24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 OCAK 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA 11 ANKARA kulis i IŞIK KANSU Aile işletmeciliği Dok Gemi-lş'in badem bıyıklı Genel Başkanı Nazım Tur, sendikanın genel yönetim kurulu üyeleri ile "Gestaş" adlı bir şirket kurup. devletin tersanelerini 49 yıllığına kiralamıştı. Tur, böylece sendika ağalığını, patronlukla pekiştirmişti ki, işçiler "pes" dedi. Dok Gemi-iş Sendıkası'nın bağlı bulunduğu Türk-lş'in lideri Bayram Meral'e göre, konu Nazım Tur'u değil, "sendikal hareketi" yıpratmıştı. Meral'in, tersanelerin özelleştirilmesine ilişkin düşünceleri şöyleydi: "Tersanelerin özelleştirilmesine kesinlikle karşıyız. Stratejik bazı tesislerin kamunun elinde kalmasının büyük yaran olduğu biliniyor. Buna rağmen, 'sat, kapat, kurtul' mantığı hâkim. Bu alanda biz çok yalnız kaldık. Bir zamanlar özelleştirmeye karşı çıkmak, devlete ihanet etmekti. Öyle yansrtıldı, hükümet ortağı olan SHP- CHP de buna olumlu baktı. Sayın Başbakan Tansu Çiller, bunun reklamını çok güzel yaptı. Ama sonuca bakılınca, ortada hiçbir şey yok." Sayın Meral yanılıyor. SHP'li olduğu dönemde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yapıp, özelleştirme şampiyonluğunu üstlenen, sonra DYP'ye geçen Mehmet Dönen, 24 Aralık seçimlerinde milletvekili olamadı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yaptığı dönemde, önüne konulan özelleştirme kararnamelenne "bakmadan imza koyduğunu" açıklayan CHP'li Hasan Akyol da seçimi yitirdi. Nazım Tur'un dost, ahbap, aile şirketi Gestaş, ihaleden çekildi. Demek, ortada bir şey var. Maç, kaç kaç Samsun muhabirimiz Cemil Ciğerim, köşemize. CHP'nin bu ildeki seçim kampanyasına ilişkin izlenimlerini aktardı. Söz, Ciğerim'in: Şeçimler öncesi Murat Karayalçın, ekibi ile birlikte Büyük Samsun Oteli'ni seçim karargâhına dönüştürüp, çalışmalannı sürdürüyordu. Karayalçın'ın ekibindekiler, gazetecilerle ve partililerle yaptıkları görüşmelerde sürekli şu temayı işliyorlardı: "Burada çok çalışmalıyız. Karayalçın'ın kazanması lazım. Eğer CHP başarısız olursa, ocak ayında kurultayı toplayıp, Karayaçm'ı yeniden genel başkan yapanz." Ankara Belediyesi'nin CHP'li belediye meclis üyesi Adnan Dinçer de, görüşlerini şöyle açıklıyordu: "Baykal Antalya'da seçilemez, Karayalçın da Samsun'dan milletvekili olamazsa, Baykal genel başkanlığı kaybeder, biz 2-1 önde oluruz. Baykal Antajya'da, Karayalçın Samsun'da seçilirse, sonuç 1-1 olur. Baykal, Türkiye genelinde partisinin oylannı düşürürse, biz bu kez de 2-1 galip geliriz. Ocak ayında yine, yeni bir kuruttaya gideriz. Aynca, Samsun'daki ikinci, üçiincü sıradaki adaylar önemli değil. Bizim için Ordu ve Sinoptaki liste başında olan adaylar önem kazanıyor. Onlar da SHP kökenli. Onlara destek vermeliyiz." Seçim sonuçlan ortada. Yapılan bu değerlendirmeye göre, Karayalçın 2-1 galip. Kurultaya mı gidecekler? IAcı şeker Başbakanımız Tansu Çiller, tutturmuştu, "Işçinin parasını vermeyeceğim'' diye. Birçok işkolunda olduğu gibi şeker işkolunda da, hem de kampanya döneminde uzun süren grev yapılmıştı. Üretilen pancann bir kısmı çürümüş, toprak altında kalmıştı. Aynca, ülkemizin sayılı sanayi kuruluşlanndan olan şeker fabrikalan birer birer özelleştirilmişti. Dün Türkiye, dünyanın en önemli şeker ihracatçılanndan biriydi. Bugüne gelelim. Türkiye Şeker Fabrikalan AŞ, yurtiçi talebi karşılamak ve fiyatlarda denge sağlamak amacıyla 50 bin ton kristal şeker ithal etmeyi kararlaştırmış. Şekerin, dünyadaki teslim fiyatı, ton başına 2.5 dolar artmış. "Devlet; et, süt, şeker üretir miymiş?" diyenler, gözünüz aydın olsun. Eloğlu, size minnettardır... Önemli olan Kültür Bakanı Fikri Sağlar, seçim öncesi Nâzım Hikmet heykelinin açılışını yapmıştı. RP'li Ankara Anakent Belediye Başkanı Metih Gökçek. iktidara geldiklerinde heykeli kaldıracaklarını söylemişti. Gökçek'in indirmesine gerek kalmadı, Kültür Bakanlığı kendisi yaptı bu işi. Meğer, dikilen Nâzım Hikmet'in heykeli fıbermiş. Heykel, bronz dökümü gerçekleştirilmeden açılışı yapıldığı için yerinden kaldınlmış. Şimdiden "Bronz ya da fiber. Sayın Sağlar, Içel'den yeniden milletvekili seçildi ya, aynntının önemi yok" demek haksızlık olur. Açıklandığına göre, heykel, önümüzdeki günlerde yeniden yerine yerieştirilecekmiş. Bekliyoruz. Başbakanımız çok yaşa Halkımızın yakın teveccüh gösterip, oylannı adeta akıttığı Başbakanımız Tansu Çiller, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile görüştükten sonra#kendisine gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakmayıp, yüreklere su serpti: "Ekonomideki veriler saglam çıkmıştır. Halkımızın özverisi sayesinde, belki Latin Amerika ülkelerinin durumuna düşmek varken, Türkiye bunlan aşmıştır." Halkımızın şanındandır. Hemşireler ilgi bekliyor Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Lalezar Mürşitpınar, köşemizin konuğu oldu ve meslektaşlarının çalışma koşullarından yakındı. "Bir kere" dedi, "çalıştığımız ortamlarda yoğun enfeksiyon, koşullardan kaynaklanan büyük gerilimler var." Mürşitpınar, yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı: "Personel azlığı nedeniyle tutulan uzun nöbetlerin yarattığı uykusuzluk ve psikolojik sorunlar var. Meslektaşlanmızda varis, taban çökmesi gibi hastalıklarla çok sık karşılaşryoruz. Onkolo/i ve dahiliye bölümlerinde, hastalara kanser nedeniyle uygulanan itaçlann aslında hiç deri ile temas etmemesi ve özel eldiven giyilmesi gerekiyor. Oysa, bu tür önlemler alınmıyor. Birçok hastanede, röntgen bölümlerinin izolasyonlannın çok iyi olmadığı söyleniyor. Burada çalışanlar, dalga dalga yayılan X-ray ışınlanndan olumsuz etkileniyorlar. Bulaşıcı hastalıklann yoğun olduğu servislerde çalışan meslektaşlanmız var. Bunlara eldiven, gömlek, maske, hatta gerektiginde özel çizme takviyesinin yapılması gerekiyor. Onlar da yaptlmıyor." Mürşitpınar'ın dileği şu: Hemşirelere de. opera sanatçılarına, maden işçilerine, veterinerlere tanınan fiiîi hizmet süresi zammının verilmesi. Insanlann en düşkün, en yardıma gereksinimi olduğu dönemlerinde, hastalıklannda yanlarında bulduklan hemşireler, biraz da kendilerine ilgi gösterilmesini bekliyor. KATKIDA BULUNAN: OSMAN AYDOĞAN ŞİŞLİ 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 1994/1604 Ta. Birborç nedeniyle hacizli olup satilmasma karar verilen Şişli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Halaskârgazi Caddesi ile Ergenekon Cad- desi'ne cepheli köşe başında ve Halaskârgazi Caddesi'ne cepheli 151 kapı no'lu 140 pafta. 987 ada. 25 parsel sayılı ve 33, 49 m2 mik- tarlı arsada inşa edilmiş 11 katlı betonarme kâgir yapı olan Köşe Apartmanı isimli binada 210/2880 hissenin tamamı sarılacaktır. Şişli Belediye Başkanlığı Imar Müd.'nün 24.3.1995îarihli yazısından, 17.2.1954 tarihli 1 5000ölçekli Beyoğlu Nazım Planı'nda H: 27.50 m. irtifalı bitişik inşaat nizamında iskân sahasında olmak üzere imar durumu olduğu anlaşılmıştır. Bina, arsanın tamamında inşa edilmiş olup bodrum, zemin. asma ve 8 normal katlı olmak üzere 11 katlı betonarme kâgir yapıdır. Zemin katta 3 tane küçük dükkân vardır. Bod- rum katta depo ve kalorifer kazan dairesi vardır. Asma ve normal katlarda birer odalı bürolar vardır. Binada elektrik, temiz su, pis su te- sisatı vardır. Bina, bakımlı ve temizdir. Bilirkişice gayrimenkulün tamamına 8.640.000.000.- TL değer takdir edilmıştır. 210/2280 hisse 630.000.000.- TL değerdedır. Yine Şişli ilçesi Halaskârgazi Caddesi'nde kain 215 kapı no'lu, 140 pafta. 988 ada, 108 parsel sayılı ve 195.69 m2 miktarlı arsada in- şa edilmiş 11 katlı betonarme kâgir yapı olan Emek Apartmanı isimli binada 2. katta 90'1000 arsa paylı 7 bağımsız bölüm no'lu daire- nin 1 4 hissesi satılacaktır. Daire. 160 m2 kullanım alanlı. hol, 3 oda. salon, mutfak banyo ve WC'si vardır. Kalorifer, elektrik. temiz ve pis su tesisatı vardır. Daıre, asansörden istifade etmekte olup bakımlı ve temizdir. İmar durumu - Şişli Belediye Başkanlığı'nm yazılann- dan, parsel yapı temeli kısıtlama alanında kaldığından yeni inşaat yapılacağında Büyûkşehir Belediye Başkanlığı görüşü alınacaktır, ti- caret sahasında kalmakta olup imar yönetmeliğinin 7-06-111 maddesi uygulanır, eski 92-93 parseller için tespitli arka çizgiye göre bina derinliği verilmiştir notlan olan krokisinde taralı alanda arka bahçe mesafesi 3 m. olan bitişik inşaat nizamında 24.50 m. yüksekliğinde inşaat yapmaya müsaıt imar durumu olduğu anlaşılmıştır. Dairenin tamamına bilirkişice 4.800.000.000.- TL değer takdir edilmiş olup 1/4 his'seye de 1.200.000.000.- TL tekabül etmektedir. Satış şartlan: 1-Satış 27.2.1996 günüsaat 11.00-11.30'da 151 kapı no'lu Köşe Apartmanı isimli II katlı binanın 210-2888 hissesi Şiş- li 1. İcra Müdürlüğü'nde yapılacaktır. 27.2.1996 gûnü saat 11.45-12.15'te yine Şişli 1. lcra Müd.'de 215 kapı no'lu Emek Apartmanı isim- li binada 2. katta 90 1000 arsa paylı 7 B.B. no'lu dairenin 1/4 hissesi satılacaktır. 1. açıkarttırma gününde hacizli gayrimenkullerin mu- hammen değerlerinin yüzde 75'i rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuu ile satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle istekli çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile 8.3.1996 günü aynı mahal ve saatlerde 2. açık arttırması ya- pılacaktır. Bu arttırmada da muhammen değerlerinin yüzde 4O'ı ve rüçhanlı alacaklılann alacağı mecmuu ile satış masraflannı geçmek şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Böyle bir bedelle istekli çıkmazsa satış talebi düşer. 2- Açık arttırmaya iştirak edenlerin satışa çıkanlan taşınmazlann muhammen değerlerinin yüzde 20 nakit veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri gerekir. Satış peşin parayladır. isteyen alıcıya 20 güne kadar mehil verilir. İhale damga res- mı. dellaliye. KDV. tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. binkmiş vergı borçlan ihale bedelinden odenir. 3- Ipotek sahibı alacaklılar ile diğer irtifak hakkı sahiplen, bu taşınmaz üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddi- alannı dayanağı belgelerle 15 gün içinde icra dairesine bildirmelen gerekir. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça parala- nn paylaştınlmasında hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmezse llK 133. mad. gereğince ihale fesh olunur. Iki ihale arasındaki farktan ve yüzde 30 faiziyle diğer masraflardan alıcı ve kefılleri sorumlu tutulacak ve aynca bir hükme gerek kalmaksızm kendilerinden tahsıl olu- nacaktır. Öncelikle verilen teminattan karşılanır. 5- Gayrimenkul satış şarrnamesi. ilan tarihinden itibaren. herkesin görüp incelemesi için dairede açık olup isteyen alıcıya masrafı öden- diğinde gönderilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş. içeriğini kabul etmiş sayılacaklan, daha fazla bilgi almak isteyenlerin 94/1604 Ta. sa- yılı dosya numarası ile icra dairesine başvurmalan ilan olunur. 13.12.1995 Basın: 64783 KİM KİME DUM DUMA BEHÎÇ AK heyec<**\h, he** de /<wwtK hc/tes rHvffıı o\w)or... ÇIZGİLİK KÂMİL MASAR.ACI i * ( HARBİ >£>//« POROY GADDAR DAVUT MRİKIRTCEBE HCCVİCPANIN V9KMU BE ÖAVUT AÖBi. BAMA ACtfAfHOttSAH BABİ SU ZANAUI H/T/VVkkiA AC AUKTAN NA\ MEB6Y6( \ Bl'yCRDE \ KOflASCAM macera E6KİYALAZ ARASINPA td £SMİ V/" t>/a£ Ş VAPMACVCJ, D£VELE&//J HEMÜZ. & $ tSKEAABEM KİC İ ACI, ACUKTAN NA- BULUT BEBEK MRAYÇİFTÇÎ bana söz verrnişfci MIRMIRLAR IĞIRDIRIK BC MOTOR BöLı/(vtLE- RİNDE S AMA... TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 6 Ocak 1% SHERLOCKHOLMESDOGDU. BUGÜN.ÜNUJ OETSKTİF HOCMES ($£GU)K H VV/V YOGKSH'BÇ 8ÖCJSE- DOGMUŞTZJ Ğ *!(', Su üfz.üf<ıürc>ü. ç oe- 'C/>V t/OLMES PAHA SOMRA goMJ SHEGCOCJC GAK oe&'frre/Mrşrf. MES, DÜ/V>S4A//AJ E/V İJA/CÜ MAN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle