15 Ağustos 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CumhuriyeC tmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı Orhan Erinç • Djş Haberler Ergun Balcı • fstıhbara! Cenei* Genel Yayın Koordınatöru Hikmet Yıldmm • Fkonomı Bûlcnt Kuanlık - - - -- • — • • • Kultur Handan Senkokcn 9 Spor. Abdülkadir Yücelman 9 Makalelcr Sami Karaören 9 Duzclsmc \bdullah Yazıcı _' Fotoğraf Erdogan Köseoglu • Bılgı-Belge- Edibe Buğra • Yun Habcrlerı Mehmct Faraç Çetinkaya # Yazıışlerı Müdurlcrı Ibrahim Yıldız, Dinç Tayanç (Sorumlu) 9 Haber Merkezi Muduru Hakan Kara # Görsel Yönetmen Fikret Eser VaymKuruiu İlhiiııSdçukfBaşkani, Orhan trinç, Okta> kurtböke. Hikmet Çetinkaya, Şûkran Soner. Ergun Batcv Dinç Tayanç. İbrahim Vıldız. Orhan Bonalı, Mustafa Balba>. Hakan Kara. Ankara lemsılCL-ı Mustafa Balbay • Haber Müüüru Doğan AJtın Atatürk Buivan No' 125, Kar4. BakanJıklar- AnkaraTel 4195020 (7 hat), Faks 4195027 • lzmır Temsılcısr Serdar Kızık, H. Zıya Bl\ 1352 S 2/3 Tel 44ı 1220. Faks: 44191 l7«AdanaTemsucısı:Çc«Brığan^m Inonu Cd 119 S. No 1 Kat I, Tel 3522550, Faks. 3522570 Müessese Müdnni ErolErfcut* MEDYA C: • Yönetım MEDYA G : « Koordınalör Ahmet Konıkan • Kuralu Baskanı-Genel Vönelım Kurulu Muhasfbc BöleDI>ener#ldare Mudûr Gölbin Erduran Başkanı - Genel Hüse>i]iGürer0İ^Ict77)c' Onder 9 Koordmator Reha Mudür Üstün Çelik • Bılgı-lşlem Nail lnal • Ijrtman • Genel Mudür Akmca •Mınhhas Bılgısayar Sıstem Mürüvet Çiler Yardjmcısı Minc Udjğ üye Bor» Göotnç \ayımla>an ve Basan: Yenı Gün Haber Ajansı. Basın ve Yayıncılık A Ş Türkocait Cad 39 41 Cagaloğlu 34334 Isi PK 246 Istanbul fel (0212) 512 05 05 {20 hatl Faks (0/212) 513 85 9^ 17OCAK1996 Imsak-5 50 Güneş. 7.20 Öğle: 12.21 İkindi: 14.46 Akşaml7.08 Yatsı: 18.33 MEDYA C Tel 514 07 53 -513 95 80- 513 84 60-61, Faks 5118466 Çevre Günü TÜPkiye'de kutlanacak • ANKARA (AA)- Birleşmiş Milletler Çevre Programı (BMÇP) tarafından her yıl başka bir kıtada yapılan Dünya Çevre Günü kutlamalan, bu sene Türkiye'de gerçekleştirilecek. 9 haziranda Istanbul'da kutlanacak Dünya Çevre Günü'nde ulusal düzeyde çevreyle ilgilı seminer, ça/rşma tüplantısı, sergi ve gösteriler yapılması planianıyor. 50Kuşağı' karikatüpcüter • KültürServisi-Türk karikatür tarihıne '50 Kuşağı' olarak geçen karikatür ustalan, vapım ve yönetimıni Sezen Unal'ın üstlendıgi "Sözün Bıttiği Yer" adlı bır belgeselde anlatıhyor. Çizgi dünyasına bir kuşak. bır grup olarak giren ve "çızgıde mizah" anlayışını benimseyerek karikatürümüzü çağdaşlığa açan '50 Kuşağı'nın çizgi serüvenlerinin yanı sıra Türkiye'nin de serüveninin izlenebileceği belgesel, 17 ocak çarşamba akşamından başlayarak her hafta 19.55'teTRT2'de yayımlanacak. İnsan ve yeniden yapılanma • Haber Merkezi - Pakmaya tarafından düzenlenen bilımsel konferanslar dizisinde bugün "Açık sistemler, yeniden yapılanma ve insan kaynaklan " konusu ele alınıyor. Koç Hoidıng Yönetim Bılgi Sıstemleri Koordinatörü Gürhan Çalkıvık tarafından verilecek konferansta yeni iş dünyasının gereksinimleri üzerinde durulacak. Fotoğraf sergisi • Külrür Servisi - Fevzıye Mektepleri Vakfı Işık Okullan'nın 110. yıl etkinlikleri içinde yer alan Şemsa Uygun'un fotoğraf sergisi, 20 ocak cumartesi gününe kadar Özel Işık Lısesi Nişantaşı fuayesinde, aynı sergi 30 ocak-15 haziran tarihleri arasında FMV Ayazağa Özel Işık Lisesi fuayesinde sürecek. Sergi, lOyıldır IFSAK'ta çalışmalannı sürdüren Şemsa Uygun'un ödüllü fotograflanndan oluşuyor Bilgisayar kuHanıcriarı • Haber Merkezi- Bilgisayar sektöründeki son yenilikjerin ve gelişrnelerin ele alındığı Koç Unısys Kullanıcılan toplantısı System Organizasyon ve Halkla llişkilerŞirketi'nin üstlendiğı organizasyonla Abant'ta yapıldı. Bilgısayar sektörünün iç ve dış pazan konusunda açıklama yapan Koç Unısys Genel Müdürü Bülent Gönç. yeni yapılanma çalışmalan ve şirketin sektördeki payı konusunda bilgi verdi. AOD takvirni • 4NKARA(Cumhuriyet Bürosu) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), cumhunyet tarihinın önemli günlerini ve olaylannı arumsatan belgesel niteliğinde bir takvim hazırladı. Takvimde, önemli günler ve olaylar, fotoğraflar ve çeşitli anlatımiarla işleniyor Moda Günleri '96 • İSTANBUL (AA)- Vizyon Ajans yöneticilerinden Atilla Kaplakarslan. Ihlas Fuarcılık tarafindan 7-10 Mart tarihleri arasında FM Fuar Merkezi'nde düzenlenecek "2. Uluslararası Kadın, Erkek Dış Giyim Ihtisas Fuan" çerçevesinde gerçekleştirilecek "Moda Günleri '96" defilesinin tüm gelirinin "Sokak Çocuklan Demeği"ne bagışlanacağmı söyledi. M.Ü.'nün kupuluş yıldonumu • Istanbul Haber Servisi - Marmara Ünıversitesi'nin (M.Ü) 113.kuruluş yıldönümü, eski ve yeni mezunlann katıldığı bir törenle kutlandı. Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangında 2'si ağır 45 kişi yaralandı 300 kişi ölümden döndü• Bayrampaşa Abdi Ipekçi Caddesi üzerindeki Çizmeci İş Merkezi'nin zemininde bulunan kanepe ve yatak imalathanelerinde dün akşam saat 19.30 sıralannda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Iş merkezinde 230 işyerinin bulunduğu, 3 bine yakın kişinin çalıştığı belirtildi. İstanbul Haber Servisi - Bay- rampaşa'dakı Çizmeci Iş Merke- zi'nde çıkan yangında, içende bu- lunan yaklaşık ûç yüz kişi ölüm tehlikesi atlattı. Iş merkezinde mah- sur kalanlar kurtanlırken 2'si ağır 45 kjşı yaralandı. Bayrampaşa Abdi Ipekçi Cadde- si üzerindeki 6 katlı Çizmeci Iş Merkezi'nin zemin kattnda bulunan kanepe ve yatak imalathanelerinde dün akşam saat 19.30 sıralannda he- nüz belirlenemeyen birnedenie yan- gın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi Bayrampaşa itfaiye ekibi yaparken, yangının büyümesı üzerine olay ye- rine Gazıosmanpaşa, Bakırköy, Fa- tih, Kocasınan, Üsküdar ve Istan- bul gruplan çağnldı. Iş merkezinde bulunan çok sayı- da çalışan üst katlara kaçarken, it- faiye ekiplen merdıven araçlan ıle iş merkezinin teras katına çıkanla- n kurtardı. Çevre hastanelerden Bayrampaşa'ya ambulans sevk edi- lirken, durumunun ağır olduğu bil- dirilen Türkan Yaver ve YücelOğ- lak, 1.0. Çapa Tıp Fakültesi Hasta- nesi'ne kaldınlarak tedavi altına alındı. Kontrol altina ahndı Yangın itfaiyenın ıkı saatlık ça- lışması sonucu kontrol altına alınır- ken, İstanbul Emniyet Müdür Yar- dımcısı Kemal Bayrakolay yerine gelerek çalışmalan yönlendirdi. tt- . faiye ekipleri yangın çalışması sı- rasında su sıkıntısı çekerken, çev- re fabrikalar ile ISKl'den su tank- lan istendi. Polis panzerleri de üst katlara ışık tutarak itfaiye ekipleri- ne yardımcı oldu. Yangında dumandan zehirlenen 20 kişi Haseki Hastanesi'ne, 2sı ağır 9 kişi 1.0. Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 3 kişi özel Gazios- manpaşa Hastanesi'ne, 12 kişi Va- kıf Guraba Hastanesi'ne, 1 kişi ise Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldınlarak tedavi altına alındı. Has- tane yetkilileri, yaralılann duman- dan çıkan gazdan zehirlendiğini be- lirtti. Jş merkezinin çok büyük olması nedeniyle içeride ulaşılamayan yer- lerin olduğu ve bu yüzden iş mer- Çizmeci İş Merkezi'nde çıkan yangında üç yüz kişi ölüm tehlikesi atiafb. İtfaiye ekipleri, merdhen araç- lan ile içeride mahsur kalanlan kurtank (Fotoğraf: AYKLfT KLÇÜKKAVA) kezınde mahsur kalan kişilenn ola- bileceği olasılığı üzerinde durulu- yor. itfaiye yetkilleri, soğutma çalış- malannın sürdüğünü bildirerek yan- gının zemın kattaki kanepe ve ya- tak ımalathanelerinin bulunduğu bölümde elektrik kontağındakı an- zadan çıkmış olabıleceğıni belırti- ler. 230 işyennın bulunduğu belır- tilen Çizmeci Iş Merkezı'nde gün- düz saatlerinde 3 bıne yakın kişi- nin çalıştığı belirtildi. Yetkililer, yangının akşam saatlennde çıkma- sından dolayı bü>ük bır facıanın eşiğinden dönüldüğünü kaydetti- ler. Yangın başlangıcında dışanya çıkan yurrtaşlar, itfaiyenın yangın yenne geç geldiğini öne sürdü. Yangın. Abdi tpekçi Caddesi üze- rindeki trafiğın İciiitİenmesıne yol açarken, ıçendeyakınlan bulunan yurrtaşlar yollara birikerek büyük bırpanıkyaşadı. Yolsuzluk iddialan, Di Pietro'yu sarsıyor Temiz elüsovaya kirtisuçlumolar CUMHUR CANBAZOĞLU Temiz Eller'in miman Milano eski savcısı Antonio Di Pietro'nun başı dertte. 6 Aralık 1994'te televızyon kameralan önünde cüppesini çıkanp mesleğine ve mısyonuna veda eden Di Pietro, politikaya gırmeye karar vennce güvenilirlığinı sarsan ıddialar birbiri ardma ortaya dökülmeye başladı. Italyan gizli servisi DIGOS'un dinlediği telefon konuşmalanndan Di Pietro'nun Olivetti'nin başkanı Carto De Benedetti gibi ünlü Italyan ışadamlanyla samimı görüşmeler yaptığınm ortaya çıkması, özellıkle Berlusconi'nin televizyonlannı ve dergılennı harekete geçirdi. Her gün yeni bir ıddıaya yer veren bu yayın organlan, son yıllarda adeta efsane haline gelen eski savcının halkın gözündeki güvenıni bir ay içinde yüzde 80'den yüzde 60'a indirdıler... Beklenmedik anda Temiz Eller operasyonunu arkadaşlanna devTeden Di Pietro, 1995başında üniversitelerde özel dersler vermeye başlamıştı. Kahraman savcının derslennden önce öğrenciler kara tahtaya "HayaJJerimizi gerçeğe kavuşturdun Antonio" dıye yazıyordu. lyiler adına kötülere karşı savaşan savcının kahramanlık rolü bıtmemişti. Dönemm Başbakanı Silvio Berlusconi. kendisını bile sorguya alan Di Pietro'ya bakanlık önermiş, ama genç savcı geri çevirmışti. Kısa süre sonra "poiitikacı Di Pietro" gündeme geldi; onun başbakan olup ülkeyi pislikten kurtarması istendi, ama yanıt bile vermedı eski savcı. Haftanın üç günü yazılan yüksek tirajlı gazetelerde yayımJanıyordu. Ülke içinde ve dışında toplanıılara katıldı, konferanslar verdi. Kısa süreli birgazete de çıkardı. Köyden çıkan bu dürüst ftalyan gencine kimse toz kondurmuyordu, pisliğin içinde boğulan topluma böyle bir taze soluk gerekiyordu. Ama politikaya girmeye niyetlenince işler değışti. tek başına parti kursa, hukuk devletinin işlemesini Antonio Di Pietro'nuru dostlannın bit- gisayar programlannı sabn aldırtarak usulsüzlük yapüğı ve nüfu/unu kulla- narak dostlan için işadamlarından fa- izsiz borç para aJdığı iddia ediliyor. ve vergilenn düzenli ödenmesini isteyenlerden gelecek en az yüzde 10 oyu vardı. Bu tip bir potansiyel tehlike gözardı edilemezdi. Kahramanın yaramazlıklannı birer birer ortaya dökmenin zamanı gelmişti. bilgısayar yolsuzluğu^ Hemen saldınlar başladı. Ilk dosya 19 Ocak 1990 tarıhlı Giulio Andreotti hükümetinın ımzasını taşıyan kararnameyle ilgiliydı. 105747 sayılı kararname Adalet Bakanlığı'ndaki tüm ışlemlerin bilgisayar sistemiyle yürütülmesini içeriyordu. Milano bölgesi için bu projenin başına bilgisayar konusunda uzman Antonio Di Pietro getirilmişti. Yıllar sonra ortaya çıkan iddiaya göre Di Pietro dostlannın bilgisayar programlannı satın aldırtarak usulsüzlük yapmıştı. Sonra nüfuzunu kullanarak dostlan için işadamlanndan faizsiz borç para aldığı iddialan ortaya atıldı. O da yetmedi, ülke dışına kaçan eski başbakanlardan Bettino Crari, Temiz Eller'in mimanndan ıntıkam almak için ttalyan medyasına haber uçurup "Di Pietro'nun iş dümasından iyi dosdan var" diyerek ortalığı yeniden kanştırdı. Bu arada yardımcılan tarafından açıklanan Di Pietro'nun politik programı bu karalama kampanyasının nereden geldiğı konusunda ipuçlan vermeye başladı. Programa göre Di Pietro iktidara geldiğinde senatoyu kaldırarak sıstemi hızlandıracak, herkesin istedığı gibi yorumladığı 150 bin yasalık Italyan adalet sistemini modem hale getirecekti. tşi savcılara bırakmamak için politik reform da gerekiyordu. Di Pietro'ya duyulan rahatsızlığın hangi noktaya ulaştığı Silvio Berlusconi'nin sağkolu Giuliano Ferrara'nın sözlennde açıkça ortaya çıkıyordu : ".>ixon'ı mahveden John Senca gibi olmalı dürüst sa\cı. Serica emekli olunca evine çekildi ve anılannı bile yazmadan öldü. Adalet politikaya malzeme edilmemeiL n /sınan dünya aşın iklim olaylanna gebeÇeviri Servisi - fnsanlar hep havalann degıştığınden yakınır. Yaşlılar, "Biam zamanımızda böyle degOdi" der. Ama bu kez, galıba ıklımler gerçekten de değışıyor. New York son ellı yıldır görülmemış bır kar firtınasına yenık düştü. Japonya'da rekor kar yağışı, Aıjantın'de rekor sıcaklar. Iskoçya'da rekor soguJdar kaydedildi. Tuhaf hava ıtaiya, Endonezya, Güney Afiika ve Fransa'ya sel getirdı. Avustralya'da soguk ve yagışlı bır yaz, Avusturya Alplen'nde ise ılık karsız bır kış yaşanıyor. Güney Afrika'da sel 147 kişinin ölümüne neden oldu. Meksika'da göç eden 20 milyon kelebek öldü. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Pek çok bılım adamı bu ganp havanm küresel ısınmanm sonucu olduguna inanıyor. Küresel ısınmanın nedenı ise hava kirlılıği. Bilım adamlan bu iklim değışıklerini sera etkisı kuramıyla açıklıyor. Kömür ve petrol türü fosıl yakıtlann yanmasıyla açığa çıkan karbondıoksit türü gazlar, sera camlannın meydana getirdiğı etki gıbı atmosferdekı morötesı kuşağı tarafindan tutuiuyor. Atmosferin gaz yükü arttıkça dünya da ısınıyor. 2010 yılına kadar dünya ısısında 1.8 ıle 6.3 derece arasında bır yükselme olacağı öngörülüyor. Ama dünyanın ısındığını kabul eden araştıımacılar, bunun nelere yo) açabıleceğını tam olarak bilemiyorlar. Çeşitli varsayımlarda bulunan bılirn adamlannın emın olduğu birolgu var Isınan dünya aşın kuraklık ve aşın yağışla karşı karşıya kalacak. Kuraklık Güne> baü Avrupa'yı da etkisine aidı. Sibirya: Ortaıana ıâdtf •Sfcak üaJgası kuraklık. 1959'dan tHjyanaen sıcak yazını yasadı. Rusya Mostova'da Japonya karayenik düştü. ABD'de aşın yağış seie yol açü. Kuzey-doâırCin, vesei aciğayolach.Doğu k/yısı: Sıcak ve kurak yaz, ardından 96 Kar fırtınası. Ka)iforn/ya: /y Mart'takı aşın ' • yağışlar sele yol act. Japonya: Aşın kar yağışı. Karayipter Sekız tropık firtına ve 11 kasırga.Meksika: Ülkenin kuzeyı son 25 ytlın en soğuk kışını yaşarken yılbaşı gecesı Meksika kentıne 100 yıöır ıfk kez kar yağdı. yağtşları sele yol \ / açtı. 100 kışı öldu. \/; RSpinter Angela tayfunu 600 ktşıyı ötdürdü. Kuzeydogu Brezilya: en yıl yuzyılın en klığını yaşadı. Noftna/yağışın %40'ı Rio de Janeıra: Mart yağnaurlan erken ' başladrve ocak ayı H ortalamasiBda f ^ fazla yağış okkt^n. Güney Afrika: Geç başlayaR yağışlar sele yol açtı. ojdu. Doğusunda ise kez yağışsız bır aöustos ayı geçtı. ^/öfmmn: Ovater ı gorulmemış Wr kuraklık yaşadı. Mtıson yağmurian Hindistan veçevresini sele boğdu. Kasırgalar Orta Amerika'yı harap etti DÜH>anınbir çokyerinde orman jangınlan büyük hasara VBİaçıyor. ABD'ninOrta Batı'sındaki bttlkı /vvv Yağmur, kar Kaarga, firtına, tayfun Kaynak. tklımAraştırmalan Merkezi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle