13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURfYET 20 TEMMUZ1992 PAZARTESİ 14 SPOR Okçular, halterciler ve yüzücülerden oluşan ekip Barcelona yolcusu Hkkaiîle bııgüngidiyor • Halterci Halil Mutlu Barce- lona'da "madalya alsam da sürp- riz. almasam da. Çünkü ben sürp- riz bir sporcuyum" derken. Okçu bayan Zehra Öktem ve yüzücü Derya Büyükuncu "elimizden ge- leni yapacağız" dediler. • Barcelona olimpiyatlarının açı- hş biletleri karaborsada 10 bin marka kadar yükseldi. Şu ana ka- dar 2.5 milyon olimpiyat biletinin satıldığı ve bu biletlerin yüzde 15'- nin İspanya dışındaki yabancı ülkelerden ahndığı açıklandı. Spor Servisi - 25 temmuzda Barcelona'- da başlayacak Olımpiyat Oyunlan'na katı- lacak ilk kafık gıdiyor. Bugünkü kafılede okçular, halterciler ve yüzücüler bulunu- yor. Okçular: Zehra Öktem, Elif Ekşi, Nata- lie Çakır. Elif Alünkaynak, Kerem Ersü, Vedat Erbay ve Özcan Ediz. Halteraler Hahl Mutlu (52 kilo). Hafız Suleymanoğlu (56 kilo) Naim Süleyma- noğlu (60 kilo), Muharrem Suleymanoğlu (75 kilo). Sunay Bulut (82.5 kilo), Erdinç Aslan (apr). Yüzücüler: Derya Büyükuncu. Uğur Taner. Can Ergenekon. Nededikr? 1992 yılında yıldıa parlayan ve dünya standarüan arasına gıren okçumuz Zehra Öktem "tyi haarlandık. Bizim yaptığımız spor konsantrasyon ısteyen bir spor dalı- dır. Bizim durumumuz da şu anda iyi görû- nüyor Elimizden geleni yapacağız." Halter Milh Takırnımızın m'inik adamı Hahl Mutlu ıse kendisinden son derecede emın gözüküyor ve düşünceleriru şöyle özetlıyor: "Ben sürpriz sporcuyum. Ma- dalya ahrsam da sürpriz, madalya alma- sam da sürpriz olur." Kendisinden ıyi derece beklediğimiz bir sporcu da yüzücümüz Derya Büyükuncu. ABD'de olimpıyatlara haarlanan Büyü- kuncu. gayet mütevazı gözüküyor ve şöyle konuşuyor: "Amacım ıyı bir sonuç almak. Madalya hedefım, ama olabılirse tabü." Barcelona'ya gıdecek ıkinci kafıle 23 temmuzda, üçüncü kafıle ise 27 temmuzda gjdecek. O güne dek Ataköy C motellerin- deki kamp sürecek. 2.6milyonbilet satüdı Barcelona Olimpiyatlan ıçin şu ana ka- dar 2 milyon 626 bın adet biletin satıldığı açıklandı. Barcelona Olimpiyat Organize Komitesı bilet saüş işlerinden sorumlu Oriol Serra'- dan alınan bılgiye göre saülan biletlerin 600 bmi yabana ülkelerce alındı. Onol'ûn verdiğı bılgiye göre biletler or- talama bın ıla ıki bin peseta arasında satıldı ve en çok ilgıyi basketbol, yüzme, cimnas- tikjudo ve eskrim dallan eördü. Ote yandan biletlerin yüzde 15'i yabana ülkelerden alındığıru. bu ülkelenn de ABD, îngiltere, Avustralya, Almanya, Yeni Ze- landa, Kanada, Japonya olduğu bildirildi. Japonya ıse judo ve basketbol dallanna da- ha çok ılgı gösteren ülke oldu. Açılış ve kapanış bıletlerinin normal fı- yaüan 14 bin pesetadan saülırken karabor- sada açılış serenomisi ıçin biletlerin 10 bin marktan saüldığı görüldü. Gazetelere ilan veren saualann, yüksek miktarlarda para kazandıklan belirtildi. Polıs yetkilileri, bu saüşlann durdurul- ması, karaborsaalan yakalamak için elin- den geleni yaptığını açıkladı. GUNDE UÇ ANTRENMAN Fener Uludağ'da enerji depoluyor 1- BARCELONA 92'VE HAZIRLIK Kentin en yüksek btnasının çatısındaki akrobasi gösterisi \apan bir akrobat değil >ukarıdaki fotoğrafta gördüğü- nüz. Bu Barcelona92'de kule atlama varışmalarına hazırlanan Japon sporcu Yuki Matabushi. Barcelona'da kule atlama çalışmalara \aparken Reuter'- in fotoğrafçısı ö\ le bir açıdan göriintü almış ki sporcu sanki ha\uza değil gök> üzünden kentin ortasına düşermiş gibi gözüküyor. Sporda estetik ne denli olağanüstü ise fotoğraf çekme sanatı da gerçekten görsel sanatlann en önde gelenlerinden birisi. 2- KOŞMAK YOK ATLAMAK VAR - Carl Lewis dünya 100 metre rekortmeni, ama ne yazık ki Barcelona'da ne 100 ne de 200 metrede koşacak. Ona kala kala uzun atlama kaldı. Ve tabü ki Vlike Po- »el'dan altın madalyayı kapabilirse. 3- POLİS TAM TEÇHİZAT - Barcelona 92 sırasında en zor günler >e u>kusu/ geceler geçirecek olanlar hiç kuşkusuz güvenlik güçİeri olacak. Daha şimdiden her türlü ha/ırlıklarını bitirmişler, tara donarumlı bir hale gelip oyunların başlamasını beklivorlar. Ve sabırsızlıkla da bir an önce bitmesini. (Fotoğraflar: REUTER) ZaladıBuyıl lig süper olacak ANKARA (Cumhuriyet) - Ankaragücü'nün Yugoslav kalecisı Zalad, bu sezon Tür- kiye Birinci Futbol Ligj'nde süper bir mücadele yaşanıla- cağmı, şampiyonluk içın de favorisinın Beşıktaş olduğunu belirtü. Bu yıl transferde takımlann süper oyuncular aldıklannı behrten Zalad şunlan söyledi. "Son üç yüm şampiyonu Beşiktaş oturmuş kadrosunu korumanın yanında, dış transferde de iki çok iyi ya- bana oyuncuyu renklerine bağladı.Özellikle vatandaşım olan Mrkela çok yönlü ve hızh bir futbofcu, aynca Beşiktaş'- ın takım oyunu ve dısıplinıne de rahathkla uyum göstere- cektir. Galatasaray'ın en büyük şansı dünyanın en iyi antre- nörlennden biri olan Feld- kamp'la sezona girecek olma- lan. Aynca yaptıklan trans- ferienn çok akıkı olduğunu da söylemek lazım Özellikle Bolıç ve Fahrettın orta saha- nın her yerinde rahathkla oy- nayabılecek futbolcular. Götz'ün tecrübesi. genç Hakan ve Suat'ın gol yollann- daki bitiricilikleri Galatasa- ray'ın şampiyonluk yolunda- ki avantajlan. Fenerbahçe'- nin yenı Yugoslav oyuncusu No\ak da büyük bir yetenek. ancak Bulgar oyuncular hakkında pek fazla bir bılgım yok. Görünen o kı Fenerbah- çe defansında bu yıl da Semih ve Müjdat yer alacaklar!' Çakabey 911 Yelken yarışı ZaferOrient ExpressIH'ün M. KEMAL ARTALAN ÇEŞME-Açıkdeniz Yanş Kulübü- 2 Do- ğu Ege Yelken Haftası'nda zafer. Bülent Ata- bay'ın Orient Expres IH'ü ıle Melıh Berk'in Berk yatının oldu. 10 temmuz sabahı Çengel- köy'de venlen startla başlayan Yelken Haf- tası'nda birkaç şanssız ve üzücü olay yaşansa bile bir hafta boyunca denizle, yelkenle ıç ıçe olan ekipler yanşa doydular. 270 millik tstanbul-Çeşme etabmda dünyaca ünlü bayan yelkenci Florance Art- haud, Vedat Tezman'a an Return of Acadia yatında yanştı. 24yaün katıldığı yanşta ılk fı- nişi, Samim Arduman'm Uzma'sı yaparken IOR (yanş) sınıfında Orient Expres III, gezı sınıfında Berk yatı düzeltilmiş en ıyi zamara elde etti. Ildır Körfezi'ndeki ilk parkur yanşına 16 yat kaüldı. Uzma fırst fınişi, IOR"da Orient Expres III, gezı sınıfında Ardıç Gûrsel'e an The Marmara BClyı (düzeltilmiş en ıyı za- man) elde ettı İlk Türk Amıralı Emır Çaka- bey adına düzenlenen 80 millik Çakabey' 911 yanşına 15 yat katıldı. Orient Expres hem fırstfinişihem de IOR sınıfında BCT'yı elde etti. Köyiçı 2. parkur yanşmda büyük bir şans- sızhk yaşandı. Vedat Tezman'a aıt Retum of Acadia yatının direğj kınldı 18 millik yanşta Orient Expres >ıne fırst finışı yapıp düzeltil- miş en iyi zamanı elde ediyordu. 13 yatın start aldığı yanşta gezı sınıfında The Mar- mara yatı BCT'yi yapıyordu. 2. Yelken Haftası'nın son yanşı olan 3. parkur yanşı büyük sürpriz ve hız rekoruna sahne oldu. 9 yatın start aldığı yanşta ortala- ma 9 mil hızla seyreden yatlardan Ergın Imre'nin Provezza H'si 2 saat 2.9 dakika ile first fınişi yapıyordu . IOR'da Onent Expres düzeltilmiş en ıyı zamanı kimseye kaptırmazken, gea sınıfında Berk yaü BCT'yi elde etti. Toplam 5 yanşın gcnel klasmanı şöyle: IOR'da Bülent Atabay'ın Orient Expres ULUDAĞ (Cumhuriyet) - Sezonu görkemli bir şekilde açan Fenerbahçe, Uludağ'da fizik-kondüsyon ağırlıklı ant- renmanlara başladı. Sarı-Lacivertli ekip, dün sa- bah saat 09.00 ve 11 .OO'de yap- tı|ı iki antrenmanda kros ve kuvvet çalışmasına önem ver- di. Çalışmada, tüm futbolcula- nn çok istekli ve hırsu olduğu gozlenirken sakatlığı suren Tu- ran ve Hakan da hafıf ter attılar. Futbolcular, akşam saat 17.OO'de son antrenmanı yapa- rak topluca yuzme havuzuna gittiler. Fenerbahçe antrenöru Ender Konca, bir hafta surecek Ulu- dağ kampında lige günde üç antrenman yaparak hazırlana- caklannı, takımda butun oyun- cuların uyum içinde çalıştığını bildirdi. Bir haftalık kamp donemin- den sonra 26 kışılik kadronun 23'e indirileceğini anlatan Kon- ca, Turan ve Hakan'ın sakat- lıkları dışında antrenmanlarda tüm oyunculann çok istekli ol- duğunu, iki oyuncunun da ha- fif ter idmanı yaptığını söyledi. Plovdiv Zagora ile berabere kaldı Fenerbahçe'nin UEFA kupasındakı rakibi Bulgar Botev Plovdiv yenı sezon haarliklannı sürdürüyor. Bot- ev Plovdiv dün gece Stara Za- gora ile yaptığı maçtaO-0 bera- bere kaldı.Bu arada daha önce 35 bın kışilik Hınsto Botev sta- dında oynanacağı açıklanan Botev Fenerbahçe rövanş kar- şılaşması 55 bın kışilik stad- yum Plovdiv'e alındı. FRANSA BİSİKLET TURU Şarı mayo îndurain'ınSpor Senisi-Fransa bısıklet tu- runun Italya'ya ulaşan 13. eta- bında yanşı ıtalyan bisikletçi Claudio Chıppucci kazanır- ken, 10 gündür değişmeyen san mayoda turun favon pe- dallanndan Ispanyol Miguel İndurain oldu. 10 gün boyun- ca san mayoyu taşıyan Fransız Pascal Lino genel klasmanda dördüncülüğe düştü. Etabın birincisi, İtalyan Chippucci ise genel klasmanda ikinciliğe yükseldi. Fransız bisiklet tu- runda, uzun süre ön sıralarda yer Irlandalı Stephan Roche alt sıralara düşerken, tspanyol Pedro Delgado genel klasman- da beşinciliğe yükseldi. Fran- sız Laurent Fignon ise 6. oldu. MARVEJOLS-MENDE Y.MARATONU HaydarDoğan Fransa' da 14. olduMARVEJOLS (AA)- 20 Uluslararası Marvenjols- Mende Yan Maratonu'na ka- tılan Balkan Şampiyonu milli alletimız Haydar Doğan, bu daldakı pek çok rakıbını geride bırakarak 14. sırada yer aldı. Fransa'nın güney kentlerin- den Marvejols ile Mende ara- sında gerçekleştırilen yan maratona 36 ülkeden toplam 5 bın 200 atlet katılırken ülkemi- zi temsil eden Haydar Doğan. 1.17.18'lik derecesi ile 14. sıra- yı aldı. Bu derece Haydar Do- ğan'm gecen yılkı aynı yanma- ratonda elde ettiği dereceden 20 saniye daha iyi. Yan maratona gelecek hafta başlayacak Barcelano 92 Olimpiyat Oyunlan'na katıla- cak bu dalın pek çok ünlü ismi de katılarak kendılerini son kez smavdan geçırirken Hay- dar Doğan, pek çok güçlü ra- kibinı geride bırakarak büyük başan elde etti. Doğan'ın olimpiyatlarda yanşamayacak olması rakiple- ri tarafından yadırgandı. Yan maratonda erkeklerde bırinciliği Rusya Federas- yonu'ndan Dmitry Kapita- nov, 1.14.49'luk derecesi ile elde ederken ikinciliği aynı ül- keden 1.14.57 ile Leonit Fiko- nov, üçüncülüğü de Yeni Ze- landalı Derek Frovde aldı. Bayanlarda ise binnciliği Rusya Federasyonu'ndan Ol- ga Palr\c 1.27'lik derecesi ile kazandı. ÜNLÜLERİN ŞOVU OLACAK Erhan Önal jübileye hazırlanıyorSpor Senisi-Bu güne kadar canla bekliyor. Erhan Önal'ın Bayern Münih, S.Lıege, Fe- jübüe maçında, Galatasaray nerbahçe, M.TürkgücüveGa- aralannda Breitner, Willi ve latasaray gibi ünlü takımlarda top koşturan Galatasaray'ın emektar futbolcusu Erhan Rene Van der Kerkhoff, K. Heinz Förster, Didier Six'in bulunduğu dünyarun en ünlü Önal jübile yapacağı 22 tem- futbolculannın oluşturacağı muz çarşamba gününü heye- karma ile karşılaşacak. 10 günlük yelken hevecanı sona erdi. IH'ü Gezı sınıfında Melih Berk'in Berk'i BCT">i >aparak 2 Doğu Ege Yelken Haf- tası'nın trofesını elde ettılev. lORda klas Ide Provezza II. Klas II On- ent Expres III, Klas IH'teÖzprovvezza, Gezı sınıfında Klas I'de The Marmara, Klas H'de Hale (Özgün Dumru), Klas IH'te Berk yaü klas bınncıliklennı elde etti. Geçen yıl ilki yapılan Doğu Ege Yelken Haftasf nda da gezi sınıfında trofeyi kazanan Berk yatının sahıbı Melıh Berk "İki yıl ust us- te gelen başanyı genç ekibimıze borçluyuz" dedi. Bu yıl yapılan beş yanşta da IOR'da en iyi düzeltilmiş zamanı hiç kimseye kaptırma- yan Bülent Atabay'ın Orient Expres IH'ü üs- tün performansıyla takdır topladı. TENİS/KULİS ZÎYAIŞIKÜSTÜN Kazanmak, kaybetmek Yeni ve genç bir tenis ajanımız var; Bülent Özdemir. Üniver- sitede spor tahsil etmiş. tenis kulüplerinde her kademede görev alarak iyi yetişmış, pınl pınl bır yöneüci. Kulüpler de yeten kadar yardıma olursa, İstanbul tenisine iyi hizmet vereceğjne inanıyoruz. Özdemir, okullann tatile girmesinden bu yana özelhkle 12-14 yaş grubu temsilcilerine yönelik tumuvalar dü- zenlıyor. Çok çok iyi ediyor. Bunlann sonuncusu geçtığimız hafta bitti. Dikkatimizi çeken bir iki noktaya özellikle değin- mek istiyoruz. 12 yaş grubuna katıhm geçen yıllardan çok yüksek sayıda. Katılan kulüp sayısı da daha çok. Buna paralel olarak yetenek- li görünen çocuk sayısında da belirli bir arüş var. Oynadıklan tenise benziyor. " Topu gökyüzünden de olsa içeri aüp maç kazanma " zihniyetinin yerinı, bilinçli ve güçlü tenisle kazanma olgusu abyor. Hemeh hemen her kulübün başında bir, hatta iki antrenör var. Bunlar güzel görüntüler, sevindirici olaylar. Bu arada çok duygulandığımız bir sahneyi sızlere anlatmak isterim. İki çocu- ğumuzun maçında ve çok kritik bir konumda, bir topa hakem " aut" dışarda karan verdi. Bu topla belki de maçı kazanacak olan 12 yaşındaki o büyük sporcu," hayır " dedi." Top içerde, puan benim değil, O'nun." Gözlerim yaşardı. Böyle spprcula- ra sahip olduğumuz ve olacağırmz ıçin, onur duydum. İçim se- vınçle doldu. Bunlann yanısıra bır de olayın perde arkası var. Tenisçi ço- cuklann ana baba sorunu...Bu sadece bizim değil, dünyanın sorunu aslında. Ama bizdeki etkisi çok daha kötü sonuçlara yol açıyor. Çocuklan okul sıralanna hazırlarken, koşu aüna çeviren zihruyet. tems kortlannda da tam gaz gidiyor. 9-10 yaşındaki çocuklan. Roma'nm kölelen gibi tenis arenasına salan bu ana babalar ne yazık kı çocuklanna ve spora verdıkleri zarann bı- lınande değıller. Dışler kenetlenmış. gözler fırlamış, kort telle- nne asıhp dokuz yaşındaki çocuğu mutlaka kazanmaya zorla- yanlan görmek üzüntü venyor. Bu tıpler. kulüp yöneticilerinin, antrenörlerin de en büyük derdı. Tutumlan ile bıkkınhk venyorlar. Nice yetenekli çocuk onlann yüzünden spordan uzaklaşıyor. Çok uzun yıllardır sporun ıçındeyız. 9-12 yaş arasında," harika olacak " denilen v'üzlerce çocuk görduk. Bugün bıri bılc ortada yok. Ama baba- İardan nca edıyonız Uyanyoruz. Sizçocuğunuzu spora yönel- tın, olanaklan sağlayın. Ama onlann bırer robot değil. ınsan olduğunu unutmayın. Bırakın tenısı veya hangi sporu yapıyor- sa, kendı sevsın. Kendi çalışmak ıstesın. Başan ıçin kendisi bı- linçlensin. Ve bırakın onlann spor çahşmalannı antrenörlen yönlendirsin. Ptaj Voleybolu Almanya ve Bulgaristan birinci oldu Spor Servisi -1. Uluslarara- sı O'Neill-Diet Pepsi Plaj Vo- leybolu Turnuvası dün yapılan final karşılaşmaları ile sona ererken, erkeklerde Almanya, bayanlarda da Bulgaristan bi- rinci oldu. Kalamış Tesisleri'nde 16'sı yabancı toplam 32 ekibin ka- tılımıyla gerçekleştirilen turnu- vanın 3. ve son gününde oyna- nan final karşılaşmaları so- nunda erkeklerde Çekoslovak Mihail-Milan çiftini 15-8 ve 15-9'luk setlerle 2-0 yenen Jan- Thomas Alman çifti şampiyon olurken Çekoslovakya ikinci- liği, Yunanistan da üçüncülü- ğü elde etti. Bayanlarda ise finale kalan Arzu-Hamiyet çiftimiz, Bulga- ristan'dan Kameliye-Nicolai ikilisi ile oynadıklan karşılaş- mayı 15-9 ve 15-6'lık setlerle 2-0 kaybettüer ve turnuvada ikinciliği elde ettiler. Bayanlar kategorisinde Bul- garistan birinci, Turkiye ikin- ci ve Almanya da üçuncü oldu. Ilginin bir hayb fazla oldu- ğu plaj voleybolunun final karşılaşmasından sonra dere- ceye girenlere odüllerini Kadı- köy Belediye Başkanı Cengiz Özyalçın verdi. Erkeklerde birinci olan eki- be 3 bın 500, ikinciye bin, uçuncuye de 500 dolar ödul verılırken, bayanlarda birinci olana 2 bin, ikinciye 750, uçuncuye ise 400 dolar ödül verildi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle