23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 16 MART 1995 PERŞEMBE 18 SPOR Antalyaspor karşısında da bozguna uğrayan San-Kırmızılı takımda Saftig'in görevine son verildi Galatasarayhıım da sabn taşb• Antalya karşısındaki 3-0'lık yenilgi sonrası flıtbolcular, Ali Sami Yen'den büyük bir ustalıkla kaçınldılar. • Karşılaşmanın bitiminde, Ali Sami Yen'de acil bir toplantı yapan G.Saray yönetimi, teknik direktör Reinhard Saftig'in görevine son verme karan aldı. Takımı sezon sonuna kadar antrenör Müfit Erkasap'ın çalıştırması kararlaştınldı. ASENA ÖZKAN / MUSTAFA ERSOY Istanbullular can, futbolcular puan derdinde. Bir yanda "sokağa çıkması yasaklanan Gazios- manpaşalılar, Ümraniyeliler"*. dıger yanda "yan- daşlannın öfkesinden yüzünü gizleyen futbolcu- lar''. Onca "ölü evindekT gözyaşı seline karşın Ali Samı Yen'de "Cim-Bom rîüznü". "Her ikitarafin ortak noktasıysa "İstanbul" ve "öfke". Tüm gün suspus olan yağmur, sanki maçın baş- lama saatini bekledi. Sınsi sinsi yağarken hem Ali Sami Yen'in zeminini hem de Galatasaray'ı biraz daha ağırlaştırdı. llk golde umutlar sürdü. ikinci golde söndü, üçüncüsündeyse yok olup gitti. Ve Galatasaray yandaşlan "Beş, beş, beş" dıyerek Ga- latasaray' ı "darmadağuı eden Antahı aspor"u des- teklemeye başladı. Galatasaray'ı. daha doğrusu futbol seyircisini anlamak mümkün değil! Karşılaşma öncesi Saf- fet'e çiçek verip bir kez daha "banş anlaşması im- zalayanlar", 90 dakikanın bitiminde yıne "aslan" kesilip saldırmak için futbolcu yolugözledi. Ama bu kez, sahadan 3-0 mağlup aynlıp yandaşlanna 3 gün ıçinde 2 kez **karalar baölatan"Galatasa- ray, tilki gibı kurnaz davranıp, lstanbul Emniyet Müdür Muavinı Remzi Tan'ın da gayretleriyle Ali Sami Yen'den büyük ustalıkla kaçtı. Ancak büyük coşkular yaşadığı. yaşattığı statta bir süre de mah- sur kaldı. Futbolun cilvesi bu olsa gerek. Omuz- Galatasaray'ın golcüsü SaflFet, maç sonrası gözyaşlannı tutamadı. (Fotograf: MUSTAFA ERSOY) larda gelinen stattan bazen de böyle kaçmak gere- kiyor. Çevik Kuvvet'in büyük birbölümünün sokak olay- lannın yaşandığı Gaziosmanpaşa ve Ümraniye'de ko- nuşlanması nedeniyle Galatasaray'ı yandaş öfkesinden Mali Polis konıdu. Ali Sami Yen Stadı'nın etrafını ku- şatan ve giydikleri yeleklerde "Mali Polis" yazan sivıl giyımli memurlar, futbolculann vergi borçlanyla değil. ama taraftarlara olan borçlan nedeniyle koşuşturdu dur- du. Futbolculan taşıyan otobüs. 3 gün önceki körü de- neyimi (!) anımsayıp bu kez yol değiştirdı, ters yola gir- di ve yakın koruma altında Florya'daki Metin Oktay Te- sisleri'ne geldi. Otobüsten telev izyon kameralanna ço- ğu zaman gülümseyerek el sallayan futbolcular ıse bu kez perdeleri sıkıca çekip "film bitti" der gibiydi. Saftig'in görevine son Karşılaşmanın bitiminde. Ali Sami Yen'de acil bir toplantı yapan Galatasaray yönetimi, teknik direktör Reinhard Saftig'in görevine son verme karan aldı. Ta- kımı sezon sonuna kadar antrenör Müfit Erkasap ça- lıştıracak. yardımcılığını ise Hikmet Karaman yapacak. Yönetim İcurulu aynca Saftig'in alacağı olan 50 bin markı da ödeyecek. Saftig'e yönetimin karan gece Beyti'de bildirildi. Gece geç saatlerde Florya Tesis- leri'ne gelen Adnan Polat, karan futbolculara da açık- ladı. Maç sonrası Florya Tesisleri'ne getirilen futbol- culara gece saat 12.00'densonraevlerinegitmeleri içın ızin venldı. Yenı sezon için teknik direktörlük konusunda bazı gi- rişimlerde bulunduklanna işaret eden yöneticilerden Mehmet Cansun. Saftıg'ın yerine düşünülen isimler olarak Fatih Terim, Arrigo Sacchi, Otto Rehhagel, VVinf- ried Schafer ve Hynckes'ın yer aldığını söyleyerek. "Eğer Futbol FederasyomTnu ikna edebilirsek bu iş olur. Her şeyi zaman gösterecek. Aynca iç transfer görüşme- lerine Fenerbahçe maçından sonra başlayacağız" dedi. ELEŞTİRİ/ HALİT DERtNGÖR Sürpriz degil Bu duruma gelmiş bir Fenerbahçe'ye istediğiniz kadar doping yapın, milyarca lira prim vaat edin, dünyanın en iyi antre- nörünü getirin hiçbir artlam ifade etmez. Çünkü artık inançlannı ve sorumluluk bi- lincini yitirmişler. Bu durum onların fizik- sel kondisyonlanna iyice etki etmiş. Bu- nu dünkü kaygan havada bütün açıklığıy- la gördük. Genç Kocaeli futbolculanyla yaptıkları ikili mücadelelerin hepsini kay- bettiler. Fenerli oyuncular sağdan sola dönerken rakipleri çabucak toplara hâkim oluyor ve gole gidiyorlardı. Dünkü oyunda Fenerbahçe'nin kale- sinde de gerisinde ve ilerisinde de elle tu- tulacak bir futbolcu yoktu. Birkaç maçtır kendisinden övgüyle bahsedilen Engin bile çok kötüydü. Birinci gol hariç her iki golde de tereddüt etmesi hatalıydı. Geri üçlüde Kemalettin, Uche ve Emre, kay- gan havada adeta otlan yoldular. Merkez- den gelen akınların hiçbirinde akıllarını kullanamadılar. Bu alanda özellikle Uche, şöhretine yakışmayacak derecede ace- mice oynadı. Fenerbahçe'nin sağ tara- fında oynayan llker ve Tayfur; ikinci sı- nıf futbolcular. Kocaeli bütün akınlarını bunlann oynadığı kanattan yaptı. Ve her defasında da gollük pozisyonlara girdiler. Trabzon, Bursa ve dün oynanan Kocaeli maçlarında Fenerbahçe hep bu kanattan yıkılıyor. Ya antrenörün verdiği direktif yanlış ya da futbolculann gücü bu kadar. Ama ne olursa olsun antrenör yine bir ön- lem düşünmeliydi. Bir yıl sol tarafta Nielsen'in sağ tarafta da Tayfur vellker'in başansızfutbollarıta- bidir ki ilerde Aykut ve Feyyaz'ı çok et- kiledi. Aslında Feyyaz'da Fenerbahçe ta- kımındamisafirsanatçı gibi. Sadece oyu- nu seyrediyor. Bülent bildiğımiz gibi bir türlü kendine gelemedi. Bir Oğuzvar; Fe- nerbahçe'nin bu kadroyla başarıya git- mesi imkânsız. Kocaeli'ye gelince. galibiyeti hak ettiler. Sahada sanki bir tek kol, bir tek kafa gibi çalıştılar. Fenerbahçe'nin bu yenilgide ha- kemi mazeret göstermesi mümkün de- ğildi. Çünkü Fenerbahçe'ye göre bir hakemdi. ELEŞTIRI / AYDIIN GÜLEŞ Utanç verici Önce Samsunspor'a, daha sonra Gaziantepspor'a dün de Antalyaspor'a kendi evinde yenilen Galatasaray, şampi- yonluktan bir hayli uzaklaştı. Daha önce yenıldiği iki maçta da koşan, mücadele eden, pas yapıp zaman zaman üstün oynayan Galatasaray'ın dünkü hali kötüden de öte utanç veriydi. Futbolcular kaybettikleri maçlarta birfikte inançlan- nı yitirdikleri gibi futbolculuk özelliklerinı de adeta kaybet- mişler . Öyle ki küme düşme potasındaki rakiplerine karşı hiçbir varlık gösteremedikleri gibi doğru dürüst pozisyona dahi gi- remediler. Futbolcular adeta birbirinden kaçarolmuşlar. Mü- cadele yok, pas alışverışi yok, yardımlaşma ise hak getire. Biri çıkıp da Galatasaray son maçları hangi sistemle oynu- yor diye bir soru sorsa cevap hazır: "Kapalı forvet, açık mü- dafaa sistemiyle." Kendi sahanda oynayacaksın, şampiyonluğun en büyük adaylanndan biri olacaksın, ikili mücadelelere lütfen katıla- caksın, 4 milli oyuncuyla kaleni savunacaksın, iki kişiden olu- şan Antalyaspor ileri oyuncularından 3 gol yiyeceksin. In- sanın ne kendine ve ne de formasına bu kadar saygısız ol- maya hakkı vardır . Mutluluğunu beraber yaşadığımız Galatasaray'ın üzün- tüsünü de yine hep beraber göğüsleyeceğız. Dilerim bu o- lay futbolcusundan teknik adamına, yöneticısinden malze- mecisine kadar tümümüze ders olur. Dünkü maçın galibi Antalyasporiuları yürekten kutluyo- rum. Mütevazı ekipleri, sınırîı güçleriyle büyük rakiplerine karşı son derece yürekli mücadele ettiler. Oyunu hiç çirkinleştırmediler. Bir maçın nasıl kazanılaca- ğı konusunda adeta hepimize ders verdiler. Bu arada Saf- tig'i de tebrik(!) etmeden geçemeyeceğim. Zira bu kadar bü- yük birekibi, hiçbir yerlı babayığit bu hale getiremezdi. Bra- vo doğrusu! Kendisi bıtikti, giderayak koca Galatasaray'ı da 3 hamlede bitirıverdı. Galatasaray: 0 - Antalyaspor: 3 STAT: Ali Samı Yen HAKEMLER: Mustafa Çulcu (6), Aykut Gümülü (6). Engin Çımkoğlu (6) GALATASARAY: Stauche (3), Bekir (2) (dk 58 Okan 4), Feti (3). Bülent (2). L'ğur (3) (dk. 46 Arif4). Mapeza (4), Tugay (3), Suat (4), Hamza (3). Sajfet (2). Hakan (2) ANTALYASPOR: Bosko\iç (7), tskender (6). Kuzmanmsla (7), Ah- met(6), Abdülkerim (5) fdk. 67AhmetSönmezS). Caner(6j. Kadir (7) (dk. 81 Adnan 7 ), Müjdat (6). Göksel (6). Murat (8). Bülent (6) GOLLER: Dk 26 ve 45 Murat, dk. 69 Kadir SARI KARTLAR: Ahmet. Kuzmanovskı, Caner, Adnan (An- talyaspor), Okan. Tugav (Galatasaray) KIRM1ZI KART: Dk 76 Bülent (Galatasaray) ALİ ESER San-Lacivertliler, Kocaelispor'a-3-2 yenilerek yanştaki iddiasım yitirdi Fenerbahçe sezonu kapadı HİLMİTÜRKAY KOCAELİ - Bir ay öncesin- de, yine Ismet Paşa Stadı 'nday- dık. 12 şubata gelen o günde. öylesine bir sis vardı ki göz gö- zü görmüyordu. Maç 1 gün son- rayaertelenmişti; yanı 13 şuba- ta. O gün de bir gün öncesınin aynıydı. Hatta sisin daha da faz- lalığı vardı. Karar artık federasyondaydı. O da dünkü günü, yani 15 mar- tı belirlemişti. Aradan 32 gün geçmişti. Biz yenıden yola ko- yulmuştuk. Izmıfe yaklaştıkca kirli hava yine karşımızdaydı. Fazla olmamakla beraber sis ve yağmur da bunun cabasıydı. A- ma maç oynanacaktı. Çünkü Is- met Paşa buna bu kez hazırdı. Fener zor günlerin eşiğindeydi. San-Lacivertlilerin Trabzon ve Bursa maçlanndan beklediği puanlan alamaması. yönetımle futbolculann arasını açmıştı. Bu maçın Fenerbahçe tarafından mutlak kazanılması gerekiyor- du. Çünkü 3 gün sonra Fener'in Galatasaray'la zor bir 90 daki- kası daha olacaktı. Fenerbahçe- liler 3^4 otobüsle geldikJeri stat- Fenerbahçeü futbolcular sahayı başlan önde terk ettiler. (DENİZ DERİNSU) Kocaelispor: 3 - Fenerbahçe: 2 STAT: Ismet Paşa (lzmii) HAKEMLER: Galip Bitigen (4), CengızAkyüz (6), Metin Gündüzler (6) KOCAELİSPOR: Omerovç (6), Haliltbrahim (6). Mirkoviç (6), Osman (6), Faruk (7). Evren (7), Turan (5). tlhan (5), Nun (6) (îlhami 5). Cmit (6) (Cengthan 5), Dobrcnvsh (5) FENERBAHÇE: Engin (4). Tayfio- (4), Kemalettin (4), Emre (5). tlker (6), Uche (6) (Ali Naıl 4). Oğuz (5), Bülent (5) (Mecnun ?). Nıelsen (4), Feyyaz (4), Avkut (4) GOLLER: Dk 3 Dobrmski. dk 12 Cmit, dk 26 Feyyaz, dk 46 Faruk dk 82 Avkut (pen.j SARI KARTLAR: Mirkoviç, Halil tbrahim. Osman (Kocaeli), Emre, Kemalettin AHMET KURT VOLEYBOL îlk raunt Halkbank'm Eczacıbaşı: 1 - Halkbank: 3 HAKEMLER: Ali Özarboy (7), Orhan Utkan (6) ECZACIBAŞI: Ufuk (5), Gürsel (5), Igor (6), Osman (5), Cahit (6), Sergei (5), Burak (5). Mehmet (6). Ali (5) HALKBANK: Jan Ç), Robert (6), Mehmet (6). Bülent (8), Hal- dun (7), Yalçın (6), Ümit (5), Serhat (5) SETLER: 6/15, 15/1, 9/15, 13/15 ALEVANAKÖK Türkiye kupası yan fınal ilk maçında Eczacıbaşı sahasında oy- namanın avantajını iyi kullanamadı ve Halkbank'a 3-1 yenildi. Bu karşılaşmanın rövanşı 22 martta Ankara'da oynanacak. Diğersonııçtar/Erkekler(FmalGnıbu).Emlak Bankası - NE- TAŞ: 3-0. Klasman Grubu: Ankara SSK - SASA: 2-3, Gemi Sa- nayii - Samsun DSİ: 2-3. Türkiye Kupası (Bayanlar): Vakıfbank - Emlak Bankası: 3-2. NOTLAR / DENİZ DERtNSl 'Kapasiteleri bu kadar' KOCAELt - Bu sezon üçün- cü kez Kocaelispor ıle Fener- bahçe tzmit Ismet Paşa Sta- dı'nın çımlenneçıkmışlardı. Bu kez bir engel yoktu, maç oyna- nacaktı. Kocaelispor bu maçı kazanarak 5 sıra birden yüksel- meyı hedeflıyordu. Teşvık pnm- len dedıkodusu dolaşıyordu, an- cak körfez ekibınde resmı prim açıklanmamış, futbolculara sürpriz olacağı söylenmışti. Ya Fenerbahçe... San-Lacıvertlile- rın hedefını Futbol Şube So- nımlusu Şadan Kalkavan tek cümleyle açıklıyordu- "Ne bek- liyorsunuz ki ya kazanmak zo- rundayız ya da kazanmak..." Maç öncesi her iki kulübün başkanı da kardeş kulüp olduk- lannı sık sık yıneleyerek, dost- luk havası estirıyorlardı. Ama her iki tarafın da aklı galibıyet- teydı. Maç, Kocaeli'ningolüv- le başladı. Bu arada lstan- bul'dan. Antalyaspor'un Gala- tasaray'a gollermın haberleri gelıyor. bu durumda San-Laci- vertlı taraftarlar sabırsızlanı yor- du. Ama Fenerbahçe skoru ne yazık ki kendı lehıne çevıremı- yordu. Maç, beklenmeyen bir yenilgiyle sona ermiştı. San-La- civertli taraftarlar da tribünler- den haklı olarak haykınyorlardı: "Fenerbahçe forması size >aki^- mıyor." San-Lacıvertlı yönetıcı- ler de kızgındılar. Basın sözcü- sü Orhan Keçeli, "Kapasiteleri bu kadar. bu kadroyla ligi bitir- mek zorundayiz.Sezon sonunda izleyeceğimiz transfer politika- sını ise futbolculann ligde sergi- leyecekleri performans belirle- yecek" derken bu maç için bir ceza vermeyı düşünmedıklerinı ıfade ediyordu. Kocaeli bayram yaparken. Fenerbahçeli futbolculann ağ- zını bıçak açmıyordu soyunma odasında. Büvük sessızlık hâ- kimdi ta kendilerine aynlan fazlaca ye- ri dolduramamıştı bile. Bu ne- denle açık tribünün yansı boş kaldı. Fenerbahçe gibi Koca- eli'nin de gönlünde kazanmak yatıyordu. Sefa Sirmen yine bir ay öncesinde oldugu gibi aynı güleryüzlülüğünü koruyordu. Şen ise asık suratıyla dikkat çe- kiyordu. San-Lacivertli taraftar. her maçta olduğu gibi Ismet Pa- şa"da da umutla aynı bağınşını yinelemektenyanaydı. "Ali Şen başkan. Fenerbahçe şampryon." Fenerbahçelıler genelde sus- kundular. Ev sahibı dahacoşku- lu olan taraftı San-Lacivertli- ler, "Bütün spor kulüpleri bizün kardeşimizdir" pankartıyla çık- tı sahaya. Fakat Kocaelili bu pankarta hıç ilgi göstermedi. Di- siplin Kurulu tarafından hak mahrumıyeti cezasına çarptın- lan İviç, kalecı antrenörü Yaşar ve kulüp müdürü Serkan Acar'la beraber bu kez trubün- deydi. Elindeki telsizle kulübe- deki yardımcısı .Matkwiç'le ko- nuşmaya çalıştı. bunu bazen ba- şardı. bazen de başaramadı. Er- ken gelen goller karşısında da adeta yıkıldı kaldı. Kocaelili 2 farkı yeterli gör- müyordu; daha fazlasını, yani 3"ü, 4'ü istiyordu. Bu arada Fe- ner golünü buldu. Oyuna kalite geldi derken. Ümit bir gole da- ha imzasını attı. Ancak hakem Bitigen, Engin'e faul yapıldığı- nı söylüyordu. Başlamıştı Ko- aceli tribünleri hep birlikte ba- ğırmaya: "Ali Şen uşağı i^ ha- kemler" Karşılaşma, genelde dostluk havasında geçti. Fazla gürültü patırdı olmadı. Sonuçta da sevinen taraf Kocaelispor ol- du. Fenerli ise gecenin karanlı- ğında evinin yolunu tuttu. Galatasaray basketbolde sevindi Galatasaray: 89 - Karşıyaka: 71 HAKEMLER: Engin Kennerman (2), Mustafa Can (3) GALATASARAY: Nickerson (8) 14, Hodges (7) 15. Le\ent (5) 6. Ömer (5) 6. Lütfî O) 14, Burak (8) 21, Mert (4) 2. Selim (5) 5. Murat (4) 4. Ömer Kart (4) 2. KARŞIYAKA: Smith (5) 15, MuratAşhn (3) 8. Mert (4) 4. Musta- fa (5) 14. Carlton (5) 13, Cüneyt (4), Ahmet (4) 6. Hakan (4) 9, Mu- rat Öztamur (5) 7, Levent (3). İLK YARI: 44 - 28 (G. Saray) LEVENT YÜCELMAN Galatasaray. Karşıyaka'yı çok rahat bir oyunla 89-71 yenerek moral buldu. Bu maçın günün en zevkli kar- şılaşması olmasını beklıyorduk. Galatasaray'ın ligin başından be- ri inişlı çıkışlı grafiğı, Karşıya- ka'nın zaman zaman ıyı basketbol oynaması ve maça hırsla asılma- sı, bizi böyle düşünmeye ıtmişti. Ancak sergılenen oyun beklentı- lerimizden çok ama çok uzaktı. Bir gün önce tribünlenne bakma- ya doyamadığımız Abdi Ipekçi Salonu'nun tnbünlerinde toplam 15 izleyıci olmasını bir haylı ya- dırgadık. llk yanda Galasaray iyi hücum ettı. Adam adama savunmada Ga- latasaray'la başa çıkamayan Kar- şıyaka. alan savunması ile denge- yı sağlamak istedi. Ancak tzmir ekibi, hücumda kötü şut seçımle- n veCarlton'ın içendeyalnızkal- ması gibi iki faktörbırleşınce skor problemıni çözemedi. 2. yanda iyi savunma yapan Galatasaray vardı. Zaten skor problemı yasa- yan ve diğer ahştığımız maçlan- nın aksme kolay sayı yiyen Kar- şıyaka oyun disiplininden koptu. Galatasaray da farklı önde olma- nın verdiği rahatlıkla skorda ön- de kalmasını bildi. Karşıyaka'nın en önemli sılahı olan tam saha prese karşı iyi hazırlanmış olan Galatasaray, hatasız top çıkararak fast-break sayılan bulunca San- Kırmızılı ekıp zor gözüken bir maçı kendisinin bilebeklemedıği bir şekilde kolay kazandı. Carl- ton'ın çemberden gırmeyen topu- nu basket faul sayan, biri Galata- saray kenar yönetimi ile konuşur- ken dığennin maçı başlattığı, ol- mayan fauller veren. hatalı dü- düklerçalan bir hakem ıkılısıvar- dı sahada. Onlarda zevksiz ve he- yecansız maçın kötüleri arasm- daydı. Diğer sonuçlar; Erkekler: Darüşşafaka - Antal- yaspor: 71-73 (39-26), Kaysen Meysu - Taçspor: 94-70 (53-28), Antbirlik - Beşıktaş: 84-79 (36- 38). Türkiye Kupası (Bavanlar): BRİSA - Fenerbahçe. 39-49, Ant. Koleji - Galatasaray: 61-98. Bayanlar Ligi: URLA Gençlik - Ad.BOTAŞ: 40-80. Trabzon finalde Trabzonspor: 1 Sanısunspor: 0 HAKEMLER: Orhan Erdemir: (4), Fahır Ersoy (5), Mehmet Kaya (5) TRABZONSPOR: Nihat (5), Mehmet Ipek (5). Ogün (6), Okan (5), Tolunay (5), Cengiz <5>, Semavi (5), Ünal (6), Fatih (6). Hami (6) (Hamdi 5), K. Or- han (5) (Soner (5) SAMSUNSPOR: Stelea (7), Imdat (4), Isa (5), Kasım (4) (Si- nan 4), Ercan (6), Yasar (4). Or- han (5). Celil(4). Erkan (4) (Tar- kan 4), Vural (4), Tımofie (4) GOLLER: Dk 58Sinan (kendi kalesme) ÖMERGÜNER TRABZON - Trabzonspor Samsunspor önünde kendini "fazla" sıkmadı. Bordo - Ma- v 111 ler Samsunspor'u yan fınal rövanşmda 1 -0 yenerek Türki- ye Kupasf nda finale yükselen 2. takım oldu. Samsunspor sa- hada tam kadroyla yer aldı. Gol noktalannda çoğalamayan, of- sayt taktığı uygulamasında ba- şansız olan Samsunspor, kale- cı Stelea'nın gününde olması sayesınde de daha farklı bir ye- nılgıden kurtuldu.. 58. dakika- da maçın tek golü geldi. Bu da- kıkada Hamı'nin korneratışın- dan gelen topu Sınan ters bir vuruşla kendı kalesine gönde- rınce Trabzonspor öne geçtı. Maçı 1 -0 kazanan Trabzons- por, 5 nısanda oynanacak olan Türkiye Kupası'nın finalinde Galatasaray'ın rakibı oldu. PUAN DURUMU Takımlar 0 Beşıktaş 25 Trabzon 25 Galatasaray 25 Fenerbahçe 25 G.Bırliğı 25 Bursaspor 25 Kocaeiıspor 25 Samsunspor25 G.Antep 25 Kayserıspor 25 Altay 25 Vanspor 25 Denızlıspor 25 Ankaragucu 25 Antalyaspor 25 Zeytınburnu 25 Petrotofisı 25 AdanaD.S. 25 G B M 17 5 3 15 6 4 7 5 10 8 9 610 8 8 9 9 511 9 511 710 8 9 412 8 611 8 611 6 7 12 5 713 6 316 3 418 A Y P 59 2156 55 23 51 56 27 51 56 27 48 40 30 46 35 28 38 40 42 33 41 45 32 34 39 32 41 53 32 30 34 31 27 32 31 34 40 30 31 4130 25 33 25 24 52 22 24 53 21 20 52 13 Haftanın maçları: Cumartesı: A.Gücü - Bursa, Beşiktas - P.Ofısi. Pazar De-. nizli - Trabzon, Van - Zeytin- burnu, Kavseri - Antalya, G.Antep - G.BirüğL, Samsun - Altay, Kocaeli - Adana D.S., F.Bahçe-G.Saray. Baskette iki maç var SporServisi-Türkiye 1. Bas- ketbol Lıgi'nde bugün ıkı kar- şılaşma oynanacak. lstanbul Abdi Ipekçı Salonu'nda saat 16.30"da Ortaköy. O. Renault ile karşılaşacak. Bu maçtan sonra ise saat 18.15'te Fener- bahçe ile Olker puan mücade- lesi yapacak. Maç Show TV'den naklen yayımlanacak HENTBOL Erkekler: ASKl - Ank. Ev- rensel Koleji: 33-25, Çankaya Bld. - Ankaragücü: 33-16. Bayanlar: Ankara PTT - Ank. Külrürspor: 28-27, Zon- guldak PTT - Anadolu Üniver- sitesi: 22-37. Altıh 50.4 milyon verdi Spor Servisi - Dün koşulan at yanşlannda altılı ganyanda I -5-10-2-7-8 kombinesıni bi- len 404 kişi, 50 milyon 408 bin 625'er lira ikramiye ka- zandı. AT YARIŞLARI FİKRET DAĞLIOĞLU 1. KOŞU: F: Özgülhanım (8), P: Saadetim (9), PP: Toma Hawk (4). S: Ramses (3). 2.KOŞU: F: C. Yandı Lütfi- ye (6). P: Özalbey (3), PP: Aristocratic (1), S: Yazgı 1 (10). 3.KOŞU:F:Chıcago(l),P: Bozhatun (3). PP: Testa Rosso (4). 4. KOŞU: F. Alptuğ (6), P: Samtay (3), PP. Ramazan 9 (10), S': Aratbey (1). 5 KOŞU: F: Hombre 1 (1), P: Lan Celot (2). PP: Joss Col- lins (5), S: Moulen Rouge (4). 6 KOŞU: F: Aslaneray (4), P:Ercan77(l).PP:Yolcu(2), S: Evren 1 (3). 7. KOŞU: F: Bahadır 2 (6), P: Lady Ashley (8), PP: Akça- gelin (12), S: Celliru (2), SS: Korhanbey 1(1). 8.KOŞL:F:Ipekçe(12),P: Çılgınbatur (2), PP: Bartubey (11), S: Diktatör (6). Günün tkilisi: 1 Koşu: 8/9 Tabela Bahis: 6. 8. 12. 2. 1. ALTILI GANYAN 6 3 10 1 2-11 12-7 1 12 2 11
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle