25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 OCAK 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA VJÜN TELEVIZYON 15 ÜN Jr ÎLMLERİ İbrahim Ethem Hz. 07.00 TGRT Dirtı & Avşecik ve Sihirli... 08.30 Kanal 6 Çocuk /İ~S\ A\şecık'in, sihirli cüceler ve kötü insanlara karşı verdiğı mücade- ^b^J lenin öyküsü. Fılmin başrollerini. Zeynep Değirmencioğlu ile Me- tin Serezli paylaşıyor. Emest'in Korkusu 09.50 atv Güldürü Ts, (Ernest Scared Stupid)- Enıest VVorrel. yanlışlıkla şeytanı kutsal tapınagında uvandırmak gafletinde bulunur. John Cherry'nin fıl- minde. Jonas Moscartola ile Eartha Kitt var. Akjrep Yuvası 10.30 Shovv TV Polisiye /T») Karanlık işler çeviren yeraltı dünyasının şeflerine karşı mücadele \ C / veren komiserKemarin öyküsü. Melih Gülgen'in fılminde. Cüneyt Arkın ile Banu Alkan var. Sevgffl Oğlum 10.30 Kanal D Dram f^7\ Öğlu ugrunakendisini fedaeden birbabanın öyküsü konu alınıyor. v^V Cüneyt Arkın'ın hem yönetip hem de oynadığı filmde. sanatçıya Pe- rihan Savaş eşlikediyor. Siyah Atlılar 11.30 İnterstar VVestem ©(Six Black Horses)- Genç kadın. Kızılderili bölgesini geçebilmek için iki adamtutar. Harr> Keller'in yönettiği filmde. Audie Murphy ile Dan Duryea var. Zengin ve Şımarık 12.50 Kanal 6 Gençlik /Ç7\ (Rich Girl)- Milvoner bır ailenın tek varlığı olan Jıll. hayatı bo- \Z/ yunca her istedigini elde etmiş birgenç kızdır. Joe Bender'ın filmin- de. Jill Schoelen ile Don Michael Paul var. Shake Rattle ve Rock 13.40 Kanal D Gençlik O j (Shake Rattle and Rock)- Garry Nelson adındaki bir televızyon v ü ' sunucusunun tek amacı, gençleri sorunlardan uzak tutmaktır. Yn: Edvvard L. Cahn. Oyn: Lisa Gaye, Sterling Hollovvay. Turist Ömer VaımamJar... 14.00 atv Güldürü /£7\ Turist Ömer'in AfrikVda geçen aşk \e maceralarının övküsü. Yö- v£/ netmenliğinı Hulki Saner'in yaptığı filmde. Sadri Alışık. Feri Can- sel ve Mualla Sürer var. Genç Kurt 14.20 Shovv TV Gençlik ©(Teen \VolO- Liseli pek çok genç gibi Scott da basketbol. kızîar ve derslerle ılgıli sıradan bir öğrencidir. Rod Daniel'in filminde, Mic- hael J. Fox ile James Hampton var. Korkusuz Adalet 14.35 Kanal 6 Macera ©(S.I.S. ExteremeJustice)-Los Angeles'dasericinayetlerişlenmek- tedir. John Llevsellyn Moxey "in yönettiği filmde, Ken Wahl ile Ro- bert Davi var. TatU Alis 15.45 TRT 2 Dram /T7\ (Alice Sweet Alice)- Kız kardeşinin ölümü ve teyzesınin bıçaklan- v ü ' masının ardından bütün ş,üpheler Alice'te toplanır. Yn: Alfred So- le. Oyn: Linda Miller. Mildred Clinton. San Öküz Parası 16.00 Shovv TV Güldürü /^7\ İstanbul'a öküz almak ıçın gelen kövlü Bilo'nun öyküsü konu alı- \£y nıyor. Yönetmenliğini Yavuz Yalınkılıç'ın yaptığı filmde. llyas Sal- man ile Ayşen Gruda var. Tarkan 16.30 interstar Tarihi ®Hun Imparatoru Atilla'mn akıncısı Tarkan'ın Mars'ın sihirli kılıcı- nı bulmak için verdiği savaşın öyküsü. Tunç Başaran'ın filminde. Kartal Tibet ile Zuhal Aktan var. Sıralardaki Heyecan ' ; 17.10 atv Dram ®Aynı okulda okuyan zengin kızla. fakir bir gencin aşk öyküsünün konu olarak ele afındığı tllmin yönetmeni Orhan Aksoy Öynayan- lar: Bülent Ersoy, Gülşen Bubikoğlu. NubarTerziyan. Hulusi Kentmen. Getinlik Kızîar 17.50 Kanal D Güldürü @ Bır baba ile üç kızkardeşin öyküsü konu alınıyor. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı filmin başrollerinde Sadri Alışık ile Zeynep Değirmencioğlu var. Es Deli Rüzgâr 18.10 Shovv TV Melodram /^i\ Ölümcül hastalığı olan babasınınacıçekmesinedayanamayarak. onu K^y öldüren bir gencin öyküsü. Kaya Ererez'in fılınınde. Emrah ile Elif Inci Onat var. 20.351 Shovv TV / Cafer'in ÇHesi Aynntı yanda Harika Çocuk-* 21.00 Kanal D Macera <O| (Magic Kid 4)- Stan Dryer. lisede okuyan birgençtir. Yönetmenli- \£s ğini Jerry P. Jacobs'un yaptığı fılmin bas.ro!lerinde. Ted Jan Roberts iie Corey Feldman var. Alex ' 21.00 TRT 3 Macera /77\ (Alex>- Alex Acher 1960 Roma Olimpıvatları'na katılıp nıadalya ' O ' almayakararlı birgenç kızdır. Filmin yönetmenliğini Megan Simp- son yapmış. The Soft KilJ 21.00 Number One TV Macera (TS (The Soft Kill)-Özel dedektifolan Jack Ramsey'in. hırslı bırpoli- \ZX tikacının kansı olan Kim ile ılışkısi vardır. Eli Cohen'in fılminde, Michael Harris ile Corbin Benson var. 21001 İnterstar I Kibar Feyzo Aynntı yanda YoUarın Sonu 21.30 HBB Dram /Ç^\ Almanya'da doğup büyüyen ve ikinci kuşak denilen gurbetçi Türk \Z/ gençliginin öyküsü. Ali Uğur'un yönettiği fılmin başrollerinde. Ta- nk Tarcan ile Selin Dilmen var. Gece Meleği 22.30 Kanal 6 Korku /TT\ (Night Angel)- Olağanüstü güçleri olan bir kadın. hayatta kalabil- vb/ mek için aşk yaşadığı erkekleri öldürmektedir. Filmde. Isa Ander- sen ile Karen Black var. 22.451 TRT21 İki Film Birden Aynntı yanda Fredv'nin Ölümü 22.45 İnterstar Korku «Ov (Freth's Dead)- Kabuslar 1984 yılında Amerika'nın Springwood ^ZS kasabasında başlamıştı. Rachel Talalay'ın yönettiği filmde. Robert Englund ile Lisa Zane var. Son Savaşçı 23.10 atv Bilimkurgu | O ı (Steel Frontier)- Dünvanın çöküşünden sonra hayatta kalabilen bir O " avuç insan. kendilerineyeni biryaşam kurmaya çalışırlar. \'n: P. G. V'olk. J. Hart. Oyn: Joe Lara. Bo Svenson. Brion James-. Seks Arzusu 00.20 Show TV Erotik ©(Aninıal Insticts)- Hayat dolu. neşeli ve seksi bir kadının vaşamı. bir polis memuruyla evlendikten sonra monotonlaşır. Yn: G. Hip- polyte. Oyn: M. Caulfİeld, Jan Michael Vincent. Tehlikeli Sanşın 00.30 Kanal D Gerilim ©(La Bionda)- Tommaso Montefusco, bir kursa katılmak için Mila- no'yagelmişçekingen birgençtir. SergioRubini'nin yönettiği film- de. Nastassia Kinski ile Sergio Rubini var. 00301 Kanal 61 Sudaki Bıçak Aynntı yanda Hassas Tuzak 01.00 HBB Duygusal /T7\ (The Tender Trop)-Çapkın bir adam olan Charlieve 11 yıldırev- v£/ li olan arkadaşı Joe'nun öyküsü. Charies Walters"ın filminde. Frank Sinatra ile Debbie Reynolds var. Dipteki Tehlike 01.15 atv Gerilim /T>v (Humanoids From the Deep)- Californıa'nın küçük birkasabasın- vf/ daki sorunlar. sahile bir işletmenin açılmasıyla baı>lar. Barbara Pe- eters'in filminde. Doug McClure ile Ann Turkel var. Mezariıktaki Sır 01.20 TRT 1 Gerilim /T7N (Gra\eSecrets)-Birmezarlıkbölgesindeesrarengizolaylaryaşan- v3/maktadır. John Patterson'un yönettiği fılmin başrollerinde. David Selby. David Soul ile Patty Duke var. fzleyin O YenYerli Orta Halli Yubuncı Değmez Kanal 6 oo.3o\ Polanski, ilk konulu uzun metrajıyla sinemaya büyük bir adım atmıştı Kıskançbkla gelen gerüim Knife in the \\ ater Noz u Wodzie Yönetmen: Roman Polanski Oyuncular: Leon Niemczvk, Jolanta Lmecka, Zvgnıunt Malano>vic/ 19t>2 Polonya yapımı, 94 dakika Siyah - Beyaz. TV Ser\isi - Biraksilik olmazsa. PolanskPnin ilk konukı uzun met- raj fılmi •"Sudaki Bıçak"ı bu ak- şam (ya da gece) izleyecegiz. Aksi- lik endişesı ise, Kanal 6'cıların bu filmi ilan etme ilegöstermeedimle- ri arasında tutarlı bir baglantı olma- yışından kaynaklanıvor. Umanz bu sefer de böyle bir 'aksilik'e kıırban gitmez vebizde Polanski'nınen iyi filmlerinden birini (hatta. bazı eleş- tirnıenlere göre. en ivisini) izleriz. Hikâye fevkalade baMt: Basanlı bir spor yazarı olan Andrzej (Ni- emczyk) ile karısı Christine (Unıec- ka) hafta sonunda bir tekne gezisi- ne çıkacaktır. Yoldan bir oto>.topçu (MalanoMİcz) alırlar. Film bovun- ca bir ısme sahip olamayacak bu gençten, tekneyle yapacakları gezi- de kendilerine katılmasını isterler. Eğlence-dinlence karışımı bir hafta sonu beklerken. işler karışır. Andr- zej. delikanlının gençliğini. san^ın- lığını veyakışıklılığını kıskanır. Iki- de bir kendi flziksel gücünden söz edip övünür. Rakibinin teknedeki acemiliklerivİG alay eder. kendine pay çıkanr. Tarafdegis,tirmeler. ha- val kırıklıkları yaşanır. tehlikeli duvszusalovunlarovnanır. Ikierkek Leon Niemczyk \e Zygnıunt Malanonicz, Polanski'nin yönetiminde kusursuz bir performans sunu\orlar. arasindaki gerilim gittikçeartar. Ko- nugun kendine özgii becerilerini tem.sil eden çakı da. cinsellık ve şid- det alannlarıııın çalmu.sma v ol açar. Polanski ilk fılminde kendınden cmin göriinüvor. Zaten "Sudaki Bıçak" da. bır ilk fllmin fazlalıkia- rından tamamen uzak bir netlik \e ekononıide. karakterizasyonlan \e gerilimi ile. vönetmenınindahason- raki yıllarına ili.şkin ıpuçları verı- yor. Polan>ki sotıralan da lıep in- sanların acımasızlığı. şiddet. cinsel- lik. avığılama.aptallık vesaldırgan- lığı işleyecek: yakın ilişkılerin kar- maşık gerilimlerini keyifle sergile- yecektir. İyi yönetilmiş. ovuncula- nnın kusursuz performanslar sun- dukları "Sudaki Bıçak"ta ise. olup bitenlerı aman aman da ciddiye al- mıyor sanki. insanda, durumun bü- tün meşumluğuna rağmen Polanski bıyık altından gülüyormuş gibi bir ızlenim uyanıyor. Filmin senaryosunu. genç Polans- ki ile birlıkte. Jakub Goldberg \e Jerzy Skolinıo>\ski yaznıış. Skoli- movvskı de o sıralarda vönetmenli- ğe başlamıştı. ama ilk konulu uzun metraj filmivle bir anda dikkati üs- tüneçeken Polanbki'nınakî.ine. Ba- tı'daadınıancak I982vapımı "Mo- onlighting" ile duyurabildi. Po- lanski'nin filnıı ise. yalmzca Yaban- cı Dilde En l>ı Film dalında Oscar adayı olmakla kalmadı. Venedik'te de ödüllcndinldı: ilk kez düzeııle- nen Nevv York Film Festivali müııa- sebetiyle " T i m e " dergisınin kapa- ğında yer aldı. Hepsinden önemlisi. sinema dünyasına taptaze bır soluk üfledi. Mevlit vaazına önlem• Mevlit vaazı sırasında söylenecek yanlış bir söz nedeniyle kapatma cezası almak istemediklerini belirten bir Shovv TV yetkilisi, bu nedenle mevlidi banttan yayımlayarak önlemi aldıklannı söylüyor. TV Ser> isi- Shovv TV. Berat Kan- dili nedenivle dün akşam Sülevma- niye Camiı'nde okunan mev lidi. ge- ce 0l.30"dan itibaren banttan ekra- nagetirdi. Aslında televiz>on se\ir- cisi bu kadar geç saatte mev lit yayı- nı izlemeye alışık değil. Genelde me\lit yayınları canıilerden canlı olarak yapıldıgı için. bugüne kadar hep 'makuC saatlerde ekrana gel- mişti. Ancak geçen yıl at\ "nin canlı mev lıt yayını sırasında yaşanan 'tat- sız olaj'. artık telev izyon yönetici- lerini tedbirli olmava zorluvor. Bi- lindigi gibi geçen yıl atv. KadirGe- cesi SultanahmetCamii'ndeokunan mev lidi canlı olarak ekrana getırmiş, yavın sırasında \aiz Emrullah Ha- tipoğlu şerıat propagandasi vapmiş- tı. Bu olavdan sonra tepkinın büui- ğünü atv. küçüğiinü de hoca aldı. Shovv TV yetkililerı ise mevlit ya- yını sırasında böyleolaylar>aşama- mak için banttan yayın vapmayı ter- cih ettiler ve yayından önce vaazla- rı da kontrol ettiler. Konııvla ılgılı olarak görüştüğünıiiz bir Shovv TV yetkilisi. "Zaten birçok uyarımız \ar. \ aaz sırasında sövlenecek >anlış bir söz vüzünden kapatma cezası almak istemi\oruz" dedı. li*"-- -'^Gözü açıliiıı koykuıun guıaurusu Cençliğiıı sorunlarının konu cdıkı.i.'ği dizi 13 bölüm halinde atv'dc ekrana gelecek. I v l J r * t 3 r i C l TV Ser*i$i- Gençliğin .sorunlan dizi oldıı. Başrolünü Uzakdoğuspor- ları ustası Kılıç'ınovnadığı 13 bölümlük 'Kurtarıcrönümüzdekıgünlerdeatv'de ekrana ge- lecek. Yönetmenliğini Kâmil Renklidere'nin vaptığı dizinın konusu kısaca şöyle: Doğan (Do- ğan Kılıç). kaıate öğretmenlıği yapmaktadır. (,eşitli mü^abakalara katılan Doğan'ın çok sev - digi bir de kızkardeşi vardır. Âncak genç kı/ uyuşturucu bağımlısı olur. ağabeyi de onu kur- tanna mücadele>ine giri^ir. Uzun zıire Milli Takımlar Teknık Direktörlüğü görevinfde üst- lenen Kılıç. ilk kez oyuncu olarak kamcra karşısına geçiyor. Kılıç. bu dızıv le. başta uyuştu- rucu olmak üzere gençliğin bütün sorunlarına dikkat çekmev i umaçladıklannı söylüyor. TIRHAN GÜRKAN Başlık parası kazanmayagittıği büvük kent- te bilinçlenip. köylüyü sömüren ağa>la çatış- maya giren bir köy dclikanlısının öyküsü. Atıf Yılmaz, 1978de yönettiği "Kibar Feyzo" güldürüsünde. kırsal kesimde ağa-köylü sür- tüşmesi. başlık parası sorıınu. doğu yöresinin değişmeyen yazgısı gibi toplumumuzun ya- şamsal konulannı gülmece boyutlan içinde yumuşatarak düzeyli bir kö>- kasaba komedi- si örneği ortaya koymuş. Kalıplaşmış kişiliği- ni aşmava çalışan Kcmal Sunal'la. güldürü- de de başarı çizgisini vakalayan Miijde Ar ve tüm ovuncular. ustalıklı birovunculuk sergi- liyorlar. Birazaceleyegetirilmişbol kahkaha- lı toplumsal birtaşlama güldürüsü. Askerde "Kibar" dive çağrılan Harran'ın köylüsü Feyzo (Kemal Sunal), terhis olunca yavuklu.su Gülo'yu (Müjde Ar) istetir. An- cak kızı. Feyzo'nun askeri arkadaşı Sülo da (İl- yas Salman) istediğinden. kurnazlık yapan kı- zın babası, başlık parasını açık arttıımaya ko- yar. Sonunda Gülo. lObınpe^in. lObinsenet- le Feyzo'ııun üzerinde kalır. Borcunu ödemek Yönetmen: Atıf Yılmaz/Senarvo: İhsan Yiice / Göriintü: Erdoğan Engin /Oyuncular: Kemal Sunal, Miijde Ar. Adile Naşit, Şener Şen. İl>as Salman. İhsan \ iice, Erdal Özvağcılar / 1978. Arzu Film yapımı. için çalışmaya gıttiği büyük kentte ışçi. >endi- ka. grev hakkı gibi karışık kav ramları öğrenen Fe>zo. kö>e her dönüşünde aganın sömürdü- ğü köylüleri bilinçlendirerek ona karşı birdi- reniş başlatır. Feyzo'nun köyde yaptırdığı pa- ralı tuvalet de her şeve egemen ağa tarafından jıktırılır. Falakaya çekilerek köyden sürülen Feyzo'nun iki çocuğu olmuştur. ama ağanın kefil olduğu başlık parası taksitleri birtürlü bit- memiştir. Sonunda canına tak diyen Fevzo. elini kanabulayıp.acımaMzağayıortadankal- dırır. Ancak giden ağanın verine gelen yenisi. onu aramava başlar. Düzen eskisi gibi sürmek- tedir. TRT 2 2145] Arjantin ve Peru sinemasından örnekler yer alıyor İki Giiney Amerika yapımı Senyor Lopez'in Gizli Bahçesi The Secret Garden Of Senor Lopez Yönetmen: Alberto Fischerman ' Oynayanlar: Lorenzo Quinteros, Mirtha Busnelli • Arjantin yapımı. TV Serv isi- Vecdi Sa>ar'ın "İki Film Bir- den" kuşağında Günev Amerika'dan iki ya- pım ekrana geli>or. İlk film Arjantin'den. Bir işyerinde çalışan sıradan bir görev liııin günde- lik yaşamıu katı gerçeklerinden kaearak ken- di hayal dünyasına sığınmasının öyküsü. İşye- rinin patronu. biryoisuzluk olayıııın suçlusu- nu araştırmak üzere sekreterini görevlendirir. Giizel sekreter suçluyu arayadursun. Bay Lo- pez'in fantezilerinin nesnesi olmuştur. Bay Lo- pez sık sık büronun tuvaletine kapanarak ero- tik düşler kurar. \'aşamın tekdüzeliğine. bas- kıcı düzene tepki gösteren bireyın kaçışların- da ivi ile kötünün mücadelesi sercilenir. TV Servisi- Bir zamanlar sa- hip olduklan seneti. Peru'da. 1970 politik reformları nede- niyle kaybeden yaşlıca bir ka- rı-koca. ölümlerini toplumsal bir intikanı olarak planlayarak yitırdikleri önemli konumu ye- niden yakalama çabasındadır. Kiracılarından biri. terkedilmiş âşıklara. zavallılara vegariple- re. ağzından bal damlayan yu- muşak sesiyle psikolojik öğüt- ler \eren bir radyo spikeridir. Kara nıizalıla trajedi arasın- daki "Cennetten Diişenler", Peru yaşanıının birbirivle ilin- tili üç kesitinin portresini acı bir gülünçlükle çiziyor. Pek çok festi\alde önemli ödüller kazanan film. tarafsızbakışaçı- sı ve yürekliliği>le Peru toplu- mundaki üç farklı sınıfın. üç Cennetten Düşenler Caidos Del Cielo (Fallen From Heaven) Yönetmen: Francisco J. Lombardi Oyuncular: Gustavo Bueno, Marisol Palaciox. Elide Brcro. Carlos Gassols 1990 Peru yapımı. 119 dakika. farklı kuşağmdan insanların yarattığı ve sürdürdüğü krizin metaforik bir tezi niteliğinde. Ister garip bir komedi ister us- talıklı bir taşlama olarak algı- lansın. yönetmen Lombar- di'nin bu etkileyici filmi. salt bir yadsıma ya da toplumsal eleştiri gerçekçiliğini aşmaya çalışıyor. 20.35\ Sermayesi mimikleri Emanet konakta sefaya daimak T\'Servisi-Kendisine emanet edilen konağı kulüp kızları. çalgıcı- lar. kabadayılarla doldurarak kira- cılardan bir kıza âşık olan saf bir delikanlıyla. kafadar arkadaşının gülünçlü ö>küsü. Zeki Alasva'nın yönetmenliğini yapıp. Metin Ak- pınar'la oynadığı "Cafer'in Çile- si", savı olmayan. güldümıevi \e eğlendirmeyi amaçlayan bir kome- di ömeği. Tüm sermayesi mimikle- ri. jestleri. yüzleri. esprileri olan sa- natçı ikilisinin öncekı filmlerinden debol bolalıntılargözleniyor. Gül- dürü dünyamızın yetenekli çiftinın gülmeceaniayışını sergileyen diya- loglar. birbırıne bağlantılı olaylar- la tümleşerek bir kahkaha daigası- nın oluşmasına neden oluyor. Cafer. Romanya'va tedaviye gi- den ev sahiplerinin göz kulak ol- ması için anahtarını verdiklen ko- nağı, kendisini ayartıp. barlara. ku- l"-'ere götürdüğü işsiz güçsiiz as- Caffer'in Çilesi Yönetmen: Zeki Alasva / Oyuncular: Zeki Alasva, Metin Akpınar. Filiz Ersiirer, Zerrin Egeliler, Avtaç Ö/tuna. Necla Fide, Turgut Özatay, Nejat Özbık, Belkıs Dilligil / 1978. Erman Film vapımı. kerlik arkadaşı Refik"in aklına uyup.bar kızları vcçalgıcılarladol- durıır. Beş kişilik orkestranın da yerleşmesivle \ur patlasın. çal oy- nasın çılgın bir vaşama başlayan konaktaki kiracılardan iki kulüp kı- zı Refik'in eski bclalısi. kadının ka- badayı dostıı. çe.şitli olaylara neden olurlar. Cafer \e Refık'in aynı kıza âşık olduğu bu curcıına içinde ev sahiplerinin gerı dönüşüyle ortalık karışır. TRT1 23.oo\ 'Erol Evgin Show' Istek üzerineAksuTV Servisi- "Erol Evgin Show " bu akşam. ızleyicilerden gelen yo- ğun istek üzerine. Sezen Aksu'ıuın konıık olduğu bir tekrar bölümle ek- rana gelecek. Sezen Aksu'nun "Işık Doğudan Yükselir" adlı kasetı pi- >asa>açıkmadanöncekatılmışoldu- ğu program. Erol Evgin'in sövleye- ceği "Kara Gözlerinden ^ as" ad- lı şarkıvla başlavacak. Programda. "Kaybolan Vıllar", "Seii Ağla- ma". "İkinci Bahar" ve "Ben An- nemi İsterim"adlı şarkıları söyle- yecek olan Sezen Aksu. aynı zaman- da bir sahne programı için hazırlamış olduğu "Binali'nin Karısı" tiple- mesini de yapacak. Ardından. sözle- rini Sezen Aksu'nun Erol Evgin'le bir sohbet sırasjnda yazıp besteledi- ği "Biz Daha Ölmedik" adlı şarkı- yı sanatçılar birlikte söv leyecekler. Erol Evgin'in Sezen Aksu için söv- Sezen Aksu'nun konuk olduğu bö- lüm yeniden vayımlanacak. lev eceği "Hep Böj le Kal" adlı par- çayla devam edecek olan program. iki sanatçının birlikte seslendirecek- leri "EgeTürkiisü" \e "Dert Fas- lı" isimli ^arkılarla sona erecek. Interstar 10.40 'Star Hits' TV Ser\ isi- Atakan Canbazlar'm sunduğu " S t a r Hits" programında ilk olarak Michael Jackson ekrana gelecek. Sanatçı, Tanzanya, Hırvatistan ve Brezilya Yağmur Ormanlan'nda çekilen "Earth Song" adlı parçasını söyleyecek. Daha sonra ekrana gelecek olan Mariah Carey ise "Merr> Christhmas" albümünde yeralan "Jo> To the VVorld" adlı şarkıyı seslendirecek. Programda yer alacak sanatçılar ve söyleyeceklerı şarkılar şöyle: Michael Bolton "A Love So Beautiful". Culture Beat "Inside Out". Latin pop grubu Gypsv Kings "La Rumba De Nikolas". Diana King "Ain't No Body". Rub> "Paraffin". atv 15.45 Mariah Carev de "Star Hits'te 'Sanatla Randevu' T\' Servisi- Yönetmenliğini Gamze Cücenoğlu'nun. sunucıı- luğunu ise Sema Atalay'ın yaptı- ğı "Sanatla Randevu" progra- mında, bu hafta da sinemadan ser- gilere. tiyatrodan gösterilere ka- dar pek çok sanat haberi yer ala- cak. Program. İsfanbul Şehir Tiyat- , rolan'ndasahnelenmeyebaşlanan "Kanlı Düğiin" adlı oyundan görüntülerle başlayacak. Başar Sabuncu'nun yönettiği oyıınun başrollerini. Aliye l'zunatağan. Candan Sabuncu ve Arif Akka- vapaylaşıyor. Daha sonra ise Milli Reasürans Sanat Galerisi'nde sergilenen Su Yücelin fotoğraflan ile Atatürk Kültiir Merkezi'nde sahnelenen "Carmina Burana"dan görün- tüler gelecek ekrana. Programda. 1995'in sanat olay- ları ile 1996 vılından bekleıuiler- le ilei röportailara da yer verıle- cek.^
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle