23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 23 EYLÜL 1995 CUMARTE! 18 SPOR San-Kırmızıhlar, Serkan'm oynamadığı maçta Samsunspor'u Arif in tek golüyle yendi G. Saray son dakikada sevindiGalatasaray: 1 - Samsunspor: 0 STAT: Ali Sami Yen HAKEMLER: Oğuz Sarvan (4), Metin Suyabakan (4), Sami Şamar 14) GALATASARAY: Friedel (7). Bekir (6). Feti (4), Mert (4), Okan (6) (dk. 79 Bülent 5j, Tugay (6). Venison (5), Suat (6) (dk. 45 Arif1), Hakan (4) (dk 68 ftyas 6), Kubilay (7), Saun- ders (7) SAMSUNSPOR: Bucker (8), Orhan (7), Ercan (7), Faruk(8), Vurul (6). Imdat (6), Ugur (4) (dk. 79 Serdar 5). Isa (6), Celil (7), Sinan (6j (dk. 65Fatih 5). Cenk (6) (dk. 45 Yasar 5) GOL: Dk 90 Arif KIRMIZIKART: Dk 42 Orhan (Samsunspor) SEYtRCt/HASILAT: 19.744/3milyar837milyon 700bin ASENA ÖZKAN Futbol seyırcisini ılgilendı- ren tek şey,roeşinyuvarlak ve onun ardından koşanlar gali- ba... Ne hükümet krizi, ne enflasyon ne de dalga dalga gelen grev, tribünlerdekı se- yircı sayısını en ufak şekilde etkıhyor. Onlar içın ılk önce futbolcu, daha sonra mıllet- vekıli transfen gelıyor. Bu da bıryaşam şekii, saygı duymak gerek! Ali Sami Yen'deki 'olağan' gecenın tek farkı. karşılaşma- nın haftanın son işgününde oynanmasıydı. Cumaakşamı- nın 'korkunç' trafığini aşıp Ali Sami Yen Stadı'na geldi- gimizde, bunun bir işgünü. cuma akşamı oldugunu unut- tuk. Daha doğrusu Galatasa- ray seyircisi bunu unutturdu. Nedır bu futboJ seyircısinin küfürle 'özdeşleşmiş' yaşa- mı? Karşılaşma yenı başla- mış; ortada fol yok, yumurta yok... Onunannesi. bunun ba- bası, şunun yengesi; ruttur- muşlar gidiyorlar. Kım "dur" diyecek kûfürle özdeş yaşam süren fiıtbol fanatikle- nne?.. Galatasaray için Sam- sunspor. gflçlü birrakıbinöte- sinde farklr şeyler ihtiva edi- yordu. Zira. Galatasaray"da geçen sezon Samsunspor he- zimetiyle başiayan 'çöküş' sürdû gitti ve Sarı-Kırmızılı- lar şampıyonlugu Beşiktaş a elleriyle teslim etti. Galatasa- ray, Ali Sami Yen'de Sam- sunspor'u yenip hem geçen sezonun rövanşım almaJıydı. hem de üderlığıni 7. haftaya taşımalıydı. Zaten tüm stat da bunun ıçin şartlanmıştı. An- cak bunu gerçekleştirmek söylemesi ya da yazması ka- dar kolay olmadj. Galatasaray maçahızlı baş- ladı. Oyunun agırJıgı da sağ kanatta top taşıyan Okan- daydı. Ancak Celil, Okan'ı ıyi marke etti! Okan topu her ayağına alışında ya yere in- dırdi ya da elense çekti. Ha- kem Oğuz Sarvan ise iki fut- bolcu arasındakı sürtüşmede kart kullanmaya gerek du> - madı. Sarı kartı bulunan Or- han. ılk yannın son dakıkala- nnda Saunders ı yere ındi- rınce, kendını saha dışında buldu ve aynı dakikalarda sa- katlanarak oyunu terk eden Suat'ın yerini Galatasaray"da Arif aldı. Ancak JOkişı kalan Samsunspor oyundan düşme- dı, çözülmedi. Aksine bu on- lan daha da istekli kıldı. Ga- latasaray bastırdıkça bastırdı. Ama kontrataklarla zor anlar da yaşadı. Herkes karşılasmanın gol- süz noktalanacağını bekler- ken Arif, 90. dakikada öylesi- ne bir vuruş yaptı ki teknik di- rektör Souness ve takım arka- daşlannın yanı sıra zor hafta geçirmeye hazırlanan yöne- tim kurulu üyelerini de kur- tardı. San-Kırmızılı yöneticı- ler, ağızlanna dayanacak mık- rofonlara golsüzlüğün nede- nıni anlatma hazırlığı yapar- ken, Galatasaray tribûnlerin- den "Yuh" sesleri gelmeye başlarken birden bire her şey değişiverdi. Bir gol ancak bu kadar de- gıştiricilik görevi üstienebilır. Keşke Türkive'dekı 'başka şeyler' de bu kadar çabuk değişebilse!.. Galatasaray'ın Samsunspor karşısındaki gol çabaları 90. dakikada sonuç verdi. (Fotoğraf: DENİZ DERlNSU) 1NOTLAR / DEMZ DERİNSl Gözler sahada Serkan'ı aradıGeçen sezon Beşıktaş'la girdiği aman- sız şampiyonluk vanşında ilk çelmeyi Samsunspor'dan yiyen ve daha sonra al- dığj üst üste yenilgilerle ligden kopmak zorunda kalan Galatasaray, dün akşam ye- niden Samsunspor'u Ali Sami Yen'de ağ)riadı. Tüm tnbünler tek bir hedefe kıt- lenmişti: Rövanşı almak. Hafta içerisi ol- masına ragmen tıklım tıklım doJu Sami Yen'de 'intikam' seslen yankılanıyordu. Dakıkalar ılerleyip gol gelmemesine rağmen San-Kırmızılı yandaşlar takımla- nna büyük destek verirken, son 10 daki- kada yavaş yavaş eleştiren sesler de yük- selmeye başlıyordu. Eleştinlen isimlerin başmda ise Venison vardı. Ancak Arif*in şık golü bir anda her şeyı unutturuyordu. San-Kırmızılı taraftarlann birgözü de Serkan'daydı. Samsunspor ve ümit milli takımda oynadıgı ba$anlı futbolu ve gol- leriyle dikkat çeken Serkan. bir söredir Galatasaray'ın transfergündemine degır- mişti. Teknik direktör Souness de bu fut- bolcuyu ıstedıgine daır rapor vermişti. Ancak Serkan grip oldugu gerekçesiyle dün akşam sahadakı yerini almadı. Budu- rum bazı kesimler tarafından farklı yo- rıunlanırken. Galatasaray Futbol Şube So- rumlusu Adnan Polat. "Maçta transfer konu$ulmaz. Bu aksamlık herkes Ser- kan işini unutsun" dıyordu. Samsunspor Başkanı fsmail Uyanık ise sözleşmesı sü- ren Serkan'ı biryere vermeyeceklerini be- lırterek dedikodulara sünger çekiyordu. Karşılaşma boyunca Samsunspor'un sert futbolu. San-Kırmızılı taraftarlan çi- leden çıkanrken, hakem Oğuz Sarvan'ın da kartlarını kullanmakta *agır' davrau- ması tepkı çekti. Bu arada ılk yarıda sa- katlanarak ovun dışında kalan Suat'ın sol dız yan bağlannda zedelenme tespıt edil- dı. Bu futbolcunun durumu. çekılecek MR'den sonra bellı olacak. Suat'ın oyun- dan almmasıyla da genç Mert, ilk kez bir lig maçında Galatasaray'ın kaptanlık gö- re\ ini üstlendı.Çok az sayıda seyircısinin desteğiyle 90 dakika direnebilen Sam- sunspor ise ani geliştirdiğı kontrataklarla gol pozısyonlan buldu. Bir şut da, kalecı Friedel'ın yerdeyken topun kafasına çar- pıp uzaklaşması Galatasaray adına şans dakikası olurken. bu pozisyon tribünier- de gülüşmelere yol açtı. Ancak son sanı- yelerde gelen gol. Karadenız ekibinı kelı- menin tam anlamıyla yıkarken, başta ka- lecı Bucker olmak bırçok futbolcu uzun süre çimlerin üzerinde kaldı. MUSTAFACENİZLİ: — F. Bahçe'yi yeneceğiz ELEŞTİRt / MAHMLT SEKT Liderin zor haftası Galatasaray, Samsunspor karşısında geçen yılki yanlışa düşmemek için maça oldukça karar- fı ve hırslı başladı. Ilk yanm saat amansız bir bas- kı uyguladı. Futbolcular haftaya lider başlama- nın sorumluluğunu göstererek tempoyu alabildi- ğince yükseltip ölesiye mücadele ettiler. San-Kırmızılı orta alan oyunculan diğer maç- lanna göre gerek adam kontrolünde, gerekse pas organızasyonlannda çok enerjik ve yapıcıy- dılar. Geride çok adamla kalabalık bir savunma anlayışıyla oynayan Samsunspor'u kenarlara ta- şıdıklan toplaria açmaya çalıştılar. lleri ikiliyi oluş- turan Saunders ve Kubilay yaptıklan çapraz ko- şularia Samsun geri adamlannı güç durumlara düşürdüler. Özellikle Saunders dar alandaki ça- bukluğunu kullanarak Samsunsporlu Orhan'a kırmızı kart gördürdü. Halk arasındakı "Adın çıkacağına canın çık- s»n" deyişi sanki Kubilay için söylenmiş. Sam- sunlu savunma oyunculan arasında bir dayak yemediği kaldı. Hakem Oğuz Sarvan bütün bu faulleri Kubilay'ın numaraları olarak değeriendir- di. Samsunspor ligin kaliteli takımlarından biri. Cim-Bom'un maçın büyük bölümünde uygula- dıgı baskıya karşı kendi yan alanında -topun ol- duğu bölgede- kademeli olarak çogalarak gol yoflarını başanlı bir şekilde kapattı. Oyunun ikinci yansında on kişi kalan Sam- sunspor yaygın kanının tersine katı savunma yapmadan daha çok ataklara çıkmaya başladı. Cim-Bom'un hızlı temposuna karşılık Samsuns- por'un etkıli karşı atakları maçın kalitesini yük- selttı. On kışi kalmış bir takımın aldığı her topta San-Kırmızılı savunma oyunculannı kolayca geç- mesi, bu bölgedeki sorunların henüz çözülme- diğıni gösteriyor. Bunun yanında özellikle ikinci yarı Kubilay'ın sol taraftan taşıyıp gol pası ola- rak verdiği dört pozisyon vardı ki, bunların golle sonuçlanmaması Galatasaraylı oyunculann si- nirlenmelerine neden oldu. Burada Samsunspor kalecisi Bucker'in başanlı oyununu gözardı et- memek gerekir. Oyunun son 10 dakikasında So- uness, Bülent'i oyuna alıp Bekir'i ataklara yol- layarak kenariardan gelen doldur-boşalt ortala- ra çözüm getirmek istedi. Oün gece Galatasa- ray takımının tüm oyunculan büyük bir özveriy- le çok iyi mücadele ettiler. Ancak gol yollarında teknik becerileri yetersiz kaldı. Sarı-Kırmızılılann eski futbolcusu Tanju gibi gol vuruşlannda etki- li bir oyuncuya gereksinim var. Ote yandan tüm maç boyunca aynı oyun şeklini uygulayarak Samsunsporlulara ezbere savunma yapma şan- sı verdiler. Samsun'un büyük direnişiyle sinir sa- vaşına dönen oyunda Cim-Bom, Anf'in golüyle hayat buldu. Hakem Oğuz Sarvan ve yardımcıları ilk yarıda özellikle ikili müçadelelerde önyargılı davranma- larına karşın, ikinci yarıda vasat bir yönetimle maçı bitirdiler. AHMET KURT İZMİT - Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Denizli. "Fenerbabçe'yi yenece- fiz" dedi. Denizli, geçen haftakı Istanbulspor ma- çıyla moral bulduklannı ve ûzerlerindekı stresin gıttığini söyledi. Fenerbahçe ma- çında ortaya iyi futbol koyacaklannı vurgu- layan Demzlı, "Fenerbahçe çok güçlü bir ekip. Kadrosunda oldukça yetenekJi fut- bolcular bulunuyor. Ancak bunlar bizi il- gilendirmiyor. Elbette bazj önlemler aia- cağım, ama bu maçta tüm gücümüzü sa- bava yansıtır. iyi motive olursak kesinlik- legalibhete ulaşırız. Takımıma güveni- yonım" dıye konus.ru. Kocaelispor'da hafif sakatlıkJan bulunan Mirkoviç ve Osman tamamen iyileşti. Ye- şil-Sıyahhlarda san kart cezalısıFaruk dı- şında eksik futbolcu bulunmuyor. Hafta ba- şından beri çahşmalanna sıkı bir şekilde sürdüren Kocaeiispor'da prim 1 OO'er mil- yon Jira. Blok prim sistemine göre beraberlık ha- linde bu rakam 60'ar milyon lira olacak. Kocaelispor"da özellikle geçen dönem Fe- nerbahçe'de oynayan Tayfur ve Toprak ça- iışmalarda oldukça hırsiı göründüler. Her iki futbolcu da "Bu bizim ınaçımız" şek- linde görüş bildırdiler. Kocaehspor-Fener- bahçe maçı öncesi yapılan toplantıda stat kapılannın saat 14.00'te açılacağı. statta jandarma ve polis olarak bin kişinin görev yapması karan alındı. Stada ginşte herke- sın üstünön aranacağı bildirıldi. Statta dag tarafı kale arkası bölümünde Fenerbahçe ta- raftarlanna 5 bin kişilik yer aynldı. Ligde sıcak gün Spor Servisi - Birinci Iıgde bugün iki maç var. Kocaelispor - F.Bahçe ve Trabzonspor - Denizlispor. Geçen hafta Bursaspor be- nberliğinden sonra liderli- gı G.Saray'a kaptıran Fe- nerbahçe. bugün hâyati bir nıaça çıkıyor. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak \e KanaJ D'den naklen ya- \irnlanacak. Izmit'teki bu krşılaşmayı Ayhan Yü- cebilgiç yönetecek. Fener- tahçe'de Boliç ılk 11 de. Beşiktaş'ı yenerek moral hılan Trabzonspor ise kndi evinde Denızlis- par'u agırlıyor. Avnı Aker Stadı'nda oynanacak olan larşılaşma saat 19.00'da kaşlayacak ve ClNE 5'ten akJen ekrana gelecek. Trabzonspor Teknik Di- Ektörü Şenol Göneş. Be- sktaş maçının artık gende laldığını söyledi ve fut- tolculanna bugûnJrii kar- slaşmada işi sıkı tutma tyansında bulundu. San-Lacivertli takımda Tarık ve Bülent yedekler arasında E Bahçe'de Engin kadrodaHİLMİ TÜRKAY Kocaeli maçı. F.Bahçe için kuş- kusuz zor bir 90 dakika olacak. Teknik Direktör Parreira. Yeşil- Sıyahlı ekibe karşı değışık bir on bir sahaya sürmeyi yeğliyor. Edındığimiz bilgilere göre fl- ker'ın yoklugu nedenıyle sağ bek- te Mustafa, fbrmsuz olan Erol'un yerinede Halil Ibrahim sa\ unma- da görev \apacaklar. Forvette Bo- liç, Aykutikılısının oynaması bek- lenirken Bölent, Tarık, yine ye- dekler arasında olacaklar. Kalecı Engin ise tam 145 gün sonra maç kadrosuna alındı. F.Bahçe"nin ışı birhayli zorgö- rünuyor. Nedenine gelince Sarı- Lacivertliler tam 10 yıl boyunca Is- met Paşa Stadı'nda Kocaelıspor'u yenemiyorlar. EBahçe, 1984-85 sezonundakı I -O'lık galibiyetten beri rakip saha- da sürekü puan kayberti. İki takı- mın aynı stattaki bütün lıg mücade- lelerinde de Kocaelispor 6, Fener- bahçe de iki kez galip geldi. 3 kar- şılaşma da berabere noktaiandı. Son dört sezondur oynanan 3 'ü ligde. 1 "i Türkiye Kupası olmak üzere 4 karşılaşma, ev sahibı takı- mın üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu- na karşılık Istanbul'da oynanan karşılaşmalarda da Kocaelispor'un hiç galibiyeti yok. 11 karşıîaşmayı F.Bahçe kaza- rurken 4 maç ise berabere sonuç- landı. îki takımın sezon başında Müjdat'ınjübilesi içinyaphgı kar- şılaşma da 1-1 sona ermişti. Bu- günkü karşılaşmada bakahm Fe- nerbahçe tılsımı bozabilecek mi? Tugay-Bülent takası Parreira. Galataraylı yöneticile- rin. Bülent'e talip olmasıyla ilgilı bir soruya esprilı bir yanıt verdi. Brezilyalı çalıştıncı. 'İyi fikir. Bülent'i Tugay ile değişn'rmek güzel bir alış veriş olurdu. Tabü bu işin esprisi. Bülent'in kötü futbolcu oldugunu söylemiyo- rum. Fakat, Tugay da çok değer- li bir oyuncu. Milli takımın göz- bebeğT diye konuştu Parreira, Atkinson ile ılgili so- ruya da. 'Ben kendisine 1 ay süre vermedim. Henüz hazır olmadı- fı için , böyle bir süre vermem düşünülemez. Belki I bafta bel- ki 2 hafta" yanıtını verdi. Bu arada Kocaelispor maçı kad- rosuna alınmayan Atkinson'm Re- al Betis maçında da oynamayaca- gı bildirildi. Tarık'ın sorunu uyum Teknik Direktör Parreıra, sakat- lığı sonrası bir türlü beklenenı ve- remeyen Tank'm en büyük sorunu- nun uyum olduguna degmerek. "Küçük bir takiffldan gelen fut- bolcular, büyük takımlarda adaptasyon sorunu yaşar. Ta- rık'ın durumu da böyle. Büjük takımda oynamak kolay değil- dir' dedı. Ha/il İbrahinı. bugünkü maçta Erol'un yerine görev yapacak. Avrupa'da üç yabancı fiıtbolcu zorunluluğu sona eriyor... Bosman'dan 4 yılın golü 9 ZAFER ARARKİRLİ LOIVDRA - Belçikalı bir fut- bolcunun başvurusu üzerine, Avrupa Adalet Divanı 'na gelen "transfer davası". Avrupa ça- pında futbol piyasasında "bom- ba etkisi" yaptı. Sözleşmesi do- lan futbolculann. gitmek iste- dikleri kulüple tek tek pazarlık edebilmesine olanak sağlayacak olan bu gelişme, futbolcusunu satışa çıkaran kulübün, satm ala- cak kulüpten "bonservis ücre- ri" talepetmesi uygulamasını da ortadan kaldıracak. Belçikalı oyuncu, bu uygula- manın "kölelik" ile eşdeğerli oldugunu ve sonuçta bir işçi sta- tüsünde bulunan sporcunun, "emeğini istediği gibi pazarla- masının engellendiğini" söyle- yerek işin peşini bırakmamaya yemin etmişti. Jean Marc Bos- man'ın tezi kısaca şöyle özetle- • Eski Standard Liege'li futbolcu Jean Marc Bosman'ın başvurusu üzerine toplanan Avrupa Adalet Divanı'nın futbolcuya transfer özgürlüğü getiren karan, Avrupa'da futbolun çehresini tümüyle değiştirraeye aday görünüyor. kede değişikbiçimJerde uygula- nan transfer politikalannın tü- müyle "altüst" olmasını bera- berinde getirebilecek bu karar, kulüpleriçin bir "ölüm-kalım" karan anlamına da gelebilecek. Avrupa Adalet Divanı başsav- cısı davaya bakarken, UEFA ta- rafından uygulanan "öç yaban- cı oyuncu" sınırlamaşının da Avrupa Birligi'nin ilgiJi sözleş- melerineaykın olduğu görüşüne vardı. Bu durumda, şu anda uy- gulanan yasagın kalkması da futbolun çehresini büyük çapta değiştirebilecek. UEFA. bu uygulanan Roma Antlaşması'nın içerdigi "ser- niyordu: "Mademki Avrupa Biıiiği'nin geçerli yasa ve yö- nermelikleri gereği. herhangi bir işçi, istediği ülkede serbest- çe dolaşarak, istediği işyeri ile anlaşabilivor, neden futbolcu- lar farklı muamele görsün?" Bosman. kendisine avukat bu- Jarak Avrupa Adalet Divanı 'nın yolunu tuftu ve aylar süren ince- iemeden sonra. mahkeme baş- savcısının da desteğini almayı başardı. Başsavcı Carl Otto Lenz"in, önceki gün açıklanan mütalaasında, Avrupa Biriigi ya da eski adı ile Avrupa Toplulu- gu'nun kuruluş sözleşmesi sayı- lan "Roma Antia;ması"nın 48'inci maddesineatıfta bulunu- larak "serbest dolaşım bakkı- nın ihlal edildiği" kanısına var- dı. A\Tupa Adalet Divanı'ndaki "Bosman Davası", ocakayında sonuçlanacak ve yüzde 99'a ya- km bir olasılıkla. Belçikalı fut- bolcunun lehine bir karar verile- cek. Böylece futbolcular sözleş.- mesi doiduğu anda. istediği ku- lüp ile kişisel ya da menajeri ara- cılıgı ile serbestçe pazarîığa otu- rabilecek... Eski kulübünün hiç- bir söz hakkı olmayacak. Şımdi, Avrupa çapında tüm futbol ku- lüpleri, böylesi önemli bir or- gandan çıkması olası bu karan merakla bekliyor. Çünkü, herül- best dolaşım hakkı" ilkesini çiğnediğini kabul ediyor. Fakat futbolun, az sayıda ku- lübün tekeli altına girmemesi araacıyla konulan bu kuralın kafdırıimasıyla, futbolun mali yapısının zayıflayacağına ina- nan büyük kulüpler, bu uygula- mayı destekliyorlar. Ancak Ada- let Divanı 'nın ocak ayında çık- ması beklenen karan, eğer üç ya- bancı yasagının da kaldınlması- nı içerirse, Avrupa futbolunda yeni bir çağın başlangıcı sayıla- cak. Bu durumda, mali açıdan güçlü olan kulüpler, bir zaman- lar Italya'nın Milan takımının yaptıgı gibi kıtanın en kaliteli oyunculannı bünyelerinde top- layarak, sadece ulusa) liglerin değil, Avrupa Kupalan'nm da devim yerindeyse "tozunu attı- rabilecekler." Besîktas B.Metin ve Gökhan kadrodaSpor Servisi - Yann akşam Inönü Stadı'nda ligin yeni ekibi Istanbuls- por'la karsılaşacak Beşiktaş'ta. sakat- lıklan büyük ölçüde sona eren B. Me- tin ve Gökhan 'ın maç kadrosuna alına- cağı belirtildi. Teknik direktör Chris- toph Daum'un. her iki futbolcuyu 16 kişilik maç kadrosuna alacağı. ancak ilk 11 'de yer vermeyeceği kaydedilirken, bu iki oyuncunun maçın gidişatına gö- re oyuna alınacaklan ifade edildi. Bu arada gazetecilerle mümkün oldu- ğu kadar az konuşmaya özen gösteren teknik direktör Christoph Daum. Beşik- taş'ta bir çok görevi kendısınin yapmak zorunda oldugunu belirtirken şunlan söyledi: "Ooktorumuz var diyoruz, ama bu doktor bir ortopedist. Yani sadece sakatlanmalarda görev yapa- bilir. Beşiktaş'ın bir psikoloğa, bir dahiliye uzmanına ihtiyacı var. Avru- pa'daki her büyük kuliip böyle çalı- şır". Öte yandan, Beşiktaş, Istanbulspor maçının hazırlıklarını, dün akşam yap- tıgt antrenmanla sürdürdü. Sakatlığı de- vam eden kaleci Şener'in dışındaki bü- tün futbolculann yer aldığı antrenman- da Alman teknik adam. sa\unma oyun- culannı yedeklerle, aslan ise ayn çalış- tırdı. Bu arada Trabzonspor maçında ilk 11 'de yer alan Orhan da yedeklerle ça- lıştı. Daum. yaklaşık 2 saat süren ant- renmanda futbolcuîara taktik çahşması, ıdmanın son bölümünde ise Sergen, Mehmet ve Erfnğrul'a serbest vuruş yaptırdı. Siyah-BeyazJı ekipte, rahatsız- Iıklan geçen yabancı oyuncular Au- mann, Kuntz ve Johnsen'in de Istan- bulspor. maçında forma giyecekleri açıklandı. Beşiktaş. Jstanbulspor maçı- nın bazıriıklannı, bugün yapacagı ant- renmanla tamamlayarak kendi tesisle- rinde kampa girecek. 3 cimnastikçimiz finale yükseldi Spor Ser\isi - 4. UlusJararası Rit- mik Cimnastik Turnuvası, dün Iz- mir'de başladı. Fuar Celal Arik Spor Salonu'ndaki turnuvaya, ev sahibı Türkiye'nin yanı sıra. Almanya, Türkmenistan, Özbe- kistan, Kazakistan. Gürcistan, Moldo- va ve Kırgizistan katılıyor. Tumuvada yer alan 30 sporcu. ip, top, labut ve kurdela dallannda yanşı- yorlar. Cimnastik Federasyonu Başka- nı Arilla Örsel'in de ızledıfi müsaba- kalar sonunda 3 Türk sporcu, başanlı olarak bugünkü alet finallerindeyanş- ma hakkı kazandılar. Yapılacak alet fi- nallerinde yanşma hakkı kazanan 6 sporcu şöyle: Demet Tetik, Gözde Er- guvan. Seher Haiiloğiu (Türkiye), Lena Rogojena (Kazakistan), Cema- liye Murado\a {Türkmenistan), Svet- lana Grduzd fKırgızistan). Arçelik Voleybol Turnuvası Spor Servisi - Arçelik Spor KuJübü'nün düzenle- diği 40. Yıl Arçelik Voley-» bol Turnuvası, 25 eylül pa-; zartesi günü başlayacak. "> Otomarsan Spor Salo- nu'nda gerçekJeştirilecek' turnuvaya, Fenerbahçe, Be-' şiktaş, Galatasaray ve Arçe- Jik takımlan katılacak. Tur- nuva süresince pas ve smaç yanşmalan da yapılacak. 3 gün süreceİc 40. Ytl Ar-' çelik Voleybol Turnuva- sı'nın programı şöyle: 25 eylül pazartesi: 14.00; Beşiktaş-Fenerbahçe, 15.30- Arçelik-Galatasaray; 26 ey- lül sah: 14.00 Beşiktaş-Ga- latasaray, I5.30Arçelik-Fe- nerbahçe; 27 eylül çarşam- ba: 14.00 Arçelik-Beşiktaş, 15.30 Fenerbahçe-Galatasa- ray. Azkara finalde Spor Servisi - Türkiye Büyükler Tenis Turnuva- sı 'nda Mustafa Azkara fina- le yükseldi. Yan finalde Türkiye şampiyonu Alaad- din KaragÖz'ü 3-6,7-5 veö- 4'lük setlerle 2-1 yenen Az-; kara, bugün Erhan Oral ile şampiyonluk mücadelesi yapacak. Yeşilyurt Kortlan 'nda dû- zenlenen şampiyonada, saat 11.00'de tek bayanlarda, Gülberk Gültekin ile fpek Şenoğlu karşı laşırken, bu maçın bitimi/ıde erkekler fi- nali oynanacak. Atıcılık şampiyonası KO.NYA (Cumhuriyet) - Atıcılıkta Trap-Skeet ve Do- uble Trap Türkiye Birinciliği müsabakalan, Konya'da baş- ladı. Saraçoglu Atış Poligo- nu'ndaki müsabakalara, 14 bölgeden 3'ü bayan, trap'ta 68, skeet'te de 36 olmak üzre toplam 102 sporcu katılıyor. Bırinciiiktedün ilk75aoş- ta alman sonuçlar şöyle: Trap: Yıldız Bayanlar: Mi- han Gürûr (Eskışehir) Yıldız Erkekler. 1-Emre özipek (Eskışehir), 2-Ismaü Tüle (Konya) Genç Erkek- ler: 1-Mehmet Kapson (An- talya), 2-Agah Karaata (Ma- nisa). 3-Hasan Ünver (Antal- ya) Büyük Erkekler: 1-Ah- met Çokbekler (Kahraman- maraş),2-AIpKızılsu (Mani- sa), 3-Mümtaz Bilge (Bursa) Büyük Bayanlar: Sedef Çakıroğlu (îstanbul) Takım: 1-Bursa Merkez Atıcılık ve Avcılık Kulûbü 116 puan. Skeet: Yıldız Erkelder: Sarp Sezen (îstanbul) Genç Erkekler: Levent Zorlu (Bursa) Büyük Erkekler 1- Ahmet Göçek (Ankara), 2- Hüseyin Arabacı (îstanbul), 3-Bülent Torpıl (Ankara) Bil- yük Bayanlar: Emel Kurtu- luş (Istanbul) Kâğıthane'de yağlı güreş . heyecanı Spor Servisi - Kâgıthane yağlı güreşleri bugün Has- bahçe'deyapıiacak. Ahrnet Taşçı, Necmi Koç, Abdullah Ersoy ve Sebahat- tin Kangal gibi başpehlivan- lann da katılacagı güreşler sırasında halka etlı pilav ve ayran dağıtılacak. Ulkenin çeşitli bölgelerinden 600 pehlivanın katılacagı güreş- İerde toplam 24 başpehlivan buJunuyor. Towers'ta Tofaşkorkusu LONDRA (AA) Baskct- bolda Avrupa Radıvoj Koraç Kupası ikinci turunda Türk temsilcisi Tofaş SAS ile eşle- şen Ingiltere'run London To- vvers takımı, rakibinden çeki- niyor. Londra'nın güçlü takımla- nndan olan London Towers, 27 eylül çarşamba günü Ingil- tere'dekı ilk maç için hazırlık- lannı sürdürüyor. Türkiye'yi, "Avrupa bas- ketbolunun güçlü ülkelerİD- den biri" olarak niteleyen London Towers antrenörü Ke- vin Cadle. Tofaş SAS'a iyi bir ev sahipliği göstereceklerinı söyledi. Cadle, takımın 2 ünlü oyuncusu Steve BucknaD ile Andy Gardiner'ın, hafta içinde Ingiltere milli takıraı formasıyla Türkiye'ye karşı Istanbul'da forma gıydıkieri- ni de hatırlattı. •. . Altılı 3 miîyon verdi Spor Servisi - Dün koşulan Bursa At Yanşlan'nda 1/9 - 8 - 10- l'3-12/13-2kombi- nesini bılen 10 bin 431 işti- rakçı 3 milyon 96 bin 300 'tr lirakazandı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle