30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 29 EKİM 1996 SALI 16 SPOR UEFA Kupası'nda gözler Avni Aker ve İnönü Stadı'ndaki rövanş maçlanna çevrildi Trahzon ve Beşiktaş tur peşmdeSpor Senisi - Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığımız bugün, futbol umuz da yeni bir bayram yaşamaya hazırlanıyor. UEFA Kupası ikinci tur ilk maçlannda avantajlı skor yakalayan iki temsilcimiz Trabzonspor ve Beşiktaş, rövanş maçlanna bu akşam çıkıyorlar. Kupadaki ilk heyecan Trabzon da. Bordo-Ma\ili takım Almanya'nın Schalke 04 takımıyla 1-0 kaybettiği maçın rö\anşına çıkıyor. A\ni Aker Stadı'nda Trabzonspor Schalke 04 Mrhat Osman Okan Nemsadze Töhjnay Hasan Şota Iskender Ûnal Ortan Hamı Lehmanr ünke Lataı MüSer Andertefigge Max Nemec Dooley litoder ttm VVılmots Stat Avnı Aker • Hanenv Enc Blareu ıBelçıka • Saat. 18.15 SHOVV TV ıCanlt) • Schalke'ye 1-0 yenilen Trabzonspor 18.15"te, Varşova'yla 1 -1 berabere kalan Beşiktaş ise 21.00'de tur için sahaya çıkacak. Trabzonspor'da Ogün ve Abdullah, Beşiktaş'ta da Sinan kart cezalısı oldukları için forma giyemeyecek. Beşiktaş Legia Varşova Ftecep &kan Mehmet Mrmıç Rahım Aipay tenitov Ssüar Sergen Amoxachı Ertugrul Jalorcha Sdrsea Stanıec Max SzavotuEskı Zieitnskı Mosor Kaoprzak Sednsz : Czytoer Nemec Mlmots Stat Inonü • Hanerr G Canstantın ıRcnaryaı • Saat: 21 00 SHOVV 1\ 'Canlı başlayacak karşılaşmanın saati 18.15. Karşılaşma Shou TV'den naklen ekrana gelecek. Trabzonspor'da Ogiin \ e Abdullah ın kart cezalısı olması teknik direktör Şenol Güneş'i düşündürüyor. Güneş'in Ogün'ün yerine liberoda Tolunay'ı oynatacağı. Abdullah'ın görev aldığı sol tarafa da Orhan'ı yerieştireceği kesinlik kazandı. Bu arada Hami'nin sakatlığının geçmesi ve Schalke karşısında oynayacak olması Bordo - Ma\ ili camiada sev ınçle karşılanıyor. Aynı kupadaki 2. temsilcimiz Beşiktaş ise saat 21. 00'de Polonya'nın Legia Varşo\a takımım ağırlayacak. Deplasmandan 1-l'lik beraberlikle dönen Sıyah - Beyazlılarda kart cezalısı Sinan yok. Antrenmanda sakatlanan \e durumu hızla iyileşen Erkan'ın oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Nasıl tur atlariar Trabzonspor'un Schalke karşısında tur atlaması için en az 2 farklı galibiyet yakalaması gerekiyor. Trabzonspor'un 1-0'lık galibıyeti maçı uzatmaya götürürken gol yenerek elde edilecek tek farklı galibiyet. beraberlikte \e mağlubiyette Bordo - Mav ililer kupaya veda eder Beşiktaş ın Yarşova karşibinda alacağı her türlü galibiyet temsilcimizi 3. turJ taşır. Golsiiz beraberlik Beşiktaş'a turu getirirken 1-1 'lik beraberlikte karşılaşma uzar. Diğergollü beraberlikler ve her türlü mağlubiyette Beşiktaş kupadan elenir. SON DAKİKA Trabzon'un kozu HamiÖMERGl'NER TR.\BZON-Trab- zonspor bugün Schal- ke 04"ü 2 farklı yene- rek tur atlama ama- cında. Yönetim. teknik kad- ro. taraftarlar ve Bordo-Ma- vili formayı g/vecek futbol- cular bugün turdan başka bır şey düşünmüyor. Büet fiyatlan Saat 18.15 te başlayacak olan maçla ilgili A\ni Ak- er'degüvenlikönlemleriart- tınlırken. yönetim karşılaş- maya ilginin fazla olnıaM için bılet fiyatlannı düşür- dü. Buna göre maraton tribün biletlen 500 bin. kale arka- sı büetleri de 250 bin liradan satışa çıkartıldı. Kapalı ve numaralı tribün biletlen ise 4 milyon lira olarak belir- lendi. Breams Trabzon 'da Karşılaşmayı yönetecek Belçikalı hakem üçlüsü ile birlikte Trabzonspor'un es- ki Teknik Direktörü l'rbain Breams da Trabzon'a geldi. UEFA Kupası rö\anş ma- çı Trabzonspor için bir "ka- der maçı" olarak nitelendi- riliyor. Trabzonspor Alman- ya'dakı ilk maça giderken istanbulspor ile oynamış. berabere kalarak liderligi İs- tanbul'da bırakmıştı. Bu maçın rövanşı öncesi yinc İstanbul'da Fenerbah- çe'ye yenilmesi. Trab- zonspor'un bu maçta turatlamasını gerektiri- yor. Yönetim Kurulu. taraf- tarlara çağn yaparak Fener- bahçe yenilgisini unutmala- rını. Av ni Aker Stadı "na ge- lerek takımlarını destekle- melerini istedi. Bu arada Schalke'ye kar- şı forma giyecek golcü Ha- mi. muhakkak bırgol ataca- ğını söylerken. kendisine yardım eden Schalke 04 ku- İiip doktoru Armin Laııg- horst'a teşekküretti. Hami bu olayi büyük bir centilmen lik olarak nitelen- dinrken Langhorst."Ha- mi'nin sakatlığı dizindeki bir çekmeden doğmuştu. Kendisini oradan yola çıka- rak tedavi ettim. Durunıu- nun çok i> i olduğunu sanıyo- rum" dedi SON DAKİKA Taraftarla üçüncü tura ASENA OZKAN Beşıktaş Teknik Direk- törü Rasim Kara, bu ak- şam Legia Yarşova ile oy- nayacakları tanhı maçta futbolcuları kadar. trıbünlen dolduracak Sıyah-Bevazlı yan- daşlara da güvenıvor "İnönü Stadı'nda m nadığımız maçlar- da gol yemmp. aD\oruz"dıyen Kara. >ozlerını şoyle surdürü- yor: "UEFA Kupası'nda oyna- dığımu 5 maçta en avantajlı Son haftalann başaniı isimleri Mrmiç >e Amokachi. Beşiktaş'ın Legia karşısındaki en bihük ko/lan olacak. UEFA'dan Türk takımlanna 'gözaltı' ZÜRİH (Cumhuri>et) - UEFA Dısiplin Komitesi. Türk takımlannın Avrupa kupalarındaki maçlannı yakın takibe aldı.UEFA özellik'le perşembe günü Parc De Princes Stadf ndaki Paris Saınt Germain- Galatasaray maçını "> iiksek riskli' maçlar kategorisine alırken bukarşılaşma için 2 gözlemci göre\lendirdi. Türk sevircilerin deplasmandaki maçla'rda da olay çıkardığı belirtilirken istanbul'daki Beşiktaş-Legıa Varşova \e Trabzon daki Trabzonspor-Schalke 04 maçlannda da •güvenlıV uygulamasının en ufak a\rıntiMna kadar ınceleneceği öğrenildi. UEFA yetkılıleri y aptıklan açıklamada. "G.Saray"ın A\ rupa'da bü> iik se>irci potansiveli var. Paris'tekl maça da en a/ 10 bin Türk se\ irci gelecek. Fransızlann da uluslararası maçlardaki potansivelleri düşünülürse maçın önemi ortava çıkar. Ola> çıkmaması için Fransı/ \etkililer uvanldı. A> nca Türkler arasında yasa dışı pankart açılmaması için de kapılarda gereken kontrol yapılacak"dedıler. Ayrıca Pansteki maç ıçın I urk seyircilere ayrılan 4500 bıletin tükendiği bildınldı. Türk sevircilere fazla bilet satılmasını önlcmck ıçın de bilet satış noktalarmda kinılik sorularak satış vapılıyor. Ne \ar ki maç gününe kadar özel baglantılarla Türklere \erilecek biletin 10 bıne çıknıasının da gündemde olduğu bildirildi. Legia geldi Spor Servisi- Beşiktaş'ın LEFA Kupası nda rakıbı Legıa Varşova. dün askeri bır uçakla lstanburaueldı.\'arşo\atakımı- nı. Beşiktaş Basın Sözcü>ü A)- dın A\a\dın \e menaıerı Kadir Akbulutçıçeklerle karşıladı. Ay- dın A\avdın. ilk maç sonrası çı- kan olavlan ve HikmetÇetin'tn arabasına yapılan saldınlan anımsatarak. "Bizleri. kendi e\- lerinde demir çubuklaria karşn lamışlardL ama biz onlan çiçek- lekarsılıjoru/ve>enerek2Önde- receğjz-dedi LegıaVarşovaKu- lubu Ba^kanı ArturMazurekıse ılk maçtakı bırkaç kışının taşkın- lıklannı tüm tarafiarlara mal et- menın yanlı^ olacağını belırte- rek. -Dostlukiçindebir90daki- ka olacağına inanıvorum. Bura- \a Beşiktaş'ı \enmek için geldik \e >eDeceğjz"^eklınde konuştu. Varşova takımıvla birlikte çok az >av ıda Polonyalı taraftar da kar- şilaşmayı ızlemek ıçın geldi. deplasman skorunu Le- gia\arşma karşısında el- de ettik.Golsüz beraber- lik bizim3'üncü hırageç- memize \etecek. Ancak Beşiktaş'ın ojun anla>ışt defans olma>acak tek hedefinıi/ maç başında atacağı- mı/ bir golle rahat nefes almak. Legia karşısındaki en bıivük a\antajımız ise İnönü Stadını dolduracak35bin taraftarunız." Sıvah-Bevazlılar inönü Sta- dı'ndj Legia \'arşova ile oyna- vacakları UEFA Kupası 2'n- ci tur rövanş maçında saha- dan golsüz eşıtlıkle dahı ay- nlsalar. 3'ür.cü tura yükse- lıp. y.i >11lık kulüp tanhınde bır ılkı daha gerçekleştıre- cekler Beşiktaş bugüne de- ğın Avrupa kupalannda oy- nadıgı toplam 53 maçta 13 yengı. 30yenılgı aldı. lOkez ise sahadan eşıtlıkle ayrıldı. 5i karşılaşmada 44 gol atıp attıgının ıkı katını vedı. Sıvah-Beyazlılar 10 kez Şampıvon Kulüpler Kupa- sı'nda. 6 kez Kupa Galıplen Kupası'nda. 4 kez de UEFA Kupası "nda miicadele edip toplam 88 golü fıleiennde gördüler Legia Varşova ma- cınm son hazırlıklannı dün \apan Beşıktaş'ta sakat fut- bolculardan Rahim ve Ser- gen oy navacak duruma geldi. Erkan ıçın son karar ise tek- nik dırektör Rasım Kara ta- rafından maç öncesi venle- cek. Aynca öncekı maçtan san kartları bulunan Ertuğnıl. Recep.Ali veMehmet de 3 tur maçlan düşünülerek kart görmemelen ıçın uvanldı. G Ö R Ü Ş / MAHMl'T SERT Kulüpler ve Cumhuriyet Büyük spor kulübü olmak. kitleleri peşinden sürük- lemek yalnızca oyun alanlarında kazanılan başarılarla oianaklı değildir. Içinde yaşadığı toplumun değer yargı- larına sahıp çıkıp gerektiğinde lokomotif rolünü üstle- nebilecek cesareti ve akılcılığı göstermek önemli ölçüt- lerdendir. Fenerbahçe kulübü de toplum olarak yaşa- dığımız -gerek sosyal gerekse siyasal- çalkantılı günle- rimizde Atatürkçü düşünce etrafında birleşmemiz ge- rektiği düşüncesini, maçlara çıkarken taşıdığı pankart- larla her hafta vurguluyor. Kulüp idarecileri, söyleşilerin- de bu konuya dikkat çekerek önemli bir görev yapıyor- lar; sporun yalnızca kol bacak sallamak ya da bir topun peşinden koşmak olmadığını, anlamlı bir biçimde ser- giliyorlar. Bu yıl Cumhuriyetimizin 73. yılını kutluyoruz. 73 yıl bı- rakın bir ulusu bir insanın yaşamında bile kısa bir za- man. Bu kadar kısa birsüre içerisinde M. Kemal'in ön- derliğinde. Türk ulusunun kendini yeniden yaratması ve tüm eksikliklerine. yalnışlıklanna karşın, bugünkü dü- zeye ulaşması. mucizeden çok ulu önderin, cumhuri- yetı kurduğu bilimsel düşünce ve özgürlük ilkelerinin sağlamhğıyla, ulusumuzun bunları benimsemesinin göstergesidir. M. Kemal'in "Yaşamdaengerçekyolilimdir"b\çim\n- de günümüz Türkçesiyle söylenebilecek deyişi; çağdaş dünyada yerini almaya hazırianan -ve günümüz Türki- yesi'nde savaşımını sürdüren- Türk ulusunun uygarlık yolundaki yönü ve yöntemini göstermektedir. Öte yan- dan ulu önder, "Egemenlik kısıtlamasız ve koşulsuz ulu- sundur" diyerek genç Türk ulusunun kendi geleceğini kendisinin belirleyeceğini, ulusun üzerinde hiçbir gücün olamayacağını açıkça ortaya koymuştur. Atatürk devrimlerinin temeli, özgürlük. bilimsel düşün- ce yapısı ve demokratik yönetim ilkeleri üzerine otur- maktadır. Bu temel ilkelerdir ki Türklere, ulus kimliğini kısa zamanda kazandırmış: kurulduğu ilk günlerden be- ri Cumhuriyet'e karşı çıkıp yıkmaya çalışanlara karşı. dimdik ayakta kalmıştır. Ancak unutmamak gerekirki Cumhuriyetimizin kurul- duğu ilk yıllarda yapılan ilerici atılımlar, ne yazık ki daha sonraları aynı hızla sürdürülememiştir. Erdal Atabek'in "Türkiye buna layık mıydı?" başlıklı bir yazısında sap- tadığı gibi. "...yeni bir ulus yaratırken, uygulanan haklı politikalar, sonraki yıllarda toplumbilimsel bir çözüm- leme ve birleştirme sürecine dönüştürülememiştir: kül- türel az gelişmişlik, geleneksele duyulan özlemi 'din devleti kurmak' noktasına taşımış, modernliğe duyu- lan isteği de Amerikan taklitçisi yuppilerle simgeleştir- mek biçimine getirmiştir". Atatürk devrimlerinin özgürlükçü, bilimsel düşünce yapısına sahip, demokratik yönetim ilkelerinin etrafın- da bütünleşip toplum yaşamımızın her noktasında bu- nun savaşımını vererek, din sömürüsü yapan gerici güç- lere karşı Cumhuriyetimize sahip çıkmalıyız. M. Kemal Atatürk'ü biçimsel çerçevesinden çıkartıp onun ilerici, yenilikçi kısaca devrimci düşünce yapısını genç kuşaklarla, geç kalmış kuşaklara yaşam felsefesi yapmak başlıca uğraşımız olmalı. 73. yıl hepimize kut- lu olsun. Kcnncıkçıı: Cıınıhurivet Çınan - Özer Ozunkııyu G, Saray hedef büyüttü Sampiyonlar Ligi B. Hakan çok Un ıtula. MUSTAFA ERSOY Avrupa Kupa Galıplen Kupası'nda Parıs Sa- ınt Germaın'leovnayacagı maç öncesi Altav kar- şısında 8-1 'lik skoruyla büyük moral bulan Ga- latasaray'da hedef büvüdü. San - Kırmızılı takı- mın teknik direktörü Fan'hTerim. Avrupa Kupa Ga- liplerı Kupası'nda fınal.lıgdeveTürkıyeKupa.M'nda da şampiyonluğu hedefledıklerını söyleyerek "Aynı zamanda B.Hakan'ındagol kralı olmasını arzuluyo- rum.Takım olarak büyük bir çıkış içerisindeyiz. Bu- nu sürdürmek en büy ük hedefimiz" dedi Son haftalann başaniı ısmı B. Hakan da fornı gra- fıklerine dikkat çekerek "Paris Saint Germain'i ele- yeceğimize inanıyorum.Tekyapmamız gereken fazla ha\ava girmeden aynı ııvununıu/u sürdür- mek" dedi G. Saray Yönetım Kurulu. Sarı - Kırmızılı futbolcuların Parıs Saınt Germaın'ı elemelert halınde 10'ar bin dolar prım v erme- y ı kararlaştırdı. San - KınnızıMlann genel sek- reten ve basın sözcüsü Ateş İ'nal Erzen. ger- çekGalatasaray'ın ortayaçıktığını söyledı. Erzen. Pa- rıs'te kendilerıne 4 bin bilet ayrılan taraftarlanmn desteğiy le Parıs Saınt Germaın karşısında kesınlıkle tur atlayacaklarını da sözlerine ekledı. Bu arada Mıllı Takım Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Florya Metın Oktay Tesıslen'ne gelerek G Saray "a Pans Saınt Gemaın maçı önce» başarı dıleğınde bulundu. Denızh'nın Tugay'ın durumu hakkında da bilgı aldığı öğrenildi. F. Bahçe'nin para hesabı Denizli: Önce tur sonra San Marino ARİF KIZIL^ ALIN (A) Mılli Futbol Takımı Teknik Direktörü Musta- fa Denizli, A\ rupa kupala- nnda mücadele edecek Türk takımlanna moral \enrken "Tu- ru geçin, birlikte sevinelim" dedi. Kocaelispor'dakı görev ini bıraktık- tan sonra sadece (A) Millı Futbol Ta- kımı için çalışmava başlayan Denizli. uzun yıllar sonra 4 takımın birden Av- rupa kupalannda mücadele etmesinin. milli takımı daolumluyönde etkileye- ceğını savunurken "Bugün.Beşiktaş\e Trabzonspor'dan. çarşamba Fener- bahçe'den. perşembe de Galatasa- ra> "dan başarılı sonuçlar bekliyorum. Türk halkı futbolla y ine büyük sev inç- leryaşayacak. Kupalarda elde edilecek başanlar. San Marino maçında milli takımımıza da moral kavnağı olur" açıklamasını yaptı. G. Saray'ın son lOgündeki "farklT futboluna da değinen Denizli. "3 maç- ta 18 gol atan Galatasaray 'dan perşem- be günü Paris'te aynı başarıy ı bekliyo- ru/" dedi. Kadro açıklanıyor 10 kasımda San Marino ile oy naya- cağı Dünya KupaM Grup Eleme maçı- nın aday kadrosu. Avrupa kupası maç- lan sonrası açıklanacak.Denizli veeki- binin Tugay'la Kemalettin'e de şans \erecegiöğrenildi. Denizli. "\eniisim- lerolabiiir. Milli takımın kapıları her- kese açıL İsim sö\ lemem doğru olmaz. Kadro 3 gün sonra kesinleşecek" dedi. HİLMİ TÜRKA\' Avrupa Şampı- von Kulüpler Kupa- sı'nda ülkemizi temsil eden Fener- bahçe. Manchester L'nited ile grubundaki dördüncü maçını oyna- mak üzere dün Ingilte- re'ye gitti. Ligdeki Trabzonspor galibıyeti ile yeniden mo- ral bulan San-Laci\ertli- lenn. uzun > ıllar kendi ;>a- hasında Avrupa Kupala- nnda > enilgi yüzü görme- yen rakibi karşısında işi hay li zor. teknik Direktör Laza- roni. Atatürk Havaala- m'nda hareketten önce yaptığı açıklamada. karşı- laşmanın kendileri açısın- da çok zor geçeceğini ifa- HAFTANIN YORUMU / ADNAN DÎNÇER Birincı lıgte hafta G.Sa- ray'ın. Müthiş bır oyun ve çıkışla başarılı olmaya devam edıyorlar. Moral ve taktik açıdan üst düzeyde görüntü içindeolan Sarı-Kırmızılılar Altay'ı rekor bir farkla yenerken Hakan, Arif ve Ha- gi yine şov yaptılar. Asıl dikkatirni çe- ken ''baskının'' uzun süre ve başarılı olan uygulanışıydı. Terim sezon ba- şından bu yana çalışmalarının takıma yansıdığını görmekte. Bu da bir teknik adamın en büyük mutluluğucİLr. Ha- kan'ın bu formu ile borçlu olduğu Te- rim'i unutmaması ve yanlışlarına dön- memesini tavsiye ederim. F.Bahçe ise Trabzon'a karşı geçen yıldan bu yana süren şans fakiörünün de yanında tuttuğu üstünlüğürü yine korudu. iki takımın mutlaka kazanmak için çok süratli oynadığı derbi ile Trab- zon Rüştü'yü aşamazken Şota iyi fut- bol oynamasına karşın son vuruşlarda yetersızdi. Ama yetersiz ve kıl tlenmiş Trabzon karşısında Boliç ve Saffet go- lü unutmuşlarken son saniyede yeni- Cim-Bom'un Zafer Günleri ien golde Tank'ın uyanıklığı ve beceri- si kadar Trabzonspor'un da büyük ta- kıma yakışmayacakhatasıyatıyordu... Orta alanda Kemalettin'in etkili oyu- nu ile golün sahibi Uche her zamanki gibi ülkemizin ve bana göre yarın da dünyanın en iyisi olmayı sürdüren ze- ki ve sinsı çıkışı ile golün sahibi olarak Fenerbahçe'yi kurtardı. Beşıktaş'a gelince. Yorgun ulaştıkla- n Gazıantep'te ağır bir sahada bir haf- ta farklı yenilen rakıbının karşısında çok zorlandı. Amokachi'nin ilk kez çok et- kilı olamadığı karşılaşmadaCoulybaly skoru tayin etti. Kaçırdığı goller dikkat çekicı idi. Mrmiç'ın de başarılı olması Beşıktaş'a puan kazandırdı diyebilirım. Ancak bu takımlarımız bu hafta bızlerı Avrupa Kupaları'nda en iyisi ile temsil edecek ve ulusumuzu ayağa kaldıra- caklardır. Ligde Sarıyer kazandı. Samsunspor ve Kocaelispor gibi haftayı avantajlı bitirdi. Ama Antalyas- por'un farkiı yengisi ve karşı atakta Bülent ile Cafer'in oyunları haftanın dikkat çekici başarı- sı idi. Zeytinburnu ise sezon başında hazırlıksız olmanın ve Antalyaspor'un da yaşadığı lige "beklemediği halde'' çıkışının önlemini almamanın sıkıntısı- nı çekiyor. Sürekli futbolcu ve teknik adam arayışında geçen bir sezon ya- şamaları söz konusu. Bu durumda 10 kişi ile oynayan Samsunspor'u tarafsız sahada zorla- yamadıfar ki bu onların kaçırdığı önem- li bir avantajdı. istanbulspor çok zorlu bir karşılaşma sonunda Kocaelispor'a yenildi. Ama Ankaragücü kadar aldığı puana sevinen bir başka takım ola- mazdı bu hafta. Çünkü favori Gençler- birtiği'ydı. Düzeltme: Önceki günkü 'Maç 90 dakikadır' başlıklı yazımda F Bahçe'nin gol ortasını yapan futbolcu Okocha olarak yazılmıştır. Yanlışı. Tarık' olarak düzeltır özür dilerız. CÖRÜNÜM HAFTANIN TAKIMI: Galatasaray HAFTANIN FUTBOLCULARI: Uche (Fenerbahçe). B. Hakan (Galatasaray) HAFTANIN HAKEMİ: A> han V'ücebilgiç (Fenerbahçe - Trabzonspor I HAFTANIN KARMASf: Mrmiç (Beşiktaş). Mirkoviç ı Kocaelispor). l; che (F. Bahçe). Gökmen (Ankaragücü). Arif (G. Saray), Serkan I Samsunspor). Tugay (G. Saray). HagilG. Saray). Cafer (Antalyaspor). B. Hakan (G. Saray). Donev (Sanver). de ederken " Raki- bimizin gücü belli. Biz,onlara karşı iyi oynamanııza rağ- men kaybettik. Şans yü/denıiz çok düşük'*dedi. Fenerbahçe'nin lngilte- re kafile^inde Tajfun, Müjdat Selahattin, Ke- rem, Mustafa Katip bu- lunmuvorlar. Danimarka- lı futbolcu högh'ün bü- yük olasılıkla oynamaya- cak olması üzerine Brezil- yalı teknik adam kadroya Sedat,Benhur ve Aygün'ü de dahil etti. Grupta sadece birpuanı bulunan F. Bahçe için bu maç birbakıma "parama- çı'olacak. Sarı-Lacivertli- ler. Manchester Unıted karşısında berabere kal- malan halinde 575 bin İs- viçre Frangı. yaklaşık 43 mılyann sahibi olacaklar. Kazanmaları halinde ise bu paranın iki katını ala- caklar. Manchester United ile y ann gece oynadıktan son- ra perşembe günü îstan- bul'a dönecek olan Sarı- Lacivertli kafile burada yapacağı bir günlük çalış- madan sonra îzmit'e hare- ket edecek ve Kocaelispor ile lig maçını oynayacak. Kemalettin'in san kart cezalısı olması nedeniyle bu karşı laşmada yeralma- ması Teknik Direktör La- zaroni'yi hayli düşündürü- yor. Lazaroni'nin şimdiki adayı Mustafa Doğan gö- rünüy or. Ancak maça daha dört gün gibi uzun bir za- man var. Bu süre zarfında neler olur bilınmez. Erbakan'm 'hatır' maçı Spor Senısi-An kara Kar- ması. Nijerya Milli Takı- mı'nın yedeklefıyle bugün Ankarada dostluk* maçı oy- nuyor. Atatürk Stadfndaki karşılaşma saat 14.OO'te baş- layacak. Başbakan Necmettin Er- bakanın Afrika gezisi sıra- sında iki ülke takımları ara- sında 29 Ekım Cumhuriyet Bayramfnda milli maç ya- pılması yolunda alınan karar üzerine yapılacak maç, Av- rupa kupaları nedeniyle, •Başkent karmalan' maçı- na dönüştürüldü. Nijerya Milli Takımı da Türkiye'ye Av rupa'da oynayan futbolcu- larından yoksun kadrosuyla geldi. Maçı Başbakan Erba- kan. Nijerya Spor Bakanı Jim N'Obodo v e çok sayıda mılletvekilinin ızlemesi bek- lenivor. Cünün icinden • Türkiye Birinci Bayanlar Voleybol Ligi'nde yapılan maçta Beykoz. Altmyurt'u 13- 15, 15-11. 15-9 ve 15-5'lik setlerle 3-1 yendi. • Spor-Toto'nun 12. hafta- sında. 13 artı I bılen iki işti- rakçı 1 mılyar2l9milyon 139 bin 381 "er lira ıkramıye ka- zandı. 13 bılen 6 kişi 645 mil- yon 426 bin 731 er lira. 12 bı- İen391 kişi ise 13 milyon 205 bin 662 er lira ıkramıye ala- cak. Ayrıca Spor Loto'da 8 bı- len çtkmadığı için 52 mılyar 830 milyon lira devrettı. Bu hafta Spor Loto'nun, dev ir ile birlikte 70 milyara ulaşması beklenıyor. • İzmir'de sona eren Ulus- lararası Cumhuriyet Kupası BınictlıkYarışmalan'nda Bel- çikalı Guido Bruynınx 2 bi- nncilık. 2 de ikincilik kazan- dı. B İngiliz ^ergi memurlan, ln- gılterede hazıran ay ında yapı- Fan Avrupa Futbol Şampiyo- nası'nda para kazanan yaban- cı oyuncuların peşine düştü. V'ergı daıresı başta Almanya olmak üzere diger Avrupa ül- kelerinde top koşturan futbol- cuların. gerekli vergıy i ödeyıp ödemedıkleri konusunda bir soruşturma başlattı. I Profesyonel Tenisçiler Bırliği'nin(ATP) açıkladığı 'Dünya Sıralaması'nda Pete Sampras birıncılıği elde etti. Ayrıca Sampras. ATP'nin "Kazanç Listesinde de 1.930.372 dolarla ilk sırayı al- dı. • 30. A\ rupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda ikinci dev- renın ılk maçını Hırvatistan'la yarın yapacak olan A Mılli Basketbol Takımı, hazırlıkla- nnı Ankara'da sürdürüvor. DÜZELTME Bülent Buda'nın Zaferi Kahramanlar Kazanır baş- lıklı yorumunda yer alan 'Zafer kanlannın altmdan kahramanlar geçecek' biçi- mindeki cümleyi. Zafer tuklurınm altmdan kahra- manlar gelecek ' diye dü- zeltir özür dileriz. TV'de Spor TRT3 19J0 2. LIÜ Dosyası. 21JO Pota. ShovvTV 18.15 Trabzonspor-Schalke 04 (Naklen). 20J0 Başlama Vu- ruşu. 21.00 Beşıktaş-Legia Varşova (Naklen). 21.45 in- terstar Sampiyonlar Liai Özel. 8P0R-T0T0TUWİİ SIRA 1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 13 14 15 16 MAÇLAR Trabzonspor Sanyer Zeytınbumu Gazıantepspor Kocaelispor Fenerbahçe Bursaspor Gençlerbırlfğf Antalyaspor Samsunspor Galatasaray Istanbu'spor Vanspor Ç. Dardanel Ankaragücü Denızlıspor D.Ç.Karabük Bakırkoy Goztepe Bucaspor Y Afyonspor Alanyaspor Ç. Rızespor Şekerspor Sıırt K.H.YSE Malatyaspor EGO Ankara K.H. Batman Petrol Mardın Yalova m (9) I 1 8) |8) |5J <2; (6) (13) (12) (7) (D (11) (16) H 5; (14) (17) (3) (5) (4) (6) \ı ı (101 (2) |7) (10) (5) (101 (161 (2) (17-) (4) F Karagunruk(16) TAHMİN 0-2 0-2-1 1-0 1-0-2 i 0-1 1 1 1-0-2 1-0-2 1 2-0-1 1-0 1 1 L0T0 TAHMİNİ 5-9-10-13-17-23-24-25 2-7-8-1 1-14-23-25-26 4-9-1 1-15-19-20-24-27 4-5-7-1 1-14-22-23-25 3-9-11-14-19-25-30-32 1-3-8-10-15-19-23-25
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle