25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 6 OCAK 1996 CUMARTES* 12 KULTUR înişli çıkışlı albüm Dünya magazın basını 32 yaşındakı Kanadalı şarkıcı K. D. Lang'ın (Kathy Dawn)müzısvenyamnı bıryana bırakıp Madonna ve Vlartina .Navratilova') la eşcınsel ılışkılerinı gündeme getırdı yıl- lardır. Yaptıgı ışlerden, yetenegınden pek söz eden olmadı. Country ıleprofesyonelanlamdamü- zıge başlayan K. D Lang. 1988"de ılk ça- lışması Shadowlands'la tam dıkkat çek- mıştı kı. kalkıp etyemez olduğunu söy- ledı. Kanadagıbı büyük sığırüretıcısıbır ülkede ünlenmeye başlayan bınnın gençlere bu tür mesajlar vermesı hoş karşılanmadı \e özellıkle radyolara eko- nomık baskı yapılarak kendısine önem- li bırdarbevuruldu. plağı fazla çalınma- dı. Ancak zamanla mıizık markette ön- ce üçGraımm'lı lngenue( 1992). ardın- dan Gus YanSanfın filmı TheCo«girls Get The Blues'un müzıklerınden oluşan albümlerle ıyı bıryeredındı... K. D. Lang. şımdı basma eşcınsellığı- nı ıkıncı plana attıracak yenı albümünü sunuyor. All \bu Can Eatadlı albüm In- genue kadar ıv ı olmasa da \ ıne rafıne bır çalışma Ilk grubu Reclines'dan bu yana kader bırlıgı vaptığı Ben Mink'e yaylı- lann dıizenlemelennı emanet eden K. D. Lang'ın >enı çalışmaMndakı statık te- malar, eskıyı tekrarlama gıbı egılımler bizı rahatsız ettı, fazla yenılık bulama- dık albümde. Infinite and l'nforeseen, I \Vant It All. If I V\ere Yöu çok parlak çalışmalar. dı- gerlen \asar Albümü dmlerken tüm sıs- temı bozulmu^ asansör gıbı bır parçada anı şekılde büyük kalıte \ük*>elmesı olurken takıp eden çalışmada her şey beş altı kat aşağı düşebılıyor: sonra tekrar yükselıvor. K. D. Lang. daha melodık ışlerçıkarabılır. Morgül paylaşılamıyor Şu medya nelere kadır; 80'lerin so- nunda Unkapanı pıyasasına gıren. vap- tığı ıkı kasetı de hıç satmayan Yümaz Morgül bugün bü>ük vetenek olarak yenıden yaratılıyor Bir bölümü *RAKS"ın olan Krâl TV \e dığer kanal- larda süreklı yavjmlanan klıbıyle olay adam halme getırilen. çok tırajlı gaze- tenın köse yazannca tek parçası dmle- nerek *Vieni Bir Zeki Miiren Doğuyor' başlığıyfa baş sayfadan tanıtılan Morgül şu andâ TSM'nın kurtarıcısı rolünde Tabii işın bır de perde arkası var. RAKS. Zekı Müren'ın tahtına soyun- durulan Yılmaz Morgül'ün pazannı kımseye kaptırmamak ıçın sanatçmın ikı eskı kasetını elınde bulunduran Escn Plak\e V'üdınm Plak'a az bır mıktar pa- ra önenyor. ancak hakları alamıyor. Morgül'ün Ehedaİstanbuiklıbı yayım- lanmaya başlayınca bu kez dığer şırket- ler ıkı kasetın peşıne düşüyor. Esen Plak. Özieyeceğim adlı albümün hakla- nnı satmavacagını ve yeniden yayımla- maytdadüşünmedıgınıaçıklıyor. Yıldı- rım Plak'a ıseAşıkOlmakİsti\orumal- bümü ıçın ıkı mılyar önenlıyor. onlar beş mılyar isteyınce ış vatıyor. Yıldınm Plak şımdı MorgüKün Aşık Olmak Istıyorum albümünü yenıden pı- yasaya sürmeye hazırlanıvor. Şırketten venlen bılgıye göre 1991 "de 600 mılyon harcanarak on bın adet basılan albüm üç bın satmış, gerıye kalanı sılınerek baş- Ka albüm ıçın kullanılmış. 30 bın adet Aşık Olmak Istıyorum albümünü bahar- da pıyasaya çıkartacak olan Yıldınm Plak. beş yıl önce Yılmaz Morgü! e ya- tırdığı parayı şımdı beş kuruş harcama- dan fazlasıyla gen alacak. Anadohı Rock'ta 2. peıde Ozzy döndü Bır zamanlar Ozzj tüm enerjısını Black Sabbath \ e Rkk \Vakeman a bes- te üretmeye harcıyordu, DavidBımie'ye t parça \enyordu. O günden bugüne tam 25 yıl geçtı, Ozzy Osboume. müzığı bıraktığını açık- ladığı No More Tears'tan dört yıl sonra fîknnden \ az geçıp onuncu solo albiimü Ozzmosis'ı >a>ımladı. Aynı albümde heavy me- talm baba- sıyla Yes'in e fs a n e v ı klavyecısı Rıck VVa- k e m a n ' ı buJmak. Black Sab- b a t h " ı n basçısı Ge- ezer But- ler"la kar- şılaşmak h e y e c a n vericı. Prodüktörlüğünü Michael Bein- horm'un (Soul Asylum, Red Hot Chılı Peppers. Soundgarden) yüklendıgı Ozz- mosis'te eskısı kadar şiddet yanlısı ol- mayan Osbourne. St«e V'ai, Mark Hud- son. Jim Yallance v e Taylor Rhodes gı- bı ünlülerden de beste almış. Albüm etkıleyicı baladlarla \e 'ağır' rocktan oluşuyor. Ellısıne merdıven da- yayan Ozzy eskı günlerındekı gıbı yır- tıcı değıl ama özde aynı müzığe de\am edıyor. CUMHUR CANBA2OGLU •Bir gün A\rupa'nın >a da Amerika'mn en büyük eğlence merke/lerinde Anadolu türküleri çalınacak; insanlar horon tepecek, Trakya oynayacak, halay çekecek-.'. Haluk Levent 2. albümü Bir Gece Vakti'nın kapağında hedefinı böyle özetliyor. Bır ütopya mı? Ağabeylerinin. ablalannın çeyrek yüzyıl önce başlattıklan Anadolu pop/rock yolculuğunun TRT denetımınden darbe yemesıne karşın kentli ınsanımızı nasıl olumfu etkiledigi. Moğoilar'ın Fransa'dan getırdıklen ödülle bu ışin bır rüya olmadıgını göstenyor. Haluk Levent bunu başanr ya da başaramaz, o ayrı konu. ama bir gün mutlaka bıri çıkıp bu topraklann müziginı Afrikalı Mor> Kante. Israilli Ofra Haza. Jamaikalı Bob \1arle\ gıbı dünyaya taşıjacak. Boza'lann, Mavi Boncuk'lann, Hercai'lenn kabul gördüğü ortamda bugün ışlerı oldukça zor ama Anadolu rock'ın geleceği her zamankınden daha berrak artık. Levent'in albümü Anadolu pop'rock'ın geçmıştekı ömekleriyle kendi bestelennden oluşuyor. Ilk albümü Yollarda'yla 210 binlık satış rakamına ulaşan genç yorumcu, Anadolu konserleriyle bu türü geniş kıtlelere ulaştırmaya çalışıyor. Bizce bu rakam. halkın rock müzığe kulağinın yabancı olmadıgını. ıyı tanıtımla bu türun de sevdirilebıleceğını kanıtlıyor. -Anadolu insannla üniversite gençliği sizi kısa sürede benimsedi. Rock müzikle bu kitleleri >akalama>ı nasıl başardınu ? Anadolu ınsanı bırçok konuda farklı özellıkler gösterse de türkülerde birleşıyor Buradan yola çıktım Anadolu rockı benden daha ılenvc taşıyacak gençlere ulaşmak içın mücadeleye başladım. kapıiarı çaldım Ben rockçıyım. her kanalda gözükmcın' takıntısını bırakarak hertürlü olanağı kullanmava çalıştım. her yerde de mesajımı \erdım - flk albümden bu >ana Anadolu rock adına neler >apabildiniz ? Kö>lcre kadar bu muzığı götürü\orum ~r\ irgün r^ Avrupa'nın ya U da Amerika'nın en büyük eğlence merkezlerinde Anadolu Türküleri çalınacak; insanlar horon tepecek, Trakya oynayacak, halay çekecek... Haluk Levent 2. albümü Bir Gece Vakti'nin kapağında hedefini böyle özetliyor... / lk albümü Yollarda'yla 210 binlik satış rakamına ulaşan genç yorumcu, Anadolu konserleriyle bu türü geniş kitlelere ulaştırmaya çalışıyor. Aynca albüme Üç Hürel, Moğollar'ı ko\arak bu mırası gençlığe tanıtmak Lstıvorum Eminim bu miras zamanla kötü muzığı kovacak Eskı parçalara albümde yer \enyorum dıye beni eleştirenlerde \ar ama her albümde 70"lerden parçalar olacak Bundan sonra büyük ihtımalle Cem ağabeyden Tamircı ÇırağYnı ya da Resımdekı Gözyaşlarf nı ısteyeccğım. -\vn\ albümdeki parçalaria ilgili neler anlatacaksınız ? Ilk parça Nerdesm. Moğoilar'ın Cahit Berkay ımzalı Ayışığı adlı bestesı. Hümeyra bu besteyi Haber Vbk adıyla yıllarönce seslendirmıştı.Bu parçadaki gıtar ve da\ulun ogüzel geçişlerıne çocukluSumdan ben hayranım. Nerdesın"de bazı yerlerine gitar'sololan yazdım.. Sevenler Ağlarmış ıse bana çok duygusal gelen bır parça. Se\gi ıçın ağlanamayan bır toplumda Feridun Hürel in bu bestesını genç ınsanların çok seveceğine ınanıyorum... Nereye Saklarsın geçmıştekı aşkın yıkılmışlığını taşıyan kızın gerçek öyküsü. Bu parçalar \okal ıstiyorama özellikle koymadım. Çünkü ekonomik olarak vokal grubunu her yerde sahneye çıkarmayacağımdan daha baştan dürüst davrandım.. K.öprü*nün sözlen Anadolu. Raif Denkdaş almış. bestelemış. Bence başanlı bır Anadolu-Kıbns sentezı... Al Benı. Mavi Sakal'dan Kaan Altan'ın bır bestesi. başkalannın yaptığını da kendime göre yorumlamak istıyorum. .Öpmek Isterdim. zordavul ntimlerıyle sürükleyicı, oldukça hareketlı parça... Oyun'da günlük sorunlar var. Bunlardaha etkıleyicı sozlerlede anlatılabılirdı. ama ben kazanılmış ınsanlan değil. sorunlarla fazia ılgılenmeyenlere seslenmeyı amaçlıyorum. 80 sonrası depolıtizasyona uğramış gençlere bu sözler daha etkileyici bence.. Bir Gece Vakti"nde introvu olabildiğince azalttım. Buna diğer çalışmalarda da de\am edecegım. En umutlu oldugum parça bu . Ankara'yı aştığına ınanıyorum...Gel Gel 151ıklenn dünsası; Allı Turnam'a eklenmış şiırde ıse son dönemde maaşlannı dolarla alan kımı yazar takımının gericı çevrelerle bırleşmesı bana o sozlen >azdırdı...Selda Bağcan ıle jlhan Demirarslan'm parçası Bafıkçı'da gençlere mesajım şu : Gezecegiz. eglenecegiz. ama düşünecegız de. Rock türküyü 70'lerde keşfetti...Rock. 5O'lı yılların ortalanna doğru Elvis Presk>'ı taklıt eden gençleryoluyla gırdı Tur- kıye'ye. CazayatkınolanlarFrankSinatragı- bı yaşarken rock'nVollcular Elv ıs benzerı bır dünya kuruyorlardı kendılerine. Yeşılköy. Ye- şilyurt, Moda gibı sayfıye yerlerindekı gece kulüplennde rock'n'roll partıleri düzenleni- yordu.. Her semtte bırçok grup kuruluyordu. 60"la- rın başlannda Beat gruplan ortaya çıktı. Dün- ya müziklen gençlere Fecri Ebcioğlu'nun ha- zırladığı radyo pnjgramıyla ulaşıyordu. Beat modasından önce gruplarda yoğun bir Shadovvs etkisı hâkımdı. Bır fen- der gıtar, bas gitar, ritim gıtar ve da- vuldan oluşan gruplar tamamen enstrümantal mü- zik yapıyorlardı. Dönemın flaş gru- bu. Mesut Avrunca önderliğındekı Si- luetler'dı. Erkin Kora\ 1 ın açtığı yoldan ilerleyen rock gruplan Bearies'ın etkisiyle teenage özel- lıklergösteriyorlardı. Buarada27mayısınka- zandırdığı anayasayla Türkıye bir uyanışa gır- mıştı Istanbul, ağalık sorunu, toprak reformu gıbı Anadolu'nun gerçeklennden söz etmeye başlamıştı. Metin Erksan'ın Yılanlann Öcü filmi Istanbul'da büyük ilgi görmüştü. Kentli gençler Anadolu'nun müziğine de sahip çık- mayı denıyorlardı. Ânadolu-popun ateşini yakan asıl heyecan Altın Mikrofon yanşmalarıyla canlandı. llkı Taksim Beledıye Gazinosu'nda yapılan yarış- manın bınncı kuralı halk türküsünü alıp Ba- tılı tarzdadüzenlemektı. Gruplar Beaties, Rol- lingStonesyadaShadovvsgıbıkımeözenıyor- sa onun "sound'una göre düzenlemelerı yap- mıştı . Tüla> German. Esin Afşar, Fikret Kı/ılok. Hümeyra, Banş Manço, Cem Karaca, Hara- miler, Nloğollar, Kaygısızlar ve bır dolu grup. halk ozanlany la bağlantı kurup Anadolu kay- naklı müzığe önayak oldular. ama bu sounda bırtürlü ısım buîamadılar. 3 Hürel 1969dan ıtıbaren Anadolu-pop denilen bu türde Cem Karaca-Apaşlar, Cem karaca- Kardaşlar, İ ç Hürel. 1972 Altın Mikrofon ga- libı Edip Akbavram. Çığnşım, Er$en. Dönü- şüm, Banş Manço-Kurtalan Ekspres önemlı deneylere gırıştıler. Neşet Ertaş ve Mahzuni muziğıvle Jethro Tull'ı bırleştırme denev lerı- nı. progresMve rock örneklerını pop sözcüğü karşılamaz olmujtu Gruplar tıırlerını rock şeklınde saptavınca Anadolu-poptan Anado- lu-rocka geçıldı Bu arada yerlı rocka ıkınci taze kan Millhet'in düzenledığı "Liselerarası Müzik Yanşmalan'v la geldı Kadıköv Tıcaret Lisesi, Karabük Lisesi, Fenerbahçe Lisesi, \l- man Lisesi, Havdarpaşa Lisesi gıbı okullar- dan yetışen gençler. gruplara gırerek bugu- nün rockının temellennı attılar. •\nadolu-rockta progressıve deneyler ıvi- den ıvıye artmıştı. Olay kısa sürede Batı'dan gelen akımlarla pek ılgısı olmayan bır iç he- saplaşmava dönmüştü. 1974'te rockta sert bir donem başladı. Bır yanda ajıtasyonu fazla Cem Karaca-Denişan, dıger yanda kabul et- mese de sağ ekspresı olarak Banş Manço- Ktırtalan Ekspres v ardı. Polıtıze olmayıp roc- kı underground sürdurmek ısteyenlerpekvar- Jık. gösteremediler Kısa süre sonra gücünüyi- nren Anadolu-rock I992"de Moğollar ve ge- çen yıl Haluk Le\ent*in Yollarda ısimli albü- nıuvle «iaklandıgı yerden çıktı Bu >az başı Mazhar-Fuat-Özkan, M\AB albümlennde Anadolu-rockı geri getırdı. AC/DC'ye değişmekyasak ACDC hayranları ıçın değışım ıhanet- le eşanlamlı: onlar Avustralyalı grubun etkıli. basit. dırekt. kolay algılanan so- undlannı deg;iştirmesinden çok korku- yorlar. Sürekli vuran davuldan. gürtde üç paketten fazla sıgara ıçen binnın sesı>le yorumlanan parçalardan. sert gıtar darbe- lennden hıç bıkmıyorlar ACDC de on- ları üzmuyor, örnegın efsanevı albüm 'Back in Black ten ('80) grubun yenı al- bümü 'Ballbreaker'a kadar geçen sürede tek değısjm bıze göre yalnız albümlenn ısimlennde görülüyor. Tüm zamanlann en iyi rock gruplann- dan sayılan 21 yaşındakı ACDC bu uzun maratondaıkıkezkadrodeğisiklığıneuğ- radı. 1980'de solıst Bon Scott öldü, bir- kaç yıl sonra da davulcu Phıl Rudd bu- nalıma gırip on y ıl gruptan uzaklaştı, ama sonra genye döndü. Bugüne dek 80 mılyonun üzennde al- büm satanAC DC'nınyaptıgıağırveçok gurültülü bır rock olarak tammlanabilır. Böyle müzik üreten bir sürü grup olma- sına karsın onlan öne çıkaran sıhir polı- tık mesajdan kaçmalan. başta seks olmak üzere sokak muhabbetini tercih etmele- ri, belki efsanenin çekiciliği, sozlerdeki yüzeyselliğe ragmen melodılerdeki kali- te şeklinde açıklanabilır Son stüdyo albümü 'The Razors Ed- ge'den beş yıl sonra gelen, geçmişe bır sıçrayıv şeklinde nitelenebilecek yenı al- büm 'Ballbreaker'ın yapımcılığıni "çıp- lak" ve "sade" sounda tutkun Rkk Ru- bin (Slayer ve Metallica'yla da çalıştı) yüklenmış. Angus Young (gitar)-ve Fhil Rudddan (vurmalılar) oluşan ACDC'nin venı albümde başkalarını kopya ettiğı savlanna Angus Yöung il- gınç bıryanıtvermiş: "Roektakopvasuç değil bir sevgi göstergesidir." Geçmişten geleceğe ^müzikal yansmıalar' X^v eviet KJasik Türk / 1 Müziği Korosu 1 *r tanbur icraosı Birol Yayla ile ney icracısı Şenol Filiz'in ikınci albümleri Bab-ı hsrar 1995'in son günlerinde yayımlandı. De\let Klasik Türk Müziği Korosu tanbur icracısı Birol Yayla ile ney icracısı Şenol Filiz'in ikinci albümlen Bab-ı Esrar I995'in son günlennde yayımlandı. Gıtar ve neyle vaptıklan ilk albümleri Yansunalar'ı 1990 yılında çıkartan ikilının yeni çalışmasinda aynı enstrümanlann yanında ut (Samim Karaca). akordeon (Muammer Ketencoğlu), kemane (Ersin Baykal), tambur(Birol Yayla) ve bendıre (Şenol Filiz) yer verilmiş. Iki albüm arasında tını farklılıklan olsa da anlayış yönünden aynı çizgı devam ediyor: o dönemde bestelenip ilk albüme girmemiş parçalara Bab-ı Esrar'da yer verilmiş. On parçalık (besteler Yayla'nın) albümün havası ıle urettıklen muzığı Birol Yayla ve Şenol Filiz şöyle tanıtıyor: "Türk müziği renklerini gitarla dcğı^ık bıı c~.piKİ>. sunalım dıve bır du^unfcmız yok Furk müzığının geleneksel >apısının eğuımını almış. o yapı ıçinde müzik icra eden. 20. yüzyılda I.stanbtıl gibi bır metropolde yaşa>an ınsanLınz. Geçmhiekı nnizık öğretılerıııı.ıcı ı şckılltîrinı bılıvoraıııa bu çağı da vukalaınak ıstıvoruz Kent müzığı yjpıyoru/. kentın baskısını hısseden ınsankıra açıklık. berraklık sunuyoruz. \azarken bir model ya da sentez oluşturmak gibi bir niyet yok kafamızda. Geçmişten geleceğe müzikal >ansımalar sağlamayı hedefliyoruz' Müzıklerıne ısım vereme>en Filiz ve Yayla ılk kc7 konservatuvar orkotrasında beraber çalışmışlar ve açtlım olarak niteledikleri deney lere de\ let korosunda başlamışlar. 1990 yılında bırliktelik Fransız Kültiir Merkezi'ndeki konserden sonra ikılive dönüşmüş \e yogun istek üzerine denemeler Yansımalar adıyla bır kasette toplanmış. Pıyasada az zamanda çok yol almak için ticari yanı ağır basan parçalara yönelmeyeceklerini belirten Fıliz- Yayla ikilisı müziğimizı uluslararası markete taşıyacak çabanın enstrümantal >apıtlarla gerçekleşeeeğine inanıyor: "Bizde enstrümantal müzik çok geri plana itilmiş. ama bu tür olmadan müziğin sağlıklı bir vol izlemesi zor; çünkü insan sesi ne kadar olağanüstü bir enstrüman olursa olsun belirli sınırlan var, söze bağlı. Bizim için enstrümantal mü/iğin gerekliliğine insanlan inandırmak havati bir konu* 5 . Sır, Son Kuşlar, Yakamoz, Âv nlıklarda. Bulutlar, Vaban Gülü, kervan. Sııiar, Bab-ı Esrar ve Akdeniz adlı parçalardan oluşan Bab-ı Esrar'la yetinmeyip Filiz ve Yayla'yı "canh" dinlemek ısteyenlere bir not: ıkıli mayıs ayında CRR'de bir konser verecek. Aynca festıvallere katılmak ıçın ön çalışmaları surdüriiyorlar. MüzikJerine isim veremeyen Filiz \<e Yayla ilk kez konsenatuar orkestrasında beraber çalışmışlar \c açılım olarak niteledikleri deneylere de>let korosunda başlamışlar. Tanju Okan'a... Sen, ustün yeteneğini gencecik yaşında iken yakından tanıdığım ender sanatçılardan bırısın, dostum Tanju Okan... Senı, anımsarsan eğer, o gunlerın cıva gibı hareketli ve sempatik fızıği, düzgün dıksıyo- nu ile parlayan, günümüzün ünlü sunucusu Erkan Yolaç'la bırlıkte Yenı Melek Sıneması'nda salı gece- leri film galası öncesı düzenlediği- mız müzik-shovv programına davet etmıştık. Programdan bırkaç gün önce Erkan Yolaç bana: Selmi ağabey, Ankara'da sesıyle, yoru- muyla şımdıden dıkkatı çeken bir genç var. Adı Tanju Okan, onu programaalalım"demiştı... Ve işte o Tanju, sahneye çıktığı ılk andan ıtibaren bulunmaz nıtelıkte gür, ama sıcak sesı, renkli yorumlayışı ıle söyledığı şarkıları fırtına gibi estir- mış, o zamanm seçkın sanatsever izleyıcısı salonu alkıştan ınletmış- tı... Evet, sevgılı Tanju, senı o za- mandan böylece. kışılığınle tanı-. mıştım. ; Sanatçmın hayatı. onun sanatı ile sınırlıdır. Tüm yaşamında emeğınL müzik sanatına vermış bır ınsanın "hayatçızgısı", onun yarattığı veya' seslendirdığı müzik ile başlar ve müzik ile son bulur Müzikle uğra~ şısı devam ettiğı veya daha önce^, lerı yarattığı ve seslendırdiği yapıt-' lar yayımlandığı sürece, o hiçbır şe-" yını kaybetmış sayılmaz. Ancak;-- müziği susunca o zaman onun da' hayatı brtmiş sayılır.. Sanatçı, ya- ratıcılığını ve yorumculuğunu kay-' betmediği sürece. varlığından hiç- bir şeyinı kaybetmış olmaz ve ya- şamından hiçbır şey eksılmiş sayıl- maz Bu gerçeğın en belırgin örne- ği, müzik tarıhınde dığer bazı yara- tıcılarda sayılsa bıle. en yücesı Be- ethoven'dır. Beethoven, abide sa- yılan başyapıtlarından "9. Senfo- n/"sını, kulakları duymaz olduktan sonra yazmamış mıydı? Bu olağanüstü, inanılmaz duru- mu ve gerçeğı, sesıne ve yorumcu- luğuna sınırsız hayranlık duyduğum sanatçı dostum Tanju Okan ıçın şu açıdan belırtmek ıstedim: Tanju Okan'ın sesınden, herzamankı et- kileyıcı yorumuyla. unutulmaz şar- kılarını dınledikçe, onun muzığimi- ze kazandırdığı soluk var oldukça. onun geçırdıği 'zorunlu ameliyat"\n dramatık ımajı. gözlerımizden silin- mış olacaktır. Sevgili Tanju Okan bunu böyle bıl, hıçbir şey kaybet- medığıne ınan ve sesıni, moralını daıma sağlam tut. Toplumsal girışımlerde bulun- maktan kaçınmayan değerlı sanat- çı Esin Afşar'ın "Tan/u Okan için bır-konser" düzenteme ısteğını ga- zeteden okudum. Tanju'ya ve he- pımıze hayat dolu, neşe getirecek bır konser olması kaydıyla ben de olumlu bakıyorum. j numara Yerlı popta Rafet El Roman, Genç- lîğjn Gözyaşı adlı albumuv le yenıden zırveyeçıktı Geçenhafta Ege,Yanım- da Kal'la ıkıncılığe vükselırken Bu- rak Kut, Nereden Geldim, Nerelere Gidecegim'le uçüncülükte kaldı. Turk sanaı müzığınde F.lveda İstan- bul'la Yılmaz Morgül'ün liderlığı sü- rü\or Bülent Erso> >enı albümü Be- nim DünvaGüzellerim'le lısteye ıkın- cı sıradan gırdı: yıne yenı albümlerden Nostalji-l'le Vİuazzez Erso> geçen hafta uçuncüvdu. Türk halk müzığınde Songül Karlı, DokunsaJarAğta>acağun'la bınnci ol- du. Geçen haftanın lıden Güler Du- man. Bu Devran'ia bır sıra ındı \e HüKaSüer.GönlümAnadolu'vla Du- manı ızledi. Yabancı popta geçen > ılın flaş albü- mü Shaggj'nin Boombastic'i bu vıla da lıder gırdı. Mariah Care>, Dajdre- am'le ikınci olurken SimpK Red, Li-^ fe'la veniden listeve döndü - Evolution - Tony MacAlpına -Tigerlüy -Natalıe Merchant - Road Tested - Bonnıe Raıt • - The Wonder of Lo\e - Loveland - The Visrt - Loreena McKennith -ShortBus-Fılter ! ' - MoodsHİng-Joshua Redman '? Ouartet ?j - Stomp 442 - Antra,\ - Fresh Horses - G Brooks - Company of Strangers - - Bad Company - Deluxe - Better Than Ezra - Demon Kinght- M.F.M.P -Deja Vu-Crosby Stılls Nash and- Young - Life Linees - INatural Born Killers - M.F. M P -Tonny Boy-M F.M P - Babes in Toy land - Neme sisters - Anthology - The Beaties - Jagged Little PilJ- Alanis Mori sette - I'm Hot For You- Yonca E\ cimık - Ruhun Duymaz- Emel - Nostalji 1 - Muazzez Ersoy - Valıçapkını - Suav ı - Ma>i Boncuk - Vieltem - Benim Güzellerim - Bülent Ersoy -WavesofVVheels-Can Atilla - Dünya - Ferdı Tay fur - Güzelleme 2 - Ay >egül - Se\da Derinlerdedir - I.Çayırlı. H Yavuz, G Paçacı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle