09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 16HAZİRAN1992SAU EKONOMI PARA RAPORU BORSA ENDEKSİ Birleşik Mali Sanayi Önceki 3433.50 2390.74 4038.64 Dünkü 3481.64 2401.64 4108.29 Fark(yüzde) 1.40 0.45 172 BORSA 15 HArtUM 1992 Adana Çımen (A) Mana Çtman (C) Atm EkMnmaka Alyon Çımento AülTetett Akomk AkpmantoC) Mna Aiafto HoKdng M*ta> Sanayi Ntayıms Ç«m |BU M a p M a Anadolu Cam * * * «Mtaü Aslan ÇtmentoC) Aygaz Bagfaş Bırtk Tutun (BÛ) MaÇkMte M n ÇanakkaK pmemo Ç**taM ÇımsıO Çutaırova EleMnk )ennrbânk OtntfCam •m ItaMtat Dıtaş DoOan ••*••• DurınOfcct Eczacıbaşı Yatınm Eczacıbaşı Itac fştmncm Ege Endûstn EgeGObre EmekSıoom Enkt Hoftfino Erbyas Bncılık 1 * 1 M l * * Esbank Mt/Utatafaa Rnanstank Gentu öotal Yatınm Gootf-Year Gorbon Işıl (BU) Gubre Fabnkatan Ma*| Mractt Hekta$ Mntyvt B K . ikssat Fîn intema(BÛ) Motor Piston Iznnr D«™ Caük Incaa fartMtaı Kav Ketebe* MoMya Kert&tte İ^Mı ittK Koç Yatnm Kotttea I*na> Tana urta* Kûtafıya Ponalen UteKjrtte •MtaTdna Mvdın Çımento Mam Marmans Mam Ot Manhall Mensıcat Sm Metaş Mmı Nasaş M M ı (Nat«k M ItMtaı NetTynzm M»hCknntD OkanTHsM «nuksa Pman Pettom Petrotant Turran Pınar Sût Pınar Entegre E! Pınar Su PtnarUn Pııraş PftNl Ifld Pofylen Proliio Telra t M Sabatı Yayıncılık Santraı Holding Sarkuysan Sıfaş Sımte* Sttsa S&mez fiömem SunEMrtronft TamSıgorB TDıştur* TetaManic Teletaş Tesan T GaıanoB T*.S*.(Â) T$B(WU58OZ) TJtM.|Q TnKutsan Tûrkye Kaknma ToöjOtom fı& TopratKiJtl MpCB !*•« T*tC» m M TOenr Oötoım IırasPentaj Tûtk Hava Yolan TTuOorg Tuü***(BUİ ÜnytPmMo UpfcSmınk V*f YJhm Oft taM VaUFh lOr TM* fcc« 9800 1460 2 100 52 000 2 100 2300 3.200 I M 10000 7700 3150 U N 1650 6700 ua» 5000 13 500 1300 1750 1JS» U S İ 5500 L4M 8100 4700 1 100 725 ı m 1JM 2550 175 7500 1600 6400 11 750 1M.MM 1 7X 500 1650 5 800 24 000 um 2100 um 2000 1600 300 8 800 2700 725 4tJM «25 4 J M 1 150 12 000 1 550 500 U N 1.70e 2350 2.450 6500 um UJS» 14.500 M.M0 4450 1JM t M 11 750 2.300 175 11250 3 J N 2200 3600 1 450 675 itJSt 450 575 ( M 2 150 155 000 575 1050 9300 475 L33I 550 1.000 1300 600 850 2500 1400 4 J M 850 15 000 175 2 750 700 8900 1550 6800 1800 7300 2650 3950 1100 2 100 10 750 1250 900 İ7M 39O.0M1 17$ 625 KJ 975 1600 950C 7500 U N 11751 i.m to 7700 7600 4JH 575 3700 42» 2650 1150 975 1451 1650 1JH I5İ U M *m 9800 1400 2000 52 000 2 100 0 2900 I J M 9 750 7600 0 5JM 1650 6 700 IM» 4.500 13 500 1300 0 I J M U M 0 L4M 7000 4650 1 100 675 U M 1JM 0 175 7200 0 6200 11 250 155.MI 1 650 475 0 5600 24 000 U M 0 I J M 2000 1 500 750 8700 0 700 4tJM 82S 4.7M 1 050 11.750 0 475 I.7M 1.75* 2 250 0 0 I J M 11JM 14000 M J M 4400 1JM t » 11 500 0 M l 11 250 U M 2 100 3600 1400 625 41JM 425 M l 125 2 100 0 0 1050 9300 5M U M 500 1000 1300 600 775 0 0 4 J M 850 0 t » 2650 675 8600 1 400 6700 0 7300 2600 0 1000 0 10 250 0 900 U M 0 175 625 KS 0 1550 9300 0 ust 1.1M Ml 7600 7500 4.7M 550 3500 0 2600 1150 0 IJM 0 IJM ts iJS) ftfcMk 10000 1500 2000 52 000 2100 0 2 950 I.1M 10250 8000 0 5JM 1650 6900 2 J M 4500 13 750 1350 0 2JM um 0 um 7600 4850 1 100 675 U M U M 0 7 » 7500 0 6500 11 750 1MJM 1 750 475 0 5900 24 000 U M 0 1.700 2000 1600 800 9000 0 725 M J M 850 4 J M 1100 12 250 0 525 I J M 1JM 2350 0 0 L4M 11JM 14 500 » J M 4 400 I J M M * 12 000 0 « 5 11750 J.4S» 2200 3800 1500 650 t«JM 450 M l 7M 2 100 0 0 1050 9800 M l U M 550 1050 1300 625 775 0 0 4.7M 850 0 M l 2700 750 9000 1600 6800 0 7300 2.650 0 1 100 0 11000 0 900 M N 0 4M 625 M 0 1600 9900 0 2.7» MJSt 1.1M «1 7900 7500 4JM 575 3500 0 2750 1150 0 1.7N 0 IJM m* IJM 9800 1400 2000 52 000 2 100 0 2900 I.1M 9750 7 700 0 5JM 1650 6700 U M 4.500 13 500 1300 0 U M 2.300 0 U M 7600 4650 1 100 675 um U M 0 TB 7200 0 6300 11250 1MJM 1650 475 0 5600 24 000 U N 0 J.7M 2000 1600 775 8800 0 700 4 M M 825 4 J M 1 100 11750 0 500 I J M 1 J M 2300 0 0 t w 11JM 14000 M J M 4400 I J M M t 11500 0 M l 11250 U M 2200 3600 1450 625 1 U M 450 M l 7M 2100 0 0 1 050 9300 M l U M 525 1000 1300 600 775 0 0 4 J M 850 0 M l 2700 675 8600 1 400 6800 0 7300 2600 0 1000 0 10 250 0 900 M N 0 m 625 M 0 1600 9400 0 U M 1L2M 1.1M M 7 600 7500 4JM 550 3500 0 2650 1 150 0 1.7M 0 IJM es U M 717 085 640 000 11000 2 100 43 345 0 60 400 I J M 514 500 362 100 0 U M 13 000 1 113 875 51IJM 3200 38 000 151000 0 M7JK 1MJ2S 200 5MJ7I 4500 2 870 000 1000 5500 1 J M I J M 0 M.SM 125 000 0 1627 500 552 850 M M 2150 3000 0 34 000 1000 4J77.77I 0 I J M 1600 2000 297 000 271 000 0 7000 J1JM 36 650 7 J M 26 000 20 800 0 220 400 2MJ74 117JM 226 593 0 0 Z7UM 71.124 109 701 1 U M 9500 1UJM 243.7M 6100 0 75.1M 381 150 1Z4JM 6000 236 400 17 050 229 300 JS.7M 79 412 U M 174JM 1000 0 0 35 000 165 500 I J M 1.14CJM 184.050 28 380 22 000 21000 2500 0 0 U40JM 1 000 0 M J M 18 500 448 490 628 500 32 000 4000 0 2000 53 600 200 6 100 0 28 500 0 274 794 MJM 0 4211M 8920 12.17» 0 12 500 Î7S450 0 OJN 4JM 2MJM IJM 233 766 114 000 114JM 21000 2000 0 95 300 40000 0 M1JM 0 BJM 1&1M M N »fr.Ort. flyst 9860 1442 2000 52 000 2 100 0 2902 MZ5 9 916 7 815 0 5JM 1 650 6 745 ZJ1I 4500 13 604 1302 0 u i i 2.311 0 ZJ13 7450 4732 1 100 675 2 J M U M 0 M l 7395 0 6.403 11622 157.5M 1690 475 0 5 744 24 000 1.741 0 U M 2000 1600 780 8 881 0 707 41.241 826 4.7M 1051 11950 0 500 U 5 1 1.7M 2 313 0 0 J.414 11JM 14 125 14.777 4400 1.MI •57 11791 0 M1 11 509 1J4« 2 116 3664 1450 647 1IJM 449 M l 171 2100 0 0 1050 9 424 M l U » 524 1001 1300 622 775 0 0 4.8*9 850 0 M5 2 691 710 8794 1 414 6 750 0 7300 2636 0 1 016 0 10 687 0 900 U M 0 37S 625 M7 0 1564 9503 0 US4 112M 1.1» Ml 7765 7765 4JP 555 3500 0 2686 1150 0 IJM 0 1.SJ7 Ml U M KOT DİS1 PAZAR Gıma totıare Mryunjs •MpltaMtaf Ttfat M» Tlcant 5 100 825 4 J M 1J.75» 0 800 4 J M M J M 0 800 4.MM 14.5M 0 800 4 J M UM» 0 1230 ıc.oo» 77J75 0 800 4 J M 14.1*2 Merkez Bankası müdahale etmeyince döviz yükseldi: Dolar 7020 TL Piyasada fazlaparakargaşası • Para piyasalan, dün Merkez Bankası'nın müdahalesini^ bekJedi. Müdahale gerçekleşmeyince yurtdışında dolann pa- ritesinin düşmesine rağmen döviz yükseldi. tLKİNAYDIN Para piyasalan, dünü Merkez Ban- kası'nın müdahalesini beklemekle geçir- di. Emisyon miktannın 36 trilyon lirayı bulması nedeniyle oluşan, "Merkez Bankası açık piyasa işlemleri ile piyasa- dan para çeker" beklentisi gerçekleşme- yince yurtdışında dolar mark paritesi- nin gerilemesine rağmen döviz yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde işsiz- kası her an müdahale edebılir beklentisi içine girdi. "Merkez Bankası ve Hazine rekor seviyede olan emisyon hacmini. açık piyasa işlemleri ve Interbank yo- luyla çekerek daraltır ve döviz fazla yükselmez beklentisi" öğle saatlerine kadar gerçekleşmeyince döviz yüksel- meye başladı. Bankalar arası piyasada dolar öğle saatlerinde 6980-6985 lira- dan alınıp satıldı. Sabah saatlerinde scr- best piyasada 6950 -6960 lira arasında lİkoramnınyüksekçıkması nedeniyledış ahrup saülan dolar, 7020 liraya kadar borsalarda dolar pantesının düşmesi iç piyasalarda dövizin yükselişini durdur- madı. Dün sabahın ilk saatlerinden ıti- baren başta bankalar olmak üzere Tah- takale ve para piyasalan, Merkez Ban- yükseldi. Dolara göre daha fazla artan markın fiyaü ise 4480 liraya çıktı. Dön giinlük tatilden sonra mark 100lira, sterlin 320 lira prim yaptı. Dolar ise 6980 lıradan 7020 liraya yükseldi. Bayram öncesi yüksek olan repo ve İnterbank faizleri ise geriledi. Bayram öncesi yüzde 111 olan İnterbank faizi, yüzde 71'e inerken, aylık repo da yüzde 80'lerden yüzde 64'lere düştü. Bu arada bankalar repodan çözülen parayı dövi- ze yönelttiler. Dünkü seansına durgun başlayan borsa, bayram öncesi başlayan yüksel- me trendini sürdürdü. Üç günlük tatil nedeniyie hisse senetlerinin kaparuş fi- yatlannın hatırlanmaması aracı kurum temsilcilerinin uzun bir süre birbirierini gözlemelerine neden oldu. Erdemir his- se senedi tahtastnda görülen canlılık, daha sonra diğer hisse senetlerine de yansıdı. Erdemir hisse senetleri bir ara tavan fiyattan işlem gorürken en fazla hareketlilik kamu ağırlıklı hisse senetle- rindeyaşandı. Bir ara 3509 puana kadar yükselen borsa birleşik endeksi, önceki seansa göre 48 puan artarak 3481.64 pu- andan kapandı. Hisse senetlerindeki or- talama değer artışı da yüzde 1.40 ora- nında oldu. Gözler Hazine ihalesinde Dünü beklentiyle geçiren para piya- salannın gözü şimdi çarşamba günü yapılacak Hazine ihalesinde. Çarşamba günü yapılacak ihalede 6 aylık devlet tahvili faizinin 2-3 puan yüksek tutula- rak piyasadaki anormal pararun çekile- ceği beklentisi içine giren piyasalar, bu gerçekleşmediği takdirde dövizdeki yükselişin devam edeceği düşüncesinde birleşiyorlar. Uzmanlar devlet tahvili faizindeki yükselişe bağlı olarak mevduat faizleri- nin artması tehlikesini kamu banka- lannın önleyeceğini belirtiyorlar. Tüpraş'ta modernizasyon atağı ANKARA (AA) - Türkiye Petrol Rafınerileri AŞ (Tüp- raş) Genel Müdürü M. Ke- mal Işık, rafinerilerde üretilen petrol ürünlerinin kalitesi ile kârlılığıartırmayayönelik"yo- ğun bir yaünm seferberligi" başlattıklannı bildirdi. Işık, "'Yeni yatınmlann ta- mamlanmasından sonra Tüp- raş, kalite ve fıyatta Avrupa rafinerileri ile rekabet edebilir noktaya gelecektir" dedi. Rafınerilerin modernizas- yonu için gerekli yatınmlara başlandığını ve süratle ta- mamlanacağını söyleyen Işık, şöyle konuştu: "Yeni modernizasyon yaü- nmlan kapsamında 1989- 2003 yıllanru kapsayan 15 yıl- lık dönemde kurulacak yeni üniteleri belirleyen yatırım master planı hazırlanmıştır. Bu dönüşüm ve modernizas- yon yatınmlannın parasal karşılığı. ihale aşamasında olanlar dahil 3 trilyon lirayı geçmektedir. Bu çalışma kap- samına gjren ve büyük bir kıs- mına başlanılan yaünm prog- ramı ile ucuz fıyatla ihraç edi- len fuel oil'den, kükürtsüz motorin, jet yakıü üreten dö- nüşüm (hydrocracker) ünite- leri ile aynca yüksek oktanlı kurşunsuz benzin üreten üni- teler kurulacakür. Sonuçta daha kaliteli ürünlerle, daha sağlıkh bir çevre yaratmak he- defimizolacakür." Kemal Işık, Tüpraş'ın Tür- kiye ekonomisindeki yerine değinirken de geçen yıl yurt içi toplam petrol ürünü ihtiyaa- nın yûzde 83'ünün tek başına Tüpraş tarafından karşılandı- ğrnı, yıllık cirosunun da briit 28.1 trilyon lirayı bulduğunu bildirdi. Tüpraş'ın cirosunun bu yıl 45 trilyon lira düzevinde gerçekleşmesinin beklendiğini anlatan genel müdür Işık, "Bu yılki brüt ciromuz 208 trilyon liraya bağlanan konsolide bütçenin yuzde 22'sine karşı- hk gelmektedir" dedi. Işık, bu yıl ürün satışlan yoluyla, kâr üzerinden ödenecek vergiler hariç devlete 20 trilyon lira vergi geliri sağlayacaklannı belirtti. Külçe altııı satışıhızlanıyor ANKARA (ANKA) - Merkez Bankası'nın döviz ve efekü'f pi- yasalannda bankalara ve diğer yetkili kuruluşlara döviz karşı- lığı altın satma uygulamasına basladığı 1989 yıli başından 1991 yılı sonuna kadar Tür- kiye'ye bugünkü kurlarla 26 tril- yon Ûralık külçe altın ithal edil- di. Körfez krizi nedeniyle geçen yıl azalan alün ithalatı bu yıl ye- niden artış eğilimine girdi. Türkiye'ye külçe altın ithalatı 1989 yılı başından itbaren Mer- kez Bankası tarafından konsin- ye olarak yapılmaya başlandı. 1985 yıhnda 269 milyon, 1986- da 94 milyon. 1987'de 121 mil- yon, 1988'deise32milyon dolar olan altm ithalau 1989 yılıyla birükte patlama gösterdi. Külçe alün ithalaü 1989 yı- hnda bir anda bir milyar 58 mil- yon dolara yükseldi. tthalat 1990 yıhnda şimdiye kadarki en üst düzeye ulaşü ve bir milyar 532 milyon dolar oldu. Körfez krizi nedeniyle 1991 yıhnda alün ithalaü 1990 yılına göre önemlı ölçüde yavaşladı. Gecen yı) bir milyar 161 milyon dolarhk itha- lat yapıldı. Uzmanlar 1991 yıhnda alün ithalatında ortaya çıkan yavaşlamayı "Türkiye'ye serbest olarak ithal edilen altın- lar, daha sonra işlenerek ya da külçe halinde, alün ithalatı kısıtlı 1989-1991 yıUan arasında Türkiye bugünkü kurlara göre 26 trilyon iiralık altın ihraç efti. olan özellikle Ortadoğu ülkeleri- ne ihraç ediliyor Körfez krizi ile ortaya çıkan fıili durum bu ihra- catı önemli ölçüde engelledi" görüşüyle açıkhyorlar. Ancak alün ithalatı 1992'de yeniden bir artış eğiümine girdi. Geçen yılın ilk iki ayında 97 mil- yon dolar tutannda alün ithal eden Türkiye bu yıl 112 milyon dolarhk ithalat yaptı tlk iki aylık eğilimin alün ithalaünın geçen yıhn üzerinde gerçekleşe- ceğini gösterdiği behrtih'yor. Böylece Türkiye, altın ithalau için 1989,1990 ve 1991 yıllann- da toplam 3 milyar 751 milyon dolar ödedi. Üç yılda ithal edilen alünın değeri bugünkü kurlarla 26 trilyon lirayı buluyor. Merkez Bankası yetkihleri, 1989 yıhndan sonra alün ithala- ünın "patlama göstermesini" şöyle açıkhyorlar: "Ashnda, 1989 öncesi yıllarda da istaüstiklerde çok az görüşüi- mesine karşı Türkiye'ye önemli ölçüde alün girişi vardı. Ancak bu kaçak yollardan yapıldığı için istaüstiklerde gözükmüyor- du. Merkez Bankası 1988 yıh so- nuna kadar halka külçe alün saüşıru yetkili bir veya iki şube araahğıyla yapıyordu. Ancak 1988 sonunda çıkanian bir ka- rarrftme ile bankalar ve belirle- nen esaslara göre faaliyet göste- recek yetkili kuruluşlann Mer- kez Bankası bünyesindeki döviz ve efektif piyasalannda döviz karşılığı alün ahp satmalanna olanak tanındı." Bankaların "az şube, çok kâr9 dönemi • Bankalar için çok şube çok kâr dönemi kapandı. 1991 yıhnda az şube ve az personelle çalışan banka- lann, personel ve şube başına daha yüksek miktar- lardakâreldeettikleri belirlendi. Ekonomi Servisi - Bankalar- kası olan Türk-Boston Bank da az şube ile çok kâr dönemi başladi. Geçen yıl, az şube ve az personelle çalışan bankalann. Türkiye'nin hemen her yerinde yayılmış şube ağlan bulunan büyük bankalara göre şube ve personel başına daha fazla kâr elde ettikleri ortaya çıkü. Bu so- nucagöre bankaların 1991 yılın- da başlattıklan şube kapatma ve personel azaltma operasyon- lannı hızlandırması bekleniyor. Bankalar Birliği verilerine göre 1991 yıhnda şube ve perso- nel başınaen fazla kân tek şubeli yerli sermayeli mevduat ban- elde etti. Mevduat toplayan yerli sermayeh kamu ve özel bankalar içerisinde birinci olan Türk-Boston Bank, 1991 yıhnda personel başına toplam 592 milyon kâr elde etti. 64 per- 'soneii ve bir şubesi olan Türk- Boston, geçen yılı 37.9 milyar brüt kârla kapattı. Bu alanda ıkıncılığj de 450 milyon lira personel başma. 31.2 milyar lira da şube başına kâr elde eden Finansbank yaka- ladı. Geçen yıl dört şubeyle faa- liyet gösteren Finansbank'ta 278 kişi çahşıyor. 11 şubeli in- terbank personel başına 372 milyon, şube başına 18.1 milyar lira; alü şubeyle çahşan Koç- Amerikan Bank personel başı- na 223 milyon, şube başına 11.7 mılyar lira; 11 şubeli Türk Eko- nomi Bankası personel başına 222 milyon, şube başına 12.5 milyarlira kâreldeetti. Bu "küçük bankalara" karşılık, Türkiye'deki en fazla şubeye sahip olan Ziraat Ban- kası, geçen yıl personeli başına 49 milyon, şube başına ise 1.5 milyar lira kâreldeetti. Bu ban- kalann elde ettikleri kârlar, küçük bankalann personel başınaeldeettikleri kânnçok ge- risinde kaldı. Sümerbank şube başma 292 milyon, Halkbank 204milyon kâreldeetti. Çok şubeli özel mevduat bankalanndan İş Bankası'nın her bir personeli bankaya geçen yıl 27 milyon lira, her bir şubesi de ortalama 533 milyon lira ka- zandırdi. 610 şubeyle faaliyet gösteren Akbank'ta bile personel başına kâr 158 milyon, şube başına kâr ise 2.5 milyar lira düzeyinde kaldı. "Çok şube ve çok personel"- inçokfazlakârhhkgetirmediğini anlayan bankalar, son yıllarda, şube ve personel azaltmaya başladılar. Türkiye'deki tüm bankalar 1990 yıhnda toplam 35 şubelerini kapaürken, 1991 yıhnda bu rakam 78'e yükseldi. 1992 yıhnda özellikle İş Ban- kası ve Yapı Kredi başta olmak üzere bankalann şubelerini ka- patmalan devam ediyor. Tekbaş istifa etti • ANKARA (Cumhuriyet) - Sennaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, görevinden istifa etti. Tekbaş, kurul ba$kanlığını dört yıldan beri sürdürüyordu. Şükrü Tekbaş, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmalarını tstanbul'da devam ettirmesini gerektiren özel nedenlerle, yıllık izninin arkasından SPK Başkanlığı görevinden istifa ettiğini bildirdi. Ziraat Bankası cumhuriyetlerde • Ekonomi Servisi - Ziraat Bankası Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Erol Alkan, Ziraat Bankası'nın Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan'da yerel bankalarla yüzde 50 ortakhklarla banka kuracakJannı, Kazakistan'da ise şube açacaklannı açıkladı. Marbank'tan factoping şipketi • Ekooomi Senisi - Marbank, Fransız Compagnie Financiere de Camondofirmasıile beş milyar lira sermayeh factoringşirketi kurdu. Şirkette Marbank bir milyar, Fransız firma 1 milyar 850 milyon liralık pay aldı. Şirkele 1 milyar 400 milyon lirayla Elia Eskenazi, 500 milyon lirayla Erol Toksöz, 200 milyon lirayla Sandaş Sanayi Ürünleri Dağıüm AŞ ve 50 milyon lirayla Yaşar Varol Sezen de ortak oldu. "Eurofactoring Alacak Ahmı Anonim Şirketi" adı verilen şirketin Istanbul'da faahyet göstereceği, yurt içinde ve dışında şubeler, mümessillikler ve irtibat bürolan kurabileceği behrtildi. Dünya Bankası'ndan kredi • ANKARA (Cumhuriyet) - Dünya Bankası. Türkiye'ye Berke Barajı, tanmsal araştırma ve Hazine veri sistemleri projeleri için toplam 334.2 milyon dolar kredi verdi. Hazine ve Dış, Tıcaret MüsieşarlığVndan yapılan açıklamaya göre projelere ilişkin kredi anlaşmalanyla ilgili belgeler Dünya Bankası Yönetim Kurulu tarafından görüşülerek kabuledildi. Kredi anlaşmalanda 12 haziranda imzalandı. Sanipak'ın yeni tesisleri • Eczacıbaşı Topluluğu'nun ProcterA Gamble ile ortak yatınmı Sanipak'ın, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan yeni tesisleri. 17 Haziran 1992 günü hizmete açılacak. Sanipak, Gebze'deki yeni tesislerinde yılda 600 mil> on hazır çocuk bezi ve hijyenik kadın bağı üretiyor. BANKALAR NE FAİZ VEfiİYOR? (Yüzde) Ziraat İş Bankası Emlakbank Yapı Kredi Akbank Vakıfbank Halkbank Pamukbank Garanti Türkbank Etıbank Sümeıtank Esbank Osmanlı Imar Tütünbank Şekerbank Denızbank Intertank Iktisat Egebank Dışbank TEB Demiıtank Koç Ame Finansbank Tarişbank Türk Sakura Tekstılbank Körfezbank Arap-Türk Marmara lmpexbank TYT Bank Adabank m «atfeH Tl 58-60 57-60 60 57-60 57-60 57 60 60 54 60.5 57-59 fe(W1.5 60 55-58 51 57 59 59 43 59-61 59-60 58 59 56 54-57 56 58 45 59 49 57-59 60 55 60 51 3ay vadei n 69-71 68-70 71 68-70 68-70 69 71 72 65 71.5 71-73 [72-73 71 66-68 69 69 72 72 58 68-70 ro-71 70 71 66 66-68 69 71 51 70 57 71 73 68-71 72.5 69 $ 3.5 2.5 3.75 2.5 2.5 3 3 4 1.5 3.5 5 4 3.75 2.25 4.5 5 4.25 3.5 5.5 5 4 1.5 3 4.5 3 4.5 4.5 2.41 3.75 2.5 5 7 8 6 5.5 DM 6 5 7 5 5 5.5 6 7 4 6 6 6 6.25 5 8 7.5 6.25 5.5 8 9 7 4.5 7 7 75 9 7 7.64 8 7 6 9.5 9.5 7 8 6ay vafeü n 71-73 70-72 48 70-72 70-72 71 73 74 68 73 5 70-73 74-76 73 68-70 70 70 71 73 60 73-75 73-75 73 73 72 58-70 70 73 54 71 60 73 76 55-69 74.5 70 $ 4 3 4.5 3 3 3.5 4 4.5 2 4 5.5 4.5 4.75 3 5.5 55 4.47 4.5 5.7 5 5 1.5 4 5 3.25 4.75 5.25 2.47 4.5 2.5 5.5 8 9 7 6 DM 7 5 7.5 6 6 6 7 8 4.5 7.25 7 5.7 700 6 9.5 8 7.25 6.5 8 10 8 75 5 75 8 75 9.25 7.5 7.59 85 7 7 10 5 10.5 8 95 lyılvadeB n 73-75 71-74 74 71-74 71-74 76 75 80 69 76 5 74-77 80 78 71-74 81 80 77 80 60 76-79 76-77 79 77 73 67-70 71 77 61 74 61 78 80 66-73 77 81 $ 4.5 3.5 5 3.5 3.5 5 4.5 6 25 45 6 55 5.25 3.5 7 6 5.25 55 58 55 5.5 2 4 55 4 5 6 — 5 25 6 9 10 9 8 DM 7.5 65 8 6.5 65 7 8 9.5 5 75 8 9 7.50 65 11 10 8.25 7.5 8.20 8.75 8 55 75 9 7 95 8 - 9 7 75 115 115 10 11 Scalama, bankaların 1990 yılı toplam mevduatlarına göre yapılmıştır Faız değışimlerı ve düzeltme için faks no. 526 60 73-526 60 72 YAT1RIM FONLARI KattKiMoKia* İş Yatınm-1 İş Yatınm-2 iş Yatjnm-3 İş Yatnm-4 İş Yatınm-5 İş Yatınm-6 lntBrton-1 lnterfon-2 lnterfon-3 lnterfon-4 lnterfon-5 Iktisat Yat-1 Iktisat Yat-2 Ikfeaî Yat-3 Iktisat Yat-4 Iktisat Atılım Fon Garanti Yatrım-1 Garanti Yatınm-2 Garanti Yatinm-3 Garanti Yatmm-4 Garanti Yatinm-5 Esbank Fon-1 Esbank Fon-2 Esbank Fon-3 YKB Iftünm F YKBSektörF. YKB Hisse F YKB Kamu F. YKB Likit F. YKBKarmaF. YKB Döviz F. YKB Kapıtai F. YKB Aktif F. Vakıf Fon-1 vakıf Fon-2 Vakıf Fön-3 Vakıf Hisse Vakıf Dünya Vakıf Fon 6 134.140 47.022 35.246 29.030 11488 25.753 96.707 71907 38586 39.258 10.254 85337 69.829 33.256 33.598 22393 104308 36592 25589 14555 13312 104.788 35.128 24579 88.733 72580 86.494 71.735 63325 68.921 31.705 24.437 24.257 72.280 178.698 33.463 20303 31.478 20852 l»W*) 078 0.05 0.79 0.73 0.16 071 069 048 048 0.81 055 075 0.75 075 076 079 065 0.67 0.65 0.66 0.67 0.73 0.73 082 0.77 075 041 1.02 0.71 0.85 0.67 081 -0.89 0.71 065 064 053 -0.16 0.64 16 KabkM Mnti a* Dtşbank Mavi Oişbank Beyaz Dışbank Pembe Tütûn Fon-1 Tütûn Fon-2 Mteuı Fon-1 Mitsui Fon-2 Finans Fon-2 Finans Fon-3 Finans Fon-4 Finans Fon-5 Ziraat Fon-1 Ziraat Fon-2 Ziraat Basak Fon Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Pamuk Fon Pamuk Hisse Emlak Fon-1 Emlak Fon-2 Emlak Imest lmpex Fon-1 lmpex Fon-2 TöbankFon Sûmer Fon Deniz Fon Ege Fon-1 Ege Fon-2 Kalkınma Fon Demtr Fon-1 Demir Fon-2 Tanş Fon-1 Tariş Fon-2 Ortak Fon Türkbank Fon NetPon Eti Fon TSKB Uzman F HAZİRAI» tafia 61319 91 £44 25353 74.320 20524 250.977 29.427 40773 34.699 23.369 22368 39.087 2a428 30317 27.794 38.172 28523 39.270 25324 33.526 25396 11347 31.217 21055 26.187 27.113 32.084 24.482 10.455 26594 25.772 12385 27.246 11.180 21.712 21592 22.460 22513 10.600 1992 D4-TO 0.68 0.77 074 076 072 0.69 0.68 034 078 0.73 078 049 062 065 067 0.69 071 068 065 0.72 068 -tt13 078 083 071 058 063 0.70 0.67 0.72 0.73 077 0.67 050 059 072 072 072 040 MERKEZ BANKASI CINSI 1 ABD Doları 1 Alman Markı 1 Avustralya Doları 1 Avusturya Şılıni 1 Belçıka Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Fin Markkası 1 Fransız Frangı T\ Hollanda Florini 1 İspanyol Pezetası 1 Isveç Kronu 1 Isviçre Frangı 100 Italyan Lıretı 1 Japon Yeni ' 1 Kanada Doları 1 Norveç Kronu 1 Sterim 1 S.Arabıstan Rıyalı KURLARI 16 HAZİRAN DÖVİZ ALIŞ 6851.27 4361.92 5170.66 620.19 212.02 1133.38 1601 14 1295.87 3873.62 69.25 1207 63 4846.34 576.46 54.10 5753.99 1115.66 12729.66 1826.96 SATIŞ 6865.00 4370.66 5181.02 621.44 212.44 1135.65 1604.35 1298.47 3881.38 69.39 1210.05 4856.05 577.62 54 21 5765.52 1117.90 12755.17 1830 62 1992 EFEKTİF ALIŞ 6844 42 4357.56 5093.10 619 57 209.89 1122.05 1585.13 1294.57 3869.75 67.87 1195.55 4841.49 570.70 53.29 5667.68 1104.50 12716.93 1799.56 SATIS 6885.60 4383 77 5196.56 623 30 213.08 1139.06 160916 1302.37 3893.02 69.60 1213 68 4870 62 579.35 54.37 5782.82 1121.25 12793.44 1836.11 SERBEST DÖVİZ CMSİ ABD Doları Alman Markı Isviçre Frangı Fransız Frangı Hollanda Florını IngılızSterlını S Arab Rıyalı Avusturya Şılıni lOOItal Lıretı AUŞ 6990 4460 4925 1315 3925 12930 1840 628 583 SATIŞ 7020 4480 4950 1325 3945 13000 1860 "633 587 ÇAPRA2 KURLAR 1 ABD DOLARI DÜNYA BORSALARI Attının onsu: 342 30 dolar ABD Doları: 1 5700 Alman Markı 126 50 Japon Yeni 1 83101 Sterhnı Petrolün vartll: 21 12doiar MERKEZ BANKASI • Emisyon (10 Hazıran 35 191 • TL İnterbank fatzlen • Gecehk %68 98 • 7Gunluk °o77 İşlem Hacmı 2 500 milyar Bankalarda repo û o6!-64 ALTIN CINSI Cumhunyet Resat 24 ayar altın 22 avar bılezık AUŞ 510 000 550 000 77 500 69 685 SATIŞ 516 000 570 000 77 750 75 400 15707 1.3250 11.0470 32 3150 6.0450 4.2790 5.2870 1 7687 98.93 5.6733 1.4137 1188.50 126.65 1.1907 6.1410 3 7501 1 Stertin: 1 ECU: SDR: SDR: Alman Markı Avustralya Dolan Avusturya Şilinl Belçika Frangı Danimarka Kronu Fin Markkası Fransız Frangı Hollanda Florini jspanyol Pezetası jsveç Kronu Isviçre Frangı İtalyan Lireti Japon Yeni Kanada Dolan Norveç Kronu S.Arabistan Riyali 1 8580 ABD Dolan 1.304-8 ABD Dolan 1.4137 ABD Dolan 9704 89 Türk Lirası
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle