23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
VISA...VİSA Premier/Gold. VISA Internationat... EMLAK BANKASI Cumhuri72. Y l SAYI 25658 / 25000 TL (KDV içmde) KURUCUSU: YUNUSIUDİ (1924-1945) BAŞYAZAPt NADfc NAO) (1945-1991) EMLAK BANKASI 6 0CU1896CUMARTEÖ BUGÜN Bilim Teknik almayı unutmayın Bavinizde • ÇİZGİ-ROMAN Gaddar Davut Eşkiyalar Arasında • //. Sayfada • CUMHURİYET Toplu sözleşme imzalandı • 3. Sayfada MÜZİK Anadolu Rock'ta 2. perde • 12. Sayfada BORSA DOLAR MARK ALTIN HAZİNE'NİN İÇ BORÇLANMASI Bono halka, kazanç bankaya V 7 Dun 59.600 Oncekı 59.750 ûDun 41.500 Oncekı 41.100 I 6. Sayfada Dışişleri, Ankara'da OECD ve Arap ülkelerine brifing verdi Aııkara'ııııı su atağıTürkiye hoşnut değil Türkiye, Suriye'nin girişimiyle su konusunu gündemine çeken 'Arap Birliği'ne. bu tutumundan dolayı oluşan hoşnutsuzluğunu dile getirdi. Dışişleri Bakanlığı, Suriye ile ilişkilerin gergınleşmesine neden olan su konusunda dün 16 Arap ülkesine brifing \erdi. Umman Büyükelçisi'nin. Suriye'nin tezinin aksine suyun paylaşılamayacağını ima ettiği belirtildi. Benzer brifing önceki gün de OECD üyesi ülkeler ile davet edilmemesine karşın katılmak isteyen îsrail'e de verilnıişti. • 8. Sayfada Suriye'den diplomatik skandal Suriye'nin, su konusunda geçen aralık ayında Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'ne verdiği notayı Batılı ve Arap iilkesi büyükelçilerine dağıtması Petrol devleri kaçıyor diplomatik skandal olarak nitelendirildi. Türkiye. diplomatik teamüle aykın bu hareket üzerine dünkü su brinfingine Şanı'ı davet etmedi. Türkiye. önceki gün OECD ülkelerine verdiği brifingde. Suriye ile yapılacak teknik müzakerelerde. Şam'ın hassas olduğu Asi sulan konusunun önkoşul olmadığını belirterek geri adım attı. • 8. Sayfada Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden olan Mobil, Türkiye'deki arama ve üretim şirketini sattığını açıkladı. Hullandalı Shell Şirketi de Diyarbakır bölgesi çevresindeki 27 petrol kuyusunu geçen ay içinde satmıştı. Mobil ve Shell'in bölgedeki varlıklannı sona erdirmeleri. "Petrol devleri Türkiye'yi terk ediyor" yorumlarına neden olurken Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da "gerçekçi petrol politikalan" üretmemekle suçlandı. • l7 . Sayfada Çiller,faturayı seçime çıkardıYüzde 64.9 başarıdır zamanında yapılsaydı enflasyonu yüzde 40"a düşürürdük" iiıve konuşan Tansu Çiller. hükümerte bulunduğu 1994'te yüzde 149.6 ile rekor seviyede gerçekleşen enflasyonun. geçen yıl KİT ürün zamlarının dondurulmasıyla yüzde 64.9'a düşmesını başan olarak değerlendirdi. Zamlar ZOrunlU Ekonominin bunalımdan çıktığını savunan Çiller, olumlu olarak gösterdigi verilerin halka yansımadığını da kabul ederek. "fyileşme halka 3-4 yıl sonra yansıyacak" demekle yetindi. Çiller, seçimlerin ardından yüzde 100'e \aran oranlarda yapılan K.İT zamlarını da zorunluluk olarak değerlendirdi. • 7. Sayfada • övünülen tablo karanlık çiiierin ekonomi politikalan konusunda yaptığı açıklamalar ile aynı gün açıklanan dış ticaret rakanıları birbirinı yalanladı. De\let Istatıstık Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, dış ticaret açığı geçen yıl ocak-ekim dönemınde, 1994 yılının aynı dönemine göre yüzde 154.8 oranında artarak 10 milvar 636 milyon doları aştı. • 7. Sayfada PROF. BERNARD LEWIS 'Laiklik Müslümaıılıgın sorunu değiP • Yapı Kredi Bankası tarafından da\et edilen Ortadoğu tarihi uzmanı İngiliz Prof. Bernard Lev\is, laikliğin Avrupa \e Hıristiyanlık tarafından yaratıldığını, Müslümanlıkta laiklik meselesi olmadığının altmı çizdi. Levvis, "Müslümanlar. Avrupa'dan gelen hastalıklara yakalandıkları ıçin belki bunun teda\i yöntemini de Avrupa'dan alırlar" dedi. • Arka Sayfada Cezaevindeki 3 tutuklunun ölünıüv le sonuçlanan olay la ilgili olarak suç du\ urusu dilekçesi \ermeje giden aileler, polislerce coplandı. gazeteciler yerierde sürüklendi. Yaklaşık 100 kişi gözaltına aJındı. (Fotoöraf: KLBİLAY TÜNTÜL) ezaeviolayUmyayıhyor Ailelerden suç duyurusu • Üsküdar E Tipi Cezaevi'ndeki olay lar sırasında yaşamını yitiren tutukluların Orhan Özen, Abdül- mecit Seçkin ve Gürbüz Yasin olduğu açıklandı. Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde tedavi gören 36 tutuklu \e hükümlüden 6'sının durumunun ağır olduğu belirtildi. Olaylardan sonra tutuklu aileleri Adalet Bakanlığı Müsteşan Yusuf Kenan Doğan. Ceza ve Te\ kif Ev leri Genel Müdürü Zeki Güngör. Ümraniye Cezae\ i Müdürü Hüseyin Atakan, İstan- bul Emnıyet Müdürü Orhan Taşanlar. Istanbui Em- niyet Müdür Yardımcısı Reşat Altay hakkında suç duyurusunda bulundular. • 17. Sayfada Polise tepki • Ümramye C'ezaevi'ndekt olaylarla ilgili jandar- mave polise tepki yağıyor. İHD Ankara Şubesi Baş- kanı Naciye Erkol "Bizi cezaevlerinde ölümlere alıştırmaya çalışıyorlar" dedi. DİSK'ten yapılan açıklamada ise "Bırbıri ardı sıra patlayan olaylar tam anlamıyla bir kıyıma dönüşmüştür. Dört duvar arasındakı insanların öldürülmesi. hangi gerekçey- le olursa olsun kabul edilemez" denıldi. Istanbul Ta- bip Odası da olayları kınayarak "Biz hekımler, in- sanın insana yaptığı böylesi bir vahşetin tablosunu görmeve tahammül edemıyoruz" görüşünü dile ge- tirdi. • /". Sayfada E tipi cezaevleri gergin •• Üsküdar'daki olaylardan sonra Ankara ve Buca cezaev lerindeki tutuklu ve hükümlüler, cezaev i yö- neticilerini rehin aldı. Ankara'daki eylemde rehin alınan görevliler serbest bırakıldı. Ceyhan, Konya, Gaziantep \e Erzurum cezaevlerinde açlık grevi başlatıldı. Yozgat Cezaevi'nde de 7 tutuklu ve hü- kümlü. koğuşlarının kapılarını kapatarak barikat kurdu. Protesto eylemlerinin siyasi hükümlü ve tu- tukluların kaldığı E tipi cezaev lerinin tamamına sıç- ramasından korkuluvor. Içişleri Bakanı Teoman Ünüsan, yayımladığı genelgede, cezaev lerinde alın- ması gereken önlemleri sıraladı. • 17. Sayfada Sıvas kıyımı sendromu 2 yıllık araştırma • Sıvas katliamının psikolojik boyutlan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dah Başkanı Doç. Dr. Mehmet Sungur ile Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üvesi Burhanettin Kava'nın ortaklaşa vürürtüklerı bilimsel çaîışmada izlendi. Katliamdan kurtulan 27. taşlı sopalı saldırılara hedef olan 34 ve olav günü görev yapan 18 hastane görevlisi üzennde vapılan çalışma, süreç içinde a$amalı olarak gerçekleştirildi. Ağır psikolojik yıkım • Madımak Otelı'nde 37 kişinin yakılarak öldürüldüğü Sıvas katliamının, yaşayanlar üzerinde uzun süre tedaviyi gerektirecek ağır psikolojik yıkıma neden olduğu belirlendi. Kurbanlarda katliamın neden olduğu psikolojik yıkımın, olayın yıldönümlerinde, mahkeme sonuçları anımsatıldığındd. olumlu ya da olumsuz yaklaşım sergileyen haber ve programlar yayımlandığında arttığı saptandı. • 4. Sayfada Cumhurbaşkanı Adana'da düzen değişmez 9 • Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıîdönümü törenlerine katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Demirel, görev vereceği kişinin oluşturacağı hükümetı onaylaması için güvenoyu şartı arayacağını söyledi. • Hükümetin 45 günlük süre ıçerisinde kurulamaması durunıunda genel seçimin yenilenebileceğinı vurgulayan Süleyman Demirel. "Sandıktan çıkanı beğenmedığimiz takdirde sandığa gıtmemek lazım. Çıkandan hoşlanmayabilırsiniz, ama ona uyacaksınız" dedi. • Türkiye Cumhuriyeti'nın "laik ve demokrat" bir devlet olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, bu temel nitelikleri değiştirmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini kaydetti. M 4. Sayfada RP lideri Erbakan: taıımııııı değiştireceğiz • Hükümet kurma görevinin, seçimlerden birıncı sirada çıkan kendilerine venlmesi gerektiğini anlatan Erbakan, RP dışındaki partilerin "din düşmanı" olduğunu öne sürdü. RP lideri. hükümeti kurduklarında gümrük birliği belgesini , gözden geçireceklerini. laikliğin tammını değiştireceklerini belirterek "laikliğin din düşmanlığı olarak uygulandığını" öne sürdü. • NATO'da. yeni düşmanın Islam olduğu yönünde çatlak sesler çıktığını öne süren Erbakan. "Bu hatayı önleyeceğiz. Savunma sanayii alanında yalnızca NATO'\a bağlı kalmayacağız, kendi milli projelerimize de ağırlık vereceğiz" dedi. • 5. Sayfada Sayılan 100'den fazla Meclis'teki tarikatçılar • Tarikat ve cemaatlere yakınlığı ile tanınan 100'den fazla isim milletvekilliği kazanarak Meclis'e girdi. Yenı oluşan TBMM'de. Nakşibendi tarikatına vakın oldukları savlanan milletvekilleri, ANAP ve RP çatısı altında toplanırken Nurculann DYP listelerinden Meclis'e girdikleri belirlendi. Bugüne kadar ANAP ve DYP kanadında yer alan Süleymancılar. 24 aralık seçimlerinde RP'den TBMM've geldiler. Süleymancılar tarikatının kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu Arif Ahmet Denizolgun, Antalya'dan RP milletvekili seçildi. • 24 aralık seçimleri öncesinde Nurculuğun önde gelen cemaat lıderlerınden Fethullah Gülen ve Mehmet Kutlular gıbi isımleri Başbakanlık Konutu'na çağırarak destek istediği öne sürülen Basbakan Tansu Çüler'in yeni seçilen milletvekilleri arasında Nurculann ağırlıklı olduğu belirtiliyor. • 5. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Beklenen Patlama... Usküdar E Tipi Cezaevi bır süredir gergindi. Tutuklu ve hükümlülerin yakınları. avu- katları, cezaevi koşullarının çok kötü olduğunu, onlem alınmazsa ıstenmeyen olaylar meydanagelebileceğini açık- hyorlardı. "Geliyorum" diyen olayların ilk işareti çarşamba günü "gö- rüşme" yapılmamasının ar- dından ortaya çıktı. Görgü ta- nıklarının ifadelerine göre tu- tuklu ve hükümlü yakınları dı- şarda beklerken, ıçerden de slogan sesleri geliyordu. Ön- ceki gün "sayım" vermeyen tutuklu ve hükümlülerle ceza- evi görevlıleri arasındakı ger- ginlik doruğa ulaştı. Çatışmanın başlama biçimi ve nedeni konusunda çelişki- li bilgiler var. Cezaevi yetkilile- rine göre, olayların sorumlusu PKK dışındaki sol gruplar. Bu gruplar, yasalan hiçe sayıyor- lar ve cezaevi yönetimini din- lemiyorlar. Tutuklu ve hükümlülerin avukatlarına göre ise cezaevi koşulları "insanlık dışı." Gö- rüşme günlerinden sağlık ola- naklanna kadar pek çok ko- nuda yeniden düzenleme ya- pılması gerekiyor. Üsküdar Cezaevi'ndeki o- laylar kısa sürede Buca Ceza- evı'ne, ardından Ankara Ka- palı Cezaevi'ne sıçradı. Bu ce- zaevlerındeki tutuklu ve hü- kümlüler gardiyanları. yöneti- • • • M irkasıSa. /", Sü. 9'da Köpek yerine çocuk vurdular Yurt Haberieri Servisi-Erzurum Büvükşehır BelediyeM'nın kent merkezınde sürdürdüğü kö- pek itlaf çalışmalan sırasında. köpeğe ateş eden birgörevlı 12 yaşındakiG.Y'yiyaraladı. Küçiik kız Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı Beledivenın Temızlık tşleri Müdür Yardımcısi Metin EğiJmez "Küçük ku otlann arasından çir kınca saçma isabet etmiş" dedi. Belcdivclcrin köpck itlaf çalışmalan sırasın- da çevrc güveıılığınııı suğlanmaması ılginç \c üzücü kazalara vol açıyor Erzurum Bü>ük*ehır Belcdiyesi Temizlık l^lerı Mıidürlüğü'ne bağlı köpek ıtlaf ekipierının önceki gün gerçekleştir- dıöı köpek itlaf çalışması sırasında görev lilernı dıkkatsizliğı sonucu bır kız çocuğu av tüfeğıy lc var<ıla:u1ı Beledıvenm köpck ıtlaf ckibinde ça- îı-jan Naci Munug. Ibrahım Hakkı MuhalleM'ndc av tüfeği ile bir köpeğe ateşederken sokakta oy- nayan 12 yaşındaki G.Y'yi göğsünden vurdu Yaralı kız çevredckıler tarafından hemen Erzu- rum DevletHastaneM'nekaldınldı Küçükkızın hayati tehlikeyı atlattığı bildınldı. Olay üzerine 10 kadar köpeği ıtlafeden görev liler mahalleden aynlmak zorunda kaldılar. RP'li Büyük^ehır Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Yardımcısı Metın F.ğılmez. olay ın büyü- tülnıcmesinı ıstcycrek "Vrkadaşımızmuhtarhe- > etinin önünde köpek itlaf «lerken saçmalardan biri otlann arasından aniden çıkan küçük kızı sı- yırdı. Olayda kasıt yok. Çocuğu hemen hastane- yegötürdük" dıye konu^tu Metın Eğtlmez. it- laf sırasında neden önlem alınmadığı sorusuna da "Önlem alnoruz. Ama r)lnıu> bir kere. Saç- ma şöyle birdeğip geçmiş" yanıtını vcrdı. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Sapasağlam Gidiş... Abuzittin, fena halde hastalanmış. Ayağa kalkmak birya- na. belini doğrultamıyor. Karısı Tennure. ambulans çağırıp hastaneye götürmüş. Sedyeyle doktorun odasına taşımışlar. Abuzittin konu- şamıyor. sesi çıkmıyor. Parmak uçlan uyuşmuş. Ayakları sanki yok, adalelerini sıkamıyor. Gözlerinın önünde kap- kara lekeler uçuşuyor. Seyni mengenede. Sıkıştınp çeki- yorlar. Nefes alırken sanki burun deliklennden içeri cıva damlıyor... Doktor gelmış. Nabzına bakmış: • Arkası Sa. 17, Sü. 3 'te
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle