09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Çş İlhanSelçuk DÜVARIN ÜSTÜNDEKİ TİLKİ Cumhunyet Gtap Kdûbü Çag Paznfarm A.Ş. Tûriocagı Cad 39/41 (34334) Cumhuriyef lll üN M\TI!|/|\ BARABARMlj aryC'fuz 3u kei kase* /P Cû/e,* "an iL 3rannoa'~ 'adyodan dr*>y&ek c?e<^enei ö teğ ^ b b \H DU'.IIIM \YV\ Ml/Jk \ 71. Y l SAYI25192 /12000 TL (KDV ,ç,nde) KURUCUSU YÜHÜS NADİ (1924-1945) BASYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 27EYLÖL1894MII DündarKılıç, savcılıkta verdiği ifadede 'hatırlı kişi'nin kim olduğunu açıkladı: Aı*aeı.Semra &'Teslim olacak' Çakıa polisle görüştü Haber Merkezi - Emlak Bankası eski Genel Müdürü Engin Civan"ın vurulması konusunda "azmettirdiği" gerekçesiyle aranan Alaattin Çakıcı'nın, önceki gece bir üst düzey emniyet yetkilisiyle telefonla görüştüğü öne sürüldü. Gazeteci Savaş Ay. dün geceki televizyon programında. Çakıcı'nın. bir-iki gün içinde teslim olacağmı tahmin ettiğini belirterek "Dün (önceki) gece emnivetten üst düzev bir yöneticiyle görüştü. Adını şu anda veremem" dedı. Çakıcı'nın şakalanması için bulunabileceğı evlere Arka*Sa.l7,Sü.6'da • Eski Emlakbank Genel Müdürü Engin Civan'ın vurulması olayına adı kanşan Dündar Kılıç, ifadesinde, Semra Özal'ın önce kızı Uğur Çakıcı'yı aradığını, daha sonra da sekreterinin kendisini arayarak, Selim Edes ile Engin Civan arasındaki meseleyi halletmesi ricasında bulunduğunu söyledi. mu. Dündar Kılıc serbest SelimEdes tutuklandı• Dündar Kılıç, Selim Edes ve tetikçi Davut Yıldız'ınŞJşliCumhurnetSavcılığı'nda. Alaattin Çakıcı'nın eşi Uğur Çakıcı'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde, Engin Civan'ın ise Avrupa Hastanesi'nde ifadeleri alındı. Dündar Kılıç serbest bırakılırken. Selim Edes ile tetikçi Yıldız tutuklandı. Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ın, Civan'ın \urulmasındaki rolü dün \eraltı dünyasının önemli ismi Dündar Kıltç'ın >erdiği ifadeyle gün >üzüne çıktı. İstanbul Haber Senisi - Özal'ın prenslerinden Emlak Bankası eski Genel Müdürü Engin Cnan'ın vurulmasıvla venıden gündeme gelen Em- lak Bankası yolsuzluklannın ardından Özallar'a kadar uzanan sıvaset. mafva \e iş dünyası ılışkilen zincınnde mahkeme aşaması başladı. Civan'ın \urulması olayına kanşan \e dün Şişlı Cumhu- rivet Savcılığı'na çıkanlan Dündar Kılıç, "tutuksuz yar- gdanmak üzere" serbest bıra- kılırken. Selim Edes \ e "tetik- çi" Davut Vıldız Şışlı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafı- ndan tutuklandılar. Emniyet. Şışlı Cumhunvet SavcılığY- MArkosıSa. İ7,Sü.5'te EMLAKBANK DAVASI mn.Sayfada Cumhuriyet, devlet belgelerinden, kamu bankalannda yaşanan 'siyaset, ticaret, rüşvef soygununu açıklıyor Kaıııııbaı ıkalarıyolsıızlııkbatağmda • Koalisyon hükümetinin iktidara gelmesinin ardından kamu bankalan hakkında 50'yeyakm soru^turma yapıldı. Mahkemelere ulaştınlan dosya sayısına bakıldığında, Emlak Bankası 25 dosyayla birind. Vakıflar Bankası da 10 dosyayla ikinci sırada yer alıyor. KEMAL YURTERİ ANKARA - Eski Genel Mü- dür Engin Civan'ın vurulmasıy- la gündeme gelen yaklaşık 5 trilyon liralık Emlak Bankası vurgunu. kamu bankalannda yıllardır yaşanan "siyaset-tica- ret-rüşvet" ilişkilerinin sadece bir örneğini oluşturu>or. Koalisyon hükümetinin iktida- ra gelmesinin ardından kamu bankalan hakkında 50'ye yakın soruşturma açıldı. So- ruşturmalar sırasında zamanaşımı nedeniyle sadece 1987 yılı ve sonrasında gerçekleşüri- len usulsüzlükler ele alınabildi. Yapılan ince- lemelerin ardından 25 dosyayla en çok Em- lak Bankası hakkında dava açılırken 10 yol- 1 Ciller'den talimat 1 Baük bankalan açın • Başbakan Tansu Çiller'in ekonominin koordinasyonundan sorumlu Emre Gönensay'a verdiği talimatla başlatılan çalışmalarçerçevesinde, tasfiyesürecindeki 3 bankanın yeniden açılmasına olanak tanınması için yöntem arayışı sürüyor. • Merkez Bankası Başkanı Törüner'in de sıcak baktığı bildirilen kurtarma operasyonu öncesinde, sonına yasal ve fınansal çözümler aranıyor. U6. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Oynar mı Oynamaz mı? Alaattin Çakıcı Londra'dan haber salmış: Konuşursam yer yerinden oynar! Merak etmeyin Sayın Çakıcı Baba, Türkiye çakı gibidir. Oynamaz Biz oynatmaya çok çalıştık, amaolmadı. Istiyorsanız, deneyin. Ama unutmayın, de- nemesi bedava değil. Çakıcı tek suçunun devlete hizmet etmek ol- MArkasıSa.l7,Sü.3'te 1 DYP 1 Temiztoplum çağnsı • DYP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Küçükel. Mesut Yılmaz'ın. Özal ailesinin malvarlığına ilişkin şüpheleri olduğunu anımsatarak yaptığı "Ben haklı çıktım" açıklamasına, "Madem biliyordun. niyeistifa etmedin?" karşılığını verdi. • Ahmet Küçükel. kamuoyuna temiz toplum çağnsında bulunurken, "Herkes bildiğini anîatsın, gelin köstebekleri ayıklayahm* dedi. •5. Sayfada suzluk soruştuımasıyla Vakıfbank ikinci sı- rada yer aldı. 8. Cumhurbaşkanı Turgut ÖzaJ'ın isteği üzerine Marmaris Okluk Ko- yu'nda yapılan yazlık konutun harcama- lannın Vakıfbank kaynaklanndan karşılan- ması konusunda yapılan müfettiş inceleme- leri. inşaat aşamasında 5.7 milyar liralık usulsüz ve yolsuz harcama yapıldığını ve bankanın zarara uğratıldığını ortava koydu. Yüksek Denetleme Kurulu. Başbakanlık Teftiş Kurulu. Bankalar Yeminli Murakı- plan Kurulu ve bankalann teftiş kurullan tarafından hazırlanan Emlak Bankası dışı- ndaki, kamu bankalanna ilişkin yolsuzluk dos_\alan. ana başlıklanyla şöyle sıralaru- >or: Vakıfbank: ESKA Incebel AŞ'ye kul- landınlan kredilerle ilgili olarak Bankalar Yeminli Murakıplan Kurulu tarafından hazırlanan 10 Temmuz 1992 tarihli rapora göre, bankanın yaklaşık 9 milyar lira zarara uğratılması. bankanın İstanbul Bölgesi Kre- di Koordinatörlüğü bünvesinde yapılan iş- lemier. Gemi Sö'küm ÂŞ firmasına kul- landınlan 10 milyar 994 milyon liralık kredi karşılığı alınan teminatın yüksek bedelle satm alınması. Nasaş AŞ'ye verilen krediler nedeniyle bankanın zarara uğratılması. Aysan Tekstıl AŞ"ye verilen yetersiz temı- nat karşılığında 65 miKar lı- raya ulaşan kredı kullandırı- lması. Niğdeliler Makine Sa- na\ıı ve AŞ've olumsuz istıh- barat raporlanna karşın kul- landınlan krediler. Ağgöl AŞ">e kullandınlan 105 mil- \arlık kredı. Cumhurbaş- kanlığı yazlık konutu ile ılgılı olarak 5.7 miKar lira>a ula- şan usulsüzlükler. Vakıfbank'a ilişkin olarak Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi"nde görülen da- valarda eski Genel Müdür İsmet Aher \ e 42 sanık > argı- lanıyor. Denizcilik Bankası: Bankanın Edip İplik \ e Ticaret AŞ"nin hisse senetlerinin hal- ka arzı ile ilgili 'underwriting' sözleşmesi so- nucu 3 milyar liralık taahhüt altına sokul- ması ve bazı firmalara kullandınlan krediler ile zarara uğratılması. Öğretmenler Bankası: Bankanın Gazioş- manpaşa Şubesi çalışanlanndan S.B., F.Ö. MArkasıSa.l7,Sü.l'de Catherine Deneıne Steven Spielberg Sophia Loren Türkan Sultanlıözelbir gün • Sinemanın 100. yılı nedeniyle Fransız Plus televiz>onunca gerçekleştirilecek " Yüzüncü Yıl'da Özel Bir Gün" programmda Türk sinemasını Türkan Şoray temsil edecek. Şoray "Türk sinemasını böyle birprogram içinde temsil etmek büyük bir onur, ödüllerin en büyüğü" dedi. SEVİM ERTEMUR'un haberi • Arka Sayfada Türkan Şoray, Türkiye'nin yüzakı olmaktan gurur du>u>or. Hükümet azınlığa düştü • SHPUşakMilleUekili Ender Karagül. partisinden istifaetti. BöşleceSHP'nin milletvekili sayısı 50'\e düştü. Karagül'ün istifası ile TBMM'deki sandalye sayısı 225'e düşen koalisyon hükümeti. siyaseten "azınlık hükümeti' konumuna girdi. Karagül. DSP'yegeçecek. • Erdalİnönü"nün başdanışmanı Güneş Gürseler ile Üstün Küsefoğlu. parti meclisı ü\«lieinden isîifa ettiler. SHP ve CHP'den istifa edenmillet\ekilleri. hülle partisi kurarak DSP'\e katılacaklar. U4. Sayfada Haiti'ye yaptırım askıda • BM Genel Kurulu'nda konuşan ABD Başkanı Bill Clinton. Haiti yönetimiyle hafta sonunda yapılan anlaşma u\annca. ülkesinin uyguladığı tüm vaptınmlann kaldınldığınısövledi. • Cap Haitien'de önceki gün mevdana gelen ve 10 Haitili'ninölümüneyolaçan çatışmayı. Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir teğmenin başlattığı da VVashington tarafından açıklandı. • 9. Sayfada Silahsızlanma ajansı kurulamıyor • Türk Dışişleri ile Maliye ve Hazine arasındaki çekişmeden dolayı nükleer ve öteki kitle imha silahlanyla ilgili bilgilerin tek elde toplanması için gerekli birim oluşturulamıyor. MS. Sayfada Apo' Bulgaristan'da PKK lideri Abdullah Öcalan'ın, Sofya'da ARGK'ye bağlı 50 kadar terörist ile yaptığı toplantıyı Bulgar ve Romen gazetedler de izledi. METİN DALMAN BÜKREŞ/SOFYA - Suriye'- ıun başkenti Şam'da yaşadığı ikri sürülen terör örgütü PfCK'nin lideri Abdullah Öca- lan'ın, örgütün Balkan örgüt- knmesi için Sofya'da düzenle- nen toplantıya katılmak amaayla Bulgaristan'a geldiği belirlendi. PKK"nin askeri kolu olan ARGK'ye bağlı 50 kadar terö- ristin 29 ağustos ile 2 eylül ta- rihleri arasında Sof\a"da 'Lyudmila Zbivkova' isimli mo- dern binada Bulgar ve Romen gazeteciler tarafından da izle- nen bir toplantı yaptıklan öğre- nildı. Toplantıya katılan 2 Ro- men gazetecinin. Cumhuriyet'e yaptıklan açıklamalara göre örgütün lideri Abdullah Öca- lan da toplantıda bir konuşma yaptı. PKK'li teröristlerin Sof>a toplantısının. Bulgaristan'ın resmı tele\iz>on kanalı. Bulgar rad>osu ve Bulgar haber ajansı BTA'nın merkez bürolannın bulunduğu son derece modern bir yapı olan 'Lyudmila Zhivko- mArkasıSa.l'7,Sü. 8'de Karayalçm'ın birleşme sartı HP-SODEP modeliyle ekim ortasına kadar bütünleşme öneren SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, ara seçimlerden önce gidilecek bütünleşmenin SHP çatısı altında olmasını istedi. Wt5. Sayfada Baykal'dan Karayalçın'a ret CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'dan, SHP Genel Başkanı Murat Karayalçm'ın birleşme konusundaki son çıkışlarına, "Ortada, milletvekillerininbirönerisivar. Şimdilik SHP Parti Meclisi'nin tavrını bekliyoruz"yanıtıgeldi. B5.Sayfada Dövlz hesapları TL'yl gectl Yurtiçinde açılan döviz tevdiat hesapları (DTH), yeniden Türk Lirası mevduatın üzerine çıktı. M6. Sayfada Seriata lider öldürüldü Cezayir hükümetinin, "yasadışı aşırı dinci örgütlerin en radikali" olarak tanımladığı Islami Silahlı Cemaat'in lideri Şerif Gusmi. güvenlik güçleri tarafından vuruldu. • 8. Sayfada BORSA 1 DÖLAR j MARK Dün 25.971 99 öncekı 25 770 03 oDün 34 150 önceki 34 150 Dün 22.000 önceki 22 100 ALTIN ûDün 437.000 önceki 436 500 ünlversite ayetlerle açıldı Harran Üniversitesi Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun Kuran'dan ayetler okumasıyla açıldı. • Arka Sayfada 3.BINYIL ADOCRU İslam hoşgörü dinidir Eski Senegal Milli Eğitim Bakanı ve UNESCO Danışmanı Prof. Iba Der Thiam, "İslamiyet bir hoşgörü mesajıdır ve Voltaire ile tilozofların yolunu açmış olup. akıl ve aydınlanma dönemınde vazgeçilmez bir kata ulaşacak olan örnek kavramlara ışık tutmuştur" dedi. Cumhuriyet'e '3. Binyıl' yazısı olarak 'Hoşgörü ve İslamiyet başlıklı incelemesinde Prof Iba Der Thiam "Her yerde kendi ırkını yüceltmek alışkanlık iken Muhammed, Arapların, Arap olmayanlardan üstün olmadıklannı ileri sürdü dive vazdı. 1 o. Sayfada
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle