25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 12 EKIM 1996 CUMARTESİ 14 KULTUR üzikuyuşturucudanvazgeçmiyor Cumhur Canbazoğl ıMUZIK •Geçmişte dinsel ayinlere uyuşturucu bulaştığı biliniyor. Modern toplumlarda da kollektif transa en yakın ortam genelde rock konserlerinde var, buna bağlı olarak rock konserlerinde uyuşturucu yaygın. ABDde uyuşturucuvlamucadeleeden NARAS (Ûlusal Bılım ve Sanatlar Akademısı) adlı kuruluşun en çok uğraştığı kışılenn muzısyenler olduğunu. gençlen kolay etkıleyebılen muzıkçılerden uvuşturucu kullananlara konser ızın vermeme. albumlerını yayımlatmama gıbı vaptınmlar getırılmesını savunduklannı sık sık vazdık Turkıye'de de gostenme gıren Trainsporting fılmının uyuşturucu kullanımını korukledığını soyleyen NARAS, kamuovunu uvanık tutmak ıçın bugunlerde vıne oklannı muzısvenlere çevırdı 50'lerden ben sağlık kuruluşlarıyla muzisvenlen karşı karşıya getıren polemığın ne olduğunu, uyuşturucuyla ve uvancıvla muzığın bır arada nasıl gıttığını ıncelemek ıstıvoruz bu hafta Geçmişte dınsel ayinlere uyuşturucu bulaştığı bılınıyor Modern toplumlarda da kollektıf transa en vakın ortam genelde rock konserlennde var, buna bağlı olarak rock konserlennde uvuşturucu yaygın Rockçılar en kanzmatık fıgurlerden bın, sahnedegıtannı vakarken metafonk şekılde kendını mahveden, gıtann en ıyısı Jimi Hendm NoFuture felsefesı Jerr> Garciave Grateful Dead ın bınlerce havranlığıyla LSD alarak çıktığı beş, altı saatlık emprovızasvon uçuşlan, muzık ve uvıışturucunun nasıl ıçıçe geçtığının çarpıcı orneklerı Muzıkçilenn çogu uyuşturucu ve uvancıvı. ılhamt davet eden en ıv yol olarak gorujor. bu maddelerbılınç duzeyını geliştınyor, duygulan yoğunlaştınyor. kullananı motıveedıyor \ncak ılhamın >alnız uvuşturucu \e u>ancıda saklı olduğu savı kesınhkle vanlış Hele hele eroın gıbı, ınsan ruhunu sefılleştıren ağır bır uyuşturucunun ılhamla uzaktan yakından alakası yok Ünlü uyuştunıcu kurbanlan Uyuşturucudan olen unlu muzıkçilenn lıstesi uzayıp gıdıvor 3 Temmuz 1969'da alkol ve uyuşturucuvu bır arada alıp havuzda boğulan RollingStones'un gıtanstı Brian Jones, 18 Eylul 1970'de Londra'da uyuşturucudan zehırlendıkten sonra kusarken boğulan Jimi Hendru, 4 Ekım 1970'de bır otel odasında eroın, tekıla \e valıum kokteylıne kurban gıden Janis Joplin, 2 Şubat 1979'da bır partıde aşın doz eroınden veda eden Sex Pistols'un basscısı Sid Vicious, NKRAS'ın en çok kullandığı ıs>ımler lıstesınde yer alıyor 3 Eylul 1971 'de kuvette olu bulunan \e eroın kurbanı olduğu soylenen Jim Morrison, buyaz 12 muzık akımlan> la başbaşa ılerleyerek donemlere • damgalannı vurdular geçmişte 5O'lı vıllarda Beat kuşağının sembollerınden bırıydı manhuana BobLhlan'ın Beatles'ı bu u\uşturucuya alıştırdığı soylendı Bır sefennde Bob Marle\'nın yaşamı boyunca 300 kılodan fazla manhuana kullandığını belırtmesı buyuk sans.as.yon >aratmıştı Manhuana son donemın muzık akımlannı da etkıledı "Rap'te Cvpress Hill. "dubta On l Sound, •trip hop'ta Massive \ttack. 'ambient'te de Orb bu volun en tanınmış ısimlen oldular 1943de Isvıçrelı kımyager Albert temmuzda redrum (murder'ın tersı) adlı yenı bır uvuşturucuyu denerken aşın doza mağlup olan Smashing Pumpkins'ın klavvecısı Jonathan Mehain . 23 Ekım 1995"te yıne aşın dozda eroınden olen ve turne otobusunde cesedı bulunan Blind Melon'dan Shannon Hoon'la kurbanlar lıstesi uzatılabılır Son olarak Pantera nın bolıstı Phil Anselmo'nun da aşın doz eroınden olurken doktor mudahalesıyle kurtuldugunu ekleyelım Muzık dunyasında uyuşturucunun bırçok çeşıdı yaygın. bunlardan bır bolumu Hoflfmann'in bulduğu LSD ıse 60 lı vıllarda hıppı hareketı çerçevesınde Grateful Dead ve Jefferson Airplane'nın onculuğunde kıtlelere yayılmıştı LSD'yı anlatan en tanınmış parça ıse Beatles'ın Luc> in The Sk\ \\ith Diamondsdı LSD PinkFlovd.Soft" Machine. psıkedelık derken genış bır kıtlev ı etkıledı V uzyılın başında şarlatanlar tarafından ABD'de 'sihirii tabletler' dıye pazarlanan kokaın caz ve blues camıasından buyuk ılgı gormuştu 70'lı vıllarda ıse dısko muzık kokaını Tupkjye'de her 'mal'moda benımsedı kokaını bestelerınde kullananlar arasında Eric Clapton (C ocaıne) Da\ id B<wie{ Statıon to Statıon) ve John Cash (Cocaıne Blues) vardı •\mteiamin ve ectasv gıbı haplann babası ıse Ehis Preslcj'dı Uvıımak ıçın u\ku lıapı uvanık kalmak ıçın dc anfetamın kullanıvordu 7()'lı vıllarda uvuşturucuyu hıppı ışi dı\e reddeden punkda anfetamını seçmistı Çok zehırlı olan eroın ıse 1940'lardan başlavarak Parker gıbı be bobçular arasmda yavgınlaştı Batı'da, 6O'lı v ıllann sonla- nna doğru LSD hıppı patla- masıylabırhktegelışırken av- nı donemde Turkıve'de Ana- dolu popçular grubunda LSD kullananlar vardı Avrıca. ara- larında muzis>enlerın de bu- lundugu İstanbul, Ankara. lz- mır'dekı entelektuel camıa LSD ı tercıh ederken guncel kullanıma daha uvgun esran 1970-75 arası arabeskçıler ter- cıh ettı Ozellıklesahnedeara- besk yıldızlaraeşlık eden saz- cıların bır bolumu daha ıvı konsantre olabılmek ıçın es- rardan yararlanıyordu \apav bırdınamızm vemut- luluk sağlavan. etkısı geçınce buvuk bır sınır bozukluluğu jaratan kımvasal uvarıcı ko- kaın ıse Turkı>ede genelde v uksek sosvetede v e bu camı- ava vakın muzısvenler arasın- da vavgınlaştı Duvarlılığıbeş. altı kat arttırdığı ıçın kokaın bır ara sanatçıların gozdesıv dı Bugun ıse muzısvenler \e gençler arasında bır kulture bağlı uvuşturucudan soz et- mek olanaksız Teror orgutle- rının \e vasadışı kuruluşlann daha fazla para kazanmak <ımauvla ınsanları eroınle ze hırlemeveçalışma/arı işin fel- setesını saptırdı Şıındı muzık pıvasasinda her tuı uvusturu- LU, ııvjncı moda 196 7 'de \evv \ork'ta \ehet Underground, Heroin adlı parçayla skandal varatnıiştı 19.S2 de Nick Ca>'e Junkyard adlı parçada eroın bağımlılığını anlatırken. doksanlı vjllarda 'grunge'cılar eroıne yakın durdular ve Guns N'Roses'ın eroınle ılıskısı ılerı bovutlara ukıştı The New Buok of Rock Lists'e gore unlu "eroıncı" nıuzisveııler Ray Charles, Eric Clapton. kurtCobain, >iarianne f-aıthlulUımmv Page, Lou Reed, keith Richards, \\\ Slahs. James Ta\ lor. Pete To\\ nsend Pearl Jam, îstanburda No Code adlı dorduncu albumlenyle bızde de ıvı bır satışa ulaşan PearlJam'ın Istanbul'a gelmesi kesınleştı Mike McCready (gıtar). Jeff ,\ment (bass), Stone Gossard (gıtar), Jack Irons(vaırmalılar) ve Eddie Vedder'dan (vokal gıtar) oluşan Pearl Jam. 19 kasım tanhınde Yeşılkoy Dunva Tıcaret Merkezı'nde muzıkseverlerle buluşacak Konsen Ahmet San duzenlıvor Soundmag çıktı Muzık teknolojısındekı venılıklen \ansitan Soundmag adlı dergının uçuncu savısı çıktı Ikı ayda bır vavımlanan dergının bu sayısında Roland klav>enın en venı modelı XP-80. Gıbs'on Les Pau! gıtarlann tanhı, Led Zeppiin, \>kutGureI'le soyleşı, Boss'tan yenı efekt unıtesı. \T-1 FuatGuner'm srudvobu. FT Sıradışı Bır Rad\o Açık Radvo klasık Batı Muzığf nde Barok donemı gıbı vazılar ver alıvor Suede iyi yolda Dort v ıl once 'geleceğin grubu" olarak değerlendınlen Suede. bu kez Coming l p adlı albumuv le venıden gundeme gırdı Glamour ı çok seven ~*0 lı v ıllann başindakı David Bowıe'nın çızgısıne adeta tapan Suede. 1992'de Ingıltere'de buvuk bukse vapmıştı Tabıı o gunden bugune çok şev ler değıştı Oncelıkle glamour rock sonmeve \uz tuttu. ^onra Suede soundunda onemlı >en olan gıtanbt Bemard Butler gruptan avnlıp Mare \lmonf'la çalışmava gıttı On vedı vasindakı venı gıtariit Richard Bakes. album boyunca Butler ı çokm taklıt ederken. grup Davıd Bowıe çızgısmden Mare BolarTa dogru kavıvor Parçalardan en az beş tanesi sıngle olarak \a\ımlanıp pıvasada ıvı ış vapacak melodık zengınlığe sahıp By The Sea ve TheChemistn Beetvveenadlı parçalar îseçalışmava psıkedelık bır hava getmvor Uçuncu album ıçın bu ıkı parçanın verdıgı sınval çok onemlı The Who'nun rehber aLbümüPop-rock tanhınden akılda kalan yapıt sa\ısı fazla değıl 60'lann sonunda ortava çıkıp duzeyı yukselten The VMıo'nun Tomrm "sının ardından şapka çıkartacak bır parça gelmedı bızce Klasık beat grubu olarak vola çıkmıştı The W ho Substitute ve I Can See For \Iiles gıbı enerjık pop parçalan vaptı Bovlelıkle stadvum rockına u>gun bır grup olduklannı kanıtlamiblardı Bugunun rockının temel değısımlenne The \V ho nun çok onemlı katkıları vardı Hatta bırçok eleştırmene gore Pete TowTishend. Keith Moon, Roger Daltre>. John Enstvristie Ingılız rockının en buvuk ılahıvdı ve rock onların elınde rock olmuştu Mv Generation, ardından fomım ve Quadropbenia gıbı dev vapıtlar bunun kanıtıvdı Tovvnshend. Tomm> (1969) ve Quadrophema (İÇ^) adlı rock operalarla uç dakıkalık pop parçalann otesıne geçerek grupta İıderlığını ılan etmistı The U ho her grupta gorulen fıkırsel a>nlıklar sonucu dagıldı Ekıbı vıllar sonra 198Q'da uçlubır kadrovla turnede gorduk Ikı yıl once de Thlrt} Vearsof Manmum Rhrvthm and Blues adlı dort C D lık serıde ozel çahsmalannı toplamışlardı Son olarak bu vaz 29 Hazıranda VVemHej de Ouadrophenıa'v ı seslendırdıler ve buvuk beğenı kazandı The Who nun venıden bır arava gelıpgelemevecegı tanışılırken M\ Generation-The Verv Best Of-The \\hoadmda grubun en baba pan,aljrının topl ındıgı bır albumun çıkması bu sa\ı kımetlendırdı Bızde de bugunlerde v ıtrınleıdekı verını alacak album venı kusaklar.ı Ihe Who nun muzıgını vansıtan >,ok basarılı bır vapıt esprisi ta?ıvor ^eılı pıvasada zor bulunan The \\ ho vu anlavabılmek ıçın ıvı bır rehber album ıslev ı de var bu çalibinanın The \\ ho nun albüme hanaı parı,aları lavık gorduğune bakalını açılışı ılk singleları 1 Can't E\plain le vapıvorlar ardından Pete \c Roger ın bırlıkt; vazdıkları \n>"nay, \n>how, \n\>\iıere gelıvor Debut ûlbumu The \\ ho > u surukleven ve hstelerde ıkıncı sırava kadar vukselen M_\ Generation her konserde ılgı goren enerıık pop parçasi Substitute, I'm \ Boj grubun ıkıncı albumu A Quick Onedan alınma Boris The Spider vurmaiılann one çıktığı Happv Jack. Pictures of Lilh v me buv uk ılgı gormus I Can See For Miles v e Magic Bus Dığer vuzde The \\ ho vu mılvarder vapan Tommv den seçılen basvapıt Pinball VNizard, grubun albume bokmadan vavımladığı ılk sıngle The Secker. Pete Toun;>hend"ın derınden etkılendıgı Meher Baba nın vasamını svnthesızer denevlerle vansittığı BalsaO"RUe> venıden remı\ı vapılan V\on"tGet Fooled \gain donemınde tazla ılgı bulamav an Let's See Action Quadrophenıa albumunden ılk sıngle 5.15. Join Together. Sequeeze Bov Keıth Moon un olmeden once çaldığı son sıngle \Vho \re \ou Kennv Jones'ın vurmalıları ustlendıCı \ou Better \ou Bet var Oçal sekiz Amerikalıyla geliyorUlke dışında en fazla album ureten ve kon- ser veren sanatçılanmızdan Burhan Oçal \enı projeler peşınde tlkbaharda ıkı konser ıçın se- kız Amenkalı'vla Istanbul a gelmeye hazırla- nan Oçal'ın eskı albumlennı Turkıve'de y av ım- lavabılmek ıçın ATM Muzik de çahşmalarını surduruvor Oçal ınılkbaharakadarprogramın- da yer alan dort albümden bır tanesi. gelecek tbtanbul konserlennın kavıtlanndan oluşacak - İstanbul konserlerinde neler olacak ? Dort >ıl once Istanbul'da Den.ış Must fa al- bumunde çaldıgım caz grubuvla ılk konsen vermıştım Tanıtım olmadığı ıçın salon fazla dolmamıştı Ikıncı kez Cemalettın'le (Jamala- deen Tacuma) geldık, ardından klasik gıtarcı Ellıot Fısk'le çaldık Donduncude de Jamala- deen v e Turk çocuklanv la bırlıkte sahnedev dık Bunun dışında Turkıye tanımıyor benı, ulkemı uzun vıllar ıhmal ettığım ıçın pışmanım Pozı- tıf'ten Mehmet Uluğ'a onemlı bır proje oner- dım Yıl sonunda sekız Amenkah'vla Türkı- ve'vegelmekıstıvorum Trompet.tenorsax.al- to sax vetrombondan oluşacak nefeshler klav - ye elektnkh bass. elektrıklı gıtar davul çala- cak sekız Amerıkalı sekız tane de bızım otan- tık sazlan çalacak Turk ve ben on vedı kı>ı be- raber sahneve çıkacağız Ikı konsenn ardından da studvova gınp album yapmak ıstıvoruz An- cak bütçe veter'sız kalırsa konserlerden de ka- vıt yapabılınz, çunku canlıda ınsan aşka gelıp daha ıvı çalıvor lstanbul'dan uretılmıj ıvı bu produksıvonundunvavagıtmesinıarzuluvoıum artık - Bugune dek Tıirkhe dışında uretılmış 21 (D'nizin burada vavımlannıa olasılığı var mı.' \ ırmı bır CD dokuz avrı şırket etıketı tasi- vor \D\ Muzık bunları Turkıve de çıkarmak ıstcdıgını so^ ledı aııu vundisindakı sirketleı- leanlasmakzor >artlarat.ır -\D \ vasopçalış- malaıınıdan Sulun \e caz albumu Derv ış Mus- tafa vıonerdım ^ırketlenvlegoruşccekler - \eni projeler ntler ? t lul sonunda Funvida Pol.dor etıkctıvle tambur solo albuırum Jardın Ottoman çıktı Polvdor un Turkıvede temsilcılıgı olmadığı ıçın bızde >a_v ımlanması zor İstanbul Onental Frisemble ıle Sultan s Secret Door adıvla ıvı bır orv antal muzık C D sı v aptık Noel de çıka- cak A\nca Sultan ın ıkıncısım Noel evetı^tır- meveçalışıvorum Nevzen \rıf Erdebıl le de Polvdor a medı tasvon tarzında ıçınde Batı sazlannm da oldıı- ğj bır duo albunıu ocakla mart arasinda vapa- c^ğız Kronos Quartet ı,eşıt!ı ulkelerden parca alıpdı-gerlendırıvor benden ıstedıler vazdırı gonderdım cevap beklıvorum Bu auda Joe Zavsınul'la çalmava devam edıvorum kasım- da Salzburgda Salzburg Senfonı Orke-.tıası\- la çalacağız Bır dc Ellıot Fı^k'le venı v ılın b \- ^mda album vapıp bır vıl sonrakı ABD tunıe- sıne hazırlanacagız - Sık sık album çıkanp diskografinizı zedele- dığiniz taröşılıvor muzık çe%relennde... Çokenstrumançalabılıvorum şaı>> ı sovleve- bılıvorum Bunedenlebıralanasikısipkalmak ıstemıvorum bızen elektrıklı cazda Zavvı- null la beraberım bazen \lana Joao Peıes le khsıktev ırn ama kafamdakı muzığı daha otur- tamadım Fazla album eleştırılerıne de katılnu- vorum adama canı sıkıldıgında album vaptır mazlnr Belırlı bır duzejı yakalarrudan zaten ben de vapmam ama çok <,ahsip muzıeımızı vurtdısındatanıtmık n.ın mucadelc vernorum ve jılmad.m Jevanı edeteğıın II GORUS 'İstanbul Yaylı Sazlar Quarteti Ulkemızın sanat kaynakları. ye- t/şkın sanatçılan ve gıtgrde gelışen etkınlıkler açısından, uluslararası platformda kazanılan başarılara karşılık. ıçe donuk değerlendırme- lerde yıllardan ben değışmeyen bır eksıklık var? Şoyle kı Dış ulkeier- de zaman zaman gucunu kanıtla- yan bu "sanat potansıyelı", kendı yurdumuzda yeten kadar tanıtıla- mıyor ve haklı yennı bulamıyor Gu- numuze kadar bırçok sanatçımız, bazı topluluklarımız dış ulkelerde şaşırtıcı başarılara adlarını yazdır- dıkları halde, onların asıl değerierı gereğıyle algılanmış olmuyor1 Turkıye'de ender kurulan ve "Oda Muzığı" turunde fazlasıyla eksıklığı duyulan "Yaylı Sazlar Dortlusu" olarak dort deneyımlı genç kız sanatçıdan oluşan "İstan- bul Öuartet", asla yanılma kuşkum olmadan belırteyım kı, "uluslara- rası sevıyeye ulaşmış, dunya ça- pında" bır Turk muzık topluluğu- dur "İstanbulûuartet" (Yaylı Saz- lar Dortlusu) 1 kemanda Seda Subaşı Aykon, 2 kemanda Dolu- nay Erten vıyolada Deniz Yücel, vıyolonselde Şafak Yayın'ndan oluşmaktadır fşte bu çok değerlı muzık toplufuğu, ozellıkle gelışme- sıne ve deneyım kazanmasına kat- kısı olan ve başarılı konserler ver- dığı ayrıcaTVveradyoyayınların- da yer aldığı Italya'üa tanındığı ka- dar kendı ulkesı Turkıye'de daha çok sesını duyurmak ıstemektedır "İstanbul Ouartet", kuruluş ama- cını, "Turkıye'nın sesını, dunyada oda muzığı alanında da duyurmak ıçın çalıştıklarım" belırterek açık- lamaktadır İstanbul Ouartet" Yaylı Sazlar Dortlusu'nu, Şışlı Etfal Hastane- s/'nın 1996-1997 Eğıtım Yılı Açılış Konserı'nde hayranlıkla, adeta "duygu ve duşunce selı "ne kapıl- mış olarak dınledım ve ızledım Programda Ledvvig von Beetho- ven'ın "Opus 74Arp Quartet"ı yer almıştı Muzık tarıhının en ınsancıl, ılerıye yonelen toplumsal muzık devrımcısı Beethoven'ın Dortlu'le- rı (Ouartet), gerek duşunce gerek yorumlanış ve teknık açıdan en guçlu ve derınlıkle ıncelığı bırleştı- ren eserlerı sayılır 'İstanbul" Dort- lusu bu yapıtı tum karakterıyle ve teknık zorlukların ustesındef? @e- lerek seslendırdı Bu topluluğa ıç- tenlıkle destek olan ENKA'nın yo- rtetıcısı ve muzısyen Sayın Eşref Denizhan'ı da kutlamak gerek Ayrıca, konsey salonlarının yanı sı- ra, sağlık kuruluşlarındakı konser- lerın yaşama bakış açısından one- mını ve ayncalığını belırtmelıyız Bu arada, Şışlıf Etfal'ın kurucusu Ha- lil Ibrahim Paşa'nın Isvıçre'dekı Batı muzığı hayranı kızına bu kon- senn bandının gonderıleceğını oğ- rendık numara "Verlı popta + - \ : Golgede A>nı al- bumuyle hattaiardır İıderlığını surdu- ren MustafaSandaLbırmılvon satiştı- rajını vakalamavaçalısıyor VıldızTU- be, Aşkperest'le vıne ıkıncı kenan Doğulu, IH'le uçuncu Turk sanat muzıgınde Zeki Mü- ren'ın yapıtlan ıkı haftadır en tazla muşterı toplavan albumlenn başında gelıvor Seda Sa\an, Ah Geceler'le Sluazzez Erso> da \ostalji 1 "le 'Sanat Guneşi'nı ızlışorlar Halk muzıgınde sıralama değışmı- >or >a»uz Bingdl. Sen Tıirkulerini Sovle'vle bınncı Grup \orum, Geli- yoruz'la ıkıncı Songul Kariı. 'Sanık Bir Turku'v le uçuncu \abancı muzıkte R.E.M.. \e>\ \d- \enturesin Hi-Fi'vle bınncı Metalli- ca, Load'la ıkıncı Peari Jam. No Co- de'la uçuncu yeniler - Tragıc Kıngdom- No Doubt - Songs of Faith and Devotion- De- peche Mode - V iolator- Depeche Mode - Music For The Masses- Depeche Mode - Best of Snap! A Hack- Snap - Enrique Iglesias- Ennque Iglesıas - Do \ou Lo\e Me- \ anoııs - A Couch in \ei\ \ork- Soundtrack - Natural Born Killers- Soundtrack - Great Dhide- Semısonıc - Pushing \gainst The Flo\>- Ravv S\lus -Ma\sa- Mavsa - The Fev\erofThe Salsa Dance- Ho- vana Club - Coming Up- Suede - Leaving Las Vegas- Sountrack - In Sides- Orbıtal - Deadline For M> Memories- Bıl- lıe Rav Martın -Göç-Ekrem Ataer - Sesini \er Se*>ime- Ferda Ereren -Gel-Ege(CDl - Her Dcm Veni- >eııı Turku
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle