25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 6 OCAK 1996 CUMARTESİ 8 DIŞ HABERLER Kozirev isüfaetti • Dış Haberler Servisi - Rus haber ajansı fnterfaks'ın diplomatik kaynaklara dayanarak verdiği habere göre Rusya Dışişleri Bakanı Andrey fCozirev istifasını Devlet Başkanı Boris Yeltsin'e sundu. Dışişleri bakanhğı basın sözcüsü Yeltsin'in istifayı kabul ettiğini bildirdı. Interfaks'ın haberine göre dışişleri bakanlığı görevinden istifa eden Kozirev, bundan böyle 17 aralık seçimlerinde kazandığı milletvekilliği görevini sürdürecek. Aşın milliyetçilerin ve komünistlerin Batı yanlısı dış politikasını şiddetle eleştirdikleri Kozirev'in istifa edeceği söylentileri uzun süredir gündemdeydi. Rusya'da geçerli olan yasalara göre bakanlık koftugunda oturan bir kişi aynı zamanda parlamentoda görev alamryor. Irak'a ambargo uzatıldı • NEVV YORK (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Irak'a Körfez Savaşı'ndan sonra konulan ambargonun ıki ay daha devam etmesini kararlaştirdı. Konsey, bu konudaki karannı. BM özel komisyonu (UNSCOM)ve Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonu (IAEA) tarafından Irak'ın kitle imha silahJannın yok edilmesiyle ilgili çalışmalar konusunda vermiş olduklan raporlan mceledikten sonra aldı. UNSCOM. Irak'ın, kimyasal ve biyolojik silah programlan ve füze teknolojisiyle ilgili olarak sunduğu belgelerin tatmin edıcı olmadığını açıklamıştı Hamas bombacısı olduruldu • Dış Haberler Servisi - Hamas Islami Hareketi'nin bomba uzmanı Yahya Ayyaş, Gazze Şeridi'ndeki Jabalya mülteci kampında bombalı saldın sonucu dün sabah öldiirüldü. Israil radyosunun \erdigi habere göre Israil Gizli Servisi'nin bir numaralı aranılan adamı olan Yahya Ayyaş'ın ölümüne sebep olan patlamanın niteliği henüz belli olmadı. İran'da 9 idam • TAHRAN (AA)- lran'da çocuk kaçırma, uyuşturucu kaçakçılığı ve cınayet suçlanndan hüküm giyen biri kadın 9 kişi idam edıldı. Kayhan gazetesinin bildırdığıne göre uyuşturucu kaçakçılığı, silahlı soygun ve çocuk kaçırma suçlanndan hüküm giyen 24 kişilik bir çetenın üyeleri olan 7 erkek ve bir kadın, KJrman şehrindeki cezaevinde idam edildı. Almanya'da saldınlar • BONN(AA)- Almanya'da önceki gece Türklere aıt çeşitli kurum ve kuruluşlara saldınlar düzenlendi. Köln polisi, Köln kentinde fş Bankası ve Yapı Kredi Bankası şubeleri ile bir seyahat acentesi binasının önüne vanıcı maddeler atıldığını. Iş Bankası önünde "De\Tİmci Sol'a ait bir bayrak bulunduğunu" açıkiadı. Her iki saldında da maddi hasar meydana geldıği bildirildi. Brühl'de ise kımliği henüz belirlenemeyen saldırganlar, seyahat acentesinin vitrininin camını kırarak içeriye vanıcı madde attılar. Işyerindeki yangın, aynı bınada oturan seyahat acentesi sahibinin gürülrü üzerine uyanması sonucu büyümeden söndürüldü. Rusya silah ticaretinde başta |MOSKÖ\A(AA)- SSCB'nin çöküşünden sonra hızla gerileyen Rusya'nın silah ihracatı, yeniden sıçrama içine girdi. Rusya'nın silah ihracat tekelini elinde bulunduran resmi "Rosvooruzheniye" şirketi tarafından dün açıklanan rakamlara göre bu ülkenin silah ıhracatından elde ettiği kazanç 1995 yılında, 1994'c göre yüzde 60 artarak 2,7 mılyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'yi Avrupa'ya şikâyet eden Suriye, Dışişleri Bakanlığı'nın dünkü su brifingine davet edilmedi SmdyeMeıı diplomatik rezalet• Suriye'nin su konusunda geçen aralık ayında Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'ne verdiği notayı, hemen ertesi günü Batılı ve Arap ülkesi büyükelçilerine dağıtması diplomatik skandal olarak nitelendirildi. • Türkiye, diplomatik teamüle aykın bu hareket üzerine dünkü su brinfingine Şam'ı davet etmedi. Türkiye önceki gün OECD ülkelerine verdiği brifingde, Suriye ile yapılacak teknik müzakereierde, Şam'ın hassas olduğu Asi sulan konusunun önkoşul olmadığını belirterek geri adım attı. LALE SARIİBRAHİMOĞLL AJVKARA - Ankara, diplomatik teamüle aykın hareket ederek Türkiye'yi Batı ve Arap dünyasına şikâyet eden Şam'ı dünkü su brifingine davet etmedi. Suriye'nin, Fırat sulannın kirlendiği gerekçesiyle Türkiye'ye aralık ayında verdiği notayı, Şam'daki Batılı ve Arap ülkeleri büyükelçilerine dağıtması diplomatik skandal olarak nitelendirildi. Türkiye'nin, buna tepki olarak önceki gün ılkıni düzenledi^i \e Ekonomik Işbirliğı ve Kalkınma Orgütü (OECD) üyesi ülkelerın büyükelçi \e müsteşarlannın katıldığı brifingde. Sunye ile su konusunda yapılmasını öngördüğü teknik görüşmelerde. Şam'ın hassas olduğu Asi nehri konusunu önkoşul olarak ortaya atmayacağını bildirdiği öğrenildı. Dışişleri Bakanlığı Ekonomik l>ler Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi TemeJ İskit, dün de Arap ülkeleri büyükelçilerine su konusunda brifing verdi. Brifinge Fırat suları konusunda. Türkiye'ye karşı Suriye ile ittıfak içinde bulunan Irak'ın Ankara'daki büyükelçısi deda\et edildi. Diplomatik skandal Suriye. aralık ayında Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'ne verdiği notayı, hemen ertesi günü topladığı Batılı ve Arap ülkesi büyükelçilerine vererek ikıli bir konuyu, üçüncü tarafa şikâyet etti. Önceki gün ve dün dışişleri bakanlığında \erilen brifinglerde Türkiye. Suriye'nın diplomatik teamüle uymayan bu davranışını katılımcılara vurguladı. OECD bnfınginde Türkiye'nin. Sunyc ile yapılacak teknik görüşmelerde Asi nehn konusunu hemen gündeme getırmeyi düşünmedigıni belirttiği öğrenildi. Suriye. su konusunda teknik verilerin ortaya çıkartılması amacıyla Türkiye'nın önerdiği üç aşamalı planın ele alınacağı teknik görüşmelere, Asi nehri konusunun da Fırat \e Dıcle ı)e bırlıkte ele alınmasını öngörmesi neden iyle yanaşmıyor. Asi nehri Sunye. Hatay üzerındekı hak ıddıalan nedenivle bu ılden geçen Asi nehri konusunu ele almak ıstemivor. Türkiye. kendi toprağı Hatay üzerinde hak ıddıa eden Sunve'yi müzakere masasına getirmek ıçın Asi konusundaki göriışmeleri erteleme eğilimine içine girerek geri adım atmış oldu. Arap Birliği'ne hoşnutsuzluk bildirildi Ankara'da 'su' konuşuldu Dışişleri Bakanlığı, Suriye ile ilişkilerinin gergjnleşmesine neden olan 'su' konusunda dün 16 Arap ülkesine brifing verdi. 2 Yunan 1 Fransız tutuklandı ANKARA(CumhuriyetBörosu)-Türkive. Su- riye'nin girişimiyle su konusunu gündemine çe- ken Arap Birliği'ne, bu tutumundan dolayı olan hoşnutsuzluğunu dile getırdi. Dışişleri Bakanlı- ğı. Suriye ile ilişkilerinin gergınleşmesine neden olan "su" konusunda dün 16 Arap ülkesine bri- fing verdı. Benzer bnfing önceki gün de Ekono- mik Işbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üye- M ülkeler ile davet edılmemesine karşın katıimak ısteyen israıl'e de verilmişti. Arap Bırliği ülkelerine verilen brifingte. "Bu tutumununuz su konusunu çözümüne vardımcı olmuvor. llmarız Türkiye'nin tezk'rinidinle\erek su konusundaki görüşlerini/i dengclcnıişsinizdir" mesajının venldiğı öğrenildı. Brifingde. L'mman Büyıikelçisi'nın Suriye'nin tezınınaksıne. >uyun paylaşılamayacağnı ima ettığı belırtıldi. Türkiye. Fırat \e Dicle .sulannın ülkelerin ih- ti>açlarınınbelırlenebilmesı içın teknikgörüşme vapılamasinın önemınin altını çızdi. Türkıye'nin su polıtikalarının anlatıldığı brifingte. Suriye'nın "terörv verdiği cinavi destek faalhetlerine"1 son vermesi gerektığıne dıkkat çekıldi. Dışişleri Ba- kanlığı'ndan Büyükelçi Temellskit'ın verdiği bri- finglerde. Arap ülkelerinin Ankara "dakı büyükel- çi ve ma>lahatgüzarldrına Türkiye'nin su ve te- rör konusundaki görü^leri anlatıldı. Türkiye'nin, ayrtca. bölgedeki su sorununun çözümü için önerdiği "üç aşamalı plan" hakkın- da da bılgi verdiği kaydedildı Toplaniıya şu ül- AB'de Yunan yolsuzluğu BRÜKSEL (AA) - Yu- nanistan'ın, Avrupa Birli- ği'nden (AB) yıllarca "haksız turizm siibvansi- yonu" aldığı belirlenince. AB tarihinin en büyük >ol- suzluğunda Yunan imzası bulunduğu ortaya çıktı. AB Komisyonu'nun Tu- rizm Müdürlüğü'nde. yol- suzluk yapan bir Yunan ve bir Fransız memur ile Yu- nan memurun eşinın, dün Brüksel'de yolsuzlukla il- gili olarak tutuklandıklan öğrenildı. Sözkonusu yol- suzluk kapsamında. Yuna- nistan'a milyonlarca dolar haksız turizm sübvansiyo- nu aktanldığı ifade ediliyor. AB tarihinde ilk defa "Top- luluk bünyesinde görev yapan memurların, yol- suzluk nedenivle ve üye bir ülkenin başvurusu üzerine tutuklandıklan" belirtıliyor. Tutuklama karan. bir Avrupa Parla- mentosu üyesinin ihbann- dan sonra yapılan soruştur- malar kapsamında Belçika- lı Sorgu Hakimi Bruno Bulthe tarafından verildı. AB Komisyonu Sayıştayı ile Turizm Müdürlüğü ve Mali Müfettişlik Masası tarafından yapılan soruş- turmalar sonucunda. 1989- 1994yıllan arasında, Yu- nanistanlılar'ın konrrolün- deki Turizm Müfettişliği bünyesinde milyonlarca dolarlık yolsuzluk yapıldı- ğı belirlendi. Dün elde edilen ve AB Mali Müfettişlifi tarafın- dan doğrulanan bilgilere göre. iki Yunan ve bir Fran- sız. turizm şirketlerinden komisyon aldılar ve AB'nin verdiği sübvansi- yonlarda yolsuzluk yaptı- lar. Bu sübvansiyonların geniş ölçüde Yunanıstan'a yönlendırildiği ve Yunan firmalann haksız kazanç sağladıklan belirlendi. Yıllık tutan 10 milyon do- lar kadar olan sübvansiyon- lardan. 5 yıl içinde, yüzde 15 'e yakın komisyon aldık- lan belirlenen memurlann ' 'dokunulmazlıklannın" kaldınldığı. diğer bazı Yu- nan memurlann da "mes- lek sırn" yükümlülükleri- nin kaldınlarak. sorguya çekildikleri bildinldi. AB Müfettişliği, tutuklanan memurlardan birinin. AB Komisyonu Turizm Mü- dürlüğü'nün Yunan Şefi George Tsoanos ve Yar- dımcısı Fransız Pascal Chatillon olduğunu duyur- du. Brüksel Savcılığı. Yu- nan Tsoanos'un eşinin de tutuklandığını açıkladı. İ J Cumhuriyet Vakfı İlk, Orta, Lise ve Dengi Okul Oğrencileri Arası Resim, Şiir ve Kompozisyon Yanşması Cumhuriyet Vakfı tarafından 1995-1996 ders yılında da, Türkiye genelinde ilk, orta, lise ve dengi okuJ oğrencileri arasında resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmiştir. Amaç. öğrcncüerin resim sanatı, Türk dili ve edebiyatı alanındaki bilgi ve ilgilerini geliştirmek, bu kondardaki yetenek ve becerilerinin ortaya çıkmasmı sağlayarak başarılı yapıdar üretmelerinde vardımcı olmaktır. KONU Yarışmalar, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul oğrencileri arasında resim. şiir vt kompozisyon olmak üzere üç dalda yapılacaktır. Dkokuüar. Ortaokuliar - .Resun Şiir -Okulda Bir Gün. .... Lise ve denKİ okuliar — —: Kompozisyon Öğretmenim. 20Ü0'li Yıllara Doğru. Teröristlere Suudi desteği Ehş Haberier Servfci- Su- udi Arabistanlı bir milyo- nerin Londra'da aşın dinci Islam milıtanlan finanse et- tiği. bu miütanlann da Fransa'daki birdizı bomba- lama eylemini gerçekleştir- dıği sanılıyor. The Times gazetesinin Scotland Yard'ın antiterö- rist şubesi kaynaklanna da- yanarak verdiği haberde. paranın görünüşte kökten- dinci bir bültenin yayım- lanması için gönderildiğı ancak bir bölümünün Ce- zayirlı terörist gruplara ak- tanldığı belirtiliyor. Ingiliz polisi. paranın kaynağının. Suudi Arabistan'ın en var- lıklı ailelerinden binnin üyesi olan Ussama ibn-La- d«ı olduğunu saptamış bu- lunuyor. 40 yaşındaki Ibn-Laden. Sudan'da yaşıyor ve yıllar- dır çeşitli köktendinci Is- lam gruplanna destek sağ- ladığı biliniyor. Suudi mil- yonenn. Iran, Libya ve Su^ udi muhalifier adına hare- ket ettiğine inanılıyor. Fransa'da geçen yıl meyda- na gelen bombalama olay- lanyla ilgili olarak Lond- ra'da tutuklanan Cezayirli Raşid Ramda'nın sorgu- lanması sırasında Ramda ve ibn-Laden bağlantısı açığa çıktı. fbn-Laden'in Ramda'ya sürekli olarak para tranferi yaptığı, Ramda'nın da bu parayı Londra'da camiler- de dağıtılan köktendinci bir bültenin hazırlanması ve yayımlanması için kullan- dığı görüntüsü verdiği anla- şıldı. The Times gazetesin- deki habere göre 1980*li yıllann başında ibn-Laden Afganistan'da Sovyet ordu- suyla savaşan mücahitlere de finansman sağlamış. Yarışmalar a, Türkiye genelindeki tüm ilk, orta, lise ve dengi okul oğrencileri bireysel olarak kendi başlarına ya da sınıf ve okul olarak topluca katılabılırler. Yanşmaya gönderilecek çalışraalann daha önce hiç bir yerde yayımlanmamış olması zorunludur. Ödül kazanan çalışmalar, Cumhuriyet gazetesinde yayımlanacaktır. Ödül kazanan çalışmalan basma, yayma, çoğaltma ve sergileme gibi tüm haklar Cumhuriyet gazetesine aittir. Yanşmaya katılacak öğrencilerin, ürünlerini 29 Şubat 1996 tarihine kadar; Cumhuriyet Gazetesi Yanşma'96 Türkocağı Caddesi No: 39/41 34334 Cağaioğlu - İstanbul adresine göndermeleri gerekmektedir. Yanşmaya katılan öğrencilerin tümüne, Cumhuriyet Vakfı adına "Katılım Bclgesı" gönderilecekür. Yanşmacılar ad, soyad, ev ve okul ad ve adresleriyle telefon numaralannı, vapıtlannı uyguladıklan kağıdın sağ üst köşesine, resimlerde ise arkasına yazacaklardır. ÖZELKOŞULLAR » ÖDÜLLER •Yanşmaya gönderiltcck siir ve kompozisyonlann mümkünse daknlo. değılse • •Bırıncılere 10'ar mıiyon,ıkmalere 5'er milyon, okunakh el yazısıyla kağıdın bir yüzûne yazılmış olmalan gercknıektedir. • üçuncülere i 'er milyon TL, mamtyon aUnlara ise •Resımde, çahşmalann sulubova. guaş ve>'a pastel teknıjıylc, 35 x 50 an ölçü- 0 Cumhuriyet Özel Ârmağanı ve "ha%an Belgesi" lenndeki resim kagıdına yapılmış ve bükûlmedcn göndenimiş olma özelıiğj ^ verilecekur. aranacaktır. « •Yanşmanın seçıci kuruilannın üyeieri, daliannda •Yanşmaya her oğrenci bir tek ürünle katılabîlir tanınmış üçer kisı ile Cumhuriyet gazetesi temsilci- •Resim dışmda her çalışma, yanşmaya 6 kopya olarak göndenlmelidir. • lennden oluşacalttır kelenn temsilcilen katıldı: "Ceza>ir, Mısır, Irak, Lrdün, Kuvevt, Sudan. Tunus, Biıieşik Arap Enıirlikleri. Lnınıan. Filisrin, Katar, Suudi Ara- bistan. Lübnan, Libva, Kas, Nenıen." İran Arap Bırliği uvesı olmadığı içın brifinge çağnlmadı. OECD ülkelenne önceki gün verilen brifingte de, Türkiye'nin. benzer görüşlerını anlattığı be-# lirtildi. Brifingde. Dışişleri Bakanlığı'nca^javet' edilmeyen, ancak katıimak istediklerinı belırten ve Suriye ile banş görüşmelerıne devam eden Is- rail de yeraldı israil'in. ışgalı altındaki Golan Tepeleri'ndeki askerlerının bir bölümünü çekmekle yetinıp. kar- şılığında Suriye'ye Türkı>e"nın smından su gü- vencesi sağlamaya gırıştıği yolundaki spekülas- yonlara dikkat çekıldi. Toplantıya. Avrupa Bırliği'nın TürkiyeTemsil- cısi Büyükelçi Michael Lake de katıldı. ABD'nin müsteşar düzeyınde katıldığı brifingte şu ülkele- rin büyükelçi ve ma^lahatgüzarları hazırbulun- du. "Finlandiva. İs»içrv. A\u$tuna. İsrail, Dani- marka,Japon\a.Çin. Hollanda. Âlmama.ABD, trlanda. Yeni Zelanda. Porteki/.. İsveç. Fransa. Avusturva \e Güne> \frika Cumhuriyeti.1 " Sun- ye de bir süre önce. Turkıye'nın Fırat üzerındekı Birecik Barap ile nehrın sularını kırlettığı ıddi- asını gundeme getırerek. Ankara 'ya bir nota gör- dermıştı. Türkiye de. Şam'a karşı nota gönde- rırken. Dışişleri Bakanı Bavkal. " lerörkanısuv- layıkanmaz" dıyerek Surive'vı uvarmıştı Bosna 4 kişi daha kayıp Dış Haberler Senisi - Sa- raybosna'da önceki gün 16 sivılin salıvenlmesınin ar- dından dört sivil Boşnağın daha Sırpların elinde oldu- ğu açıklandı! Bosnalı bakan Hasan Muratmiç,söz konu- su dört kışinın de önceki grup gibı Saraybosna'nın Sırp nıahalle>ı llıca'dan ge- çerken Sırplartarafından alı- konulduğunıı söyledi NATO vetkilıleri olavı ara^tıracaklarını belirttıler. Siyasal gözlemcıler. Sırpla- ra uvgulanan çeşitli baskıla- rın ve Sırbıstan Devlet Baş- kanı Slobodan MiJoseviç'le yapılan diplomatik temaslar sonucu sıvilienn serbest bı- rakılmasının sağlandığını belirtiyorlar. Polislere saldın i / ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEGİ'nde zi. özledıgınız sorumluluklar beklıvor Tel.: 275 50 82 Mostar kentinde önceki gece iki Boşnak polisın, açı- lan otomatik silah ateşi so- nucu varalandığı bildirildi. Boşnak radvosu, Boşnak po- lis memurlarının, araçlany- la dev rive gezdikleri bir sıra- da kentın Bosnalı Hırvat güçlenn kontroKindeki kesi- mınden açılan ateş sonucu >aralandıklarını duvurdu. New York Times gazete- sinde yer alan bir haberde ise Bosnalı Sırpların lıderi Ra- do»an Karadziç'ı ile bırlikte General Ratko Mladiç'in de gözden düştüğünü vazdı. Haberde. Karadziç'inyar- gılanmasını ısteyenlerin. bu- nun Lahey Uluslararası Sa- vaş Suçlan Mahkemesi yeri- ne Bosna"dayapılması görü- şünde olduklan belirtiliyor. Viyana görüşmeleri Bosna"da savaşnıış taraf- lar arasında Avrupa Işbirli- ği ve Güvenlik Teşkilatı (AGİT) gözetıminde Avus- turya'nın başkentı \iya- na'da sürdürülen görüşme- lerde. Boşnak. Hırvat ve Sırplar arasında. Saraybos- na'da askerı irtibat bürolan kurulması konusunda bu- gün öiKnili bir anlaşmaya varıldığı bildirildi. 14 Aralık'ta imzalanan Paris Banş Antlaşması'nı ta- kiben. Viyana'da Bosnalı ta- raflararasında AGİT gözeti- minde düzenlenen güven arttıncr önlemler için yapı- lan müzakereierde. taraflar, askeri ınibat bürolarını 15 Ücak gunıı gecejansına ka- daı kuracaklaıına ıliskin bir protokol imzaladılar.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle