23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Yetsan'dan dev kampanya.. Havalarliliğine son. Yaşlı dünyanın genç insanları, gelin, hep blr elden, hep bir yürekten temiz bir dünya yaratalım. Doğanın gülümsemesi için günlük yaşamınızda doğalgaz kullanın. Doğalgaz kullanırken, konusunun uzmanı Yetsan deneyiminden yararlanın. Yetsan evinize, işyerinize doğalgaz sistemi kurarken A'dan Z'ye dünya standartlarındaki ürünleriyle size uygun seçenekler sunuyor. Doğa doğalgazla gülümserken, siz de Yetsan'la gülümseyin. KOMBİ CİMAZTtPİ Y S P 2 O Y S O 2O V S H P 2O YSMO 2O Y S O 24 Y S H O 2 * O 7 O T SOBA BLU 17O BLU 3SO BLU SOO F>AB BLU 7OO PAB BLU 1 OOO PAB BLU 1 4OO PAB A T M O S F C R İ K ı C İ H A 2 TİPİ YDB 2/8 YDB 2/1 2 YDB 2/13 YDB 2/1 S YDB 2/1 3D OİHAZTtPt' K 2 / S K 2 / 12 TO4/ 13 TO5 / 1 2 TOS / 1 S Ç«t.İK CİHAZ TİPİ YCK 13O YCK 2OO YCK 3SO YCK SOO YCK 7OO YCK SOO C İ H A Z TtPİ O10 Q1B <32S KAPAStTC 20 0 0 0 20000 20 000 20 000 24 OOO 24 OOO 7 OOO 75 1SO 15O - 3O0 29O - 4SO 300 OOO SOO - SOO 7OO - 12OO KAPASITE 127 OOO 185 OOO 201 000 24S OOO 4O2 OOO C«»Wİ » B O L O B L O D O K M I Plt- M U KOIAM KAPASİTE (Ke»l/h) 1 27 OOO 2O3 OOO 322 OOO 527 OOO 825 OOO K A P A S İ T t 13O OOO 200 0 0 0 35O OOO 500 000 7OO OOO 9 » OOO K * P A S İ T B e 16 25 4O »•••N rtYAT 3 3 9 2 5 OOO 3 » 4 4 3 OOO 4 7 1SO OOO 5O » 4 9 OOO 44 iao 000 SO4O5 OOO a e e o 000 PEŞtN t»(VAT 47 01O OOO 70 190 OOO 14O 300 OOO 1S4 1OO OOO 1O4 4SO OOO 195 5OO OOO PC8İN PtYAT 1 75 9SO OOO 2O8 B7O OOO 29O O3O OOO 332 81 O OOO 641 7OO OOO PEŞİN PtVAT 1 O5 SOO OOO 1 O4 45O OOO 274 39O OOO 455 88O OOO 633 19O OOO PEŞİN FİYAT 37 49O OOO 52 SOO OOO 74 75O OOO 9O S5O OOO 111 55O OOO 1 41 4SO OOO 1 A Y 4O 71O OOO 47 26SOOO sa sso 000 01 iso 000 53 O1S OOO 67 BSO OOO 11 SOO OOO 57 153 OOO 84 18O OOO 168 300 OOO 184 92O OOO 197 34O OOO 234 600 OOO 21O 91O OOO 322 4OO OOO 347 99O OOO 399 2SO OOO 77O 27O OOO 1 2O 500 OOO 1 97 800 OOO 329 36O OOO 547 4OO OOO 76O 1 5O OOO 43 1 2S OOO eo 950 000 86 25O OOO 104 eso 000 1 28 BOO OOO 1 63 3OO OOO PE3İN PİVAT 2 AY 3 45O OOO 19 2O5 OOO 21 1OO OOO 24 O35 OOO 4 1 4O OOO 22 OSO OOO 24 38O OOO 27 OOO OOO TAKSİTLİI PEŞİNAT 9 315 OOO 11 3OS OOO 1 2 97O OOO 13 345 000 12 030 000 16 O2O OOO İVAT / Nİ3AN ' a TAK8IT 4 600 OOO S300 000 6 400 000 7 000 000 eooo 000 7 OOO OOO H_|Ml / 1 +9 TOPLAM 46 11 5 OOO 53 7OS OOO 64 17O OOO 6» 34S OOO eo oso 000 76 O2O OOO TAKStTLJ İ*İVA\T / NfSA\M TESLİMJ / 1 • *TAKSrTL 19 45O OOO 38 9OO OOO 4S53O OOO 47 675 OOO 57 88O OOO • TAKSİT 9 SOO OOO 19 OOO OOO 20 SOO OOO 22 OOO OOO 26 OOO OOO T O P L A M 9 5 45O OOO 19O 9OO OOO 2O9 53O OOO 2 2 3 6 7 5 OOO 2 6 5 88O OOO TAKSİTLİ Fl YAT / N İ S A N TESLjMt / 1 «-8 »ESİNAT • T A K S İ T 47 2OO OOO 7 7 47O OOO 82 22O OOO 92 64O OOO 1 76 850 OOO 24 OOO OOO 3O OOO OOO 39 OOO OOO 45 OOO OOO 87 OOO OOO TOPLAM 239 2OO OOO 365 47O OOO 394 22O OOO 452 64O OOO 872 85O OOO TAK8İTLİ rtYAT / NİSAN TESLİMt / 1 <-8TAKJ EŞİNN A T 27 75O OOO 47 79O OOO 77 75O OOO 1 25 OOO OOO 1 73 35O OOO S TAKSİT 1 4 OOO OOO 22 OOO OOO 37 OOO OOO 62 OOO OOO 86 OOO OOO T O P L A M 1 43 75O OOO 223 79O OOO 373 75O OOO 621 OOO OOO 861 35O OOO TAKSİTt-1 FİYAT / N İ S A N TESLİMt / 1 •»« PEŞİNAT 1 O 945 OOO 1 5 99O OOO 21 200 OOO 27 O5O OOO 31 SOO OOO 4O OSO OOO B TAKSİT 5 OOO OOO 7 OOO OOO 1 O OOO OOO 1 2 OOO OOO 1 5 OOO OOO 1 9 OOO OOO T O P L A M 5O 945 OOO 71 99O OOO 1O1 2OO OOO 1 23 OSO OOO 151 800 OOO 192 050 OOO P g g l N A T 9 875 OOO 11 81O OOO 128SO OOO 1 3 37O OOO 13 595 OOO 15 3OS OOO ZJHJA!O&-XI OTAVKSrT 3 9OO OOO 4 SOO OOO 5 5 0 0 OOO eooo ooo 5 OOO OOO e eoo ooo JMİ / 1»1 T O P L A M 48 875 OOO S6 81O OOO 67 SSO OOO 73 37O OOO 63 595 OOO 81 3OS OOO TAKSİTLj ftf PgŞİNAT 21 2OO OOO 42 O5S OOO 44 45O OOO 46 9OO OOO 56 52O OOO 'AT / MAYIS TE1 1OTAK8İT 8 OOO OOO 16 OOO OOO 17 75O OOO 19 OOO OOO 22 SOO OOO ı |Mİ / î ^ i TOPLAM 1O1 2OO OOO SO2 O5S OOO 2 2 1 95O OOO 2 3 6 9OO OOO 2 6 1 S2O OOO TAKSİT1-I FİVAT / MAYIS T E 3 L İ M İ / U 1 O PEŞİNAT 53 46O OOO 77 090 OOO 82 45O OOO 99 32O OOO 1 84 1 4O OOO 1O TAKSİT 2O OOO OOO 31 OOO OOO 33 SOO OOO 38 OOO OOO 74 OOO OOO 253 46O OOO 387 O9O OOO 417 45O OOO 479 32O OOO S24 1 4O OOO AKTIH VAPI MALZ TCL »»2 • • 99 H t l T I M AKIN 1*1 LTO BTI TCL 4 1 * • • 33 34 t O I T â a O I AKYIL TEL 391 44 11 « a i T I M ALFA LTO ŞTI TEL «17 «9 49 49 > O « O « r > L I A» KARAOENİZ LTO «Tl T«L • • • • • 1* 1 ( 7 7O • • KOÇOKYALI AVKARA LTD ŞTI TEL «12 S* • • • • • 71 • • • » • â H H f l BATI TIC TEL « » 77 02 91) 51 • • • l t l » H l l l M | < » i r O E I TEl 343 71 43 971 41 «• M l t i a K T BERKER TIC TEL * • • 01 99 170 • ' «1 a i L T i r i BİLOIN LTO STI TCL ! • • • • «4 • A H H A T I O I S İ D BİTES LTO STI TEL 11» 1 * «1 4 1 * • • 90 K A * I K « Y ÇEL(K LTO STI TEL 9 0 * OS «1 SS4 O7 7« B A M Ç I L İ I V 1 I B ÇELESİOÖLU YAPI WALZ TEL 141 11 09-191 4 * >• • • « • • « • ÇUHADAROâLU LTO ŞTI TEL 114 77 11 1*1 49 17 9İ9)9COS>AII ÇIPERSAYIN LTO » T l TEL 1O2 4 1 17 ( 1 HAT) • A M • A Y t • • • I • DEMIRHAN LTO ŞTİ TEL 171 • • 91 K A K T A L OOÛAL 1SI LTO « T l T I L 054 «3 33 5O2 44 19 • A H 9 I L İ I V L I H DUKA LTO ŞTI TEL SBS 97 TAK! PEŞtl IStTLl PİYAT / MAYIS TESLİMİ M . 1 O INAT 3 i aoo ooo 46 9OO OOO 85 1 4O OOO 1 36 65O OOO 181 49O OOO 1O T A K S t T 1 2 OOO OOO 1 9 OOO OOO 31 OOO OOO 5 2 OOO OOO 7 3 OOO OOO T O P L A M 151 SOO OOO 236 9OO OOO 395 1 4O OOO S56 65O OOO 911 49O OOO • I f A K Ö V ELSA TEL 5 7» O 1 OS S41 20 7 0 I I P f t R t T E N I A N LTD Ş, T 1 TEL 417 «3 9» 367 O7 70 R O Ç O K T A L I ERKATES LTO ŞTI TEL 1 1 1 19 52 O R M I T D A N I EMİSAN LTD ŞTİ TEL 3 * 3 1 • «2 309 • • «2 I N l N K f t r EPSILON LTO ŞTİ TEL S7O 12 07 S71 87 09 •««•««•»T EPSİLON LTO 9 TI TEL 513 0 1 74 O t M A N İ T I ORUP LTO Ş T I TEL 404 30 43 44 AVOH.AK OUVEN AŞ TEL 521 51 12 525 9 6 11 0>ATİM MARPUT LTO ŞTİ TEL 550 OS 09 I I V T İ N I U I I N U M E NA LTO ŞTİ TEL 303 12 12 16O 30 Ift O A P O I I O a T A M tOE TtC TEL 370 1O • • 371 02 2» M A L T i r i ISIN TEKNIK LTO ŞTİ TEL 333 32 9O 310 6« 60 O l K O l A R ISIN TEKNIK LTD ŞTI TEL 333 32 9 0 31O • • »0 A O I I A D I H 1*1 MEK SİST LTD ŞTI TEL 53» 19 60 557 82 71 l A A O I L A R ISI LTD ŞTİ TEL 34S 17 70 346 90 06 K A D I R A Y ISI TEKNİK LTD ŞTI TEL 337 65 00 337 92 30 R A D I R A Y ISTEMA LTO ŞTİ TEL 27» 02 OS 270 S7 17 L I V I N T ISTANBUL OOÖALOAZ ISI SİST AŞ TEL 352 02 39 ) O I OO «4 M A L T I M KEVSER ISI LTO ŞTİ TEL 5O1 79 14 S65 06 31 • A T I I A M P A | A KIVILCIM OOâALOAZ LTO ŞTİ TEL 363 75 0« • A H N A Y I O R D İ D KOÇYİOİT LTD ŞTI TEL <O 202)046 66 O4 A I R I f KULİ LTO ŞTI TEL 29« 17 17-111 44 S3 R l t l R T A f KUÇUKALİOÛLU LTO ŞTİ TEL 353 0O • • 953 • • 0 0 KAP1TAL MARMARA TEL 610 01 76 530 60 O9 O A I İ O I H A N P A f A MİR LTO ŞTl TEL 575 74 90 SS 5 12 47 0İAHOKLİ0IWLB0I META LTO ŞTI LTO ŞTI YEŞİLBAÖ T E L03 299 7O 99 O R T A R 0 V TEKNIK MUH K A Z A S K S K TUNA LTD ŞTI TEL 371 • . • U I T A > A H « A YAPI LTD ŞTI TEL • A L T i r i YILDIZ LTO ŞTI TEL 252 99 23 371 27 32 • • L T I P I TEL 593 44 41 393 53 SS A V C I L A H MERCAN A Ş TEL 199 91 O9 999 79 85 Q I * T I H A V U I L A R NET 191 LTO ŞTI TEL 390 57 22 9) A MU A T I O I B I S OMTES KOLL ŞTI TEL 357 20 93 O t T I O I T » ! OZOEMIRLER LTO ŞTI TEL 539 4S 57 a O M a tk • • M OZOEMIRLER LTD ŞTI TEL 934 19 10 PATİM PIŞKİN LTO ŞTI TEL 902 9O 94 942 27 90 H A t * > 9 * 9 SAâLAM LTO ŞTI TEL 217 49 2O 349 O1 47 KIZILTOPRAK BHOV OAZ LTO ŞTI TEL 39a 99 09 390 97 O9 PENOIK SHOV OAZ ı H i e â - 9 9 9 1 9 3ONMEZ LTO ŞTI TEL 349 90 39 349 9O 19 R U T U S t f l TALİP > l | l l « t r T«YFUN TESISAT TEL 997 OO 19 997 33 34 I A T I A I H I A TERMOSAN ItM LTO ŞTİ TEL 381 18 19 398 59 03 9 O 9 T A Ü O I TEKİN LTO ŞTİ TEL 299 70 227 19 09 227 19 75 • • » İ K T A » TES SAN LTO ŞTI TEL 373 24 09 373 77 74 92 28 399 29 92 M A L T I V S TOPRAK PROJE TAAH TEL 997 97 O4 597 97 O7 347 01 O9 347 44 71 9CIXI LTO * 91A 9K YILOIZ LTD ŞTI TEL 371 27 92 371 29 19 Bu k*mp*iri Sanavı v* Tcırtt Bakmlıjırnn25/05/1994 unfı 21940 Myılı (9t»Jın« urgundur FİYATLARA KDV OAHİLDİR KAMPANYAMIZ 25/03/1X5 TARIHINE KADAR GEÇERÜDİR •GAZ YOLU EKIPMANLARI. DOĞALGAZ VANALARI. PANEL RADYATORLERIMIZ VE KAMPANYADAKI ÜRÜNLERIMIZIN DIGER KAPASITELERI ICIN BILGI ALINIZ. MERKEZ Necatıbey Caddesı NO 58 80030 Koraköy/ISTANBUl Te) 0 (212| 293 12 00 ( 10 Hot | Fax 0 (212I293 1209 ANKARA KÖLGE MÜD. G021 Mustofo Kemol Bulvon No 90/A 06570 Mollepe/ANKARA Tet 0 (312| 230 60 66«7Fax O|3l2|23l 5652 İZMİR BÖLGE MÜD. Gazıler Cad Yenışehır Ij AAerk No 478/107 35120 Yenıjehır/IZMIR Tel 0 (232) 433 61 08 459 06 05 Fox 0 12321 457 44 49
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle