09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
27EYLÜL1994SALI CUMHURİYET SAYFA 11 Tet: |212) 512 05 05 Faks: (212) 513 90 98 HAYVANLAR VE HAYVANLAR İSMAİLGÜLGEÇ Mehmet Yeğiıımen'i tanır mısınız? abah'ın dünkü manşeti doğ- ruysa, Engin Civan'ın vurul- ması olayına adı karışan Senv ra özat sıkmtıdan odasına ka- panmış, çocukları dışında kimsecik- lerle görüşmüyormuş... Semra'nım öyle kolay pes edecek biri değildir ama, anlaşılan beş mil- yon dolarlık rüşvet skandalı onu da sarsmışa benziyor Oysa oğlu Ahmet özal, eski ortağı Cem Uzan'ın televızyonuna çıkıp ken- disinı ve aılesini ne güzel savundu. Semra'nım da oğlunun televizyonuna çıkıp, rahmetli kocasının devr-i ıktida- rını aklamalı, "Boğazımızdan haram lokma geçmedi" demeli. Demeli ki, Hürriyet'teki dünkü yazısında "Türki- ye o dönemde ne parlak ışler yapmış- tı? Ne büyük devrimler yapmış, ne bü- yük değişimleri, dönüşümleri gerçek- leştirmişti? Bu muazzam ihtilalın be- deli bu olmamalıydı" diyen Ertuğrul özkök'ün yüreğine su serpmelı, Emin Çölaşan gibi münafıklara ağzının Kültüre haciz eçenlerde bır yazıda Yapı ve Kredi Bankası'nı "kültür ve sa- nat etkinliklerine verdiği önemle kamuoyunda ayrı bir yer edinen, sanata ve sanatçıya de- ğer veren banka" olarak tanımla- yınca, Izmir'den bir okur gazeteye te- lefon ederek "Yapı Kredi'den kaç para aldı" dıye sormuş. Inanın ben de bilmiyorum. Zarf için- de gelen banknotları saymaya daha fırsatım olmadı(!) Bu nedenle benden, Yapı ve Kredı Bankası'ndan kredi kul- lanan bır kültür ve sanat dergisinın sahibıne hacze gidildiğini yazmamı da beklemeyın Dort yıldır yayımlanan "Insancıl" dergisınin sahibi Beırin Taş, 50 mıl- yon lıra kredi isterken düşünseydı başına geleceklerı. Dergı ıçin bu yılın ocak ayında 50 mılyon lıra kredı alıp 12 ayda 90 mılyon lıra olarak geri öde- mek kolay tabıı. Ama iş borcunu ödemeye gelince. Neymiş, 5 Nisan Kararları üzerine banka, sözleşmede boş bıraktığı faiz hanesıni kendisi doldurmuş. Doldur- mayacak da ne yapacak? ilk taksiti yuzde 6.5 faızle babam da öder önemlı olan sonrakı taksitleri yüzde 31 417'den ödeyebilmek öde- mezsen ihtiyatı haciz kararı alıp, te- merrüt faizıyle birlıkte ağustos ayı iti- barıyla 143 milyon lira borç çıkarırlar böyle.. öyle kültür-sanat dergisıydi diye banka dolandırmak var mı? Yatak odasına kadar girıp eşyaları gotürür- leralimallah Sen ıstedığın kadar 'Ocak ayında yaptığımız sözleşmeye göre toplam 90 milyon lira borcum olduğunu kabul ediyorum" de. Kimi kandırdığını sanı- yorsun? Bankanın avukatına "Biz kul- tür dergisiyiz" demekle ne elde ede- bıldin? "Bizi ilgilendirmez" yanıtı ile terslendiğinin bıle farkında değilsin hala Ağustostan bu yana borcun 143 milyondan belki 250 milyon liraya çık- mıştır. 50 milyon krediyi 250 milyon lira olarak geri öde de aklın başına gel- sin... Hem bundan sonra banka dolandı- racaksan kültür-sanat dergısi numa- rasından vazgeç ihracat işine soyun... Ülkenın kültür-sanata değil ihracata ihtiyacı var' payını vermeli. Hatta, Ahmet özal'a Emin Çöla- şan'ın yaptığı "Dürustsen çık karşıma sorularıma yanıt ver" çağrısı karşısın- da bır anne olarak oğluna kol kanat germelı ve Çölaşan'ın karşısına ken- disi çıkmalı. Şaka bir yana Çölaşan'ın çağrısı yenilır yutulur gibı değii. Semra'nım ve Ahmet'ın yanısıra Efe'yı de, Zeynep'ı de edindiklerı ser- vetin kaynağını açıklamaya çağıran Çölaşan'ın unuttuğu çok onemli bir ad var. Asıl çağrıyı bu kişiye, Mehmet Yeğinmen e yapmak gerek Mehmet Yeğinmen adı, kamuoyuna yabancı gelebılır Bugune dek vitrin- de olmamaya büyük ozen gösteren Mehmet Yeğinmen, Semra'nımın kar- deşidir. Ahmet'in, Efe'nin, Zeynep'in özbeöz dayısıdır. Ailenın en sevilen kişisidir' Mehmet Yeğinmen, Turgut özal'ın devr-i ıktıdarında bazı kuruluşlarda "danışman" olarak görev almış, "en- gin bilgi ve beceri"sınden ozellikle "savunma sanayii ihaleleri"nde ya- rarlanılmıştır Her biri mılyar dolarlık savunma sanayii ihalelerine girecek yerli ve yabancı şirketler, Mehmet Ye- ğinmen'e "danışmak" intiyacını duy- muştur 1 Mehmet Yeğinmen, 5 milyar dolarlık F-16 projesıne bile "katkı "da bulunmuştur. Dönemin Savunma Sa- nayii Geliştırme ve Destekleme Idare- sı Başkanı Vahtt Erdem, Mehmet Ye- ğinmen'le birlıkte çalışmıştır! Savunma sanayıının her biri trilyon liralık ihalelerinın "sılah'ia yakından uzaktan ılgısı olmayan inşaat müte- ahhitlerine verilmesi bile başlı başına araştırılması gereken bır olaydır Bu bakımdan erkek papatya Selim Edes ıle prens Engin Civan arasında anlaşmazlık konusu olan 5 milyon do- lar, üzerinde durmaya bile değmeye- cek kadar kuçük bir "ış "tır Semra'nımın sıkıntısı da buyük bır olasılıkla buyukluğüne gölge düşürül- mesınden kaynaklanmaktadır' MfT.Çakıcı'yı kullanmış olabilir. Kenan Evren Tayyip ve klasik müzik konseri • stanbul BuyukşehırBeledıyesı'- ne bağlı Cemal Reşit Rey Kon- ser Salonu'nda yenı sezon cu- martesi günu, Azerı şef Yalçın Adıgüzel yonetımındekı Azerbaycan Devlet Senfonı Orkestrası'nın konseri ıle açıldı Ama nasıl açıldı9 Saat 19 30da başlayacak konser ıçın hem davetlıler hem de bılet alan izle- yicıler, saat 19.30'da yapılan anonsla salonaalındı Herkes yerıne oturdu Fakat sahnede herhangı bır hare- ketyoktu Saat 1945 olduğunda bılet alarak gelen izleyıcıler alkışa başladı. Bunun uzerine orkestra üyelerı sahnedeki yerlerıni aldı Ancak, ılerleyen dakıkalara karşın bu kez şef gelmıyordu Protesto alkışlarının yeniden başla- ması ıle saat 20 05'te şef de sahneye geldi ve konser başladı. Konser başladıktan beş dakika son- ra, kapılar açıldı, ön sıralarda bir ha- reketlenme oldu Gelen, Tayyip Efendi den başkası değıldı. Konserın 35 dakika geç başlaması- na neden olan Tayyip, ılk bolümün so- nundadakalkıpgıttı Çunku, klasik Batı muzığı dınleme zulmüne daha fazla dayanama- mıştı. Tayyip Efendı'nın bu saygısızlığına karşın, izleyıcıler gerek Azerbeycan Devlet Senfonı Orkestrası'nı gerekse solist Ayşegül Sarıca'yı yoğun alkış- larla kutladı Orkestranın bu sevgi gosterisine yanıtı ıse harika bir Ra- vel'ın Bolero yorumu oldu . BANKA Çiller, Emlak Bankası için 'didikdidikedin' talimatı vermiş... Hala bir şeyler kalmış demek ki! İlaç -Sepet sepet yumurta, ara seçimde sakın beni unutma. (Bilgisayar montaj: Hasan hhan) rkadaşımız Garbis özatay. kalbınden rahatsızlıkduyunca doktoragittı Doktor, kan sulandırıcıılaçyazdı. Reçeteyeyazılan ilacınadı Coraspın'dı. Garbis, SSK'nin Gedikpaşa Dıspanseri'ne reçeteyi verdı. Eczacı, Coraspın olmadığını, yerine eşdeğer ilaç Dispril vereceğini söyledi. Garbis, Disprıl'i aldı Eve döndüğündebirtaneyuttu Az sonra kendisindegariplikhissettı ilacın prospektusunü açıp okudu. Neredeysebayılacaktı ÇünkiıDısprıl, kanı sulandırmaya yaramıyor, adet sancısına bire bir gelıyordu1 Sermaye Piyasası Kurulu ALIM SATIM ARACtLIĞI YETKİ BELGESt Nmnarası ASI'ASA-194 TüriM 10.08 I99-. Sensare Pırasası Ignjlu'nca Bedef "fenkul Efcgerler A Ş. ' a n 24.05 1992 tarıhmdeT ıtıbarer. "Alıa Sacus Aracılıjl" faalı*etınde bulanısası uygun gorulat-ştur Bu belge sahlbı aract loırun, ilgılı nevzuata uvgun olarak daha once halka arz »oluvla satılnış s«raaye piyasası araçları uzerınde aracj sıfarıjla Te :>carı atsaçla alı» satıjn vapabıMr gfj be^ge, 3T 9« sayılı Kanun ..e degışık 2^99 sa.ı-. Sersa-e Ortalüığm ÇAĞMŞYAYMURI Hıfzı Veldet Velidedeoğlu İLKMECLİS Milli Mücadele'de Anadolu 2.BASI Hıfzı Veldet Velidedeoğlu bu kıtabında 23 Nisan 1920'den başlayarak çalıştığı Ilk Meclis'ın, turlu yonlerını, renklı kışılerını anılarına, günce ve gozlemlerıne, ozellikle de açık ve kapalı oturumların tutanaklarına dayanarak kendıne ozgu akıcı bir dılle anlatmaktadır 80.000 Lira (KDV Içinde) Cumhurivet Kitap Kulübü GALERI • ATÖLYE ÇİZGİLİK KÂMÎL MASARACI KARGACA KEMAL GÖKHA1S GÜRSES HARBİ SEMtH POROY TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAJS 27Eylül /LK DONANMA GÛA/Û.. 1348 'DE BUGuN, "POHANAM SÜNÜ * /LK K£Z teUTLAAJtoffTÎ BAR6AROS UAYeETTfN fH$A'Nw f/ZB- VEZE ZAFEKİMİN 4-fO'UMCU y/U>OMÜMU- /VE GAS7TA77İ.AA/ GUNC>E'J 8AŞTA Y/4VUZ. SrM cuMMjRtyçr ANirr VE İ tCUTİAMA GERÇt, y/LL4KP/& ICASOTAr SAYGAMf HA ÇOK Srl '- PEA//Z *U/VV£rLE£t •HİU I/E DONAfJMANIU BAYSAMt £>EĞ/U>/.. O DA- ÇAĞDAŞYAYMLAR1 Gazi M. Kemal Atatürk SÖYLEV CİLT:3 (BELGELER) Basıma hazırlayan: Ord.Prof.Dr.HIFZI VELDET VELİDEDEOĞLU 4.BASI Söylev -3, ilk ıkı cılttekı metnın dayandığı tarıhsel belgelerden oluşmaktadır. Bu nedenle metındekı olayları derınlemesıne anlamak ve ızlemek ısteyenler SOYLEV'ı bu 3. cıltle birlıkte okumaları gerekir. 75.000 Lira (KDV Içinde) Cumhuriyet Kitap Kulübü TEKMAN ASLÎYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo. 1989,68 Karar No 1993 15 Davacı TEK Genel Mudurlüğü'nu temsılen Av Mehmet Bulut tarafından davalılar Mehmet Emin Şadıoğlu ve Mehmet Mırza Der- dıyok aleyhlennde açılan Tekman Guneşh Kö>-û 9 no"lu parsel üze- nnden geçen Erzurum-Hınıs enenı ıletım hattı altına rastlayan 64 m 2 "hk dırek yen ıle 2919 m^'lık >erie ılgıiı TEK iehıne ırüfak hakkı kurulmasına ılışkın açılan tescıl davasının mahkememızce 6 4 1993 tanhmde kabulüne karar venlmekle, karar davablara tebhğ edıleme- di&nden ılanen tebhğme karar venlmıştır Işbu ılanın gazetede ılanından ıtibaren 15 gun sonra tebhğ edılmış sayılacağı ılanen teblığ olunur 9 8.1994 Basın 51067 PERDE ARALIĞINDAN Nadir Nadi 4bası70000(KDVıçınde) ödemefi göaderilmez 293 89 78 (3HAT) DIAPOUS OTEL * * • Oontz» sıftr • yüone hovuzu • dbco • bor • haflosonlan car* muıık • TAZIBA1JK • oqk bOfe yvntütı • CME 5 • odalarda. TV, muzik CUNM - PA2AR (3 gün - 2 gece) Y P 1 400 000 - PAZAR - CUMA (6 gun • 5 gece] Y P 2 250 000 - Rez. (0.374) 611 37 41 pbx. Fax: (0.374) 61 1 37 90 NADIA OZBIYIKLIYAN Resım Sergısı 20 Eylul 7Ekım 1994 Pam Hanç H«gun Sut.lO.00-17.IX «rssı BASIN MÜZESİ SANAT GALERISİ Dıvanyolu Cad No 84 Çemberlrtaş Tel 513 34 58 Galeri Atölye ılanlarınız ıçın 293 89 78 (3 hat) Gender... Cağdos bi? neilek veya Mifflorlıfı ve Guıel Sonatlar Fakultesine giraıek k n eğitira GARANTİLİ İÇ MİMARUK G R A F İ K R E S İM Kvrs Kayıtkrımiz Boslamıştır. Kf ubt Cod Tel 34S 65 30 Kadıkoy Islcnbtl (d. Tel 543 82 92 Bok.toy Borbmıs Cd.Tel: 259 54 12 BtHilos 1994-95 YILINA BAŞLIYORUZ. 27 JJU - 15 El 4ÇILT.Ş : 27 EYLIL 1994 SALI EyL :SA AT17 -30-28,00 ERENKOt DINLEYEN HERKESE 4ÇIK SANAT ÇAUŞMALARIBAŞLIYOR resim seramik takı-mücevher çocuklarla sanat güzel sanatlara hazırlık HAFTA IÇI-HAFTA SONU 8 EKIM 1994'TE istasyon sanat merkezi I istasyon sanat merkezi EREÎNKÖV : Ethcmcftndi Cad. No: 36 Tel : 335 41 31 (3 Hat)İEREP«KOY : Ethemefendi Cad. INo: 36 Ttl : 3 3 5 41 31 (3 Hat) TEŞVİKİVE : Macha Cad. No: 41-7 Tel:2*0 56 50-230 66 17 •TEŞVfKİVE : flacha Cad. fio: 41-7 Tcl:24O 56 50-230 66 17 K U R S U M U Z D A <3ÖF«^V^ A L A C A K İÇ MİMAR GRAFİKER RESSAMLAR aranıyor. 348 44 13 ' 348 02 21 15 I K I I S I K Y.T UMımarlıkFak Mım Böl. 162245 nolupasomu kaybettım. Hükümsûzdür YAŞARAYAYDIN Romanlarınız ve Ansiklopedileriniz yerinizden ahnır. Tel: 554 08 04
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle