomisinde ve sosyal hayatmda büyük bir rolü var. Kadınlar Finlandiya'da erkeklerle tamamen eşıt haklara sahipler. Otobüs ve tramvay şoförlügü yapmaktan tutun da Helsinki Oniversitesi'nin Kriminoloji Kürsüsü'nünya da Interpol Polis Teşkilatı'nın Finlandiya kısmının başında olan Finli kadınlar bile var. Finli kadınlaraynca Birleşmış Milletler Teşkilatı'nın yüksek kademelerinde de görev yapıyorlar. Ülke yönetiminde erkeklerle adeta yanş içinde olan Finli kadınlar. 200 milletvekılinden oluşan Fin Parlamentosu'nda63 sandalyeyi kapmış durumda. Yine dünyanın ilk -ve halen de tek- kadın Savunma Bakanı Fınlandiya'da görevi başında. Tüm bunlan kaleme almamın bir başka nedeni de Türkiye'de kadın haklan denildiğinde mangalda kül bırakmayanlara ufak bir göndermede bulunmak tabii. 550 milletvekılınden oluşan Meclısimizde kaç tane kadın milletvekili var? ^, Avrupa Toplulugu'nun Türkiye'deki insan haklan ihlallerine ilişkin son raporu. hayli geniş bir şekilde yer aldı Finlandiya basınında. Karşıt düşüncede olaıılann ve Kürtlerin hapishanelerde işkenceye uğradıklan. hükümet karşıtlünnın öldürüldükleri. temel insan haklannın acımasızca ihlal edildigi ülke olarak söz edildı Türkiye'den. Türkiye'nin Avrupa Toplulugu'na tam üye olmak için verdıği mücadele devam ededursun. tam üyelık yolu epey uzayacağa benziyor. 18. Dönem ICare MiHetvekilimiz. değerli dostluklan paylaştıjım EKtN CAN'ın kirvesi VEDAT ALTUN Bizi çok erken bırakrıa seni kalbimizde ve beynimizde yaşaacağız. H o ş ç a k a l d o s t u m H o j ç a k a l m u t l u l u k l a r El v e d a d o s t u m Y ü r e f i m d e y a ^ a y a c a k a n ı n S o n u n d a a y n l m a k y a z g ı s ı o l s a d a i n s a n ı n H o ş ç a k a l d e d i g i m g i b i B u l u ş m a k d a v a r . İSA AKTAŞ MERSİN l.SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1996-1722 Mersin Arpaşsakarlar köyü A. 79 ada 3 parsei sa- yılı tasmmaz hakkında da- vacı Mustafa Öztekin vek. Av. Doğan Er tarafından davalı Mustafa Karakaya aleyhine açılmış olan izalei şüyu davası sebebiyle adre- si belirlenemeyen davalı Mustafa Karakaya yönün- den ilanen tebligat yapıl- masına karar verîlmiş ol- makla; Adı geçen davalı Mustafa Karakaya'nın ib- raz etmek istediği delil, belgelerini mahkememize göndermesi ya da tüm de- lilleriyle 27.11.1996 günü saat 09.00"da mahkemede hazır bulunması gelip de beyanda bulunmadıgı tak- tirde yokJugunda yargıla- ma yapılıp karar verilecegi HUMK.nun 509 ve 510. maddeleri uyarınca dava dilekçesi yerine geçerli ol- mak üzere ilanen teblig olunur. Basın: 111131 strese uçuk cözûmler m M | • E K O N O I M İ K TREND
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle