12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 9 TEMMUZ1994 CUMARTESİ 8 DIŞ HABERLER Afganistan'da çattşntâar arttı •TAHRAN(AA)- Birleşmiş Milleüer, Afganistan'da rakip gruplar arasındaki çatışmalann yoğunlaşması üzerine Herat kentindekı temsilciliğini kapatma karan aldı. Iran Resmi Haber Ajansı'nın haberinde, Afganistan'ın başkenti Kabil'den sonra ikinci büyûk kenti olan îran sının yakınlarındaki Herat'ın asi general Raşid Dostum'a bağlı uçaklar tarafından ağır bombardımana tutulduğu bildirildi. TûPkçe isinrier Bulgartaştıpıldı •SOFYA(AA)- Bulgaristan'da Kırcalı bölge mahkemesi, Kırkova kasabasında belediye meclisi karanyla eski Türkçe isimlerine kavuşturulan iki semtin isimlerinin yeniden Bulgarlaştınlmasına karar verdı. Aşın milliyetçi Bulgarlann açtığı iptal davasını görüşen mahkeme karannda, Belediye Meclisi'nin isim değişürrne ile ilgili karannın "usulsüz alındığrnı" gerekçe gösterdi. OpgeneralGûres AJiyev'te görüştu • BAKÜ(AA)- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dogan Güreş, Bakü'deki temas ve incelemelerini sürdürüyor. Orgeneral Güreş, Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aüyev ile yaklaşık iki saat süren görüşmesinin ardından Azerbaycan Savunma Bakanı Mehmetrafı Mehmedov ile görüştü. Daha sonra Bakü'de ŞehitlerAnıtı'nı ziyaret eden Orgeneral Güreş, dün akşam Aliyev tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı. ABD-dedoğal afet 25ölü • GLEMVOOD SPRINGS (AA) - ABD'nin Colorado vc Georgia eyaletleri orman yangını ve sel felaketine uğradı. Polis yetkilileri, Georgia eyaletinin orta ve güney bölgesinde sellerde toplam 13 kişinin öldüğünü bildirdiler. Aüanta'nın güneyinden doğarak Georgia'daki Seminole Gölü'ne dökülen Flint nehrinin taşması sonucu 10-14 bin kişinin tahliye olduğu belirtilirken bölgenin 6 metre kadar sular alünda kaldığıkaydedildi.öte yandan Colorado eyaletindeki Storm King dağında, dün çıkan yangında ölen itfaiyecilerin sayısırun 12'ye yükseldiğj kaydedıldi. Brerilya'da hapisltane isyanı •SAOPAOLO(AA)- Brezilya'nın Rio Grande bölgesindeki bir hapishanede isyan eden mahkumlar, 32 kişiyı rehin aldılar. Zero Horagazetesinin haberinegöre lOmahkum, kokain kaçakçısı bir şebekenin lideri Dilonei Francisco Melara'nın serbest bırakılmaması halinde üzerlerine yanıcı sıvı dökdükleri rehineleri yakma tehdidinde bulundular. Baladur'a nems8PiıiK • tZMIR (AA) - Fransa'nın Izmir doğumlu Başbakan'ı Edouard Balladur'a Izmir Büyükşehir Belediyesi'nce hemşenlik beratı sunulacağı bildirildi. Izmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Grubu'nda, İzmir doğumlu Fransa Başbakanı Balladur'a îzmir'in hemşerilik beraünın verilmesi oy çokluğuyla kabul edildı. PiyanistLidya Grup Argos DündenBugüne... Ekonomik Mönüler ornRestaurant Cafe - B<» 25100U0 Pasomu kaybetnm. Hükümsüzdür. KEVSERDİLEKTAN MOSKOVA GUNLÜGU' HAKAN AKSAY, ^^^^^^^"^ Özelotomobil sayısında paöama Moskova istatistik komitesi verılerine göre1993yılı içindebaşkentteki otomobillerin sayısı yüzde 21.3 arttı. Şu anda her 100 Moskovah'ya 12 özel araba düşüyor. ikiden fazla arabası olanların sayısında patlama olduğu bıldırilıyor. 1 Yeniyabanalar'ucuzisgücü Eskıden yurtdışı' deyinceSovyetler Birliği'nin dışındaki ülkeler, 'yabancı' deyince de Sovyet olmayan herkes anlaşıh rdı. Şimdi durum değişti. Eski Sovyet cumhuriyetlerine 'yakın yurtdışı', öteki tüm ülkelere 'uzak yurtdışı' deniyor. Eski Sovyet cumhuriyetlerinden gelen yabancıları ötekilerden ayırtedecek yeni birsözcükbulunmadı henüz; onlara 'BDT'Iİ yabancı' diyerek durumu ıdare ediyorlar. Rusyaekonomısi bunalımı atlatamadı. Ama şurası bir gerçek ki 'yakın yurtdışı' ülkelerine göre (belki Türkmenistan harıç), Rusya yurttaşlarının krallargibi yaşadığı söylenebilir. Bırzamanlar Moskova'yadoğru yolaçıkarkenkendı başkentlerine gitmenin rahatlığını taşıyan 'BDT'li yabancılar', şımdı oldukçatedirgın. Vize almaları gerekiyor; kalacakyer bulmaları gerekiyor (yoksaoteller Rusya yurttaşlarından daha pahalı onlar için); ış bulurlarsaçalışma ıznı gerekiyor... Başkent milisi sık sık Moskovalı olmadığını düşündüğü ınsanların kimliklerinı denetliyor. Kendı ülkelerinde iki yakalarını bir arayagetıremeyen pekçok BDT'li yabancı' Rusya'da iş arıyor. Moskova'da, özellikle inşaat alanında ızinsizçalışan böyle bir sûrü işçi var. Ekonomik bunalım sûrâyor Rusya'da sanayi üretimi, buyılın başından beri yüzde 29 düştü. Altı ay içindefabrikaların dörtte bırinde üretim durdu. Bütçe açığı yüzde 70'e yaklaşıyor. Devletin ödeyemeijiği ücretlerin toplamı, geçen ay 2.5tri lyon ruble olarak açıklanmıştı. Alkolik ordusu büyüyor Sağlık Bakanlığı Narkoloji Bölümü Müdürü Anatolıy Şevçenko, resmi verilere göre Rusya'da2 milyon 300 bın alkolik, 70 bin narkoman olduğunu açıkladı ve devamla, gerçekte tanminen 7-6 milyon alkolik, 700 bin narkoman olduğunu sandığını ekledı. Izinsizçalışan değıl, izinsiz çalıştırılandemekdahadoğru galıba. Çünkü bunlar, Moskovalı işçilerden daha ucuza satıyorlar işgüçlerini. Üstelrkçalışmaktan kaytarmıyorlar; ış yerınde ayyaşlık yapmıyorlar; gerekırse 24 saat bile çalışabiliyorlar. Uysal olmak zorundalar; çünkü kendilerı gibı pek çok kaçak işçi adayının bulunması, onların işlerını yitirme korkularını sürekli sıcak tutuyor. Rusça konuşan, on yıllarca aynı devlet, aynı parti ve aynı ideoloji tarafından yönetilen bu insanlar da en az Rusya yurttaşları kadar Dostoyevski ve Gogol'den kalma kültür mırasına ortaklar. Ama ne yazık kı artıkSovyetler'in değil, yalnızca Rusya'nın başkenti olan Moskova'da 'ıkıncı sınıf insanlar... Moskovadiş döküyor Başkenti n başstomatoloğu Yuri Maksımovski, son on yıl ıçınde Moskovalıların dişleriyle ılgılı sorunlannın oldukça arttığını gösteren kanıtlar açıkladı. Bunagöre örneğin, on yıl önce 35 yaşındaki ortalamabir Moskovalı'nın 10-12 hastadişi varken şımdı bu sayı 16-18'e ulaştı. Perestroyka'öncesı Moskova'da yıldaortalama 35-40 bın diş çekılırken şimdi bu sayı 67-70 bıne yükseldi. 'Türkmenbaşı'ndan ilginç öneriler Türkmenistan Devlet Başkanı (Türkmenbaşı) Saparmurad Nıyazov'un önerisıyle ülkede yeni bir uygulama başlatıldı. Televizyon yayınlarının başında ve gazetelerin üst kısmında Türkmenistan'a bağlılık andı' yer alıyor. Bu andın bir bölümü şöyle: "Sana küçük bir zarar bile versem, elım kırılsın, dilim kopsun! Sana ıhanet ettığim an nefesim kesilsın!" Panama hükümeti, 10 bin Haitili sığınmacıyı kabul etmekten vazgeçti Panama'danABD\ e Haitişoku • Panama Devlet Başkanı Endara, ABD'nin anlaşmanın şartlannı değiştirdiğini, bu durumda anlaşmayı artık kabul edemeyeceğini bildirdi. Diş Haberler Servisi - Haitili göçmenler sorunu ABD ile Pa- nama arasındaki ilişkılerin ger- ginleşmesine neden oldu. 10 bin Haitili sığınmacıyı kabul etme- ye hazır olduğunu açıklayan Panama'nın bu karanndan vazgeçmesi, Washington'da düşkınkbğına yol açtı.Beyazsa- ray Haitili göçmenlere başka "sığınaklar" bulmak için çaba- lıyor. ABD Başkanı Bill Clinton'ın ve Birleşmiş Milletler'in (BM) isteği üzerine 10 bin Haitili'yi ülkesıne kabul edeceğini açıkla- yan Panama Devlet Başkanı GtriUermo Endara, öncekı gün düzenlediğı basın toplantısında ABD'nin anlaşmanın şartlannı değiştirdiğini, bu durumda an- laşmayı artık kabul edemeyece- ğini bildirdi. Endara gazetecile- re, "ABD, Haitililcri kanal böl- gesindeki askeri üslere yerleştir- mek istedi, ancak Panama Ka- ABD Denız takviye biriikleri yolda ABD nin Guantanama üssü: 10.600 göçmen var, 3.200 göçmende yolda JAMAİKA ABD Hastane gemisi KARAİB DE NIZ I llke olarak göçmenleri almayı kabul etti Panama kanal bölgesine 10 bin göçmeni almayı reddediyor nalı anlaşmalan bunu yasak- lıyor. ABD hükümetiyle olanlar- dân dolayı üzgünüm, ama bu bi- zim suçumuz değil" dedi. 1977 yıhnda ımzalanan Panama Ka- nah anlaşmalanna göre ABD'- nin kanalın kontrolünü 2000 yılına kadar Panama'ya devret- miş olması gerekiyor. Endara, geçen pazartesi gü- nü yaptığı açıklamada. sığın- maalann bir yıllığına ülkeye Açlığmgiderek arttığı Haiti'de, aşevindeki küçük kız kanunı doyunnaya çalışan ağabeyini izliyor. (Fotoğraf: REUTER) kabul edilip San Jose adasına yerleştirileceklerini duyurmuş- tu. Ancak adadakı yerleşim bi- rimleri hazırlanana kadar Co- lon kenti yakınlanndaki bir ABD üssünde tutulacaklardı. Endara'nın sığınmacılan kabul etme karan ülkede tepkilere yol açmışü. Haiti'yi terk eden sığınmacı- lann akınına bir son vermek is- teyen ABD. geçen salı günü bir duyuruda bulunarak bundan böyle teknelerle ülkelerinden kaçan Haitililere sığınma hakkı vermeyeceğini, bunun yerine Panama ve Karayib ülkelerin- de beürlenmiş "sığınak'lara gö- türüleceklerini açıklamıştı. Panama'nın on bin Haitili'yi kabul etmeyeceğini açıklaması üzerine ABD, sığınmacılar için başka sığınaklar aramaya baş- ladı. ABD başkanının özel da- nışmanı \e hükümetin.Haitı ba- kanı NVilliam Gray, "Panama'- nın önerisini geri çekmek zorun- da kalmasından dolayı üzgüntiz, ancak politikamızı sürdürece- ğiz" dedi. Gray aynca Haiti'ye bir ABD askeri müdahalesinin düzenlenmesiyle ilgili olarak "askeri secenegin hala görüşül- dfigünü" belırtti. 2 bin asker yola çıktı Bu arada ABD deniz kuvvet- lerine bağlı 2 bin askerin Haiü'- ye gıtmek üzere dört savaş ge- misiyle yola çıktıklan bildirildi. Hareketin görünürdekı amaa, Haiti'de yaşayan ABD vatan- daşlannı korumak. Öte yan- dan. ABD Savunma Bakaıilığı. ABD ordusunun Haiti'deki as- keri cuntayı devirip, sürgünde- ki Devlet Başkanı Jean-Bert- rand Aristide'i görevine iade et- mek amacıyla olası bir işgalin tatbikatını yaptıklannı onay- ladı. New York Times gazetesı- nın konuya ilişkin haberine göre manevralar sırasında, Ha- iti'nin başkenti Port-au-Prince havaalanının ele geçırilmesi tat- biki olarak denendi. Koman- dolann bir bölümü ise Meksika Körfezi'ndeki bir limana çıkar- ma yapma denemesinde bu- lundular. Savunma sanayii krizde AVRUPA'DAN EPtPEMİLOYMEN Cezayı Hak EdiyopiK.>•• Batı Avrupa'da çeşitli ülkelerde çeşitli dil gruplarını çeşitli halklar konuşur. Bazı ülkelerde hatta iki-üç dil bir- den resmi dil. Örneğin Belçika'da hem Flamanca hem Fransızca. Çoğu ülkede ikinci bir dil de resmi dil kadar kabul görür. örneğin Ingiltere'de Galce böyle. Galce te- levizyon var, yayın hakkı var, eğitim hakkı var, konuşu- lur, yazılır. Çok yaygın değil belki, ama "yasal" dil. Tekil bir ülke içinde bir bölgede, resmi dilin dışında başka bir dil konuşuluyor diye o ülkenin bütünlüğünün tehlikeye girdiğinden söz eden yok. Bizim magazin ba- sınımız ara sıra "Belçika bölünüyor" ya da "Iskoçya bağımsızlığa doğru gidiyor" gibi ipe sapa gelmez ha- berler çıkartır. Türkiye'de bunun sürekli kabusunu yaşa- yanlara "Orada da aynı sorunlar var" dedirtmek için. Oysa hiç öyle değildir kazın ayağı. Avrupa Birliği içinde yer alan ülkelerde resmi dil ve ikincil diller, bir sorun değildir. Çünkü AB ülkeleri, bu tür sorunlarını çözmüş, rafa kaldırmış. Tabii AB derken, üyeliği karambola gelen, hatalı ve haksız olduğunu zaman zaman AB yetkililerinin de ka- bul ettikleri Yunanistan'ı dışardatutmak gerek. Yunanis- tan'ın, Bah Trakya'da ve Güney Epir'de insan hakları, dil ve azınlıklar konusunda neler yaptığı malum. AB ülkele- rinde bu konularda ortak temel özellik olan ağırbaşlılık- tan nasibini alamamış bir üye. Ama istisna kaideyt boz- muyor. Türkiye ise 1959'dan beri AB üyesi olmaya çalışıyor. Altı ay sonra da Gümrük Birliği süreci başlayacak. Bu, AB üyeliğine doğru bir adım daha. Ama hedef, her adım- la birlikte daha uzaklaşıyor artık. Çünkü Türkiye'nin AB üyeliği için tepeden tırnağa bir zihniyet değişikliği şart. Yunanistan'a bile zorla tahammül eden AB, insan hakla- rı konusunda Türkiye'yı sınıfta bırakmış durumda. Son örnekleri Avrupa Konseyi'nde ve Avrupa Güvenlik ve Işbirliği Konferansı AGİK Parlamentarler Asamblesi1 - nde görüldü. Doğu ile Batı arasında köprü, NATO'nun yılmaz bekçisi, Ortadoğu'nun Israil'den sonra ikinci de- mokrasisı vesaire gibi böbürlenmelere rağmen Türkiye, insan hakları konusunda gerinin de gerisinde. AB'nin Türkiye'ye hiç de sempati ile bakmadığı, taa 1981'de Ecevit cezaevine girdiği sırada durdurulan 4. Mali Protokol'ün 600 milyon dolarının hala verilmeme- siyle somutlaşmaktadır. AB ile ilişkilerimizde bunu hep hatırlasak yararlı olur. Türkiye'de iç savaşı önlemek için yönetime el koyan- ların ellerini sadece yönetimle sınırlı bırakmayıp her işe bulaştırmaları sonucu ve sınırlı kafalarının ufuksuzluğu ve hötzötlük alışkanlıkları ile hazırlattıkları ucube anaya- sa, bugün ortalıkta yasa diye uygulanmak zorunda. Batı Avrupalı bu saçmalığı görmüyor mu? Görüyor. Demok- rasi simgesi saydığımız parlamentonun bu anayasayı değiştiremediğini de görmüyor mu? Görüyor. Bunun neden böyle olduğunu görmüyor mu? Görüyor. Pekiyi neden böyle bu? Çünkü Türkiye'de yönetimdeki zihniyet aslında hötzötten yana. Padişahlık dönemi an- layışı. Her halde kalıtımsal olarak genlerimize işlemiş. Kuşaktan kuşağa aktarılan bir özellik gibi. Saç rengi, vü- cut yapısı, deri rengi gibi. Toplumun aydın ve ileriye ba- kan minik kesiminin tüm toplum için arzuladığı demok- ratikleşme beklentilerini, mevcutsiyasi yapılaşma için- de günlük politika üretenlerin sağlaması olanaksız. Batı Avrupalı bunu da görüyor. Evet, geçen yüzyıl bu sıralar- da Hasta Adam diye karikatürleri çizilen Türkiye için bu- gün bu sıfatı açıkça kullanan yok. Ama olmaması, Türki- ye'nin, ait olmaya çalıştığı Batı Avrupa tarafından hiç de Hasta Adam gibi görülmediği anlamına gelmez. Sadece ekonomisi, altyapısı değil, zihniyeti hasta bir ülke. Bu hastalığı artık ABD de görüyor. Ve işte AGİK toplantısı- nda, Türkiye'ye insan haklarını inceleme heyeti gönde- rilmesi için Amerikalılar da el kaldırdılar. BİR YUNAN ASKERİ YARALI Yunan-Arnavut smınndaçaüşma Diş Haberler Servisi - Yuna- nistan-Arnavutluk sınınnda önceki akşam Yunan ve Arna- vut sınır muhafızlan arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir Yunan askeri yaralandı. Yunanistan Savunma Ba- kanlığı tarafından dün yayım- lanan açıklamada. olayın Ar- navut askerlerinin sının ihlal ederek Yunanistan topraklan- na ginnesı sonucu çıktığı ileri sürüldü. Bakanlığın açıklamasına gö- re önceki akşam 10 kişilik bir sivil Arnavut grubu, sının giz- lice geçerek Yunanistan top- raklanna gjrdi. Yunan sınır muhafızlan olaya arunda mü- dahale ederek Arnavutlan tu- tukladılar. Olay sırasında sınınn öte ta- rafında bulunan Arnavut sınır muhafızlan da bunun üzerine sının ihlal ederek Yunanistan topraklanna girdiler. Savunma Bakanlığı'nın açı- klamasına göre 6-7 kişi olduk- lan sanılan Arnavut sınır mu- hafızlan ile Yunan askerler arasında çatışma çıktı. Çatışma sonucu bir Yunan askeri yaralanırken Arnavııt askerler Arnavutluk toprakla- nna geri döndüler. Arnavutluk makamlannın olayla ilgili açıklamasında ise olaya Yunan askerlerinin ne- den olduğu savunuldu. Arna- vutluk Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, olay sırasında önce Yunan askerlerinin ateş açtığı bildirildi. Olay sonrasında Yunan ve Arnavut yetkililer, krizin bü- yümemesi için Yunanistan'ın Kakavia sınır karakolunda bir araya gelerek olay hakkında görüşmelerde bulundular. Yunanistan Başbakanı And- reas Papandreu olay sonrası yaptığı açıklamada, olaydan endişe duyduğunu belirtti. Andreas Papandreu, "An- cak ortada herhangi bir kriz vok" dedi. Helikopter ortaküretimirafakaldırıldı M.Ü.T.E.F. Pasomu ve kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. MUSTAFA ÖZDEMİR LALE SARÜBRAHtMOĞLU ANKARA - Döviz darboğazı ve ekono- mik durum nedeniyle kaynak sıkmtısı çeken Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), 900'- lü telefonlar ile paralı otoyollardan elde edi- len gelirlere göz dikü. SSM'deki parasal sıkıntı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterinde PKK ile mücadelede duyulan acil gereksinim nede- niyle yapılan değişik tipte çok sayıda heli- kopter alımı nedeniyle 50 adet Kara Şahin'in (Black Hawk) ABD ile ortak üreümi projesi rafa kaldınldı. Ortak üretimi planlanan Al- çak İrtifa Hava Savunma Sistemi de (LLADS) dondurulan projeler arasında yer alıyor. Savunma Sanayii Müsteşan Yalçın Bur- çak Cumhuriyet'e verdiği demeçte, geçen yıl- dan bu yana ödemesi durdurulan ve Ameri- kan FMC üe yerli ortağı Nurol firmasının ürettiği zırhlı muharebe araçlan üzerinde ya- pılan zırh testlerinin başanLı sonuçlar verdi- ğini ve TSK'ye teslimata başlandığını söyle- di. Ancak araçlarla ilgili bazı sorunlann sür- düğü de belirtiliyor. Burçak, İngiliz Marconi firması ve Türk ortaklan tarafından üre- tilen HFSSB telsiz cihazlanndaki sorunun da kısmen çözüldüğunü ve ilk parti 20 vathk telsizlerin TSK'ye teslimatma başlandığınj kaydetti. Burçak, Hazine'den aktanlan 3.2 trilyon liralık ek kaynak ile birlikte bu yılki SSM bütçesinin 14 trilyon liraya ulaşmasının bek- lendiğini belirtti. Genel ekonomik sıkıntı nedeniyle bazı ortak üre- tim projelerinin dondurulmasına değinen Burçak, üretimi sürmek- te olan projelere kaynak ak- tanmının aksatılmadan sürdürüldüğünü kaydetti. Fransız Thompson CSF ile Aydın Aymet tarafından temmuz ayında üretimine geçil- mesi planlanan 'mobU radar konıpleksi'nın ise yazılım sistemi dahil baa eksiklikler ne- deniyle 4 ay geciktiği öğrenildi. Zırhlı muharebe araçlanna takılacak olan KARA ŞAHİN-ıMaii bunalmun kurbanı Kupolalar için ise daha önceden belirlenen Cadillac Gagefirmasınınürünleri TSK'den onay görmedi. Kupolalar için yeniden ihale- ye çıkılması bekleniyor. Amerikan United Technologies-Sikorsky tarafından Türkiye'ye satılan Black Hawİç helikopterlerinin, temmuz ayında son parti olan 5'inin daha teslim edilmesiyle 45 paket- lik hazır alım da tamamlanmış olacak. Yaklaşık 3.5 milyar dolarlık Türk Savunma Fonu'nun ABD Merkez Bankası'nda biriken 1.3 milyar dolarlık bölümünün Tür- kiye'ye aktanlması için hazırlanan protokolün birkaç hafta içinde im- zalanacağı öğrenildi. Fonun önce- likle ikinci parti F-16 ortak üretimi ve diğer bazı savunma projeleri için kullanılması öngörülüyor. Yalçın Burçak, Black Hawk'- lann hazır alımının yanı sıra ortak üretimine karar verilmesinden sonra İtalya ve Rusya dahil çeşitli ülkelerden acil gereksinim nede- niyle helikopter alımının gerçekleştiğini ve bu nedenle de Black Havvk'lann ortak üretil- mesı projesinin dondurulduğunu söyledi. Burçak. SSM'nin tüm gelirlerinin Türk Lirası olduğunu, ancak harcamalann yüzde 95'nin dövizle yapıldığıru anımsattı. Savun- ma Sanayii Müsteşan, bu nedenle kaynak arayışlanna hız verdiklerini ve bu çerçevede 900'lü telefonlar ile paralı otoyollardan elde edilen gelirden pay almak için çahşma yapıl- dığını söyledi. Burçak, kaynak sıkıntısının bundan sonraki alırnlan da etkileyebileceği- ni söyledi. Telsizler İngihz Marconi firmasının Türk ortakla- nyla ürettiği telsizlerden, komuta-kontrol kademesinde kullanılacak olanlan için ise fınna ile TSK arasında görüşmelerin sürdü- ğü öğrenildi. Telsizlerin 20 vatlık bölümlerinde teslimat başladı. TSK, fınna ile yapılan ilk sözleşme- de olmamasınarağmenkomuta-kontrol ka- demesinde kullanılacak olan telsizlere, iki- den fazlasının kullanımı halinde seslerin bir- birine kanşmasını önlemek için fıltre takı- lmasını talep etmişti. Kaç adet telsize filtre takılacağı konusundaki görüşmeler devam ediyor. Firmanın, bu işlemin bir bölümünü ücretsiz yapmayı kabul ettiği öğrenildi. Türkiye'nin, öncelikle ihalesini tamamla- mak istediği projelerin başında ise F-4 ile F-5 uçaklannın modernizasyonu geliyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle