15 Ağustos 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17 OCAK 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA VJÜNÜNTÎ TELEVIZYON 15 İLMLERİ Ateş Böceği 09.30 Show TV Dram /Ü\ Kocasının ilgısizliğinden yakman bir kadın, yaşadığı boşluğu tela- '§5' fı etmek için yeni bir arayışa girer. Ismail Güneş'in filminde, Nur Sürer ile Mehmet Aslantuğ var. Günah Gecesi 09.30 atv Duygusal ®Bir mağazada çalışan genç, tezgahtarlık yapan bir kızla sözlüdür. Erdoğan Tokatlı'nın yönettiği filmde, Kenan Kalav, Pınar Avşar ile Nıl Ünal var. Blunt Dosvası 10.00 TRT 3 Macera ©(Blunt)- Kraliçenin sanat danışmanıyken, Sovyet casusluğu yapan Sir A. Blunt'un öyküsü. John Glenister'in filminde, Ian Richardson ile Anthony Hopkins var. Pbnente Feneri 10.00 Kanal D Dram /Tî\ (ssız bir yanmadada yaşlı annesi ve kızıyla yaşayan fenercı kadın- ^îîs la, adaya sığına kimliği meçhul bir yabancının öyküsü. Şahin Gök'ün filminde, Hülya Koçyiğit ile Hakan Balamir var. Gitme Kal 11.10 GAP TV Duygusal ®Cezaevinden çıkan adam çocuğunu aramaya başlar. Yönetmenliği- ni Sırn Gültekin'in yaptığı filmin başrollerinde, Salih Kırmızı ile Şehnaz Dilan var. Sosisli Sandviç 11.30 Show TV Güldürü ©(Hot Dog)- Genç bir lcayakçının başından geçen olaylann öyküsü. Yönetmenliğini Peter Markle'nin yaptığı filmde, David Noughton ile Patrick Houser var. Evlatük 12.55 Kanal 6? 13.101 Show TVI Yalntz Kalpler Aynntı yanda Eski Sevdalar Gibi 13.30 TRT INT Duygusal ®Stajyer bir doktor olan Yaşar, gittiği tatil köyünde dul oir kadınla tanışır. Yönetmenliğini Alev Akakar'ın yaptığı filmde. Yaşar Alp- tekin ile N. Çehre var. Teknedekiler 15.15 TGRT? Değişim 15.30 Show TV Dram ©Psıkopat bir gençle yaşayan ve onun her dediğine boyun eğen bir genç kızın öyküsü. Yönetmenliğini Aykut Düz'ün yaptığı filmin baş- rollerinde, Yılmaz Zafer ile Serpil ÇakmakJı var. Kuyucakh Yusuf 16.15 atv Dram Tüm ailesi eşkıyalar tarafından öldürülen Yusuf u, idealist kayma- kam Selahattin Bey evlat edinir. Feyzi Tuna'nın filminde, Talat Bu- lut ile Derya Arbaş var. Bıçkın 16.45 Kanal 6 Güldürü /Çt\ Birbirinin benzeri olan iki delikanlı ile âşık birkadının öyküsü. Yö- ^İy netmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı filmin başrollerinde. Kemal Sunal ile Nilgün Belgûn var. Sokak Şarkıcılan 17.50 Kanal D Duygusal /î^\ Hasta bir çocuğun ameliyat parastnı toplamaya çalışan sokak çal- * O ' gicılarının öyküsü. Yönetmenliğini Nazmi Özer'in yaptığı filmde, AIi Poyrazoğlu ile Oya Başar var. Arzular 18.00 Interstar Dram :i satışı sırasında babası öldürülen bir gencin intikam öyküsü ko- nu alınıyor. Omit Efekan'ın yönettiği filmde, Ferdi Tayfur ile Yap- rak Özdemıroğlu var. Güüu Geliyor GüBü 18.20 Show TV Güldürü /J7\ Bir kan davasınm intikamını almak için tstanbul'a gelen Güllü'nün ^îs öyküsü. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı filmin başrollerin- de. Türkan Şoray ile Ediz Hun var. Fosforlu Cevriye 20.30 Kanal D Macera /Jî\ Tevfik bey, kansı öldükten sonra başka bir kadınla evlenir. Ancak ' O ' yeni kadın, Tevfik beyin kızlanna eziyet etmeye başlar. Nejat Say- dam'ın filminde, Türkan Şoray ile Temel Gürsu var. Kod Adı Alexa 21.00 Interstar Macera (CIA: Code Name Alexa>- CIA ajanı Mark Graver'in uluslararası bir tedhiş örgütüne karşı verdiği mücadelenin öyküsü. Joseph Mer- mi'nin filminde, Lorenzo Lamas ile O. J. Simpson var. 22.45 / TRT21 Faize Hûcum Aynntı yanda Silah DeBsi 23.25 Kanal 6 Macera /77\ (Gun Crazy)- Yanlız ve sorunlu bir lise öğrencisi olan Anita, ha- vCV pıs yatmaktâ olan Howardİa mektup arkadaşı olur. Tamra Davis'in filminde, Drew Barrymore ile James Le Gros var. Su da Yanar 23.30 Kanal D Dram Nâzım Hikmet'in şiirlerinden film oluşturmaya çalışan genç bir si- nema yönetmeninin 1980'li yıllardaki çabasının öyküsü. Ali Özgen- türk'ün filminde, Tank Akan ile Nathalie Duverne var. FuD Contact 23.50 atv Macera (Full Contact)- Uzakdoğu döyüş sanatlarının sergilendiği sıradan bir film. Rick Jacobson'un filminde, Alvin Prouder ile Gerry Black var. Vadideki Efela 00.15 HBB Güldürü /T>) (Trovble in the Glen)- Güney Amerikalı bir işadamı, Iskoçya'da vS/ bir malıkâne satın alır. Herbert Wilcox'un yönettiği filmde. Orson Welles ile Forrest Tuck var. Son Karar 00.20 Show TV Macera /TT\ (Who Dares Wins)- Antinükleerradikal birgrup, Londra'daki ABD VIV Büyükelçiliği'ni basarak içeridekileri rehin alır. Ian Sharp'ın filmin- de, Lewis Collins ile Judy Davis var. Yenflmez 00.20 TGRT Macera ©{The Invincible)- Yılbaşını yalnız geçirmek istemeyen üç yaşlı ada- mın öyküsü. Edward Sutherland'ın yönettiği filmde, Harry Corey ile Audrey Smith var. Akrep Çetesi 01.25 Kanal 6 Macera /T7\ (Scorpion)- DIA örgütü ajanlanndan olan Steve VVoods, tatil için ' O ' Ispanya'yagider. William Ried'in yönettiği filmde, Don Murrey ile Robert Logan var. 01.50 /atv/ Yaşamak İçin Aynntı yanda Sahibinden Satihk 03.00 TRT 1 Gerilim /T7\ (One Deadly Owner>- Helen, fötomodellik yaparak hayatını kazan- v i / maktadır. Yönetmenliğini Ian Fordyce'nin yaptığı filmde, Jeremy Brett ile Donna Mills var. 03.30 / HBB I Beni Sev ya da... Aynntı yanda , İzleyin OYerli Orta Halli Yabancı sDeğmez ÇATALCA SULH CEZA MAHKEMESÎ'NDEN EsasNo: 1988/54-Karar No: 1990/227 Gıda maddeleri tüzüğüne muhalefet suçundan sanık Şükran Bozkurtoğlu hakkında açılan kamu davasının yapılan duruşması sonunda sanığın eylernine uyan TCK'nin 396. maddesine göre 3 ay hapis ve suç tarihine gore 5000 lira ağır para cezası ile cezalandınlmasına, verilen hapis cezası suç tarihine göre 647 S.Y. 4. maddesi gereğince beher gunlüğü 300 lıradan paraya çevrilerek 27.000 lira ağır para cezasma çevrılmesine, her ikı para cezası aynı neviden olduğundan TCK'nin 72. maddesi gereğınce 'toplanarak neticede 32.000 lira ağır para cezası ile cezalandınlmasına, sanığın rnahkûmiyet durumuna göre TCK'nin 402. maddesine göre 3 ay süre ile suça vasıta kıldığı meslek ve sanatının ticaretinin tatiline, suçun işleniş şekiine göre 7 gün süre ile işyerinin kapatılmasına, karar verilmıştır. Basın: 66198 showTv i3.ıo\ Tiyatro kökenli yönetmen Clifford Odets'in uzlaşmaz filmi Ezflmişlerin ııafile hayafleıi None But the Lonely Heart / Yönetmen. Clifford Ödets / Oyuncular: Cary Grant, Ethel Barrymore, June Duprez, Barry Fitzgerald, Jane Wy att, George Coulouris, Dan Duryea ' 1944 ABD yapımı, 113 dakika, Siyah/Beyaz. SEVİN OKYAY Amerikan toplumsal başkaldın ti- yatrosunun önde gelen oyun yazar- ianndan Clifford Odets'in ilk yönet- menlikdenemesi. "Yalnız Kalpler", Ikinci Dünya Savaşı sırasında Hollywood'dan çı- kacak bir fılme benzemiyor pek. Za- ten o vakit de çok cüretkar ve yeni- likçi bulunmuştu. Yönetmen Odets, filmini Rıchard Llewellyn'in aynı adJı kitabından bizzat uyarlamış. Kendisi de sinemacılığa bulaşmış bir kişi olan Galli Llewellyn, daha önce de (gene beyazperdeye uyarlanan) birbest-selleryazmıştı: "V'adim O Kadar Yeşildi ki" (How Green Was My Valley). Ancak bu sefer, Galler bölgesindeki bir madenci ai- lesini değil. Londra'daki elden düş- me birmobilya dükkanı sahibesi ile avare oğlununun çevresinde, Lond- ra'nın Doğu Yakası'nınayaktakımı- nı anlatıyordu. Emie (Cary Grant), özgürlüğüne düşkün, toplum dışı bir genç adam. Zaman, tkinci Dünya Savaşı "nın he- Gişede başarısız olmasına karşın "Yalnız Kalpler"in başrollerinde men öncesı. mekan ise Londra'nın doğusundaki VVhitechapel. Ernie ile annesi (Ethel Barrymore) karşılaş- tıklannda, birbirlerine iğneleyici sözler sarf ederler. Karşılaştıklann- da diyoruz. çünkü Emie pek eve gi- sinemanın klasikleri arasına giren E. Barrymore ve C. Grant var. den takımından değildir. Daha çok, bölgede dolaşıp. onu çocukluğundan beri tanıyan dükkan sahiplerinin ver- diği yemekler ve sigaralarla geçinır. Herkesnasihatederona. Çellıst Ag- gie de (Jane Wyatt) Emie'ye âşık- tır ama genç adam, Ingiliz yeraltı dünyasınm lideri Jim Mordiney'den (George Coulouris) boşanmış ihti- raslı Ada'yı (June Duprez) ona ter- cih eder. Eski kansının lüks merakı- nı bilen Jim, Ernie'ye kendi hırsız çetesine katılmasi teklifinde bulu- nur. Genç adam sonunda vicdan aza- bıyla çeteden aynhrama Ada'nın ta- lepleri de bitmek bitmez. Derken Er- nie, komşulan rehinci Ike'tan (Konstantin Shayne). annesinin kanser olduğunu ama bunu sakladı- ğını öğrenir. Odets'in senaryosu ve yönetimi, Llewellyn'in kitabını hiç hasar gör- meden beyazperdeye aktarmtş. Zor, yoksul bir hayat yaşayanlann uçucu kaçıcı, nafile hayalleriyle süslenmiş boyun eğmez, uzlaşmaz bir film "Yalnız Kalpler". Kasvetli ve umut kıncı gerçeklerden de hiç ka- çınmıyor ama, Ernie'nin gem vurul- maz ruhu, Odets'in filminin umut ışığı olarak parlıyor. "Yalnız Kalp- ler", dört dalda Oscar'a aday oldu: En lyi Erkek Oyuncu, Müzik, Kur- gu ve En lyi Yardımcı Kadın Oyun- cu. Ethel Barrymore, Akademi Odü- lü'nü alarak, onu bu filmde oynama- ya razı etmek için hayli uzun süredır sahnede kalmış bir oyunun, Barry- more'un başrolünde o>-nadığı "The Corn Is Green"in tüm masıaflan- nı karşılayan yapımcı şirket RKO'yu mutlu etti. "Yalnız Kalpler"in gi- şe cephesinde pek başan sağladığı söylenemese de, sonradan klasikler arasında yerini aldı. Ne yazık ki, sa- dece öğleyin evde bulunma lüksüne sahip olanlar için. IzLEYlCİ GÖZÜYLE "Teksoy Görevde" ama kimın adına? Sadettin Teksoy, 12 ocak cuma günü lnterstar'da yayımlanan programında bir müzedeydi. Amasya müzesindekı insan kalıntılannın "sele karşın", bozulmadan günümüze kadar gelmiş olmasını. "şehit olmaları"ndan kaynaklandıgı sonucuna bağladı. Kalıntılara "mefta"diyerek konuşmasını sürdüren Teksoy, kalıntılann bozulmadan kalmasını ise "mukaddesat" ve "sehitlik" gibi ifadelerle açıkladı. Sadettin Teksoy'un arkeolojik şehitleri Vtüze müdürünün kalıntılann Selçuklular döneminden kalma olduğu ve bir yol kazısında bulunduğu şeklindeki açıklamasının dışında bir açıklama var mıydı bilmijoruz. Çünkü, Teksoy'un amacı, kalıntılann şu ana kadar hangi ^artlar ıçınde geldiğıni açıklamak değildi. Programın bu böiümüyie ılgilı olarak günlcr önccsinden >apılan tanıtımda. bu görüntüleri yaşlılann, kalbi olanların ve küçük çocuklann izlememesı yönünde açıklamalar yapıldı. Program içinde de bölümün tanıtımını yukandaki şekilde yaptıktan sonra ertesi gece gösterilecek "Dracula" filminin tanıtımını yaparak, kalıntılar ile hortlak. kan emici, vampir bağlantısı kurup, bölüm süresince de fondakı müzıkle bunu besledi. Tek^oy böylece. doğal ortamda korku yaratmayacak bu görüntüler için farklı ve çarpıtılmış bir bakış açısı yaratmaya çalıştı. Sayın Teksoy'un günlük yaşamında böylesine korkular duyduğunu sanmıyorum. Ancak, izleyicileri biraz daha kullanarak rarıngi yükseltip, daha fazla kazanmak ıstediğıni düşünüyorum. Aklı başında, bilimden yana olan izleyicilerin bu program dolayısıyla Teksoy'u hangi yolla olursa olsun kınamalannı istiyor ve Teksoy'a, "Sayın Teksoy, lütfen insanlan sayın" diyorum. Serpil Kirpikçi / İSTANBUL TRT2 22.45\Zeki Ökten'den 'bankerlik faciası' taşlaması Eıııeldiııiıı faiz macerası HBB 22.30 'Yüksek Tansiyon' TV Servisi- Erhan Akyıldız'ın hazırlayıp yönettiği tartışma prog- ramı "Yüksek Tansiyon"da bu hafta. Kerem Alışık'ın aynldığı eşi Sibel Turnagöl'e açtığı davay- la gündeme gelen "tffet" konusu ele alınacak. Canlı olarak yayım- lanacak programa tartışmacı ola- rak, tiyatrocu Deniz Türkali, ga- zeteci Seda G tiler ıle yazar Ali Rı- za Demircan katılacak. CEVE5 18.25\ 'Sanat Günlüğü' TV Servisi - Lale Mansur'un sunduğu "şifresiz" program "Sa- nat Günlüğü"nün bu haftaki ko- nuğu Salah Birsel ve heykel sanat- çısı Meriç Hızal olacak. Kanal 6 22.40 'Merkezi Haber Merkezi' TV Servisi- Yönetmenliğini Tunca Yönder'in yaptığı "Mer- kezi Haber Merkezi" bundan böyle çarşamba akşamlan ekrana gelecek. Bırgruptelevız>oncunun maceralannı konu alan dizin baş- rollerini, Almula Merter, Levent Güner ve Parla Şenol paylaşıyor. Dizinin bu bölümünde güzel sunu- cu Mine, sahtekar bir ressama âşık olacak. CEVE5 19.30 'Kobra' TV Servisi- CINE 5'te bu ak- şamdan itibaren "Kobra" adlı ye- ni bir dizi başlayacak. Başrolünü Michael DudikofTun oynadığı di- zi, şifresiz olarak yayımlanacak. Dizi, cuma hariç haftanın dört gü- nü ekrana gelecek. Dizinin bu ak- şamkı bölümünün özeti şöyle: Scandal Jackson, Yılan Gücü'nün en seçkin ismidir. t Günün birinde, bir albayın kötü oyunu onun hayatına malolana ka- dar. Ama Laura Lepont, bu olayın peşini bırakmaz. Laura, bir dizi ameliyatla Scandal'ı yeniden ha- yata döndüfür. Sıra onu patronuy- la tanıştırmaya gelir. Kimliği gizli birzengin, haksızlıklara karşı çıka- cak güçleri olmayan insanlann haklannı korumak için bir grup kurmuştur. Jackson, bu grubun li- deri olacaktır. HBB 03.30\ Özgün hikâyesi Oscar aldı • •. Faıze Hucum Yönetmen: Zeki Ökten/ Senaryo: Fehmi Yaşar/ Görüntü: Hüseyin Özşahin/ Müzik: Cem İdiz/ Oyuncular: Genco Erkal, Asuman Arsan, Ahmet Sezerel, Yaman Okay, Ayşe Selen, Orhan Çağman, Ğüler Ökten. Ali Erdemci, Burçin Öztunç, Barış Altay, Suna Selen/1982, Belge Film yapımı. TURHAN GÜRKAN Otuz yıllık bir memur emeklisi- nin, yakın geçmişte yaşadığım^ "bankerlik faciasf'ortamında, bankerzedelerle birlikte başından geçen tüyler ürpertici bir faiz serü- veninin öyküsü. Zeki Ökten'in 1982'de Fehmi Yaşar'ın senaryo- sundan çektiği "Faize Hü- cum",toplumumuzun üzerine kara- basan gibi çöküp evler yıkan, ekono- mik düzeni yeriniden oynatan "bankerlik faciası" olayını derin- liğine taşlayan, basanlı ve çarpıcı bir eleştiri ömeği. Etikinliği hâlâ geç- memiş bu toplumsal deprem, sıra- dan biremekçi ailesinin dramı için- de yüreklilikle ve duyarlı biçimde somutlaştınlırken, "düşünce sine- ması"na da ilginç bir ömek verilmiş oluyor. 20. Antalya Film Senliği'nde en iyi film, senaryo, yönetmen. er- kek oyuncu (Erkal), kadın oyuncu (Arsan) ödüllerini aldı. Ağır geçim koşullan altında bu- nalmış emekli Kâmil Bey (Genco Erkal), kansı Saniye (Asuman Ar- Türkiye'de 'düşünce sinemasının' önemli örneklerinden olan "Faize Hücum"da Genco Erkol ve Asuman Arsan başrolleri paylaşıyor. san), cezaevinde yatan devrimci bir ekledıkten sonra "güvenli bir yol" gençle evli büyük kızı Nesrin (Ayşe Selen), işsiz bir gençle (Ahmet Se- zerel) sözlü küçük kızı Tülin ve to- runu Yasemin'den oluşan ailesıyle enflasyona karşı savaşım verirken. bankerlik işine kapılır. Bir banker kurumunun gözkamaştıncı reldamı- na kanarak tek güvencesi olan evini satıp. buna emekli ikramiyesini de seçmeye yönelir. Önceleri her şey iyi giderkcn "bankerlik"kurumu- nun foyası çıkar. Aldatılan "ban- kerzedeler". başlannı duvarlara çarpıp da> anma güçlerini yitirince, banker bürolannı yağma ederler. Ey- leme katılan çöküntü ıçindeki bilinç- siz Kâmil Beyin kısmetine de boş evine götüreceği bir kapı düşer. Şarkılan pahalıya** mal olan müzikalTV Servisi- 1920'li yıllar şarkıcısı Ruth Etting'e bir gangster destek olur ve onu zirveye çıkanr. Ancak bu arada da kadını içkiye ve umutsuzluğa iter. Gerçek bir hayat hikâyesine dayalı ve gerçeklerden pek uzak değilmiş izlenimi veren bir "show" dünyası biyografik filmi. Oysa olaylann gerçek kahramanı Etting, daha sonralan "Hayatımı anlatırken birçok şeyi kendilerince göstermişler ama, sanırım bu işler genelde böyle oluyor" demişti. Gene de, MGM bu film için hayli para ödedi. Yalnızca şarkılann haklan için 50 bin dolar verdiler (Nefis caz müziği, Day tarafından aynı nefasette icra ediliyor). Filmin gerçek kahramanlan Etting, Snyder ve Alderman'a da, miktan belirtilmeyen hatın sayılır bir para ödedikleri biliniyor. Güçlü bir Chicagolu gangster olan Snyder (James Cagney), Ruth Etting'e (Doris Day) hanımlarla parayla (on sent) dans edilen bir kulüpte rastlar. Kız, bir müşterinin dans dışı girişimlerini geri çevirdiği için işten atıldıktan sonra da ona bir başka kulüpte bir dans işi bulur. Ama Ruth'un aklı fıkri şarkıcı olmaktadır. Snyder nüfuzunu konuşturarak mekânın sahibini ikna eder. Ruth. kulüpte şarkı söylemeye başlar. Kulübün piyanisti Alderman (Cameron Mitchcll) da ona yeteneğini geliştirmede yardımcı olur. Ruth, Beni Sev ya da Terk Et Love Me Or Leave Me / Yönetmen: Charles Vidor / Oyuncular: Doris Day, James Cagney, Cameron Mitchell, Robert Ketih, Tom Tully, Harry Bllver, Richard Gaines /1955 ABD yapımı, 122 dakika. atv oıM Ikna edemeyen bir dram Nazi esiri boksör TV Servisi - Yahudi bir boksör, Nazilerin zoruyla Auschwitz'debir dizi müsabaka yapar. Sert, samimi ama baştan sona ikna edici olmayan bir dram. Buna rağmen gerçek bir olaydan kaynaklanıyor. Auschvvitz sakinleri, varlıklannı sürdürebilmek için her an mücadele etmek zorundaydılar. "Yaşamak İçin", böyle birtemerküz kampı sa- kininin, SaJamo Arouch adlı gerçek boksörün hikâyesini anlatıyor. Aro- uch, kamptaki SS'ler eğlensin diye düzenlenen boks maçlannda. canını ortaya koyarak kampın diğer sakin- leriyie karşılaşır. Film AroucrTun sa- vaştan öncekı başanlı boks hayatını, gelecekteki kansı Allegra'yla (VVendy Gazelle) arasındaki aşkı (Allegra da kamptan sağ olarak kur- tulur) ve gene kampta bulunan baba- sını (Robert Loggia) hayatta tutabil- mek için verdiği mücadeleyi anlatı- Triumph of the Spirit Yönetmen: Robert M. Young ' Oyuncular: Willem Dafoe, Kdv\ard James Olmos. Robert Loggia, YVend.v Gazelle / 1989 ABD, 120 dakika. yor. Shimon Arama ile Zion Ha- en'in hıkâyelerinden senaryosunu Andrzej Krakowski ve Laurencc Heath'ınyazdığı "Yaşamak tçin". özgün mekân Auschvvitz'de çckil- miş bu türden ilk film oldu. Yönet- men Young, mekânı ölçülü şekilde kullanmış. Dekor düzeyinde bırak- mamış, ama tapınağa da çevirme- miş. Bu mekân, hem tarih hem de gerçeklik duygusunu ku\ vetlendin- yor. 'Be\az Kumlar'ın (üstte) oyuncusu Dafoe, bu filmde de başrolde. Snyder'in yardımıyla zirveye çıkar, radyoda programlan yayımlanır, gazete manşetlerine geçer ve New York'ta Ziegfeld Follies'e çıkar. Ancak kadın gittikçe daha bağımsız davranmaya başlayınca, koruyucusu onun Ziegfeld kontratını yırtar ve onu önce turneye çıkanr, sonra da Hollywood'da yıldız yapar. Alderman usturuplu bir şekilde • Ruth'la flört etmektedir. Snyder ise onu kendisiyle evlenmeye zorlar. Kadın, sevmediği bir adamla yaşama ıstırabı ile, kendini içkiye verir. Snyder kansı ile Alderman'ı öpüşürken yakalayınca adamı vurur, hapse girer. Alderman yaşar ve hapisteki kocasından boşanan Ruth'la ev lenir. Snyder hapisten çıkınca ise, onun kulübünde gönüllü olarak şarkı söyler. Adam, bu jesti soylu bir şekilde kabul eder (Muhtelif "Sürtük" filmlerinin bir kaynağını da böylece saptamış olduk). Vidor'un filminde Day ile Cagney arasında çok çarpıcı, birinci smıf bir elektrik oluşmuş. Kimyalan birbirini tutuyor. Vidor'un yönetimi de canlı ve kalıplardan uzak. Müzik mükemmel, 1920'li yıllan olduğu gibi yansıtan iyi bir dönem filmi. Oyunculuk ise, tek kelimeyle müthiş. Cagney, her zaman güvenilen. iyi bir oyuncudur. Burada muhteşem. tşin şaşılacak yanı, müzikale benzemeyen bu müzikalde, daha önce oynadıklanndan çok farklı bir rol üstlenen Day de çok iyi. Hatta oyunculuk açısından çoğu kez hafif siklet kalan Cameron Mitchell da burada, belki de meslek hayatının en iyi performansını veriyor. Daniel Fuchs'un özgün hikâyesi Oscar aldı. "Beni Sev ya da Terk Et", senaryo (Fuchs ve Isabel Lennart), müzik yönetimi (George Stoll), En İyi Erkek Oyuncu (Cagney) ve Şarkı ("I'll Never Stop Loving You - müzik Nicholas Brodszky, sözler Sammy Cahn) adaylıkta kaldı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle