25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CumhuriyetImtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yavın Yönetmeni: Orhan Erinç • Genel Yayın Koordinatörü: Hikmet Çetinkaya 0 Yazıişleri Müdürlerı: fbrahirn Yıldız. Dinç Ta.\'anç(Sorumlu) # Haber Merkezi Müdürii: Hakan Kara # Görsel Yönetmen: Fikret Eser Dış Haberler Ergun Balcı # tstıhbarat. Yalçın Çakır 0 Ekonomı: Büknt Kızanlık • Radyo-TV Uygar Eremek- Ur • Kültür Handan ŞenkökeD • Spor Abdülludir Vücelnun • Vun Haberlen Mehmet Saraç • Makaleler Sami Karsören # Çevın. S«yfettin Turhan 9 Düzcltme Abdullah Yazıcı • Foloğra'f Erdoğan Köseoğlu Yayın Kurulu İlhan Selçuk (Başkan). Orhan Erinç, Okta> Kurtböke. Özgen Acar, Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, Ergun Balcı, Dinç Tayanç, İbrahim Yıldız, Orhan Bursalı. Mustafa Balbav. Ankara Temsılcısi Mustafa Balbav 0 Haber Müdürü: Doğan Akın Atatürk Bulvan No: 125, Kat:4, Bakanhklar-Ankara Tel: 4195020 (7 hat), Faks: 4195027 0 İzmir Temsilcisi: Serdar Kıak, H. ZiyaBlv. 1352 S 2J3 Tel: 4411220. Faks: 4419117 0 Adana Temsilcisi: Çetin Yiğenoğlu, Inönü Cd. 119 S. No:l Kat:l, Tel: 3522550. Faks: 3522570 Müessese Müdurü: Erol Erkut0 ICoordınator Ahmet Korulsan 0 Muhasebc Bûient Yen- er#ldare HüseyinGürer#lşletme Önder ÇeKk 0 Bılgı-tşlem. Nail tnal 0 Bilgısayar Sıstem: Mürih et Çfler 0 Reklam: Reba Işat- man 0 Halkla tlışkiler Nurten Berksoy Yıyımlayan \t Basan: Yenı Gün Haber Ajaflsı. Basın ve Yayıncılık A Ş TuAocafc Cad 39 41 Cagaloğlu 34334 ist PK 246 Istanbul Tel <0 212) 512 05 05 (20ha<) Faks (0 212)513 85 95 24MART1995 Imsak: 4.29 Güneş: 5.55 Öğle: 12.18 Ikindi: 15.43 Akşam: 18.26 Yatsı: 19.47 Prof. Ateş'in konîeransı • İstanbul Haber Servfei - Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Dernefi tarafından düzenlenen Türk Devnminin Dünya Devrimleri fçindeki Yeri' konulu konferansa Prof. Dr. Toktamış Ateş konuşmacı olarak katılacak. Konferans, 24 mart günü saat 14.00'te Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş Kampusu Oditoryumu'nda yapılacak. Yasalap korumuyor • İSTANBUL (ANKA)- Türkiye'de kadınlan koruyucu yasalar bulunmasma karşın yasaiarda var olan durum gerçek yaşama yansımıyor. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gönüllü çalışanı Avukat Canan Ann, boşanma davası açıldıgi andan itibaren erkeğin kadına tedbir ödentisinde bulunduğunu, dava sonuçlandığında yoksulluk nafakasına dönüştüğünü kaydederek "Yasalara konulan maddeler kadınlan koruyucu gibi gözükse de erkek gerçek gelirini sakladığı için kadına gelinnin altında nafaka ödüyor. Kadın maddi açıdan zor durumda kalıyor" dedi. Gökova Tenmik Santnalı • BODRUM(AA)- Gökova Termik Santralı'nın deneme üretimi yapması nedeniyle Türkiye Ege kıyılanna yapılacak 5 bin kişilik yat turunun iptal edıldiği, bu nedenle rurizmcilerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı aleyhine dava açacaklan bildirildi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği yönetim kurulu üyesi ve Ege Seyahat Acenteleri Birliği Çevre Komitesi Başkanı Hasan Fuat Hepişeri, Bodrum'da düzenledikleri toplantıda santralın durdurulması için dava açacaklannı söyledi. Dümbüllü ÖdiiNi Demet Akbag'm • Kültür Servisi - Geleneksel tsmail Dümbüllü Ödülleri'nin 15.sinı Demet Akbağ kazandı. Karagözcüler ve Ortaoyuncular Derneği'nde yapılan açıklamaya göre Akbağ'a ödülü, 27 mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde verilecek. Akbağ, Altunizade Capitol'deki Müjdat Gezen Gençlik ve Çocuk Tiyatrosu'nda 14.00'de düzenlecek olan törenle ödülünü Kültür Bakanı Timurçin Savaş'tan alacak. Törenden önce ve sonra Oğuz Aral'ın yönettiği mim gösterisi ve Müjdat Gezen'in yönettiği "Açık Aile" adlı oyun yer alacak. Giilay Alpay'ın resim • Kültür Servisi -Gülay Alpay'ın resim sergisi, The Marmara Oteli'nin sergi salonunda sürüyor. 1989 yılmda Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun olan sanatçı, 1990yıhnda, Almanya Kassel Cniversitesi Güzel Sanatlar Fakiiltesi rektörü Prof. Hamdi Ei Attar'ın yanında resim calışmalannı sürdürdü. Alpay, kanşık teknik uygulayarak ipek ve tuval üzerine dışavurumcu resimler yapıyor. TTB Karikatür Yarışması • Kültür Servisi -Türk Tabipleri Birliği'nin açtığı "Sağlık ve Yaşam" konulu karikatür yarışması sonuçlandı. Talip Dilber'in birinci olduğu yanşmada, Yüksel Bayram ikinci, Berta B. Özgün üçüncü oldu. Karikatürcüler Derneği'nin koyduğu Asaf Koçak Özel Ödülü'nü de. Mehmet Kahraman aldı. M. Yıldız. G. Kahiloğullan, 0. Müfit Dinçay, H. Eser, H. Bener, F. Eyican, O. G.l Suroğlu, B. Balaman, I. Kar, G. Güneş, H. Çakmak. C. Ekmen, U. Pamuk, A. Ali Albayrak, M. Bayrak, Y. Önder, A. Uslu,T. Tümkaya'nın yapıtlan sergilenmeye değer bulundu. Demirel: Üniversitelerin hür olmasının önünde bir engel varsa Köşk'te rektörler zirvesiANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Türk üniversitelerinin akademik bakımdan 'hür' olduğunu vurgulayarak üniversitelere ve eğirime aynlan kaynağın yetersiz olduğunu söyledi. Rektörlerce Demirel'e sunulan 'Üniversite Sorunlan, Çağdaş Üniversite' başlıklı 1995 yılı raporu, önceki yıllarda hazırlanan raporlardan oluşturuldu. Raporda; üniversite eğitiminin paralı hale getirilmesi, yeni üniversite açılmaması, nitelikli öğretim üyesi yetiştirilmesi için yurtdışı eğitimine devam edilmesi ve üniversite bütçelerinin tasarruf tedbirleri dışında tutulması gerektiği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, YÖK Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam ile üniversite rektörierini dün Çankaya Köşkü'nde topladı. Demirel, Türkiye'nin üniversitelere büyük önem verdigini kaydederek üniversitelerin akademik açıdan 'hür' olması gerektiğini savundu. Demirel. "Hür üniversiteye akademik olarak engel gördüğünüz durum varsa, bu engeli ortadan kaldırmayı devlet başkanı olarak taahhüt ediyorum" diye konuştu. Demirel. üniversitelere ve eğitime aynlan kaynaklann yetersiz olduğunu, bu yılın. bu açıdan geçiş süreci sayılacağını belirterek "Önümüzdeki zaman içinde MecKs'ten ve hükümetten bunun tashihini isteyeceğün'" dedi. Demirel, eğitimden yapılacak kesintinin ileride çok büyük faturalan ortaya çıkaracağını vurgulayarak "En i>i vaürun beyne yapılan vatınmdır. 49 bin olan bilim adamı sayısını yüz bine çıkarmayı hedefliyoruzr> diye konuştu. • Demirel'e sunulan raporda, üniversite eğitiminin paralı hale getirilmesi, yeni üniversite açılmaması, üniversite bütçelerinin tasarruf tedbirleri dışında tutulması gerektiği belirtildi. Üniversite rektörleri de yükseköğrerimde yaşanan sorunlan dile getirerek Demirel'e bir rapor sundular. 'Üniversite Sorunlan ve Çağdaş Eğitim' başlıklı 1995 yılı raporu, ilk olarak 1992 yılında Çankaya Köşkü'nde yapılan 'Rektörler Zirvesi'nde ortaya konulan raporlardan derlenerek hazırlandı. Raporda. üniversitelerin başlıca sorunlan şöyle sıralandı: - Büyük Ulerimizde mevcut getişmiş üniversitelerin kapasitelerinden yararlanmadan ve yeni kurulan üniversiteleri geliştirmeden diğer 0lere yeni üniversiteler kunnak pek akılcı olmayacaktır. - Türkiye'de yükseköğretim son üç yılda büyük boyutlara ulaşmasına karşın öğretim üyesi gelişimi bu paralelde olmamıştır. 2000 yılına kadar öğretim üyesi sayısının 40 bine ulaştınlabilmesi için yurtdışına burslu yüksek lisans ve doktora öğrecisi gönderilmesi projesine devam edilmelidir. - Üniversiteler, gerek harcamalaria ilgili mev^nıat açısından gerekse getir elde etme çabalannda kaö yasal düzenlemeler nedeniyle, hizmeti ciddi ölçüde etkileyen sorunlarla karşılaşmaktadır. Ünhersite eğttüninin prensip olarak paralı hale getirilmesi benimsendiği takdirde sistem, bireylerin özgüıiüklerini garanti edecek ve nrsat eşitliğini bozmayacak şekilde vcniden düzenlenmelidir. Bu düzenieme, ünhersitelerin mali kaynaklannı ciddi oranda artOracaktır. -Kamu kurum ve kuruluşlannın tesis ve binalannın yeni açılan üniversitelere devri çok yararlı olacaktır. - İkili öğretimin amacına ulaşılabilmesi için hükümetin ödenek ve kadro sözünü yerine getirmesi gerekmektedir. - Üniversitelere aynlan ödenekler tasarruf önlemlerinin dışında tutulmalı, ödeneklerin kullanılması serbest bırakılmalıdır. Raporda, Milli Eğitim Bakanlığı 'nın, ünjversitelerin sorunlanna ilişkin bazı görüşlerine de yer verilirken bakanlığın, "Bütün sorunlara karşın içinde bulunduğumuz ekonomik dar boğazın olumsuzluklanndan ve kısıtlamalanndan en az etkilenen kurumlar üniversitelerdir"görüşü üzerinde duruldu. Raporda, üniversite rektörlerinin görüşlerine de yer verildi. Buna göre rektörlerin 'birincil sorun' olarak gördükJeri yetersizlikler şöyle: "Fiaksel kapasite yetersizKği, araç gereç ihtivacu ödenek kullanma, ek ödenek tahslsi sorunu, kadro sorunu, öğretim elemanlanmn maaşlannuı yetersizliği. lojman, yurt \e taşıt ihtiyacı, arazi \e bina tahsisi. kütüphane yetersizliği, arazi kamulaştırma sorunlan, öğretim üyesi temini, açıktan personel atama isteği, bürokrarjk zoriuklar, kontenjanlann fadahğL" 1993'teki ilticatalebi, 'Altın arayan şirketlerarasında Aİman firmalan yok' gerekçesiyle reddedilmişti Âhcnanya'ya 300 bin kişi adına sığuuııa talebi • Alman ortaklı Tüprag şirketinin altın çıkarmak için izin aldığı Küçükdere Köyü'nde, Altınoluk, Güre, Gömeç, Küçükköy ve Burhaniye belediye başkanlan, Alman ARD televizyonu kameralan önünde dilekçelerini imzaladılar. Gömeç Belediye Başkanı Babayiğit, "Siyanürlü altına karşı sonuna kadar mücadele edecegiz ve doğamızın tahrip edilmesine izin vermeyecegiz" tstanbul Haber Servisi - 1989 yılında ülkemizde Bergama ile gündeme gelen ve Edremit'in Havran ilçesi Küçükdere köyü ile süren çokuluslu yabancı şirket- lerin siyanürle altın çıkarmalanna karşı tepkilere, geçen günlerde yeni bir boyut daha eklendi. Edremit Körfezi'nin beş belediye başkanı, 1993 yılmda Alman hükümetince reddedilen "sığuıma hak- kı" istemlerini, 15 Mart 1995'te yinele- diler Alman ortaklı Tüprag şirketinin al- tın çıkarmak için izin aldığı Küçükdere köyünde, Alman ARD televizyonu ka- merelan önünde dilekçelerini imzalayan Altınoluk, Güre, Gömeç, Küçükköy ve Burhaniye belediye başkanları, yörede yaşayan 300 bin kişi adına sığınma hakkı Madenciye saygı Çeviri Servisi - Bu heykel Ingiltere'de, kapatılan Durham maden işçilerine saygı için yapıldı. Heykeltıraş Brian Brovvn, yapıtına "maden işçisi kuşaklanna saygı" adını vermiş. Heykelin büyük ilgi topladığı ve maden işçilerinin hayranlıgını kazandığı haber veriliyor. Madenciyi, çalışma hayatının aynlmaz parçası olan arabası ya da vagonuyla biriikte gösteren yapıt, Durham'a götürülerek Durham Madenciler Ensritüsü'nde sergilenecek. Çalışmanın Easington Collery atölyesinde gerçekleştirildiği belirtiliyor. istedikjerini bildirdiler. Belediye başkan- lannın*1993 yılında yaptıldan "ütica ta- lebi". Alman hükümeti tarafından "AKın arayan şirketler arasmda Alman firmala- n >T»ktur" gerekçesiyle reddedilmişti. Si- yanür aynştırma yöntemi ile altın çıkar- mak isteyen uluslararası şirketlerin, başta Dresfner Bank olmak üzere Alman ban- kalan tarafından finanse edildiğini ve bin ton sodyum siyanürün Degussa adlı Alman şirketi tarafından Türkiye 'ye geti- rileceğini açıklayan Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Gömeç Belediye Başkanı Orhan Babayiğit, Altınoluk Be- lediye Başkanı İsmail Aynur, Küçükköy Belediye Başkanı Bayram Erruğrul ve Güre Belediye Başkanı Kâmil Saka ge- çen çarsamba günü Küçük- dere köyünde bir araya ge- lerek tstanbul Alman Baş- konsolosluğu'na başvurmak üzere kendilerini seçen ve yörede yaşayan yaklaşık 300 bin kişi adına "sığınma hakkı" dilekçelerini imzala- dılar. "iltica" dilekçelerini im- zalayan Altınoluk Belediye Başkanı Aynur, körfezde yaşayanların birlik içinde oldugu sürece, yabancı ser- maye ve onun yerli uzantı- lanna izin vermeyeceklerini belirtti. Güre Belediye Baş- kanı Kâmil Saka ise zeytin- lik ve çam ormanı kaplı masmavi körfezlerinia, ser- maye çevrelerinin tehdidi altında olduğunu öne süre- rek "Körfezin altını; zeytini, denizi ve turizmidir. Burada yaşam hakkımız elimizden ahnacaksa körfezliler adına Alman devletinden iltica ta- lebinde bulunuyoruz" dedi. Gömeç Belediye Başkanı Babayiğit, kültür ve doğal zenginlikler açısından çok eskilere dayanan bölgeleri- nin siyanürlü altın tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirterek "Dünyanın en gü- zel kıyılanna ve zeytinine sa- hibiz. Bu değerlerimiz. gözü- nü para hırsı bürümüş baa şirketlerce elimizden alın- mak isteniyor" diye konuş- tu. Latife Hanım'a ait Beyoğlu Kabataş Beşaret Sokak'taki tarihiköşk, sivil mimarhk örneği olarak tescillivdi. Latife Hanım'ın köşkü yerine betonarme inşaat AÇlfCLANMAYAH İ9. 14KENCS Mustafa Kemal Atatürk, eşi Latife Hanım'la... MEHMET DEMtRKAYA Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi Latife Hanım'a ait, Beyoğlu Kabataş, Beşaret sokaktaki, birinci grup korunması gerekli sivil mimarlık örneği olarak tescilli tarihi köşk yıkılarak yerine betonarme inşaat başlatıldı. lstanbul 4. ldare Mahkemesi. Latife Hanım Köşkü'nün "tahribine ve yı- kıhnasına" neden olanlar hakkında tstan- bul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyu- rusunda bulundu. Mahkeme binanın 1. dereceden korunması gereken tarihi eser olduğunu beiirterek, projenin iptaline ka- rar verdi. Latife Hanım'ın köşkünün yıkılması ve yerine yeni inşaat yapılmasıyla ilgili ge- İişmeler seneler öncesine dayanıyor. Ah- met Cafer Çelebiler. Mehmet \xh Çelebi- ler ve Metin Demirel adlı yurttaşlar avu- katlan Derviş Parütk aracılığı ile tarihi bi- nanın yıkıldığı ve tahrip edildiği yönünde lstanbul Jdare Mahkemesi'ne basvurdular. lstanbul 4. tdare Mahkemesi, söz konusu şikâj;eti araştırması için ODTÜ'den Prof. Dr. Omür Bakırer, Prof. Dr. Inci Aslanoğ- lu ve Yüksek Mimar Restorasyon Uzmanı Neriman Şahin'i bilirkişi heyeti olarak atadı. Heyet hazırladığı raporda. 1977 yı- lında, 1. grup korunması gerekli sivil mi- marlık örneği olarak tescil edilmiş olan Latife Hanım Köşkü'nün, 1988 yılında ls- tanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Var- lıklannı Koruma Kurulu'nun 'başkanuk' yazısına dayanılarak yıkılmasıyla. gerek tarihi ve manevi, gerekse mimari değerleri olan bir kültür varhgının yok edildiği be- lirtildi. Raporda şöyle denildi: "Latife Hanım Köşkü'nün mimari de- ğerlerinden önce sözü edilmesi gereken ta- rihi ve milli değerleridir. 2963 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanu- nu'nun korunması gerekli kültür ve tabiat varuklannı tanımlayan madde 6; d) ben- dinde "Milli tanhimizdeki önemleri sebe- biyle zaman kavTamı ve tescil söz konusu olmaksızın Mılli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda büyük tari- hi olaylara sahne olmuş binalar ve tespit edilecek alanlar ile Mustafa Kemal Ata- türk tarafından kullanılmış evler" denil- mektedir. Bu tanım yapı Atatürk tarafin- dan bir gün kullanılnıış bile olsa, değerien- dirilmesine ve tescil edilmesine gerek ol- maksızın korunmasını öngörmektedir. Kaldı ki yapı 1977 yılında tescil edilnuştir." tstanbul 4. ldare Mahkemesi, bilirkişi raporu, mahkeme heyetinin yaptığı incele- me ve dosyadaki bilgi ve belgelere daya- narak, söz konusu yere önceden verilmiş olan yapı izin belgelerini ve projelerini ip- tal etti. Mahkeme, iptal karan vermekle kalmayarak, Latife Hanım Köşkü'nün, tahribine ve yıkılmasına sebebiyet veren- ler hakkında, tstanbul Cumhuriyet Baş- savcılığına suç duyurusunda da bulundu. Eıııekli maaşına yeni düzenieme ANKARA (AA) - Memur emekli, dul ve yetimlerinin aylıklannın daha rahat bir ortamda ödenmesi için, yeni bir düzenlemeye gidildi. Bu çerçevede, şimdiye kadar birinci grupta yer alan yaklaşık 90 bin emekli, dul ve yetim, ikinci gruba dahil edildi. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar birinci grupta olan ve emekli sicil numaralannın ilk iki rakamı (doğum yıllannın son iki rakamı) 10-19 arasında olan (75-85 yaş arası) emekli, dul ve yetimler, 1 Mayıs 1995 tarihinden itibaren ikinci grupta yer alacaklar. Düzenlemeye esas olan birinci grupta, emekli sicil numaralan AO (1950 öncesi askeri emekli), MO (1950 öncesi mülki (memur) emekli), TO (PTT gibi Emekli Sandığı'na dahil edilen sandık emeklileri), VO-VH-VK (vatani hizmet tertibinden maaş alanlar) ve KT (Kıbns Harekâtı'na katıldığı için maaş alanlar) rumuzlu dosyalar ile 00-19 (1900-1919 doğîımlu emekliler) ve 44-99 (1944 ve sonrası doğumlu emekliler) rakamlarla başlayan emekli, dul ve yetimler bulunuyor. Birinci gruptan ikinci gruba aktanlan ve sicil • Birinci grupta yer alan 90 bin emekli, dul ve yetim ikinci gruba dahil edildi. Birinci grupta olan emekli sicil numaralannın ilk iki rakamı 10-19 arasında bulunan emekli, dul ve yetimler, 1 mayıs tarihinden itibaren ikinci grupta yer alacaklar. ikinci gruba dahil edilenlere mayıs ayında 1 aylık, haziran ayında ise 3 aylık ödeme yapılacak. numaralannın (dosya numarası) ilk iki rakamı 10 ile 19 arasında bulunan dosyalardan aylık alanlara, önümüzdeki mayıs ayında üç aylık olarak ödenmesi gereken aylıklan, haziran ayına kaydınldı. Mayısta 1 aylık ödeme Bu emekli, dul ve yetimlere mayıs ayında üç aylık yerine bir aylık ödeme yapılacak. Bu gruba giren emekli, dul ve yetimlere. haziran ayında da, ikinci gruba girenlerle biriikte üç aylık ödeme gerçekleştirilecek. İkinci gruba dahil edilen emekli, dul ve yetimler. bundan böyle aylıklannı ikinci grupta yer alan diğer emekli, dul ve yetimlerle biriikte mart, haziran, eylül ve aralık aylannda alacaklar. Yeni düzenleme sonucu birinci grup, rumuzlu dosyalan, 1900-1909 ile 1944-1999 doğumlulan, ikinci grup ise 1910-1930 doğumlulan kapsayacak. ikinci grup yûkseldi Düzenlemeyle, birinci gruba giren emekli, dul ve yetimlerin sayısı 90 bin kişinin kaydmlmasıyla 359 bine inerken, ikinci gruba girenlerin sayısı 295 bine çıkanldı. Düzenleme öncesinde olduğu gibi, 1931-1943 doğumlulan kapsayan üçüncü grupta ise yaklaşık 297 bin emekli, dul ve yetim bulunuyor. Son durumda, sayılan 951 bini bulan memur emekli, dul ve yetimlerinden, birinci gruptakiler emekli aylıklannı, şubat, mayıs. ağustos, kasım; ikinci gruptakiler mart, haziran, eylül, aralık; üçüncü gruptakiler ocak, nisan, temmuz ve ekim aylannda alacaklar. Fırın iscileri karar aldı İstanbuPda pazar günü ekmek yok tstanbul Haber Servisi - Istanbul'da yaklaşık 1500 fınnda çalışan 20 bin işçiyi çatısı altında topla- yan Hak-Iş Konfederasyonu'na bağlı Öz Gıda-îş Sendikasf nın Genel Sekreteri Agah Kafkas, devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yüzde 100 ücret zammı isteğine olumsuz yanıt veren işveren kesimine uyanda bulunmak için pazar günleri çalış- mayarak ekmek çıkarmama karan aldıİdannı söyle- di. Çalışan diğer kesimler gibi cumhuriyet tarihinin en ağır dönemini yaşadıklannı belirten Kafkas, "Bu, ekmeğimize sahip çıkma mücadelesidir. Bundan son- ra haklanmızı gasp eden işverenin anladığı dilden ko- nuşacağız" dedi. Kararın Ekmek Sanayii tşverenler Sendikası ile sürdürdükleri 1995-1996 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine alındığını belirten Oz Gıda-tş Sendikası Genel Sekreteri Agah Kafkas, Marmara Bölge Temsilciljği'nde yaptığı basın top- lantısında 26 mart pazar gününden itibaren pazar günleri çahşmayarak uyan eyleminde bulunacaklan- nı söyledi. Kafkas, pazar günleri çalışmama karannın yürür- lükteki toplu iş sözleşmesinin 15. maddesine dayalı olarak alındığını söyledi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle