24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Kredi Kartlarınız... Hem krediniz, hem ayrıcalığınız... EMLAK BANKASI " D a h a Uygar B ı r Y a f a m I ç ı n " Cumhuriyet I Ihtiyaçlarınız için | en güvenilir çözüm, Bireysel Krediler... EMLAK BANKASI " D ı h ı Uygar B ı r Y i | i m I ç ı n " 71. VL SAYI26377 /15000 Tl (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS tUHA (1924-1945) BAŞYAZARI: NMtB HfÜ (1945-1991) S1MMT1M6CMM Cumhurbaşkanı Demirerden, askeri yardımı durduran Almanya Başbakanı Helmut Kohl'e mesaj: Çeldç Güç'ünahmdanyılançıkuKörfez Savaşı yılan doğurdu Demirel, Almanya Başbakanı Kohl'e gönderdiği mesajda, Kuzey Irak'taki harekâtın sürdürüldüğü bölgenin Çekiç Güç'ün denetiminde bulundugunu anımsatarak, "Bizim raüsaade ettiğimiz şemsiye altından yılanlar çıktı. Bu yılanlann varhklan; neticede Körfez Savaşı ve Provide Comfort'a izin vermemizdendir" dedi. Demirel, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ni kabulünde Kohl'e iletilmek üzere önemli mesajlar verdi. Ankara, Bonn'a ılımlı Almanya'nın, TSK harekâtına tepki olarak askeri malzeme yardımının kalan bölümünü Türkiye'ye vermeyeceğini bildirmesine karşın, Ankara'nın Bonn'a "sert tepki" yerine "ılımlı" yaklaşım sergilemesi dikkat çekti. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, Almanya'nın, aceleyle verdiği tepkilerde çelişkiye düştüğü vurgulanırken, olumsuz gelişmelerin "yanlış izlenimden kaynaklandığı" inancı dile getirildi. • 19. Sayfada İnönü: Sızmaya önlem alınacak Dışişleri Bakanı olduktan sonra ilk basın toplantısını gerçekleştiren Erdal İnönü, PKK kamplan etkisiz hale getirildikten sonra Türk birliklerinin döneceğini söyledi. tnönü, "Ancak, harekâtımız tamamlandıktan ve askerlerimiz geri döndükten sonra PKK'nin Kuzey Irak'ta mevcudiyetini yeniden tesis etme ve buradan Türkiye'ye sızma çabalannın önlenebilmesi için gereken tedbirleri alacağız" dedi. Uluslararası güç "Türkiye'nin ileride benzer harekât düzenleme ihtiyacı kalmamalıdır" diyen Erdal İnönü, Tansu Çiller'in Avrupa ülkelerine, bölgede önlem almalan önerisi götürmesine; Başbakanlık Başdanışmanı Emre Gönensay'ın da "Çekiç Güç'le işbirliği yapılacağını" açıklamasına karşın, sorunun "yerel olarak çözüleceğini" ve bölgedeki uluslararası gücün amacında değişiklik yapılamayacağım vurguladı. • 5. Sayfada YORUM taşeronu olmayalun ERGUN BALO Türkiye'nin Kuzey Irak'ta yeni bir güvenlik sistemi oluş- turulması için ABD'ye yaptı- ğı bıldirilen önen konusu iyi- ce kanştı. Washinton'da bulu- nan Başbakanlık Başdanış- manı EmreGönensay'ın Türk gazetecilere ilk açıklaması, Türk önensinin Kuzey Irak'ta Çekiç Güç çerçevesinde Türk-ABD ağırhklı yeni bir güvenlik sistemi kurulmasını içerdiği yolundaydı. Planda, Türkiye'nin bölgeye bir kara birliği göndereceğı behrtili- yordu. Ancak Washington muha- birimız Fuat Kozluklu'nun bildırdığine göre, Emre Gö- nensay, önceki gece Başbakan Tansu ÇiHer'le telefon görüş- mesi yaptıktan sonra ağız de- ğiştirmiş, böyle bir planın ABD'ye resmen sunulmadı- ğını, önerilerin kendi 'şahsifi- kirleri' olduğunu söylemiştir ABD'ye resmen sunulsun ya da sunulmasın, böyle bır planın ortalıkta dolaştığı ve Washington'da tartışıldığı an- laşılıyor. ABD'nin incelediği, ancak fazla sıcak bakmadığı bildiri- len planın, önemli sakıncala- n olduğunu belirtmek gereki- yor. BM Güvenlik Konseyi'nin 688 sayılı karanyla kurulan Çekiç Güç'ün amacı, Kuzey Irak'taki Kürtleri Saddam'ın • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te Yeni Dışişleri Bakanı Erdal tnönü, Kuzev Irak konusunda bakanlığının görûşünü açıklacfa. (Fotograf: TARJK TINA2AY) KUZEY IRAK'TA GÜVENLtK MEKANİZMASI Başbakanlık - Dışişleri arasında görüş ayrılığı • Çiller'in danışmanı Gönensay ile koalisyonun CHP kanadına mensup Dışişleri Bakanı Inönü'nün ortaya attığı görüşler, harekât sonrasında PKK'nin Kuzey Irak'ta yeniden yuvalanmasını engelleyecek önlemler konusunda 'uluslararası boyut ile yerel boyut' farklılığını ortaya çıkardı. Fransız Haber Ajansı da Gönensay'ın, ABD'de Türk askerinin Kuzey Irak'tan belirli koşullar karşılığında kısa sürede çekilmesi yolundaki planı ele aldığını bildirdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türki- ye'nin uluslararası ilişkilerini danışmanlan aracı- lığıyla yürütmeye çalışmakla suçlanan Başbakan Tansu Çiller ile Dışişleri Bakanlığı arasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta sür- dürdüğü harekâtın ardından bölgede alınabilecek önlemler konusunda görüş aynlığı çıktı. Fransız Haber Ajansı da (AFP) kimliginı açıklamayan bir hükümet kaynağına dayanarak verdiği haberde, ABD'de, Türk askerinin Kuzey Irak'tan belirli ko- şullar karşılığında kısa sürede çekilmesi yolunda bir planın ele almdığını bıldirdi. Çiller'in 'ekonomi' konulanndakı Başdanışma- nı Prof. Dr. Emre Gönensay, önceki gün ABD'de yaptığı açıklamada. PKK'nin operasyon sonrası bölgede yeniden yuvalanmasını önlemek amacıy- la uluslararası boyutu sınırlı tutulacak ve Çekıç Güç ağırhklı bir güvenlik mekanizmasını günde- me getirdi. Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Erdal lnö- nü ise dün düzenlediği basın toplantısında, Çekiç Güç'ün amacını değıştirmenin söz konusu olma- dığını, PKK sorununun yerel boşluktan kaynak- landığını belirterek "Mesele bu konuyu yerd ola- rak çözebilmektir" dedi. Bu açıklamalar, Başbakanlık ile Dışişleri Ba- kanlığı arasında, harekât sonrası PKK sorununun çözümüne 'uluslararası boyut kazandınlması ile arayışlann yerel boyutta rutulması" noktalannda çatışan iki ayn görüş bulundugunu ortaya koydu. Türkiye, harekâta neden olan gerekçeler arasın- da, Çekiç Güç'ün varlığının bölgede PKK'nin do- laylı olarak güçlenmesine neden olduğunu göster- mişti. U Arkası Sa. 6, Sü.6'da GÖNENSAY'A TEPKİ YAĞMURU 'Geveze danışman' • Başbakan Çiller'in "danışman diplomasisi"nin kahramanı Emre Gönensay'ın, "Kuzey Irak'ta güvenlik mekanizması oluşturulması"na yönelik açıklamalan yoğun eleştirilere neden oldu. Dışişleri Bakanı Erdal tnönü, "Gönensay'ın kişisel görüşleri" derken DSP Ankara Milletvekili Uluç Gürkan, "Başbakan, geveze damşmanına dikkat etsin" dedi. CHP'li Ali Topuz, "Başbakanlık Danışmanı, Türkiye'yi bağlamaya dönük iş yapamaz" derken Mümtaz Soysal, "Söyledikleri de yanlış, açıklama yapması da" diye konuştu. • 5. Sayfada Çffler'in danışmanı çark etli• ABD'ye Kuzey Irak'ta teröre karşı Çekiç Güç bünyesinde yeni bir savunma mekanizması kurulmasını öneren Başbakanlık Başdanışmanı Emre Gönensay, "O benim şahsi fikrimdi. Böyle bir plan sunmadık" dedi. FUAT KOZLUKLU WASHINGTON - Kuzey Irak'taki otorite boşluğundan kaynaklanan terö- re karşı ABD'ye, Çekiç Güç bünyesin- de Türk-Amerikan ağırlıklı yeni bir gü- venlik mekanizması oluşrurulmasını öneren ÇiDerhükümetı, ağız değıştire- rek böyle bir önen paketinın VVashing- ton'a resmen sunulmadığını ve bu ko- nuda somut bir plan olmadığını bildir- di. Oysa Gönensay tarafından resmen Amerikan yönetimıne sunulan planın, Savaınma ve Dışişleri bakanlıklannda ele alındığı ve ABD yönetiminin konu- ya ilişkin nihai karannı önümüzdeki günlerde açıklayacağı bildirildi. İki gün önce Washmgton'da Türk ga- zetecileri görünce. "kendisinesoruda- hi yöneltilmeden" ABD Dışişleri Ba- kanlığı yetkilıleriyle yapacağı görüş- mede neler söyleyeceğini anlaian Baş- bakanlık Başdanışmanı Emre Gönen- say, "Kuzey IrakPuuu"na ilişkin açtk- lamasını "inkâr" etti. "Kıızey Irak sorununa uluslararası çözüm'' planından söz eden Başbakan Tansu Çiller'in Başdanışmanı Emre Gönensay, Ankara ile yaptığı telefon görüşmelerinin ardından."Söyledikle- rim, benim şahsi fikrimdi" dedi Beklenenın aksine ABD'nin plana "tümüyle destek vermemesi" ve Türk Dışişleri'nin de "CMgunlaşmamış plan neden kamuoyuna açıklanıyor" dıye M Arkası Sa. 6, SH3'te K.IRAK HAREKATI SURUYOR PKK ile yurtiçinde çabşma: 48 ölü • Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta PKK'ye yönelik "Çelik Harekâtı"nda 11. güne girilirken akaryakıt yûklü bir tankerin geçtiği asfalt yolda mayın patladı. Patlamada bir astsubay ile bir er yaralandı. Zaho'dan 500 mültecinin daha tahliye edildiği bildirildi. • Mardin, Batman. Bitlis ve Diyarbakır'da güvenlik kuvvetlerince gerçekleştirilen operasyonlarda 3'ü kadın 48 PKK'li öldürüldü. Tunceli'nin Hozat ilçesinde bir grup PKK'li ile güvenlik kuvvetleri arasında çıkan çatışmada iki polis şehit oldu. • 6. Sayfada ALMANYA Kinkel yumuşadı • Almanya Dışişleri Bakanı Kinkel, Türkiye konusunda "Dost olduğunuz bir ülke ile hassas olan konu hakkında görüşürken çok dûşünmek lazımdır"' dedi. Dışişleri Bakanı Kinkel, Türkiye'ye yardımcı olunması gerektiğini vurguladı. • 6. Sayfada BM'YI UYARDIK • 6. Sayfada 'Destek verilmedi' Murat Karayalçın Genel Başkanlık ve Başbakan Yardımcılığı dönemini anlattı Yarın Cumhuriyet te Muhasebeci intihar etmek istedi AA'da îşçi kıyıım engeflendi • Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu dünkü toplantısında 50 kişinin işine son verilmesi, 27 kişinin de emekliliğe aynlması karannı onayladı. Karar üzerine muhasebe çalışanı Fatma Okçan, kırdığı çay bardağı ile bileklerini keserek intihar etmek istedi. Alkışlı protestolarla Mehmet Bican'a istifa çağnsında bulunan AA çalışanlanna, işçi çıkarmalann süresiz durdurulduğu bildirildi. Çalışanlar da bunun üzerine normal görevlerine döndüler. ANKARA (Cum- huriyet Bürosu) - Anadolu Ajansı'nda, dün yapılan yönetim kurulu toplantısının ar- dından, Mehmet Bican başkanlığmdaki yeni yönetımin, 50 kişinin işine son verilmesi, 27 kişinin de emekliliğe zorlanmasına ilişkin alınan karan onaylama- sı, bir çalışanın intihar girişiminde bulunması- na neden oldu. Karar üzerine çalışmayı dur- durarak, protesto göste- rilerine başlayan AA çalışanlannın kararlı tutumu, yönetim kuru- luna "geriadım"attırdı. m Arkası 6, SiH'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY Af Ikiyüzlülüğü Ülkemizde insan emeğinin boşa harcandığı alanlardan biri de gazetecilik. Yıllarca benzer konuların peşinde koşuyorsu- nuz, bazı şeylerin değişmesi için çaba harcıyorsunuz; sonu- ca bakıyorsunuz ki, bir arpa boyu yol alınmamış. Düşünce özgürlüğü bu ko- nulann başında geliyor. Önce- sini bir yana bırakalım; demok- ratikleşmeyi birinci kaygı ola- m Arkası Sa. 6, Sü.î'te OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Meclis 'te Görüşme!.. Meclis Başkanı Hüsamet- tin Cindoruk'un "Kuzey Irak'taki operasyonu Mec- lis'te tartıştırmam" demesi- ne karşın, bir grup milletve- kili, genel görüşme açılması istemiyle düzenledikleri öne'geyi Meclis Başkanı'na verdiler. Sunulan önergede "Yüce Meclis'in Kuzey Irak'ta sür- dürülmekte olan harekâtı bütün boyutlanyla gündeme alıp tartışması bir zorunluk- tur" deniyor. Kuzey Irak harekâtı baskın niteliği taşıyordu. Gerçi bu konuda çeşitli söylentiler var; bölgede yuvalanmış PKK'lilerin yapılan hazırlıklan haber alarak çekildikleri yo- lunda haberler yayımlandı. Harekât kararının, Meclis'in daha önce hükümete verdiği yetkiye dayanılarak yürürlü- ğe konulduğu biliniyor; bu konuda herhangi bir tartış- mayayeryok... Ancak artık harekât yürü- mektedir. Ve bu aşamada konunun Meclis'te görüşül- mesinde, sakınca değil, ya- rar vardır. Şöyle kı. Harekâtın başından beri, devlet ve hükümet kesimin- de yetkili olanlardan duyulan konuşmalar, kamuoyunu şa- şırtmıştır. Harekâtın açıkla- nan amaçlarıyla konuşmala- rın yarattığı izlenimler, kimi zaman çelişiyorlar. Bunların yant sıra koalisyon hüküme- tinin dağınık görüntüsü ve Başbakan'ın ilginç çıkışları, konuyu Meclis'in denetimine almak için gerekçe oluşturu- yor. Konu, Meclis'te konuşu- lup tartışılırsa hem demok- ratik bir gerek yerine getiril- miş olacak, hem yapılan işin yalnız bir hükümet değil, • • • • Arkası Sa. 6, Sü. 8'de İhracatçılar, Yatırımcılar, İşletmeciler Dünya Bankası krediniz VakıfBank ta VakıfBank - Dünya Bankası işbirliğı, yatırımcı, işletmeci ve ihracatçılanmıza yeni olanaklar, yeni krediler sağiıyor Gelın VakıfBank'a, hem ^\ siz kazanın hem Türkiye kazansın. wVHOIDwlK * ! 1 V < e l » £ ı j " Cezaevlerinde eylem var Konya E Tıpi Cezaevi'nde açlık grevi 42. gününe girdi. Açlık grevine katılanlann büyük çoğunluğunun durumu ciddileşirken, adı verilmeyen bir erkek hükümlünün felç tehlikesine girdiği belirtiliyor. • 4. Sayfada İlk perde flyaskoyla kapandı Çiller-Karayalçın ortaklığıyla kurulan 50. hükümet, gelmiş geçmiş en kötü ekonomik sonuçlan elde etti. • 9. Sayfada Maden fadasında tutuklama 38 işçinin ölmesiyle sonuçlanan Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki maden kazası nedeniyle, madenin sahibi Madsan şirketinin yöneticilen tutuklandı. • 6. Sayfada Yeni Işsizlere de vergl iadesl Işyerteri yıl içinde kapanan ücretliler de vergi iadesinden yararlanacak.B 9. Sayfada Hizmet yerine dincl gericilfk Rize Belediye Başkanı Şevki Yılmaz, zamanının yarısını Rize dışında geçiriyor. • 4. Sayfada Açılış ispanyol sokak tiyatrosundan 22 mayıs - 4 haziran tarihleri arasında gerçekleşecek 7. Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali'ne beş yabancı topluluk katılacak. • 14. Sayfada İsveç basıni: Ay, ay, ay! Dünya üçüncüsü olan takımlannı şimdi yerden yere vuruyorlar. • Spor'da Aykut'a aracılık suçlaması Eskı ANAP'lı bakanlardan Fahrettin Kurt, eski ANAP'lı bakan Imren Aykut'un rüşvet vermekten yargılanan işadamı Selim Edes'in ihale alması için aracılık ettiğini doğruladı. • 6. Sayfada BORSA ûDun 39.496.13 Önceki 37.779.28 DOLAR ûDün 42.100 öncekı 41.920 MARK Dün 30.000 Oncekı 30.350 ALTIN ÛDün 521.000 önceki 518.000
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle