09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9TEMMUZ1994CUMARTESİ • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 17 ' ATYARI5LARI l.KOŞL:r GulbaharV(4) P HanımağaI (5). PP Ipekçe(6), S Sajma (9ı, 2. KOŞU: F Ecem I (3), P" Safır (9), PP Yılbaşı (11), S. Aygul (2). 3. KOŞL: F Tugaybey (4), P Seyran IX (8), PP Yekta XII (lOı.S Hı±can(l), 4. KOŞU: F Charmy (10), P Bobcat (1), PP Kazakefe (6), S Şakab(7), 5. IvOŞU:F Bınçıın(8),P Exepuon (7), PP Black Hawk (2), 5. JossColiıns(lO). 6. IvOŞU: F Hacıbey I (6), P Sağanak (7), PP Dınçerbey (1), S Tınurh<.n (3), 7. KOŞL: F Kırselçuk (6), Hevbetlı III (3), PP Burucek (8), S GûlpcnK 3),SS He>betU IV (7), 8. KOŞL: - Ghost Busters (7), P Vıdarhan (4), PP Charlene (13). S FirstLadyI(12), Günün İkilisi: 7.Koşu:3 6Tabela Bahis: 6. 3.8 13. 7. ALTILIGANYAN 10 1 io 6 7 1 3 6 3 7 4 BURHA.N D A L G I Ç VELİEFENDÎ'DEN BtLDİRİYOR 1. AYAK: Son yanşını taktık hatasından kaybeden Tugaybey, ç o k şansh Sabah ıdmanlannda ıyı bır form tuttuğunu kaıutla- yan Seyran IX ıle Yekta VII. daha sonrakı ıhtımaller 2. AYAK: Hayatlannda ılk kez start alacak olan 2 yaşh İngılız taylanrun koşusunda uzun suredır hazırlıklanna devam eden Charmy. derecelı galoplar sergıleyen Bobcat ve Avrupa orjınlı Kazakefe, oncelıkle gozonune abnmab Tay yanşı olduğu unu- tulmamah 3. AYAK: İstıkrarlı yanşlar çıkaran Bınçım ve hafta ıçınde 1000, perşembe sabahı 600 metre yanş galoplannda goz dolduran Exeption. onde lyı bır tempo kurması halınde Black Hawk, bır- lıkte değerlendınlmelı Son koşusunda başanlı olan Joss Collıns'- ın de kazanma şansı vardır 4. AYAK: Iyı bır form tutan Hacıbey I, ılk şansa sahıp Son koşu- sunda bekleme yapınca 4 lukle yetınmek zorunda kalan Sağa- nak ve yanş galobu dıkkatımızı çeken Dınçerbey, kuponlarda bulunmalı Gıderek duzelen Tımurhan'ı surpnzde onennz 5. AYAK: Sabah ıdmanlannı aksatmadan surduren Kırselçuk ve ekun koşma avantajı ıle Heybetlı III, kazanacak guçteler Kotu koşmalan habnde mesafeden etkılenmezse Burucek ve bu mesa- feye yatkın olan Gulpen I, devreye gırebılır Heybetlı IV, tabela bahıs ıçın gozonune alınabıhr 6. AYAK: Son yanşını bınncılıkle bıtıren Ghost Busters vehafta ıçınde 1200 1 14 8 yanş galobuyla Vıdarhan, çok şanslılar İyıbır form tutan Charlene ıle yenı sahıplennde çabşünlan First Lady I, daha sonrakı ıhtımaller BurhanDalgıç NecdetGoze FarukAcar GuneyAkırtcı Ayhan Dızdar 4*10 4-108-7 4*1-9 4-10-12 4-8-10-12 10-1-6-7 10*7-1 10-1-1M 10 10-1-6-7 8 8-7-2-10 8-7-10-3 8 8 1-6-7-3 1-6-7-3 1 6-7-1-3 6-7-1 6 6 6 60 6 7-4-12-13 7 7-4-12 6-7-4-12 7-4*6 GÜNÜN PROGRAMI/İSTANBUL 3.KOŞL:(Hand. 16) Saat: 15.00 • 1 HuhCan 2 Çılgın 3 3 Uluso> • * • 4 Tuga>bev 5 Umutcan 6 Gunum 7 Kuç Tehlıke •• 8 Seyran 9 Nazıre 1 • • 10 Yekta 7 11 Maaçağa 12 Kocasınan 4.KOŞL:(Şartlıl) Saat: 15.30 * * 1 Bobcat 2 Detenator 3 Fılınger 4 Gold Soldıer 5 Hıpokrat •• 6 Kazak Efe • 7 Sakab 8 SandStorm 9 Tulırvkan • * • 10 Charmv 11 Cherr> Babby 12 Guldeste 13 Rabıa 1 3 \ ş. Araplar 80.000.000 TL 60 56 5 56 5 53 5 51 5 49 5 49 48 5 46 47 5 46 46 E Yalçın YTunç A Atçı Akm Z Mutlu M Yüksel SKaya R Manav L Guven K Mehke H Gungür S Ozolke 2 V ş. İngilizler 68.000.000 TL 56 56 56 56 52 56 56 56 56 545 545 545 545 (2ve8-3velO-7ve 5.KOŞl:(Hand. 15) Saat: 16.00 1 Abacı •• 2 Black Havvk 3 LanCelot 4 Kjalıçekın 5 ElBarsa 6 Tatıana * * 7 Exeptıon * • • 8 Bınçım 9 VVıldOrchıd * 10 Josscollıns 11 Lad> Bırd 1 12 Tektaş 13 Lad>Bırd2 14 Ilke 15 Marganta Karataş A Atçı Kazım SAkdı Onur Tma\ YTunç E Yalçın RYıldız Mumın Mun M Bayram Z Mutlu 11 nolu atlar ekûridir) 3 V ş. Ingilızler 68.000.000 TL 56 56 53 54 53 5 53 5 51 5 52 5 52 5 52 5 51 5 49 5 46 46 46 16 M BGladyator46 6.KOŞL:(KBsa\ade) Erdal YTunç SYılmaz Akbulut Aykut Habs C Dursun Karataş H Gungör Akın K Mebke SKaya S Ozolke R Manav M Yüksel Y Gunduz \ Gr. Araplar Saat: 16JO 200.000.000 TL •+ 1 Dınçerbe> 2 Seltur * 3 Tımurhan 4 Benanr 5 Demeter ••• 6 Hacıbev ••* 7 Sağanak 7.KOŞL:(Hand.l5) Saat: 17.00 1 Buse 2 Say>ad * * 3 Heybetb3 4 Gokhanbey 5 Bırcan 1 ••• 6 Kırselçuk • 7 Heybetb4 •• 8 Burucek 9 Onurhan 10 Doğanguneş 11 Sulocan 12 Kemerhan • 13 Gulpen 1 14 Leyla456 15 Kaynarhan 16 Canoy 60 60 60 58 5 58 5 58 58 YTunç Mumın SKa\a E Yaİcın C Dursun SAkdı Karataş A Gr. Araplar 68.000.000 TL 59 61 605 60 60 60 60 58 55 5 51 515 50 50 49 5 465 46 (3>e7nolui 8.KOŞL:(Hand.20) Saat 17 JO 1 GoldBullet 2 ühaneraslan 3 Nyssa • • 4 VıdarHan 5 BıgBoy 6 Ruby ••• 7 G Busters 8 Hurazer 9 Sharleen 10 Perva 11 Komando 1 • 12 Fırstlady 1 * • • 13 Cherlene K Dursun Dede M Bayram A Atçı R Yıldız SAkdı Halıs K Mehke GOker BGokçe R Manav Altunbaş Z Mutlu SKaya H Güngor M Yüksel ıttar ekûridir) 3Yk.İngüizler 80.000.000 TL 63 61 61 61 56 56 56 545 515 50 49 47 45 A Atçı Dede SAkdı Tınay Karataş Kazım Mumın YTunç E Yalçın özölke H Güngör M Yüksel R.Manav ^ ^ 1 8 4 6 10 7 2 11 1 3 9 12 5 (ÇİM) 200 M. (619) (136) (127) (532) (202) (314) (170) (315) (561) (415) (656) (052) (ÇtM) 1100 M. 11 2 10 9 7 13 6 4 1 5 12 8 3 (-) (-) (...) (--) (...) ) (-) (-) (...) (--) (--) (...) (-) ! (ÇtM) 1600 M. 15 4 10 2 7 3 8 9 1 12 11 14 13 6 16 5 (066) (492) (127) (058) (214) (876) (630) (273) (478) (461) (825) (650) (464) (764) (490) (909) (ÇTM) 1700 M. 6 7 4 1 3 5 2 (113) (313) (202) (242) (035) (009) (544) (KUM) 1200 M. 4 2 13 14 7 12 5 10 16 8 3 6 1 11 15 9 (300) (099) (161) (490) (850) (222) (070) (447) (630) (672) (900) (540) (105) (400) (669) (909) (KUM) 1400 M. 2 5 10 12 1 3 4 7 11 8 9 6 Jh (966) (600) (570) (990) (764) (878) (261) (208) (521) (077) (470) (836) 1 Ü G Ü N D E M MUSTAFABALBAY • Baştarafi 1. Sayfada stratejık onem taşıyan fabrıkalar korun- malıymış Meclts ın yetkısı hukumete devredıl- mışse ne olmuş? Mılletvekıllerı de ıcraatı Resmı Gazete den oğrenıversınier1 özelleştırmede ulke çıkarları falan fı- lan da neymış'? Bu ulkede kendısını gu- venlı hıssetmeyen ABD ye gıtsın karde- şım Allah Allah Başbakan ın ıcraatına çomak sokmaya kımın hakkı var? Zaten Turkıye de kurumlar ışlevlerını yanlış anlıyorlar Olmadık şeylere karışı- yorlar Anayasa Mahkemesı nın gorevı, ya- salann anayasaya ne kadar uygun oldu- ğunu anlatmak olmalıdır Başka bır seye karışmamalıdır Meclıs ın gorevı başbakanı alkışla- makla sınırlandırılmalıdır1 Muhalefet partılerı de ulkenın bırlık ve beraberlığını tamamlayıcı bır unsur ola- rak, "Hukumet doğru yapıyor, bız de ol- saydık boyle yapardık turunden demeç- ler vermelıdır1 Bakın o zaman Turkıye ne guzel yone- tılıyor Ama şımdı oyle mı7 Ikıde bır Başba- kan ın onune engel çıkarıyorlar Demokrası nedır? Başbakan ın ulkeyı ıstedığı gıbı yonet- Delmeden Düşün me ozgurluğudur Ama gelın de bunu anlatın kalın kafalı- lara< Neymışefendım?Şeyy hanıneydı"? H ıle başlıyor Huruç havuç halıç, humus yok yok Başka bır şeydı Hokus hokka, hosaf hurma, hurra, hu- sus hunı Yok yaa Hanı neydı, çok da lazım değıl hanı Huda, hudut hutbe huzur hucum hul- le, huner Değıl hay Allah neydı, ney- dı? Host hurma hurafe Hah, hurafeden aklıma geldı Hukuk Işte hukukmuş Efendım, Turkıye bır hukuk devletıymış kuvvetler aynmı var- mış yasama, yargı ve yurutme gucunun devredılmemesı gerekıyormuş Mıllet- vekıllerı bu ışlerden anlamıyorsa ve yet- kılerını Başbakan'a devredıp Efendım buyrunuz, tepe tepe kullanınız dıyorsa, Anayasa Mahkemesı ne ne oluyor'? Turkıye nın hukuk devletı olduğu ana- yasada yazıyor ya yeter Bu hukuk her eve lazım bır şey mı kı ıkıde bır Başba- kan ın karşısına çıkarıyorsunuz'? Yap- mayın efendım ayıp oluyor Basbakanı- mız Amerıkada vıllaları unıversıtede kursulerı, Istanbul da yalıları Antalya da kıyıları bırakıp gelsın başbakanlığa kat- lansın sonra da onunu kesın Olmaz ille de bır şey kesmek ıstıyorsanız sesı- nızı kesın' Boyle ıkıde bır Başbakan ın onune taş koymaym Deler geçer haaa1 Huyudur Ne yapsın, o da delmek zorun- da, can çıkmadan huy çıkar mı' Çıller ın delmek, Anayasa Mahke- mesı nın de bozmaK gıbı bır huyu var Bızım Meclıs yasa yapar doner doner yıne yapar7 Hanı anımsarsınız ANAP ık- tıdarı donemınde SHP'nın hukukçusu Seyfl Oktay ANAP ın her kanun hukmun- de kararnamesını ınceler, anayasaya aykırı olduğunu dusunduklerı ıçın dava açardı ve çoğunu kazanırdı Şımdı roller değtştı O donemde hukuka aykırı yasa- ları ANAP yapar SHP bozdururdu şımdı aynı şeyı DYP-SHP hukumetı yapıyor Mûmtaz Soysal ve ANAP ıptal ettırıyor Son sozumuz SHP ye Bu roller rol değıl, yaptığınız sol değıl1 Teoman Ağabey Teoman Erel ı dun toprağa verdık Kendısıyle 80 lı yılların başında Mıllıyet- te bırlıkte çalışmıstım Ben Izmır buro- sundaydım Teoman Ağabey yaz tatıllerınde Gu- muldur'e gelırdı Yazısına tatılde de ara vermemek ıçın bırkaç gunluk yazar ken- dı arabasıyla Izmır e getırırdı Bu kez de oyle yapmış Bes gunluk yazı bırakıp tatı- le çıkmış Yanılmıyorsam 1982yazıydı Teoman Ağabey yıne bırkaç yazı bırakıp gıtmıstı Gunu gelenı teleks operatorumuz geçı- yordu Teoman Ağabey yazısında bır fık- ra anlatmış Sarhoşun yolunu her meyhane donu- su bır kaplumbağa kesermıs ve başlar- mış bağırmaya - Sarnoş, sarhos Bır kez uç kez beş kez sarhoşbırge- ce dayanamamıs Kaplumbağayıtersçe- vırmıs Ertesı gece meyhaneden eve gı- derken bakmıs kaplumbağa haia ters ama bağırıyor -Şohras şohras Teleks operatorumuz fıkrayı yazarken bakmıs sarnos kelımesı ters kendı ken- dıne gulup Teoman abı tatılde dalgın galıba Kelımeyı ters yazmış deyıp du- zeltmış Ertesı gun yazısını okuyan Teoman Ağabey.olmayan saçlarını yoluyordu Hükümet işçi ile memuru karşı karşıya getirdi NURSUNEREL ANKARA -Devlet Bakaru A>- kon Doğan. memur maaşianna zam ıçın hukumeün 15 temmuz- dan oncc karar alması gereküğını soylerken SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Ka- rayalçın. memur maaş artı- şlanrun evlul ayına ertelenmesı yönunde bır çabşma olmadığmı, artışın temmuz veya ağustos ayı- nda gerçekleşebıleceğını bebrttı Bu arada hukumet, yıbn ıkına yansında maaş ve ucretlere yapı- lacak zam konusunda, ışçı ve me- muru karşı karşıv a geürdı Kamu ışçılennın, geçen yıl bağıtladıklan toplu ış sozleşmesı uyannca. >ıbn ıkıncı yansında almalan ongorü- len yuzde 65 4'lûk artıştan vazge- çerek yuzde 25'ın altında zamma razı olmalan ıstenırken "Bu du- nımda sağtanacak 25 trilyon li- ralık tasamıfla memura ikinci \an >ıWa maaş zammı mumkun olabilir. aksi takdirde maaşlara 15 temmuzda sıfır zam uvgulanır" denılıyor Dev let Bakanı Aykon Doğan, dun sanayıcı ve ışadamlan kabu- lunde. "Memura, temmuz ayı içerisinde zam yapılma\acağına iüşkın sovlentiler olduğu"nun anı- msatılması uzenne. "Bu huküme- tin >etkisindcdir. 15 temmuzdan önce hukumetin bu konuda bir ka- rar alması lazun Bunun ıçın me- mur arkadaşlanmız 6 gun bekle- jecekler" dedı Işçı kesımının zam ındınmıne >anaşmaması ve protesto ey- lemlenne başvıırması durumun- da. Başbakan Tansu Çüler'ın so- runu halka goturme>ı planladığı kaydedıbvor Başbakanlık kav- naklan, "İşçi, ille de yüzde 65.4 zam diye tutturunca, memur ma- aşlannı dondurduk tarzında bir açıklama yapüırsa, kamuoyu siz- ce kime hak verir" goruşunu dıle geürdıkr Karayalçm'a rapor SHP Genel Başkaru ve Başba- kan Yardımcısı Murat Karayal- çm'a danışmanlan tarafından su- nulan son raporda, yaşanan enf- lasyon karşısmda memunın çok guç duruma düştuğu bebrtılerek "25 trilyon liralık bir ödenek a>Tilarak ikinci yanda memur maaşianna yüzde 121ik zam v apı- bnalıdır" goruşune >er venldı Karavalçırfa sunulan raporda "Taban avlığının asgari ücretle ilgilendirilmesi. maaş katsay ısı ve- rine taban a> lığı katsa> ısının yuk- sek tutulması. bo\ lelılde alt dere- celerdeki memura daha yüksek artış sağianması" onenldı Işçının yuzde 65 4 yenne, yuz- de 25 zamma razı olması, bura- dan sağlanacak ödenek tasarrufu ıle memura vuzde 12 oranında zam yapılabılmesı durumunda, maaş katsayısı 1310'a. taban a>bğı katsayısı 3000'e. >an ode- me katsav ısı ıse 390'a yukselecek İşcının bu uygulamaya nza göstermemesı durumunda ıse katsayılar aynen bırakılarak ma- aşlara hıç zam yapılmayacak Başbakanbk ka>naklan, konunun Bakanlar Kurulu gun- demıne alınarak goruşulebıbrıesı ıçın oncelıkle Turk-Iş Başkanlar Kurulu'nun karannın beklenece- ğını bıldırerek "Karar olumsuz çı- karsa, bizim de kamuovıma donıik mesajlanmız olabilir" dedıler Kaynaklar, hukumetin tutumu- nu protesto ıçın ışçılenn yuruvuş- ler düzenlemesı karşısında, Baş- bakan Çıller'ın halka gıderek me- selevı detayian ıle anlatmasının da bır yontem olabıleceğını ka>- detüler Hazme yetkılılen de işcının vıızde 25"ın altında zamma razı olması durumunda KİT açığı olarak bu yıl ıçın ongorulen 65 tnlyon hranın 40 tnlyon lıraya çe- kılebıleceğını bıldırdıler Ödeneklerin durumu Kamu çabşanlan ve emekbler ıçın 1994 yılı butçesınde 265 tnl- von lırabİc ödenek ongorulmuş durumda Ancak >ıl ıçınde gu- venbk ve sağbk harcamalan ıle kur farklanndakı artışlar do- layısıyla, odenekler bugünku ma- aşlann odenebılmesını bıle nske sokacak duzeye geldı Uluslara- rası Para Fonu'na sunulan nıvet mektubunda ıse hukumet 1994 butçesınde sadece 109 tnlvon lı- ralık bır açığa ızın venleceğı taah- hudunde bulundu Bu açığı daha ılen rakamlara tırmandıracak uygulamalann, nı>et mektubunu geçersız kılacağına ve Turkıye'- nın fondan kullanacağı 713 mıl- yon dolarbk "çekme hakkı"na engel olacağına dıkkat çekıbyor AGIK, DEP içİn Baştarafi 1. Sayfada kaülan heyet, her ıkı tavsıye ka- rannı da reddettı Turkıye'run reddetmesı. AGİK kararlannın uygulana- büırbğını mumkun kıİmıyor Ancak, toplanülara kaülan Turk heyetı, bu yonde alınan tavsıye kararlannın Turkıye açısından rahatsız edıa olduğu- nu dıle getırdı Avrupa'da çeşıtb uluslararası platformlarda DEP'ın Anayasa Mahkemesı karanyla kapaülması konusun- da Tûrkıye'ye karşı başlatılan kampanya devam ederken ABD'den bır ınsan haklan he- yetının de onumuzdekı hafta başmda Tûrkıye'ye geleceğı bıl- dınldı ABD'nın ınsan hakla- nndan sorumlu Dışışlen Bakan Yardımcısı John Shattuck. hu- kumet yetkılılenyle Ankara'da goruşmelerde bulunacak AGIK Parlamenterler Asamblesı'nın Avusturya'nın başkentı Vıyana'da vapılan top- lantılanna kaülan TBMM he- yetınden DYP İstanbul Mıllet- vekıb Coşkun Kırca, Cıımhu- nyet'e yapüğj açıklamada, asarnblenın. dun Tûrkıye'ye. AGİK Bakanlar Konseyı'nden bır heyet ıle bır de parlamento heyetı gondenlmesı konusunda ıkı tavsıye karannı kabul etuğını soyledı Turk heyeü olarak her ıkı ka- ran da reddettıklennı bebrten Kırca, bu durumda Parlamen- terler Asamblesı'nın Tûrkıye'ye bır heyet gondermesının mum- kun olmadığını soyledı Bakan- lar Konseyı'nın Tûrkıye'ye bır heyet gondermesı ıçın "oybirugi eksi 1" ılkea jgeçerli Buna gore Tûrkıye AGIK Parlamenterler Asamblesı'nın Bakanlar Kon- seyı'ne vapüğı tavsıye karannı :k başına veto edemıyor ve en az bır ulkenın de desteğı gerekı- yor Parlamenterler Asamblesı'- nde, başta Fransa. Kanada ve Turkı cumhunvetler olmak uze- re Turkıye'nın yanında >er alan ulkeler bulunması nedenıyle tavsıye karannın Bakanlar Konseyı'nden de geçmesı mum- kun gorulmuyor Oylamada 100 ulke çekımser kabrken tavsıye karannın abn- masında ABD, Avusturya, Al- manya ve aralannda İsveç ıle Norveç'ın de bulunduğu Kuzey ulkelen başı çektıler Ingjltere. tavsıye kararlannın dışmda kal- makla bırbkte Turkı>e'ye açık bır destek de vermedı 'Asıl amaç özerklik' Kararlar lehıne oy kullanan ulkeler arasında. Turkıye'nın geleneksel karşıtlan Ermemstan ve Yunanıstan da yer abyor Rus delegasvonunun yansı da Turkı>e'>e gozlemcı heyet gon- derümesmı kabul etü Turkıye'ye D E P konusunda heyet gondenlmesını de ongo- ren ve uzennde tartışılan rapo- run "Self-Determination-Kendi Kendini \onetme" başlığı altm- da olması, tavsıye karannın ab- nmasma destek verenlenn te- meldekı amaçlannın, Kurtlere özerkbk ya da federasyon venl- mesı olduğu şekbnde yorum- landı Kırca. tavsıye kararlan- nda başı çekenlenn Turkıye konusundakı bılgısızlıklennden yakındı ve tum Turk heyeüne oturumlar sırasında yalnızca 5 dakıkabk konuşma hakkı ta- nındığını soyledı Kırca, asamblenın Turkıye'- nın toprak butunluğünu teyıt ederken PKK'yı bır terör orgü- tu olarak tanıdığmın da alünı çızdı Atina ile savaşa girtne kararındanhaberimyoktıı • Baştarafi 1. Sayfada sadece gozdağı vermek tstediği- mizi sanıyordum" dedı Şu anda Dışışlen BakanbğY- ndân emeklı olan Büyukelçı Akı- man, Hurnyet gazetesınde za- manın Başbakanı Turgut özal'ın bılgısı dışmda, Ankara'dakı bır "Şahinler" grubunun Yunanıs- tan'la savaş çıkarmak karannda olduğunu anlatan yazı uzenne olajın Atına'dakı perde arkasını 27 Mart gunu olanlardan baş- layarak Cumhunyet'e anlattı Akıman'a göre olay şoyle gelışü Turkıye'nın Atına Buyukelçıb- ğı bır süre once Kanada'nın ağırlıkb ortakbğmdakı Kuzev Ege Petrollen Konsorsı>umu'- nun Kuzey Ege'nın ıhtılaflı su- lannda petrol arama konusunda Yunan hukumetınden ızın aldığını oğrendı Bunun uzenne Büyukelçı Akıman hemen An- kara'yı aravarak durumu ılettı Başbakan Turgut Ozal ABD de by-pass ameb>au geçırmıştı Kendışıne devlet bakanı ve o do- nem Ozal'ın hukumettekı baş muhalıfi Hasan Celal Gflzel veka- let edıyordu Dışışlen Bakanı Va- hit HaJefoğlu da Ankara dışındaydı Bu arada Yunanıstan Ege De- nızı'nın açık sulannda petrol son- dajı yapmak ıçın gemılennı böl- geve doğru yola çıkardı Bundan sonrakı gebşmeyı Akıman şöyle anlatıyor "Ben Ankara') la sürekli isti- şare halindeyim. Hemen, Yunan Dışişleri Müsteşan Kapsisie go- rüşmeye gittim. Kendisine İ976 Bern Anlaşması'run getırdığı, Ege'nın ıhtılaflı sulannda bıbmsel çalışma dışmda hıçbır faabyet gostenlemeveceğıne daır kuralı bız ozenle koruyoruz Bunu yap- mayın Aksı halde sonuçlan sızın açınızdan çok cıddı sorumluluk- lar doğurur" dedim. Bana, Yok bız Ege Denızı'nde ıstedığımız verde ıstedığımızı yapanz vamtinı verdi. Ben bunu >apama>acaklannı yineledun. Kapsis ise Ben ıstcdığı- mı yapanm diye diretti. "O za- man hareketınızın tum sorumhı- luğunu v'uklemrsınız" diyerek bü- yükelçiliğe döndum." 27 Mart gunu başlayan bu ge- lışme uzenne Akıman buyukelçı- bğe doner donmez Ankara >ı arayarak Yunan gemılennın ıhtı- laflı sulara doğru yola çıktıklan habenm verdı Akıman burada da şunlan anlatıyor "Ama ben o sırada Ankara'nın bir sa>asa girme karannda oldu- ğunu kesinlikle bilmivorum. Be- nim bikiiğim, Ankara'nın her za- manki gibi Yunanistan'ı savaşla degil, diplomatik yolla masa\a oturtmak istediğivdi. O zaman Başbakan olan Turgut Özal'ın da bdyle duşunduğunu biliyordum." Ankara. hemen muhnpler eşb- ğınde Sısmık-1 sondaj gemısını Ege'ye gonderdı Bundan sonrakı gelışmeler, Akıman ın ağzından şovle "Sismik-l'i muhnpler eşliğinde Ege'ye çıkarmamız uzerine Kapsis beni yeniden makanıına çağırdı. O goruşmede bizim ne y apmak ıste- diğimız konusunda yenı bir sondaj y apma amacında olduğunu hisset- tim. Ona asü olduğunu sandığımız siyasetinıiz yerine sa>aşı basjatma kararlılığında olduğumuz mesajını \erdinı. Bundan amacun hareketi- mizin V unanistan açısından caydıncı obnasını sağlamaktı. "Bern Anlaşmasf na aykın olarak açık denızlerde petrol arama faa- byetını sûrdurmekte kararb mısınız' diye sordum. Koltuğunda arkaya doğru >as- landı. Iki elini ensesinde kavuştu- rarak yanrt verdi: 'Tabıı Bız ıste- dığımızı yapanz' Bu görfişmede Yunan tarafından, şimdi BM'de daimi temsilci olan Büyükelçi Ze- pos ile bizden şündiki Bağdat Bii- yükelçimiz, o zamanki Atina Bu- yfikelçiliği Müsteşan Sayın Çalı- şlar vardı. İkisi de bu göruşmeye tanıkür. \kşam 19.30 olmuştu. Akıman ve Çalışlar büyükeiçiuğe döndıi. Biraz sonra Zepos, Akıman'ı tele- fonla arayarak Kapsis'in 'Bız ıste- dığımızı yapanz' sözlerinin an- lamını iyi anlayıp anlamadığını sortiu. Akıman, 'Bu sozlerdcn başka anlam çıkarmaya zaten ım- kan yok' yanıtmı verdi. Zepos ise üstellyordu: "Bıbyorsunuz Ege'- nın yeraltı kav-naklan konusunda Yunanıstan'ın buyuk zengınbğe sahıp olduğu kanısı v ardır Bu ne- denle Ege'de ıstedığımız gıbı ha- reket hakkına sahıp olduğumuzu her zaman söylenz', yani bir çeşit, 'Bunu sakın yanlış anlamayın İlen gıtme>in' mesajı teriyordu. Bu arada Sismik-1 de Turk muh- riplen eşliğinde hızla Ege'nın ihti- laİFlı sularma doğru yol alıyordu." Akıman, Zepos'un ne demek ıstedığını çok ıyı anlamış, ama an- lamamazbktan gelmıştı Akı- man'dan bundan sonrasını dınle- yebm "Aradan iki dakika gecti gec- medi, şimdi adını açıklayamaya- cağım, Papandreu'va yakınlığıyla tanınan bağımsız bır mıllerukilı buyukelçıliğe gelerek derhal beni gormek istedi. Bana, °Sa>ın Akı- man, ben şımdı Papandreu nun yanından gebyorum Olaylardan hıç haben olmadığını soyluvor' dedi. Kendisine Kapsis'in sozlerini aktannca da 'Boyle bır şey l^sın- lıkle yok Bu bır yanlış anlama Bunu duzelımek ıstıyorum Şım- dı hemen Papandreu'ya gıdece- ğım dedi. Boylece bir geri adım daha attılar. Gece Kapsis beni yeniden ça- ğırdı. Önceki sozlerini yıneledi. Ama beni kapıya geçirirken ko- lumu tuttu: '2!aten gemılenrmzde sondaj aletlen bulunmuyor' O anda anladım kı kriz bitnuş- tir. Hemen telefonla Dışişleri Ba- kanhğı Müsteşan Nuzhet Kande- mir'i aradım. Ona, 'Burada onemlı bır ha\a değışıklığı var dedim. Kandenür beni o sırada şaşırtan bir cevap verdi: Hıç anla- mam Bızım gemıler yollanna devam edıvor Bu ışı sonuna ka- dar gotureceğız ' Demek o sırada \nkara'da başka şeyler oluyordu. Şimdi an- lıyonım kı Ankara'da benun sandığundan başka bir hareket varmış, Yani belki de Kandemır, Ankara'daki Şahinler gıbi duşu- nüyordu. Ama Kandemır, ba- kanlığı atlatıp surekli kendi ba- şına iş goren bir adam olduğu için bunun olabılırbğıni duşunuyorum. Her neyse, ertesı gun knz bitti. Papandreu'yla goruştuk. O goruşmenın ardından bilgi vermek için Ankara'ya gittim. Çankaya'dakı Başbakanlık Ko- nutu'nun gınşınde Özal. Dışişleri Bakanı \ ahıt Halefoğlu, Kande- nür ve ben ohırduk. Olup bıtenlen anlartım. özal, bırden lafa girdı: Yahu o gun kımı aradımsa bu- lamadım Vdhıt Bey'le de temas kuramadım Çokacayıpbırgun- du Ama neyse kı sonradan me- seleyı hallettık' Ğerçekten o sıralar Vunanis- tan'a savaş açılması duşunulmuş* se bu, özal'ın bilgisi dışında yapümıştir. Zaten boyle bir dav- ranış Özal'ın uslubuna uymaz." Gebze'de w adil düzen' dayağı • Baştarafi 1. Sayfada ancak işten atılmadığı halde dire- nişe kanlanlar hakkında Belediye Meclisımız toplanıp karar vere- cek" şekbndekı açıklamalannı surdururken, ışçıler ve eşlen ey- lemlennı surduruyor Dırenışçı ışçılenn "Pembegullu'nün işten atma tehdidinden etkileniyorlar" dedıklen bır grup ışçı ıle dığer RP'lı beledıvelerden getınlen ışçı- ler, sabah saat 08 00'de polıs eşli- ğinde garajdan otobus çıkartmak ısteyınce kapıda bekleyen kadı- nlann mudahalesıyle karşılaştı- lar Pobs. mudahaleyı kadınlara saldırarak engellemeye çabşınca çıkan taşb sopab olayda çok sayı- da gostencı ve pohs yaralandı Pobs gazetecılenn fılm ve vıdeo kasetlenne de el koydu Çoğunlu- ğu başından darbeyle yaralanan ve Gebze Devlet Hastanesı'nde tedavı goren ^ eylemcıden Meh- met Turgut, Zekj[Ayhan, Se\da Gulkaya, Mevlüt Özdemir, Rasim Koçak ve Ali Demirel hastaneye yatınlarak tedavı alüna abndı Dığerlenrun ıse ayakta tedavı edıldığı bıldınldı Olayın ardından belediye bı- nası onundekı guvenbk onlemlen de artünldı Hukumet Caddesı kordon altına abnarak araç trafı- ğıne kapatıldı Dırenışı destekle- mek ıçın gelenler ppbsın müdaha- lesıvle dağıtıldı İşçıler ve pobs arasındakı genlım artınca Kocae- b ndengondenlenjandarma kuv- vetlen. polısın beledıve bması onundekı nobet gorevım de\- raldı Olay Mrasında ışçüenn arasında yer alan Genel-Iş Sen- dıkası Gebze Şube Başkdnı Şe\- ket Atalav "Biz sorunun çozumu için gonışme beklerken. polisin saldırtsıvla karşılaştık. Ahmet Pembegullu direnışı kırmak için, işten atma tehdidı. direniş nedeniy- le evine ekmek goturemeyen ışçiye avans karşılığı para onerme gibi her türlü yontemi kullanıyor" dedı Ote yandan DISK G'enel Başkanı Kemal Nebioğlu Tum Bel-Sen Genel Başkanı Yicdan Baykara ve dığer sendıka yonetı- cılennın Gebze'ye gıderek soru- nun çozumu ıçın goruşmelerde bulunacaklan bıldınldı Gebze Beledıyesı Idan Işler Mudur Yardımcısı Selahattin Karabük oncekı gun evmın onun- de kımlığı bebrlenemeyen kışıler- ce av tufeğıyle yaralandı Aynı gun sabaha karşı meydana ge'len olayda ıse Belediye Garaj Mudur Yardımcısı Selami Bayer'ın oto- mobıb kundaklanmak ıstendı Gebze Emnıyet Mudurluğu yetkılılen her ıkı olayla ılgıb so- ruşturmanın surdurulduğunu ve Gebze Beledıyesı ndekı eylemle ılgısı olup olmadığmın araş- tınldığını bebntıler isverenler endişeli: Demokratikleşme paketi priııı veriyor ANKARA (ANKA) - TİSK Muteşebbısler Konseyı dun İs- tanbul Divan Otel'de toplandı TISK Yoneum Kurulu, konseye sunduğu raporda demokratikleş- me paketmm bolucûluğe pnm verdığını one surdu Raporda, Turkıye'de kolay para kazanma devnnm bıtmedığıne dıkkat çekı- lerek "kaynaklan üretimden çe- kip faizle y aşamın çekiciliğı hiçbir zaman bu kadar kuvtetli olmamış- t r " denıldı Sakıp Sabancı, Vehbi Koç, Bü- lent Eczacıbaşı, Halit Narin, Ömer Dinçkök. tbrahim Bodur, HaBs Komİli gıbı ûnlu ış adamla- nmn çağnb olduğu Müteşebbıs- ler Konseyı toplantısının gunde- mı, toplantıyı duzenleyen Turkı- ye tşveren Sendıkalan Konfede- rasyonu (TİSK) tarafından "ekonomik kriz ve caltşnıa haya- ü" olarak bebrlendı Raporda en uzun yen demok- ratikleşme paketımn eleşünsı al- dı Demokrankleşme paketının gerçekleşmesı habnde ekonomı ıle sosyal mevzuat arasındakı dengenın ıyıce bozulacağına dık- kat çekılerek "Çalışma hayatı- mızda 1980 oncesine davetiye çıkanlacaktır" deruldı Raporda, şu sozlerle ışaret edıldı "- Devlet aleyhine suç işleyenler ve bölüculıik yapanlar sendika ku- rabilecekler ve sendikal duzeni amaçlanna alet edebıleceklerdir. - Sendikalar bolucu orgutlere parasal yardım yapabilecekler ve onlarla yakın dirsek teması ıçinde hareket edebileceklerdir. - Sendikalar gelirlerini amaçla- n dışında sarf edebilecekler. Hatta silah sabn almak için harcay abile- ceklerdir. - Sudan bahanelerle grev yapı- labilecek, genel greve gidebilecek- terdir. - Işyerleri uygulanan grevler sı- rasında yeniden kunılmasına im- kan tanınan grev çadırlan ile panayır alanı haline getirilebile- cektir." Cindoruk: Lavrion kapanlsın AVKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - TBMM Başkanı Hüsa- mettin Cindoruk. Turk dıplomat ömer Haluk Sipahioğlu nun ol- durulmesı nedenıy le, teror konu- sunda Yunanıstan Meclıs Baş- kanı Apastolos Kaklamanis'ı uyardı PKK'nın lojıstık merkezı habne gelen Yunanıstan'dakı Lavnon kampının kapatılmasını ısteyen Cindoruk, "Terore göz yumanlar er ya da geç terore ma- ruz kalacaktır" dedı Cindoruk Sıpahıoğlu'nun sı- lahlı saldın sonucu oldurulmesı ıle ılgıb olarak Yunanıstan Mec- lıs Başkanı Kaklamanıs'e gon- derdığı mektupta, Yunarustan'ın teror konusundakı tutumunu diplomatik bır uslupla protesto ettı Cindoruk, teroru ortadan kaldırmanın ancak uluslararası mucadeleyle mumkun olabılece- ğını bebrterek şoyle dedı "1984'ten bu yana ayrılıkçı te- ror ile mücadele etmekteyiz. Tak- dir edersıniz ki, ulke ıçınde y apılan mücadele ne kadar titizlikle yunı- tulurse yunıtuLsun, uluslararası iş- bırliği ile takvive edilmedikçe bu mucadelenin kesın bır başanya ulaşması guçleşmektedir. Bu iti- barla, tarafımızdan vunıtulen bu mucadeleve \ unanıstan'ın destek ve katkısını vennesını, hem AGtK çerçevesindeki sorumluluklan, hem de kendi menfaatlen açısı- ndan kaçınılmaz goruyorum. Bu bağlamda. ınanılması imkansız te- ror lojistık merkezı halinı alan Lavrion multeci kampının, PKK sempatizanı ve diğer para* an der- neklerin kapatılmasının buyuk önem arzeftiğinı duşunuyonım." Cindoruk Sıpahıoğlu nun ka- tıllennın yakalanması \e \ u- nanıstan dakı Turkıye dleyhtan propaganda konusunda ıse Kak- lamanıse goruşlennı şoyle ılettı "Kanaatim odur ki, Turkıye aleyhine yaratılan nefret duygu- ları Vunan halkının uzun vadeli menfaatlen ıle bağdaşmamak- tadır. İki komşu ulke olan Turkıye ile \ unanistan, aralanndaki so- runları ancak diyalog, ışbırliğı ve goruşmeler yoluyla aşabibrler. Bunun aksinı savunmak ancak karşdıklı acı ve uzuntulere vol açar. Bu husus. Arina Buvukelçi- miz Musteşarı ömer Haluk Sıpa- hıoğlu'na duzenlenen alçakça saldın netıcesınde ne vazık kı bir kez daha doğnılanmıştır. Bu arada \ unan basınında çı- kan ve mısyon mensuplanmızı adeta hedef gosteren çeşıtb ya- yınlara değinmeden geçemeye- ceğim. Bundan bır sure once, Y u- nanıstan'dakı temsılciliklenmızde gorevü tum personelimızın ısım ve adreslennın. bu kışılenn V unanıs- tan'ın menfaatlen aley hınde faali- yet gosteren ajanlar olduğu ıddıası ile bir gazetede yayımlanmasımn, hukuken suç teşkil etmek bır y ana. gorevlılenmizin hayatlarını da tehlikeye attığı kuşkusu maalesef haklı çıkmıştır. \ unan Parlamento Başkanı olarak, Vunan guvenlık makam- lannın Sipahioğlu'nun katillenni en kısa zamanda yakalayarak adalete teslim etmelen, canilerin hak ertikleri cezava çarptırıima- ları ve ulkemize ve gorevlılerimize yonelik terorist saldırılara imkan vermeyecek etkili onlemlen alma- ları yolunda manevi ağırlığımzı kullanacağınızı ve parlamento- larımız arasındaki ilişkilerin her alanda yoğunlaşacağuıı umıt ve te- menni ediyorum." Teoman Erel toprağa verildi \\KARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Afyon'un Bavat ılçesı yakınlannda geçırdığı trafık ka- zası sonucu yaşamını yıtıren ga- zetecı Teoman Erel. dun Cebecı Asn Mezarlığı nda toprağa venl- dı Erel ıçın ılk toren çalıştığı Meydan gazetesının onunde dü- zenîendı Torene çok sayida ga- zetecının yani sıra bazı bakanlar ve mılletvekıllen de katıldı Saat 11 30 da yapılan toren sirasında Erel'ın eşı \ese Erel baygınlık ge- çırdı Erel'ın naaşı. Kocatepe Ca- mıı nde yapılan dını torenın ardı- ndan, çalışma arkadaşlan ve basın mensuplanrun refakatınde Cebecı Asn MezarlığYnda topra- ğa venldı IMF yardımının ilkdilimi pazartesi geliyor FXATKOZLUKLU WASHENGTON- Uluslarara- sı Para Fonu (IMF) ıcra dırektor- len toplantısında. Tûrkıye'ye *stand-bj' düzenlemesı çerçeve- sınde 713 mılyon dolar kredı ve- nbnesı kararlaşünldı Icra dırektörlennın dunku top- lantısında, I M F Başkan Yardım- cısı Richard Erb. Turkıye'nın ekonomik ısükrar paketının olumlu bulunduğunu, pakeün açıklanmasından bu yana Tur- hye'nm ekonomik gostergelen- nın ıyıye gıttığını soyledı Turkıye'nın pazartesi gunun- den ıübaren 713 mılyon dolann ılk dılımı olan 225 mılyon dolan kuUanabüeceğı de açıklandı IMF yetkıblen, 'stand-by' düzen- lemesı çerçevesınde gen kalan paranın toplam 5 ayn taksıt ve 14 ayhk sure ıçensınde venleceğmı bıldırdıler
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle