23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYPA CUMHURİYET 28 EYLÜL1994 ÇARŞAMBA HABERLEREV DEVAMI G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafi I. Sayfada yaçıktı. Bunlarınçoğu tutuklandı. Italya'nm en büyük özel kuruluşu Fiat, devlet kuruluşu ENI'nin yanı sıra ünlü Olivetti bilgisayar şirketinin sahibi Carlo de Benedettl nin de bazı işlerini çözümlemek için mafyayı devreye soktuğu ortaya çıktı. Öperasyon devam ederken iktidardaki Gluliano Amato hükümetinin beş bakanının da mafya destekli olduğu saptandı. Bunun üzerlne Amato hükümeti 23 Nisan 1993'te istifa etmek zorunda kaldı. Siyasetçisanayicimafya bağlantılı skandallar serısinde eski başbakanlar Giulio Andreottl, Bettino Craxl ve Arnaldo Forianl etkilendi. 7 kez başbakanlık, 33 kez bakanlık yapan Hıristiyan Demokrat Parti'nin kurucusu Andreotti'nin 15 yıldır mafyayla bağlantılı olduğu, bazı "itirafçı mafya üyelerinin" ifadeleriyle ortaya çıktı. Andreotti'ye yüklenen suç; rüşvet, yolsuzluk ve cinayete azmettirmekti. Eski Başbakan'ın mafyaya karşı savaş veren bir polis ve bir gazetecinin öldürülmesinde parmağı olduğu iddiaları gündeme geldi. 2.5 yıldır sürdürülmekte olan "temiz eller" operasyonunda soruşturmaya uğrayanların sayısı 5 bin dolayında. Bunların 2 bin kadarı ülke çapında tanınmış kişiler. Ital OLAYLABIN edilemez hale gelecek. Işte Italya örneği, toplum yıllarca mafya ile iç içe yaşadı, ama bir noktada silkip attı. Türkiye bunu yapabilir mi? Her şeyden önce soruşturmayı yürüten savcıların 'DiPletroruhu'na ve gücüne sahip olması gerekiyor. Bir kez daha altını çizelim, Yeğen Yahya'dan gerekli hesap sorulmadığı için, özal döneminin hesapları sumenaltı edildi. özal döneminin hesabı sorulabilseydi, Çlller ailesi böylesine rahat ticaret yapamazdı. Çiller ile ilgili iddialar karanlıkta kalırsa daha büyüğüne hazırlanalım. Bu kadar tatsız konunun ardından yazıyı, Zlya Aksoy'dan dinlediğim bir fıkra ile noktalayalım: Çoook eski dönemlerde bir vali, halktan rüşvet alıyormuş. Her dükkan sahibinden ayda bir altın istiyormuş. Halk sonunda dayanamamış, valiyi devlet büyüğüne şikayet etmiş. Bunu duyan vali kızmış, halkın ileri gelenlerini makamında toplamış. Yardımcılarına, "Küpümü getirın" demiş. 45 kişi güçlükle küpü halkın önüne getirmişler. Vali, içi çil çil altın dolu küpün kapağını açıp seslenmiş: Bakın, dolmasına bir karış kaldı. Yeni vali boş küple gelecek, ona göre! Bip 'Di Pietpo' Aranıyor! ya'da en çok korkulan kurum, Guar Oi Pietro bugün Başbakan'a bile do Finanzia. Mali suçlarla ilgili bu kafa tutabilecek bir güce erişti. 15 kurumun iki üst düzey yöneticisi Te gün kadar önce hükümet, mafya miz Eller Operasyonu sırasında inti bağlantılı soruşturmalarda tutuklamaları azaltmak için bir yasa har etti! Italya'da yeraltı dünyasının iki hazırlığma girişti. Di Pietro hemen ana merkezi var. Sicilya adası ve ağırlığını koydu: Napoli. "O zaman beni bu görevden alSicilya'daki adı Mafya, Napoli' manız gerekir." deki ise Camarro. Ülkede herkes bu Haberi alan Milanolular, Yargıç Piiki kurumu biliyor, zora düşünce etro'nun bürosu önünde destek gösyardım istiyor! Seçim çalışmaları terisi yaptılar ve Başbakan Berlusndan alacak tahsiline kadar iş sa conl hazırlığı geri çekmek zorunda hası var. Bunlarla uğraşan yönetici kaldı. lerin, yargıçların yaşamı sona eriTürkiye ve Italya iki Akdeniz ülkeyor. si. Yeraltı dünyası birbirine benziPeki ne oldu da Italya yıllardır yor. Italya daha gelişmiş görünüyor, mafya ile kucak kucağa yaşarken ama bizimkinin gücü tüm hatlarıyla birden olay patladı, hükümet gitti, ortaya çıkmadığı için peşin hüküm işadamları, politikacılar cezaevine vermek zor. girdi, adı yolsuzluğa bulaşmamış ve Bugün Türkiye'de de tıpkı Italya hiç tanınmamış kişiler siyaset sah gibi, siyasetticaretmafya üçgeninin nesine geçti? açığa çıkarılması fırsatı doğdu. Eğer Bu sorunun yanıtını aramak için her şey günışığına çıkarılır, suçlular Italya'da ciddi bir araştırma yapmak teşhir edilirse, bundan en büyük yagerekli, ama olaylar gösteriyor ki rarı sistem görecek. Italyan toplumu, "Artık yeter" dedi. Yoksa, toplumun sisteme olan güBir de halkı arkasına almış yürekli veni daha da sarsılacak. Ama sanıyargıçlar çıktı. Bu kişiler, "Milanolu Imasın ki her şey bitecek. Bugün heyargıçlar" olarak tarihe geçtiler. En sap sorulmazsa yarın yeraltı düntanınmışları ve yargıçların başı Dİ yası ve bununla bağlantılı yolsuzlukPletro. lar daha da büyüyecek ve kontrol ARDENDAKT GERÇEK • Baştarafi I. Sayfada Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 19941995 öğretimyılı 13 Eylül 1994 tarihinde PKK'nin Tunceli'de 6 öğretmeni kurşunadizmesiyle başladı. Bu olayda Rüstem Şen, Metln Kaynar, Vedat Inan, AN Ihsan Çetlnkaya, Mustafa Kaynarca ve Bumlnhan Temlzkan'ı şehit eden teröristler, 22 Eylül 1994 tarihinde Batman'ın Beşiri ilçesi Çevriova Köyü'nü bastılar. PKK burada da Mustafa Gümüş ve Adnan Tunca adlı öğretmenleri şehit etti. Son 4 yıl içinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terör olaylarında 100 öğretmen öldürüldü, 8 öğretmen yaralandı. Saldırılar sırasında 1 hizmetli, 1 memur, 1 öğretmen kızı ve 1 öğretmen babası da yaşamını yitirdi. Milli Güvenlik Kurulu'nun 24 Eylül 1994 tarihinde yaptığı toplantıda, PKK'nin boy hedefi durumuna gelen öğretmenlerin güvenliklerinin sağlanabilmesi için gerekli önlemler görüşüldü. Toplantıda, öğretmenlere silah verilmesinden, silahlı eğitim yaptırılmasına kadar çeşitli seçenekler değerlendirildi. Bu toplantının öncesinde, Erzincan'da 40 kadar öğretmene ll Milli Eğitim Müdürlüğü'nde valilik tarafından Kalaşnikof marka silah dağıtıldı. öğretmenlerin vurulmasının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bölgeye atadığı 14 bin öğretmenin görev yerlerine gitmeyeceği endişesi doğdu. Bakanlığa ulaşan son bilgilere göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne atanan 14 bin öğretmenin yüzde 60'ının görev yerlerine gittiği bildirildi. Görüldüğü gibi hükümetin Acil Yatırım Programı' daha ilk satırda tökezliyor. Acil Yatırım Programı'nın daha sonraki bölümlerinde bölgede yapılan okullar sayılıyor; ınşaat ve onarım işleri saptanıyor; projelerin tutarının 18.1 trllyon lira olduğu vurgulanıyor. Ne yazık ki kağıt üzerindeki hesap bir anlam taşımıyor. Çünkü 199394 öğretim yılı sonundaki duruma bakılırsa Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da dört binl aşkın okul kapalı, 164 bin 638 öğrenci eğitimöğretimden yoksun kaldı. Peki, okullar neden kapanıyor? Bakanlık verilerine göre bölgede 213'ü yakılma, 1839'u güvenlik nedeniyle, 2 bin 209'u öğretmensizlik, 89'u öğrenci azlığı, 92si de köy boşalması nedeniyle, 4 binin üzerinde okul kapalı kaldı. Gerçek durum böyleyken, hükümetin 'Güneydoğu Anadolu Bölgesi Acil Yatırım Programı' hayaldir. Ama koalisyonun DYP kanadı ara seçim için bölgede para dağıtmak siyasetini devlet programı gibi uygulayacaksa, o başka iş... • • • Her çizginin bir ankum var "... Ve Tann Kadını Yarattı"filmiylesinema dünyasında zirvcyc çıkan Fransız sanatçı Brigitte Bardot, beyazperdeden koptuktan sonra, kcndini hayvan haklarını savunmaya verdi. özeilikle, Kuzey Buz Denizi'ndeki foklann katledilmesine karşı çıkan ve kadınları, kürkten yapılan giyim eşyasını boykota çağıran Bardot, bugiin 60. yaşgününü kııtluyor. Yıldı/.ı sönerkcn kcndini içkiye verenleri ya da yaşama küsüp intihar edenleri düşüniince, BB'nin yüzündeki derin çizgiler, ne kadar yaşlandığını değil de, ne kadar deneyim sahibi olduğunu akla getiriyor. (Fotoğraf: Reuter/ADELINE BOMMART) Semra Özal panikte • Bafturafı 1. Sayfada uzun süre tartışılan binasıyla tanıyor. Metrckaresine 9.5 dolar verilen ve iki yıllığına 22 milyar Türk Lirası'na kiralanan bina, siyasi çevrelerde de bir çok soruyu bcrabcrindc getirdi. Ozallar, erkek papatyaya büyük 'kıyak' yaparken ANAP'lı bazı bakanlar bile "Nazif Günal'ın Ö/allar'm dış gezilerinde büyük paralar harcadığını" söylüyorlardı. MNG Holding'in sahibi Mehmet Nazif Günal'ın Antalya'da yaptırdığı iki otcl inşaalından dolayı 10 milyon dolar borcu vardı. İki otelini de özallar açmış ve bir gün de gecelemişlerdi. Sultan Sarayı Oteli'nin açılışında törene katılanların iddiasına göre Semra özal, Nazif Günal'ı dürterek, "Turgtıt Bey'e borcunu soyle" dedi. Turgııt özal döncrek, "Ne var Nazif?" diye sordu. Bunun üzerinc Günal, "Sayın Cumhurbaşkanım, Kemer'deki otel beni mahvetti. 10 milyon dolar borcum var" dedi. Turgut özal beraberinde Antalya'ya getirdiği bürokratlara dönerek, "Şunun bir binasını kiralayın da halledin meseleyi" dedi. Nazif Günal, Semra özal'ın bu iyiliğini unutmadı ve ünlü Istanbul ll Kongresi'nde "her türlü dcsteği" verdi. O dönemi yaşayan bir ANAP'lı, "Abartmıyorum, Mehmet Nazif Günal'ın, Hilton Center'da yapılan kongrc öncesinde bavulla para gönderdiğini gördüm vc bunu hayretle karşıladım" diyor. Semra özal'ın karşısındaki aday Talat Yümaz yanlılan, kongreyi kaybcttikten sonra "Kongreyi para dağıtarak aldılar"diyebağırmıştı. Günal'ın kongreye gönderdiği paralan, o günlcrde Semra Hanım'ın oğlu gibi sevdiği, "Özal ailesinin mutemedi" olarak adlandırılan Engin Civan'ın şoförü taşımıştı. Engin Civan'ın Emlak Bankası'ndan aynlmasından bir yıl sonra şoför, Gültcpc'de bir sokak kavgasında öldürüldü. liyeti 2 hafta süreyle durduruldu. ABC bu açığını, Engin Civan'ın müş,teri olarak açtırdığı hcsaba Amcrika Birlcşik Devletleri'nden gelen paranın yatırılmasıyla kapattı. Geçen yıl şubat ayında Ergun Çakır, hisselcrini Engin Civan'ın kardeşi Hakkı Ergin Civan'a sattı. ABC'de Hakkı Ergin Civan'ın dışında kimler yoktu ki; Semra özal'ın akrabası ve Civan döneminin Emlakbank Yönetim Kurulu üyesi Veli öztürk, Emlakbank müteahhidi vc Morova Holding'in sahibi Ersin Bftrtüçcne. Dalan döneminde İSKİ gencl müdürü olan Atom Damalı'nın menkul kıymetler şirketinin de ortağı olan Ömer Yalkın ve Civanlar'ın dayısı, cınekli başkomiser Savaş Karakaya. Son günlcrde kamuoyunu meşgul eden olaylar yüzündcn yurtdışına kactığı önc sürülcn Ergun Çakır ile Engin Civan, Antalya'da kurulan ve keçiboynuzu işleyen Falez Birleşik Tanm'ın (FBT) da ortağı. Engin Civan'ın mali kaynak sağlayarak kurtardığı ortağı Ergun Çakır'ın Dündar Kılıç'ın evinde neden Civan'a küfrettiği, çıkar kavgasının başka bir boyutu daha olduğunu ortaya koydu. Olayın gclişimini bilenler, "Ergun Çakır, Engin Civan'ın iş ilişkilcrinde kendisine kazık attıgım sanıyordu. Engin Civan'a husumet içinde olduğundan Edes'in yanında yer aldı" dıyorlar. Abdullah Öcalan Sofya'ya gitmedi Aııkaıa'claıı Şam, Sofya ve Beyrut'a PKK girişimi LALESARIİBRAHtlVlOGLU ANKARA PKK'nin lideri Abdullah öcalan'ın Bulganslan'a ghmediğini tespit eden Ankara, Sofya'da gcçen hafta bir Kürl konferansı yapılmasıyla ilgili olarak Bulgaristan nezdinde girişimde bulundu. ABD'nin arabuluculuğunda Israil ile banşa yaklaşan Suriye, Ankara'nın da girişimleriylc Öcalan'ın Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ndc yapmayı planladığı basın toplantısını engelledi. öcalan'ın, gerek Suriye, gcrckse kendi dcnetimindcki Bekaa Vadisi'nde yaşadığını yalanlayan Şam'ın, basın toplantısına izin vermemcsındc bir etkenin de bu savını kanıtlamak istcmesi olduğu belirtildi. Öcalan'ın, halcn Şam ya da Bekaa Vadisi'nde olduğu bclirtıliyor. Cumhuriyefc bilgi veren diplomatik kaynaklar, Bulgaristan yönetiminde halen SSCB döneminden kalma zihniyetlenn mevcut olduğunu, ancak Kürt konfcransının hükümet tarafından organize edilmediğinin anlaşıldığını söylediler. Aynı kaynaklar, bununla birliktc konfcrans biçimindc de olsa Kürtlerin ülkedcki birtakım faaliyetlerine izin vcrilmemcsi için Bulgaristan hükümeti nezdinde diplomatik girişimlcrin yapıldığını söylediler. Abdullah öcalan'ın sözcüsü Kani Yılmaz da bu yaz aylannda Bulgaristan'da küçük bir miUiyctçi grup tarafından ağırlanmıştı. Ankara'daki Bulgaristan Büyükelçiliğı yctkılilcrı, Cumhuriyet'e yaptıklan dcğerlcndirnıede, ülkede siyasi durumun son derece karışık olduğunu vc yönetim içinde güçlü olmayan bazı gruplann bu karmaşıklıktan yararlanmaya çalıştıklarını savundular. Semra Özal: Yaçlı degilim "Şehit eşimin adına leke sürüyorlar' • "Hatırlı kişi"nin kendisi olmadığını belirtcn ve iddialar nedeniyle hukuki açıdan hakkını arayacağını söyleyen Özal, "Yeraltındankimseyitanımam. Bu, siyasi bir komplodur" dedi ve UğurÇakıcı'nın, "Semra'larkarıştı. Babanı, Semra Edes'i, Semra özal anlamış" sözlerini anımsattı. . Haber Merkeri Rüşvct skandaiına adı karışan Scmra ö z a l , sözü edilen "hatırlı kişi"nin ken' disi olmadığını açıkladt. Hakkındaki tüm iddialan yalanlayan Semra özal, "yeraltı dünyası"ndan hiç kimscyi tanımadığını belirtcrck "Bütün bunlar Ahmet'in (özal) politikaya girmcsindcn korkanlann hazırladığı siyasi bir komplodur. Mcmlcketi için şehit olan eşimin adına leke siiriilmesi bana azap veriyor. Bu işin peşini bırakmayacağız. Hukuki yönden hakkıınızı arayacağız" dcdi. Dttndar Kılıç'ın, cmniycttc verdiği "hatırlı kişi Semra özal'dı" şeklindeki ifadcsınin aıdından bir anda tüm dikkatleri üzcrine çeken Semra Özal, bir gece kaldığı Antalya'dan dün sabah tstanbul'a döndü. Saat 11.00 sıralannda oğlu Ahmet özal'ın sahibi olduğu Kanal 6 tclcvizyonunun Seyrantcpe'dcki binasına gelen Semra Özal, bütün gününü, hakkındaki iddialan yanıtlayarak, kendisini "aklamak" amacıyla, yine kendisınin "terclh" ettiği telcvizyon vc gazetelerin üst düzcy yöncticileriyle görüşmclcr yaparak geçirdi. Ahmet özal ise saat 12.00 sıralannda Kanal 6'ya geldi. isminin geçmesiylc dikkatleri üzerine çeken Semra özal, "Böyle blf şey yok. Ifadede adım gecmiyor. "Yaşlı, hatın sayılır biri' deniyor. Ben yaşlı da degilim'" dcdi. Dündar Kılıç'ı hiç tanımadığını, bugüne kadar hiçbir yerde karşılaşmadıklannı söyleyen Semra ö?al, "Bütün bunlar, özallar'ın adından ve oğlum Ahmet'in politikaya girmesindcn korkanlann hazırladığı siyasi bir komplodur. Bu olay, Özal adının ne kadar güçlü olduğunun ve Ahmet özal'ın politikaya girerse ne kadar güçlü olacağının, ne kadar oy toplayacagının işaretidir" görüşünü dilc getirdi. Alaaftin Çakıcı ve Uğur Çakıcı dahil, yeraltı dünyasından hiç kimseyi tanımadığını vurgulayan Semra Özal, hafîf alaycı bir ifudeyle, "Hiç yanından ayrıImadığım eşim Turgut ö z a l ile ülkem için çalışmaktan, yeraltına inmeye fırsat bulamadım!" şeklinde konuştu. Semra Özal ayrıca, Uğur Çakıcı'nuı da "Semra'lar karıştı. Babam Semra Edes'i, Semra ö z a l olarak anlamış" biçimindcki sözlerini anımsattı. Semra özal, atv ekranında, "ifadelerde ismi geçmesi nedeniyle hakkında soruşturma açılırsa gidip ptmeyecegi" sorusuna, "Soruşturma açılınaM hukuken münıkün değil. İfadelerde de benim adım gççmiyor. Dündar Kılıç, kendisini Semra özal'ın sekreteriyim diyen, tanımadığı bir bayanın aradığını söylüyor. Bunlar beni bağlamaz" yanıtını vcrdi. tşadamı Sclım Edes, ve e^i Semra Edcs ile söylendiği gibi "çok yakın" ilişkilcri de olmadığını söyleyen Semra özal, yakınlıklannın Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendıtmc Vakfı nedeniyle olduğunu bildirdi. Suriye değişim içinde Ankara, Öcalan'ın bu ay sonunda Bekaa Vadisi'nde yapmayı planladığı basın toplantısının engellenmesi için ağırlıklı olarak Suriye ile Lübnan hükümeti nezdinde gırişimlerde bulundu Buçerçevcde. "Öcalan'ın basın toplantısına izin verilmesinin hoş bir davranış olmayacağı" Şam'a bildirildi. öcalan'ın, gerek Suriye topraklan içinde. gerekse kendi denctimindeki Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ndc yaşadığını yalanlayan Şam'ın. ABD'nin arabuluculuğunda Israil ile banşa yaklaşlıgı bir sırada PKK lidcrinin basın toplantısma izin vermesinin yaratacağı olumsuz etkilcrden çekindiği de belirtiliyor. Suriye iki yıl önce Öcalan'ın Türk hükümeüne tek yanlı olarak ateskes ilan ettiği basın toplantısını düzcnlemesine izin vermişti. Topraklannda PKK'nin yanı sıra 10'a yakın teröre bulaşmış muhalefetteki lilistin örgütlerini barındıran Suriye'nin, artan biçimde "terörist devlet" imajını silme çabası içinde olduğu belirtiliyor. Suriye. ABD'nin, "devlet eliyle teröre bulaşmış ülkeler" listesinde yer alıyor. ABC ve Ergun Çakır Engjn Civan'ın vurulmasından önce, Sclim Edes ve Dündar Kılıç'la görüştüğü Sclimpaşa'daki yazlıkta gözden kaçan iki isim daha vardı. Dündar Kılıç, görüşmcdc Ergun Çakır ve avukat ıhsan Coşkun'un da bulunduğunu söylcmişli. Olaylann hız.li gelişmesi, bu iki ismin gözden kaçmasına neden oldu. Ancak önceki gün Mali Şube'nin ABC Menkul Kıymetler A. Ş.'yi basmasıyla başlayan olaylar, bu iki ismin önemini drtaya koydu. Kılıç'ın, açıklamasında "site yöneticisiymiş" dediği Ergun Çakır, aslında ABC Menkul Kıymetler A.Ş.'nin ilk sahibi. Ancak, ABC'nin pcrde arkasındaki sahibinin ise Engin Civan olduğu biliniyor. 1994'ün başlannda 37 milyar lira açığı görülen ABC'nin faa Civanlar'a paravan şirket • Baştarafi I. Sayfada rü ömer Fikret Yalgın'ın ifadelerini aldı. Muhascbe kayıtlanna İsLanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Ekiplcrince el konularak araştırmaya alınan ABC Menkul Kıymetler'in avukatı Şcyhmuz önen, şirkcttcn son bir hafta içcrisinde 3040 milyar lira tutannda nakıt para çıkışının gerçckleştiğini söyledi. önen, şirkcttcn para çıkışını, "Engin Civan vunılunca işlcrimiz bozuldu. Bizimîe çalışan borsa yatıruncıları şirkettcn paralarım çektiler" şeklindeki açıklamasıyla gerekçelendirmeyc çalıştı. Emniyet ifadesinin ardından serbest bırakılan Ergin Civan'ın bunun ardından gittiği Avrupa Hastanesi'nde ağabeyi Engin Civan ile görüşerek son gelişmeleri aktardığı öğrenildi. Tedavi gördüğü Avrupa Hastanesi'nden bugün taburcu edildiktcn sonra, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şubc Müdürlüğü'ne götürülerek ifadesi alınacak olan Emlak Bankası eski Genel Müdürü Engin Civan'ın, borsacı kardeşj Ergin Civan üzerinden yurtdışına kaynağı belirsiz nakit para çıkışı yapıp yapmadığına yönelik soruşturma başlatıldı. Engin Civan'ın vurulması olayına adı karışan Dündar Kılıç, Sclim Edes, Davut Yıldız vc Alaattin Çakıcı'nın cşi ve Dündar Kılıç'ın kızı Nuriye Uğur Çakıcı'nın önceki gün Şişli Adliyesi'ndc ifadeleri alındığı sıralarda emniyet, "paravan şirket" olma kuşkusu üzerinc ABC Finans Menkul Kıymetler AŞ'ye öperasyon düzenledi. Engin Civan'ın borsacı kardeşi Ergin Civan'ın yüzde 34 hısse ile ortağı bulunduğu ABC Menkul Kıymetler AŞ'ye Mali Şube Ekiplcri'nce düzcnlencn operasyonda muhasebe kayıtlanna cl konuldu. Bunun ardından Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Osman Fikret Yalgın'ı da bir süre gözalünda tutan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şubc yetkilileri el koyduklan şirket kayıtlannda "kaynağı belirsiz nakit para çıkışının sağlanıp sağlanmadığına" ilişkin araştırma başlattılar. Emniyct'in şirket kayıtları üzerindeki araştırmalan devam edcrkcn, ABC Menkul Kıymetler'in ortağı ve Engin Civan'ın kardesi Ergin Civan ve Yönetim Kurulu Başkanı ömer Fikret Yalgın, dün saat 10.00 sıralannda gözaltına alındılar. Yaklaşık dört saat gözaltında tutularak ifadeleri alınan Ergin Civan veömer Yalgın daha sonra scrbcst bırakıldılar. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Yalgın serbest bırakılışı sırasında olayla ilgili bir açıklama yapnıaktan kaçındı. Avukat Şcyhmuz Önen, cmniyetin soruşturma başlattığı iddialar üzerine şunları söyledi: "Kmniyette, ABC Menkul Kıymetler AŞ'nin araştırmaya alınan şirket kayıtlanndan harekttle son günlerde büyük miktarda nakit para çıkışı olup olmadığı soruldu. Evet şirketten son bir haftada 3040 milyar lira civarında bir para çıkışı olmuştur. Ancak, bunun kaynağı bellidir. Engin Civan vunılunca işlcrimiz bozuldu. Bizimle çalışan borsa yatırımcıları paralarını çckti. Bunu diğer şirket kayıtlarıyla da bclgelcycbiliriz. Şirkctin muhasebe kayıtlarındaki aklifpasif hareketleri ortadadır." Kredili sisteme açık lise desteğî ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Milli Eğitim Bakanlığı, ders geçme ve kredi sistcminde yaşanan aksakhkları Açıköğretim Liscsi'ylc gidcmıcyc çahşacak. Dcrslik ve öğrctmen yctcrsizliği nedeniyle okullannda istediklcri dersleri alamayan öğrcncilcr, Açıköğretim Lisesi'ndcn yararlanabilecekler. Uygulama şubat ayından itibaren yürürliiğe girecek. Bakanlığın iki yıldır üzcrindc çalıştığı "Kredi Tamamlama Destek Projesi"yle, yarıyıl tatilindcn itibaren gcncl lise öğrcncileri branş öğrctmcni vederslik yetersizliği nedeniyle okullannda göremedikleri dersleri Açıköğretim Lisesi'nden alabilecekler. Projeyle, okul vc öğrcncilere şu olanaklar sağlanacak: Gencl liselerdc okııyan geniş bir öğrenci kcsimine, ıı/aktan eğitim yöntemiylc, Açıköğretim Lisesi'nden ders alarak cksik kredilerini tamamlama olanağı verilecek. öğrcnciler, daha çok ders arasından, kendi ilgilcrine en uygun dersleri scçme şansına sahip olacaklar. Okul yönetimlcriıün öğretime ilişkin planlaınalarında hareket yetenekleri arttırılmış olacak. öğrencilerin kendi okulunda alamadığı ders nedeniyle dönem kaybetmesi önlenmiş olacak. Ortaöğretim kunımlarının fizikstl kullanımında rahatlık sağlanacak. Fılm Radyo ve Tclcvİ2yonla Eğitim Başkanlığı, genel lise öğrencilerinin Açıköğretim Lisesi'nden alabilecekleri derslerin listcsini bir ay öncesinden duyuracaklar. öğrenciler, kendi okullanndaki derslcrin vc açılabilecek sınıflann durumuna göre Açıköğretim Lisesi'nden alabilecekleri dersleri bclirleyeccklcr. lllcrdeki cğilim araçlan ve donalım mcrkezlerinc başvuracak öğrenciler. Açıköğretim Lisesi öğrencileri gibi dersleri tclcvizyondan izleyerek, sınava alınacaklar. Öğrenciler, başanlı oldııklan dersleri ve notlarını okul müdürlüklcrine bildirccckler. Genel lise öğrencileri, Açıköğretim Lisesi'nden şu dersleri alabilecckler: Türk dili ve edebiyatı 123. din kültürü vc ahlak bilgisi 123, felscfc 12, tarih 12, inkılap tarihi ve Atatürkçülük 12, coğrafya 12, matemaiik 12, fen bilimlcri 12, yabancı dil 12, mılli giivcnlık bilgisi I, psikoloji 12, genel Türk tarihi 123, Türkiye coğrafyası 1, ekonomi I. sağlık bilgisi 12, analitik gcomctri 1, fizik 1, kimya 1, biyolojı 12, bilgisayar 12, çcvre ve ınsan 1, yabancı dıl 34, iş güvenliği. Röportaj maratonu Semra özal'ın Kanal 6'da olduğunun öğrcnilmcsinin ardından tclevizyon binası, gazetecilcrin akınına uğradı. Kanal 6'nın "konukscver" korumalannca kapının önünde uzun süre beklctilen gazctecilerin merdıvcnlerde durmalan bile "sakmcalı" olduğu gcrckçcsiyle yasaklandı. Saat 15.00 sıralannda Semra özal'ın basın mensuplanyla görüşeceği bildirilerek kapıda bckleyen gazetecilcrin isımlcn alındı. Uzun bekleyiş sürcrken bu kcz Semra özal'ın gazctc ve televizyonlara telefon açtırarak üst düzey yöneticileri görüşmeye davet ettiği haberi duyuldu. Medyanın "seçkin" tcmsilcilerinin Kanal 6'ya gclmesiyle birlikte, Semra özal'ın röportaj maratonu da başladı. Saat 19.00'da Kanal 6'daki ana habcr bülteninde canlı yayma çıkarak iddialara vanıt vereceği bildirilen Semra Özal, son anda canlı yayından da vazgeçti. Uzun süren ve birkaç kez tckrarlanan çekimlcr nedeniyle Kanal 6'nın habcr programı yaklaşık 10 dakika geç başladı. Kanal 6 ekranlarından, "Sevgüi vatandaşlanm" diye başladığı konuşmasında hakkındaki iddialan yanıtlayan Semra özal, görüşlcrini "daha ayrıntılı" biçimde ise, diğer özcl tclevizyon kanallan ile bazı gazetelerin üst düzey yöneticilcrine aktarmayı tercih etti. Semra özal, Engin Civan'ın vurulması olayına adının kanştınlmasını "siyasi bir kunıplo" olarak niteleyerck "Bu memleket için şehit olan eşimin adına leke siiriilmesi bana azap veriyor. Bu işin peşini bırakmayacağız. Hukuki yönden hakkımızı arayacağız" dedi. Dündar Kılıç'ın ifadesındc kendi Çakıcı • Baştarafi 1. Sayfada Alaattin Çakıcı yine telefon etti. 'Bcni Engin Civan'la görüştür' dedi. Civan, arabanın önünde oturuyordu. Ona, Alaattin Bey seninle görüşecek' dedim. Bana küfür etti, sinirlcrünc hakün olamadım. Ben ayaklarından vurmak istedim. Bu sırada koluma vunınca hedef değişti, onu öldürmek istemcdim." '12 aylık reklam geliri' Semra özal, "3.5 milyon dolar, Kanal 6'nın 12 aylık reklam geliri" dcdi. Semra özal, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada ise vurulma olayına konu olan Selim Edcs ile Engin Civan arasındaki borç ya da rüşvet olarak adlandınlan paradan dahu önce haberi olduğunu belirtti. Semra özal, "Bu paradan daha önce hanerim vardı. Bundan yıllar önce böyle bir şey söy lendiydi. Ama ikisi de bize gelip bu hususta bir şey söylemediler" dıyc konuştu. Yolsuzluk olayına kanştığı gerckçcsiyle emniyet ve savcılıkta ifade veren kişilere aşın bir baskı uygulandığı yolunda bilgilcr aldığını belirten Semra özal, asıl sözü edilen baskılann gerçek olup olmadığı, eğer gcrçekse bu baskılan kimlcrin yarattığı konusunun araştınlması gerektiğini vurguladı. ÖZ;JI, "Bunları araştırma görevi ise hükümete riüşiiyor" dedi. Semra özal, "Fşim l'urgut özal, Türkiyc'nin her yerine damgasını vurmuş, tüm dünyada tanınan ve örnek alınan bir liderdi. Onun soyadını ta.sımaklun gunır duyuyorum. Ç'ünkü Özal adım lekelemeye ya da yok etmeyc kimsenin gücü yctmeyccektir" şeklinde konuştu. Karayalçm'daıı Baykal'a mektup Baükbankalariçin yürütmeyi durdurma karan ANKARA (Cumhuriyet Bflrosu) Danıştay 10. Daircsi, Bakanlar Kurulu karanyla faaliyetleri durdurulan TYT Bank, İmpexbank ve Marmarabank için yürütmeyi durdurma karan verdi. Konuyla ilgili çevreler, karann bir sürpriz olmadığını belirterek, "Başbakan Tan.su Çiller, Lmre Gönensay'a bu bankaların yeniden çalıştırılması için talimat vermişri. Bu girişimler, hükümetin, Danıştay'dan böyle bir karar beklcdiğinin göstergesi" görüşiinü dile gcürdilcr. 5 Nisan Kararlan'nın ardından piyasalarda yaşanan bunalım nedeniyle, ödeme güçlüğü içine giren TYT Bank 11 Nisan 1994, Marmarabank ve lmpexbank da 20 Nisan 1994 tarihinde, Bakanlar Kurulu karanyla, bankacılık faaliyetinde bulunmaktan men edilmişlerdi. Üç bankanın faaliyetlerinc son verilmesinin ardından, bu bankalarda mcvduatı bulunan kamu bankalan ve kunıluşlan büyük sıkmtı ıçine girmişti. Çok sayıda mevduat sahibi paralannı cckemczken yedi kamu bankasının, bu üç bankada toplam 80 milyon dolan bulunduğu ortaya çıkmışü. Bu bankalarda para batıran kamu bankalan arasında, Türkiye Kalkinma Bankası (TKB), yaklaşık 30 milyon dolar ile birinci sırada yer almıştı. ' Öıel gi)nleriniıde özal doıtlonnııla kMkte Bojaı'iı güzellijlıi yafiym. * ŞlrkelUro, grtpkva; UMIMİI ıhltrl rahatııı •lmiy«c«§i bir ortonda g*cı d (y«««kH, y««ekıiz) gtıiltr. Bılgı ve Rezervasyon ıcın 0(212)251 88 97 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) SHP lideri Murat Karayalçın, dün CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a bir mektup göndcrdi. Karayalçın, mcktubunda SHP ve CHP milletvekillcrinin hazırladıği solda birlik metnini PM'de tartıştıklannı belirterek. "SHP, solda birlik konusuna önkoşulsuz, önyargısız, önbeklentisiz, içtenlikle yaklaşmakta. Solda birliği, ivedilikle gerçekleştirilnıesi gcrcken en önemli siyasi projc olarak dcğerlcndirmcktcdir. Her şeyi ve her olasüığı tartışmaya hazırız" görüşünü dile getirdi. Karayalçın, mektubun sonunda, 5 kişilik bir kurul görevlendirdiklcrini vurgulayarak "Kurulumuz, sizin de uygun bulmanız koşuluyla en kısa zamanda görüşmelerc başlamak dileğindcdir"dcdi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle