23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 24 MART 1995 CUMA 16 SPOR G.Saray'daki düşüşün suçlusu, futbol şubesi soramlusu Polat'in yefldleıi ahndıMUSTAFAERSOY Galatasaray Futbol Şubesi Sorumlusu Adnan Polafın yetldlen elınden alındı. Art arda gelen başansız sonuçlar yüzün- den futbol takımına ceza venlirken bu takımın sorumlusu olan Adnan Polat da bundan payını aldı. Daha önce futbol şubesıyle ilgılı tüm kararlan kendisı ve- ren Adnan Polat. artık önenlerini yöne- tim kurulunun onayına sunmak zorunda kalacak. Geçen salı gecesi 3 saathk bir toplantı yapan Galatasaray Yönetim Kurulu üye- len. zor bır dönemden geçıldiğinı belir- terek artık futbolla ılgıh konulara birlik- te ımza atmaya karar verdıler. Belirlene- cek yenı teknik dırektör adayı. Başkan Alp Yalman'ın onayı alındıktan sonra Istanbul'a çagnlacak. Yetkıleri elınden alınan Adnan Polat bu olayla ilgılı açık- lama yapmazken, yakınlanna "Daha iyi oldu. Bundan sonra transfer edilen fut- bolcudan yönetim kurulu da sorumlu olacak" dedığı ögrenıldi. • Art arda gelen kötü sonuçlar, Adnan Polat'ın yetkilerinin elınden alınmasına neden oldu. Galatasaray Futbol Şubesi'nde bundan sonra alınacak her karar, Yalman'm iki dudaeı arasında. Adnan Polat. zor günler yaşadıklan- nı; ancak camıa olarak bu zorluklan at- latabıleceklerinı belırterek, "Geçtiguniz yıl Türkiye'nin yaşadığı ekomonik kriz- ler yüzünden iyi transfer yapamadık. Bu yıl geçtiğiıniz yıldan kalan kumanmızı oynayacağız. Dİinyaca ünlü bir teknik di- rektör ve iki süper yabancı ile transferi- mizi tamamlayacağtz" dedi. Galatasaray yönetimının teknik dırek- tör için 100 mılyar lirayı gözden çıkar- dığı öğrenildı. Bu aradâ yönetimın Sta- uche'den daha iyi bır kaleci bulunursa transfer edeceği belirtihyor. Galatasaray'da futbolculann kapalı zarf usülü yapıp yönetıme \erdıgı kap- tanlık seçıminde Bülent pazubandı alır- ken, Hamza ikinci kaptan oldu. Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Adnan Polat, Bülent ve Hamza'mn kap- tanlıklarını onayladıklannı belırterek, bundan sonra her mağlubiyete toplam 1 milyar 200 milyon ceza vereceklerini söyledi. Başkan Alp Yalman ıse yaptığı açıklamada, "Takımımızın şu anki duru- mundan memnun değttiz. Yönetim ola- rak başkasının karanyla iş yapmayız. Teknik direktör konusunda duyumİan bir yönetim kurulu olarak değerlendiri- riz. Saftig kağıt üzerinde iyi sonuç ver- mesine karşın Galatasaray "da beklenen verimi sağlayamadığı için göre\ine son verdik. Yeni teknik direktörümiiz ve onun belirieyeceği yabancılar 1 ay icüıde beiU olacak" dedi Galatasaray'ın dün yaptığı antren- manda Hakan. Mapeza ve Mert sakat- landı. Bu üç futbolcunun da Ankaragü- cü maçında oynayabileceği ögrenildi Bu arada Galatasaray'ın olağanüstü divan kurulu toplantısı bugün yapılacak. Yönetim kurulunun her üyesi bir futbolcu peşinde Fener'de her kafadan bir ses ANKARADAYOK Uche şokuSpor Servisi- Fenerbahçe'nın Genç- lerbınği ıle yann oynayacağı maç ön- cesınde, savunmadakı eksıklere bır de Uche eklendı. Nıjeryalı futbolcu. dünkü antrenman sonrası ağnlannın tam olarak geçme- dığinı söyleyınce G.Bırliği maçının 16 kışılik kadrosuna alınmadı. Fenerbahçe'nin. 16 kışilik maç maç kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Engin. Rüştü, Mccnun. Semih. Nuri, Tayfur, Toprak, Oğuz Ali Nail, Ha- kan, tlker, Aykut. Nielsen, Rıdvan, Aygün, Feyyaz. HtLMİTÜRKAY Transfer ayı gelmeden Fenerbah- çe'de her kafadan bir ses çıkıyor. yö- neticilerin yüreğinde ayn ayn oyun- cular vatıyor. Gelecek sezonun "•sü- per" takımını kurmak için şimdiden kulislere başlayan yöneticiler, trans- ferlerdeki astronomik ücretlerin ku- lüp için sorun olmayacağmı ısrarla vurguluyorlar. Peki ama herkesin her istedığı fut- bolcu Fenerbahçeli olacak mı Fener- bahçe'ye gelecek mi? Bakıyoruz, başkan Ali Şen, Galata- saray-Gaziantepspor maçı sonrasında Boüç'ı evine çağırmış ve el sıkışmış, ardından Futbol Şube Sorumlusu Şa- dan Kalkavan," Sergen'i Fenerbahçe- • Transfer dönemi yaklaştıkça San - Lacivertli yöneticiler çalışmalanna başladılar. Adı geçen futbolculann başmda Beşiktaşh Sergen, Trabzonlu Abdullah ve Altaylı Atakan yer alıyor. Ancak her yöneticinin ayn telden çalması dikkat çekiyor. li yapacagun" demiş. Ve şimdı de Se- lim Soydan " Ben Trabzonsporlu Ab- dullah'ı istiyorum" diyor, dahası Top- rak'la Altaylı Atakan'ın takası gün- demdeymiş. Hırvatistan- Ukrayna mıllı maçı için giden teknik direktör Tomislav İviç de burada transfer ça- lışmalannı sürdürüyormus. Gönlünde onun da iki tane forvet oyuncusu var- mış. Sırada başka daha kımler var ki- min peşindeler, kimlerle konuşuyor- lar acaba? Görüyoruz ki Fenerbahçe'de her- kes kendi bildiğını okuyor. hiçbirinin birbirlerinden haberleri yok gibi. Lig için değerlendırme yapacak olurlarsa Kalkavan "Beşiktas, şampiyon" dıyor. Baçkan Ali Şen de çıkıp Siyah-Be- yazlı takımın bu hafta sonu ızmir'de Altay'a karşı puan kaybedeceğini açıklıyor. Gelde çık işin içinden, çı- kabilirsen... Burası Fenerbahçe îşte.. Y O R U M / HALİT DERJJSGÖR Kötü pekabet Fenerbahçe yönetimi ile Galatasaray yönetimi arasındaki soğuk savaş, iki tarafa da büyük hasar- lar getirdi. Öncelikle Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuvası'nı oynayan, büyük havalara giren, en kut- sal rakibi Fenerbahçe için "Siz gidin, annenizin li- ginde oynayın" diyen Galatasaray, sıradan bir ta- kım haline dönüştü. Ikincisi ise, Fenerbahçe tarihinde ilk kez bir baş- kanın, federasyon tarafından 3 ay hak mahrumiyeti alarak şeref tribününe girme özgürlüğü kısıtlandı. Aslında, yapılan bu savaş, 2 kulüp rekabetinin üze- rinde, kişilerin birbirleri ile hesaplaşması yönünde cereyan ettı. Hatırlanacağı gibi Ali Şen, yönetimi, geldiğinin daha ilk günlerinde Galatasaray sorumlusu Adnan Polat, "Işte şimdi Fenerbahçe ile aynı sıklette dövüşeceğiz" diyordu. Anlaşılan daha evvelki yönetimin başı Hasan ÖzaydırVın kilosunun ağırlığı karşısında onunla dö- vüşmeyi centilmeniiğine yedirememiş. Ama daha sonralan işler değişmiş, bu defa Polat, Ali Şen'in karşısında hafrf sıklet kalmıştır. O günden bu güne kişisel hesaplaşmanın devam edegeldiğini, yazılı ve görsel basından izliyoruz. Ama bu kişisel savaş, Galatasaray ve Fenerbahçe toplumları arasında giderek sıcak savaşa dönüş- meye başladı. Artık gençler maçlara koltuklarının altında kasaturalar ve ceplerinde de patlayıcılarla gidiyorlar. Bu durum karşısında çoğu aile, çocuklannı maç- lara göndermek istemiyorlar. Gönderenler de eve nasıl döneceklerinin endişesi içindeler... Körpe kör- pe çocuklar, üzerindeki renkler yüzünden canlann- dan oluyorlar. Sermaye, medyalaşmış yayınlan ile bu gibi dav- ranışlara önlem alınmasını isteyeceği yerde aksine olayları büsbütün kışkırtma yoluna gidiyor. Aslında böyle davranışı da kendi çıkartanna uygun görüyor- lar. Son günlerde patlak veren siyasi olaylar karşısın- da halkın dilinde bir provokatör sözcüğüdür gidiyor. Ama bu provokatörter ne görülür ne de yakalanabi- lirler.Ancak spor sahalarında halkı provoke eden kimseler çoğu kez bellidir. Ama bunlar Türk Ceza Kanunu'na göre suçlanmazlar. O halde suç mercii neresidir? Futbol Federasyonu ve Beden Terbiyesi yasalan... Bu gibi suçlann bu yasada yaptınmı nedir? Hak mahrumiyeti... Hak mahrumiyeti nedir? Spor müsabakalanna gi- rememeleri... Spor müsabakalanna girer ise yaptınmı nedir? Hiiiç... Anlaşılan o ki, her işte olduğu gibi bu işlerde de işimiz Tann'ya havale. Şükrü Erdem'den hentbolcülere izin DEMİZ PERtNSU Ve Hentbol milh takımı- mıza spordan sonimlu Dev- let Bakanı Şükrü Er- dem'den müjde. "Tüm siya- si sonımluluğu üzerime ala- rak Kıbns Rum Kesimi'ne gjdilecek." Avrupa sampıyo- nası grup eleme maçında Kıbns Rum Kesimi ile 31 martta oynayacağımız maç için Erdem, Rumlardan ve EHF'den gerekh tüm gü- venceyi aldıklannı belırte- rek, "Eğer gitmezsek imzala- dığınuz olimpizm ilkelerine ters düşeriz. Hangi ülke olursa oisun sportif temasta bulunmak zonındayız. Biz de bu flkeden hareket ediyo- ruz" dedi. Şükrü Erdem'in verdiği bu karardan son derece mutlu olduğunu belirten Hentbol Federasyonu Baş- kanı Serhat Bilgi, "Sayın Erdem son günlerde devam- lı olarak Başbakan Tansu Çıller'le bu konuyu görûştü ve sonunda bu kararı aldı. Türk sponı adına kendisinc minnettanz. Bizim niyetimiz oraya dostane bir şekilde gH dip maçı oynamak \e geri dönmek. Bunu yapmasay- dık Türk spor tarihinde ka- ra bir sayfa açılacakü" şek- lınde konuştu. Cindoruk'tan F.Bahçe Yönetim Kurulu'na mesaj: Galatasaray9 a gol attnayın • Cumartesi günü karşılaşacaklan Gençlerbirliği maçından 3 gün önce Ankara'ya gelen San - Lacivertli yöneticilerin çeşitli ziyaretleri başladı. Cindoruk, son maçta 3-0'lık mağlubiyetin kendisini çok üzdüğünü belirttti ve 'Maç berabere bitse olmaz mıydı?' dedi. ANKARA (UBA) - Fenerbah- çe Spor Kulübü Başkanı Ali Şen ve yönetim kurulu üyeleri, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindonık'u ziyaret ederek ken- disine armağanlar verdiler. Atatürk'ün Fenerbahçe için övgülerinin yer aldıgı bır port- resi, Fenerbahçe şildi, Fener- bahçe almanağı. kulübün 1995 bütçesi ve tüm futbolculann imzaladığı Fenerbahçe bayra- ğından oluşan armağanlan alan Cindoruk. "Bunlan Meclis mü- zesine koyalım. Futbolculann gözlerinden öperim. Galatasa- ray'a çok gol atmasınlar" diye espri yaptı. Ziyaret esnasında, Başkan Cindoruk ile Başkan Şen ara- sında şu diyalog geçti: ŞEN - llk ziyaretimizi size yapıyoruz. Galatasaray kongre üyesi olmanız bize kıvanç ven- yor. Galatasaray - Fenerbah- çe'nin en eski ve yakın dostu- dur. Bes,iktaş, Trabzon ve diğer kulüpler de dostlanmızdır. Tür- kiye'de bazı kesimler patlamak için bir alev bekliyorlar. Bunla- n yatıştırma görevini sanat ve spor yapar. Ana görevimiz spo- ru yayarak dostluğu geliştir- mektir. CtNDORUK - Galatasa- ray'ın en yakın dostu Fener- bahçe ve Beşiktaş'tır. Bir asra yakın birlikte spor yapıyoruz. Yönetim kurulu üyelerinizin çoğu arkadaşım. Sizi rakıp olarak görmüyo- rum. Yalnız maçlardaki çirkin teza- hüratı önlememiz lazım. Bunun için ne önlem ahnması gereki- yorsa yapılmalı. O maç berabe- re bitseydi olmaz mıydı? ŞEN - Küfürlere izin veren bir federasyon var şu anda. CtNDORUK - Ben kaç fede- rasyon gördüm. Küftir hep var- dı. Son maçın ardından bir gen- cimizin ölmesi ıstırap vencidir. Bunun önlemlerini mutlaka al- malılar. Maçlarda taraftarlar 50 yıldır hakemlere çirkin tezahürat ya- pıyorlar. Kadın hakem olsa aca- ba ne divecekler? Tüm kulüplerin en yakın dostu olduğunu belirten Cindo- ruk, Fenerbahçe kulübünün Türk sporuna yaptığı hizmetleri saymanın gereği olmadığını ifa- de ederken. 1 rrilyon 517 milyar lıralık Fenerbahçe bütçesini du- yunca, "Bütçeniz bizin Meclis bütçesinden bü>ük Tl dedi. Hüsamettin Cindoruk yöneti- cilerden son olarak Galatasa- ray' ı bır daha 3-0 yenmemele- rini istedi başanlannın devamı- nı dıledı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen ve Yönetim Kurulu üyeleri daha sonra Deniz Kuv- vetleri komutanı Oramiral Vu- ral Bayazıt ile Kara Ku\"vetleri Komutanı Orgeneral Hikmet Bayar'a da nezaket ziyaretinde bulundular. Yönetıciler aynca, Anıtkabir,Spordan sorumlu Devlet Bakanı Şükrü Erdem ve Milli Emlak Genel MüdürüAkif Hamza Çelebi'yi de ziyaret et- tıler. Ali Şen, Hüsamettin Cindoruk'a çeşitli armağanlar verdi. 5 yıl sonra ay-yıldızh formayı giyiyor B.Metin MiDi Takım'da ASENAÖZKAN Beşiktaşh Merin Tekin. 5 yıl aradan sonra Milli Takım'da. A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in Isveç'le oyna- nacak Avrupa Şampıyonası grup eleme maçının kadrosuna Metin Tekin'i alması. futbolcu için sürpriz oldu. Metın Tekin, Milli Takım formasını son kez, 17 Ekım 1990 tarihinde Dub- Milli Takım açıklandı Spor Servisi - Avrupa Şampiyonası eleme grubundaki 4. ma- çında. 29 mart çarşamba günü Isveç'le karşılaşacak olan (A) Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı. Beşiktaşh B. Metin, uzun bir aradan sonra Milli Takıma çağn- lırken Gaziantepsporlu Mustafa ise itk kez A Milli takım kadros- una ahndı. Galatasaraylı Saffet, Arif ve Tugay ise aday kadroya alınmadı. Milli takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından açıklanan 20 kişilik aday kadrosuna çağnlan futbolcular şunlar: Engin, Oğuz. Bülent, Emre, Aykut (Fenerbahçe), Bülent, B. Hakan, Suat (Galatasaray). Gökhan, Alpay, Mutlu, Recep, Ser- gen, Ertuğrul, B. Metin (Beşiktaş). Tolunay, Abdullah, Hami (Trabzonspor), Mustafa (Gaziantepspor), Şanver (Altay). (A) Milli Futbol Takımı kampı, Hyatt Regency Otel'de bu ak- şam başlayacak. lin'de Irlanda ile oynanan maç- ta giymiş ve Türkiye'nin 5-0 yenilgisiyle noktalanmıştı. Metin için 5 yıl aradan sonra Milli Takım aday kadrosuna yeniden çağnlmak dogrusu bü- yük sürpriz oldu. "Milli takım formasıru en son ne zaman giy- din" şeklindeki sorumuza, gü- lerek '•Habrlamryorum. Zaten, Fatih Hoca beni Milli Takım kadrosuna almamıştır. bir baskı hatası vardn"'n dedi. Ve 30 yaşında tekrar milli formayı giyecek olmanın hakh gunıruyla esprili konuşmasını sürdürdü: "Uzunca bir aradan sonra Milli Takım'a çağnlmak beni çok mutlu etti. Doğrusu. Milli Takım formasını en son hangi maçta giydiğimi dahi hattrla- mıyorum. Benim için. 'futbolu bıraksın ' diyenlere iyi bir yanıt imkânı doğdu." F.Bahçe G.Saray'ın ABD'lisinin oyunundan şikâyetçi. (ALİ ESER) Fenerbahçe coach'u Murat Didin: Hakemler basketle güreşi kanştırdı LEVTNTYÜCELMAN Derby maçında G^aray'a ıkın- ci kez yenilen Fenerbahçe hake- me kızgın. Fenerbahçe coach'u Murat Di- din, özellikle hakemKadir Özçe- lik'in G. Saray'ın ABD'lı oyun- cusunun faullerine göz yumdu- ğunu belırterek "Crudup, güreşi kazandı" dedî. Cnıdup'un faullü savxınmasına karşın yenı ABD'li Caldvvell'ın etkili olamadığını ve hakemlerin adeta güreş müsabakası yönetti- ğini belirten Murat Didin, "Cru- dup kendisine ses çıkanlmayınca aklığı cesaretle daha da çok faul yaptL Bunun diğer takım ABD'li- lerine ve hakemlere örnek oluş- turmasından endişe duyuyorum. Bu maçta yapılan faulleri bir ka- sete montaj yaptım. İsteyen her- kese göstermeye hazınm' dedi. Murat Didin, Kadir Özçelık'in ligin ilk yansında Efes maçında Cross'un Smith'e vaptığı faulleri de görmezden geldığinı açıkladı. Takımın G. Saray'a karşı iyi oy- namadığını kabul eden Murat Di- din, konuşmasını şöyle tamamla- dı: "Oyunun genelinde çok top kaybı yaptık. Fenerbahçe'nin yapması gereken saviınmayı ger- çekleştiremedik. Maç içerisindeki önemli dengesizlikler hakemlerin takdirlerinden kaynaklandı. An- cak biz de sihirbazlar takımı de- ğiliz. Bizim de yenilmemizi nor- mal karşılamak gereklr. Kendimi- zin hatalannı da görmeliyiz. Bu maçı unutup cumartesi günkü (yann) Efes Pîlsen nıaçına hazır olmalryız. Ancak bir maç kaybet- mek önemli değil. basketbof gibi dürüst bir iş yapıyorsak dürüst insanlaria çauşmauyız" Ersoy: Efes'i düşünüyoruz Şube sorumlusu Necdet Erso\- ise **Kısa dönemde çok güçlü ta- kımlarla oynadık. Genç ve tecrü- besiz oyunculara bu yük ağır gel- di. Karşılaşmaya iyi motive ola- madığımız için kaybettik. Cald- well'i bir maçla yargılamak yan- hş olur. Yenilgiye üzülecek vakti- miz dahi yok. Efes tnaçmı düşü- nüyoruz. Sonra da Türkiye Ku- pası'nda Tofaş'la oynayacağız. Yoğun maç traftginde oyunculan her nıaça a>Ti ayn motive etmek nldukça güç" dedi BASKET YORUM / AHMET KI RT Şeytanhesabı!.. Hu, huu! Necdeeet! Sevgili 1907 Fenerbahçeli dostum. nere- desin? Neden bugün "hatınmı sormak için" aramadın beni? Hani... Efes'i yendiğinız hafta. ağzın kulaklarında. sezon başı falımın yanlış çıkacağını söylemiştin ya. Hani.. o galibiyetin havasıyla "Efes ve Ülker'i play ofPta üç kez yenemezsiniz" ıddi- amızı anımsatıp, ince ince dalganı geçmiştin ya... İşte o günkü gibi aramanı bekledım. O falı yazdığın peçeteyı atmamanı söylemek için... Ne demıştik o gün? "Siz Efes'i, Ülker'i bir kenara bırakın da önce Galatasaray'ı geçmeye bakın" gibılerden bir şeydi galiba. Anımsıyor musun? Kahkahalarla gülmüştünüz hepinız... Doğrusunu istersen, Lütfi'nın atacağı 24 sayıyla Galatasaray'ın kazanacağını hiç düşünmemiştım ama, o takımın Fenerbahçe için "çantada keklik" olmadığını da çok iyi bıliyordum. Yorgun bile olsa. Siyavuş. Siyavuş'tur! Tek maçlara. hedef maçlara iyi hazırlar takımını... Ha! Bir de Murat'ın yardımı vardı Galatasaray'a. Bilirsin; Murat Didin'i de çok beğenirim ama. bence bu son maçta yenilgiyi o hazırladı. Amerikahsı üç faulle oynayan Galatasaray'a karşı CaldvveU'ı sekiz dakıka kenarda tutarak... Necdet! Kardeşim! Sen yıne takımına güvenmeye devam et ama, ben Fenerbahçe yöneticisi olsam üçüncülükten kaçar. lıgi dördüncü bitırmeye çahşırdım. Çünkü bu gidişle Galatasaray'la eşleşeceksiniz...Onlar altıncılığa doğru gidiyorlar ve ilk turu geçer- lerse sizinle o>Tiayacaklan beş maçlık play off serisine 1-0 baslaya- caklar. Durum tehlikeli! Kaçın! Hem sonra... Dördüncü olursanız beşınci sıranın olası takımı PTTye şu anda 1-0 üstünlüğünüz var. Ankara'da oynayacağınız maçı da kazanırsanız. play off'a gali- biyetinizi taşır avantajlı olursunuz. Yanı...Bence...Oturup hesap yapın. Üçüncülükten dördüncülüğe iruneyi "Galatasaray'dan kaç- tnak" degil, "taktik geri çeküme" olarak kabul edin ve bir iki maç kaybedin.... Ha! Bu arada bir tur sonranın hesabını yapmayı da unutmayın. Dördüncü olursanız Ülker'le. üçüncü olursanız Efes'le oynayacaksınız. Seçin, beğenin... ÜfYî Eglenceye bakın: Kazanmak istemeyen iki takım maç yapıyorlar. Hah, hah, ha!.. Çok güleceğız. Eğer o maçın hakemi Necip Kapanh olursa, en çok da ben güleceğım. Onunla HBB tele- vizyonundakı "Serbest atış,"ta yaptığımız tartışmayı anımsayıp eğleneceğım. "Atarun, tutanm, iki takımı da hükmen mağlup ilan ederim" demiştı. Bakalım yapabilecek mi? Hem sonra... Hakemin böyle bir karar vermeye hakkı var mı sızce? Şampiyonluk yolunda taktik yenilgi neden suç olsun ki? Eğer öyleyse, seçmelerde kendini fazla sıkmayıp geçilen atletleri de diskalıfiye etmemiz gerekmez miydi; büerek isteyerek kazanmadıklan için... Necdefcığim! Geçmış olsun. Şımdı Galatasaray yenilgisıhi unutup Efes. Ülker ve PTT maçlanna bakın. Ve sonra. . Oturup hesabınızı iyi yapm! Cantona j kefaletle • serbest LONDRA (Cuntlmriyet> - Crystal Palace maçında, bır seyirciye saldıran ve- ekim ay başına kadar futbol oynaması yasaklanan Manchester United takımı- nın Fransız futbolcusu Eric Cantona. dün çıkarıldığı mahkemede 15 gün hapse mahkûm edildi. Ancak Fransız futbol- cu'nun avukatlarının kefa- let talebi mahkeme tarafın- dan kabul edilince Cantona 500 bin paunda kefaletle serbest bırakıldı. Beşiktaş Altay önünde Spor Servisi- Türkıye 1. Futbol Ligi'nde tek karşı- laşma var. Lider Beşiktaş, izmir'de Altay karşısında, galibiyet anyor. Ibrahim Aksoy'un yöne- teceği karşılaşmanın başla- ma saati 19.00. Maç, CINB 5"ten naklen ekrana gele-. cek. Siyah-Beyazlı takımda sakat ve cezalı futbolcu bu-, lunmuyor. Beşiktaş Teknik Direktö- rü Christoph Daum. bu karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu belir: terek, "Bugün^ynayacağı- mız karşılaşma bizim için çok önemli. Tam kadroyla çıkacağımız bu karşılaşma- da mutlak kazanmak için ÇK kacağtz. 1-0 kazanalım. 3 puan bizim olsun." dedi. Trabzon'da : genel kurul i TRABZON (Cumhuriyet) - Trabzonspor'da kulübün ka- mu yaranna dernek olabil- mesı amacıyla hazırlanan tü- zük değişikliğinin onaylana- bilmesi için olağanüstü ge- nel kurul karan alındı. Trab- zonspor Kulübü Genel Sek- reteri Ali Özbak. Trabzons- por'un çagdaş bir kulüp ola- bilmesi için çahşmalar yap- tıklannı, kulübün kamu ya- ranna dernek statüsüne ka- vuşturulması için genel ku 1 - ruldan yetki ahnarak hazırla- nan tüzük değişikliğinin onayı için olağanüstü genel kurul karan aldıklannı söy- ledi. Özbak, olağanüstü ge- nel kurulun 19 nisanda ku- lüp lokalinde toplanacağını, çoğunluk sağlanamaması halınde 26 nisanda tekrar bir araya gelineceğini bildirdi. Potada : 4 maç var : Spor Servisi - Basketbol'da bugün 4 maç oynanıyor. lstanbul Abdı Ipekçi salo- nunda saat 13.30'da Galata- saray, Taçspor ıle karşılaşa- cak. 15.15'te ıse son haftala- nn formda takımı Mavi Je- ans Ortaköy. ligde inışe ge- çen Karşıyaka ile puan mü- cadelesı yapacak. lstanbul Ahmet Fetgen salonunda sa- at 17.30'da ise Beşiktaş- Ül- ker maçı oynanacak. Ankara Atatürk salonunda saat 15.30da PTT, Antalyas- por ıle karşı karşıya gelecek. Antbirlik: 57 Tofas SAS: 60 SALON:.4ranirfc HAKEMLER: Kadır Özçe- lık (6), Serdar Bayırdar (6). ANTBtRLİKSPOR: Atilla (5)6, Ahmet (6)7, Cannon (7)21. Turgay (7)12, Kelly (7)ll,MumtVural(4). TOFAŞ SAS: Webb (5)9, Şemseitın (6)10, Rogers (7)16, Murat Komık (6)8, Tol- ga (5)4. Nihat (7)13. ANTALYA (Cumhuriyet) - Türkıye Birinci Basketbol Ligi'nde, Antbırlıkspor, To- faş SAS'a kendi sahasında 60-57 yenildi Basketbolda kuralar Spor Servisi - Basketbolda Erkekler Türkiye Kupasf nda final four maçlannın kurala- n 31 mart cuma günü îstan- bul'da çekilecek. Kura çeki- mmde 30 mart perşembe gü- nü çeyrak finalde yapılacak Netaş-Ülker, Mavı Jeans Or- taköy-Karşıyaka, G.Saray- Antalyaspor, Tofaş SAS- F.Bahçe maçlannın galıpleri hazır bulunacak. At yanşı sonuçlan Spor Servisi - Dün koşulan lzmir at yarışlarında altıh ganyan, 5 - 2 - 2 - 2 - 4 - 2 ; 7 10 kombinesini bilenler, 48.506.700 (kırk sekiz mil- yon beş yüz altı bin yedi yüz) tıra kazandılar.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle