19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
27 EYLUL 1994 SALI CUMHURİYET SAYFA VJÜNÜNTJ TELEVIZYON 15 İLMLERİ 09.45 ,. Interstar \ GÜLOÜRÜ 70.30 Show TV V r ^ ORAM 70.30 , . . TRTINT DRAM 77.30 HBB POLİSİYE Ayıp Ettin Şemsettin Bir kaçakçılık şebekesıni polise ihbar eden bir hama- lın öyküsü. Aram Gülyüz'ün yönettiği fılmde Sadri Alışık. Fen Cansel ve Arzu Okay başrollerde (1971) BirGaripYolcu Yoksul bir mahallede yaşayan bir baba-kızm öyküsü. Ülkü Erakalın'ın yönettiği fılmde Hale Soygazi, En- gınÇağlar var (1972). Sevgi Dünyası Yönetmenliğini Ferudun Kete'nin yaptığı 'Sevgi Dün- yası'nda, Perihan Savaş ve Adile Naşit ikilisi başrolde oynuyor. KuÜsteki Esrar (Lady of Burlesk)- Kadın ajan, cinayeti aydınlatmak için dansçı kılığına girer. Yn: VVilliam Wellman, Oyn: Barbara Stanuvck, Michael O'Shea(1943, 91 dk). 72.70 Kanal 6 MACERA 12.45/atv/Cemo 73.00 Kanal D ORAM 14.10 aty GULDÜRÜ 14.50 Kanal 6 BİLİMKURGU 75.30 TGRT f o 76.30 atv MACERA 77.70 Interstar ORAM 77.40 Kanal D DRAM 18.15 Shovv TV V~— MACERA 20.00 Kanal D DUYGUSAL Hayat Bazen TaÜıdır Zeki Müren filmi. Nejat Saydam'ın I962'de yönet- menliğini yapmış olduğu yapımda Müren'e Belgin Doruk başrolde eş- lik ediyor. Belalı Hayat Bir kabadayı'ile sevgilisinin sürdürdükleri maceralı yaşantı. Ertem Göreç'in yönetmenliğini yaptığı film- de Sevda Ferdağ ve Cüneyt Arkın başrollerde (1968). Yalnız İkimiz (Made for Each Other) - Avukatın mutluluğu. çocu- ğunun hastalığıyla gölgelenir. Yn: J.Cromwell. Oyn: Carole Lombard, James Stewart (1938.90 dk). Ayrıntıh biîgiyanda Hamıan Sonu Evi yakılarak sevgilisi kaçınlan taşralı bir gencin öy- küsü. Yavuz Figenli'nin yönetmenliğini yaptığı fılm- de Tamer Yiğit ve Seyyal Taner başrollerde (1973). Tatlı Çılguılık (Fıne IVIadness)- Kendisi dışında herkese karşı olan New York'lu birşairin öyküsü. Irvvin Kreshner'in yö- nettiği fılmde Sean Connery, Joanne Woodward var. Cadı Dağmın Ardında (BeyondWitchMountain)-Başanlıçocukfilmi "Si- hirli Tepeden Kaçış"ın (1975) bilimkurgu versiyonu. Yn: Robert Day. Oyn: Eddie Albert, E. Zimbalist Jr. KızılAjan (Lady Bear) - TGRT bülteninden: "'Hafızasını kay- beden bir Rus ajanının başına gelenler"... Yn: Peter McCubın. Oyn: Caurol Poirier, Claudette Roach. Kurban Bin kaçakçı diğeri polis iki kardeşin çatışma öyküsü. Yön: Melih Gülgen. Kadir Inanır, Ahu Tuğba, Yalcın Gülhan, Hüseyin Peyda var (1983). Kalbimin Sahibi ***«'"' w - Tanhı eser kaçakçılığı yapan bir kadınla birbirini se- ven ıki gencin öyküsü. Yön: Safa Önal. Zeküviüren ve Sema Ozcan başrollerde (1969). Savaş Sesleri (Drums in the Deep South) -Her hafta, başka bir isim- le başka bir kanalda. Savaşta karşı saflara düşen arka- daşlann öyküsü.Yn: W. C. Menzies (1951. 87 dk). Kral Affetmez Kiralık katıl olan babasıyla. bir kabadayının öyküsü. Yönetmenliğini Cüneyt Arkın'ın yaptığı ve başrolde oynadığı fılmde Fatoş Bayer. Yıldınm Gencerde var. DenizKızı Ailesini denız kazasında kaybeden adamla çadır tiyat- rosunda denız kızı gösterisi yapan kızın öyküsü. Yön: Y.Çetinkaya. Halıl Ergün Emel Demirhan var (1987).20.35 / Sbow TV / Davacı 21.25 / TRT 1 / Gelincik Tarlası 22.20 interstar FANTASTİ 23.30 Kanal 6 DRAM 23.45 Kanal O MACERA 00.75 HŞB _ _ GULDURU 07.75 Kanal D DRAM 03.70 TRT1 O Ayrıntıh bilgi yanda Polis Akademisi 3 (Police Academy 3: Back to Training) - Arka arka- ya dizilmiş sakarlıklar ve budalalıklar... Yn: Jerry Pa- ris. Oyn: Steve Guttenberg, Bubba Smith( 1986,82 dk). Ayrıntıh biîgiyanda Mad Max 3 (Mad Max Beyond Thunderdome)- Max'ın son se- riivenı. az şiddet ve çok umut içeriyor. Yn: G. Miller, G. Ogilvıe. Oyn: M.Gibson,T.Tumer( 1985,106dk). Asla Vazgpçme (The Boost) - Bir emlakçı (James Woods) kokainin pençesine düşmüştür. Ancak oyunculan hatınna... Yn: H.Becker. Oyn: Sean Young, Steven Hill (1988,95 dk). Büyük Kavga (Battle Creek Brawl) -19301ar, ABD. Bir Çinli, gös- teri döğüşü yapmak zorunda kalır. Yn: Robert Clouse. Oyn: Jackie Chan, Jose Ferrer. K. D. Bell (1980,94 dk). KiralıkEş (This YVife is for Hire) - Kiralık anneliği deneyen ka- dın. medyanın gözdesi olur. Yn: James L. Drake. Oyn: Pam Dawber. Robert Klein, L. Nevvman (1984,91 dk). Kelepçeü Melek Cinayetle suçlanan bir kadınla bir hakimin öyküsü. Yön: Mehmet Dinler. Türkan Şoray ile Edin Hun baş- rolleri paylaşıyor (1967). The Land of Desire / Eterael Mirage (The Land of Desire) - TRT tngmar Bergman'a mal ettiğı fılmin Türkçe ve asıl özgün adını vermemiş. Bu >a<ırte T\' ba^ında olanlar şansını deneyebilir. 'Deniz Kızı', Kanal D'de saat 20.00'de ekranlara gelecek. £ ^ 22 30 «onınj Yerli filmter 1 izleyin Yabancı filmler Orta Halli ( " ) Değmez atv n.45\ Doğal dekorlardaki çekimleriyle de öne çıkan bir yapıt Destansı Aııadohı öyküsü Cemo Yönetmen: AtıfYılmaz/ Eser: Kemal Bilbaşar / Senaryo: Ayşe Şasa / Görüntü: Çetin Tunca / Müzik: Yalçın Tura / Oyuncular: Türkan Şoray, Fikret Hakan, Bilal tnci, Aliye Rona, Tuncer Necmioğlu, Vlelda Sözen, Mümtaz Ener, Danyal Topatan, Cemal Gonca, Hikmet Taşdemir ı 1972. Akün Film yapımı. TURHAN GÜRKAN 'Cemo', doğal dekorlardaki cekimi, Kemal Bilbaşar'ın ödüllü romanına in- sancıl yaklaşımıyla izlemeye değer bir uyarlama. Filmde değiımenci Cano (Tuncer Necmioğlu). ağası için kaçırdı- ğı kıza aşık olmuş ve onunla kendisi ev- lenmıştir. Bu nedenle dağda dolaşırken bir de kızlan dünyaya gelir. Bu arada Şeyh Sait ısyanını bastırmaya giden Ca- no. döndüğünde kansının ölmüş oldu- ğunu öğrenir. Kızı Cemo'yu (Türkan Şoray) güçlü bir savaşçı olarak yetişti- rir. Evleneceği kişinin de ona yaraşırbi- ri olmasını istemektedir. Güzel Cemo'yu isteyenler arasında yörenin zengini Sorikoğlu da (Bilal In- ci) vardır. Cano, kızını, onu yenecek ki- şiyle evlendireceğini söyler. Taliplerinin tümünü yenen Cemo, sonunda Bitlis do- laylanndan gelmiş, çancı ustası Me- mo'nun (Fikret Hakan) olur. Birlikte Memo'nun köyüne giderler ancak, Sori- koğlu peşlerini bırakmaz. Memo çan satmaya gittiği Dersim'de Sorikoğlu'nun kurduğu pusuya düşer ve bıçaklanır. Yörenin köylüleri, Memo'yu obalanna götürüp iyileştirir. Burada es- ki sevgilisi Senem (Melda Sözen) ile karşılaşan Memo, Cemo'yu unutamadı- ğı için yine de köyüne döner. Memo'nun köyü talan edilmiş, köylü- ler öldürülmüş, Sorikoğlu'nun tekmele- riyle Cemo çocuğunu düşürmüştür. Zo- Şoray'ın (sağda) attan diişerek sakatlandığı filmde, Fikret Hakan (ortada) ve Bilal Inci de başlıca rollerde. 'Cemo', TDK Roman Ödülü kazanmıştı. zana yaylasına götürülen Cemo burada oturak alemlerinde, içkı masalanndaoy- natılmaktadır. Öç almak için bağ evini basan Memo, Sorikoğiu'nubulur. Olay- lar artık başdöndürücü bir hızla gelişe- cektir. Kemal Bilbaşar'ın I966yılındayazdı- ğı 'Cemo', cumhuriyetin kuruluş yılla- nnda başlayıp. Şeyh Sait isyanı sırasın- da gelişen bir öykü. 1967'de Türk Dil Kurumu Roman Ödülü'nü kazanan 'Cemo'nun devamı niteliğindekı 'Me- mo' romanı da 1969 yılında yayımlan- mıştı. Bir destan-masal havası taşıyan, tü- müyle bir Doğu Anadolu öyküsü olan 'Cemo'da bölgenin gelenek ve görenek- lerine, folklor örneklerine de yer veril- miş. Pertek, Mercan gölleri, Hazer köyü. Harput, Buzluk, Persın Ovası, Murat su- yu filmde canlıdekor olarak görüntülen- miş. Yönetmen Atıf Yılmaz, en önemlı ya- pıtlan arasında yer alan 'Cemo'da sev- diği bir konuyu yakalayarak, öyküsün- den müziğine. dekoruna, kostümüne dek Anadolu kokan bir yapıt oluşturmuş. Insancıl öğelere yer verılen yapıtta. acımasızlığa karşı sevginin dırenişı, yi- ğıtlik ve güzellik duygusu, analık temı derinliğıne işlenmiş. Gerçeklerden ala- bildiğıne sıyrılmasına karşın şiirsel ve kusursuz anlatımı, etkilı göruntüleriyie 'Cemo' ızlenmesı gerekli bir edebiyat uyarlaması. Filmin Elazığ dolaylanndaki çekimi sırasında Türkan Şoray, attan düşerek sakatlanmış. Avrupa'da uzun süre tedav i görmüştü. Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Leyla Tekfil, bu kez bir haber programla Kanal D'de ekrana gelecek. Leyla Tekül, 'Haber Show'a hazırlanıyorTV Servisi - "Yüksek Ökçeler"adlı 'talk-shovv'uyla dikkatleri çeken Leyla Tekfil, uzun bir aradan sonra yeni bir haber programla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Tekül, "Haber Show" adlı programda yine ünlü ve ünsüz konuklanyla ama bu kez haberleri, yaşayanı, haberi yakalayanı, haberi vereni ve bu haberlerin izleyicileri ile kendine özgü stiliyle yorumluyor. Haberlerin satır aralannı sorgulayarak geçmişte yaşanan olaylann "sonrasını" kahramanlanyla birlikte araştınyor. Tekül'ün amacı yine "ekranı delmek", izleyicilere söz hakkı tantmak ve görüşlerini sergilemek. Tekül, tiyatro eğitimı ve yeteneğini programın ıçıne serpiştir- erek ironik yaklaşımlar getırmeyi hedeflıyor. "Her haberin en az 2 farklı bakış açısı vardır" yaklaşımıyla hazırlanan programda. Leyla Tekül konuklanyla bu bakış açılannı tartışıyor. Stüdyoda bulu- nan 4 kişilik orkestrası ve piyanosu, konuya uygun besteleri ve şarkılanyla Tekül, programı giderek bir müzikal tartışmaya sürüklüyor. Tunca Yönder'in yönetmenliğini üstlendiği "Haber Show"un yaratıcısı ve yapımcısı ise Sergun Ağar. Show TV 20.35 Zeki Okten imzalı Farklı bir Kemal Sunal güldürüsüTV Servisi - Balıkesir'in Susur- luk yöresindeki ilkel birdağ köyün- de komşu iki aileden Ahmet'in (Sa- vaş Yurttaş) tarlasına Yunus'un (Kemal Sunal) koyunlan girip bir- kaç lahana yer. Yunus'un oğluna atılan birkaç tokat yüzünden çıkan büyük kavga sonunda iki taraf da karşılıklı dava açar. Taraflann arzu- halcileri, davalan ailenin her üyesi için açtığından, onlar da çoluk ço- cuk kasabadaki mahkemeye taşın- mak zorunda kalır. İki aile bazen traktörle, bazen eşekle mahkemeye koşuşturmaktan iş göremez hale ge- lir. Sekiz yıl süren davanın yandaş- lan, uğradıklan düşkınklığı sonun- da anlaşarak davalanndan vazgeçer ama. bu kez adaletin pençesinden kurtaramazlar kendilerini. Eski Barolar Bırliği Başkanı Fa- ruk Erem'nin avukatlık mesleği sı- rasında başından geçen ve gazete- mizde yayımlanan gerçek olaylan anlattığı anılanndan Umur Bu- gay'ın derleyerek senaryosunu yaz- dığı ve Zeki Ökten'in 1986'da si- nemaya uyarladığı "Davacı". ül- kemizdeki adalet mekanizmasının işleyişini, bürokratik güçlükleri açı bir dille eleştiren, kırtasiyeciliğin taşlamasını yapan, sinemamızın dü- Davacı Yönetmen: 2^eki Ökten / Senaryo: Umur Bugay / Görüntü: Orhan Oğuz / Müzik: Ali Haydar / Oyuncular: Kemal Sunal, Savaş Yurttaş, Gülümser Gülhan, Necati Bilgiç, Güzin Özipek, Serra Yılmaz, Bahri Selin, Yavuzer Çetinkaya / 1986 Cem Film yapımı. zeyli güldürü ömeklerinden bin. Gülmece dozu biraz düşük olan "Davacı", Sunal filmlerine alışık klasik seyircinin fazlaca ılgisini çe- kecek bir film değil. Toplumun yoz- laşmış kurumlannın aksayan yönle- rini sergileyerek, daha çok düşünen bir güldürü tarzı ortaya koyuyor. Kemal Sunal dayillardıralıştığımız espri ve mimıklerinden bir nebze sıynlarak, ekıp çalışması içinde, ba- şanlı biroyun sergiliyor. Ozgün ko- nusu, Ökten'in ölçülü, çarpıcı sine- ma dili, Oğuz'un seçkın görüntüle- ri ve oyunculanyla öne çıkan ilginç birçalışma. 250 milyon dolar tazminat CNN'e 'sünnet' davasıKAHİRE (AA )- Mısırlı bir avukat. Kahire'de düzenlenen BM Dünya Nü- fus ve Kalkınma Konferansı sırasında, Mısırlı bir kızın sünnetinden görüntüler yayımlayarak "Mısır halkının imajını karaladığı" gerekçesıyle Amcrikan CNN telev izyonundan 250 milyon dolar tazminat talebiyle mahkemeye başvurdu. Avukat Mustafa Aşub, "Mısır topraklarında işlenen bir suçla ilgili olarak Mısır vatandaşlarına verilen şikayet hakkına" dayanarak bu talepte bulunduğunu belirtti ve "Bu film, BM'nin nüfus konferansına katılan- ları sıcak karşılayan Mısır halkının imajına büyük bir zarar vermiştir" dedi. Aşub, Kahire Asliye Mahkeme- si'nin davayı 5 kasım günü ele alacağını da kaydettı. CNN'de bu ay başlannda yayımlanan söz konusu görüntülerde, birkaç kişinin bacaklanndan tuttuğu 10 yaşındaki Fati Hamed'in, anestezi yapılmadan, klitorisinin alınmasından oluşan sünneti yer almıştı. CNN'de bu görüntülerin yayımlanmasından sonra Mısır adli makamlan harekete geçmiş ve sünneti traş bıçağı ile gerçekleştiren berber gözaltına alınmıştı. CNN ekibi ile aile arasında bağlantiyı sağlayan Mısırlı birgazeteci de "Mısır'ın imajına zarar vermekten'" sorgu- lanmıştı. MERCEKLE BAKINCA MAHMUT T. ÖNGÖREN Korkunç Bildipi... Emekli KunmayAlbay Ertuğrul Alath'nın "Sabah"ga- zetesinde anılarını yazan Alpaslan Türkeş'e gönderdi- ği mektuba sevgili Mustafa Ekmekçi de "Ankara Not- lan"nda 13 Eylül 1994 günü yer verdi. Sayın Alatlı, Türkeş'in anılarında anlattığı kimi şeylere karşı çıkıyor. Bunların başında 27 Mayıs'tan hemen son- ra yayımlanan ve "gençlerin birkısmının buzdolaplanna konulduğu ve bir kısmının da hayvan yemi yapılan ma- kinelerde kıyılarak toz haline getirildiği" hakkındaki 03/06/1960 günlü bildiri var. Alatlı, Türkeş'e kızmış. Çünkü Türkeş, anılarında, bu bildirinin yayınından 'haberdar' olmadığını söylüyor. "Senin o günlerde şu şu görevlerin vardı. Bundan nasıl haberdar olmazsın?" diyor Alatlı. Bu arada da o korkunç bildirinin Ankara Radyo- su'ndan yayımlandığı gün radyo müdürünün Nusret Eraslan olduğu ve Nusret Bey'in de şimdi yaşamadığı belirtiliyor Sayın Alatlı tarafından. Eski günlere değinen anılarda, kitaplarda veTV izlen- celerinde büyüklü küçüklü çeşıtli yanlışlıklar yapılmak- tadır. Sırası gelmişken bunlardan iki tanesini düzeltmek istiyorum. Gerçi küçük hataların, olaylann akışına ya da anıları yazanların ve onlara yanıt verenlerin dürüstlüğü- ne leke sürdüğü yok. Ama hata hatadır ve düzeltilmesi gerekir. Hem de bunlardan biri büyük önem de taşıyor- sa... Sayın Alatlı'nın sözünü ettiği "gençlerin buzdolabına konduğu ve bir kısmının da hayvan yemi yapılan maki- nelerde kıyıldığı"n\ açıklayan korkunç bildirinin Ankara Radyosu'nun saat 13.00'teki haber bülteninde yayım- landığını çok iyi anımsarım. O dönemde Ankara Radyo- su'nda görevliydim. Bildiri, haber bültenleri için Ankara'ya bağlanan Istan- bul ve Izmir radyolarından da yayımlanmış ve tüm Tür- kiye'de korkunç bir etki yaratmıştı. Amaç da herhalde böyle bir etki yaratarak 27 Mayıs öncesindeki Demok- rat Parti iktidanna karşı büyük bir olumsuz tepkinin oluş- masını sağlamaktı. Tebliği öğle saatlerinde, yemek zamanı yayımlatmak bir başka büyük yanlışlıktı. Çünkü bildiride açıklanan olaya inananlar bile, tam yemek zamanı böyle bir habe- ri dinleyerek radyoya ve elbette daha çok da o bildiriyi yayımlatan askeri yönetime büyük tepki göstermişlerdi. O günlerde Ankara Radyosu Müdürü Nusret Eraslan değil, Nusret Altuğ idi. Sayın Nusret Eraslan, Ordu Fo- to-Film Merkezi'nin başında uzun yıllar hizmet vermiş bir albaydır. Radyo Müdürü Nusret Altuğ'a ise bu korkunç bildiri- yi yayımlama buyruğu ayrıca bildirilmişti. Ama Türkeş'in anılarında belirttiği "Milli Birlik Komitesi'nin Bildirisi, ko- mite üyesi iki yüzbaşı tarafından radyoevine götürülüp okunmak üzere nöbetçi spikere veriliyordu'' gibi bir açık- lamayı da kabul etmek olanaksızdır. Aynı günlerde, aklına esen Türkeşçi genç ve ateşli teğmenler radyoevine koşup geliyorlar ve ellerindeki kendi yazdıkları metinleri karşılarına çıkan herhangi bir radyo yöneticisinin bumuna dayayıp mikrofonda hem de kendilerinin okuyacaklannı söylüyorlardı. Bunlardan bir ikisiyle ben de karşılaşınca, durumu Nusret Altuğ'a aç- mış ve bu gibi taşkınlıkları önlemek için çeşitli yollara başvurulmasını rica etmiştim. O da hem Milli Birlik Ko- mitesi'ne başvurarak hem de radyo içinde önlemler ala- rak bu sorunu çözdü. Kısacası, iki yüzbaşının o korkunç metni doğrudan doğruya spikere okumak üzere verme- si olanaksızdı. Bildiri, Milli Birlik Komitesi'nin ya da komiteden birile- rinin bilgisi altında radyo müdürüne gönderilip önceden tasarlanmış bir plan çerçevesinde kamuoyuna yansıtıl- dı ve geri tepti. Çünkü baştan aşağı gerçek dışıydı. Çok eski bir kitap: Ali K. Meram ve Tekin Akpolat, "Senaryo Yazma Tekniği ve Sinemada Artistik Oyun San'atı", Kültür Kitabevi, Istanbul, 1963. TRT2 22.50 'Ondan Sonra' Ahmet Uğurlu ile tiyatro sohbetiT\' Servisi- Müveddet Anter'in sunuculuğunu üstlendiği "Ondan Sonra" programı Sezen Aksu'nun geçen hafta Açık- hava Tiyatrosu'nda TEMA Vakfı yaranna verdiği ve kısa bir bölümü bütün televizyon kanallannda eş-zamanh ekrana gelen konserin kulisinden görüntülerle başlıyor. Programın canlı yayın konuğu tiyatro sanatçısı Ahmet Uğur- lu. Türk tiyatrosunun unutulmaz sanatçısı Bedia Muhavvit ile ılgılı olarak hazırlanan "Bir Varmış.." bölümü de yer alacak olan bir dığer köşe. Yıne Devrim Akyol'un her hafta olduğu gibi, genç konukla- rını ağırlayacaöı "Onlara Göre" köşesi ve Duygu Asena'nın sohbet bölümü "Ondan Sonra"nın içeriğini oluşturuyor. TRT1 2l.25\ Adana'da çekilen filmin yönetmeni Şahin Gök Barajın yapımıyla birlikte yörede bir hare- ketlilik başlar, köylüler yaşadıkları yerleri terk edeceklerine bir tiirlü inanamazlar. Barajla birlikte değişen yaşamlar TV Servisi - TRT yapımı "Gelincik Tarlası" adlı film, bu akşam ekrana geliyor. Film. roman yazmak için alan araştırmasına çıkan bir yazara, baraj gölünde karşı- laştığı balıkçı Ali'nin anlattığı hikayeyı konu alıyor. Pro- düktörlüğünü Yekta Şensoy'un, yönetmenliğini Şahin Gök'ün üstlendiği filmde Levent Ülgen, Alev Baymur, Menderes Samancılar, Kazım Kartal, Selahattin Sı- rat ve Zerrin Atılgan rol alıyor. Ali'nin hikayesıne göre baraj. yapımcı firmaya ihale edilmiş, tanıtım kokteyli venlmış, personel organizasyo- nu yapılmıştır. Bu organızasyon içinde Ersan Bey, bara- jın şantiye şefliğine uygun görülmüştür. Barajın yapımı ile ilgili diğer çalışma da arkeolojik kazılardır. Bir pro- fesör yönetiminde baraj ve civarı kazılarak kültürel de- Gelincik Tarlası Yönetmen: Şahin Gök / Senaıyo: Yılmaz Şekerbay / Oyuncular: Levent Ulgen, Alev Baymur, Menderes Samancılar, Kazım Kartal, Selahattin Sırat, Zerrin Atılgan. ğerler ortaya çıkanlacaktır. Çalışmalarla birlikte yörede bir hareketlilik başlar. Baraj inşaatı yavaş yavaş kendi- ni göstermeye başladığında. göl sulan altında kalacak köylenn halkında bir telaş başlar. Köylüler, köylerini terk edeceklerine bir türlü inanamazlar.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle