23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 EYLÜL1994 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Kınm'tfasiyasi bunahmbüyûyor • KİEV (AA) - Ukrayna'dan bağımsızüğını isteyen Kjnm'ın parlamento başkanı Serguey Tsekov, Devlet Başkanı İouri Mechkov'un istifasını istedi. Ukrayna İn terfaks ajansının haberine göre Tsekov, bugün parlamentoda yaptığı konuşmada devlet başkanlığı seçimlerinde Meckhov'u aday göstermekle "çok büyük bir hata yapüklan" görüşünü savunarak "Devlet başkanı istifa etmelidir" dedi. 30 ocakta devlet başkanı seçilen Meckhov, 11 eylülde yayımladığı bir kararname ile parlamentoyu feshettiğini açıklamışü. Meckhov, gelen büyûk tepkiler ûzerine kararnameyi geri çekmiş, ancak miUetvekilleri bunu yeterli bulmadıklannı bildirmışler ve devlet başkanını bağımsızlık fıkrinden vazgeçmekle suçlamışlardı. Fransa'da 500 kioesrar • PARİS(AA)-Fransa'da 500 kilogram ele geçirildiği, olayla ilgili olarak üç İngiliz vatandaşmın gözaltına alındığı kaydedildı. Paris'teki kaynaklar, esrann Rouen kentı yakınlanndaki Saint-Aubin-Scie'deki bir karavanda ele geçirildiğini bildirdiler. Aynı lcaynaklar, Fransız poüsınin operasyonu Ingiltere güvenlik güçleri ile işbirliği yaparak gerçekleştirdiğini de belirttiler. Carios'un4 adaım yakatondı • BERN (AA)-İsvıçrede, Panste tutuklu bulunan ûnlü terörist "Çakal" Carlos ile işbirliği yapmakla suçlanan 4 kişinin tutuklandığı bildirildi. İsviçre Haber Ajansı, perşernbe günü yakalanan 4 kişiden 3'ünün Isviçreli, birinin de ABD vatandaşı olduklannı ve Carlos ile ilişkide bulunduklannı itıraf ettiklerini kaydetti. Yakalanan 4 kişinin, Carlos ile 1979-1983 yıllan arasındaki cinayetler ve cinayet teşebbüslerinde birlikte olduklan belirtildi. Öte yandan Paris'te tutuklu bulunan ünlü terörist Carlos'un avukatı tarafından önceki günü yapılan tahliye istemi reddedildi. Stovakya'da IBRATİSLAVA(AA)- Slovakyada bu hafta sonu yapılacak erken genel seçimlerden, Başbakan Vladimir Maciar liderliğindeki Slovakya Demokratik Hareketi'nın birinci parti olarak çıkması bekleniyor. Seçımlerden önce yapılan kamuoyu yoklamalannın tümü, Meciar'ın partisinin seçimlerden en büyük parti olarak çıkmayı garanülediğini gösteriyor. Ancak Slovakya Demokratik Hareketi'nin parlamentoda gerekli çoğunluğu elde edip etmeyeceğinin henüz belli olmadığı kaydedüiyor. ABD-KuzeyKore: Derfemeyok • CENEVRE (AA) - ABD ile Kuzey Kore arasında Cenevre'de 5 gündür devam eden görüşmelerde ilerleme kaydedilemediği bildirildi. ABD heyetı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin atom silahı üretmesinin önlenmesi amaayla Pyongyang'ın nükleer programının yeniden oluşturulamısına yönelik görüşmelerin bugünkü turunda bir gelişme kaydedilmediği ıfade edildi. Açıklamada, görüşmelere Çeçenya'da çaöşma: 6 ölü •GROZNY(AA)- Rusya'dan bağunsızlığını ilan eden Çeçen Cumhuriyeti'nde önceki gün Cumhurbaşkanı Cahar Budayev'e bağlı hükümet güçleri ile muhalefet kuvvetleri arasında meydana gelen çaüşmada, aralannda muhalefet liderlerinden birinin de bulunduğu 6 kişi öldü. Rusya destekli Çeçen muhalefetinin mevcut yönetime alternatif olarak oluşturduğu Geçici Konsey'in sözcüsü Ruslan Martagov, yaptığı açıklamada, çaüşmada ölenler arasında Konsey üyesi Iunus Tagirov'un da bulunduğunu bildirdi. Washington'daki Clinton-Yeltsin zirvesinin ilk gününde uluslararası Bosna Konferansı düzenlenmesi tartışıldı ZirvedeöncelikBosna'yaD«ş Haberler Servisi- ABD Başkanı Bill Clinton ile Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin arasında iki gün sürecek beşincı doruk toplantısı VVashington'- da başladı. Tamamı Beyaz Saray'da yapılacak görüşmelerden ilki dün akşam gerçekleşti. Görüş- meden sonra bir açıklama ya- pan Yeltsin, Clinton ile görüş- mesinin 30 dakika yerine 3 saat sürdüğünü ve olumlu sonuçlar alındığmı söyledi. "Çok dostça bir görüşme ol- dn" diyen Yeltsin, "Her zaman- ki gibi eksiler ve artılar bir ara- daydı. ama iki taraf da gerekli fedakarlıkları vapmaya razı ol- du" derken bunlann neler oldu- ğu konusunda açıklama yap- maktan kaçındı. Yeltsin'ın yardımalanndan bin ise ulus- lararası bir Bosna konferansı düzenlenmesinin toplantının ana maddesi olduğunu söyledi. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi de Clinton-Yeltsin gö- rüşmesi hakkında konuşurken "tki tider Bosna hakkında ko- nuştular. Bosna'da süren şavaşın bitmesini engelJeyen problemleri çözmek için işbirİiği içinde çahş- ma karan aldılar" dedı. Karşılama töreni Yeltsin'ı Beyaz Saray kapı- sında karşılayan Clinton, yaptı- ğı konuşmada Rusva lıden ile "düşman olarak değiL, daha mü- YVashington'daki zirve öncesinde, Boris Yeltsin (solda) ve Bill Clinton Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma vaptüar. Coca-Cola'dan Rusya'yadevyatınm Dış Haberler Servisi - Sovyet Sosyalıst Cumhunyetlen Bırliği (SSBC) dağılmadan önce "ABD emperyalizminin en büyük temsilcisi" olarak ılan edilen Coca-Cola fırması Rusya ile ABD arasındaki ticari dostluğa daha fazla katkıda bulunmayı planlıyor. ABD'nin en büyük meşrubat fırmalanndan Coca-Cola önümüzdekiüçyıl içinde Rusya'dakı üretımin arttırmayı hedeflediğinı. bunun içinde 100 mılyon dolar tutannda yatınm yapacağını açıkladı. Firmadan yapılan açıklamada, en kısa zamanda St Petersburg'dan Vladivostok'a kadar tüm kentlerde bu alkolsüz içeceğin içilmesini sağlayacaklan belirtildi Coca-Cola fırması. bugüne dek Rusya'da 140 mılyon dolar yatınm vapıldığını ve buna ek olarak yapılacak lOOmilyonluk yatınmla birlikte Coca-Cola meşrubatının ülke nüfusunun yüzde 80'ine ulaşacağını kaydetti. Coca-Cola'nın bu planlannı gerçekleştırmesıyle dünyadaki ve Rusya pazanndaki en büyük rakıbı Pepsi-Cola'yıgeride bırakacağı belırtilıyor. Agklamanın Rusya Devlet Başkanı Yeltsin ın Clinton ile yapacağı zırve öncesinde yapılmasına dikkat çekiliyor. Firmanın üç yıllık planı çerçevesinde ilk olarak 30 milyon dolar Moskova'da gecen yıl açılan ana bayınin yenıleştirilmesine aynlacak. reffeh >e daha çok banş içinde bir gezegen için ortaklar olarak bir araya geüyoruz" dedi. Rusya ile ÂBD'nin çıkarlan- nın birçok konuda kesiştiğını kaydeden Clinton, "aynı görüş- te obnadığınuz zamanlarda da aramızdaki farklıüklan soğuk savaş değil, sıcak banş atmosfe- rinde görüşebUiriz" ifadesini kullandı. Yeltsin ise Rusça olarak yap- üğı konuşmasında, "ABD, Rusya gibi güçlü, ancak zor bir ortak"dedi. Rusya Devlet Baş- kanı, iki ülke arasındaki işbirli- ğini daha dinamik hale getir- mekgerektiğini kaydederek,"iş- birliğünizi ekonomik alanda daha etkin kılmalıyız ve ulusla- rarası alanda çabalanmızı daha sıkı koordine etmeliyiz. Ben, Rusya, Amerika ve dünyanın di- ğer uluslarına sadece böyle ya- rar sağlayacağımıza içtenlikle inanıvorum" ifadesini kullandı. Diğer gündem konulan Nükleer güvenlik, Yeltsin'in BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada dile getirdigi nük- leer silahlarda indirime gidilme- si önerisi Amerikan yetkılilerin- ce "yeterince acık değil" dıye nı- telendi. Eski Sovyet cumhuriyetleri, Moskova eski Sovyet cumhun- yetlen ile yeniden bütünleşme sürecine Batı'nın kanşma- masınıistıyor. Orta Asya petrolleri resmen gündeme alınmamakla birlikte arve görüşmesı sırasında Clm- ton'ın Yeltsın'den, Azerbaycan ile Batılı petrol şirketler arasın- da imzalanan petrol anlaşması- na karşı tutumunu yumuşat- masını istemesi bekleniyor. SUUDİARABİSTAN Muhalefete temizlikharekâtıDış Haberler Servisi - Suudı Arabıstan'da hükümet, muha- liflere karşı başlattığı temizük harekati'nı resmen kabul etti. Suudi Içişleri Bakanlığı, yöne- tim karşıtı 110 kişinin tutuklan- dığını açıkladı. Bakanlık tarafından önceki akşam yapılan açıklamaya göre ıçlerinde önde gelen iki din ada- mının da bulunduğu 110 muha- lif, bir süre önce evierinden ah- narak tutuklandılar. Açıklama- da, muhalif kanadın önde gelen isimlennden olan Şeyh Salman bin Fahd el-Awda ile'Şeyh Sefr el-Hawali, 'dış mihraklarla' bağlantı içinde olmakla suçlan- dı. Bakanhgın açıklamasında, El-Avvda ile Al-Hawali'nin yö- netim karşıtı mitingler düzenle- dikleri, halkı kışkırtıa konuş- malar yaptıklan ve yurtdışın- daki lslam karşıtı 'şüpheli' gruplarla işbirliği yaptıklan ile- ri süriildü. Söz konusu 'şüpheli' gruplann Suudi Arabıstan'dakı huzursuzluk ve anarşiyi körük- lemeye çalıştığı savunulan açık- lamada, iki imamın da 1yi bir Müshonanm karşı obnası gere- ken hareketkr içinde yer aldık- ları' ıddıa edildi. İçişleri Bakanhğı'na göre hü- kümet iki imamı yönetim karşı- ü eylemlerine son vermeleri için uyardı. Ancak iki imam 'eylem- lerini sürdürdüler'. Bunun üzeri- ne Ulema Konseyi'ne başvuran Suudi hükümeti. konseyden lutuklama' yönünde karar çık- ması üzerine iki ımamı tutukla- dı. BOSNA-HERSEK HÜKÜMETİı ^Ambargonun kalkması erteleıısm'Dış Haberler Servisi - ABD - nin Bosna-Hersek hükümetine yönelik silah ambargosunun kaldıracağını açıklamasının ardmdan Bosna hükümeü bu karann birkaç ay ertelenmesini istedi. Bosna-Hersek Cumhuri- yeti'nin BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Büy'ükelçi Şakirbey, ülkesine yönelik uluslararası si- lah ambargosunun kaldınlması için 4 ile 6 ay arasında bir ertele- me yapılmasına taraftar olduk- lannı açıkladı. BM merkezinde bir basın toplantısı düzenleyen Bosna- Hersek temsilcisi Şakirbey, Batı Temas Gnıbu'nun ortaya koy- duğu banş planının Sırplar ta- rafından 15 ekim tarihine ka- dar kabul edilmemesi duru- munda kaldınlması öngörıilen ambargonun 4 ila 6 ay uzatıl- masını "pratik yönden" istedik- lerinı beürttı. Şakirbey, bunun- la birlikte, Sırp ordusunun am- bargonun kaldınlması karşısı- nda girişebileceği büyük saldın- lardan korunmak için de, Bos- na toprağmda görev yapan BM Koruma Gücü UNPROFOR'- un çalışma alanının genişletil- mesi ve etkinliğinin kuvvetlen- dırilmesı gerektiğini vurguladı. Clinton'ın önceki gün Bosna hükümetine yönelik silah am- bargosunu tek tarafb kaldıra- caklanru açıklamasımn ardı- ndan İngiltere ve Fransa am- bargonun kaldınlması duru- munda bu ülkedeki askerlerini çekeceklerini bildirmişlerdi. YENİ GÜ\ ENLİK SÎSTEMÎ ÖNERİSİ Yeltsinnükleer indirimistedi Kızıl Haç yetkilisi Haiti'ye döndüğü için mutluluk gözyaşları döken mûlteci çocuğu sakinleştir- roeye çalışıyor. Cunta döneminde binlerce Haitfli ûlkesini terk etmek zonında kabnıştı. ABD, Hctiti'ckilkkaybmı vercü Dış Haberler Servisi - ABD birlikleri Haiti'deki ilk kayıplannı verdi. ABD'nin Haiti Büyükelçiliği Sözcüsü, AP ajansına verdiği demeçte, Başknet Port-Au-Prince'in kuzeyinde yer alan Villa d'Accueil'de bir Amerikan askerinin ölü olarak bulunduğunu belirttı. Sözcü Amerikan askerinin ölümü ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü ve askerin intiharettiğinin sanıldığını söyledi Pentagon sözcüsü Dennis Box tarafından Washington'da yapılan açıklamada ise olayın açık bir intihar olduğunun belirlendiği buna karşılık olayın ıncelenrnesi için bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. Öte yandan Haiti'deki ABDaskerlerininaçtığıateşsonucu 10 Haiti askerinin ölmesıyle Cap Haitien'de meydana gelen gergin durumun sona erdiği yaşamın ise normale döndüğü bildiriliyor. ABDli askerlerin ise olası bir missilleme saldınyı önlemek için tetikte bekledikleri kaydedıliyor. Dış Haberler Servisi - Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin. yeni bir dünya güvenlik siste- mi önerdi. Yeltsin, bu çerçeve- de nükleer güce sahip beş bü- yük ülkenin nükleer sılahlarda indirime yönelik bir anlaşma ımzalamalan önerisinde bu- lundu. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun açılış töre- nınde önceki akşam bir ko- nuşma yapan Boris Yeltsin. dünyadaki mevcut güvenlik sisteminın çıkmaza girdiğini söyledi. Yeltsin, bu açığı ka- patmak amacıyla Birleşmiş Milletler'in yapısında köklü değişiklikler yapılmasını ve dünyayı 21. yüzyıla taşıyacak yeni bir güvenlik sistemi ku- rulmasını önerdi. Global güvenlik sisteminde- ki çıkmazı aşmak için genel bir silahsızlanmaya gjdilmesi ge- rektiğini söyleyen Rus lider. bu çerçevede beş büyük ülke- nin nükleer silah stoklannda ındınme gıdilmesi için bir an- laşma imzalamalannı istedi. Yeltsin'in önerisi. Rusya, ABD, İngiltere. Fransa ve Çin'in. sahip olduklan nükleer savaş başlıklan ve rampalann- da indirime gitmelerini. nükle- er silah yapımında kullamlan zenginleştirilmiş maddelerin üretimini durdurmalannı ön- görüyor. Öneri, aynca nükleer silah deneylerinin tamamen yasaklanmasını ve gelecek yıl görüşmeye açılacak olan N'ük- leer Silahsızlanma Anlaş- ması'nın süresinin uzatı- lmasını da içeriyor. Rusya lideri. konuşmasında eski Sovyet cumhuriyetleriyle Moskova arasındaki ilişkilere de değindı. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) içinde yer alan devletlerle Rusya arasın- daki bağlann çok önemli olduğunu sık sık vurgulayan Yeltsin şöyle konuştu: "BDT ülkeleriyle geleneksel ilişkiden daha yakın ilişkileri- miz var. Bu, bir kan bağıdır. Rusya'nın ekonomisiv le dış si- yaseti bakımından BDT ülkele- ri birinci derecede öneme sahip- tirler." Rusya Devlet Başkanı Yelt- sin'in nükleer silahîarda indi- rim önerisi. ABD tarafından temkinli karşılandı. ABD'nin BM Temsilcisi Madeleine Alb- right Yeltsin'in önerisini 'yara- tıcı ve ilgi çekici' şeklinde ta- nunlamakla birlikte önerinin incelenmesinin zaman alacağı- nı söyledi. Amerikan Savun- raa Bakanlığı'ndan üst düzeyli bir yetkili ise "VV'ashington prensipte bövle bir anlaşmaya taraftardır, ancak şimdi bunun su-ası değil" dedı. Clinton'ıngafı Dış Haberler Servisi - Clinton. BM Genel Kurulu'nda önceki akşam yaptığı konuşmada bir pot brarak "ABD, Rusya ve Almanya ile biriikte terörist eğitiyor" dedı. Clmton'ın bu itirafı'. BM tutanaklanna aynen geçti. Clinton'ın " Anti terörist faaüyetkrde işbirliği j apıv oruz" demeye çalışırken düinin sürçtüğü sanıhyor. Clinton, terorizme karşı ortak mücadeie çerçevesinde FBI denetimmde Avrupa'da bir polıs akademısı açılacağını ve polislerin nükleer silah ve uyuşturucu madde kaçakçüığı. para aklama ve organize suçiarla mücadeie yöntemlen konusunda eğıtıleceklerinı söyledi. Yapı Sektörü Ankara'da Buluşuyor. YAPI94FUARITURKEYBUILD94 A N K A R A FuarAlanıTel: (0312)31796 60/30 HatHer Gün Saat 10.30-19.00 Giriş 40.000.-TL endüstri merkezi ULUSLARARASI YAP( MERKEZLERI BIRUĞI (UICB) UYESI ULUSLARARASI VAP1 KONSEYI (CIB) UYESI CumhunyetCod 329 Hartnye 80230 BTANBULTEL (0212)24741 85(5 Hat) Telefoks (0212)2411101
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle