24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
VISA...VISA Premîer/Goid... VISA Internafronal... ' EMLAK BANKASI Cu mhuriyefcEMLAK BANKASI 72. VL SAYI26651/ 2900811 (KDVrçinde) KURUCUSU: YUİB N « i (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NÜOİ (1945-1991) 23EYLDl18KCMMinBİ Hükümeti kurmakla görevlendirilen Çiller, ANAP ve CHP milletvefâllerine çengel attı Milletvekili pazarı Çiller, bütün siyasi parti üderleriyle görüşme turuna bugün başlayacağını, kendi iradeterinde oiduğu müddetçe erken seçime gidilmeveceğini açıkladı. Baykal'a göre hükümet sonrası 'Sosyal demokrasi özgürlük yolunda' • Baykal, hükûmetten aynlmakla, sosyal demokrasinin prangalanndan kurtulup özgürleşme sürecine girdiğini belirterek, "Sosyal demokrasinin iç enerjisini harekete geçirdik. Tûrkiye'de siyasal yaşam. bir sûredir içine itildiği çarpıklıktan kurtulacak. Sağ-sol ekseni, hepsi oturacak. tstanbul'daki dükalık mensubu, 'koalisyonu nasıl bozarsmız' diyor. Sana ne? Sen solcu musun? CHP'li misin? Benden nefret ediyorsun; mahvetmek için elinden geleni yapıyorsun. Tabanımı koruyamayacağım; sıfir zam vereceğim ona; yann tabandan oy alacağım. Böyle şey olmaz" dedi. • 4. Sayfada Şeker grevinde anlaşma Türkiye-Hollanda hattı Uluslararası eroin şebekesine darbe • Türk ve Hollandalı yetkililerin ortaklaşa gerçekleştirdikleri operasyonda, uluslararası uyuşturucu transferinde önemli rol oynayan "Metin" ailesinden 8 kişi ile haklannda açıklama yapılmayan iki kişi yakalandı. Operasyonda 771.5 kilo da eroin ele geçirildi. • Hollanda'da görevli hâkim ve savcılar ile IDGM Cumhuriyet Başsavcıhğı'nın gözetiminde Istanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ve Hollanda Kuzeydoğu Narkotik Şubesi Daire Başkarüığı'nın ortaklaşa yürüttükleri çalışmalarda, 200 seçilmiş personel görev aldı. • 7. Sayfada • CHP'nin yönetimindeki Sanayi Bakanlığı bünyesinde bulunan Şeker Fabrikalan Genel Müdürlüğü ile Şeker-tş arasında yapılan görüşmelerde, ücretlere birinci altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 19 oranında zam yapılarak grevin sona erdirilmesi konusunda anlaşma sağlandı. • Ancak Çiller'in yayımladığı ve hukuki geçerliliği tartışma yaratan genelgede, toplusözleşmelerin Başbakan'ın onayına bağlandığı bildirildi. Toplantının ardından Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol, anlaşmayı Çiller'in onayına sunacak. • Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek, demiryolları ve limanlarda 25 eylülde başlayacak olan grevlerin "milli güvenlik" ve "genel sağhk" gerekçeleriyle ertelenmesini öngören Bakanlar Kurulu karannı imzaya açtı. B 3. Sayfada Kirli siyaset • DYP lideri Çiller'in, CHP Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer"den destek istediği öğrenildi. DYP'nin, aralannda Sümer'in de bulunduğu bazı isimler üzerinde, bakanlık ve ilk seçimlerde milletvekilliği sözleriyle baskı kurmayı sürdüreceği bildirildi. çiller 2 tur yapacak • Hükümet için nabız yoklamak üzere bugün liderlerle görüşecek olan Çiller, 'erken seçimsiz hükümet formülü'nü kabul edenlerle 2. kez görüşecek. DYP'de sayı hesabı • Oylamalara katılamayan TBMM Başkanı Cindoruk dışında 181 milletvekiline sahip bulunan DYP'de yapılan hesaplarda, MHP'den 17, BBP'den 7, YDH'den 2, YP'den 3, MP'den 2, bağımsızlardan Gaffar Yakın ve Gürol Soylu"nun desteğiyle 214'e ulaşılıyor. • 5. Sayfada Demireh Devlet ayaktadır • Demırel "Hükümet Tûrkiye'de ilk defa kuruluyor. ilk defa bozuluyor değil, hiç telaşa gerek yok. Hükümeti kuramıyorum denilirse devreye girenm. Devlet ayaktadır. Demokrasi işlemektedır" dedi. • Demirel "Aralık ayı zararlı bir ay değil. Tûrkiye'de mevsim şartlan ortadan kalkmıştır" diye konuştu. • 5. Sayfada 'Çiller iyiniyetli değil'Geniş tabanlı hükümet • "Biz geniş tabanlı hükümet formülüne öncelık veriyoruz" dıye konuşan Mesut Yılmaz "Hiç gerçekleşmeyecek tek formül, normal seçim süresine kadar bir DYP-ANAP koalisyonudur" dedi. • ANAP Grup Başkanvekili Oltan Sungurlu, "Bizim şarttmız, başından beri belli, o da erken seçimdir. Çiller'in asıl amacı ANAP'ı da koalisyona çekerek eritmektir. Çünkü DYP eridi. DYP'nin artık hiçbirşansı kalmadı" dedi. • 5. Sayfada Ecevit, Baykal'ı suçladı • DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, CHP'yi, "koalisyondan aynlarak MHP'ye hükümete girme yolu açmak"'la suçladı. Ecevit. CHP Genel Başkanı Denız Baykal'ın, seçimlere en fazla 1 yıl kala hükûmetten aynlmakla. kendisi ve partisini aklayamayacağını öne sürdü. • Ecevit, "Hükümet ortaklığını bozma niyetini eğer kurultayda açıklasaydı, belki de ge.nel başkan seçilemeyecekti" diye konuştu. I 4. Sayfada çağlar ve Menzir'e uyarı • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, Necdet Menzir ile görüştükten sonra kendisini arayan Cavit Çağlar'a, "Konuşmayın" uyansı yaptığı, yapılacak açıklamalann yanlış sonuçlar doğuracağını belırttiği ve gelişmelerin izlenmesini önerdiği öğrenildı. • CHP'li Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı, "Başbakan Tansu Çiller, Menzir konusunda Cumhurbaşkanı'nı kullanmaya çalıştı" dedi. I 5. Sayfada Buca'daisyan sürüyor • Buca Cezaevi'nde çıkan olaylarda 3 Dev-Sol üyesi yaşamını yitirirken, cezaevi önünde toplanan bir grup tutuklu ve hükümlü yakınıyla 12 avukat gözaltına alındı. İZMİR (Cumhuriyet Ege Biirosu) - Buca Cezaevi'nde sayım vermeyen siyasi tutuk- lu ve hükümlülerin koğuşlan- na yapılan operasyon, 6. ko- ğuştaki 3 Dev-Sol üyesinin ölümüne neden olurken ağır yaralılann yaşamlanndan kay- gı duyuluyor. Özellıkle Mesut Avcı ile Serdar Karabıyık'ın sağhk durumiannın ağır oldu- ğu öğrenildi. Dığer koğuşlar- da direniş sürerken cezaevi yö- netimi içeri girmek için durum değerlendirmesi yapıyor. Iz- mir Barosu Başkanı Kasım Sönmez, yeni can kayıplannın olmaması için devreye girdı. Bu arada gelışmelen izlemek amacıyla cezaevi önünde top- lanan bir grup tutuklu ve hü- kümlü yakınıyla 12 avukat gö- zaltına alındı. Gözaltı sırasın- da polıs coplanyla 10 kişi ya- ralandı. Gözaltındakiler daha sonra çıkanldıklan mahkeme- ce serbest bırakıldı. Cezaevindeki uygulamalan ve baskılan protesto etmek için koğuşlarda sayım verme- yen tutuklu ve hükümlülere yönelik önceki gün 6. koğuşta başlatılanjandarma operasyo- nunda, Uğur Sanaslan, Turan M Arkası Sa. 7,Sü2'de IsraiVden radar sözü • Israil Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tuğgeneral Koti Mor, basınla konuşma yasağmı delerek yaptığı açıklamada, tartışmalı F-4 modernizasyonu konusunda bilgi verdi. Mor, "Türkiye, F-4 modernizasyonu ile çok az ülkenin sahip olacağı, havadan yer hedeflerini tespit edebilen radarlara kavuşacak. Yerli katkı payı da nitelik olarak aüçlendirildi" dedi. ULE SAMİBRJU*WÖJrnun haücn • 6. Sayfada « w Ozbayrak'ı yitirdik• Cumhuriyet gazetesinde 15 yıl çalışan eski yazıişleri müdürlerimizden Çetin Özbayrak dün yaşamını yitirdi. Özbayrak'ın cenazesi yann toprağa verilecek. Haber Merkezi - Gazetemız eski Yazı- işleri Müdürlerinden Çetin Özbayrak. ya- kalandığı hastalıktan kurtulamayarak dün sabaha karşı vefat et- ti. Özbayrak, 56 ya- şındaydı. Özbayrak- ın cenazesi yann Teş- vikiye Camisı'nde kılınacak öğle namazmdan sonra Nakkaş- tepe Mezarlığrnda toprağa venlecek. 1939 yılında Istanbul'da doğan Özbayrak, Gala- tasaray Lisesi'nden mezun oldu. Gazeteci- liğe 1963 yılında Ankara'da Anadolu Ajan- sı'nda başlayan Özbayrak, daha sonra ga- zetemiz ailesine katıldı. Ankara büromuz- da Başbakanlık muhabiri olarak görev ya- pan ÖzbavTak, Istanbul 'a gelerek yazıişle- ri müdürlüğü görevini üstlendi. 15 yıl ga- zetemizde çalışan Çetin Özbayrak, Cum- huriyet'ten aynldıktan sonra bir süre Hür- riyet gazetesinde çalıştı. lngilizce ve Fransızca bılen Özbayrak, evli ve bir çocuk babasıydı. OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Çirkin Politika... Meclis'teki sandalye dağılı- mı, güvenoyu alabilecek yeni bir hükümet kurulmasını güç- leştiriyor. Son durum şöyle: DYP 182, ANAP 96, CHP 65, RP38, MHP17.DSP10, BBP 7, YP 3, MP 2, YDH 2, bağımsız 6, boş 22. CHP, "Çiller'le bir kez daha görûşmeye gerek kalmaksı- zın" koalisyon ortaklığını bı- raktı. ANAP lideri Mesut Yılmaz, Çiller'e "güvenmediğıni" açık bir biçimde dile getirdi. En büyük parti olan DYP'nin işbiriiği yapabileceği ANAP ve CHP'deki bu "kararlı görü- nen " tavır karşısında tutulma- sı gereken en sağlıklı yol, se- çim karan almak. Başbakan Tansu Çiller'in sergilediği tutum gösteriyor ki DYP lideri hemen seçim yeri- ne, her ne pahasına olursa ol- sun iktidan sürdürmek ama- cında. iki büyük partiyle işbirliği ya- pılmayacaksa, seçime gitme- yip iktidara devam edilecek- se, bunu gerçekleştirmek için izlenecek politika şöyle özet- lenebilir: "Milletvekili transfer et- mek." Çiller, parti olarak MHP ve BBP'yi yanına çekse bile salt çoğunluğa ulaşamıyor. Türkiye'nin siyasi tarihi, mil- letvekili transferinin getirdiği olumsuz sonuçlarla doludur. Hem bu yöntemi deneyen • • • • Arkası Sa. 6, Sû. 9 'da B U G U N Cumhupiyet'le birlikto Saaderi geri almayı unutmaym İstanbul Haber Servisi-Günışığın- dan daha fazla ya- rarlanmak için 24 martta başlatılan "ileri saat" uygulaması, 23 eylül cumarte- siyi 24 eylül pazara (bugünü yanna) bağlayan gece sona erecek. Saat 02.00'de saatler 1 saat gen alinacak. lleri saat uy- gulamasından yaklaşık 500 milyon kilovatsaatenerji tasar- rufu sağlanması bekleniyor. BORSA ûOun 41JUMM «LS3SJ7 OOLAfl OCn «7.S0D 48.100 MARKİ AITM Dûn 32.200 DCın 5B1^00 Oncekı 595.000 Calatasaray son dakikada sevlndi San - Kırmızılı takım Serkan'ın oynamadığı maçta Samsunspor'u Arif'in son dakikada attığı golle 1 -0 yenerek lideriiğini korudu. Samsunspor'da Orhan 42. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. • Spc. da GUNDEM MUSTAFA BALBAY İyi Pazarlıklar... CHP'nin çekilmesinin ardından ipsiz kalan Çiller, dipsiz bir kuyuya düşmemek için her yolu geçerli görecek. İlk iki günün izlenimleri bunu gösteriyor. Bu aşamadan sonra, Çiller'le görüşecek siyasilerin aklı varsa yanlarına bir noter, iki tutanak memuru, birkaç teyp, üç Birleşmiş Milletler gözlemcisi alırlar. Aksi halde, görüşmenin dışanya nasıl yansıyacağını ön- görmeleri olanaksız. Gerçi yukanda sıraladığımız önlemler de yetersiz kalabilir ama, yine de önlem önlemdir. Hatta bir de 100 dolarlık banknota el bastınp "Dışan çı- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 te
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle