11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16HAZİRAN1992SALJ CUMHURİYET SAYFA 13 ANKARA HAVASIGumhuriyet Ankara Bûrosu Milliyetçi müdür Okullar taule gırerken \ ıl ıçınde sessız kalan velıler. rahatlama havası ıçınde oğretmenlerle ılgılı yakınmalannı dıle getınyorlar Vefa Lısesf nde yaşanan Muammer Ektı olayı da velılcn. şeslennı çıkarmada cesaretlendın> or Ankara Kanul Ocak İlkoğretım Okulu Mudurû Osman Acarda velılenn dert yandığı okul > onetıcılennden bın Geçenlerde gazetemıze gelen bır grup oğrencı velısı, kendısını "milliyetçi" dıye değerlendıren okul muduru Acar'ın bazı kutlamalarda gondere bayrak bıle çekmedığını belırttıler Velıler mudurun mayıs ayı sonunda Istanbul un fethının yıldonumu dolayısıyla duzenlenen bır torende de aynı davranışı yıneledığını v e ustune ustlük bu toren tçın oğrencılerden para toplandığını ılen surduler Velıler, okulda baa oğretmenlenn kız oğrencılere sarkıntılık yaptığıru da onemlı bır sav olarak dıle getırmeyı ıhmal etmedıler. PTFde neler oluyor Uydu ıhalesındekı yolsuzluk nedenıyle gorevden alınan Emın Başer, hemen Cumhurbaşkaniığı Daruşmanlığı'na atandı, ama aradan uzun sure geçmesıne karşın PTT Genel Mudurluğu'ne bır turlu atama yapılmadı 108 bın personehn çalışüğı bu kurumda tum yetkılen genel mudürluğe vekalet eden Velı Bettemır yurutuyor Kurumda, hertürlu atama ve ııakılıseaskıdatutuluyor Bunedenle, yasalann ongorduğu atama ve yukselmelenn bıle gozardı edıldığı öne suruluyor Atamalann askıya ahnması, bakan Yaşar Topçu'nun DHMİ'de Başkentte köpekler yarıştı Başkentte ılk kez yapılan "en gûzel köpek" yanşmasıru, başkanhğını ANAP TBMM Grup Başkanvekılı Mustafa Kalemirrun eşı Betül Kalemlf nın yaptığı Hayvan Sevenler Derneğı duzenledı ArkadaşımızTuran Yılrnaz, Bayan Kalemlı'ye sordu " Eşınıan çok zengın bır sılah koleksıyonu olduğunu bılıyoruz Hatta, kendısı de bu koleksıyonu ıle zaman zaman ovunur Bır - hayvan dostu olarak bu durum sıa rahatsız etmıyor mu 7 " Bayan Kalemlı, eşınm kolekayon merakırun. İçışlen Bakanlığı >apüğı sırada başladığını anımsatarak "Koleksjyonu var, ama eşım hjçbır hayvanı oldüremez Ava gıtmez, boyle bır meralcı yoktur Hayvanlansever Yanı, eşım deçevrecıdır" dedı Bay Kalemh'nın sılah merakırun, İçışlen Bakanhğı gorevınden kaynakîandığıru oğrenınce, ıster ıstemez aklımıza, çevrecılığının de kısa omürlu Mesut Yılmaz hükumetındekı Orman Bakanlığı'ndan kaynaklanıp kaynakldnmadığı sorusu geldı Ancak bu sorumuz, bırbırlenne saldınp havlayan suslu kopeklenn kopardığı gurultude kaynayıp gıtu Kopek sahıbı hanımlann ezıcı çoğunluk sagladığı yanşmaya, Terner, Cocker, Doberman, Kangal, Kanış ve Kurt ansı 16 kopek katıldı Harumlann tüm zarafetı, pıknık sepetlenndekj borek, pasta ve kurabıyelenn çekıalığı, ıkı scvımlı kuçu kuçunun golgesındc kalmaktan kurtulamadı Yanşmanın ılgı odağını, mavı gozlu alaska kurdu ıle kırmızı t-şhırtlu, mavı şapkalı, guneş gözluklu İspanyol Cocker oluşturdu Yanşmanınjunsınde, Vetenner Fakultesı'nden bın çerrah, dığen ıç hastalıklan uzmanı ıkı oğretım uyesının yer alması da dıkkatımızı çektı Nedenını, junnın başkanlığını da >apan, Prof Dr Doğan Aslanay'a sorduk Yarutı, şöyle oldu "Burada, özellıkle. hayvanlann dengesız beslenme ya da çeşıtlı hastalıklar gıbı etkenlerle, ırklanrun özellıklenru tam anlamıyla taşıyıp taşımadıklannı olçut ahyoruz Tabıı, 30 yıldır bu ışle ılgılendığımız ıçın de hayvanı ılk goruşte, bu ozellıkJenru hemen anlıyonız " Aslanay, bu tur yanşmalann bır amacının da özellıkle çocukjara hayvan se\ gısmı aşılayıp "topluma ılende bırer canı yetıştırmeyı onlemek" olduğunu soyledı Ancak bu amacın ne kadar gerçekleştığı konusunda bıraz kuşkuya kapıldık Çunku, yanşma ıçın getınlen ıkı kangal ıle bırdobermanınçıkardığı gurultu, özellıkle kuçüklere korkulu anlar yaşattı Yanşmayı kazanan mavı gozlu Alaska kurdu ıle t-shırtlu, şapkalı ve guneş gözluklu cocker oldu Alaska kurdunun sahıbı, Mobıl'den emeklı Erol Baykara Raskı adındakı olduğu gıbı PTTye de bır başka akrabasını getırme ısteğıne bağlanıyor PTTçalışanlan, kurum ıçındekı kadrolaşmalarda, bakandan yana umutlannı kesmış durumda Şımdı. tum umutlar, yonetım kurulu ıçın beslenıyor DYP'blenn atandığı yonetım kuruluna gozlennı çevıren kurum çahşanlan, bakanın ANAPdonemı burokratlarla çalışmayı yeğledığını duşünup şu yorumu yapıyorlar '"DYP ıktıdar olunca bır baktı. kendı kadrosu 12 Eylul unınu sıyası varlığın kadrosuna katılmış Onlardan yararlanmaya kalkıştı Bu yaklaşım, koltuksever4eğılımlıburokratınhoşuna gıtü Fakat onlar, ılk vehnımetlennı unutmadıklan ıçın onun talımatlannı dınlıyor Şımdı PTTyı yonetım kurulu yoneür kuralı yeruden canlanıyor Yeru üyelenn adama ış değıl, ışe adam ılkesıyle yeru kadrolan oluşturması umudu fıüzlenıyor Eskımış. çurumuş burokrat yenıden karamsarlaşıyor Gun baüyor, koprulenn alündan çok sular geçıyor, yozlaşmış burokratın koltuğu sallaruyor " köpeğını, ıkı aylıkken Amenka'dakı oğlu getırmış Şu anda ıkı yaşında olan Raskı'nın ozelhklennı sıralarken "kesmlıkle saldırgan değıl lnsanlan ısırmaz Sakın bır hayvandır Alaska'da kızak çektığı ıçın çok guçlu Sıcağı hjç sevmıyor Karabayılıyor"dıyor Tek sıkıntılan, Raskı'ye eş bulmakta çekılen guçluk Baykara, Raskı'run bır eşının de Istanbul'da olduğunu duyduğunu, ama nerede ve kımde olduğunu bılmedığını soyledı Yanşmaya katılan kopeklenn çıkardığı tum gurultuye karşın, sakınlığını sonuna kadar korumayı bılen Raskı'nın fıvatının.ABD\ieyaklaşık 200-250 dolar olduğunu da oğrenıyoruz Yanşmanın maskotu halıne gelen güneş gözluklu Bubble'ın sahıbı. mımar Yıldız Yuksek Soyleşırken Bubble'ın. terbıyesı hakkında da bızzat gözleme dayalı bılgı sahjbı oluyoruz Yıldız Hanım, elındekı un kurabıyesını uzatıp "ayağa kalk" dıyor Bubble, arka ayaklannın uzennde yukselıyor Sonra "otur" dıyor, oturuyor "Yat" dıyence, boylu boyunca uzanıyor yere Bır komut daha, Bubble. kafasını da koyuyoryere "Surun" komutu ıle Bubble, başlıyor, askerler gıbı alçak surunmeye Son olarak da patısını uzatıp tokalaşıyor Hatta bır ara, ıkı patısını de kullanarak sevgısını perçınlıyor Bayan Yüksek, "kopek beslemek çok guzelbırduygu" dıyor "Hıçyalnız kalmıyorsunuz. çok guzel bır arkadaşlığı var Sonra bıraz zorunlu da olsa her sabah,onunlabırlıkteyuruyuşyapmak gıbı guzel bır uğraş sarubı oluyorsunuz" dıyesurduruyorsozlennı Başka ozelhklennı de oğrenıyoruz Terlık, gazete gıbı bazı eşyalan getınp goturuyormuş Bın at, dığen bebek, ıkı oyuncağı ıle oynamayabaşılıyormuş Sonra evde bır kopeğın bulunması. guvenhk duygusu venyormuş En guzel yonudeevesıksık uğra>an seyyar satıcılann ayağını kesmış Ikı saate yakın suren yanşmanın sonunda, Haskı ve Bubble'ın dışında, Eda Derth'nın Pepe sı. Devnm Guneşsoy'un Aşın'ı ve Emıne Çokuk'un Dost'u. bırer kupa ve madalya ıle odullendınldıler Hay vanlan Koruma Derneğı'nın kopeğı Dany, Yusuf Şahın'ın kangal turu Şımşek'ı ıle Murat Arguler'ın Lak>'sı de jun ozel ödulünu aldılar Yanşmaya kaülan köpekler, uçer kutu ıthal kopek mamasının da sahıbı oldular KüHür • Sanat aaa •« a» • aao aı »7 Yılmaz Guney Gözğyla Con Çekıten Çaliflalar UİIre* • • •• S U R U TARIKAKAN MEÜKE 0EMİRAĞ TUNCa KURTİ2 Yö««tnı«r ZEKİ ÖKTEN SaMrye: YIIMAZ GÜNEY Ortaköy 0KM (ÎS8 69 17) 13 00 15 30 18 00 20 30 REKLAM FİLMİDAĞIT1MINDA »••• 249 50 33 AIDATMA II 00-1100 1İ0O-1700-1930-2145 IIM»)F MD0* (337 01 78) IU0-I3JO15JO-I7 30-19 30-21 30 AKDENİZ r ^ [ 1 H 74) 12.0O-1415UJ4-18 45-2I.0O BAHÇIVAN •akrtır İMC1UJ (572 M 39i 1500 17.00-1900-21 15 KUZENİM VIHNY H»byı*S(247 6315| 11 30-14 15 1700-19 30-2145 DOORS tumıatıumıçM «er*0n KTO€UI (2SI 32 40) 1200 Iİ00-U 00-2100 9 1/2 HAFTA p«s5AfH 3(516 2SM) I I 00 1130-16 (»18 30 21 00 I r r ^ s DUMTA (249 93 i 1) !2J» 14.15-1(30-1145 2115 TANRIIAR ÇILDIRMIŞ 01MA1I || II.001130-UOO.IJJ0 2I.OO EVDE TEK BAŞINA tdufkty İKKÜ (572M 39) I I 00-1100 NİNJA KAPLUMBAĞALAR II HasAUHMKçıooursnıtıo U4t«y »5(334 00 SOIl 100 OMEN IV SHVVARZENEGGER HAFTASI Kadıköy AS Sineması (336 00 50) COMMANDO TOTAL RECALl CumotltsSc* Pazor ftnmkt PREDATOR TERMINATOR • Cımo-Çorsoml» ftnarles Seonslar 13.30-16.00-I8.30-21,15 ÇAGRI 16 HAZİRAN İŞÇİ ŞÖLENİ Katılan Sanatçılar 1. Grup Kızılınnak 2. Ortakoy - Ayşe Gulen Halk Sahnesi 3- Metin Kahraman -i. Grup Yorum 5. Kangal Çağdaş Halk Oyunları Ekibi Folklor Ekipleri Slayt Gosterisi Misafir Sanatçılar Hasan Gulum Ouzgun Akyol Bahartın Aymelek Adnen Yurftaş Alı Rıza Kuçukosmanoglu Huseyın Kaplan Hatıce Gorgu Tertıp Komıtesı Beleclıye Iş 2 No !L Şube Sekreter Otorrob Iş Topkap Şub«s Orgutlenme Sekreten Kavel Baştemsıicıs Işçı TUMTIS Isl Şube Sekretei Beledıye Iş 1 No lu Şube Yonet m Kurulu Uyesı TeK Gıda Iş Sendıkas ı No lu Şube Başkan Fıy»ü 5.0OO TL. Yer : Abdi Ipekçi Kapalı Spor Salonu Zeytinburnu Saat : 19.00 - 23.00 arası Tarih : 16 Haziran 1992 Salı (Buguıı) KİM KİME DUM DUMA BEHIÇ AK PİKNİK PtYALE MADRA ÇİZGİLİK KÂMİLMASARACI AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KFMAL U>KH4!\ KIRSES gcuefee oKuRbığuckı zd^«n biRtiR GARFIELD jm DAVIS ÇEKİRDEK ÇOCUK YUVASI VE KULÜBÜ 2-6-12 yaş çocuklarına YÜZME — KİL — REStM — SERAMİK — DOKUMA — BATtK uzman denetiminde RESİM ve eğitim çahşmaları... YAZ PROGRAMINA BAŞLAMIŞTIR. ÇEKİRDEK ÇOCUK YUVASI ve KULUBU Suadiye: Göztepe: 372 86 53 386 09 73 KIRALIK BODRUM Sahıbınden Şışlı'de kıralık bodrum katı - 200 dolar 249 87 38 HARBİ SEMIH POROY TARİHTE BUGÜN MUMTAZ ARMAN 16 Haziran MfLTON'/NKITAPİARI YAKlLDt! 166O'TA 8UGUM, ÜMLÛ W JOHM M/CTOAf(ıMfLrr*/') YAKILMAK U2£l££ C£Uj4rA Hff O&- OL4A/ MfcTOM, 1642 'O£ ÇfKrfA/ tÇ Ş CSOMlA/eU. 'ıAJ YAMfNPA YER. AtM/Ş- 77 BU MUCAO£L£ SOAtUHDA, M/LTOM'lN OA KAT'LD/6/ PÛKfTSN tf£ P&£S8/TTEgY£fJ MEZ.- HEPLE&NE 84ĞU OLAMC4,e tCAZJNM/Ş, KGALr Ct ANGUK4NO4S KAYSErMfÇrf O A&4DA, tN- SiLraeE KGAL/ r CNASCES PA /PAM ECXLM/Ç- 77. f66O'7>1 YEMDEM MEŞGur/YET Ğ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle