09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
27EYLÜL1994SAU CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Somali'de çaüşma: 4 ölû •MOGADİŞU(AA)- Somali'de, rakip gruplar arasında meydana gelen çatışmada dört kişinin öldüğü, yedı kışinin de yaralandığı bildirildi. BM sözcüsünün verdiği bilgiye göre, Somalı'nin kuzeydoğusundaki bir liman kasabası olan Bossaso'daki çatışma, Somali Demokratik Selamet Cephesı (SSDF) liderliği için mücadele eden Said Muhammed Hacı ve General Muhammed Abşir'in bir koruması arasında çıkan olaydan sonra meydana eldi. İzzetbegoviç'ten Clinton'a öneri •NEWYORK(AA)- Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegovıç. Saraybosna çevresinde 5 km'lik askerden anndjnlmış bölge oluşturulmasıru önerdi. Izzetbegoviç, bu öneriyi ABD Başkanı Bill Clınton ve BM Genel Sekreten Butros Gali ıle önceki akşam, BM Genel Kurulu'nun açılışından önceki görüşmesinde sundu. AIDS'ten öMö •OAKLAND (AA) - AIDS hastası kışılerin ABD'ye girmesine engel olan yasalann değiştirilmesi ve AIDS hastalanna saygı gösterilmesi için mücadele eden ve kendisi de bir AIDS hastası olan Thomas Fabregas'ın arkadaşı Jeffrey Brooks, Fabregas'ın perşembegünü Oakland'daki evinde öldüğünü söyledi. ABD'deki AIDS hastalan için uzun süre yılmadan mücadele veren Fabregas, ABD'ye 1979'dagelmişti. ABD, Port-Au-Prince yönetimine uyguladığı yaptınmlan askıya aldı HaitiVeyaptımııkalkıyorDış Haberler Servisi - ABD Başkanı Bill Clinton. ülkesının Haiti'ye karşı uyguladığı tek yanlı yaptınmlan askıya aldığı- nı açıkladı. Cap Haitien'de ön- ceki gün meydana gelen çatış- mada ilk ateşi Amerikan asker- lerinin açüğı kesinleşti. Clinton, dün Birleşmiş Mil- letler Genel Kurulu toplantısm- da yaptığı konuşmada Haiti yönetimi ile geçen pazar vanlan anlaşmaya uygun olarak ABD'nin Haiti'ye uyguladığı bütün yaptınmlan askıya aldı- ğını söyledi. Clinton, bütün ül- keleri bu karara katılmaya da- vet ettı. Clinton, öncelikle Haiti'ye yapılacak ticari uçuşlann yeni- den başlayacağını ve bu ülke ı ABD arasındaki mali ve tkdiı ilişkilerin serbest bırakıldığını açıkladı. Clinton. BM Genel Kurulu'- nda yaptığı konuşmada "ABD'- nin, askeri cunta ve destekçileri- ni etkile>ecekler dışında, Haiti'- ye uygulanan bütün yaptınmlan askıya aldığını açıklıyonım" dedi. İlkkurşunABD'den ABD Askeri Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, 10 Haıtıli- nin ölümüne, birinın de ağır >a- ralanmasına neden olan ça- üşmayı, ABD Deniz Kuv\etle- rine bağlı genç bir teğmenın başlattığının anlaşıldığı belirtıl- di. ABD yetkilileri çatışmadan sonra yaptıklan açıklamalarda, ilk ateşın Haitılıler tarafından açıldığını, Amerikan deniz pı- yadelerinın ise kendılerini ko- rumak amacıyla ateşe karşılık verdiklerini söylemışlerdi. Haiti Silahlı Kuv\etler Ko- mutanı Tuğgeneral Raoul Ced- ras ABD'yi bölgede canavarca davranmakla suçlayarak so- Haitide önceki gün çıkan çattşmadan sonra Amerikuı deniz piyadeleri ülke çapında de\ rij eleri sıklaştırdılar.(RELTER) rumlulann askeri mahkemeye verilmesini istediğı belırtıldı. ABD Başkanı Bill Clinton'ın askeri danışmanlan tarafmdan New York'ta yapılan açıkla- mada ise "Amerikan askerleri canavarca davranmamışlardır. Cedras olayı kötüye kullanarak çıkar sağlamaya çalışıyor" de- nildi. Çatışmayı başlatan teğmenın adının sorulması üzerine Haiti'- de görevli Albav Tom Jones "Sanınm bunun sö>lenmesi mûmkün değil" dedi. Jones "Adadaki bütün güçlerinüze mutlaka gerekmedikçe ölümcül ateş açılmaması emri verdik, fa- kat askerlerimiz ateş açma zo- runluluğu doğduğunda da tered- düt etmeden ateş etme yetkisine sahipler" dedi. Haiti'nin sürgündekı başkanı Jean Bertrand Aristide, çarşam- ba günü, Haiti Parlamentosu'- nu olağanüstü toplayarak Hai- tili askeri liderlerin af konusu- nu görüşeceklenni söyledi. Aristide'nin sözcüsü Gwen McKinney tarafından yapılan açıklamada. Haitı'de yapılacak toplantıda af yasası tasansının görüşüleceği belirtıldı. Öte yandan, ABD Savunma BakanlıgYnın, 15 ekime ka'dar görevini bırakmazsa Cedras'ı zorla görevden alacağı belirtil- di. Amenkan Newsweek dergi- sinin habenne göre, Raoul Cedras görevden aynlmaması durumunda, seçkin Delta Gücü tarafından bir operas- yonla ele geçirilerek zorla uzak- laştınlacak. LİDER DERGİ Tden 8. Yılında 38 sayı dergi +19 ücretsiz ek herbiri tam 240 sayfalık 5 süper kitap Ücretsiz Herkese... AMA SİZ BUNUNLA YETİNMEYİN! \ » -">!_ * final "••î » » • LUN AYRICA OSS - OYS GARANTISINDEN FAYDALANIN! EĞER ÜNİVERSİTEYİ KAZANAMAZSANIZ ÖDEDİĞİNİZ TÜM PARAYI GERİ ALIN. DERGİLER, EKLER, KJTAPLAR İSE SİZE ARMAĞAN KALSIN! NASIL OLUR DEMEYİN! ^ Çünkü f i n a l 7 yıl boyunca bunu yaptı ve kendini ispatladı (Her ne sebeple olursa olsun üniversiteyi kazanamayanların ödediği ücreti iade etti. Dergi ve ekleri ise armağan bıraktı.) + Çünkü f i n a l kendine güveniyor. ^ Çünkü f i n a l kazandınyor. ^ Çünkü 7 yıl boyunca şampiyonlarm f i n a l demesi tesadüf değil. # Çünkü f ina17e kazanacaksınız... f inal'e NASIL ABONE OLACAKSINIZ?! (Peşin abone olarak 1.710.OOO yerîne 1.500.000 TL. ödeyebilirsiniz) 1- İŞ BANKASI İLE (ücretsizdir) a) Bu ilanla On-Line sistemi olan bir İş Bankası şubesine gidiniz. b) llgiliye KG-1 (Kampanya giriş) ekranmı açtırınız. c) Peşin abone oluyorsanız 1.500.000 taksitle abone oluyorsanız, 1. taksit için 950.000 TL yatırınız. d) Tercih koduna sözel tercih yazacaksınız TS sayısal tarcih yapacaksanız MFyazdınnız. e) Adınızı adresinizi tam olarak yazdırınız. f) Bankada birproblem çıkarsa ilgili memura Cağaloğlu İş Bankast'ndan bilgi almasını rica ediniz, ya da bizi arayınız. g) İşleminiz tamamdır. Dergiler ertesi gün adresinize postalanacaktır. 2- POSTA ÇEKİ İLE - a) Postahaneden 1 posta çeki alarak adınızı adresinizi tam olarak yazınız. b) Alıcı kısmına Final Dergisi 288691 yazınız. c) Yatırılan miktar kısmına peşin abone oluyorsanız 1.500.000 TL taksitle abone oluyorsanız 1. taksit için 950.000 TL yazınız. d) Posta çekinin Kupon A kısmmın arkasına sayısal tercih yapıyorsanız MF sözel tercih yapıyorsanız TS olarak mutlaka yazınız. e) İşlem tamamdır. Posta çeki elimize ulaştığında dergiler adresinize hemen gönderilecektir. Geniş Bilgi için Tel: (0212) 528 40 94 Fax: /0212) 512 97 56 POLTltKADA SORUIVLAR ERGUN BALCI Boru Hattı Pazarlığı "International Herald Tribune" geçen hafta Bakü'de imzalanan 8 milyar dolarlık petrol anlaşması haberini verirken şöyle diyordu1 "Bu anlaşma ile Amerika'nın Kafkasya 'da siyasal ve stratejik çıkarları önemli boyut- lara ulaşmıştır. Anlaşma başarıya ulaşırsa, Rusya'nın, çevresindeki cumhuriyetlere uyguladığı ekonomik bas- kı kırılacaktır. Moskova, petrolu, kendi boru hatlarıyla Rus topraklarından geçirerek, bu cumhuriyetler üzerin- de ekonomik denetimi sağlamak istiyor." Gazete, Moskova'nın; Azerbaycan'la Batılı ve Rusşir- ketleri arasında imzalanan anlaşmayı tanımadığını açı- klaması üzerine, VVashington'un, tutumunu yumuşat- ması için Rusya'ya baskı yaptığını da bildiriyordu. Rus "Lufco/7"şirketinin konsorsiyum içindeyüzde 10'- luk payı bulunuyor. Moskova'nın kendisinin de katıldığı anlaşmayı reddetmesi bu payını arttırmak isteğine bağ- lanıyor. Ama Rusya'nın davranışında rol oynayan diğer önemli etkenin, çıkarılacak petrolün Türkiye üzerinden Akdeniz'e ulaştırılması planlarından duyduğu kaygı ol- duğu kuşkusuz. Azerbaycan'ın Güneşli ve Çırak sahalarından çıkarı- lacak petrolün taşınmasıyla ilgili dört seçenek var: 1) Bakü, Dağıstan, Çeçen Cumhuriyeti ve Rusya'nın Karadeniz'deki Novorossisk limanı. Oradan da Türkiye. 2) Bakü, Gürcistan, Türkiye. 3) Bakü, Ermenıstan Türkiye. 4) Bakü, iran, Türkiye. Rusya'nın tercihi, petrolün Karadeniz'deki Novoros- sisk limanına gelmesi, oradan da tankerlerle boğazlar- dan Avrupa ülkelerine gönderilmesi. Böylece petrolün vanası Rusya'nın elınde olacağı gibi, Moskova, dağıtımı da denetleme olanağına kavuşacaktır. Ancak Türkiye, boğazlardan tanker geçişinin çok tehlikeli olduğunu vurgulayarak haklı olarak bu projeye muhalefet ediyor. Petrolün Novorossisk'ten tankerlerle Samsun limanına gelmesi, oradan döşenecek boru hattı ile Ceyhan'a ta- şınması ise çok masraflı ve pratik olmayan bir yöntem. Bakü'den Gürcıstan'ın Potı limanına ulaşacak boru hattı, Gürcü-Abhaza çatışmaları nedeni ile güvenli de- gü- Boru hattının Ermenistan üzerinden Türkiye'ye gırme- si için ise Karabağ'daki savaşın bitmesi ve soruna ba- rışçı çözüm bulunması gerekiyor. Bakü-iran-Ceyhan boru hattı, Türkiye açısından en el- verışli olan, Ankara'nın tercih ettiği seçenek. Ne var ki, Batılı ülkeler boru hattının İran'dan geçmesine sıcak bakmıyorlar. Bu durumda, petrol boru hattının, Rusya'- nın etkinlik alanında olan Gürcistan ve Ermenıstan üze- rinden Türkıye'ye girmesi, ya da Rusya'nın Novorossisk limanından tankerlerle taşınacak olan petrolün Sam- sun'a getirilmesi, oradan da boru hattıyla Ceyhan'a ulaştırılması seçenekleri kalıyor. • • • Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Allyev gerçi pet- rolün taşınmasında Bakü-Ceyhan hattının kullanılacağı konusunda Ankara'ya güvence verdı. Ancak Batılı ülkelerin, boru hattının iran üzerinden geçmesini kabul etmesi kuşkuludur. Petrolün Novoros- sisk'ten Türkiye'ye taşınması da çok masraflı olduğun- dan ve Novorossisk limanının kapasitesı yeterli olmadı- ğından boru hattının Gürcistan ya da Ermenistan üzerin- den Türkiye'ye girmesi şimdilik en güçlü ihtimaller ola- rak görülüyor. Petrol anlaşması imzalanır ımzalanmaz Azerbaycan'- da gergınlığin artması ve darbe söylentilerinin yayılma- sı, kuşkuların, anlaşmadan memnun olmayan Rusya'- nın üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. Rusya'nın boru hattı konusunda çetin pazarlık yapa- cağı ve Karabağ dahil elindeki tüm kozları kullanacağı anlaşılıyor. Türkiye'nin, bu pazarlıkta ABD'nin desteğine ihtiyacı olabilir. BAVYERA YEREL SEÇIMLERİ Sağcılar kazandı, liberaller silindi DtLEK ZAPTÇIOĞLU BERLİN - Almanya'nın gü- neyindeki Bavyera'da pazar günü yapılan eyalet meclisi se- çimlerinde muhafazakar sağ büyük başan kazandı ve yirmi yılı aşkın süredir elinde tuttu- ğu mutlak çoğunluğu korudu. Muhalefettekı sosyal demok- ratlar, ilk kez yüzde 30"luk oy oranını tutturmayı başardılar. Seçimlerde aşın sağ yenilgıye uğrarken Alman liberallerinin silinme eğilimi devam etti. Şimdı gözler, 20 gün sonra yapılacak genel seçimlerde. Almanya sokaklanru baştan aşağı donatan afişler, televiz- yonda ardı arkası kesilmeyen seçim programlan, ülkeyi seçim atmosferine soktu. Yine de seçime katıhmın yiiksek olmaması bekleniyor. Alman seçmeninın neredeyse üçte biri, karannı sandık başında verecek. Son kamuoyu yokla- malan, sandıktan yine muhafazakarlann. yani ülkeyi 12 yûdu yöneten Helmut Kohl'ün cıkacağına işaret ediyor. Muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SPD) 'değJşirrT sloganı altında iktidara talip. Bavyera'daki eyalet seçimi. genel seçimler için bir gösterge oluşturmadı. Başkenti Münih ile Almanya'nın en güneyinde yer alan Bavyera, geçen yüzyıldan beri kendi yerel ayncalıklannı ve rengini koru- yan bir eyalet. Bavyera'da Hı- ristiyan Sosyal Birlik Partisı (CSU), uzun yıllardır mutlak çoğunluğu kjmseye bırakmı- yor. 'Parti üyeBği'nin her İcapıyı açtığı eyalette muhata- herin Yerel seçimlerin en sevindirici yam aşın sağcılann meclise giremeyişi oldu. zakarlara muhalefet etmek son derece güç. Bu açıdan bakıldığında SPD'nın >oizde 30 sınınnı aşarak oylanru arttırması, sola sempatinin bı- raz arttığının göstergesi sayıla- bılir. Almanva'daki en ilginç ge- lişme. şimdiye kadar daima yüzde 5 barajını aşarak varbğını koruyan lıberallerin sıyaset sahnesınden sılınmesi. Şu anda Helmut Kohl iktı- danna ortak olan liberaller, geleneksel olarak dışişleri ve ekonomi bakanlıklanru elle- rinde tutuyor. Eski Dışişleri Bakanı Hans-Dietrich Gensc- siyasetten aynlması- ndan ve yerine halefi Klaus Kinkel in geçrnesinden sonra parti. büyük bir düşüş yaşıyor. Koalisyon ortağı Helmut Kohl'ün ku>ruğuna takılan ve hiçbir \arhk gös- teremeyen liberaller, Almanya'da kendi- lerini 'gereksiz' hale getirdiler. Bavyera seçimleri ile birlikte Almanya'da bu yıl yapılan tüm yerel se- çimlerde liberaller, yüzde 5 ba- rajını aşamayıp meclıslerden kovuldu. Eğer bu eğilım 16 ekimdeki genel seçımde sürer- se. Başbakan Kohl seçimi ka- zansa da kendine koalisyon ortağı bulamayacak. Almanya'da hiçbir siyası partinin genel seçimlerde tek başına iktidar olmasına ihti- mal yok. Bu açıdan bakıldığında da Bavyera se- çimleri istısna oluşturuyor. Se- çimlerin en memnun edici ta- rafı, aşın sağ Cumhuriyetçi Parti'nin yüzde 3.9 oranında oy alarak Meclis'e giremeyışi oldu. Aşın sağ, 1990 seçimle- nnde yüzde 4.8 ile kil payı ba- rajın altında kalmıştı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle