27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
29EK1M1996SAL CUMHURİYET SAYFA 11 HAYVAJNLAR ıs\niı GILGEÇ Deniz SOM litenet: http://jnwfimiUm.tT/Xn ifefctfonft posta: [email protected] Tefe 0.212.512 05 05 Fckg 0.212,512 44 97 Ataturk'ün Bursa'da yaptığı konuşma E zanınT ur< ;e okunmasına Şu- bat 1933 - e Bursa'da bır grup gerıcı ka-sı çıkıyor Gosterı ' 1 anındc bastırılıyor Mustafa Kemal Atatür* 3ok onemlı bır olay değıldır" değereraırmesı yapmasına karşılık Bursa'yî ç dıyor Cumhurbaşkan Ataturk, "Olaya ozel bır onemle eğılrıtnız, dının sıyasete ya da herhangı b Kişkırtmaya vesıle edılmesıne hıç nısamaha etmeyece- ğımız n bır dahaar aşılması ıçındır" dı- yor Açılan soruştırra sonucu bır savcı, bıryargıç ve muftugorevınden atınıyor. gostenye karışan "5 kışı tutuklanıyor Ataturk, Bursa aa<atıldığı bırakşam yemegınde, sıyası aihımıze daha son- radan Bursa Nutkj' olarak geçen bır konuşma yapıycr Alper Sedat Aslantaş ve Baskın Bıçakçı 'Popule- Sıyası Deyımler Sozluğu 'nde(lletışım Yayınları), Bursa Nutku'nun ılk kez, Bursalı gazetecı Rı- za Ruşen Yücer'ın 1947'de yayımla- nan ' Ataturk'e Aıt Bırkaç Fıkra ve Ha- tıra" kıtabında yer aldığını belırtıyor 1949 yılında Demokrat Partı nın Izmır toplantısında "Bursa Nutku" ılk kez okunuyor 1958 yılında Cumhurıyet Halk Partısı'nın yayın organı Ulus ga- zetesı 'Devrımcı Gençlık" başlığı ıle nutku yayımlıyor vp gazete hakkında soruşturma açılıyor Ve ışte Ataturk'un Bursa Nutku Turk gencı, ınkılâplann ve rejımın sa- hıbı ve bekçısıdır Bunların lûzumuna, doğruluğuna herkesten çok ınanmış- tır, rejımı ve ınkılâpları benımsemıştır Bunları zayıf duşurecek en kuçuk ve- ya en buyuk bır kıpırtı ve bır hareket duydu mu, bu memleketın polısı var- dır, jandarması vardır ordusu vardır. adlıyesı vardır demeyecektır Hemen SESSİZ SEDASIZ NVRİKVRTCEBE mudahale edecektır Elle, taşla, sopa ve sılahla, nesı varsa onunla kendı ese- rını koruyacaktır Polıs gelecektır, asıl suçluları bıra- kıp, suçlu dıye onu yakalacaktır Genç "Polıs henuz ınkılâp ve cumhurıyetın polısı değıldır" dıye duşunecek fakat asla yalvarmayacaktır Mahkeme onu mahkûm edecektır Yıne duşunecek "demek adlıyeyı de ıslah etmek rejıme gore duzenlemek lâzım " Onu hapse atacaklar Kanun yolun- dan ıtırazlarını yapmakla beraber ba- na, Ismet Paşa'ya, Meclıs'e telgraflar yağdırıp haksız ve suçsuz olduğu ıçın tahlıyesıne çalışılmasını kayırılmasını ıstemeyecek Dıyecek kı, "Ben ınan ve kanaatımın ıcabını yaptım Mudahale ve hareketımde haklıyım Eğer buraya haksız olarak gelmışsem, bu haksızlı- ğı meydana getıren sebep ve âmıllerı duzeltmek de benım vazıfemdır'" Bayram kutlaması umhuriyet Bayramı artık bir yandan resmi torenlenn dışında sivil orgütlenn düzenledikleri torenleıie kutlanıyor. Ote yandan yurttaşlann 29 Ekim nedenıyle bırbırlerine kutlama kartı göndermesi de giderek yaygınlaşıyor. Bu kartlardan biri: "Yüce Ataturk; senden özür diliyoruz ve biliyoruz ki, bugün, sana küfredenler ve ona çanak tutanlar, dün yurtlarınm işgalıne göz yuman, ulus olma bilincinden uzak, yaşadığımız topraklann tarihini ve geleneklerini reddeden, kâbeyi koruyan Müslüman Osmanlı askerini İngilizlere uşaklık yaparak arkadan vuran, Arap ümmetçiliğinin takıyyeci uşaklandır. 29 Ekim Cumhurıyet Bayramınız kutlu olsun." Mert Alı Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Konuşmaktan yazamıyor Kenan Evren, Samsun'daki Ataturk anıtını parçalatmıştı C umhurıyet doneaıırt>n ılk . yontuculanndan 84 yaşındakı Hakkı Atamulu anılannı "Yontularım" kıtabında toplamış Istanbul Unıversıtesı nın bahçesındekı Ataturk ve Gençlık anıtı gıbı bırçok anıtta ımzası bulunan sanatçının Samsun'daki İlk Adım anıtına ılışkın anısı oldukça ılgmç "Yontunun açılışından bır yıl sonra Kenan Evren, Samsun'a gelmış L Cıhan Demırcı 'den T> \ F O R I Z \| U A K Bovle bır hukumetle cumhurıvetı ancak sıvah ba\rak asarak kutlamaliMz' Anıtı gorunce, 'Bızım geleneğımızde çıplak fıgur yoktur, kaldınn bunları' demış Kenan Evren boylece, bana en buyuk kotuluğu ve hakaretı yapmış oldu Çapsız gorevlıler, hemen fıgurlerı kaldırmış Bunları parka. sonra da bır barakaya koymuşlar Yargıya başvurduk. yargıç davayı reddettı ve 'Istersenız, Guzel Sanatlar Genel Mudurluğu'ne dava açabılırsınız' dedı 'Bız Valı ıle anlaşma yaptık, Genel Mudur ıle değıl' dedım Bu çırkın durum, gazetelere de haber olarak yansıdı Gazetecıler benımle konuştular Ne var kı sonuç sıfırdı Yazarlara Kenan Evren ıçın soyledıklerımı gene soyleyeceğım Senın geleneğınde çıplak yoksa yontu da yoktur. Herkese yaiancı Ataturkçu'dedın Bu sozlerı sana gen gondenyorum Aklının ermedığı şeylere burnunu soktun. Turkıye 'ye yaptığın buyuk kotuluklere bır de bunu ekledın Ankara'dakı Guven anıtı çıplak Afyon'dakı anıt çıplak Nejat Sirel'ın Malatya'dakı Ataturk anıtındakı gençler çıplak Benım istanbul Unıversıtesı onundekı anıtımda yer alan gençler çıplak Bunlara ne Ataturk, ne ismet inönii. ne de Celal Bayar karıştı Şımdı belkı Marmans'te ne ıduğu bellı olmayan çıplak kadın resımlerı yap/yordur'" Evren'ın şu sıralar Marmarıs'te ne yaptığı bılınmez ama onun peşınden gıdenlenn ne yaptığı bıiınıyor Omeğın İ.Melih. sanata tukuruyor 1 2*3 •• 7S (3M«I) TiYATRÇTEKf "NÂZIM HİKMET VATAN HAİNİ"?? 26 Efcm den ıcbaren MARTI SANATEVI nde Curnartesı 15 » Çarşamba 20 » Tiınel Beyoglu Tel (0212)293 81 37 Kültür Sanat ııanlarınız ıçın 293 89 78 (3 hat) Bütün acı re zorluklara tefressüm edmır/ardı.. M'ET BINOCHE OIMER MART1NEZ amdaki SüvariJEAN GIONO 2 1a 153; 1S45 21 30 1200 1530-1845 21 45 11 00 1330 1600 1900 2' 30 I995 Um% a İTİ Yfl«nMEII-1996 CtSM El İYİ fİLM-MÛZİITÖKTMEIHUIlSU 'B*r Sınema Bcj Yoprtı" PROTESTO (LA HAINE • NEFRET) Yonetrnen Mathjeu Kassovıtz Isletın*: BELGE FİIM 10212) 252 25 25 EURHUCES iıt KaüulanyfaBeyoglu ALKAZAR (293 24 66) I 2 00 I 4 I 5 I 6 30 I 8 45 21 00 Kadıkoy AS (336 00 50) I I 30 14 00 J6 30 I 9 00 2 I 30 Erenkov APOLLAN (362 51 00) 12 00 14 30 17 00 19 30-21 30 RÜSTEMJATUM "HALAMIN STAND UP'LARI" Pazar 19.00/Pazartesi 21.00 Kenter Tıyatrosu Halaskargazı Cad No 35 Harbıye Tel (0212) 246 35 89 247 36 34 Bdeller gtşe ve Vakkûrama magazafannda ISTANBUL BUYÜKŞEHIRBELEDIYESI ehir Tiyatroları 2 9 E K 1 M ' d e n İ T İ B A R E N HARBIYE CEP TIYATROSU'NDA Yahya Kemal Beyath KENDÎ GÖK KUBBEMİZ Yazan SonmezATASOY Sahneye koyan Engın ULUDAĞ Sahne asarımı Nurullah TUNCER illustrasyon Rıfkı DEMİRELLİ Muzık duzenı Hıtay DAYCAN OYNAYAN: Toron KARACAOĞLU BIUET SAT1ŞLAR1 BA$LAMI$T1R OTUN GUNLER1 SALI I ) M PEB. 15 00 CUMA. 15 M BİLET SAT1ŞYERLERI Ş«hır Tıyurolm g^esı ıle C^tDİ, Huzur Gfr"n Gaziosnunp^a, UmrvHyc KsdıkOY magazalan ve ICadıkoy Hzldun Taner (Merfcu gtfesınde BOLVADIN ICRA MUDURLIGU'NDEN ILANEN TEBLIG Sa_M I W ' M Alacaklı H Ibrahım Kjntarci \ek \\ ^^u^tafa Ozkal- At\on Boı\lu Fber Toprak Sana\ı (Hjsin Hııse>ın Çoprenl Kon\a > olu * m -Bohadın Macağın nıtan "5 000 000 -lıra aMİ jlj^ak 30 000 -lıra bırıkmıi} 'u75 taızı 40 000 -lırj ıhtıvatı hauz gıderı 7 5 O^OOOO-dranın ı^levcuek n~^ taızı itra gıdcrı ve Aı utretı ıle tahsılı Scnet \e tanhı 31 "" 19^2 lanzını 24 i 1992 \ade tarıhlı ^ ukanda numaraM alataklısı \c borçlusu vazılı 8 8 1992 tarıhınde vapılan Kra takıbındc borçlma ornek 163 odcmc emrının \ehaczın ılanen tebliğıne karar venlmekle \ ukanda sa/ılı borç \e niasrat- jn ı^bu odeme emrının tcblıgı tanhınden ıtıbaren ^0 gun iı.ınde odemenız takıbın davanagı -.enet kambno senedı nıtelıgınde değıUe 2^ gun ıçındo nıer le şikavet etmenız takıp daCanağı ^enet altındakı ımza NJZC aıt değılse \ıne bu 2^ gun iı,ınde avrıca \c at,ıkı,a bır dılekvc ıle tetkîk iTKruıne bıldırmenı? ksı takdırdekambıvo^enedı altındakı ımzanın sizden sadır savılaı.dSı ımzanızı haksız\ere ınkareder-,enız takıp koııuvu alaca|ın suzdeonu orjnında pj- i ı.ezaMna mahkum edıletegınız borçlu olmadıgını/ »e\a borcun ıtfa \e\a ımhal eclıidığı \e\a alacağın zanıan a^ımi'ia uğradığı \eva \etkı hakkında ıtı- ızınız \arsa bunu Nobeplensle bırlıkte 25 gun ıı,ınde tetkık meruıne bır dılekı,e ıle bıldırerek meaıden ıtırjzınızın kjbulunedaır bır kjrjrgctıımedışrınız ıkdırde tebrı nrava dt\ jnı olunacaûı uıraz edılmedıgı \e bor», odcnıiKdığı takdırde ^0 gun ıı,ınde "4 maddeve gore nıal besanında bulunmanı/ bulun- ıazsanız hapiNİe tazMkolunacagınız hn, nıal be\anmda bıılunmaz \e hakıkateavkın bevanda bulunur>anıza\rıca hap^leı-ezalandırılatagınız a\ rn.a \u- mda \azılı adresınızde bulunan 2^0 K\\ lık dırek tıpı tratonuz haczedılmı» u - U 1996 tarıhınde vapılan venı kıvmet takdırınde 621 0O0 000 lıra de- •r takdır edıldıâı 10ı da\et kaaıdı verıne kaım olmak uzere ılanen teblıs olunur 0f< IO199ftBa;>ın I M30S ÇIZGILIK h.AMIL M\S\R\CI r <&> A \ HARBİ SEW/// GADDAR DAVLT MRIKIRTCEBE TÜA/JMi^LB* &ÖGSÎM/OS G 6 Üte 6ÜLE- } £>/t£ 0EVOEAI O/İJSB.S/M ?. BULUT BEBEK MRUÇIFTÇİ o'Joâyg^ MIRMIRLAR ı Cı R DI RAR TARİHTE BUGUN \ıi\rr\z ELMA Seyahat Acentası 29 Ekim CUMHURİYETI'N İLÂNL 23£KlM 1323'TE, T8MM, CUMHue/rET YON£T1- MlA/f OMAYLAHIIÇTI BlR GECE ONC£, MUST4FA KEMAL (ATATÛ/ek), 8AZI ARKACHŞLQ& V£ /S- MET PAŞ/tÇtNONu) ILE UAZIRLA&ĞI Y/ISA öuee/S/A// $IMOI MEcuse sa/vayoepu. BU, CUMHUHlYET YONETIMI ILE ILGIUYOı. "yA- ŞAStN CUMHUt&YEr'Se£.LSXI VE AUCtŞLAGM ÖNERI ONAYLANfYOR,<4KC>fNMA/ O/l MUS- TAFA t£EMAL,İLK OJUUURgAŞIcANI SEÇILİ- ITViOü. BU TVPLANTTyA KAT7LAM 1S9 MlL- LETVEICILlNDeN 158'lNlN OLUMLU OYU JLE GZGÇEKLEŞrtRlLBU SEÇlMPBKI TEJİ FA/?K U OY, MUSTAFA KSMAL '/A/P/ . ÇefaM££R.~. CUMHUZBAŞKAULIĞINA SEÇILDIĞI S//SAM HENUZ 43. YAÇINDA BULUNUYOGPU• • Assos un tam zamant igece ulafim Assos Akropolgezısıdahılkıfibası * Terrace Motel <P *50C0000 T L * Sıdar Pansiyon M 8,830,000TL Onur Topariak rehbertıgırde Assos'ta Ekstra Günlük Turlar Ulaşım oğleyemeğı rehberlık Cahıl. "> OML 1-KazOağı 27 EWm 2-Truva 28 Ekim yi herpazar2 200 000TL 13 Ekim: Kara Surlan ve Gtıney Haliç / 20 Ekim: Galata IstıklalCad 81/1 Beyoğlu IST Tel 0212 249 52 11 Fax 0212 293 20 76 KURUCAŞILE KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN 1995 9 KaıarNo 1996 15 Karar Tanhı 0608 1996 Da\acıOrmanGenel \ludurlugu\ekılı -\\ ŞuleKa\aklı.da\alılar Emı- ne \ksov \e arkada^lan alevhıne tespıte ıtırazdaıası ıkame e> lemı^ olııp mahkememızde >apılan açık vargılama sonunda da\anın kabulunc karar \erıldığı. Kuruca^ıle ılçe^ı Omeıîer mahallebi 158 ada lOpaı^elde kayıt- lı taşınmazın kadastrote^pıtmın ıpt<ılı ıleoıman ^asfıvfa Hazıneadına ta- pu\a tescılıne kaıar \erılmış. ancak da\alı Zonguldak lepeba^ı Malıalle- bi nufusuna kaşıtlı Yakup \e Emıneden olma 1945 d lu Saadettın Kara- bulut un tum aramalara rağmen adreü te<pıt edılemedıgınden \e teblığ edılemedığınden karaı teblığı \enne kaım olmak uzere ılanı ıle ılan tan- hınden ıtıbaren 15 aun sonra kararın keMnleı>eceSi ılan olunur Basın 1I3307
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle