13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 EYLÜL 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA VJÜNÜN PİLMLERl TELEVIZYON 17 Yann 10.00 TRT 3 Duygusal (Tomornm)- Julia, halya'da piyano eğitimi gören Amerikalı bir V3/ genç kızdır. Marcelio Fondato'nunfilmininbaşrollennde, Natasha Hovey ile Leonart Mann var. Benimsin 10.30 Interstar Dram ®Iki yoksul arkadaşla aralanna gıren bir komşu kızın aşk öyküsü ko- nu alınıyor. Yönetmenliğıni Samim Utku'nun yaptığı filmin baş- rollerini Coşkun Sabah ile Fulden Uras paylaşıyor. Son Hıçkmk 10.30 Show TV Melodram /^TîS Kansı ölen bir adam, kansının kızkardeşiyle karşılaşınca geçmışi- <5^ ne dönerek, kendisiyle hesapla^maya başlar. Ertem Eğilmez'in fil- minde, Kartal Tibet ile Hülya Koçyiğit var. Büvûk Gösteri 12.00 ShovvTV Dram ©(Big Show)- Bir sirk çevresinde gelişen aıle sorunlan konu alını- yor. James B. Clark'ın yönettiği filmin başrollennde Esther VVilli- ams, ClifFRobertson var. ZorSeçim 12.10 Interstar Güldürü ©(Critic's Choice)- Parker. drama kntiği yapan bındır ve kansı An- gela'ya da ilk günkü gibi âşıktır. Don VVeis'ın filminde, Bob Ho- pe, Lucille Ball ve Marilyn Maxwell var. Hamamböcekleri 13.30 TRT INT Duygusal Köyden kente gelen ancak şehir yaşantısına ayak uyduramayan 'O'Kezban'Ia Şaban'ın öyküsü. O. Gözen'in filminin başrollerinde, Mimi ile N. F. Gürkan var. BirBeyinOğlu 14.00 KanalD Macera Kasabadan büyük kente gelen bir genç. içine girdiği iş dünyasında 'O'hızJa yükselır. Yönetmenliğini Nazmi Özer'in yaptığı filmin baş- rollerini, Kadir Inanır ve Selen Büke paylaşıyor 14301Show TVI Sen TürkülennL. Aynntıyanda EzoGelin 16.40 ShovvTV Dram ©Askerdeki kocası Ali'nin ölüm haberinin gelmesı üzerıne Ezo ge- lin, töreler gereğince kocasının kardeşi ile evlendirilir. Yönetmen- liğini Feyzi Tuna'nın yaptığı filmde, Fatma Girik ve Kadır tnanır var. SawageDawn 17.00TFÎT3Macera? Bay tzzet'in Izzeti nefsi 17.20Kanal6? Analar Olmez 17.50 Kanal D Dram /£î\ Yasak bir ilişkiden doğan çocuğun başından geçen olaylann konu v İ ' edildiği filmde Serdar Gökhan, Perihan Savaş ve Sezer lnanoğlu \ ar. Yönetmenliğini Ertem Göreç'in yaptığı film, 1976 yapımı. 18.20 Show TV Güldürü Farklı sınıflara mensup iki ailearasında kızalıp vermekten kaynak- lanan birçatışmanın öyküsü. Yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yap- tığı filmde, Münir Özkul, Adile Naşit ve Ayşen Gruda var. AUe Şerefı 19.001 TRT3 / İki Ingiliz Kuı... Aynntı yanda TC 2000 19.50 Kanal 6 Macera (TC 2000)- Geleceğin dünyasında her biri Uzakdoğu sporlannda usta olan polisler. sokak çetelerine karşı savaşmaktadır. Filmin baş- rollerini Bolo Yeung ile Bill Blanks paylaşıyor. Uzakdoğu Operasyonu 20;O0 atv Macera (Rescue)- Babalan asker olan 5 çocuk. onlann esir düştüğünü öğ- renince, bir kurtarma harekâtı palanlarlar. Yn: Ferdinand Fairfax. Oyn: Kevin Dillon, Christina Harnos, Marc Price. Gecelerin Adamı 20.00 Kanal D Macera \ (Midnight Man)- Kamboçya asıllı bir dedektif karateye meraklı- V dır. Acımasız çeteyle dedesinin ona bıraktığı kılıçla mücadele eder. Yn: John \Veidner. Oyn: Lorenzo Lamas. James Lavv. TosunPaşa 20.35 Show TV Güldürü Düşman iki aile arasında geçen bır çatışmanın öyküsü konu alını- yor. Yönetmenliğini Kartal Tibefin yaptığı filmin başrollerini, Ke- mal Sunal, Şener Şen ve Müjde Ar paylaşıyor. Çefik Savaşçı 21.40Kanal6Karate (Rjng of Steel)- Korkusuz iki dövüşçü. payiaşamadıklan çok gü- zel bir kadın ve mafyayla aralanndaki hesaplaşmanın öyküsü. Yn: David Frost. Oyn: J. Don Baker. Carol Alt. Vendetta 21.50 Interstar Macera (Vendetta)- Laurie. güneyde bir kasabada yaşayan oldukça hüner- cJ libirkadındır. Birgünkızkardeşinesilahzoruylatecavüzedilir. Yn: Bruce Logan. Oyn: Karen Chase, Sandy Martin, Roberta Collins. Rabia 22.20 TGRT Dinsel ^ Küçük yaşta annesini ve babasını kaybeden Rabia. bütiin olumsuz- O ' luklarla mücadele ederek lslamiyeti yaşar. Yönetmenliğini Osman Seden'in yaptığı filmde, Mine Çayıroğlu ve Erdoğan Sıcak var. Prenses ve Korsan 22.30 HBB Macera /TT\ (The Princess and the Pirate)- Gaddar bır korsan \e bir dolandı- vS' ncı arasındaki kovalamacanın öyküsü. David Butler'ın filminde. Bob Hope, Virginia Mayo var. Toto 23.15 TRT 2 Dram /77\ (Toto)- Bir şair olan Toto'nun başı sürekli polislerle derde girmek- ^ tedir. Birgece kulübünde çalışan Gınette ile tanışır. Yn: J. Tourne- ur. Oyn: Albert Prejean, Renee Saint-cy. Ormanlar Kraüçesi... 23.50 Kanal D Macera (Sheena)- Afhka'nın Zambulı bölgesindeki vahşı ormanda. anne ve babasını kaybeden küçük bir kızın öyküsü. John Guillermin'in filminde, Tanya Roberts, Ted Wass, Donavan Scott. Ölümsüzlüğün Pfeşinde 24.00 Shovv TV Korku (Resurrected)- Özel laboratuvannda hayvanlar üzerine çalıştığını söyleyen Ward, aslında birruh hastasıdır. Dan O'bannon"un filmin- de, Chris Sarandon ve John Terry var. Silahlı Yabancı 00.15 HBB? Labirent 01.00 Kanal 6 Dram (Labyrinth)- Schell, Prag'da bir apartmana yerleşir ve Franz Kaf- ka'nın yaşamını araştırmaya başlar. Jeromil Jires'in yönettiği film- de, Maximillian Schell ve C. Chaplin var. Büyük Tezgâh 01.50 atv Macera . (Scam)- Yakışıklı Jack Shanks'ın hayatı, barda karşılaştığı seksi ve kendinden emin Maggie Rohler'le tanışmasından sonra değışir. Yn: John Flynn. Oyn: C. Walken, L. Bracco, M. Ferrer. Bilinçaltı Algdama 03.00 TRT 1 Macera /T7\ (Subliminal)- Phıllıp Morgan bır reklam ajansında çalışmaktadır. vCV Birgün Ted Quenn adındaki bıri ajansı eski sahiplerinden alır. Yn: G. Kaczender. Oyn: Robert Mitchum, Lee Majons, Valerie Pernne. , izleyin OYerli Orta Halli (__) Yabancı Değmez TRT3 I9.oo\ Yetmişinden sonra yazmaya başlayan Pierre Roche'un ikinci ve son romanı Severken kaybetmek üzerine KanalD 21.50 SEVİN OKYAY "Jeanne and Muriel / Tvvo Eng- lish Girls" adıyla da bilınen film, TrufTaut'dan iîginç bir aşk hikâye- si. Yüzyılın başında. yani 'belleepo- que'ta genç bir Fransız yazar ile iki Gallı kız kardeş üzenne edepli bir 'iiçlü aşk' hikâyesi bu. "İki İngiliz Kızı ve Anakara" daha çok duygusal fedakârlıklardan doğan bir hikâye. Herkes bırbirine âşık \e kimse yekdiğerini incitmek istemiyor. Bunun için üçü de nihai birçatışmadanyadaduygulannı son sınıra kadar sürdürüp vuslata ermek- ten kaçınıyorlar. Bu haliyle film, olanlardan çok. olabıleceği halde ol- mayanlar üzerine Truffaut'nun fil- minin kaynağı. Henri Pierre Roc- he'un ikinci ve son romanı. Yetmış dört yaşında yazmaya başlayan Roc- he'un ilk kıtabı da yönetmenın bır başka aşk filmıne. çoğu kışının en sevdiği Truffaut filmı olan "JuJes veJim"ekaynakoluşturmuştu. Her iki film (ve kitap). aynı tema üzeri- ne varyasyonlardan oluşuyor: Aşkı paylaşmak çok korkunç ve karmaşık bir duygusal deneyımdır. Claude, genç bir Fransız sanat eleştirmeni. Pans'egelmişbağımsız bohem Ingiliz kızı Anne ile arkadaş oluyor. Anne onuGaller bölgesinde- ki evine, annesı ve kız kardeşi Mu- riel'la tanışmaya çağırıyor. Claude oraya gidiyor \e Munel'e âşık olu- yor. Evlenmeye karar verıyorlar. Truffaut'nun seçimı (daha doğ- rusu, yazann seçımine sadık kalma- sı), filmin birazcık nostaljik. ama sanki olaylann dışındaymışçasına havasına çok denk düşmüş. Nestor Almendros'un parlak renkleri dışla- yan kusursuz göriintülennin. düşük volümlü ses kaydının \e aynı za- manda Claude'un ajanını oynayan Georges Delerue'nin müziğinin de bunda katkısı \ar. "İki İngiliz Kızı ve Anaka- Iki Ingiliz Kızı ve Anakara Les Deux Inglaises et le Continent Yönetmen: François Truffaut. Oyuncular:Jean-Pierre Leaud, Kika Markham. Stacy Tenter, Sylvia \farriott, Philippe Leotard / 1971 Fransa yapımı, 132 dakika. ra"da, neredeyse bastınlmış duygu- lan yansıtan. görselliğin dışına çıkı- lan tek bölüm, Muriel ile Claude'un nihayetseviştıkleri sahne. Muriel'ın uzun süredir bastınlmış tutkusunun korkunç gücünü hissederiz burada. Kamera pan yapar ve kanlı çarşafi göstenr. Belki de filmin tek parlak kırmızısı olan bu çarşaf. aynı zaman- da bu üçlünün duygulannın sonuç- lanndan kaçınarak kendi mutsuzluk- lannı bizzat yarattıklarının da bır metaforu gibidır. Truffaut. senaryosunu Jean Gru- ault ilebirlikteyazdığı filmde sevir- ciyi etkilemek içın hiçbir çaba har- camamış. Herşeyı. basit hikâyeleri- nin normal akışına bırakmış. Böyle- ce de çok daha genış bır duygu yel- pazesi edınmış. Aslında trajik bir hi- kâye olan hıkâyesı, bir aşk üçgeni üzerine. Daha doğrusu, buna 'üç- gen* değıl de. çaresiz durumda kal- mış kişılerin ortak ikılemı demek ge- rek. Tıpkı Roche'un kitabında oldu- ğu gıbi. Temasal olarak "•JulesveJim"le akraba olan "İki İngiliz Kızı ve Anakara", üslup olarak da TrufTa- ut'nun 1970 yapımı. biraz ihmal edilmış binnci sınıf fılmi "L'En- fant sauvage"a yakın. Görsel stra- tejisi iki filmde de aynı. Truffaut bu- rada da kesme ve açılma yerine. nok- talı kararmadan yararlanmış. Görün- tü gittikçe küçülüp sonunda kapanan bır çember halinde karanrken, tek bır unsuru tecrit edivor: Bize. daha Truffaut. 1984'te filmi yeniden kurgula\arak, 132 dakikaya çıkardı. da yalnız. kınlgan ve geçmişte kal- mış gibi görünen bir unsur. Yönet- men burada da bir yılönceki filmin- de olduğu gibi, hatıra defterlerinden. güncelerden. sözlü anlatımdan ya- rarlanmış. Böylece bizi deneyimı bı- rinci elden yaşamaktan uzak tutarak, hüzünlü birmasal anlattığını büsbü- tün vurguluyor. Elden kaçınlan fır- sat. kaybedilen sevgi geçmişte kısı- lıpkaldığı için. daha da hüzünlü olan bir hikâye bu. "İki İngiliz Kızı ve Anakara" duygulardan çok. duy- gulara ilişkin duygular üzerine bir film. Hem tutkulu. hem de iç göz- lemlerle yüklü. Çizdiği sanatsal dö- nemi tamamlayan bır yaklaşım.. Truffaut'nun en hoş fılmlerinden bi- ri. Yönetmen. 1984 yılında filmını yeniden kurgulayarak süresini 132 dakikaya çıkardı Bu versiyon. bi- nncisinden de ivı. TRT dizileri ucuza kapatıyorTV Servisi - TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Tayfun \kgüner'ın göreve gelmesınden bu yana. kurumun yönetım kurulu kararıyla 28 şirkete 31 adet prog- ram yaptırdığı ve bunun için de toplam 393 milyar 17 milyon 716 bin liraöde- diği bildınldi. TRT, yayını süren programlardan en fazla parayı "Bir Başka Gece" için ödüyor. "Bır Başka Gece" için prog- ram başına 659 milyon lıra ödej'en TRT. "Dullar Pansiyonu"îçin 550 milyon. "Sonradan Görmeler", "7'den 77'ye Barış Manço" ve "Gül$en Abi" prog- ramlan için 500'er milyon lıra ödüyor. Adının açıklanmasını istemeyen bir TRT yetkilisı. konuya ,ılı§kin olarak yaptığı açıklamada, kurum dışında yap- tınlan programlar için ödenen paranın, özel kanallann ödediğı paranın yanında çok düşük kaldığını söy ledı. Özel kanal- lar kurulduktan sonra TRT'nın reklam gelirlerinin düştüğüne de dıkkat çeken yetkili, bu tür programlann reklam alın- ması açısından önemlı olduğunu ıfade ettı. Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nın. konu hakkında yazılı soru önergesı ve- ren RPTrabzon Millervekili Kemalet- • 'Bir Başka Gece', TRT'nin yayını devam eden programları içerisinde en fazla parayı alan yapım. Akgüner'in göreve gelmesinden bu yana, 28 şirkete 31 adet program ve bunun için de 393 milyar 17 milyon 716 bin TL ödendiği bildirildi. tin Göktaş'ı yanıtlarken verdiği bilgı- yegöreTRT. 81 bölümüyayımlanan ve daha 33 bölümü bulunan "Bir Başka Gece" programı için URT AŞ'ye bugü- ne kadar 50 milyar 531 milyon lira öde- di. Diğer programlar için şırketlerin TRT'denaldıklarıparalarıseşöyle: "7 bölümü yayımlanan "Bızım Mahalle' için Yağmur Ajans'a 27 milyar 684 milyon lira; 67 bölümü yayımlanan 'Sonradan Görmeler" için Ajans A'ya 26 milyar 860 bin lira; 39 bölümü ya- yımlanan 'Bizimkıler' için Bugay Film'e30 milyar 680 milyon lira; 165 bölümü yayımlanan 'Rızıko' için END"ye22 milyar 115 milyon lira; 76 bölümü vavımİanan 'Hüsnü Bev Am- ca' için G. Clkü - G. Özcan Tiyatro- su'na 23 milyar 610 milyon lira: 75 bölümüyayımlanan 'Yaze\ı' için Ma- ti Matbaacılık'a 39 milyar 732 mil- yon lira; 79 bölümü yayımlanan "7'den 77'ye Barış Manço'için Manço ve Manço şirketine 31 milyar 225 mil- yon lira; 31 bölümlük 'Gül^en Abi' için STR şirketine 27 milyar 417 mil- yon lira." Yayını süren diğer programlar için şirketlerin TRT'den program başına ala- caklan paralardaşöyle: "URT AŞ(Bir Başka Gece) 659 milyon, As Ajans (Dullar Pansiyonu) 550 milyon, Ajans A (Sonradan Görmeler) 5Ö0 milyon. Manço ve Manço şirketi (7"den 77"ye Banş Manço) 500 milyon. STR şirketi (Gülşen Abi) 500 miİyon. ABC Ltd. (ŞansKasası) 114milyon 163 bin. ABC Ltd. (Yanşan Şahınler) 116 milyon 750 bin, Erol Evgın Production (Erol Evgin Show) 400 milyon. END Productron (Rizıko) 134 milyon 32 bin, Efsa Ajans (Mutluyüz Aılesi) 275 milyon. G. Ulkü - G. Özcan Tıyatrosu (Hüsnü Bey Am- ca) 369 milyon 300 bin lira. Gerçek Ajans (Yalı) 375 milyon, Merkez LTD." 'Böyle Gitmez' T\' Servisi - Kadir İnanır'ın sunduğu "Böyle Gitmez" geçen hafta başlatılan uyuşturucu dos- yasına devam ediyor. Bu bölüm- de kısa bir süre önce ölen Vildan Kutluların dramının perde arka- sına yer verilecek programda Vil- dan'ın arkadaşlan, babası Meh- met Kutlular, bir öğretmen ve uyuşturucu satıcısının açıklama- lan ekrana geliyor. Nevşehir'de kalp krizı geçirip ölen Ismail'in ölümünden sonra nasıl evlendiril- diğı ikinci dosyada yer alıyor. "MHP ve ülkücü hareket belge- seli: Yükselen milliyetçilik" dosyasında. MHP'nın oylarını yükseltirken kullandığı yöntem- ler araştınlıyor. Bu bölümde Al- parslan Türkeş, Muhsin Yazı- cıoğlu. Ali Bars. Erdem Reis ve Erol Atar konu hakkındaki gö- rüşlerini açıklıyorlar. 14M 'Ayşe Özgün Talk Show' TV Servisi - "Ayşe Özgün Talk Show" da Atatürk Kültvir Merkezi'nden canlı olarak ekrana geliyor. Programda Berna Vılmaz, Prof. Dr. Özcan Köknel, Meh- met Güleryüz, Gönül Yazar, Cem Karaca, Müşerref Akay, Esin Avşar, Leyla Alaton canlı yayında Özgün'ün konuğu ola- caİclar. atv'nin "Bosna'ya Yar- dım Kampanyası"nadestek ver- mek üzere AKM'de buluşacak olan konuklann sohbet konusu da Bosna. Programda ayrıca Özgün'ün Ankara Süleyman Demirel Huzu- revi'nde Bosnalı anne ve çocuk- larla yaptığı röportajlar da yer ala- cak. ShowTV i4.3o\ Şerif Gören'den Yakın tarihe ışık TV Servisi- Kanştığı 12 Ey- lül öncesi eylemlen sonunda yedı y ıl hapıs yatan bır gencin, evıne dönüşünden sonra ailesı \ e arkadaşlanna yabancılaşma- sının öyküsü Yakın tarihimi- zin yaşaınsal bır konusuna ışık tutan "Sen Türkülerini Söy- le",'Gören'ın belgeselliğe va- ran değişik anlatım bıçimı de- nediğı, ancak oynadığı rolde bir \ arlık gösteremedığı bir çalış- ma. 12 Eylül 1980 öncesinde ka- rıştığı ey lemler yüzünden yedi yıl hapıs yatıp işkence gören Hayri Numanoğlu. İnfaz Yasa- sı'ndan yararlanarak özgürlü- ğüne ka\ uştuktan sonra çok şe- yin değıştiğinı. eskı dostluk ıliş- kilerinın yok olup girtiğıni. ken- dinin toplumdan tümüyle kop- muş olduğunu görür. Babası ve kardeşlennin eski sıcaklığı kal- mamıştır. Öğrencilıkyıllannda aynı amaç uğruna savaştığı ar- kadaşlan. düzenin koşullanna Yönetmen: Şerif Gören / Oyuncular: Kadir İnanır, Sibel Turnagöl, Tunca Yönder. Büient Bilgiç, Şerif Gören, Aytaç Öztuna. Merih Fırat, Sibel Otin/1986, Uzman Film yapımı. göre değişip yabancılaşmışlar- dır Ailesinden uzaklaşan. çev- resindekılerle hiçbir ortak yanı kalmayan Hayri, dışlanmışlığın eziklıği altında reklam yönet- meni arkadaşının tanıştırdığı mankende de bir kadın sıcaklı- ğı bulamaz. İş istediği holding sahıbi olmuş arkadaşı, onu düş kınklığina uğratınca, şaşkınlık \e korkuyla kendısine değer vermeyen bu yozlaşmış çevre- den kaçıp iki yıllık sürgûn yeri Konya'ya yollanır. Ferhan \e Derya Baykal Şensoy dizinin başrolünde. Şensoylar'ın dizisi 28 eylülde ekranda TV Servisi- Ferhan Şensoy ve Orta Oyunculan'nın 39 hafta boyunca ekrana getırecekleri "Boşgezen ve Kalfası" adiı güldürü dizisi 28 eylülden ıtibaren yayımlanmaya başlayacak. Dizi Ferhan Şensoy'un "Ferhangi Şeyler'' söylemine uygun olarak ekrana gelecek. Yaşamın tümüyle hicvedıldiğı dizıde Boşgezen ve Kalfası başroldeler. Onlann yanı sıra üçkağıtçılar, açıkgözler, aptallar. akıllılar, uyanıklar, saflar. ıyiniyetliler, kötü niyetliler, dedikoducular, bır anlamda hemen herkes bu dizinin birer oyuncusu yenne geçiyor. Dizıyi yazan ve yöneten Ferhan Şensoy ise konuyla ilgili şunlan söylüyor: "Doktor kontrolünden geçmiş bir mantıkia camekândan dünyaya bakıldığında hiçbir iş yapmadan varolmak olası değildir. Oysa bu ülkede çoğumuz boş geziyoruz. Boş gezmekle yetinmeyip yanımızda kalfa bulunduruyoruz. Çünkü yapayalnız. çene çalmadan boşgezmek de ZOT ve sıkıcı. Kolay kolay gün akşam olmaz. Yürürüz hayatı, varolmaktır işimiz, var olmak ağır iş başka iş ıstemez. " Dizide Şensoyla birlıkte Suna Pekuysal, Rasim Öztekin. Derya Baykal Şensoy, Rasim L'stekin var. 22 Eylül 1995 Cuma günü, kitap almaktan zevk duyacağınız yeni bir ortamda buluşalım REMZI KİTABEVİ Rumeli Caddesi, No. 44 Nişantaşı, İstanbul CAĞALOĞLU TEL.: (212) 522 2O14, AKMERKEZ TEL..# (212) 282 O245 RUMELİ CADDESİ TEL.: (212) 234 5475"76
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle