09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 22 MART 1995 ÇARŞAMBA 16 SPOR Eski Sincan Belediye Başkanı Aziz Gürsoy'un ihban spor kamuoyunu ayağa kaldırdı isth or SporServisi-Eskı Sıncan Be- lediye ve Smcanspor Kulübu Başİcanı AâzGursoy'un atv ek- ranında şıle ve dopmg ıle ılgılı yaptığı açklamalar, Beşıktaş kulübunu \e yandaşlannı hare- kete geçıra Azız Gırsoy, Erman Toroğ- lu'na yaptıjı açıklamada 1992- 93 sezonurda son ve Galatasa- ray'ın şarroıyonluğunu ılan et- tığı 8-0'lıkAnkaragücü maçın- da kalect Zalad'ın ve bır başka futbolcunun şıke yaptıklannı ve aracı olan kışıyı de tanıdığını sovlemesı, Beşıktaş ve spor ka- muoyunda bomba gıbt patladı Programı ızleyen Beşıktaş Ku- lubü Başkinı Sükyman Seba. Futbol Federasyonu Genel Ku- rulu'nda Beşıktaş delegesı olan Prof Dr Oktav Çokyüksel'ı he- men arayaıak gereklı gınşımle- nn yapılmasını ıstedı Yıne Ba>kan Süleyman Se- ba'nın ısteğı ûzenne Beşıktaş kulubu dün resmen atv 'ye baş- vurarak konuşmanın kasetını ıs- tedı Beşıktaş kulubu kasetı hukuk kuruluna da gostererek Beşık- taş'ın gaspedılmış hakkı konu- atv ekranlanndan Azız Gıirsoy'un yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 8-0 yenerek şampıyon olduğu maçta şıke yapıldığını ve kalecı Zalad ıle bır futbolcunun para aldığını, şıkeye kımın aracı olduğunu söylemesı üzenne Beşıktaş kulübü ve taraftarlar ısyan bayrağı açtılar sunda Futbol Federasyonu'na başvuracak Çokyüksel: Demiştim Beşıktaş'ın Futbol Federas- yonu Genel Kurul uyesı Prof Dr Oktay Çokyüksel, Cumhun- yet muhabınne şunlan soyledı "FutbolGenel Kurulu'nda yap- tıgım konuşmada Galatasa- rav'ın 8-0'lık \nkaragucu gali- bivetınde şike sovlentüen oldu- gunu, bu konuda elımızde de ye- terii belgelerolduğunu sov ledim. Fakat Genel Kurul'da Dıvan Başkanı Mustafa Sangul de bır Galatasaraylı olduğu için olayın üzenne fazîa gırmemı engelledi. Buna rağmen elimdeki belgelı dosyayı Divan Başkanlığı'na ver- dim. Daha sonra Tahkjk Kurulu toplandı ve olavda şike otanadı- ğını açıkladı. Şımdi ıse bır tanık çıktı ve maçta şike olduğunu açıkladı. Ben buna ilahi adalet dhorum." Taraftariardan isyan Olavın açıklanmasından son- ra öncekı gece ve dun gün boyu gazetemıze telefon eden Beşık- taşlı taraftarlar ısyan ıçınde ol- duklannı, Beşıktaş'ın dörduncu şampıyonluğunun onlendığını, şıkeyı >apan ve yaptıranlann or- taya çıkanlmasını ıstedıler Son aldıgımız bır habere go- re Futbol Federasvonu Hukuk Kurulu açıklamayı ıhbar kabul ederek soruşturma başlattı 1J» U*MB.3D» Y m Et3 G*Saray8-01a şampiyonSan - Kırmıalılar, TSYD ve Federasyon Kupaa'ndan sonra 1992-93 sezonu hg kupasru da müzeane taşdı ı SORUŞTDRMABAŞLAM A.Gücü'ndeki köstebek Idm? •Futbol Şube Sorumlusu Cemal Aydın, dedıkodulan kestınp atmak ıçın, maç sonundan ıtıbaren bır 'dedektıf' gıbı çalıştığını soyledı Spor Servısı- Ankaragucu takımında, şok yaratan 8 nculı Haftalarca konusulmuştu CSaray şikevle suçlanmıştı Maç sonrasında hem San-Kırmızıh yonetıcüer hem de Ankaragücü'nün bazı oyunculan zan altında kalmıştı Spor Servisi - Galatasaray, 1992-93 futbol sezonunun deplasmanda oynadığı son maçında Ankaragücü'nü 8-0 gıbı farklı bır skorla yenıp averajla şampıyonluğu- nu ılan ettığınde hem San-Kırmızılı takımın vonetıcılen hem de Ankaragu- cü'nûn bazı oyunculan zan altında kalmıştı Gütscho» 3. Fafco 2, <Vnf 2 ve Ha- kan'ın 1 golu> le sahadan 8-0 galıp aynlan Galatasaray, aynı puana sahıp olan Be- şıktaş'ın onünde lıgı şampıyon olarak noktalamış \e bu maç sonrası Ankaragu- cu'nün kalecısı Zalad'ın kuluple ılışkısı kesılmıştı Ancak olaylar bununla bıtme- mıştı Beşıktaşlılar, Galatasaray'ın bu maçta kuraldışı yollara başvurduğunu ve açıkça şıke yaptıklannı soylemışlerdı Şadan Kalkavan: Sırada Sergen var HİLMtTÜRKAY Kupada \e lıgde umduğunu bulamayan Fenerbahçe onumuzdekı sezon ıçın ışı sı- kı tutuyor San-Lacıvertlı Kulübun Başka- nı Ali Şen Galatasaray-Gazıantepspor kar- şılaşması sonrasında Boliç'le el sıkışırken Futbol Şube Sorumlusu Şadan Kalkavan "Sırada Sergen var" dedı Teknık dırektor Daum un zaman zaman ılk 11 e almayıp yedek soyundurduğu yıldız ftıtbolcunun, Fenerbahçeh yonetıcüer tarafindanyapılan sûreklı ve ısrarlı transfer teklıfine olumlu yaklaştıgı gözlenırken yonetımdekı bazı yönetıcılenn bu transfere sıcak bakmadık- lanoğrenıldı "KumarvegecehayatTduş- künluğunu öne suren yonetıcıler, bu trans- fere karşı çıkıyoriar Ancak Şadan Kalka- van bu transfen gerçekleştırmekte ısrarlı Beşıktaş kulubünûn bu futbolcuyu gozden çıkarması halınde devreye gıreceklerını soyleyen Kalkavan "Yönetkilerlemasaya otururuz, anlaşma sağlarsak bu futbokru- yn renklenmize bağlanz" dedı Fenerbah- çe gıbı Galatasaraylı yönetıcılenn de Ser- gen'ın peşınde olmalan, Fenerbahçe ıle Galatasarav. arasındakı rekabetı bır kez da- ha gundeme getırmışoldu Fenerbahçe'nın transfer lıstesındeTrabzonspor'dan 4bdul- lah ve Gençlerbırlığı'nden Tank'ın da bu- lunduğu ıfade edıldı Müjdat'ın kırmızı Kemalettin \ e Emre nın de san kart ceza- lısı olmalan nedenıyle G Bırlığı maçında oynayamayacak olmalan üzenne harekete geçen teknık kadro, Uche v e Nuri'nın uze- rınde durmaya başladı MR ı çekılen ve oynamasında "satanca" gorülmeyen Uc- he'nm vanı sıra Nun'nın durumunun ıyı- ye gıttığı belırtıldı Nıjeryalı futbolcu Uc- he takımla beraber yanndan ıtıbaren çalış- malara başlayacak Sergen, F.Bahçe'nin gündeminde. G.Saray, Ankaragücü maçının hazırlığını Abant'ta sürdürecek Yabnan: Paniğe gerek yok NEYMİŞ / ABDÜLKADtR YLCELMAN Futbol Federasyonu hâlâ ne bekliyor? Futbolu kendı kendımıze oynadığımızda kazanan memnun, yenılen mahzun, şampıyon olanlar mutlu, kume duşenler sol- gun, kısacası sevınenlenmız var, uzulenlenmız var Ama futbo- lumuzla kendı kendımıze haşır neşır oluyoruz Pekı ama Kapıkule'den çıkınca çoğu zaman sevınemıyoruz, goklere çıkardığımız futbolculanmıza kusuyor, maçı yoneten ha- kemlere kufurier yağdırıyoruz Futbolu bılmıyor muyuz yoksa'' Yoksa kendı ıçımızdekı duğun bayramı Avrupa kupalanna ta- şıyamayışımızın nedenı yeterveksızhğımız mı9 Yada kımı şove- nıstlere gore haçlı sefen ıle mı karşı karşıyayız"? Butun bunlar hıkâye Çunku masallarla uyutulan bır toplum olarak 2 bınlı yıl- lara gırerken bıle TV'lerdekı geyık muhabbetınden, dedıkodu koşelerınden keyrf alıyoruz Yalan da olsa pembe haberlere karşı aşırı tutkunluğumuz var Kıştsel duşuncem şu kı Turkfutbolunun sınırlanmız ıçınde kal- masının en buyuk nedenı hakemler "Dunıp dumrken hakem- lerımıze neden laf atıyorsun? Onlar Avrupa'da da başanlı olu- yorlar" dıyeceksınız ama şuna ınanıyor ve goruyoruz kı hakem- lenmız Turkıye ıçın ayn standart, Avrupa ıçın ayn standart uy- guluyorlar Mıllı maçlardakı sıkıntımızın nedenı de bu aslında Pıontek mıllı takımın teknık sorumlusu ıken bır sohbetımız- de "Maçlanmızı Avrupalı hakemler yönettığıne gore bızım fut- bol srandardımız da Avrupalı gıbı olmalı Yanı sert, fakat kasıt- sız hareketler" demıştı Ahmet Çakar Avrupa'da maç yonet- tı, TV'de ızledık, hanka bır yonetım ve hanka bır yorum Aynı Ahmet Çakar'ın Turkıye'de yonettığı derby maçına bakıyoruz, dunjrnu ıdare edıyor sankı Neden acaba'' Seyırcının tepkısın- den mı, medyanın korkusundan mı'? Futbolun belırlı kurallan vardır, fakat hakeme buyuk yorum hakkı venlmıştır Bu yorumu da hakemlenmız Turkıye'de baş- ka, yurtdışında başka turiu değerlendırıyorlar Geçen hafta yıllann hakem hocası Hilmı Ok, "Hakemlerdun- ya futbolunun ğensınde kalmışlardır" dıye bomba gtbı bır açık- lama yaptı Doğrudur, çunku futboldan gelen hakemlerle, çan- talı hakemler arasında yorum farkı vardır Bu çrfte standart, Turktakımlannın Avrupa'dakı basansızlığının en buyuk nede- nıdır MHK Başkanı Ahmet Guvener"ın FIFA'nın talımatlannı en guzel şekılde Turkçeye tercume ettığını soyleyenler, acaba ay- nı Ahmet GuvenerMn neden hakemterın çıtte standardına en- gel olamadığının ya da bunu onlemek ıçın neden bır çozum bu- lamadığının yanıtını veremıyortar^ Yoksa bu konu da Futbol Fe- derasyonu'nu ılgılendırmıyor mu? Son btr açıklama Futbol Federasyonu'nu harekete geçırecek, hatta ıhbar kabul edılerek hemen ve hemen bır soruşturma açılmasını gerektırecek kadar cıddıdır Bu açıklama, atv'de Erman Toroğlu'na eskı Sıncan Beledı- ye Başkanı ve Sıncanspor'un Başkanı A212 Gursoy tarafından yapılmıştır Gursoy açıklamasında, Ankaraguculu futbolculann şıke yaptıklannı, kımlenn para aldıklannı, kımlenn dopıng kul- landığını bıldığını soylemıştır Şıkenın olduğunu hepımız bılıyo- ruz da olayın bır tek tanıgını bıle bulamıyoruz Ama ışte tanık ortada ve ıtıraf etmeye de hazır Futbol Federasyonu derhal so- ruştumrıa açmah ve olayın dennlığıne ınmelıdır Ama acaba Fut- bol Federasyonu bu cesaretı kendınde bulacak mı, goreceğız • Henüz Fenerbahçe'nın durumuna düşmedıklennı belırten Başkan Alp Yalman, 'Içınde bulunduğumuz durum üzüntüvencı Ancak uzüntü, panık ve acelecıhk demek değıldır Üye ve taraftarlanmız sabırlı olsun' dedı MUSTAFA ERSOY Galatasaray Kulubu Başkanı Alp Yalman. kongre üyelen ve taraftarlan sabırlı olma>a çağırdı Alp Yalman, dun gece yapılan vonetım ku- rulu toplantısı sonrasında bır açıklama >apa- rak "Henuz Fenerbahçe'nın durumuna duş- medik. Kupada final oynavacağız. ligde ıse şampıvonluk şansınuz sünıvor. İçınde bulun- duğumuz durum uzuntu vencı Ancak uzun- tu. panık ve acelecıhk demekdeğıldır L \elen- mızın vetaraftarlanmızın sabırlı.ıtımatn,ger- çekGalatasarav lı gıbı davranmasını ısOvoruz" dedı Polat: Başanya ahşttrdık Futbol Şube Sorumlusu Adnan Polat ıse zor bır donemden geçtıklennı behnerek şo> le konuştu "Taraftarlanmuıbaşanvaalıştırdık. Onlar her zaman kazanmamıa ısüvurlar. Is- tenraeven bazı olavlar olmuştur. \ncak vöne- tim kurulumuz dunıma hâldmdir. Kimse me- rak etmesın." Divandan acil toplanh Her ayın ılk perşembe gununde toplanan dıvan kurulu yaşanan son olaylar ve malı portrenın değışmesı üzenne cuma gunu ola- ganustu toplanmayı ve Başkan Alp Yal- Galatasaray. dün otobüsle Abant'a gitti. (Fotoğraf MUSTAF4 ERSOY) man'dan bılgı almayı kararlaştırdı Bu arada ahnan kararlann bugun Abant'a. gıdecek olan Adnan Polat tarafından futbolculara açıklan- ması beklenıyor Alp Yalman, konu ıçın "Bu bızım aıle problemımizdir Önce kendi ara- mızda konuşmamız gerekir" dedı Galatasaray, İstanbul'dan kaçü. Ust uste gelen 4 maglubıyet San-Kırmı- zılı takımı taraftar baskısına sokmaya başla- yıncayönetıcılerçareyıGalatasaray'ı Abant'a kaçırmakta buldular öncekı gun anıden top- lanan yonetım kurulu, Fenerbahçe maçındân sonra tesıslere gelen kalabalığın antrenman- larda da taşkınlık yapacağını ve takımın ha- vasını ıyıce bozacağını soyledı Başkan Alp Yalman, problemlerden uzak kalmak ve takı- mın daha ı>ı ortamda çalışabılmesı ıçın bu >onetımı seçtıklennı soyledı, Galatasara>, cu- ma akşamma kadar Ankaragucu maçının ha- zırlıklarını Abant Turban Tesıslen nde sürdü- recek Dun sabah 10 00'da Abant a harekete eden Galatasarav da futbolculann îbteksız ol- duklan gozlendı Kampta kaptan seçimi Öte yandan vonetım tarafından kaptanlığı alınan Tuga> ın >erıne futbolcular Abant ta yenı kaptanl'annı belırle>ecekler Yenı kapta- nın belırlenmesınde menajer Adnan Sezgın'ın de gorüşlen alınacak Kaptanın buyuk olası- lıkla Buİent ya da Hakan olması beklenıyor Efes Pilsen-Ülker, F.Bahçe-G.Saray maçlan sıralamayı etkileyecek Potada devler kapışıyor LEVENT YÜCELMAN Potada ıkı önemlı maç ızle- yeceğız 16 45'te Efes PUsen, Ulker ıle tehır maçını oynaya- cak 18 30'da ıse derbı maçın- da Fenerbahçeıle Galatasaray karşı karşıya gelecek Efes Pıl- sen - Llkerkarşılaşması lıgde- kı sıralama>ı buvuk ölçude et- kileyecek bır maç Avrupa ku- palanndan elendıkten sonra bır düşuş yaşavan Efes Pılsen es- kı havasını vakalama yolunda Efes Pılsen'ın en önemlı avan- tajı, sakatlıktan kurtulan Lar- ry'nın gen donmesı Larry'nın savunmadakı becerısı nede- nıyle Tamerpota dıbınde daha ıyı yer tutuyor Bu da Efes'm pota altı savunmasını guçlen- dınyor Efes'ın Avrupa kupala- n dahıl 1-2 yıldır başansının en buyük kaynağı buydu Ay- nca hücum etkınlığını ve fast- break şansını da pota dıbı sa- vunması ve alınan nbauntlar belırlıyor Crossvarkenıçenyı savunmakta problemler yaşa- yan Efes Pılsen, bu sorununu Larry ıle çözerse önemlı bır avantaj sağla>abılır Aynca Vblkan ve Ufuk'un form gra- fıklennın yuksek olması Lacı- vert-Beyazlı takımuı dığer bır artı yonü En önemlı eksılen Larry'nın maç eksığı olması Ulker'ın ıkı önemlı sılahı v ar Hem hucumda hem savun- mada ıçende etkılı olan WiHi- ams'ın yanına alınan Reddick, uzun bır sakatlık donemıne maç eksığıne ve yenı bır orta- ma gelmış olmasına rağmen hıç uyum sorunu yaşamadı Ulker, Reddick 1 transfeT ettı- ğınde uyum sorunu olabılece- ğı duşünuluyordu Bununger- çekleşmemesı, ıyı basketbol oynayan ve eksığınlmayan Ul- ker ıçın çok önemlı bır avantaj Harun, VoJkan'ın savunması- na karşı zorluk çekebılır, an- CaldvvelL CSarav karşısında oynarsa çok iş duşecek. cak bu maçın kıht oyuncusu bence Orhun Ikı takımın da bırbınnın organızasyonunu bozmaya çalışacağı kesm Bence bu maçta gerçek bır po- ta altı ve savunma savaşı vaşa- nacak Galıbıyetı ıse hatalar ve oyunculann gunluk perfor- mansı belırlevecek EBahçe- G-Saray F.Bahçe, yandaşlannın ıste- dığı kıvama -son maç hanç- geldı tbrahımveSmith'ınyu- reklı oyunu, Hüsnü'nun katılı- mı FBahçe ıçın avantaj Ha- kan'ın gereksız zorlamalardan kaçınıp ona eskıden olduğu gıbı yuksek postta şut ımkanı tanınması FBahçe'nın yaran- na olur Coach Murat Didin Ulker maçında Caldv\ell- Ran- kin arasındakı tercıhını Ran- kın den > ana kullanmıştı Bel- kı pota altını guçlendırmek ve hucumda ıçende oynavama- yınca skor yapabıleceğını du- şunmuştu Ancak bunun tam olarak gerçekleştığı soylene- mez FBahçe,Caldvvell ınfızık- sel avantajını ve hucum yete- neğını bu maçta kullanmalı ve hucumda sayı alternatıflennı bulmalı Ilk maçı farklı ondey- ken kaybetmenın de oyuncular uzennde psıkolojık etkısı ola- bılır G^aray lıgde belını bır turlu doğrultamadı Lıgın ılk yansındakı kotu gıdışı FBah- çe galıbıyetıyle durduran San- Kırmızıh ekıp, duzluğe çıka- madı ve yıne ıstıkrarsız oyu- nuyla bugunlere kadar geldı Kendı yandaşlan da ne zaman takımın ıyı oynayıp kazanaca- ğmı merak edıyor, sabırlar tu- kenıyor San-Kırmızılı camıa, kalıtelı kadronun kendısını göstermesını bekliyor Nkker- son, Levent v e Ömer bu maçuı kıht oyunculan Gerek Cru- dup gerekse Hodges da pota al- tında etkılıler Derbı karşılaşması olduğu ıçın onceden tahmın yapmak son derece yersız Aynca ılk maçın da lıgdekı durumun da bu maç ıçın olçu olamayacağı bır gerçek Son derece zevkh, heyecanlı, çekışmelı ve kalıte- lı ıkı maç seyretmeyı umıt edı- yoruz Basketbolla dolu bır gunde basketbol seyırcısıyle beraber Kenan îskender: Trabzon'un haraııı puanı yoktıır OMERGÜNER TRABZON - Trabzonspor Asbaşkanı veProfesyonel Futbol Şubesi ndensorum- lu Kenan Îskender, "Trabzonspor bazı maejarda kötu bir ovıın oy nuvor, ama yine de kazanıvor" şeklınde basında ver alan haberlen yanıtladı tskender, bır takımın aynı başan grafığını korumasmın müm- kün olmadığını sovledı Kenan tskender Galatasarav karşısında ıyı bır futbol orta- ya kovduklannı, ama yenıldıklennı belırt- tı ve kendı saha ve sevırcılen onunde oy- nadıklan Vanspor \e Antalyaspor maçla- nnda da Trabzonspor'un ustun olmasma karşın berabere kalarak 4 puan kavbettığı- nı ılen surdu Cumartesı günu saat 19 00 da oynanacak Kocaelıspor maçının büyuk önem taşidığını vurgulayan Trab- zonspor Asbaşkanı Kenan îskender "Bu maçı kazanarakşampıyonluktakı ıddiamn zısürdureceğız.Trabzonspor'un tek haram puanıyoktur" dedı Ümit Milli Takım açıklandı Spor Servisi - 28 Mart 1995'te lsveç ıle Alı Samı Yen Stadı nda karşılaşacak olan Umıt Mıllı Futbol Takımı aday kad- rosu açıklandı Teknık Dırektor Erdoğan Anca tara- fından açıklanan kadroda şu futbolcular bulunuyor Mehmet (Kavsenspor), Göksel, Ser- kan, CeKl (Samsunspor), Metin, Oktay (Beşıktaş), Şenol (Karşıyaka), Isa, Ha- san(Gazıantepspor), Mesut(Bursaspor), Okan, Hakan (G Saray), tsmet (Denız- lıspor) Ümh, Altan (Istanbulspor). Ev- ren (Kocaelıspor), Yusuf (Vanspor), Ata- kan (Altay) Aday kadro cumartesı gunu saat 22 OO'de Buyük Surmelı Otelı nde kam- pa gırecek AliŞen'e ' 3 ay ceza Spor Servisi - Profesyonel Futbol Dısıphn Kurulu'ndan yıne ceza yağdı Dun topla- nan PFDK, Fenerbahçe Kaltt— bu Başkanı Ali Şen'e 3 Be- şıktaş Kulübu Basın Sözcusü Ferhat Özgen e de 1 av hak mahrumıyetı cezası verdı Kurul, Şen'ı yazılı ve görsel basın yoluyla Futbol Federas- yonu teşkılatı ve mensuplan- na karşı ağır bıçımde hakaret ettığı gerekçesıyle cezalan- dırdığmı bıldınrken Özgen'ı de gorsel basında Futbol Fe- derasyonu teşkılatı mensubu- na karşı kaba ve kuçuk düşu- rucu davranışta bulunduğu ıçın hak mahrumıyetıne çarp- tırdığını açıkladı Aynca PFDK, lzmır de yapılan Bur- saspor - Fenerbahçe maçında çıkan olaylar nedenıyle Bur- saspor kulubune 10 mılyon lı- ra para cezası verdı Ülker altyapı seçmelen Spor Servisi- Altvapıya ağırîık veren Ulkerspor'da seç- meler 26 martta yapılacak 1980ve 1986arasıdoğumlula- nn katılacağı seçmelerde boy lımıtı aranmavacak Seçmelere katılacaklar 26 martta saat 09 00'dan ıtıbaren Ülkers- por un Topkapfdakı tesıslenn- de olacaklar Aynca ulaşım zorluğu nedenıyle Kızıltoprak benzın ıstasyonu ve Bakırko> Çavuşoğlu Lısesı karşısından 08 00'den ıtıbaren otobus kal- kacak Çakar, yan final maçında Spor Servısi - UEFA Hakem Komıtesı F1FA kokartlı hake- rrumız Dr Ahmet Çakar 15 Nı- san 1995 gunu Munıh Olımpı- yat Stadı nda oynanacak olan Bayern Munıch - Ajax arasın- dakı Şampıyonlar Lıgı >an fı- nalının ılk maçmı yonetmekle gorevlendırdı AvTupa Şampı- yon KuluplerKupası nın 1994- 1995 sezonunda oynanacak son 5 karşılaşmasından bınnı >onetmekle gorevlendınlen Çakar bu sezon ajnı kupada üçuncu kez duduk çalacak Türkiye'nin isteğine ret ANKARA (AA) - Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF), Av rupa şampıyonası eleme grubunda Kıbns Rum Kesımı ıle eşleşen Turkıye'nm, can guvenlığı nedenıvle maçın ta- rafsız saha olarak Israıl'de oy- nanması ısteğını kabul etme- dı Konu üzenne acılen topla- nan EHF, 2 gun suren göruş- melerın sonucunu Türkıye Hentbol Federasyonu na bıl- dırdı Gelen yazıda maçın tsra- ıl de ovnanması ısteğının ka- bul edılmedığı ve karşılaşma- nın daha onceden belırlenen tanhlerde (31 mart Lamaka, 6 nısan Turkıye) ovnanmasının kararlaştırıldığı bıldınldı E- HF, Kıbns Rum Kesımı'nden de can guvenlığı konusunda garantı aldıklannı belırttı TV'DE SPOR TV 1,20.45 Gunun spor haber- len TV 3,19J0 7 metre (Hentbol) 20.00 Dunya Artıstık Patınaj Şampıyonası 21.15 Halkbank-Eczacıbaşı Vole>bol Karşılaşması 2230 Emlakbank-Vakıfbank Voleybol Karşılaşması CWE 5,16.45 Efes Pılsen-Ol- kerspor basketbol karşılaşma- sı (naklen) ShovvTV; 18J0 Fenerbahçe- Galatasaray Basketbol Karşı- laşması (naklen) AT YARIŞLARI FtKRET DAĞLIOĞLU 1. KOŞü: F Mermer (2), P Zozan 1 (11), PP Rula (8), S Tathbela(lO) 2. KOŞU: F Canverbey (1) P Zehracan (11) PP Gehnkız (6), S Seher 24 (9) 3. KOŞU: F Cnsto(l),P Black Havvk (5) PP Babakemal (3) 4. KOŞU: F Salacaklı (7), P Gulnıhal 1 (8), PP Gulbanaz (10), S Nızıplı (1) 5 KOŞU: F Esenboğa (9), • P Sherıff(l) PP Baressı (2) S MakeBetter(ll 6KOŞU:F Robmson(l), P Hot Vote (6) PP Perva (9), S Cecıana(2) 7. KOŞU: F Doğanay 1 (13) P Bozcaada (4) PP Kayabatur (9) S Cazıbe (12),SS Anfe2(7) 8. KOŞU: F Barakbeyı (2), P Boğaç (10), PP Tolgaer (4) S Lmutcan Gunun İkffisi: 4 Koşu 7/8 TabelaBahis: 13 4 9 12 7 ALTILI GANYAN 1 7 9 1 13 2 8 1 6 4 2 9 9 11 2
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle