24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
31 MART1995CUMA SAYFA 13 Tefc 0.212.512 05 05 Foks: 0.212.513 90 98 Türkiye, demokrasive GeceKuşu nkara Taban Oluşumu ndan Adnan Acar, ekrana yenı tu- neyen "Gece Kuşu' progra- mının sunucusu Okan Ba- yulgen e, Turkıye'dekı demokrasının tanımlanmasına yardımcı olduğu ıçın teşekkur edıyor "Bayulgen, programıyla ızleyıcıye (halka) duşuncelerını ozgurcerfadeet- me, konuşma fırsatı tanıyor (aynı de- mokrasımız gıbı), elındekı sımgesel ku- manda aletıyle beğenmedığı bır ko- nuşma olunca da zaplayıp uçuruven- yor (aynı devletımız gıbı) Zaman zaman kendısıne aslında hıç de farklı olmadığı rakıpler oluşturup zevklı, zengın bır rekabet ortamı yara- tıyor (aynı partılenmız gıbı), hatta za- man zaman rakıplenyle başka prog- ramlarda bıraraya gelıp ne denlı çağ- daş ve uzlaşmacı olduğunun şovunu yapıyor (aynı ıktıdar ve muhalefetımız gıbı) Bırakın ızleyıcıye (halka) konuşma hakkı vermeyı, zaman zaman ekran- dan yavaşça çekılıp ozgur bır ortam da sağlıyor, rahatça konuşsunlar dıye onlenne mıkrofon bıle koyuyor Boylesıne ozgur bır ortama alışkın olmayan ızleyıcılenn (halkın) bazılan- nın dılı tutuluyor, ne soyleyeceklennı şaşınyor Bazılan da fırsat bu fırsat de- yıp başlıyorlar denn konulardan bah- setmeye (aynı halkımız gıbı) Bır dakıka, o denlı uzun boylu degıl Hemen ekranın bır kenarından başını uzatarak ya da ekran dışından o gur sesıyle soze gırerek çaktırmadan uya- rıyor (aynı devletımız gıbı) Hâlâ ısraria beğenmedığı konuşma surerse bırden ortaya çıkıp zap Arada bır bazı dırençlı ve kararlı ız- leyıcıler, programı ve Bayulgenı eleştır- me fırsatı bıle buluyor Ancak, dınleyıp ders almak yenne hemen savunma ha- zırve hersefennde hakh çıkıyor Elbet- te haklı çıkacak Uzaktan kumanda kımdeyse guçlu odur Program oylesıne demokratık kı, çok seslılığe bıle yer venyor Bırkaç kışıye karşılıklı konuşma fırsatı tanıyor, hatta meydanı onlara bırakıyor Boylesıne ozgur ortama alışık olma- yanlarda, ya bır suskunluk ya da kımın ne dedığı bellı olmayan bır karmaşa oluşuyor, hele bu çok seslılığe kendısı de katıldı mı tam bır cumbuş Sonuç yıne zap Meydan yıne Bayulgen'e kalıyor ve tek seslılık (aynı demokrası- mız gıbı)" Adnan Acar, Turkıye'dekı demokra- si ıle ekrandakı "kuş" arasında boyle- sı ınce bağlantılar kurmuş olmasına rağmen yıne de bır konuda takıldığını soyluyor "Butun bunlann yanında Okan Ba- yulgen'ın yanındakı Levent'e yer bu- lamadım Acaba o da koalısyonun ku- çuk kanadı mıdır? Ne dersınız9 " Soru skı gazetecı ağabeylenmız- den Yılmaz Oztürk, "Hangı televızyon kanalı ıdı, bılmıyo- rum" dıyor Soru soran ba- yan gazetecının de kım olduğunu an- layamamış "Ama, o, ustelık bır kadın, gazetecı, Irak'ta çarpışan genç askere sorduğu soruyu çok net duydum" dı- yor "Bayan gazetecı sordu askere: -Kaç kışı oldurdun? Asker, yaşadığı ortamın duyarlılı- ğı ile yanıt verdı, gulerek: -Çook. Yüreğim sızladı. Iğrendım, utan- dım, o kım olduğunu bılmedığım, sanınm hıç tanımadığım, 'ustelık kadın' gazetecımız adına. Savaşta başka şey mı olur kı? Na- sıl boyle saçma soru sorabılıyor, yaptığının gazetecılik olduğunu sa- narak. Elıne kalem alan, mıkrofon geçı- ren herkes gazetecı oldu çıktı. Ayıp kı ne ayıp Mesleğı askerlık olanlann bıle, bu bayan gazetecımızın amuda kalka- rak sorduğu soruya hayret ettıkle- nnı sanıyorum. Mıdem bulandı, ınan." Inanıyorum, Yılmaz ağabey Bu bır gorevın ıfasıdır, gorev devlet görevıdir. Süleyman Demırel IN5AN Ht DEMEHEUİ NE 0LDURULDUA1 DEMELİ Nihad Matkap 7 ayda ne yapü? B ır Nıhad Matkap vardı, dıye- cekler ve ekleyecekler 7 ay Çalışma ve Sosyal Guvenlık Bakanlığı yaptı, yaptığı en onemlı "ış" 100 kadar Hataylı hemşe- rısını bakanlığında ışe yerleştırmek ol- du 1 Başka bır ış yapmadı mı dıye soran olursa anlatacaklar "Yapmaz olur mu, yaptı tabıı Eskıden kendılerı malı muşavır oldu- ğu ıçın mayıs ayında kutlanacak Işçı Sağlığı ve iş Guvenhgı Haftası progra- mını ımzalarken altına şu notu duştu Yemınli mali muşavirierie ortak yapılması koşuluyla uygundur. Yemınli malı muşavırlerın ışçı sağlığı ve ış guvenlığı ıle ne ılgısı varsa 1 " Sonra herkesın bırden alkına gele- cek Acaba Malıye Bakanlığı nınhertıca- n defterının serbest muhasebecı ya da malı muşavıre onaylatılmasını ongoren tebhğının altında eskı Çalışma ve Sos- yal Guvenlık Bakanı'nın da "paraf'ı var mıydı? Mılletın ağzı torba değıl kı buzesınız soracaklar 2821 sayılı sendıkalar ya- sası ve 2822 sayılı toplusozleşme grev ve lokavt yasasında yapılacak değışık- lıkler ıle memur sendıkaları yasa tasa- rısı ne oldu 9 Dosyalar hangı raflarda tozlandı? Uluslararası Çalışma Orgutu'nun on- gorduğu duzenlemelerden hangısı ya- pıldı? Tekrar soracaklar Nıhad Matkap 7 ayda, Hataylı hem- şenlerını ışe yerieştırmekten başka ne ış yaptı? Nişantaşı Kız lisesi ya da bîr davanm ardından ır yıl oldu Nişantaşı Kız Lısesı nde mudur Ulkü Beşkardeş'ın gorevden alınıp yerıne Melek Kuyucu'nun atanmasının uzennden tam bır yıl geçtı Bır yıldır da Nişantaşı Kız Lısesı'ne ılışkın bırşey yazmadık Çunku dın dersı oğretmenı Arif Arslan'ın okuldakı şenat propagandalan uzenne mahkemelık olmuştuk Daha doğrusu mahkemeye venlmıştık Anf Arslan'la davamız halen suruyor Elımızdekı belgelen mahkemeye sunduk Melek Kuyucu ıse açtığı ceza ve tazmınat davalarını gerı aldı şıkâyetınden vazgeçtı Dava konusu Melek Kuyucu nun goreve başlamasının ılk haftasında bır oğrencının başından geçen, okulda Kuran a el bastırma olayıydı Olayı, bır tanık aktarmış ve gerekırse mahkemede ıfade verebıleceğını de soylemıştı Ancak bız bu bılgıyı aktaran tanığın kımlığını meslek ılkelerı açısından açıklamayacağımızı yazarak, hakkımızda açılacak bır davada mahkumıyetı baştan kabullenmıştık Dava da açılmıştı Bu arada gozumuz kulağımız da Nişantaşı Kız Lısesı'nın uzenndeydı Gel zaman, gıt zaman Nişantaşı Kız Usesı'nde Arıf Arslan'ın tohumlarını attığı şerıatçı propagandanın ortadan kalktığını ızledık Okula kadar "çarşaf'la gelen bazı oğrencılerın, artık başlarını açtığını oğrendık Zaten Arslan da gorevden alınmıştı Geçenlerde duruşmaya gırmeden, adlıye korıdorunda Melek Kuyucu'nun eşı ve vekılı avukat Hasan Kuyucu ıle karşılaştık Konuştuk Mahkumıyetı peşmen kabullenmıştık Fakat Hasan Kuyucu eşının mahkemede değıl vıcdanlarda aklanmasını ıstıyordu Tanığımızın anlattığına gore okulda Kuran'a el bastırma olayı vardı Ancak, bır yılın sonunda edındığımız ızlenıme gore de Melek Kuyucu bu olayın ıçınde yoktu Eğer olsaydı, peşısıra başka olaylann haberı gelırdı Aslında gelmedı de değıl Geldı' Nişantaşı Kız Usesı'nde sıkı bır dısıplının egemen olduğuna ılışkın oğrencı şıkâyetlen geldı Hep bır ağızdan soylenmedığı ıçın Istıklal Marşı nın tekrar edıldığıne ılışkın şıkâyetler geldı Etek boylannın dız hızasına çekıldığıne ılışkın şıkâyetler geldı Zaman zaman çantaların ıçının kontrol edıldığıne ılışkın şıkâyetler geldı Okul çevresınde delıkanlıların beklemesıne ızın verılmedığıne ılışkın şıkâyetler geldı Evet Davalann duşmesınden sonra bız de Nişantaşı Kız Lısesı'ne gıdıp Koruma Derneğı yonetıcılenyle konuştuk Başkan Mustafa Baykara ve Ikıncı Başkan Ayzın Vardar "Okul bunyesınde gozle gorulur bır değışım başarıldı" dedıler Ama yapacakları daha çok şey olduğunu anlattılar Turkıye'de ısım yapmış pek çok kışının Nişantaşı Kız Lısesı'nden mezun olduğunu anımsaratak şoyle konuştular "Bu guzıde okulumuz, ovunduğu mezunlarından ne yazık kı gereklı ılgıyı goremıyor Eskı mezunlanmızın ve yardımsever ışadamlarımızın okulumuza yapacakları katkılar hem onlann ısımlennı olumsuzleştırecek hem de yenı nesıllenn çağdaş uygarlık duzeyınde yetışmelennı saglayacaktır Okulumuzda bu potansıyel varken, sadece maddı yetersızlıkten gerı kalınması duşundurucudur" Nışantaşılılar bu çağrıya kulak vermelı Nişantaşı nda sadece sosyetenın butıklen yok, bır de eğıtım kurumu var1 Bu arada bır çıft sozumuz de Mıllı Eğıtım'e var Edındığımız bılgılere gore, gorevden alınan eskı mudurun kadrosu halen Nişantaşı Kız Lısesı'nde gorunuyor Aynı şekılde Arıf Arslan da resmı kayrtlara gore Nişantaşı Kız Lısesı'nın kadrolu dın dersı oğretmenı Sanırım, bıraz ayıp oluyor 1 Mert Alı Başarır'dan SÖZDEYİŞLER Insanlar başkalan ıçın gıyınır kendılen ıçın soyunur Çiller'e, Suudi Arabistan'dan gelen 'BBKK' önerisi ektup, Suudı Arabıstan'dan gelıyor Postayavenlışınden bır ay dort gun sonra bıze ulaştı "Sıze çolden yazıyo- rum' dıyor mektubun sahıbı Sanırım, Suudı Arabıstan'dakı şan- tıyelerden bırınde çalışıyor ismaıl Uğur Cumhunyet'ın ayda ya da bırkaç ay- da bır elıne geçtığını ve yenısı gelınce- ye dek her satırını okuduğunu anlatı- yor Ancak Turkıye'dekı olaylardan ha bersız olmadığını belırtıyor, "Irak sını- rına yakın olmamdan dolayı, hergun Dıyarbakır radyosundan haberlerı dın- lıyorum" dıyor Ve duşuncelerını akta- rıyor "Gun geçmıyor kı, Sayın Başbaka- nımız toplumun belırlı bır kesımıyle toplantı yapıp, onlann durumunu du- zeltecek yasa tasarılanndan bahset- mesın Memuriara, durumlarını lyıleş- tırecek yasa tasarısının bıtmek uzere olduğunu soyluyor Kapalı Çarşı'da dolaşırken, esnafa Kapalı Çarşı'yı Ko- ruma Kanunu Meclıs gundemıne gel- mek uzere dıyor Ormanda koşu ya- parken onuneçıkankoylulere'Orman Koylulerının Kanunu ha çıktı ha çıka- cak' dıyor Otele gıdıyor Otellerı lyıleş- tırme Kanunu'ndan, telefon edıyor Te- lefon Dıreklennı Koruma Kafiunu'ndan sozedıyor Mıllete hergun yenı bır 'koruma' ya- sa tasarısı anlatıyor " Uğur Başbakan Tansu Çıller'e, ya- 'ü nına Mesut Yılmaz ve Yıldınm Ak- bulut u da alarak bır toplantı yapma- sını onererek şoyle dıyor "Bu toplantıdan uçu el ele çıkıp BBKK tasarısı uzerınde anlaştıklarını kamuoyuna açıklasınlar BBKK tasan- sı Başansız Başbakanlan Koruma Ka- nunu tasarısı 1 En çok da Çıller'e gere- kecek ün trotuvariarı oztepe Dr Zekı Zeren sokak- ta ışyerı vardı Irfan Ka- ya'nın Kaya, aynı zaman- da S O S Çevre Gonullulerı Platformu Yurutme Kurulu uyesıydı Sokakta, uzennde ağaçların da bu- lunduğu trotuvarlarının yıkıldığını ve otopark olarak kullanılmaya başlandı- ğını gordu Ağaçların zedelemesının yanısıra, sokağın kenarlan da çopluk halıne gelmıştı Kaya, konuyu Kadıkoy Beledıyesı Fen fşlerı Muduru Tuncay Korkut'a ılettı Yanıt alamadı ' Soz konusu yere tekrar trotuvar çe- kılerek ağaçların koruma altına alınma- sı ve var olan alanın çımlendırılmesı ıçın gereklı ışlemlerın yapılmasını arz edenm" dıye Kadıkoy Beledıye Baş- kanlığı'na dılekçe yazdı Dılekçesıne yanıt alamadı Ve Kadıkoy Beledıyesı ılçede "ağaç dıkme bayramı" yapıyordu Ustelık başkan yardımcılarından bırı de Dr Ze- kı Zeren sokakta oturuyordu Oysa irfan Kaya trotuvaıiar onarılsa başına geleceklerı bılmıyordu Çunku Kadıkoy Beledıyesı trotuvarını yaptığı sokakların sakınlerınden para toplu- yordu Hem de var olan trotuvariarı sokup yenıden yaparak' KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK t ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACI >l<y^N> /// BULUT BEBEK MRAY çtrrçt o o r TARİHTE BUGÜN m wr\z \RIK\\ SlMart NIAGARA DONOUI. i9Si'oe eueun, UMM NIAGARA 6 , YAYIMLAHDI SO6UK &K K.lf GEÇl- £Y AMEIHKA'NIU EU ILSINÇ ZoŞE Leeıuoeu s/eı OLAN NIAGAIZA ÇAVLAMI'UI 8UYUK BOLUUU POM/UUÇTV. KANADA -ABD StUtRlUDAKt ERIE VE ON7ABIO GĞLLSR-I AĞLAUTtYI SAĞLfyAU S4- Ot KllAGAGA NEHK.I ÜZE&UD DA,BU /tU ÛUCe 7#eA&AIPAA YIUE BĞYLJE Bıft KJŞ MBVSHAIN OeC 49 * 8 ), ERlE'OEN »ÜOPUP GELEN BÛ- YÛK BUZ PAH.ÇALARI YIĞtU48/IK ÜNLJJ UtAGARA KÖPeuSu"H0NEYM00N*U PAH.- ÇALAMIÇTl.. GAYRÎMENKUL AÇIK ARrTIRM\tL\]VI 4NT\LYA 2.SLLH HUKUKMAHKEMESt SATIŞ MEMURLLĞUND\N 1995/16 Antalya Elmalı Mahallesı 178 ada 12 parselde kayıtlı 4 ve 18 no lu bağımsız bö lümler Antal>a2 Sulh Hukuk Mahkeme- sı nın 1993/1838 esas 1994/1001 savtlı karan gereğınce satılacaktır 1) Satışa konu 4 no lu bağımsız bolum tapuda ^84'38336 arsa pa>lı olarak kayıt- lıdır Bodrum katta dukkândır Betonarme karkas vapı tar7inda tek bolum olarak m- şa edılmıştır Yola cephesı voktur Mahal- lıravıçleregoredegenC>84 38336 arsa pa- yı dahıl) 160 000 000 TL "dır 2) Satışa konu 18 no lu bağımsız bölum tapuda ">84/38336 arsa pa> lı olarak kayıt- lıdır Zemın katta köşebaşında dukkândır Betonarme karkas yapı tarzında tek bolüm olarak ınşa edılmıştır ıkı yola bakmakta- dır Mahallı rayıçlere göre değen (584 38336 arsa pavı dahıl) ''00 000 000 TL 'dır 1 Satış 4 no.lu bağımsız bolüm: 16 5 1995 gunusaat 11 00-11 lOarasında 18 noJu bağunsız bolum: 16 5 1995 gu- nu saat 11 20-11 30 arasında \ntal>a Adlıye Sarayı Kat 3 No 22'de açık arttırma ıle > apılacaktır Bu satışta de- ğerlennın %74 unu bulmadığı takdırde 26 5 1995 gunu aynı yer \e aynı saatte 2 arttırma yapılır 2 arttırmada ıse değen- nın o o40 ını\emahkememasraflannıgeç tığı takdırde en çok arttırana ıhale edılecek- tır Satış peşın para ıledır ancak ısteyen alı- cı\a 20 gunu geçmemek uzere mehıl ven- lebılır Satışa ıştırak edenın değenno o20'sı nıspetınde temınat yatırmaM şarttır thale ye ıştırak edenleırın şartnameyı gormuş ve munderecatını kabul etmış sayılacaklan başkacabılgı almak ıstevenlenn memurlu- ğumuzun 1995/16 esas sajilı dosvasına başvurmalan ılan olunur Basın: 12102 İ.M.K.B. TAKAS VE SAKLAMA ANONÎM ŞİRKETt'NDEN SAYIN ORTAKLARINA TEMETTÜ VE YENİ PAY ALMA HAKLARINA ÎLİŞKİN DUYURLDUR 10 Mart 1995 tanhmde yapılan şırketımızın 4 Olağan Genel Kurulu'nda, 1 Şırket sermayesının 120 mılyar TL arttınlarak 60 mılyar TL'dan 180 mılyar TL'ya (%200) arttınlması kararlaştınlmıştır Arttınlan 120 mılyar TL sermayemn, a) 66 mılyar TL 'sı (%110) bedellı, b) 1 5 mılyar TL 'sı (%2 5) yenıden değerleme değer artış fonundan ve c) 52 5 mılyar TL sı da (%87 5) olağanüstu yedeklerden karşılanacaktır 2 Şırketımızın 1994 yılı kânndan ortaklanna %110 (66 mılyar TL) temettu dağıtılması kararlaştınlmıştır Temettu odemelerı 24 Nısan 1995 tanhınden ıtıbaren başlayacak olup, ruçhan haklan 24 Nısan - 8 Mayıs 1995 tanhlen arasında kul- landınlacaktır tsteyen ortaklanmızın 1994 yılına aıt temettûlen 24 Nısan 1995 tanhınden ıtıbaren yenı pay alma bedellenne mahsup edılecektır Başvuru yen şırketımızın yenı bınasıdır. Adres: Abide-i Hürriyet Cad. Mecidheko> Volu Sk. No: 286 80260 Şişli / İstanbul Telefon: 0 212 296 13 39-41 Fax:0 212 231 09 00-0 212 231 07 41 İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DAVALILAR MAHMUT CEBECL SÜREYYA CEBECİ'YE DLYURU 1994/103 DavacılarMehmetKaragulvs vekıllenAv I Tolon Ta^an taıafindan da- valılar Huseyın Uğurlu v;> aleyhlenne açılan tapu kaydının tashıhı davası sebebıyle Davacılar \ekılı Av 1 Tolon Taşan tapu kaydının tashıhı da\ a cı ıvındavaıkameedılmış davalılarMahmutCebccı ıleSürevyaCebecı'nın adresı zabıta tahkıkatına rağmen teblıgata »arıh adresı tcspıt edılememesı ne- denı ıle dava dılekçesını ve dunışma gununun kendısıne gazete manfetı ı!e ılanen teblığıne karar \enlmşolup 184 1995 gunusaat 10 25'temahkeme- mızdekı duru^mada hazır bulunmadığı ve kendısını bır \ekıl ıle temsıl ettır- medığı takdırde HLMK nın 2I3-3""? maddelen u>annca duruşmaya yok luğunda devam olunacağı dava dılekçesının ozetı yenne kaım olmak ve lian tanhınden 7 gun >>onra teblıgat yapılmış sayılacağı uzere ılanen teblığ olu- nur 14 3 1095 Basın 13796 BAFRA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ EsasNo 199^215 Davacılar Meltcm Tutuncu, Ekrem Turuncu Seçkın Turuncu vekılı A\ Yaşar Ozek tarafından Gunay Özaydın aleyhıne açılan tenkıs davasında ve nlen ara karar geregı Tum aramalara rağmen adresı tespıt edılemeyen da hılı davalı Bulent Şenyurek e ılanen teblıgat yapılmasına karar venldığın den duruşma gunu olan 11 4 199^ gunu saat 09 00 da mahkemeye bızzat gelmesı veya kendısını bır vekıl ıle temsıl ettırmesı gelmedığı takdırde HUMK nın213ve377 maddelen gereğınce yoklugundadavavadevamolu nacağı ve karar venleceğı hususu da\etı>e venne kaım olmak uzere ılanen teblıgolunur Basın 13518 ÇUKOBİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN * A- M E T Boya-Basma Fabnkamızın 6 aylık ıhtıyacı olan, 11 kalem kımyasal madde, 24 kalem tekstıl yardımcı madde- len, 15 kalem pıgment boya ve 14 kalem reaktıf boyar mad- delen ıhale yolu ıle aylık partıler halınde satın alınacaktır B- Ihale 27 04 1995 günü saat 10 00'da Adana-Mersın ka- rayolu uzennde Adana'ya 19 Km mesafede bulunan Genel Mudürluğumu7 Yönetım Kurulu huzunında yapılacaktır C- lhaleye katılmak ıste>enler, şartnameyı anılan adreste bu- lunan Ikmal Müdurlugû'nden veya İstanbul Necatıbey Cad- desı Kozacıoglu Han dakı şubemızden 10 000 000 - (on mıl- yon) TL mukabılı temın ederek, şartname ektnde numune ıs- tenen kımvevılenn numunelen ve ıstenen vesaıklerle bırlıkte en geç 10 04 1995 gûnu mesaı saatı bıtımıne kadar Ikmal Mu- durlüğu'ne muracaat edeceklerdır D- Yeterlık belgesı olan ve numunelen uygunluk alan fır- malara ıhale tanhınden önce teblıgat yapılacaktır Bırlığırruz De\ let îhale Yasası'na tabı olmayıp, ıhaleyı yapıp \apmamakta. kısmen veya tamamen yapmakta ve dıledığırie vermekte serbesttır tlan olunur
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle