24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 23 EYLÜL 1995 CUMARTESt 8 EKONOMI/PARA RAPORU Aracı kurumlar kriz dönemlerinde müşterilerinin kayıplanndan para kazanıyorlar ; Borsacı zarardan kâr ediyor EndeksJer Bıleşık Enaeks Malı Endeks Sanayı Endeks Iştem Hacm BORSA (1 B l t a i ( ^ a | C ) ffiMIM 004 Nat 005 »Çinra M MBJTH) « İ B tfl M I M B V 112 aaaaaaatıLf Kttmw)tmW tumm 315 ArattıCâ* IHfctf 01i «an B U M 2" toçcra 0 ^ 027 O&jMuiı Bfck(Ml SStajTcSii nis Btfan BHuM BSİMjb.* 536 3ud îKJı*M(İH 041ÇwnıS CUMM MUnıUM B h M MtatCa Mlnrt BIMrt Kttaştojr G4fi^HİhMB BDifc HData ^s ÇC3CC9B V £| 253 Eca^t3s^3nT KİKBİ CIEpiaM K3E*C»i 365ExSn* BMiptM KM^I MEnatarttCıi 171 Efe ": fefiff* 2KE»Soar9p C77E«nr*n£h RMKp OflJrtaBftimalC -82 ^t» P* jûi Uad K3 IGnttesı pMfitaüf «OMMIL D66âobıV*n 3g7 GateÇinA flft MİBîCiTTtnlpfYrt MStaFM* * & * * * * Hf ItoHana) 07lWF«Bi SBbna W Tjttarionttr «TJıtaRlll lîillMrMB tfkf Piftİ 106 2QC3fÜ •08 Katta* 11t İKHftaai 1' <x^anr 1*2 bpnBMi "': fef?vit»GöaSii ^ U M k B > US İMCaMk 11(lı*ı nıufe «a* 535-lBI*h* 124 tttraftrı 125 toa 10 MIIMBIITMJ} labbMı •29 *D! «•pn '32Ute mkMifcftflM '34 UadnÇmno 135Mantet « U M 117 h t t b M n T l '36 te^sHcttig *3S "rîa '40 tûdevnfft 141HHfe| «itJraı MllkiIMİ M4Ma ICMıMfcbl M l n 141 rna '%) r^ffH Htafa 153 hHMTfiB 15SFMSİ ISitah wr*m •SP*(Ob IS9RMS MHtaab 161R*sftlı£»*ler KSttTıpa* 163 SsdıPastma 165 Efej ti7ttn İ İ M ınsta •T- gfjmeF^Tait 172 UİMtn 173<*tT.vj 175 T *6s fflîaaaiFnj '9C T^OircMF* 1(1 T ^ f c T o t 1$2 TniniCar HIIMMUİB] ttftteDiıı « T A tS7 TjrtttsTasS *J8 Tupü} WbnUıldi mfiaaM 1S1LSAŞ 1Q 2 UnffiÇnrt; Î95 VAtfFraB^Kr 191 tat. 136 Vbıvlfö 19taı BhlM^ttı 201 YotodFtnriK 22Yxsa BORSA VERİLERİ Önceki seans 40635 87 32038.50 46324.13 1. Seans 41159 84 32521 64 46892 29 9 882.659 842.175 . S E A N S ) 22EYÜ1199S âKdu tofüıkii ;SJIO; uı i2ia 13JS <3S( 4İ3( &3 İJI «a IB İIJİ tıa m va uı m IM ua 11? m 219 tııa ıa VX an tsa «19 •9-IC U aa nm i» »m14S *•ıa L» LB 19 ua ıa HJI «a 111 63X »ÜB J1« %• n% HJB 10 ua u îauı İ33 9S ita 31T0 JiJM ttfl sa 12X1 11.000 ISK KJ0B ia İJI <a ıa 640 {(• IB an 419 5ta u 1» üd 1191 1700P 21 Si 12i I17S nm u uı 4.B US 3T III 3G0C • I «JH IJI ıa S1M < 1*1 İ2S sa 14i» n441 112S 6JK IB HJI 1J7 1UI aa ııa zsa İB 1291 XJ3 na Sfl ımja* «a sa ;s nın ti'î İB ıa I * îsa lfl SB ea 4.49 12T 3UI l(ü IM 13.7S 4ia ta 7W 1B '23 III İ13 4JI i » IM a.9 12JM 82) tlfl 111 14SJ» 4'a m 13b rsor 4JI >i50D 4310 *30C na tua ıa na ıaİİM «a 4» 42i ;• ;sot m 1400 İSCl 112 a HB ua 5GO0 ua 400C 13J9 14» rs * 300 ıa ıa sa aa asoo ıa ıa ua ıa aa ıa tsa ıa 2.3! IM :K ıa!I7S )B HB ıa ÎSI STC 34.00C U I ııa ıa naM000 IİT5 ıts 2» tm »m'2Ü0 ıa ÜJI 5501 1350 idt K Üİ Î4S aac aHC 19 ııa SM) ıa 7a 4JH ıa c 2.30C aa ıa 14 a a» aa «Jl S40C ıa 6603 HJ9 tfc"Sj na ta 13300 CJİ 6.100 ıa îsa SJÜ m ıs tıa ÎSİ ıa •2XC ıa ıa ısa 'JTz 9.M ••oo \n 18.753 :SX ua a m 1İ25C- U00 ıa 1» 12751 aa ııa 2J3C ta tua sa sa m "ac na sw 135M 1İ50C 1J9 •33» 1J75 •İZ ıa 17S ?a SB U5İ ıa !J7İ D7K t a »a ua 1Î2S *m '400 ıa 7TO0 ; « 1X0 IM ıa 7.a sa 117S 4300 tlJB ıa ] 7«C g c 220 2İ0C SJI 2X0 w '* 147 ua ı sa "-SOÛ 1 4 7 1 i a D 0 :C0 ZM: 1L5CG '•20 «ÜC 490 450 na sa sa aa ım um1279 4ÎS ıa 159 ıa SJ9 5400 7İ00 \m m aa ajM 'JOO 115 H5C HJ9 ISJİ na &a ıa N 9 OOC ıa ıaı ım vm 3C500 sa ıa 6JB ıa na ıa îsa LB ım ıaÎS75 uaBM 4a 7300 35JI ca na4J9 1179 •JOOC 147i 119 ua ıa429i •32C m ta 5903 11X 1400 •m 2600 H9i Z7? ım24JX ıa ua sat25C 0 1190 «SD3 ua ıa119 ıa 24o: aa 119 U7S um »m İİOİ ıa 119 7K 11a 17500 2ia 19 11750 2ia 5S0C ıa 7a IİB nm ıa ıa179 3 78 SJ9 3650 •110 12 m ıa m4J9 1JZ SJB 117! İ25B ıa '9J5O iSû ıa aJ5CC 1İİX M» ıa aa 2B n m »a na 2375 U9 1129 3COT tm m -•a «.19 ıa 2a H 0X 14003 IB «75C 119 - £25 1M 3353 ıa 229 11M 179 2J7S 11500 s\m sm ıcs •3.750 «19 İ B '90C ıa *4Qj ;JB 4a 19 ra 24 a aao EiOO 119 1» 141000 4150 1100 0 LZS sa ^S3C sa ıa 0 tapaU 'aeır iÜ 12ÜX 1-250 13755 4.300 4450 1279 H29 sa aa 2a aa na 431 1 » <a 79 "X İ19 5400 '500 1J9 19 SB 1119 :500 2J75 4 a IU9 159 119 1 9 19 a 9090 ıa III 219 279 29İO0 sa19 iı?a ıa E.9 ıa « 9 19 \xc MJB 55; M 51E U'ltC 73SJ3K 1P9 2195 2J519 I7M 819 1U4I a»2~x y£ sa 19.121 •521 S2£ ÜJOO 6K U I 9 K B IK.B •adoc M4II ISL®) B14I 1JB.9 t 9 19 1 9 9 1 9 9 23JK 7«B •29 199 1HJB ıaı ıa ma ıi« a ma 719 U0C 125615» ıa 521 19 19 nıı 1.9 49 6.100 uoo 31JCC 419 na 4a «79 14J0C ıa179 29 19 41.9 1330C 79 t 9 «W İ»7Ü2' S79 naSB 47VB •E700C '7T0OC aa I2H.B II71B 4zıa rcar 4BB4 K B 1479 « 9 1*555 8215! wa 14119 1303 98C 231 1119 I55Û IM a ra 19 1279 S9 1200 û 'İ3X> ıa ıa ıa 1373 S.B 18 '•15K ııa H 9 47a 303 300 1677J00 'JT15J0C :'n «29 227 OCC SSDOC 973 OOC 9 9 wa «a14£C0X SJB] £000 ıaa 1 9 9 2319 14119 C &79LD3O (1JS.4B 1 9 5112a aa211 utta -lao 46 754412 19 1125 ÎSS «79 17M 22» 19 •1750 S 9 :3Cr. 19 79 1S79 &a ıa ıa17a 365C sa :st 12x00 U& 1125 ıa S1B •175 İ224 19 190» •6C0 19 i « 1125S 6OT 1E9 ıaa 31301 1H9 2İ46000 175)9 21711)1 iMiai i: 726 7*5 2JY19 0 9 SM maI S 9 İI19 t'54130 2t9 nm%$SJJX 34 "*7 14349 I B 9 1B9 •2K3(r 'iNUC 1469 041 t'lSB 469İ94 J566X 2 9 B 7K9 1371000 355J3C •icao 147S 3UD.Bİ E9 19 1129 3 9 119 22*5 ım 1 1 1 9 4A9 1 S 9 1.2719 U»9 96XC 1279 iıa UM SJOC 249 «a 29 7300 H 9 S9 2.» 1Q.75O •İ750 ıa 118 l i 7 : ıa 3S5C ııa sa 1278 471 2J8 11250 nm 8 9 2J25 11750 «a 2H9 » 9 «.9 '.36 OOC wsı S19 11111(71 lecsjoo 126İ30 « 9 '•9X0 sjua 2.M6-ÛO0 15R9 '032 DX 1729 »a 419 142.1» aaı B 9 1 9 1(119 «aI 9 14f7l2« 7'OC ıa •a 79 î'EC 4CE2C0C 19 ÎEJ6C S 9 1137J4 4HI7719 ıa7B am '2M 6İ1X 119 119 14SJ0C 4100 &İW 0 £200 S* 1350 ÎSİ 19 4H7D « 9 3761DX •35t;xo »01 tmsa SM. "1*452 4801 333.235 « 9 «nı 1Ö4CMC 2S1I9 ım nıcm [ 560C J 25X0 ıt ort 4Jİ 12446 •50 •3TE '916 4i31 159 ria 1K S1J55 12 4H (-86 «IB 4B 7a '122 IB -51 1)1 171 2111 11CT 57? 2112 -•X tlCT 8217 11 Si S * 1413 117 ÎK ıa UB 3171 SJI SİJt ıs19 14 İJI 1» vm 31** 11 Üi !!41 2J34 2BS 5236 155! 1541 IJE EJ9 IK t£96 6İ52 34 T9 419 119 ım 1107 14 30C 141 17M 2J72 >m(101 '2JC- 791 asuİ624 '064 8246 S"! ma 36C 23İ21 IU4 129 S4S7 1223 SJ32O 4 512 IM 4Ü2 I7S j 2JS Sttl 29 '*43S I3J12 B B V1İ4 5637 ıss 1117 6TC 17JS5 sa Iffl 13T3 a * E.- ıstt U*73 tm İSSJ 17ü •647 IK 354! •373 -200C \m i.w 170 î'cs 51474 •1J6 Ia1İS67 '£9* 1514 (64 1353 1327» 6J31 »a 1JS ııa 2U4 H314 2321 ım 11717 2S5S aa (aLI34 "52 1İ2S2 SC4 ım «.752 15S4 5» *:675 ı'ni 1İ77 IK 1330 ta asi 119 ıaı 2.S1 1-202 ti72 219 m13İ46 em 77« 149 7*i ;a 4111 ıa nm •138: İT. na IB7 M4047 4081 7 S66 2İO5 5517 ıac 7İ63 4NS 259 0 !5EC Değtşim (%) 1.29 1.51 1.23 BORSA (2. Bltag(iHk|C| 9IIM B ftÇİMfe X7 teukArjolofrB 306 JHoafYr^ XBkBi M IklBMfdl ritohHİB] Tl Nm&tmTkKP "»İ tteyaOı İ%4aaaiCa m (UMCaV^Ml ff Htf-ajftnCiBt IV InB l»Mi BMaı «aMlTtlll fc^kttMİ HtaÇBPBİ 331 SOTJSI B7 ItCflVajl QJ JajBâMat Blaan|M.ll 336 ftr-al VfKll^Sal ĞOC.MJ .'-•X SB tiao 11a 13 79 4JD0 4.450 '2.750 '5250 SN aa2360 5230C •2330 19 ıa 4a 79 T ia 519 ıa 759 •JO 19 aa•9750 59 2175 49 »a•5500 na 19 a930C 19 l'OG ffl faaaa» X Canafdtft Çrfcnc W3 Conmp/oi(*iS$ Ü* ^j(joıa Bettai )£ C-JTTıî^SaT 1 MtatfC* Kllnri <£ taaHttğ CslOşM ™ DtdUajTi U I^BBBBİ S6 OtrapOte İt EpaaaPİ 362 EuıBtiBto HEtJtBBjff iy EotPrctiTic. HEfiSnMİ HMSpMfTaıl nEnfttMcc* HtaaktTiajRÇtt 171 Eat) (T1 EşıPhrt 173 En^faoll IM EflttıaaiM R E M CTbnraTiürl M FttFtatt nfWİİBJBBfl]H jgO Rrats Rnarâ K. KFaVM • TinAkta 3S4 3>rtaş Kitallnult BttttMn ]E bots^ Çrtnto H (İllpBBBVffBBİI M W-i% M S Ü I F * M K W fiWfTİtt# KaıtajSpll 04 rtfcSaorta fffata 3 R M M a^fobcitı 101 tJfSrATBlB 102 U B B U U S C «LlkKMrı KtraDHCıi «Iru-ı BlttM •D9to "tKattctto 111 iKtm * 2 Kffisfinti Hllırntatrâta mtlıMİMIı 115 Kffpı'Mrii •"îftna 7)untaa Hllîflrrj 1 Z K J S . T * S 9 12 4 KJarv3 P^sdep 122LÜUI 123 ManrvsMlnuus C I M B M I '2SIM 126 Medyahokfffg 12' M a j r a t ö r ç ^ •29 KSas •jt) Mçrft •••«**< ısap 133 lönasllatOtt IMt-rkCaM 135 Marcm 1 H İ ttlaplaBBa] 14^|QajHj| 141 IrtHflflJi) 'Q HA J ım W OMB WMr(Miılıl '46 (ta» 147 fefîKFıdnı Mtaa » M B 151 ta) 152 *T*aSij 153 FlMnlT(flB •54 •raB 155 ftoSft 56P«»rUı 57 3 cfv b 7 «hHNg 15SMKS •SCflarthnarsaHi 1tl tafffBrA.Ef AMvi tf2iâ»rifs« 1B S-MtaAB «4 M|Bi «5U» 166 Tjt^eSseCâfr 1(1 SBMV itSSonroP-nj*. 171 »a 171 SMHFBBBMİ 'irj*Tıto5 1T(TtttM 'rî T-^aş T7S Trwla«fePtJ •71 TjkVeaidkr mr-nu» 131 TdajOleTcae: 132 Tii&aCaTı U3 TfaBBtNftf 134TSKB tCrnOBaiDiM m TiB 19 7 TııaasTeksa ]|| ]mM iKTjrcıPrtdhJöı 190 Ttiut»* 1S " ^kmmm Ifi BptOTft 1M fcÜaTHİİTalt 19G I I Ö F M O I U ' H VJHMfrtff ( 9Ç V 3saş 9itwMlaflHİ mim, vm am 5-JOC •İOO U750 3'OC sa 133 « 9 19 2ffi 2750 521 3600 19 •0103 66.003 450C itl eac 34300 419 IS25J ıa1[7K 149 ıai"5C 29 49 419 139 •ecc 1 9 İB 1.175 ıa a2375 1179 255C ıa ıa12753 5.500 19 ıirtc 19 « 9 tm LB 479 :3tC 6.4OC 2J15 26.303 ıa119 ııa aa4-COC 560C x M. L9 118 19 1C750 179 22.500 3J0O 1379 23.500 19 ıa 79 •5 7K 265a 4a •4X "250 3E0 5.1i sar1175 12JUC 1225 '125 4900 2200 53(03 ' '75 228 6000 na !9 970 49 na ıa1.47S 3250: ia naS 9 -353C 2175 171 119 3 9 249 640C 29 7300 OO 1900 270C 1.79 •575C 4355 13.751 1.18 UB ıa ıa S.9İ 1Î79 471 2J8 Iia 31MC 2125 •17ÎC 419 3KC 179 1450 7a •303 5'ÜC 119 33CC 771 2U9 •200C ıa"İOO "50 145 OOC 119 19 1 9 IM 57tO 1JK 79 4353 29 (. 63CC ıa 2. Seans 41608.43 32879.58 47401.90 Değişim (%) 1.08 1.10 1.08 S E A N S ) Z2EYLÛti89G «CU-Jıi :sxr. sa•22a 11a 139 4İ5C (400 12.750 15Ü0B ra219 1J75 51300 '2000 4a 4.19 49 79 7.B 119 ıa 7a B aa'«503 579 2315 4B ua•5J00 119 35a 19 B 1300 ım 1000 21500 na21a 5CK 9000 14250 S'OO t a 2300 tsa 19 2800 2.650 5200 IK 19 9.80C 65000 445C 19 CJOC JKK 4ia 19000 49 10750 UM ıa1653 2275 ıa 4 1 * ca 770! 319 S9 1J7S ıa a2.175 ta 2550 19 23İ0C ıa11500 5400 ıa 11.00c ua119 49 19 ıa 6700 0 2JS 24 SO ıa »a ua aa45.50D 551 Uİ ı.a ıa1550C i?a 225ÛC 9290 na aa: ıaf4H 7a 15J0O 26.DX 419 1250 •70O3 ıst ıa350C ıa11750 1200 ••53 4793 1175 52.000 "25 22S İSOC 119 :6O3 19 53C 19 aa ıa 149 32.000 ia na sa 11250 2J25 ıa ııa 2ta 219 6J00 ım ım KûSt 1500 2fiO an155» 4J£0 oa1.B5 1İ75 ıa ua aooo sa 12a 460C !.B 3-mo 24 030 2325 13İ00 «a360C 79 1450 7a 7200 5.31 ıa1100 79 sa•• m ıa11258 1105 140 OOC ıa7B 1 2175 540C 135 7a 16M 259 0 59 Br#nU 3.503 İM 12.500 119 «a ım4450 12750 «250 sa na2.050 52003 '2503 sa ıa 49 79 79 sa sa 19 1225 1JS iua •5.750 ıa ıa ıaU9 •İ5D3 «a t a ın a90DG ıa 3- X 24J0O aa319 :4tt 9.700 14750 34CC' « 9 430C (99 tıa 290C 2.75C 140C 370C micioo 67000 4550 ia 7JO0 34X00 ca 11500 SA 11750 M.a 14B 1750 va ıa ca na •ecc 119 19 1B 19 ıa29 aa25» ıa245» ıa11000 ÜOO ıa iijoo ua na 1.79 19 IB 690C 3 m 26503 ıa na îsa aa47JD0 5J30C 19 ıa ıa15750 na213X 3«C ua24 m ıa ıa 7.B •575; rox 4a 1450 -250 3650 sa3£5C 118 1İJ00 1250 •15a 491» 2250 Ü30C 1200 2a 6.000 İTÜO t a 3SC 19 na19 ıa32İCC 29 na ıa11503 ıa 7a ua t a 259 îfflO 1.9 7J00 «750 1900 2.73c tıa'SHC 4'50 ua1115 165 ua ıaE200 23.9 aaİ700 ıcs 11a 3130 25.000 19 11750 t a 1800 7a '43 ;a750c 52te «a1300 ua nm12İ5C ıa11» 1200 •4E3CC 4a 19 ?a ıa5300 1575 79 5DCC I B 2=:O3 sa 12İ0C 12a «sa4.ÎK 4400 12.750 15İB) M.B 219 2İB0 5UB3 '2.5OC 19 ıa 19 7B 79 ıa59 ıa fm aa137H sa143S 119 ua•53 12 a t a ıa a '000 ıa 3- X 24M aa ııa :D50 3İC0 14300 3100 RB İ35C aa ııa ıscc 2îir 120C 155C ım9903 65 OOC 4İ0C ıa6800 31500 429 19250 IM 10750 14.79 1475 1.575 IX m «aU29 'TC na5.79 ııa ıa ta 19 1179 tss 179 24X00 ııa 12.750 1400 ıa 11ÎO0 11a li 9 ıa ıa ıa SK 0 143 250C0 İB 1179 1479 aa46MC 0 f ^ M 1 jûell mx: mm 63a'X «US am IOGD 1S720C 62JH0 3ueo ÎJ12.B aa12«J0O 33X00 2oexw »a51M 1JS3* 8.411« 1JU9 unm2M9 519 '3t2<3X 14B9 ma1306JCC 55)49 121B 4MB !4)B 462.K3 9 B 17B !J»a mm32.M ısua 596İ6S 150.000 sa ma iıocc 5O3CC ; 163'I 6«C 221in 1352.00: ' ma ua5ÜO0İ4C 415Ü0C 3251İ39 16C.COO taa 2373C6 'İXC •İ-Îİ70 10a 34X4X B19 5411»: 7419 231 iHC 17ta ma1İ17JK 719 79 4 K 9 WB i'ÎO" 2221B um «a ıtsa1059 19 2729 •23.050 ma2Ü0CC lioa 372ÛO0 3M0OC 1M.19 •Ü00 sua227B ıaa 1X119 aa15C7B1J 0 tna1J543-İ 212a 5519 lita a 182710 lfO0 334CC142 1 n I7â 1175 ıa10500 na22İO0 3JO0 149 21500 19 ıa79 '5iX 2SK ıa1350 •7250 365 sa360C IB 11753 '225 ' '25 4800 2200 Süffi •175 2a 1303 1179 5(500 «a3': 159 0 9 ıa ıa 32100 ıa na ta •1250 ıa 7.B »a «B.77) nıac '30X i'rsua 1147000 3172259 IJ7UM 1S7OX sam2BU9 1.4U9 966X03 17266 1X19 4.72İ140 411000 '350000 BJM 2436X01 17159 12.930 5631930 7561D0O 996.900 '722J00 454230 19380C 1 \strn 11541100 C7B 3J640C 14BB 1 jT [0" 12HB 1519 ıaa 17JH.9 399X00 IJV7M S79 709 585 500 sa ınua 11 !9 ISJtB t 9 219 6.400 2a 7JO0 16J0O 5J0O 2.650 1ta 11750 105C ua t«79 Ifl.» 45 ra ».M 3B9Ü0C 364103 2CCOC 5423İ09 11İ9 325X00 4O3G 1719 1.8 tt «a IK ıa ıa l'OO aa tıa *J5Ü ıa119 31x0 21500 vm11500 415a 27719 1İ179 17449 5EO139! mm mm108XCO «ua tıa 33100C 71Ü0C 1JS.B 273295 122UB -t6OD1235805S 7a 1450 7a 'JOC 11X saa20ooc İJ119 6TÜDC 1SGS266 tacjıta 1100 7a »a12 OCC 44" 7a uı nm2349J0O 179 8.İ1.SI 11250 1153 •45 [03 4a 19 m ıa 5.700 1.993 7B 43CC ıa3 579 399Xa 3083 •» 39 XC ı«.a171B IB stıa 545000 4<6J)00 22SB t37'CO3 7J12B 0 2759 at«t Fmtı 23 3Z IB 12491 11JO ttB 4İ62 4422 12.750 15M6 Sİ75 nm 2XE 51X64 12L36T 4a 4224 1494 779 ?a ımIX US a25.523 '5725 UB ıa4141 14 İB 15246 11 ei 35771 ıa05 1306 UH 1C44 21520 aa aa517; 9486 •4527 9200 tıc 3S5C- 142 Bl 11521 1532 1705 5256 3S3 !.B7 3355 K312 1511 ıa5S4f 31« ca1S232 IB ; û~5EJ ııa1471 16"O IK ucOC4 1217i "7'4 t79 S7I7 1B7 ua ia 11534 2564 U8 2339i ıa12769 5492 128 HfflC ıts1127i ıw naIR2 6753 0 2a 25İ34 19 wm va aa46.'24 5534 Uİ ıts U21 'S505 17JB 22İ89 9Xi'E 11te ra*ac IH7 IRS 797 15J87 26264 ıa1335 •7m9 1638 ıaı•572 1R 11175 1229 1124 IT2 2221 52X5: "62 IM 5597 tıa IC4 445i 1I2E 10 1471 32.102 ım1İJ7I 21311 11339 2J71 LM aa t s 21553 6J60 UH 7J54 16.483 5J26 2.65C 11M 15.745 4X~5 13JS 119 1 s? UE ıa1CS3 2192 11» 454C ıa 1un 31JTC3 2«76 ıstı 11770 6 9 3732 7a 14» 7214 7386 5JS0 4211 1130 7J77 2JJ77 "364 ıa11327 1131 143205 117i 1271 77B 121i 5631 1361 77(1 4LK9 19 0 S97 • Olağanüstü dönemlerde, hisse senetlerinin bir süre değer kaybedeceğini hesaplayan aracı kurumlar, müşterilerinin hisse senetlerini haber vermeden satıp, sonra daha düşük fiyattan geri alıyorlar. "Açığa satış" diye adlandınlan bu operasyonda borsadaki düşüş aracı kurumlara kazanç sağhyor. Ekonomi Servisi- Borsa endek^ının düşmesı ya cia yükselmesi yainızca küçük yatınmcılann gelirlenni et- kıliyor. Kimı aracı kurum- lar açığa satış yaparak en- deksin ınmesınden de kâr edebiIiyorlar.Borsa uzman- lan kuçük tasarruf sahıple- rinin en ufak olaydan pani- ğe kapıldıklannı. bu duru- mun da açıga satış yapmaya niyetli aracı kurumlann ek- megme yag sürdüğünû be- lırtiyorlar. Açığa satış, küçük yatı- nmcılann sahip olduklan Piyasalar ilk şoku atlattı -Ekonomi Servisi-Styasi alanda yaşa- nan krizle biriikte şoka giren borsa ve pa- ra pjyasaian dün sakinleşti. Piyasadan para emmeye devam eden Merkez Ban- kası. sıkı para pohtikası karan paraielin- de uygulamaiara devam ederken. piyasa- lan yıne kontrolü altında tuttu. Dün ulus- lararası piyasalarda dolar-mark paritesi- nin düştTK^e devam etmesi Merkez Ban- kası'mn dövize müdahalesim gerektırme- di. üluslarararası piyasalarda dolar mark paritesi dün de I.42'ye düştü. Dolayısıyla doiar ve mark dün daha çok uluslararası paritenin etkısinde kaldı. Güne 48 bın 500 liradan başlayan dolar geriledi ve ön- ceki güne göre 200 iıraîık azaiış kaydede- rek haftayı 47 bin 900 liradan kapadı. Mark ise önceki güne göre 400 lıra arttı. Perşembe günü büyük iniş ve çıkışlara sahne olan borsa haftanın son günü biraz toparlandı. Istanbuf Menku! Kıymetler Borsası'nda sabah seansj yükselişte ka- panıricen, endeks ikinci seanta da yüksel- meye devarn etti. Önceki güne göre yüz- de 2 artış kaydeden seans günü 41 bin 608 puanla kapadı. Piyasada bulunan 60 trüyona yakın li- kiditeyi çekmek için dün üç işlem ger- çekleştiren Merkez Bankası. ters repo ve doğradan satışla piyasadan 9 trilyona ya- kın para çekti. Merkez Bankası gecelik faiz hrnittnı 5 puan yükselterek, >"üzde 60'a çıkardı. Lzmanlar, iki günlük bir be- lırsizlikten sonra piyasalan tekrar kontrol altına alan Merkez Bankası'nın etkisinin gelecek hafta da sürecegini belirtiyorlar. hisse senetlennin akıbetini takip etmemelennden kay- naklanıyor. Bu durum, bazı aracı kurumlann endeksin herhangi bir nedenle düşme eğilımıne gırdığınde, en- deks fazla düşmeden müşte- rilerinin senetlerini onlardan habersiz satmalanna ve gün sonunda endeks dibe \ urdu- ğunda aynı senetleri tekrar almalanna olanak saglıyor. Böylece küçük yatınmcı- ya ait hisseler değer yitırir- ken. satış-alış fıyatı arasın- dakı fark aracı kurumun ce- bıne giriyor. Altın Menkul Değerler- den MuratÖvûnç, özellıkle endeksin gün içındetoplam yüzde I3'lûk degişim gös- terdıği perşembe günü açığa satışlann belırleyıci oldugu- nu belırterek, küçük vatı- nmcmın en küçük bir olay- da paniğe kapılıp elindeki hisse senetlerini satmasının en büyük problem oldugunu söyledi.Borsa uzmanı Mu- rat Övünç, ekımin başında yürürülüğe gırecek olan müsten bazında takas sak- lama sisteminin bu tıp olay- lann önüne geçemeyeceğıni ifade ederek, "Açığa satışla- n engeillemenin tek yohı kü- çük yatınmcılann borsayı kısa vadede çok kazandıra- cak bir alan olarak gorme- meleridir. Millet olarak bu düşünceden kurtulmamız gerekir. Borsaya uzun vade- li bakmalniz. •' dedi Açıga satışlara örnek ver- memiz gerekirse, açığa sa- tışlann yoğun oldugu salı günü Iş Bankası senetlen 6 bın 300 lıra idi. Bu senet çar- şamba günü siyası gelişme- ler nedenıyle başlayan satış- larla ılk önce 5 bin 200 lira- ya kadar düştü. Bu rakamda müşterisinin İş Bankası senedini açığa satan aracı kurum,gün için- de aynı senedı 4 bin 900 li- radan tekrar satm alıp müş- terisinin portföyüne koyarak müşterisinin sermayesiyle para kazanabildi. ' Ziraat Bankası'nın tanmı sübvanse ettiğini söyleyen Cihan Paçacı: Ziraat, özelleştiıihııez-Ekonomi Servisi- Ziraat Bankası Genel Müdürü Ci- han Paçacı, Ziraat Banka- sı'nın özelleştirilmesinin fı- ilen mümkün olmadığını söyledi. Ziraat Bankası'nın tanm sektörünün tek banka- sı oldugunu ve çiftçilere dü- şük faizle kredi kullandırdı- ğını ve bir bakıma tanmı sübvanse ettiğini belırten Paçacı, " Ziraat Bankası. Türkiye'de çalışan nüfıisun yüzde 46'sına hitap ediyor. Hizmetiöne alan biryapı var bankada. bu yapıvı özclles- tirmeOe kısa süredc değiştir- mek de mümkün değiFde- di. Çiller'in ıstıfası ıle piya- salarda oluşan belirsızliğin çok kısa sürdüğünû iddia e- den Paçacı, ekonomininge- leceğinin ıyı olacağına da işaret ederken, Türkıye'de bundan sonra kaos yaşan- mayacagına inandıgını söy- ledi. Ekonomi Muhabirlen Dernegi'nin düzenlediği toplantıya katılan Ziraat Bankası Genel Müdürü Ci- han Paçacı, Türkıye ekono- misi, bankacılık sektörü ve Ziraat Bankası hakkında bil- gi verdi. Ekonominin iyiye gittiğini söyleyen Paçacı, bankalann 1995 bilançolan- nın karlı olacaöını vunzula- dı. Ziraat Bankası'nın yüzde 43'le çiftçiye kredi kullan- dırdığını bu yüzden banka- nın özelleştirilmesinin fıilen mümkün olmadığını vurgu- layan Paçacı. "Bu bankayı özelleştirirseniz çiftçi\c bu oranlarda kredi kullandıra- cak hiçbir banka yok. Bu açıdan çiftçi sübvanse edili- yor, özelleştirilirse, sübvan- • Ekonomi Muhabirlen Dernegi'nin düzenlediği toplantıya katılan Ziraat Bankası Genel Müdürü Cihan Paçacı, hükümetin istifası ile piyasalarda oluşan belirsizliğin çok kısa sürdüğünû de iddia ettı. siyon ortadan kalkar" şek- linde konuştu Halk Banka- sı'nın da ucuz faizle esnafa kredi kullandırdığma işaret eden Paçacı, bu tür bankala- nn hizmeti ön planda tuttu- ğunu açıkladı. 1300 şube Ziraat Bankası'nın Tür- kiye genehnde bm 300 şu- besinin bulunduğunu da vurgulayan Paçacı. devletin elinde ve tanm sektörüne hizmet eden bir bankanın gerekli oldugunu kaydettı. Türkıye ekonomısı hak- kında da değerlendirme ya- pan Cihan Paçacı. siyasi an- İamdakı boşluğun ve hükü- metin bozulmasının, ekono- miyi çok fazla etkilemedi- gini 2-3 saatlık bir belirsiz- likyarattığını söyledi. Paça- cı, ekonomik dengelerin yerli yerine oturduguna da dikkat çekerek, Merkez Bankası'nın döviz rezervle- rinin iyi olmasının da olası spekülasyonlan önledığinı açıkladı. Bundan sonra siyasi istik- rara bağlı olarak ve bir se- çim ekonomisıne gidilmesi halinde ekonomide herhan- gi bir olumsuzluğun yaşan- mayacağını da savunan Pa- çacı, gümrük birligi konu- sunda da herhangi birgecik- menin sözkonusu olmaya- cagını ıfade etti. Ziraat Bankası'nın malı durumunun oldukça güçlü oldugunu da belirten Paça- cı, bankanın batık kredisi- nın bulunmadıgını vurgular- ken, gizli faiz uygulamadık- lannı da söyledi İSTANBUL ALTIN BORSASI 22 EYLUL1995 US$/OMS TUCMM TOPUM Otıcekı Kapanış Fryatı EnOöşûkFiyat &ı YûksekRyat Kapanış Fiyatı AğniıM Otalama Fıyat Toptam Işiem Mıktan (kg) Toptam İşlem Hacmi (Sl Toplam Iştem Sayisı BioklşlenıMirtaııVg.! . 38410 - • - - - 597600 592.000 592.500 592.500 592.300 1035 12813944.36 612147 750.000 6 955 - 1035 12813.94436 6 955 MERKEZ BANKASI KURLARI 22 EYLUL1995 CİNSİ DOVİZ ALIŞ SATIŞ EFEKTİF AUŞ SATIŞ 1 ABDOolan 1 Alman Markı 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şilini 1 Betçıka Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Rn Markkası 1 Fransız Frangı 1 Hotlanda Florini 11spanyol Pezetası 11sveç Kronu 11svıçre Frangı 100 Italyan üretı 1 Japon Yenı 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dınan 1 Norveç Kronu 1 Steriin 1 S. Arabtstan Rıyalı 47.916 33.073 36.268 4.707 1.608 8.528 11.072 9.601 29.522 381 6 792 41.283 2.984 474 35.311 159.934 7.552 74.864 12.778 48.157 33.239 36.450 4.731 1.616 8.571 11.128 9.649 29.670 387 6.826 41.490 2.999 479 35.488 160.738 7.590 75 240 12.842 47.772 32.974 35.724 4.683 1.600 8 485 10.961 9.572 29.227 371 6.758 41.159 2.954 463 34.958 156.735 7.514 74.639 12 586 48.301 33.339 36.559 4.745 1.621 8.597 11.161 9.678 29.759 394 6846 41614 3 008 486 35.594 161.220 7.613 75.466 12.881 6 aylık kar 616 milyar lira THY, 9yıl sonra kâra geçti Karlılığa önemli etkisi olan finansman giderlerinde dolar bazında yüzde 78 azalma sağlanırken, bu giderlerin genel giderler içindeki payı yüzde 17.4'den yüzde 4.4'e indi. Ekonomi Servisi - Türk Hava Yollan (THY), 9 yıl sonra ilk kez kâra geçti. Geçen yılın ılk yansını 1.1 trilyon lira zarar eden THY. bu yıl Hazıran 1995 sonu ıtibariyle 616 milyar lira kâr elde etti. THY'den yapılan açıkla- maya göre, iç hat uçuşla- nndan elde edilen gelir, 2.6 trilyon lira iken.THY dış hatlardan 17 tnlyon lira el- de edilerek dövize endeks- li gelir oranı yüzde 86'ya yükseldi. THY kargo taşı- macılığından da 2 trilyon lıra kazanç sağladı. 1994 yılı içınde dolar bazında zarannı azaltan THY 1995 yılında kaydettiği iyileş- meyle 9 yıl sonra zarardan kurtularak 14 milyon dolar kar elde etmiş oldu. THY 1994 yılında 5 Nisan karar- lannın getirdıği yüksek fa- iz oranlan ve kur sıçrama- sı sonucu 94 yılını 3.8 tril- yonluk bir finansman gide- n sebebiyle 2.2 trilyon lira zararla kapadı. Ancak 1995 yılı başın- dan itibaren artan gelirler \e daha ucuz borçlanma imkanlan sayesinde fınas- man gıderleri azaltıldı. THY yaz sezonuna girer- ken tüm kısa vadelı TL banka borçlannı geri öde- yerek finansman giderleri- ni yüzde 4.4'e indirerek kâ- ra geçti. THY yaptığı açık- lamada, elde edilen 616 milyar liralıkkann herhan- gi bir varlık satışına dayan- madığmı belirtirken ,bu ka- nn yalnız ticari faaliyetler sonucunda kazanılmasının ayn bırönemtaşıdığını be- li'rtti. Dünya Bankası'ndan 'vergiye' destek ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Dünya Bankası Yönetım Kurulu. Kamu Mali Yönetım Projesi'nin vergı idaresinin moderni- zasyonu ıle ilgili bölümü için verilecek 62 milyon dolarlık krediyi onayladı. Dünya Bankası'ndan dün yapılan açıklamaya göre, banka ilk aşamada 3 temel çalışmadan oluşan Kamu Mali Yönetimi Projesi'nin, yainızca vergı idaresi ıle vergi idaresinin kurumsal yapı ve sistem olarak modernize edil- mesi yönündeki bölümü için destek verecek. Açıklamaya göre, Dünya Banka- sı'nca onaylanan 62 milyon dolarlık kredısi. vergi gelirlerinın artişı. venji tabanının genişletilmesi, vergi yükü- nün adil dağılımının sağlanmasına yö- nelık çalışmalar için kullanılacak. Dünya Bankası'ndan yapılan açık- lamada, Kamu Mali Yönetım Proje- si'nin gümrük idaresinin moderneşti- rilmesını öngören ikinci çalışması ıçinde destek venleceği bildırildi Çalışma. Avrupa Birliği ile gümrük bırliğine geçişte, gümrüklerin moder- nize edilmesini, dış tıcaretle ilgili ku- rumlann yenıden yapılandınlmasmı öngörüyor. Gümrüklerle ilgili çalışma Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı ta- rafından yürütülüyor. SERBEST DÖVİZ CİNSİ ALIŞ ABO Dobr .(7650 Alnan MarVı 33425 Isvıçre Fıangı 41600 Fransc Frangı 9630 Holknoa Fcnm 39775 IrçkzSlerln 75000 SA3fe»y* 12625 Avusturya ŞıNnı 4740 lOCrtal üretı 2950 SATIŞ 47900 3360C 41850 9700 30060 76300 12725 4800 3020 ALTIN CİNSİ ALIŞ SATIŞ Cumhunyet 3900000 4000000 Reşat 4050000 4350000 24ayaraKın 589000 591500 22 ayar bılezık 530000 584000 ÇAPRAZ KURLAR 1 1.4488 1.3212 10.1790 5.6185 4.3275 4.9910 1.6231 124 39 7 0552 1 1607 1605 60 100.45 1 3570 6.3450 3.7500 1 Steriin: 1ECU: SDR: SOR: ABD Dolan Alman Markı Anıstralya Dolan Avusturya Şilini Danımarka Kronu Fın Markkası Fransız Frangı Hollanda Florini rspanyol Pezetası bve; Kronu Isvifre Frangı ttalyan Lireti Japon Yeni Kanada Dolan Norveç Kronu S.Arabistan Riyalı 1 5624 ABD Dolan 1 2875 ABD Dolan 1 4884 ABD Dolan 71.677 TL. YATIRIM FONLARI 22 EYLÜL 1995 Katılma Bugünkü Değ. Katılma Bugünkü Oeğ. belgesi adı % belgesi adı % ATİPİ Yonca Fon-1 25 990 -0.31 lşYatınm-2 478.574 -2 36 Esbank Fon-1 659.171 O.O1 lşYatırım-3 268.443 -0 77 Esbank Fon-2 213.024 -0.07 lşYatınm-7 49.008 -185 YKB Fon-1 747.545 0.12 Iktisat Yat -4 311.559 -2 49 YKB Fon-2 573 309 0.04 Garantı Yat.-4 122 555 -2 41 YKB Fon-3 718.318 -0.34 Garantı Yat-5 215.189 -0 97 YKB Fon-4 618.421 O.1O Esbank Fon-3 121 621 -3 70 YKB Fon-5 462.250 0.11 Vakıf Hisse 194 925 -0.93 YKB Fon-6 551.431 0.14 Dışbank Beyaz 668.038 -0.53 YKB Fon-7 334.425 0 1 2 Dışbank Mavı 681930 -0.35 YKB Fon-8 241.738 0.11 Dışbank Pembe 222.667-0.90 YKB Fon-9 190.358-0.56 Tutun Fon-1 251839 -0.27 Vak/f Fon-2 1.244.078 -0 36 Tutun Fon-3 15 215 -0.54 Vakıf Fon-3 246 024 -0 29 Finans Fon-2 401255 -0.44 Vakıf Dunya 215.809 -0.21 Finans Fon-4 202 589 -1.00 Vakıf Fon-6 117.368 -0.75 Halk Fon-3 159.702 -1.00 Tutun Fon-2 136 753 -0.12 Emlak Fon-2 192.613 -1.47 Finans Fon-3 369 816 0.21 Emlak Fon-5 19.474 -1.69 Finans Fon-5 218.198 0.15 Ege Fon-2 50.937 -3.43 Ziraat Fon-1 349 832 -O.O2 Kalkınma Fon-2 30.083 -2.77 Ziraat Fon-2 266.418 0.05 Demır Fon-1 77.765 -0.1O Ziraat Başak F. 290.190 0.24 TûrkbankFon 80.200-148 Ziraat Fon-4 277.374 0.14 TSKBUz. Fon 86.841 -0 52 Halk Fon-1 341.491 -0.58 AkbankATıpı 31.015 -187 Halk Fon-2 210.683 -0.63 Tekstil Fon-3 39.909 -1.22 Pamuk Fon-1 259.955 -O.01 Atafon 82.201 -1.52 Pamuk Fon-2 190.987 -O.07 Koçbank Fon-1 114.184 0.11 Emlak Fon-1 269.425 0.07 Koçbank Fon-3 42 529 -1.37 Emlak Fon-3 93.093 0 13 GlobalFon 57 517 -3.31 Emlak Fon-4 278.207 0.01 Körfez Fon-1 59 747 -0.89 SumerFon 157.076 -149 Tebınfon 40 153 -1.76 Ege Fon-1 161.324 0.08 Kentfon 25 142-0.04 Kalkınma Fon-1 198.990-0.25 CUSıgorta Fon 39.818 -0.77 Demır Fon-2 99.334 -0.02 AltematıfFon 20.556 -1.64 Tanş Fon-1 205.830 -0.85 Hakfon-1 20.952 -1.92 Tanş Fon-2 94.841 -0.38 Şeker Fon-1 21.799 -1.53 Eö Fon 176.887 -0.10 Oyak Fon-1 18.612 -1.07 Akfon-1 77 347 0.18 Ekspres Fon-1 10.922 -2.87 Ak Karma Fon 36 483 0.24 Gedık Hisse Fon 9.901 0.20 Teksti Fon-1 47.599 -0.12 BTİPİ Tekstil Fon-2 39.322 -0.53 işY3tınm-1 755.871 0.02 Koçbank Fon-2 49.413 -0.19 İşYatınm-4 116.769 0.14 Körfez Fon-2 14 827 0.23 İşYatınm-5 84.185-018 Tebın Fon-2 11724 0.47 lşYatırım-6 243.883 0.08 Attematıf Fon-2 10.430 0.84 lnterfon-4 211.584 1 1 3 Eczacıbaşı Fon-1 19.169 O.1O lnterfon-5 56.483 0.23 SYKB Yatınm-1 10.778 0.09 Iktisat Yat.-3 295.641 0.15 Ekın Fon 9.978 -2.13 Ikt. Atılım Fon 339 420 -0.14 * * ' * 999199*1 Garantı Yat.-1 856 869 -0.20 A.A. Bıleşik 561138 -0 50 Garantı Yat.-2 316.887 0.12 A^. (A) Tıpı 5042 7 6 - 1 2 2 Garantı Yat.-3 196 763 0.16 A.A. (B)Tipı 6583.13 0 02 DUNYA BORSALARI Aitmın cnsu. 384 00 S Dotar-Mark Pantesı 1 4210 Dolar-Yen Pantesı 98 90 Sterlın-Dolar Parrtesı 15810 Ham Petrol (varti; 1623$ MERKEZ • Ernsyon (21 Eylül); 210.343,6 ' rmlyafTL • interbarkfaızlen %S5-70 işlem Hacmr 118.043,8 milyar GeceJık % 51 30 Haftahk repo % 61 60 Aylıkrepo % 6 6 00 Mevduat gerilemeye başladıAiNKARA (ANKA) - Yılba şmdan itibaren genel bir artış eğılımı ızleyen bankalardakı toplam mevduat, ağustosun son haftasında vadesız tıcan mevduat ve resmi mevduatta- ki gerilemenin etkisiyle ay lar- dan beri ılk kez azalma gös- terdi. Merkez Bankası verilerin- den yapılan belirlemeye gö- re. toplam mevduat 25 ağus- tos -1 eylül günleri arasında- ki haftada 3 6 tnlyon lira aza- larak 967 tnlyon liraya indi. Söz konusu haftada, vade- siz tican mevduat 10.4 tril- yonluk azalmayla 91.2. resmı mevduat da 9.3 trilyonluk azalmayla 43.1 trilyona gen- ledı. Vadeli tasarruf mevduatı ıse ağustosun son haftasında 2.8 tnlyon lıra artarak 697.4 trilyona çıktı. Vadesız tasar- ruflar 12.3 trilyon, mevduat sertifikası da 251 milyon lira arttı. Bövlece. vadesiz tasar- ruflar 83.1, mevduat sertifi- kası da 81.1 tnlyona yüksel- di Vadeli tıcan mevduat da 740 milyon lıra artarak 44.1 tnlyona çıktı. Aynı haftada, kamu bankalannın mevduatı, resmı mevduat ve vadesız ti- cari mevduattaki hızlı düşü- şün etkısıvle 12.8 tnlyon lira genledı ve 568.7 tnlyona ın- dı. Yabancı bankalann mev- duatı da 101 mılyarlık azal- mayla 8.7 tnlyona genledı. Eximbank'a fon muafîyeti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bankalann yurtdı- şından getirdikleri kredilere uygulanan ^ z d e 6 oranında- ki Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu'nun Eximbank'ın ıhracatçıya aktarmak üzere aldığı dış kredilerde ve yurti- çindeki bankalardan kullandığı kredilerde uygulanmaya- cak. Resmi Gazete'nin dünkü sa>ısında yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre, Kaynak Destekleme Fonu'nun uy- gulanmayacağı kredi kalemlerine, Exımbank"ın, yıırtdışı ve yurtiçı bankalardan kullandığı kredilerde eklendi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle