12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 9 TEMMUZ1994 CUMARTESİ EKONOM Endafcsiar Bileşik Mali Sanayi öncaid 21409.66 17092.93 24351.31 Işlem hacmi Işlem miktarı Oönkö 21423.65 16581.59 23107.52 Fark(%) ^.60 -2.99 -5.10 1.536.554.724.050 299.570.276.5 BORSA 8 TEMMUZ 1994 «*.on X I AtanaEıetttromek 002AdsnaÇınrwib(A) 003AdvwÇ«n*nlo(C) OOtNyonÇımKrto 0O6AlulTek»tıl 007Akçım«nto 006 AMNRnar» Factortng 009 Alou Ipl* Dofcum» 12AlvfcoHoM<ng 013Al«koSan«yı 014MwkoSawylY(ni OISAHmyılda 016An«doluC«m OVAnadoiuStgortı 018Arç«l* OISAMlaan 021A«tanÇi(nw«ı 022W)a»Yatınnı 023 AlHnyunus Çayna CBSBoluÇımenlo ntk OKBurçaUk 033Ç«llfcHal«t 034Ç«ıkHai«tyanı OSSÇiınsa 037 ÇtratoaM ÇmtrDo ıÇukunmBtkmk ıÇUuraMYani 040CunvaK<0«Sın 041 DacnlrtMfik 042OanızlıC<n< 044D»wHoldtng 046D*MHo4dmgYani 046T0rkOfb«* M8Do0anHoMın« 061OuranOtMl (BZEczaota^lMç OSJEczaabapYMım 085Eg«BlnaWl 0S6Eg«En<KMri OS7E0*Oût>r« 051 Enan BatyttzÇM* 062 Enaan PUviTaı l>W 064Es*PMHtıK M6EıaywBırac<Mt Û67E»tw* 066 F«O0 Fınan» 070 Finana Ftr 071 nnansbank 072T Garant Bankm 073Qantt« 174 MM 07SGood-YMr 078 Gûbr* Fabnkalvı 079 Gûney B4UK3İ* OBiHaMat OMlMiMtFinm UMFinamVM 0»7llşBaı*«ı(A) 0MII«Baı*ası(B) 0NüşBaı*ası{C) OSOllşBKurucu »H.MotorPIMon OKlzmırOwınrÇ«lılc CSSlzocam O M K a n m a n OKKav 097K«Y««nm OMKantGıda OgSKepuEUMrik 100 Kapez EMcbik Y«nı i01Karavtta«OKlaS«i 1O2Kaiet»kMaMly« 104Kordaa 10SKonrMıs 106K4ytaş 10BKûtahyaPon««n 1MM« 111M«WnaT«tom 112 Mam 114M«)y«HokJıngY«nt HtHMş 11«Mıgro« 118M«pa 118MvmanlM«nıOMI 120M*rt»nk(NMtJ«nk) 121M*n»nÇim*nK> IZJNata* 12BN«HoK)ing 1Z7NMHoMingY<nı 12BNMTurizni 129OkanT«kstil 130Ohm*aa 1310*>Mn 132Parsan 133P»gPro<ilo 134P*»am 138PmarSu 137P»trc*»ntTunzm laePinarEntagreEt 13SPın«rSût 140PmarUn 142PMrulOlw 143RAKS 144SaMhY»ymal* MSSabah Paz»1ana 146S*rkuy«an 148TûrtoyaŞış»Cam 14STür*S<«n»n» ISOSAku 153SunEWctron* IMSunBaUronkYani 1S5T«mSgor» ISBTatKoiMn* 1S8TürtıTıix>ıfl ISBTaUtılbank 1G0TraiKtüri<Fr*n 161TürtH«v«YoM«n 163T KalkınmtBankası 164Toia*OlomotUF*tı IMTraMlMMMhtral 1WTSKB 170Tür*D«tmrDa*üm 171Tûpra« 173Tûlûn(I«nk 174Uny*Çln»flto 175U««fcSmınik 17SUSAS 177Vakı1RnanMlKir 17« V H M 179V«kı»Y«tmm 1«iYapıKr«*B«*»ıı 182 r«ıı Kn« Flramal Klr K3Yûnu 152S 13.500 '3.450 ıs.ooo 13.750 MJM 44.000 9.500 9.300 31J00 27SO0 14.500 11.000 16.250 5-250 12.000 12-500 1900 9,000 2650 3.500 7.800 8.800 &800 16M 4.100 9.000 3-250 2.750 65.000 53000 6-500 10900 9.500 23.000 1.675 40.000 1.525 1.125 2.725 12.750 1.775 10.200 10JOO 1375 5-800 UM 89000 9.150 3.650 ?JM 17000 1 1 » 8.000 3.900 7.000 59.000 7.300 1.225 5.500 MM 1.675 2.225 5-200 25.000 2.125 12-250 1350 46.000 1.080 UM M.7M 2.800 1.825 4.860 550.000 19.500 5000 50.000.000 3-300 2.100 9.000 14.000 15.250 26.500 34.500 28000 9.700 0 58.000 5.700 12.500 5.300 2.325 1775 13.000 SUN im 1.425 8.800 um 4.000 17M S9.OO0 10.000 9800 1.450 1080 25.000 8.500 14-500 11.500 15500 1.675 1-225 4.900 2.100 2.900 63 000 1400 3.800 3.400 8.300 17.000 Z400 3-200 18.750 18.000 1.475 44 500 9100 1.325 17.000 16.750 1.350 2.700 12.500 1.775 4.960 2J00 1J2O0 1.080 7200 47.000 8.100 29.000 1.350 9.000 a 600 10.500 2.650 29.500 40.000 10.750 1. ı.m 3.350 10.200 7.400 14.000 1 ' 13.000 20-500 185.000 5 500 1.600 2-350 5-800 2350 4.050 1 1350 12.000 3.000 17.000 13.000 14JM 38.500 8.300 8 300 29.000 25.000 12250 9.500 16.500 4.600 10.500 ^ 0 0 0 3.400 6.100 2400 3.200 &900 6.000 6.000 U M 3.600 4JM 4.500 Z750 2-500 62.000 48.000 5.800 10 000 8-800 20.500 1425 38.000 1UM 1.300 960 2.400 11-250 1.850 4.000 MJM 9^50 2.100 5J00 tm 80.000 4.500 3.100 7JM 15.750 i.ıa 7400 3.450 6.500 53000 6.300 1.050 4.900 1 1 M 1.475 2.060 4 800 22.000 1JBS 10.750 1.175 44 500 950 2400 1625 4100 500 000 17.250 4500 0 2950 1.860 8100 12 750 14.000 23.500 31000 0 8.700 0 56 000 5.000 11250 4.800 1.975 1.600 11500 11JM 1JM 1275 5900 4.1M 3.800 U M 82.000 9.000 4.800 1.300 0 22.000 8000 13.750 11000 13.750 1.490 1.100 4 500 1860 2.600 58.000 1.300 3.250 2.950 7.800 14.750 ^125 Z850 17.000 16-250 1.325 38.000 B.200 1.150 16-500 15-250 1.175 2.400 11.750 1.575 4.350 2-6O0 1.050 43.000 26.500 1.175 8.500 7.500 9.500 2-350 27 000 35.500 9.750 1.1! 1JTS 2.900 9.500 6.400 11750 1.525 11750 16.000 175.000 4.700 1.450 1075 5100 2.450 3.950 1825 1.525 13.000 3.200 19.000 14 000 43.500 9.100 9100 tiJM 31000 27.500 14.000 11.000 17250 5.000 11.750 12.750 3.750 9.800 1700 3.500 7.800 6700 6700 4.8M 4.050 4.900 3.300 2J0O 65 000 51.000 6.400 11000 9.500 21000 1.800 39.000 1UM 1550 1.075 1800 12.750 1.825 4.900 17J M 9 2 0 1300 5.500 tm 90.000 *ax> 3.400 LIM 16500 U7I 7700 3.600 7.200 80.000 7.200 1İ00 5.1» 17M 1.700 2350 5.100 25.000 1000 11250 17.7M 1300 47.000 1.050 2.800 1İ75 4.900 500000 19.000 5-000 0 3.200 1100 8.800 13.750 15.500 a ooo 33.000 0 9.100 0 57.000 5300 11000 5300 1200 1775 11750 İtM 1.425 6.500 4JM 3.900 U M 88.000 9.500 5.700 1.400 0 23.500 8.400 14 500 11.250 15250 1.560 1200 5.000 1.975 1800 58 000 1400 3.350 3.050 7.800 16250 1250 3.300 18.500 16.750 1360 40 000 SJOO 1.375 16.500 16.500 1.300 16X 12250 1.825 4.350 3200 1.175 1.050 46.000 28.000 1.325 9.300 7.500 10000 2.5O0 29.000 37.000 10JO0 1. 1. 3.350 9.800 6.700 14.000 1.800 13.000 20.000 180.000 5.500 1İ50 2.300 5.900 2.650 4.050 1 1.400 12.500 3.000 19000 13.750 1SJM 42000 8 300 8.400 31.000 27 000 13.000 9.750 16.500 4 800 11.500 11250 3650 1100 1400 3200 7.000 5700 6.200 4JM 4.000 4.900 3250 1750 62.000 49.000 6100 10 750 9.300 20.500 1550 36-000 1UM 1.350 1.050 1500 11750 1.750 4.300 17JM 9.250 2225 5200 11M 85.000 4600 3.300 17M 16250 U» 7500 3.450 7000 56.000 6.300 1.125 4.900 U M 1650 2-200 5.000 23000 41000 .207.000 282.000 765.967 279.000 904200 442.500 .003.960 617 460 4.000 ıoza.000 9.000 I.229600 281760 323 000 7JM 5.652.680 II77.H1 M.7H 56.000 23200 43.000 11.000 135.000 31.000 1.825 12250 17.7M 1.200 45.000 975 17M 1MM 2.550 1625 4.600 500 000 19.000 4.850 0 3.000 1.925 8.400 13.250 15.000 25.500 32.000 0 8.900 0 56.000 5.000 11250 4.900 2200 1700 11500 11M 1400 6.300 3.800 UM 87.000 9.300 5800 1.400 0 21000 8 400 14.250 11000 14.500 1.550 1.200 4900 1860 2600 56.000 1.325 3.300 1950 7.600 14 750 12S0 3.050 17 750 16250 1325 38 000 6600 1.326 16.500 16500 1.175 2.400 12000 1575 4350 1700 1.100 1000 46-000 26.500 1.325 9.000 7.500 9.500 1400 27.000 35 5O0 10.000 1 1. 3.300 9.600 6.400 13.250 1525 13.000 19.250 175.000 5.500 1.450 1075 5.4O0 1550 4.050 1.675 678.500 066 000 .521.000 1371 350.650 «.374 88.615 451000 427150 73.000 34.000 109.000 406.316 UM 415.000 .123.000 .400.100 42 000 298.140 .446.000 3.000 .105.410 .600.700 1JM 258.000 523000 404 100 458.000 377.000 311.000 47.000 478.045 759180 016.556 184 000 .398.000 145.000 .064.000 976.340 4JM i 861-200 591000 TLtm .086.080 195 000 201.025 K7JM 101000 154.000 189.536 148 219.000 1(1(01600 0 616.300 »-2O1M5 131334 280 000 585.000 .334.000 022.431 0 42.000 0 19 000 21000 M.12S 430260 114.000 445000 481000 524.000 UM 4KJN 12.318067 446.000 1000 174.360 112.000 40000 191.000 0 .021000 60.000 548000 17000 538.000 689.150 3.374.750 350 000 736000 895140 27 779 211200 54.000 4 626200 42.000 64.400 11480 1419 000 420.900 231.000 245.000 2241950 6.083.000 1.520.000 1000 902250 1205.000 2SL739.SK 581.000 487 400 33.000 93500 768.000 142.000 o 1.611.060 257.000 305.000 67.000 419.000 3086 000 105.000 204.000 40.000 443.040 7.724J» 24.000 393.000 5.491340 1305.000 13.015 1290.000 783.000 271.900 35.487 1.976.622 555.060 1073.000 13964.000 39.000 4.975.000 1.441 11610 1062 18.333 13.527 UJtt 41403 8.646 8609 2UN 29 333 26.473 13268 10265 16J81 4.796 11.351 11407 3579 8.675 1467 1433 7261 6461 6303 3J57 3.955 4Jİ1 H42J 4.677 3.208 1672 63.818 50.000 6.009 10.557 9.234 20 735 1532 37.194 1UM 1.478 1.038 1487 11.830 1.762 4.606 M.1M 9 2 » 1225 5.333 11M 85.882 4.608 3261 UM 16.096 um 7435 1485 7.019 57.410 6.307 1 151 4.946 UZ2 1.577 2.165 5.006 23608 S147J 1889 11414 1I7J7 1212 45.674 1006 UM 111M 2.550 1.709 4489 500.000 18.545 4.792 0 3046 1.981 8.488 13281 14.952 26237 32.422 0 8.847 0 55 526 5.013 17U64 11446 488S 2.136 1741 12.093 1*4* 1356 6342 4J4J 1850 \m 87.339 9402 5.806 1.347 0 22.603 8181 14.186 11016 14.646 1488 1 143 4 754 1862 2 600 56.666 1347 3294 2.952 7 619 15.564 1147 3.114 17659 16.377 1.325 38.404 8.628 1278 16 500 16.126 1.192 2.456 11.950 1582 4.350 1902 1.114 1037 0 44.981 0 26.912 1253 8.941 7.500 9.677 1406 27 196 35 587 10.017 1J77 1.1M 3.118 9.694 6.443 13.113 1.582 12.636 19.385 178.465 5.048 1.469 2.132 5.552 2-570 4.035 1.700 Romanlannız ve Ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel:5540804 BÜNYABMSMJU.I MHnınonsu 383 96dotar Do)«r-Mart(Pantesr 15700 Doiar-Yen ParHesı: 96-70 Sterlın-DotarParıtesı: 15400 H ı m Petrol(varil) 17 16 ABO S BORSANIN YÖNÜ ABDURRAHMAN YILDIRIM Tophane'nin kurtuluşu, yenilenmekteatan aracı kunımlardaki menkul M ~% kıymet alacağını tahsil etmek için m.^J baa müşterilerin hukuk yoluna M "% başvurduğu biliniyor. Bu yoüa Ş^ J aracı kurumlann Takas ve Saklama Merkezi'ndeki hisselerine hacİ2 konulmak üzere aknan birçok karar vardı. Borsanın başvurusu üzerine SPK'nin yûrürlüğe giren tebliği, Takas ve Saklama'daki Snüşteri hesabında saklanan menkui kıvmetlerin haczedileme\ eceği' hükmünü getiriyor. Bu, şüphesiz, batan aracı kurumlardan alacaklılann tümünün hakkının korunması açısından önem taşıyor. SPK'nin bu düzenlemesi yerinde, hatta bir zorunluluktu. Ama yeterli değil. Çünkü Takas ve Saklama'da menkul kıymetlere dokunulmaması hnüşteri hesabı' şartına bağlı. Şu anda Takas ve Saklama'daki tüm hisseler, yatınmalar hukuken hesap açamadığından araa kurumlar adına açılmış durumda. AMACELAMISSmRMASKSİ- Borsa Başkanı Tuncay Artun'un. araa kurumlan Swiss Otel'de toplayıp Takas ve Saklama'da mûşteri adına da hesap açılması önerisi şiddetli tepki gördü. Aracılar böyle bir şeyi kabul etmedi. Neden? Çünkü, aracılann büyük çoğunluğu düzgün çalışmıyor, sermayeleri yok. Bu araalar, müşterilerin mallannı kendilerine sermaye yapıyorlar. Daha açıkçası borsa operasyonlannda kullanıyorlar, baalan da kumar oynuyor. Tuncay Artun'un önerisine karşı çıkarken verdikleri yanıt da bunu doğruluyor: "Mûsteri adına hesap açılırsa en azmdan yanmız batarız." rAMIANCIIAHIN TAVRI -tstanbul Borsası'ndan abm-satım yapan yabana yatınmcüar, değil aracı kurumlan ve yerli bankalan, Takas ve SakJama AŞ'ye bile güvenemedikleri için hisselerini bırakmıyorlar. Chase Manhattan Bank veya Citibank'ta saklatünyorlar. SPK ise, kuzuyu kurda emanet ediyor. Müşteri mallan aracı kurumun kendi malı imiş gibi, aracı kummda ya da Takas Saklama şirketinde araa kurum adına saklanır. Aracı kurum, bu hisseleri istediği zaman alır veya satar. Tıpkı, batan aracı kurumlann son işlem günlerinde dahı Saklama'daki hisseleri satışa koymalan gibi. TEKTAKATLirİIASA - Bunun adı piyasa olamaz. Piyasa tek taraflı çalışamaz. Tek taraflı çahşırsa diğer tarafı ortadan kaJdınr, piyasadan uzaklaşünr ve böyle bir piyasa da gelişemez. Bunun için Sermaye Piyasası'run yeniden yapılanması gerekir. Yatınma aleyhine olan düzenlemeler ayıklanmab ve SPK kuruluş amacına uygun olarak yatınmcıyı korumalıdır. Bunun için degözetime büyük önem vermeli, gözetimin bittiği yerde denetimini etkin bir şekilde yerine getirmelidir. Bunun için de SPK'nin gözetim, denetim ve aracılık faaliyetleri tstanbul'a kaydınlabib'r. rBNİKUMCL -Gözeü'min ve denetimin gereğini yerine getirebilmesi için de Sermaye Piyasası Kurulu karar organı, değişik bakanhklardan ve kamu kuruJuşîanndan gelenlerin üç yıllığına atanması yerine, kurulun daire başkanlanndan oluşmaLdır. Eğer bir koordinasyon gerekli görülüyorsa bu da ilgjli taraflar olarak Hazine, Merkez Bankası, bankalar, aracı kurumlar, borsada işlem gören şirketler ve yatınmcılann temsil edildiği bir "istişare kurulu" oluşturuJabüir. SOMJÇ -"Eskimiş süpürgeyi dama atariar." Endeksin kısavadeliseyri • stanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın mayıs ~W~ sonundan başlayan kısa vadeli yükselişi, m özelleştirmeyi hîdandıran yetki yasasının iptah' ile M kesildi. Dün yüzde 4.60 değer yitiren İMKB Bileşik Endeksi 21409.66'dan 209423.51 puana indi. Endeks 30 mayısta 14737.37 puandan başladığı çıkışında 7 temmuzda 21409.66puana yükseldi. Artış Bileşik Endeks'te yüzde 45.27'ye, mali endekste yüzde 53.32, Sanayi Endeksi'nde yüzde 42.69 oldu. Bu süre içinde endeksi yukanya iten faktörler arasında Hazine'nin yeniden borçlanmaya başlamasıyla birlikte devleün ödediği faizin yüzde 5600'den yüzde 4O6'ya ve daha sonra da yüzde 170'e kadar inmesi, dolann 31,000- 33.000 arabğında fıks edilmesi, enflasyonun yüzde 32.8'lik düzeyinden yüzde 1.9'a kadar düşmesi, özelleştirmenin hızlandınlacak olması, ekonomik verilerin iyileşmesi sayılabilir. Son hafta içinde ise Hazine'nin 26 triîyona varan ödemeleri ve önümüzdeki hafta 15.5 trilyon iç borç yanında 17 trilyonluk maaş ödemesiyle piyasaya çıkacak para, IMF ilestand by anlaşmasırun dünkü yönetim kurulu toplantısından geçecek olması gibi etkenlerle Borsa cuma gününe kadar yükseldi. Son gün ise özelleştirmeyi hızlandıran yetki yasasının iptal edilmesi ile düşen Endeks haftayı yüzde 5.41 yükselişle kapadı.Mali Endeks yüzde 6.97, Sanayi Endeksi yüzde 4.92 prim yaptı. Bu kınlmanın ardından faiz düşüşünün dibe vurduğunun işaretlerinin gelmesi, altı aylık bilançolann açıklanmasına çok yaklaşılması ve genelde şirket bilançolannda zararla karşılaşılacak olması gibi olumsuz faktörler Endekse düşüş yönünde baskı yapabilir. Başbakan'ın malvarlığı ile ilgilı gensorunun gelecek hafta görüşülecek olması ve bundan dola>i siyasi etkinin kendini i>ice hissettirmesiyle Borsa kısa vade için yönünü aşağıya çevirebilir. Petlas ihalesinde usulsüzlük iddiası • Özelleştirme İdaresi Başkanlıgı'nın, Petlas'ın saüşı için açılan ihalede 8 trilyon 790 milyar lirayla en yüksek teklifi veren Ta^çılar Ticaretyerine, 2 trilyon 450 milyar lira teklif veren Iranlı Nadir Impex ve Teknotext firmalanyla pazarhğa oturduğu öne sürüldü. ŞEBNEM GÜNGÖR A>fKARA - ÖzeUeşürme tdaresi Başkanlığı'nın Petlas için 8 trilyon 790 milyar lirayla en yüksek teklifi veren Taşcılar Ti- caret yerine. 2 trilyon 450 milyar lira teklif veren Iranlı Nadir împex ve Teknotext fırmalanyla pazarüğa oturduğu öne sürüldü. Taşçılar Ticaret'in sahibi Abdül- cemal Taşcılar. teklif verme süre- sinin 27 haziranda sona erdiğini ve en yüksek teklifin kendisinden geldiğini belirterek Özelleştirrne idaresi Başkanbğı'nın, diğer iki firmayla pazarbğı sürdürmesinin ihale şartnamesine aykırı olduğu- nu savundu. Taşçılar, ÖzeUeşür- me îdaresi Başkanı Tezcan Yara- mancı'ya "ihalevi kamuoyumın gözü Öflünde yapın" çağnsında bulundu. özelleştirme İdaresi Baş- kanbğı'nın, yüksek tekbf veren fırma yerine, düşük teklif veren firmalarla pazarbğa otur- masının, akıllara "KİTterin sabşından amaç geür elde etmek değil mi" sorusunu getirdiğini be- lirten Abdülcemal Taşçılar, "Bir yandan devlete geür sağlamak için KİTleri satmak durumunda oj- dukiannı söylüyoıiar, öbür taraf- tan fabrikalan adeta yok pahası- oa satmak için özel çaba harcıyor- lar" görüşünü dile getirdi. Taşçılar, Özelleştirme İdaresi Başkanı Tezcan Yaramancı'nın, Petlas'ın teknolojisini sürekü kö- tülemesinin ve eski olduğunu id- dia etmesinin de anlaşılır bir tu- tum olmadığını kaydetti. Yaramana'nın iddialannın aksine Petlas'ın teknolojisinin ile- ri ülkelerdeki örnekleri düzeyin- de olduğu görüşünü savunan Taşçılar, Petlas'ın, lastiklerinin Türkiye ve Avrupa piyasalannda tutulduğu bir dönemde büinçb olarak yıpratılmaya çalışıldığını söyledi. Düşük tekbf vermelerine rağ- men, özelleştiıme tdaresi Baş- kanbğı'nın pazarüğı sürdürmeye devam ettiği tranb Nadir lmpex ile Orai Baytuk'a ait Teknotext fırmalannın Petlas'ı yaşatabile- cek kapasitede fırmalar obnadı- klannı da vurgulayan Taşçılar, "Petlas'ı, Petlas'a yedirtmek iste- nen bir hava var. 4 yılda elde ettiği- miz mesafevi 1.5 yılda kaybediyo- ruz. Ya/ıktır. Devlete yazıkrır, Petlas'ın bin 200'e yakın işçisine yanktır" görüşünü dile getirdi. Demek Başkanı Yerlikaya'ya göre, dolarda etkileri yok 'Döviz büfelerisadecefigihran'EkoDomi Senisi- Döviz büfelerinin piyasada fı- yatlan beürlerne gibi bir gücü olmadığını bebrten Döviz Büfeleri Dernek Başkanı Metin Yerb'kaya, piyasadaki iş hacminin sadece yüzde 5'inin kendi ellerinde olduğunu hatırlatarak, "Bizi sürekü gü- nah keçisi gibi gösterdiler. Oysa bakın bankalar piyasadan çekilince döviz fiyatlan takıldı kaldı. Asbnda biz bugün piyasalann fıgüranıyız." dedi. Döviz fıyatlannm artış veya çıkışlanrun vatan- daşın alımlanndan kaynaklanmadığına dikkat çe- ken Döviz Büfeleri Derneği Başkanı Metin Yerb- kaya, piyasaya bankalann girmeye başladığı anda fıyatlann ürmandığını hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda dövizin durulmasının tekjıedeni ban- kalann piyasadan çekilerek Hazine bönosuna yö- nelmeleridir. Yoksa vatandaş yine abyor, yine saüyor. Ancak piyasalar sarsıunıyor. Çünkü biz- ler bankalann peşinden gidiyoruz." Bu arada bankalann baskısı iledöviz büfelerine yönebk sert önlemlerin abndığını da kaydeden Yerbkaya, döviz büfelerine yönelik çıkanlan kısı- tlamalardan sonra birçok döviz büfesinin yeraltı- na kaydığını söyledi. Vergi adaletiııe kara leke sürüldüANKARA (Cumburiyet B&t>- su) - Sahip olduğu çeşitb şirketle- rinin evTaklannda sahtecıbk ya- parak devletten milyarlarca li- rabk vergi kaçırdıklan gerekçe- siyle yargılanan Samsunspor Ku- lübü eski Başkanı Işadamı Hasbi Vleoteşoğlu ile iki kardeşi hakkı- nda açılan dava zaman aşımı- ndan ortadan kaldınldı. Ankara 10. Asbye Ceza Mah- kemesi'nde görülen davanın ka- rar duruşmasına sanıklar ve avu- katlan katılmadı. Cumhuriyet Savcısı esas hak- kındaki mütalaasmda. sanıklar Hasbi Menteşoğlu, Mehmet Men- teşoğlu ve Mustafa Menteşoğlu hakkında, "özel evrakta sahteci- Bk" ve "213 Saydı Yasa'ya muha- lefetten" dava açıldığını belirte- rek şunlan söyledi: "Detiller topianmış ise de iddia- namede beliriendiği şekilde olay tarihinin 1986 yüı olduğu göz önü- ne alındığında. müspet suçlara te- mas eden TCK'nuı "zaman aşımı- ndan davanın ortadan kaİdın- Iması" hükmünü iceren 102 ve 104. maddelerine göre olay tari- hinden itibaren 7.5 senetik bir za- man geçtiğinden, davanın zaman aşımına uğradığı göz önüne alına- rak, ortadan kaldınlmasına karar verilmesi mütalaa olunur." Mahkeme Başkanı, Cumhu- riyet Savcısı'nın mütalaası doğ- rultusunda karar vererek, da- vanın zaman aşımına uğradı- ğından, ortadan kaldınldığını açıkladı. Mentesoelu kardesler hak- kında hazırlanan iddianamede, Hasbi Menteşoğlu'nun sahibi ol- duğu Menteşoğlu Gıda Şirketi ile ilgili kayıtlann bir kısmmın sahte olduğu ve şirketin yaptığı ab- mlann içeriği yanıltıa belgelerle yapıldığı belirtibyordu. Menteşoğlu kardeşlerin. çeşitli şirketlerinde vergiye tabi evrak ve dokümanlan da yok etmek sure* tiyle vergi kaçırdıklan beürtilen iddianamede, bu yolla devletten milyarlarca lirahk vergi kacınldıâ da öne sürülmüstü. Özelleştirme devam ediyor EkoDomi Senisi - T.C Başbakanbk özelleştirme İda- resi Başkanhğı. Anayasa Mahkemesi karannın, halen süren ve son aşamaya gelen ÖzeUeşürme uygulamalan için geçerli olmadığını ve bu işlem- lerin süreceğini belirtti. Açı- klamada şunlara yer verildi: "3987 saydı Yasa ile çıkanlan kanun hükmünde kararname- ler halen vürürlükte olup özel- leştirme fdaresi Başkaobğı'nın uygulamalannı herhangi bir şe- kilde etkilememektedir. Özel- ükle ihaleye çıkardarak, müza- kereleri tamamlanmış veya özelleşrinne işiemleri son aşa- maya gelmiş projelerin yamsıra teknik çalişmalan sonoç- landınlıp ihale aşamasma gel- miş tüm işlemler yürütükcek- tir." Ziraat Bankası'nın yeni başansı Ekonomi Senisi - Ziraat Bankası, dünya sıralaması- nda yine dereceye girdi. The Banker Dergisi'nin araştı- rmasmda, sermaye karhlığı sırala- masında Ziraat Bankası, dünya 6.sı ilan edil- di. Ziraat Bankası kademe sermayesinde bir önceki yıla göre yüzde 93.6 artış sağlaya- rak "Ük 1000 banka" sırala- masında geçen yü yer aldığı 355'nci sıradan 247'nci sıraya yükseldi. MERKEZ BANKASI KURLARI 9TEMMOZI994 CİNSJ 1AB0Dolan 1 Alman Markı 1 AvustralyaDolan 1 Avusturya Şilini 1 BelçikaFrangı IDanimarkaKronu 1 Fin Markkası 1 Fransız Frangı 1 HollandaFlorini 11sveç Kronu 11sviçre Frangı 1Û0italyanLıreti 1 JaponYeni IKanadaDoları INorveç Kronu 1 Sterlin 1 S. Arabistan Riyali DfiVtZ «u? 31010.85. 19683.18 22659.63 2798.94 953.01 5009.02 5931.68 5739.56 17556.96 3969.44 23413.25 1981.21 314.35 22364.67 4488.99 47849.75 8268.90 31073.00 19722.63 22705.04 2804.55 954.92 5019.06 5943.57 5751.06 17592.14 3977.39 23460.17 1985.18 314.98 22409.49 4497.99 47945.64 8285.47 BHTİF U * 30879.84 19663.50 22319.74 2796.14 943.48 4958.93 5872.36 5733.82 17539.40 3929.75 23389.84 1961.40 309.64 22029.20 4444.10 47801.90 î)144j)7j UTIŞ 31166.22 19781.80 22773.16 2812.96 957.78 5034.12 5961.40 5768.31 17644.92 3989.32 23530.55 1991.13 315.93 22476.72 4511.48 .48089.48 8310.33 SERBEST DÖVİZ chst ABD Doları Alman Markı Isviçre Frangı Franstî Frangı HdlandaRorini IngilizSterlini S.Arab.Riyali Avusturya Şilini lOOİtal.Lireti AiJŞ 30880 19630 23275 5705 17460 47550 8120 2788 1970 SATJŞ 31000 19750 23550 5760 17700 48200 8250 2825 2030 ALTIN C4NSİ Cumhuriyet Reşat 24ayaraltın 22 ayar bılezık ALJŞ 2.460 000 24SO0OO 374 000 333.000 SATIŞ 2.520.000 2.700.000 376.000 370.000 ÇAPRAZ KMRLAR 1 ABO DOLARI 1.5755 1.3686 11.0795 6.1910 5.2280 5.4030 1.7663 130.47 7.8124 1.3245 1565.25 98.65 1.3866 6.9082 3.7503 1 Sterlin: 1ECU: SOR: SDR: Alman Markı Avostrah/a Doları Avusturya Şilini Danhnarka Kronu Fin Markka» Frannz Frangı Hollanda Florinl ispanyol Pezetası Uveç Kronu İsvlçre Frangı İtatyan Uretl JaponYeni Kanada Dolan Norvaç Kronu S. Arabistan Riyali 15416 ABD Dolan 12105 ABO Dolan 14528 ABD Dolan 45218.58TL. YATIRIMF0NU1RI Katlma be4gesJadı ATİPİ lşYatırım-1 lşYabnm-2 lşYatırım-3 lşYabrım-7 Inter Fon-5 lktisatYaL4 ikt. AtılımF. Garanti Yat4 Garantı Yat5 Yonca Fon-1 Esbank Fon-3 VakıfHisse VakıfFon-6 Dışbank Mavı Dışbank Beyaz Dışbank Pembe Tütûn Fon-1 Tütün Fon-3 Finans Fon-2 Finans Fon-4 Halk Fon-3 Pamuk Hisse Emlak Forv-2 Ege Fon-2 Kalkınma Fon-2 Demir Fon-1 TürkbankFon TSKBUzmanFon Akbank A Tipi Tekstil Fon-3 Atafon Koçbank Fon-1 Koçbank Fon-3 Global Fon Körfez Fon-1 Tebinfon Kentfon CU Sigorta Fon AlternatifFon HaWon-1 Şeker Fon-1 BTtPİ lşYatınm4 IşYatınmö lşYatınm6 Interfon4 lktisatYat.3 Bugün Değ. 354.997 228.956 104.201 22.010 24.567 141.962 128.465 67.750 87.552 11.377 60.792 70.139 50.345 269.979 296.049 97.448 180.846 12.912 178.161 100.513 68.143 83.933 91.742 25.489 13.812 33.499 43.922 47.325 19.076 16.611 25.560 47.189 19.446 22.503 25.561 15.726 15.191 17.342 98.48 10.380 11.652 66.692 54.866 100.427 94.250 112.718 % 0.00 -4.27 -2.44 ^».25 3.77 -2.02 -2.31 0.07 1.35 0.87 1.62 -2.12 -1.14 1.96 1.60 2.45 1.69 1.59 3.98 3.39 -1.83 0.15 1.48 1.00 1.29 1.37 1.78 -3.91 1.22 4.70 2.63 -1.54 -1.91 2.15 1.01 1.47 1.31 3.77 2.27 2.79 -0.82 0.05 0.18 0.24 0.26 0.24 Katlma belgesiadı Garanti Yat. 1 Garanti Yat 2 Garanti Yat. 3 Esbank Fon 1 Esbank Fon 2 YKB Fon-1 YKB Fon-2 YKB Fon-3 YKB Fon-4 YKB Fon-5 YKB Fon-6 YKB Fon-7 YKB Fon-6 YKB Fon-9 Vakıf Fon-2 Vakıf Fon-3 Vakrf Dünya Tütün Fon-2 Finans Fon-3 Finans Fon-5 Ziraat Fon-1 Ziraat Fon-2 Ziraat Başak F. Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Pamuk Fon Emlak Fon-1 • Emlak Invenst Emlak DenizF. Sümer Fon Ege Fon-1 Kalkınma Fon-1 Demir Fon-2 Tariş Fon-1 Tariş Fon-2 OrtakFon EtiFon Akfoni Ak Karma Fon Tekstil Fon 1 Tekstil Fon 2 Koçbank Fon 2 AAFM Mfekstori A.A. Bileşik A.A.(A)Tipi A.A.(B)Tipi ITBMNZ Bugün Deg. 371.102 141.361 92.134 329.929 109.119 329.014 251.863 356.529 258.373 195.958 234.600 136.090 99.779 108.418 526.253 103.272 128.130 61.649 170.251 94.092 150.354 111.004 110.325 108.516 145.241 94.394 118.499 107.000 35.981 104.379 71.963 76.379 84.971 48.466 90.351 41.969 63.002 70.672 34.022 16.849 22.451 15.257 21.795 BufMK M M S 2467.24 2176.84 2930.75 1M4 % 0.10 0.20 0.12 0.22 0.17 0.21 0.20 0.30 0.22 0.23 0.22 0.19 0.20 1.31 0.24 0.25 0.07 0.17 0.26 0.26 0.59 0.93 0.34 0.30 0.67 0.52 0.15 0.07 0.37 0.35 0.63 0.09 0.18 0.17 0.21 0.22 1.70 0.29 0.25 0.22 0.15 0.43 0.28 m. -0.46 -1.09 0.30 Borsa'yaAnayasa Mahkemesi engeli Ekonomi Senisi - İMKB borsa'sı önceki gün Anayasa Mahkemesi'nin Özeileştirme Yetki Yasası'nı iptal etmesinin ardından düşüşe geçti. Borsa Bileşik Endeksi dün yüzde 4.6 düştü ve 20 bin 409 puan oldu. Mali Endeks'in yüz- de 2.99 düşerek, 16 bin 581 puan olduğu seansta, Sanayi Endeksi de yüzde 5.1 azalarak 23 bin 107 puana indi. Borsa son günlerde yata- nmcılara alternatif olarak orta- ya çıkmış ve özellikje kamu kağıtlanndaki hareketlilik ile yükselme trendine gjrmişti. Bununla beraber önceki gün Anayası Mahkemesi 'nin Ozel- leştirme Yetki Yasası'nın iptali üzerine Borsa'daki özelleştirme beklentileri de sekteye uğradı. Yabaneı ortakları da Uzanlari terk etti • Uzanlar'ın, cep telefonu için Alman Siemens, Detecon ve Alcatel'le ortak kurduğu "Telsim"de yönetim kurulunun üç yabaneı üyesi istifa etti. ANKARA (ANKA) - Uzan- ve Alcatel'i temsüen yönetimde lar'ın Alman firmalanyla cep te- bulunan Kraols Philippi de aynı lefonu için kurduğu şir- kette, yabancılar yöne- timden çekildi. Uzanlar'ın Alman Siemens, Ağ, Alcatel, Sel Ağ ve Oetecon GMBH'in yanı sıra Türkiye'den Simko AŞ ve Teletaş'la birlikte kurduğu "Tebiın Mo- bil Tdekomimkasyon Hizmetleri AŞ"de isti- falarrüzganesti. Şirketin yönetim yolu secti. İki ya- bananın istifasından hemen sonra da De- tecon adına yönetim- de yer alan Peter Treyti de istifa etti. lstifalardan sonra boşalan yönetim ku- rulu üyeliklerine Nur Sakarya, Hasan Püa- ve ve Ayşegüi Atay getirildi. Yeni yöne- tim kurulu yaptığı ilkKemalUzan kurulunda toplantıda başkanlığa Cem Cen- görev alan Simko ve Sifmens'in giz Uzan, başkanvekilliğine de- temsilcisi Amoid HomfeM'in isti- kardeşi Murat Hakan Uzan'ı seç- fasının hemen ardından Teletaş ti.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle