24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
250 milyon kaparo ile ev EMLAK BANKASI "O»ha Uygar Blr Y«|im Için" CumhuriyetTL YL SAY1Z5664 / 20000Tl (KDViçinde) MPVCUSU: YUMB HMN (1924-1945) BAŞYfiZMl: NMDfct NMt Azınlıkhükümeti için Başbakan'la görüşen Yılmaz, eleştirilerini sürdürdö Çiller'e güvenilmez'PYP'siz hükümet Kurulamaz' • Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Çüler, siyası parti liderleri ile temaslannı "DYP azınlık hûkümetine destek arayışı" üzerine kurdu. Çiller. yaptığı açıklamada, DYP'siz bir hûkümet kurulamayacağını belirtirken. azınlık hükümeti gibi bir yaklaşımlannın olmadığını öne sürdü. Türkeş ile görüş birliğinin sürdüğünü kaydeden Çiller, DSP lideri Bülent Ecevit'in deneyimlerinden yararlandığını anlattı. Kendislni düşünüyor 1 • Çiller'in Türkiye'yi değil, kendisini düşündüğünü ve partisine hiçbir öneri sunmadığını bildıren ANAP lideri Yılmaz, Çiller'e, "Size güvenilmez" dedi. Görüşmeden önce bir danışmanı aracılığıyla Yılmaz'a, "Seçım için haziran ayını düşünür müsünüz" sorusunu yönelten Çiller, ret yanıtı almamasına karşın bu konuya hiç girmedi. Yılmaz. Çiller'in görüşünü değıştirmemesî durumunda tekrar görüşmelerine gerek olmadığını söyledi. Türkeş in hükümet fculisl • Türkeş, DYP-ANAP görüşmesinden önce ziyaret ettiği Yılmaz'a, Çiller ile mayıs ya da haziranda seçim konusunda anlaşmalannı önerdi. DYP. ANAP, MHP ve 'gerekirse' DSP'nin girecekleri bir genış tabanlı hükümetle haziranda seçim yapılabileceğim bildiren Türkeş. Yılmaz'a, "Sizin girmeyeceğiniz bir hükümetin karşısmda çok güçlü bir muhalefet olur" dedi. Türkeş, 'erken seçimi' koşul olarak öne sürmeyeceklerini vurguladı. • 6. Sayfada Eceviften 'dışarıdan destek' w Temel ükelerden ödün vermeyeceğiz' • Ecevit, Çiller ile yaklaşık bir saat görüştükten sonra, "Temel ilkelerimizden ödün vermeyeceğiz, ama bir yandan da hükümet sorununa sorumlulukla yaklaşacağız" dedi. Ecevit, kişisel eğiliminin ise "doğrudan bir katkıda bulunmaya gerek olmadığı" yönünde olduğunu söyledi. • Ecevit, Çiller'in şu aşamada herhangi bir partiye hükümet formülü götürmediğini, bunun da aslvnda sağlıklı bir yaklaşım olduğunu söyledi. Başbakan'm, bu çerçevede kendilerine de bir hükümet formülü önerisinde bulunmadığını kaydeden Ecevit, Çiller'in, neden zamanından çok önce bir erken seçim istemediğini anlattığını söyledi. Ecevit, bu gerekçelere kendisinin de katıldığını ve bir basın toplantısında da anlattığını belirterek, "Bu aşamada, hükümet konusunun nasıl çözüleceği o kadar önemli değil. Çünkü önümüzdeki aylarda siyasetin yoğunluğu Meclis'te olacak" dedi. • 5. Sayfada ÇÎLLER-YILMAZ GÖRÜŞMESÎNÎN TUTANAKLAR1 • 5. Sayfada Erken seçim istiyorlar Başbakan Çiller ve ANAP lideri Yılmaz görüşmeden önce samitni bir şe- kikle el sıkıştılar, ancak görüşme sırasında Yılmaz, Çiller'e "Dikkat edin! BavkaTa yaptığınızı bana yapamaöinız" diye çıkışö. (R1ZA EZER) CHPveRP hükümette yok• Başbakan Tansu Çiller, görüşrüğü parti liderleri ve temsilcileri arasında en kısa süreyi Baykal ve RP Genel Başkanvekili Ahmet Tekdal'a ayırdı. Yeni bir koalisyon ya da azınlık hükümeti olsa bile bunun başan şansının düşük olduğuna dikkat çeken Baykal, çözümün parlamentodan erken seçim kararını çıkarmak olduğunu bildirdi. Görüşme sırasında Baykal'ın, Çiller'e, "2, 3, 5 milietvekili olan partilerle hükümet oluşturmak ülke sorunlanna çözüm olmaz" dediği bildirildi. • Çiller. RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın yurtdışmda olması nedeniyle Genel Başkanvekili Ahmet Tekdal ve grup yönetîcileriyle sadece 15 dakika görüştü. Görüşme sonrası bir açıklama yapan RP Grup Başkanvekili Oğuzhan Asiltürk, " K.endısıne. yapacağı tek şeyin erken seçim olduğunu söyledik. Ancak kendisi sadece, önemli memleket meseleleri var, bunlan çözmek lazım dediler" dedi. Asiltürk, Çiller'in, herhangi bir hükümet formülünden söz etmemesine karşın kendi liderliğinde bir azınlık hükümeti arayışında olduğu izlenimi edindiğini bildirdi. • 5. Sayfada Yurtdışına çıkacaktı Öcalan^nıkardeşi Izmir'de yakalandı • Abdullah Öcalan'm kardeşi Mehmet Öcalan, 6 Çocuğuyla birlikte sahte pasaportla yurtdışma çıkmak isterken yakalandı. Öcalan'a yardım ettikleri öne sürülen PKK üyesi iki kişi de ele geçirildi. tZMİR (Cumhuriyet Ege ve kendisine yardım ettikleri Bürosu)-PKK liden Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan. 6 çocuğuyla birlikte sahte pasaportlarla yurtdışma çıkmak ısterken yakalandı. Mehmet Öcalan'a yardım et- tikleri öne sürülen PKK üyesi iki kişi de ele geçirildi. Bir ihban değerlendiren tz- mir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geçen çarşamba Güzelbahçe'debireve düzenle- nen operasyonda Öcalan ile en büyüğü 12 yaşında olan 6 ço- cuğunu yakaladılar. Sahte pa- saportlarla yakalanan Öcalan belirtilen Asbn Aktop (34) ile Fesih Sayar (32) 3 gün boyun- ca sorgulandılar. Dün Emniyet Müdürü KemalYaacıoglutara- fından yapılan açıklamada Mehmet öcalan'ın, Abdullah Öcalan'm talimatıyla yurtdışı- na kaçmlmak istendiğibeürtil- di. Yazıcıoğlu, "Örgüt men- suplan tarafından yurtdışına kaçmlmak istenen Mehmet • Arkası Sa. 6, Sü 1 'de PKK9KİŞIKAÇIRDI • 6. Sayfada Hükihııetle şekerkrizi • Sanayi ve TicaretBakanı Hasart Akyol, şeker işkolunda, Şeker Şirketi Genel Müdürlüğü ile sendikanm anlaştığını, yılın ilk 6 ayı için yüzde 24, ikinci 6 ayı için de yüzde 19 oramndaki ücret artışı formülünü Başbakan Çiller'in kabul etmediğini bildirdi. Çiller'in Akyol'a, bu orandaki ücret artışını kabul etmesinin "asla" mümkün olamayacağını Devlet Bakanı Daçe aracılığıyla ilettiği öğrenildi. Daçe ise bir açıklama yaparak Başbakanlığa ücret artışı önerisi içeren bir dosyanın gelmediğini savundu. • Akyol'un açıklamalanna karşın Daçe, sendikayla Şeker Şirketi'nin anlaşmasmın "geçerli olmadığını" bildirdi. Başbakanlık genelgesini "padişah fermanı" olarak nitelendiren Türk-lş, DSP ve MHP'den, kurulacak hükümete destek vermek için "toplusözleşmelerin bitirilmesi" şartını öne sürmelerini istedi. Akyol aynca, ülkedeki toplam şeker stokunun ancak 4 gün yeteceğini de belirterek "Felaket tellallığı yapıyorum zannedilmesin. Türkiye'nin 30 bin ton kadar şekeri var" diye konuştu. • 3. Sayfada Tutuklu ve hükümlü aileleri, içerideld yakınlannın sağlığmdan endişe duyuyoriar. (Fotoğraf: NEÇATt AYGIN) Buca i 'nde bekleyiş • Buca Çezaevi'nde 6. koğuşa yönelik operasyonlardan sonra gerginlik sürerken, diğerkoğuşlann durumuyla ilgili kaygılı bek- leyiş sürüyor. Tutuklu ve hükümlüler sayım vermezken cezaevi savcısı Aslan "Şuana kadar diğerkoğuşlara girilmedi. Duram değerlendirmesiyapıhyor. Gerekenneiseyapılacak" dedi. Bu- ca Çezaevi'nin önünde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasa- s ı n a mu halefetten gözaltma alınan 14 avukat, önceki gece ser- best bırakıldı. Gözaltına alınan 39 kişi de geceyi emniyette ge- çirdikten sonra dün serbest bırakıldı. • 7. Sayfada Eğitimde hal ve gidiş sıfır • Bilgi çağında eğitime gerekli önemi vermeyen toplumlar, süreç içinde egemen kültürlerin etkısi altında yok olurlar. Bilgi çağının gerektirdiği 'toplumsal dönüşümü' gerçekleştirmek ve sürekliliğini sağlamak, çağdaş ölçütlere uygun olarak eğitil- miş insan gücüyle olanaklıdır. • Bu nedenle ülkeler, toplumsal değişimde görev üstknecek, değışimi kavrayan, üretken. yaratıcı, sorumluluk alabilen, bilgisini kullanan ve zenginleşen insam yaratmak için eğitim sistemlerini gelişmelere ayak uyduracak. gelişmeyi sağlayacak, kendini yenileyerek üreten bir yapıya kavuşturmak için çaba harcamaktadırlar. • Ülkemiz egitim sisteminin içinde bulunduğu sorunlar ekonomik, toplumsal, kültürel, yönetsel ve siyasal gelişmelerle doğrudan ilgilidir. Eğıtimdeki açmazlar yanlış eğitim politi- kalannm sonucudur. • Kalabahk sımflar, araç gereç yetersizliği, çağdışı ders kitaplan, eğitime uygun olmayan binalar, eski eğitim programlan, iyi yetişmeyen öğretmenler, gerek- sinimlerin üzerinde açılan imam - hatip okullan, yetersiz mesleki ve teknik eğitim kurumlan, teknolojik gelişmelerden habersiz yönetim, üniversite kapısmda bekleyen gençler, çözüm bekleyen sorunlar... HURtoDO&Mrmyaaiıİsi • 12. Sayfada Nükleer felaket Yeni Çernobû^in • \-/• "I 1** **1 "I** eşıgmdeıı donüldu • Ruslann Murmansk üssündeki nükleer denizaltılanndaki reaktörler kontrol dışına çıkınca başgösteren büyük tehlike son anda önlenebildi. Reaktörlerin sogutma sistemlerinin durmasıyla ortaya çıkan tehlike, bir rastlantı sonucu fark edilerek önlendi. GÜRHANUÇKAN STOCKHOLM - Rusya- nın Kola Yanmadası'ndaki Murmansk denız üssünde ye- ni bir Çernobü facıasının eşı- ginden dönüldü. Perşembe günü elektrik kısmtısı yapıl- mak amacıyla üssün enerjisi kesilince, karadan aldığı güç- le çalısan 4 adet denizaltıdaki atom reaktörleri bir anda de- netim dışmda kaldı. Reaktör- lerin sogutma sistemi durun- ca, ısı hızla artmaya başladı. Korkunç bir kızgm erime ola- yı, durumun rastlantı üzeri an- laşılmasıyla sonandaönlendi. Söz konusu denizaltılar, çok eski olduklan için aktıfgörev- de kullanılmıyorlar; ne var ki taşıdıklan atom reaktörleri ekonomik nedenlerle durdu- rulamadığı için. kara bağlan- tılı enerjiyle işler halde tutulu- yor. Rusya'nm denizaltılardaki atom santralları konusunda önde gelen uzmanlanndan Atecander Kurtjatov, Isveç'te yayımlanan Dagens Nyheter gazetesine bu konuda şu açık- lamayı yaptı: "Bu ilk uyanydı. Atom enerjisiyJe işleyen düzinekrce Rus denizalrısı çokberbat du- rumda bulunuyor. Her an ye- ni birÇernobil faciası >aşana- • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Hükümet ve tşçiler... Hükümeti kurmak üzere Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'den yetki alan Baş- bakan Tansu Çiller, dün sıra- sıyla ANAP lıden Mesırt Yıl- maz, CHP lideri Deniz Bay- kal, RP Genel Başkanvekili Ahmet Tekdal, MHP lideri Türkeş ve OSP lideri Bülent Ecevit ile görüştü. Gelişmeler gösteriyor ki, Çiller, ne pahasına olursa ol- sun, koalisyonla ya da dışan- dan destekli bir hükümet ku- rarak Başbakanltğı sürdürmek istiyor. Çiller'in "Seçim çözüm de- ğildir. Bizçözüm hükümeti ku- racağız"yönündeki açıklama- lan, bu yaklaşımını perçinliyor. Medyanın gündemi de Çît- ler'in atacağı adımlaria yüklü. Bu gelişmeter, yakın tarihi- mizın en kapsamlı greviyle ay- nı döneme rastladı. 700 bin tş- çiyi kapsayan toplusözleşme görüşmelerinde sekiz aydır bir sonuç alınamayınca işçiler, 7 eylülde grev düğmesine bas- tılar. 20 eytül çarşamba günü Yol-lş, Genel Maden-lş, Türk Metal, Şeker-lş ve Basın-!ş Sendikası'na bağlı işçilerin katılımıyla grevdeki işçi sayısı 160binibuldu. Bugün Çitosan, Turban ve Yurtkur'da çalışan 5 bin işçi daha grev kervanına katıla- cak. Sırada, Demiryolları ve SE- KAvar. • • • • Arkası Sa. 6, Sü. 9'da Pazar Konuğu 'Yönetenler yasalara uymuyor' Uluslararası Avukatlar Birliği'nin bu yılki kongresi Londra'da yapıldı. Birliğin başkan yardımcısı bir Türk avukat; Belkıs Baysal. lstanbul Barosu da bu yılki kongrenin gündeminin çok ılginç olması nedeniyle Londra'ya adeta bir çıkarma vaptı. UEYLA TW?«0Öirte 8. Sayfada B U G Ü N Cumhuriyet'le Toprağa veriliyor Özbayrak'ı uğurluyomz Önceki gün vefat eden gazetemiz eski yazıişleri müdürlennden Çetin Özbayrak'ı bugün yolcu ediyoruz. Özbayraİc'ın cenazesi Teşvikiye Gamisi'nde kıhnacak öğle namazından sonra Nakkastepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 8KW KURTBÖNE« ÖZfiBİ ö GUNDEM MUSTAFA BALBAY 4. Sayfada Kediler Nankor Değildir... Dahaönce anlatrruştım. "Birkedim bile yok" derken beş kedim birden oldu. Geldiler, gitmediler. Önceien, eve birazgeç gidince koalisyon ortağından go( yemış parti lideri gibi telaşlanıyordum. Bıraz da tepem atı- yordu. Yaşamımı yönlendirmeye ne hakları var diye... Baktım olacak gibi değil, bir anlaşma yaptık. Artık raha- tım. Ben onlara sadece oda ve kahvattı hızmetini düzenli olarak vermeyi garanti ediyorum. Diğerleri düzensiz ola- cak. önce, "mımn, kırnn " ettiler ama, karartı davrandım. So- MArkastSa.6,Sü.3'te
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle