24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 EYLÜL 1995 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA 13 ANKARA kulisi IŞIK KANSU Hükümet formülüCHPIı DevletBakanı Onur Kumbaracıbaşı'na, olası "hükümet formülleri"nı sorduk. "Politikada; derme, çatma, karmaşık formüller tutmaz, yararlı da olmaz" dıye başladı söze. Kumbaracıbaşı'na gore, olaya zorlama değıl, en makul formüllerie yaklaşmak gerekıyor Göruşlen şoyle: "Eğer, erken seçim istenmiyorsa, en uygunu DYP ile ANAP'ın koalisyon yapmasıdır. Ancak, ANAP'ın bu noktada çok sıkıntısı var. Çünkü, erken seçimi çok telaffuz etti. Dolayisıyla o ihtimal de çok güçlü gözükmüyor. Aynca, ANAP açısından DYP ile yapılacak bir icraat hükümeti koalisyonu, ANAP'ı çok zor duruma düşürür. Çünkü, ANAP ile DYP birbirinin rakibi, aralannda ciddi bir çekişme var. Dolayısıyla, ANAP'ın alacağı kararlar çok hassastır. O zaman bir diğer alternatrf kalıyor geriye: Seçim hükümeti kurmak. Seçim hükümeti çeşitli şekillerde olabilir. Seçim hükümetinde, DYP ile CHP, zayıf bir ihtimal olmakla beraber tekrar anlaşabilir. Başbakan Tansu Çıller ile Sayın Denız Baykal yaptıklan görüşmede, o Ufak yanlışlık DYP-CHP koalısyonunun sona erdığı anlaşılmıştı. Arkadaşımız Esra Yener, CHP'lı Sanayı ve Tıcaret Bakanı Hasan Akyol'a sordu- "Yeni hükümet kuruluncaya kadar Sanayi Bakanı ve Özelleştirme Yüksek Kurulu üyesi olarak, özelleştirme kararlannın altına imza atacak mısınız?" Bakanlığına bağlı olan çımento fabnkalannın satılmak üzere Özelleştirme Idaresı Başkanlığı'na devrı kararının altına "bilmeden" ımza attığını açıklamış olan Akyol, kaşlannı kaldırdı "Büyük özelleştirme kararlannı onaylamam. Ama, ülke yaranna olan diğer kararian imzalanm. Hangi karann önemli olduğunu, neyin altına imza atacağımı bilirim." Esra Yener, kendını tutamadı "Peki, çimento fabnkalannın satışına ilişkin onayınız..." Akyol, kaşlannı ındırdı: "Orada yanlışlık oldu." noktaya gelebilir, Madem boyle gıtmıyor, o halde bırtıkte oturalım, seçim karannı verelım, seçim hukumetının hazırlığını yapalım' diyebilirierdi. Öyle bir yaklaşım olmadığına gore, zayıf bir ihtimal diyorum. Ama, tümden olanaksız demiyorum. Politikada her formül geçerti olabilir, yeter ki, yapay, zorlama, derme çatma olmasın. Oradan üç kişi al, buradan 8 kişi getir. O formüller tutmaz. O işlere girenler, politikayı iyi bilmeyenlerdir. Macera olur oriun sonu. Örnekleri vardır. Ama, diğer partilerie böyle bir rttrfak yapılabilir ve seçim tarihi üzerinde anlaşılarak, dar ya da geniş tabanlı bir seçim hükümeti kurulabilir." Ya, azınlık hukumetı? Kumbaracıbaşı, azınlık hukumetının zor bir olay olduğunu aktardı: "Yapay bir formülasyon gerektirir azınlık hükümeti. Eğer ANAP derse ki, dışarıdan destekliyorum. Belki o olabilir. Ama, azınlık hükümeti formülleri daima sıkıntılıdır. Artık, onun karannı Başbakanlık görevi verikJiği zaman, kim bu görevi alacaksa, o vermek durumunda. Ama bana göre, zorlama ve sıkıntılı formüller aramak yerine, basit ve rahat formüllere gitmek gerekir. Politika karmaşıklığı kaldırmaz." Fare öyküsü Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral. Erzurumludur. Hükümet knzine ılışkın düşüncelerını açıklarken, memleketınden bir öykü anlattr "Bir adamın tahıl amban varmış. Ambara, fare dadanmış. Bir gün yangın çıkmış. Fare de, tahıllar da yanmış. Yani, tahıllar ne sahibine ne de fareye kalmış." Sayın Meral, bütün ısrarlara karşın, bu Miki Fare'yi açıklamaktan kaçınıyor. Ulusal Dayanışma Derneği Ulusal Dayanışma Demeği (UDD) kuruldu UDD'nin ana ılkelen şoyle: - Atatürk ilke ve devrimlerine, aklın önderliğinde ve onları geliştirme yönünde sahip olmak. - Cumhuriyeti ve katılımcı, parlamenter, demokratik toplum anlayışını, ülkenin birliğini ve ulusun bütünlüğünü savunmak. - Temel hak ve özgürlükleri, bireyi topluma uyumlu kılan yurttaşlık bilincini geliştirmeyi görev biimek. - Devlet, birey ve ulus olarak, demokrasiyi özümsemiş. bilimin ve sanatın aydınlığında laikliği yaşam biçimı olarak seçmek. Derneğın, bir de genel amacı var: Aynı oğretı çevresınde kurulmuş dernek, vakıf ve orgutleri bir araya getırmek Dernek yoneticılerı, bu sıyasalannı şoyle ozetlıyorlar "Türk insanını, yaşadığı çağın gerisine düşürmeyi planlayan örgütlenmelere karşı tavır almış tüm sivil toplum ve gençlik orgutleri, meslek örgutlerı, ticaret ve sanayi odaları, benzer amaçlı dernekler ve vakrflar araşında işbirliği ve işbölümü yapılması yönündeki politikalar ivedilikle yaşama geçirilecektir." Derneğın kurucu üyeleri şu adlardan oluşuyor: Prof. Dr. Günal Akbay, Hüseyin Altınışık, Doç. Dr. Bayla Altuğ Prof Dr. Bülent Berkarda, Nazmi Bilgin, Serbülent Bingöl. Prof. Dr. Özer Ergenç, Prof. Dr. Gündüz Gökçe, Aydın Gün, Prof. Dr. Ülker Gürkan, Hakan Güzel, Sarper Kocabıyık, Prof. Dr. Erden Kuntalp. Prof. Dr. Ömer Lalik, Yusırf Mugaloğlu. Prof. Dr Eralp Özgen, Prof. Dr Seza Reisoğlu, Salih Kaya Sağın, Önder Sav, Prof. Dr. Hikmet Şimşek, Prof. Dr. Şerafettin Turan, Ulaş Türken, Prof. Dr. Ünsal Yavuz Ulusal Dayanışma Derneği ile iletişım kurmak ısteyenler ıçın adresını verelim: Karanfil Sokak, No: 5/57 - Kızılay/ANKARA. Dünden bugüne Türk-lş'ın grevlerı başlartığı gün, Tandoğan Meydanı'ndayız. Sendıkacılann konuşmalarında Tansu Çiller adı geçınce, protestolar "Yuh"la geçiştırıliyor. iş, CHP'ye gelınce, işçıler pek eğlenıyorlar. Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral, yükleniyor: "Tansu Hanım, Erdal Inönü ile oynadı." Kahkahalar patlıyor. "Sonra Karayalçın ile oynadı." İşçıler, kıpır kıpır: "Helal olsun başkan." "Hikmet Çetın ile de oynadı. Baykal da kabul ederse, Bremen Mızıkacılan'nı çağıracağız." Kalabalığın keyfıne dıyecek yok. O gun, tam o saatlerde, eski Başbakanlık Binası'nda Başbakan Tansu Çiller'ın karşısında oturan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kulakları çınlıyor. Bugun ıse çanlar Tansu Çiller ıçin çalıyor KIM KIME DUM DUMA BEHİÇAK ÇİZGİLİK KÂMtLMASARACI HARBİ SEMtH POROY « , . PiK VoKMUŞ ı GADDAR DAVUT WRİKURTCEBE BULUT BEBEK NURAYÇÎFTÇI Bazıfarı süt sevcr... iAannee-! Yfne aynı şcyi •yapt" L ACI KAYBIMIZ Cemıyetımızın üyesı, değerli meslektaşımız, Basm Şeref Kartı sahıbi ÇETİN ÖZBAYRAK 22 Eylül 1995 tarihinde vefat etmıştır Vefatı camıamızda büyuk üzüntü yaratan Çetin Özbavrak'ın cenazesı 24 Eylül 1995 Pazar günü oğle namazını müteakıp Teşvikıye Camıf nden alınarak Nakkaştepe Mezarlıgrnda topra|a venlecektır Özbayrak'a Tann'dan mağfıret, kederlı ailesıne ve uyelenmıze başsağlıgı dılenz. TVRKİYE GAZETECILER CEMİYETİ VEFAT Merhum Fuat Özbayrak ve Reşide Özbayrak'ın e\latlan, Raıfe Beykal, Adalet Berkay ve merhum Dr. Feyyaz Berkay'ın yeğenlen. Nevzat, Nejat, Atılla, Nazan, Canan ve Fatoş'un kuzenleri, İ. Ethem ve Hürmet Ildemır'in damatlan, Nazan Ozbayrak'ın sevgılı eşı, Aslı Özbayrak'ın bıncık babası Gazeteci ÇETİN ÖZBAYRAK vefat etmıştır Cenazesi Teşvikiye Camıı'nden 24 Eylül 1995 Pazar günü öğle namazında kaldırılacaktır , Sevenlenne duyurulur AİLESt MIRMIRLAR UĞUR DLRAK TARİHTE BUGUN MÜMTAZ ARIKA\ 23 EYIM KOMEÛYEN BOURVIL 'TE 8UGÜM, ÜNUİ F8ANSIZ SİÜEMA OYüN- CUSÜ eOUÜVlL (BURifİC) KANSERO6N 6UMJ.ASL ADI AUDRE &)/MBOü8a OLAN BOURVIU, TA&M tŞLERlHOSN FI&NCIUĞA OEĞIH BAZl K4ES- LSKLERPE ÇAUÇTJKjnN SONIZA ŞA&taC/U§A BAŞIAAAIS, SOMUUDA S-fAJBMA OYUNOJUI- ĞUNDA KAEAR IÇILMIŞTI. S3 YILUK <l£A yA- ŞAM/NPA S3 &LM VE Ç OPB/2E7TE ROL AL- MIŞ, 42. ŞAKKt YAZM/fTI. AYR.ICA, gOU£WL BİIZ GÜt-PüZU YA2A£'yP{. PUNYA ÇAPlNDA A A CATHlU P , CE eÜLOÛfSÜ Ç>GEieR.İYL£ SUSLEOIĞI ÖA/EM ŞT EU lYl OYUNCU SEÇİLEJESKÖPÜLALMIÇTI.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle