16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 20TEMMUZ1992 PAZARTESİ 8 DUNYADA GEÇEN HAFTA Terör örgütünekiralıkkatil STELYO BERBERAKtS ATtNA - Yunanistan'da geçen haftanın en büyûk olayı kuşkusuz" 17 Kasım" lerör eylemeyol açan nedenleri. kurbanırun sabahm erken saatlerinde ve işlek olmayan verlerde saldırmaya özen gösteriyordu. E> lemden sonra ya\ ımladığı bildırilerde ise örgûtûnün Maliye Bakanı Yannis Paleokrasass'a karşı ulu orta roketle saldınsı ve bu eyleminde yoldan geçen masum bir gencin hayatını kaybetmesi oldu. Çinai faaliyetlerini 1975 yılından bu yana sürdüren bu acımasız örgüt bugüne kadar 17 siyasi cinayeti. 12 roketli saldınyı ve toplam 30 kisinin varalanmasına yol açan birçok bomba eylemini üstlenmış bulunuyor. Siyasi cina\ etlerin arasında geçen yıl bu örgüıün suikasuna kurban giden Basın Alaşesi Çeiin Görgünün cinayeti var. 18 yıldan bu yana sürdürülen yoğun araştırmalara karşın bu karanlık örgütûn hiç bir izine rastlanmadı. Örgüt. son eymenine kadar seçtiği kurbanlanna özelliklerini ve saldın yöntemlerini sırasıyla açıklayan örgüt, bu saldınlannda suçsuz kişilere zarar vermemeye nasıl dikkat ettiğinin üzennde dururdu. Örgütün başlangıçtaki amacı."Amerikan casusu. işkenceciler gibi halk düşmanlannı cezalandırmakü.." Ama örgüt 1989 yıhnda rota değjştirdi ve siyaset adamlannı kendisine kurban seçmeye başladı. îlk kurban eski Ulaştırma Bakanı Yorgios Petsos oldu. Petsos bombalı saldından bir mucize sonucu kurtulacaktı. Ancak ikind kurban kunulamadı. Bugünkü Başbakan Konsıantin Mitsotakis"in milletvekili damadı Pavlos Yl\ \\IST\\ Bakoyannis. apartman asansöründe kıstınlacak ve sırtmdan vurularak öldürülecekti. Aynı örgüt Türk sefaretinin zırhlı otosuna da bomba ile saldıracak ve içindekilerin agır yaralanmasına yol açacaktı. Bir sonraki eymeninde ise Çetin Görgü'yü otosunun icinde öldürecekti. Örgüt bu saldınlanndanbonra>ayımladığı bildirilerinde Türkiye'yi Kıbns konusunda protestoetmekistediğiniaçıkladı. 17 Kasım böylece "halk düşmanlannı" bir yana bırakarak ülkenin hem iç hem de dış siyasetine bu yöntemle kanşmaya başladı. Son olarak Maliye Bakanı'na karşı giriştiği roketli saldın ise kamuoyunda şok etkisi yarattı. Çünkü örgüt ilk kez Atina'nm en işlek alışveriş merkezinde ve en yoğun bir saatte roketle saldınyordu. Yoldan geçen suçsuzlar bu kez hesaba katılmıyordu. Roket, boş bir apartman dairesinde kurulan bir tripot üzerinden ve uzaktan kumandalı bircihazla bakan otosunun geçtiği ışlek sokağa fırlatıldı. Roket, hatalı hesaplama sonucu bakan otosunun tavanmı sıyırarak hemen yanı başına düştü ve infılak etti. İnfilak sonucu yöredeki üç oto yandı, yoldan geçen bir gençcan verdi ve 5 kişi yaralandı. Bakan ise arhlı otosunun ve yanlış isabet sayesinde tek bir sıynkla kurtuldu. örgütün bidirisine karşı yayın yasağı konduğu için içeriği öğrenilemedi. Ancak özel SKY radyosuna gönderilen bildirinin bir bölümünde olay yerinde masum bir gencin can vermesinden ötürü örgütün duyduğu üzüntüler dile getiriliyor. 17 Kasım örgütünün muamması yalnız Yunan güvenlik makamlannı değil, Atina"daki araşütmalara katılan Amerikan CIA ve FBI ajanlanm, "Kızıl Tugaylar"ın sırnru ortaya çıkaran İtalyan istihbarat örgütünü ve Baden-Baden terör örgütünü çökerten Alman polisini kara karadüşündürtüyor. 17 Kasım örgütü. dünyada belki de kitleye açık olmayan, ideolojik görünümlü ve hakkında hiç bir ipucu bulunamayan tek terör örgütü haline gelmiş bulunuyor. Bu makamlar, söz konusu örgütün çok dar bir çevresi olduğundan ve eylemlerinde kiralık katıller kullandığından kuşkulanıyor. Aynca bu örgütün. ardında hiç bir iz bırakmadan işlediğirinayetlerdekulandıği yöntemler ıtibam la bılgili ve eğitilmiş ajanlardan oluşabileceği olaSilığı üzerinde de duruluyor. 6 Yargıç iktidarı 9 kaygısı 1R\\SA MİSEL PERLMAN Saraya sızmanın cezasıyok EDÎPEMİLÖYMEN LONDRA-Kraliçeye meraklı bir genç adam daha bütün güvenlik önlemlerine rağmen duvardan atlayarak Buckhıngham Sarayı'na girdi. Kraliçe ile karşılaşmasına ramak kala yakalandı. Saray'a ne amaçla olursa olsun izinsiz girmenin, hatta böyle duvardan atlayıp gjrmenin dahi cezası yok. Saray'ın korunması hakkında özel bir yasa olmadığı için. Nitekim, l\(,ll II \U evvelki gün Saray duvannı aşarak içerde tur atan Darryl Marcus adlı işsizve biraz dengesiz genç, sorgulandıktan sonra serbest bıraîuldı. Çünkü, "etrafa bakrnak için" girdiğini söylemiş, üstelik bir ''suç" da işlememişti. Örneğin, polislerden birine saldırsa, aralannda ıüş kakış olsa, bu yeterli "suç" sayılacaktı. Benzer olaylar arasında en dehşetle haürlananı, on yıl önce bir Kuraklık, yangın ve mültecîler ISYl-C GÜRHAN UÇKAN Carlsson aynca hükümetin mülteci politikasını eleştirerek Friggebo dahil bu konuyla ilgili bazı bakanlan duygusuzlukla suçlayarak onlan, "Balmumundan bir kabineye layık" bulduğunu söyledi.STOCKHOLM - Geçen hafta îsveçkamuoyununençok üzerindedurduğu konulann başında, yıllardırgörülmemiş E U E M A N kuraküktageçmekteolanyazın —mm^__^••»• ikinci yansında patlak veren yangınlar geliyordu. Önce Gotland adasında, daha sonra da Skane/Smaland bölgelerinde peş peşe başlayan yangınlar büyük zarara yol açtı. Büyük çoğunluğu, doğaya atılan şişelenn güneş ışığı alunda büyüteç gibi işîevde bulunmasından ötürü çıkan yangınlan söndürmek, haflanın ilk yansıru aldı. 2.5 aydır ilk kez yağmur yağması sonucu tehlike şimdilik ortadan kalktı. Yangın söndürme konusu, politikada da gündemdeydi. Savunma Bakanı Anders Björck, İsveç'in, yeni Avrupa'da geleneksel tarafsızhğmı bırakarak Birleşmiş Milletler'ce onaylanacak banş operasyonlanna, çatışmaya hazır birlikJer göndermesi gerektiğini söyledi. Bakan, bununiçin gerekli olan anayasa değiştirme çahşmalanna bir an önce başlanılmasını da istedi. Savunma Bakanı' nın görüşüne, Dışişleri Bakanı Margaretha af Ugglas da kaüldı. İsveç'in en büyük sabah gazetesi Dagens Nyheter'de bir tartışma yazısı yayîmlanan bakan, "Soğuk savaş zamanının tarafsızüİkelerinin artık yeni bir düşünce edinmeleri gerektiğini" belirtti. Dışişleri Bakanı, İsveç ve Finlandiya gibi tarafsız ülkelerin, Avrupa Güvenlik örgütü ve Batı Avrupa Birliği gibi, Avrupa'nın bütünlüğünü ve güvenliğini korumayı üstlenen örgütlere, fıili olarak destek olması gerektiğini ve bu desteğe, 'banş koruyucu' askeri güç göndermeyi de göz önüne almalanruyazdı. Sayüan 30 bini geçen Kosova Araavutlannın dunımu, geçen hafta süresince de güncelüğini korudu. Çarşamba günü Devlet GÖçmen Dairesi, 30 Arnavut mültecinin sınır dışı edilmesine karar vererek bir süredir beklenen adımı attı. Ancak, mültecilerden İsveç'te üç aydan fazla kalmış olanlann iürazdabulunma ve bu süre zarfmda îsveç'te kalma haklan olduğu için sınır dışı etmeler. ilk adımda kitlesel nitelikte olmayacak. Bu arada, göçmen işleriyle sorumlu Devlet Bakanı Birgit Friggebo Cenevre'ye gjderek Birleşmiş Milletler Mülteci Müfeuişi Ogata'yla görüştü. Birgit Friggebo, Başbakan CarlBildt'in Helsinki'deki AGİK zirvesinde dile getirdiği mültecilerle ilgili uluslararası bir konferans yapılması konusunu Cenevre'de biraz daha açtı. Geçen haflanın sonuna doğru sosyal demokrat lider, eski başbakan ve ana muhalefet lideri Ingvar Carlsson, Gotland'ın Visby kenünde bir süredir sürdürdüğü sessizliği bozdu ve hükümeti, işsızliği bir yıl içinde iki kat artürarak büyük kitleleri mağdur duruma düsürmekle suçladı. başka dengesizin, bir gece vakti içeri girip, Kraliçe'nin yatak odasına kadar giderek ayak ucuna oturması ve onunla sohbet etmesiydi. Kamuoyunun şuuraltına kadar işleyen bu olaym kahramanı Michael Fagan mahkemeye sevkedilmis, ancak o da "suçsuz" bulunarak sahnmışü. Yeni olay, Avam Kamarası'nda gürültü kopardı. Milyonlar harcanarak güvenliği pekiştirilen Saray'a hala isteyen, istediği yerden giriyordu. Üsteİik, bunda bir suç da yoktu. Hükümetler, nedense Saray'ın güvenliği konusunda tuhaf bir boşvermişlik içindeler. Belki de devlet, güvenlik önlemlerini ortahğa saçmadığı, herkesin gözünün içine sokmadığı için. Ahnan önlemler, yetkili makamlan ilgilendiriyor sadece. Ortada '"kuru gösteriş" yok. Güvenlik önlemleri. "görülmemiş" değil, "görünmez" türden. Oradan oraya ellerinde telsizle koşuşan, öbek öbek toplanan. kargaşa yaratan yetkililer de yok. Güvenlik önlemleri, gözle görülsün diye değil çünkü. Saray'ı bekleyen çikolata askerlerin her biri özenle seçilmiş komando. Kraliçe'nin peri masah 'lando'sunun etrafında atlanyla ona eşlik eden rengarenk, allı pullu, tarihi giysili âdamlar da fıgüran değil, onlar da komando. Lando'nun hemen arka bölmesinde daima iki dedektifın çömelerek, her an dışanya fırlamaya hazır durduklan büiniyor. Kraliçe geçecek diye yollar saatlerce önceden kesüerek trafık felce uğraülrnıyor. Devlet töreni ile bir konuk devlet başkanı Saray'a "lando" ile götürülecekse bile. Görünmez güvenlik önlemleri, kraliyet ailesinin diğer üyeleri, başbakan ve hükümet için de aynı. Devletin gücü, aklığı güvenlik önleminin gjzliliği ile doğru oranülı çünkü. tNGİLTERE'DE YILIN DÜGÜNÜ - GaUer Prensi Charlcs'la eşi Diana; York Dükü Andrevv'la eşi Sarah arasında geçimsizlik sürerken, tngiliz kraliyet ailesi, bu- günlerde yeni bir düğünün he>ecanını yaşıyor. kraliçe'nin kuzeni ve Kent Dükü Edwanf ın kızı Helen'la tüccar Tım Taylor, önceki gün Lx>ndra St. Georges Kili- scsi'nde düzenlenen sade bir törenie evlendilcr. Lady Helen, kilisedcn çıkrşta, rüz- garda havalanan "Catherine VValker' inualı gelinliğiyle uğraşırken, geride duran kraliyet ailesi üyeleri de, herhalde, 'Bari yeni evlilerin geleceği öteki prenslerinkine benzemese 1 diye dua cdiyorlardı. (Fotoğraf: REUTER) PARİS- Sosyalist Parti ötkeU. Kımi siyaset adamlan tedirgin. Yargıç çevrelerinde ise hayret havası egemen. Gündemdeki konu da "suçlama". Siz istediğiniz kadar "aksi kanıtlanmadıkça, her insan masumdur" ilkesini geveleyip durun, yine de sorgu yargıcı ilk aşamada sizi bir "suçladı" nu, sonradan aklansanız da atılmış "çamur"un bir bölümü kalacaktır üstünüzde. Şimdilerde, dogrusunu söyleyelim, üst dûzey sosyalist saflarda, "yargıçlar iktidan"ndan açıkça kaygılarulıyor. Hem de "ağır top" bakanlar arasında. Yani, söz konusu yargıçlann, siyasal partilerin eskiden uyguladıklan fınansman usüllerini soruştururken, adaletten çok, siyasal yaklaşım içinde bulunduklan öne sürülüyor. Sosyalist Parti kuşkulannı bakın, nasü sergiliyor kamuoyu karşısında. Önce şu partilerin eski fınansman usulünü eşeleyen sonışturma çerçevesinde, Sosyalist Parti merkezine beklenmedik bir baskın. Hangi güne rasthyordu bu yasaleylem? Laurent Fabius'ün, bir süre önce. parti lıderliğı koltuğuna yerleşüği ilk gune. üaha "sıltah" bile diyemeden. Bunun ardından geçen hafta sonu, Sosyalist Parti kongresinin açıbşı önceâ, Le Monde gazetesinde çıkan "atlatma" bir haber: Sorgu yargıcı Van Ruymbeke, Millet Meclisi Başkanı Henri Emmanuelli'yi "suçlayacak"... Ne biçim iştir bu, diye hayıflanıyor sosyalistler. Hani, soruşturmarun gizliüği ilkesi? Hele, ortada fol yok yumurta yokken. Nihayet celp tezkeresi ulaştı devlet protokolünün 3. sıradaki şahsiyeti Emmanuelli'ye. Eylülün ilk günleri için. Tam da Maastricht Antlaşması referandumu kampanyası sırasında... Bu da mı rastlanu yani? Emmanuelli bu görüşte değil elbette. özetle "Sosyalist Parti'yi suçlamak istiyorlar" derken, siyasal karşı saldınya mı geçti acaba? Görmek icin beklemek gerek. ŞARK HAYAT SİGORTA YEPYENİ VE ÇAĞDAŞ ÜRÜNÜ ÖZEL SAĞLIK SİGORTASINI TANITACAK GELECEĞİN SİGORTACILARINI ARIYOR. Koç Topluluğu ve herbiri kendi ülkelerinin en büyük sigorta şirketleri olan Alman, İtalyan, Japon sigorta şirketlerinin ortaklığı ile kurulmuş bulunan Şark Hayat Sigorta. 1983'ten beri yalnızca gruplara sağladığı Özel Sağlık Sigortası'nı ferdi olarak da satmaya başlamıştır. Ülkemız için oldukça yeni olan bu ürünün de, diğer hayat sigortası urünlerimiz gibi, doğru ve eksiksiz tanıtılması için oluşturulacak kadrolar Şirket merkezimizde eğitilecek ve başanlı olanlar "Satış TemMİcileri" olarak Şark Hayat Sigorta'nın tstanbul'daki seçilmiş Acentelerinde görevlendirilecektir. Önümüzdeki yıllann en önü açık mesleklerinden biri olan Hayat Sigortacıhğı için yetiştireceğimiz bu kadrolan seçerken, • En az lise mezunu olmalanna, • Tam gün veya yanm gün çahşabilecek dunımda olmalanna, • Girişken, insanlarla kolay diyalog kurabilen, azimli ve kendine güvenen Bir kişiliğe sahip olmalanna, • Dış görünüşüne önem veren, özenli ve prezantabl olmalanna dikkat edeceğiz. Eğer »bu iş için aradığımız özelliklere sahipseniz • çok çalışıp çok kazanmaya hazırsanız *yeni şeyler öğrenmekten çekinmiyorsanız • sistemli ve düzenli çalışmaya yatkınsanız • yeterince hırslıysanız, bu işte başan kazanmak için hemen herşeye sahipsiniz demektir. O zaman, fotoğraflı özgeçmişinizi içeren mektubunuzu aşağıdaki adresimize gönderin. Başvurulannızı gızli tutacağız ve size mutlaka cevap vereceğiz. ŞarkHayatSigortaA.Ş. Bağlarbaşı, Kısıklı Caddesi No:9 Altunizade 81180 tstanbul Financial Directorl An international company, with industrial operations in Turkey, is seeking to fitl thıs position. which wıll be based in Istanbul. The cornpany is committed to the development o< its personnel and ofiers an attractive career path. with training and competitive compensation. The successful candidate should have: • a university degree in accounting or fınance. • seven to ten years of working experience, including a minimum of three years of treasury/forex management (preierably with an international company) • a solid understanding of international and Turkısh accounting principles, consolidation. budgeting. cash flow forecasting and cost accounting. • fluency ın Englısh and Turkısh (some French would be a plus but is not required) • strong motivation and drive. good communication and interpersonal skılls. and abılıty to progress to hıgher level management positions. • a good reputatıon 1or honesty and ıntegrity. and • a willmgness to travel to France for training and perıodıc meetıngs. Applications must be receıved by 3 August 1992 Please reply ın strıct confidence. enclosıng a full CV in English and a recent photograph to. Ref. LV/FD P.K. 111, 80072 Beyoğlu. Istanbul. Turkey Price Waterhouse Y0NE1M D1MSMAN1.G AS «I W are kullanmasını biliyorsaıuz; lTM.esleki yayınlan izleyecek düzeyde tngilizceniz varsa: M. ayın tasannu ve graiîk alanında /\ f ~ — \ kendinizi diplomaya [v J layık görüyorsatuz; ^öpe gitmeyen şirket dergisi yapmak da size heyecan verecekge; Bizi arayın! 272 32 34-35'ten Elif N. Kutlu En az 2 yıl ajans deneyimli, Bilgisayar kullanabilen. Ajansımızrn hızlı temposuna ayak uydurabilecek. MEDYA SORUMLUSU Adayiarın. fotoğraflı ozgeçnnışle bıriıKte aşagıdaRı telefonıardan randevu alması gerekmeKtedır STATU HIZMET PAZARlfiMA UMtTED ST1 Tet 275 90 62-288 26 79 STAFF WANTED For elite early-morning English-language resume of the daily Turkish press Requirements: • Mental agility, • fast keyboard operation, • fluency in journalistic English If interested please send your CV to: END Aytar Cad. Ufuk Apt 16/11 80600 Levent-lstanbul ŞIIRE GONUL VERENLER GE1İN ŞÜRLERİMİ2İ BİR ARADA TOPLAYALÎM. BİZE ADINI2I, ADRESİNİZİ VE ŞÜRLERİNİZİ YAZIN. ALI FAKIH CAD. NO:44 3410 KOCAMUSTAFAPAŞA ISTANBUL ARUZ YAYINCILIK EAGLE RENT A CAR'dan depozitosuz kiralık otolar Tel: 346 89 85 Mictosoft Word 5.5 Türkçe! R A K İ P S İ Z K E L İ Mo£ İŞLEMCİNİZ^OİĞf« ÛRÛMLER i;il( »MYKIZ VIS»/l«»STtlV!U(IOCAKlı Yc«kuiBa}iinterfix 8(1)338 0102-346 85 51 1 Ç G 1 Y 1 W1 PAZARLAMA UZMANt • YÜKSEK OKUU! YENİ BTnRDINIZ • ASEtüûMzr DE YAPnmz iBtKma ifr> • m YAtona Do. BfljyoRSvaz SANSM2 BIRAZ DAHA «77KX " VE ŞK. HUZURLU BtR ORTAMDA BK MESLEÛN INCEUKLERINI BU IŞtN USTALARINDAN ÛlJR£N^SEK. YÜKSELMEK 1STOORSUNUZ ZAMAN GEÇIRrtEDEN BI23 ARAYIN (257 60 92/3/4). GÖRÜŞELİn ANLAŞABI1İRSEK HEMEN 1ŞE BAŞLAYIN. \. h M l -*i%s <J* x* V- StJ.î L\i MflJ ISTA}4RA/TTJMC|yi Tdete Wvij B7aOV«fıx t*ı 2Paû«ru.a**Anü.Tlt VVARNERS" Chantdle €JH**H\
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle