23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ihtiyaçlarınız için en güvenilir çözüm, Bireysel Krediler... EMLAK BANKASI " D a h a U y g a r B i r Y a f a m İ ç i n " 71. Y l SAYI25382 /15000 Tl (KDV ıç,nde) Bireysel kredilerinizle her zaman yanınızda... EMLAK BANKASI " D ı h ı U y g a B ı r Vajarn İ ç ı n " KURUCUSU. YUNUS IMtf (1924-1945) BAŞYAZARI: MDtR MDİ (1945-1991) Ümraniyexle4 kişiöldü, sokağaçıkmayasağıilan edild Bölgede duruma askerler hâkim. Halkpotisin bölgeden çekilmesini istiyor. Ancak provokatörier ber zaman oiduğu gibi işbaşında. G.Osmanpaşa'dan sonra Ümraniye'de de padayan süahiar ortaJığı iyice kanşürdı. (Fotoğraflar: AHMET ŞIK. HÜLYA TOPCU) Halka ateş açıldıİStanbUİ'Cfa proteStOİU g ü n Gaziosmanpaşa'da Alevilerin gittiği 5 kahve ve bir pastanenin taranmasının ardından başlayan olayîar, dün Istanbul'un çeşitli yerlerinde düzenlenen protesto gösterileriyle kınandı. Okmeydanı, Piyalepaşa, Kâğıthane ve Kartal'daki gösteriler olaysız bitti. Ümraniye'de ise çatışma çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi. Olaylarda pazar gününden bu yana ölenlerin sayısı 30'a yükseldi. "SİVİI POİİS ate$ etti" Ümraniye'de gösteri yapanlann üzerine ateş edilince ortalık bir anda cehenneme döndü. Görgü tanıklan, ilk ateşin, grubun içinde bulunan ve sivil polis oiduğu öne sürülen 'Ülkücü Turan' lakaph kişi tarafından açıldığını öne sürerek yetkililere ihbarda bulundular. Istanbul Valiliği ise polisin üstüne, binalann çatılanndan ve grubun içinden bir kişi tarafından ateş açıldığını açıkladı. Cenazeler toprağa verildi Gaziosmanpaşa'daki olaylarda yaşamlannı yitirenlerin cenazeleri dün yoğun güvenlik önlemleri altında morgdan alındı ve ailelerine teslim edildi. Yaşamını yitirenlerden on kişi toprağa verildi. Cenazelerin törenle toprağa verilmesinin ardından askeri yetkililerle göstericiler arasında uzlaşma sağlandı ve Gaziosmanpaşa'da kurulan barikatlar- kaldınldı. • 7. Sayfada ÜniversitedeJÎTEM'li kışkırtıcıCindoruk: Havaya ateş etmek talıriktir ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaskanı Ve- kılı Hüsamettin Cindoruk. Is- tanbul Gaziosmanpaşa'da mey- dana gelen olaylarda polisın sergılediği tutumu eleştirerek "Toplumsal olaylarda çok zor- taıunadıkça silah kullanılmasın. Silah kuilanmak yanhştır. Ha- va\a ateş etmek dahi bence tah- riktir"dedı Toplumsal olaylarda, çok zorda kalınmadıkça silah kulla- nılmasının yanlış olduğunu lcaydeden Cindoruk, güvenlik güçlerinin toplumsal olaylarda silah yenne başka araçlar kul- lanması gerektığinı vurguladı. Alevi yurttaşlann gıttıği kah- vehane ve pastanelere ateş edil- mesınin "halkı ayaklandırmak isteyen hesaplı kitapü birişotdu- ğunu" vurguiayan TBMM Baş- kanı Cindoruk şöyle konuştu: "Bu hesabuı bir kısmı tuttu, bir kısmı futmadı. Bu ateşi ya- kanlar bütün Türkiye'nin bu alevin kfine katılacağını diişün- düler. Ozellikle Alevi cemaati- nin mümtazüderleri,tetevizyon- lanmız. gazetelerimiz yaüşnncı oldular ve olaylar Türkiye ça- puıda bir gelişme göstennedi." Cindoruk, yann camılere gı- decek cuma cemaatinın de çok dikkatli olmasmı isteyerek şöy- le dedı. "Onlandatahrikeden- ler olabilir. Cuma giinii camile- rimiz dolup taşacaktır. Orada vaaz verecek din adamlannuza da banşçıl vaazvermelerini tav- siye ediyorum." KUŞkUİU ÜÇ kİŞİ ODTÜ'de Kampusa sivil polis ahnmasını protesto eden öğrenciler, kendilerini izleyen üç kişinin çevresini sararak kimlik kontrolü yapmak istediler. Bu kişilerin karşı koyması üzerine öğrenciler okuldaki jandarma karakolundan kimlik saptaması isteminde bulundular. Üzerinde tabanca bUİUndU Yapılan inceleme sonunda bir kişinin üzerinden JİTEM (Jandarma Istihbarat ve Terörle Mücadele Birimi) Ülkü Yalızı adma kimlik çıktığı öne sürüldü. Silahh olan Yalızı, jandarma tarafından öğrencilerin elinden ahnırken diğer iki kişi kaçtı. • 7. Sayfada Genelkurmay Hükümete sert uyarı Aktif istihbarat isteğl Genelkurmay Başkanı Orgeneral Karadayı, Başbakanlık'ta yapılan 'güvenlik toplantısı'nda hükümeti ıstihbarat konusunda uyardı. Karadayı, olaylann 'aktıf istihbarat çalışmasıyla' önlenebileceğine dikkat çekti. cenel sokağa çıkma yasağı tartı$ması Toplantıya katılan bürokratlann, Istanbul'da bölgesel olarak uygulanan sokağa çıkma yasağının kentin bütününe uygulanması önerisi reddedildı. Bakanlar Kurulu, gü\ enlik toplantısından sonra Çiller'in ısteğiyle olağanüstü toplandı. • 7. Sayfada TEÇHİZATTAN ÖNCE ÎNSAN DEĞİŞMELİ O 4. Sayfada Ümraniye'de saldınlan protesto eden halkuı üstüne ateş açıldı. 4 kişi öldü, çok sayıda kişi varaJandı. Askerin bölgeye gelip polisle- rin uzaklaşOnlmasından sonra gerrye, yakılan ateşler ve mermilere karşı kurulan barikaüar kalmışü. Çocuklar, beJki de sadece şiddet dolu televizyon fîlmlerinde gördükleri bu sahneleri, bu kez doğrudan yaşamanın beyecanı içüıdeydfler. (HÜLYA TOPCU) 7. Sayfada CHP, polisteki yapıyı tartışıyor • CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Ankara Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar ile TBMM kulisinde son olaylan değerlendirirken, "Polis sabırlı olmalı. Elbette geri çekileceksiniz, önemli olan insan hayatıdır" dedi. Adalet Bakanı Mehmet Moğultay, "Olaylar organizedir. Olaylann önlenmesindeki keyfiyet, güvenlik güçlerinin yeniden yapılanmasını gerektirmektedir" yorumunu yaptı. • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihad Matkap, "Polis olaylann önlenmesinde yetersiz kalmış, kendini kaybetmiş" dedi. TİİREY KÖSF* İBkari • 4. Sayfada nusundaki tedirginliği de art- tırmaktadır. - T ^ r r ^ r - z r r r z — — - = j r r Gelişmeleri soğukkanljlıkla A i l I I I l \ I l A l V İ değerlendirmekte yarar var- dır. Tahrikçilerin, hedeflerine büyük ölçüde ulaştıklan gö- rülmektedir. Çünkü tahrikçi- lerin katılmadığı cenaze tö- renlerinde en küçûk bir taş- kınlığın bile olmadığı gözlen- mektedir. Alevi yurttaşlanmı- zın acılarını bağıhanna basa- rak ve büyük ölçüde gızle- yerek oluşturdukları bınlerce kişilik toplulukta herhangi bır olayın yaşanmaması bunun kanıtını oluşturmaktadır. Hükumet açısından bakıl- dığında olumlu bir değerlen- dirme yapmak olanaksızlaş- OLAYLAREV GERÇEK Bimz Ciddiyet Istanbul'un Gaziosmanpa- şa ilçesinde Alevi yurttaşlara ait kahvehanelerin taranma- sından sonra yaşanan üzü- cü gelişmeler, Ümraniye il- çesıne de sıçramıştır. Can kaybı ve yaralı sayısındaki artma, ülkenin geleceği ko- maktadır. Hükümetin ve ko- nu ile doğrudan ilgili Içışleri Bakanı'nın, hem müdahale- nin zamanlaması hem de değertendirilmesi açısından başarılı olmadıkları açıktır. Aynı eleştiriler, Istanbul'un üst yönetimi için de geçerli- dır. Tahrikçilerin, çocuklann bile bildiklen taktıkleri, halkla güvenlik görevlilerini karşı karşıya getirmek ve çatışma çıkmasını sağlamaktır. Bu- nun ayırdına varması ve ona göre davranması gerekenler de polis görevlileridir. Ancak yaşananlar, polisın olayları önlemek yerıne taraf olarak • • • • Arkası Sa. 6, Sü. 7'de 16 Mart'ın failleri sokalcta Istanbul Üniversrtesi önünde 17 yıl önce gerçekleştirilen ve 7 kişinin öldüğü, 41 kişinin de yaralandığı katliamı gerçekleştinlenler hâlâ bulunamadı. • 3. Sayfada G.Saray ve F.Bahçe yenildî Ligde erteleme maçlan oynandı. G.Saray Antalyaspor'a 3-0, Fenerbahçe de Kocaelispor'a 3-2 yenildi. • Spor'da BORSA Dun 32.285.54 Önceki 32.972.47 DOLAR ûDun 42.000 Önceki 41.975 MARK ûDun 30.000 Önceki 29.750 ALTİN ÛDun 525.500 Önceki 522.000 Türkiye iç savaşa sürükleniyor Gaziosmanpaşa olayları konusunda Batılı yayın organlan karamsar yorumlar yaparken, ABD'nin CBS televizyonu olaylann iç savaşa dönüştügünü savundu. • 10. Sayfada Dışarıdan bftirme sınavları kalkıyor Milli Eğitim Bakanlığı, genel liselerin ardından mesleki ve teknik liselerde de dışarıdan bitirme sınavlannın kaldınlması için çalışma başlattı. p Arka Sayfada Avcılar Kız Yurdu'nda gerginlik Kız yurdunda rahatsızlanan O.Ç. arkadaşlannın yardımıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayı duyan erkek yurdundaki öğrenciler ise O.Ç.'ye yardımcı olmak amacıyla hastaneye gittiler. • 3. Sayfada Bugun Cuımıupîyefle
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle