12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 20 TEMMUZ1992 PAZARTESİ 10 TELEVIZYON __ 06.58 Açılış-Gün 1 K | Başlıyor I I 08.00 Haberler LJ 09.00 Susam Sokap 09.50 Tüketicinin Sesi 10.00 Haberler 10.20 Arkası Yann: Yalnızca Maria 10.45 TaülEkranı-1 12.35 Dizi Film: Hemşireler 13.00 Haberler 13.15 Arkası Yann: Intikam 14.00 Bır Solist: Nihat Erdağ 14.15 Dizi Film: Deschenes Modaevı 15.00 Haberler 15.10 Tatil Ekranı-2 16.10 Susam Sokağı 17.15 Arkası Yann: Sevgı Bağlan 18.00 Haberler 18.10SazEserleri 18.20 Ah Şu Komşulanmız 18.50 Anadolu'dan Görünüm 19.20 Yerli Komedi İnsanlık Hah 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 Eğlence- Çizgi ötesı 22.05 Eğnsıyle Doğrusuyla 23.10 Habefler 23.15 Julıo Iglessıas 00 35 Haberler-Kapanış 17.58 Acılış-Çizgi Fılm: Garip'ın Maceralan 18.18 Arkası Yann: Yalan Rüzgân 19.03 AkşamBülteni 19.20 Yıldızlar Karşınızda 19.50 Sirk 20.50 Mıru Dizi: Wild Battle 22.00 Gece Bülteni ve lngilizce Haberler 22.40 Festıvalde Dün Bugün Yann 22.50 Meşk Zamanı 23.35 Belgesel: Doğa Serûvenleri - Kapanış 18.13 Açılış-Telegün 19.15 ArkasıYann. Paranm Gücü 20.00 Caz 20J0 Belgesel: Ticaret Merkezlen 21.20 Dizi Fılm: tyı Adamlar 22.15TV'deSinema: Unutulmayanlar 00.20Kapamş 19.58 Acılış-Arkası Yann: YüzYüze 21.00 DilEğitim Programlan 23.00 GençGörûş 23 30 Çılgın Spor Dünyası - Kapanış 14.57 Açıhş-Susam Sokağı 11530 Haberler \ 15.45 ÇocukKorosu '16.00Dizi: UğurTügiller 1630 Belgesel: Sanayileşme Yolunda 17.00 Haberler 17.20 Müzik: Asya'dan Müzikli Esintiler 17.50 Dizi: Kartallar Yüksek Uçar 18.40 Bir Solist: Güler Tacer 19.20 Ah Şu Komşulanmız 19.45 Müzik 20.05 Yanşma: Turnike 21.05 Gençlerle Gençler İçin 21.45 Bir Konu Bir Konuk 22.00 Haberler - lngilizce Almanca Haberler 22.45 Konser: AyşeTaş 23.20 Avrupa'da Türk Vakıf Medeniyetleri 23.50Yerli Drama: Kantodan Tangoya 00.40 Bir Konu Bir Konuk 01.00 Bir Solist: Esin Afşar - Kapanış 12.15 Açılışve Günün Programlan 12.17 Mûzik 12^7TarihteBu Hafta 13.12 Çocuk Kuşağı 13.42 Çizgi Film 14.00 Haberler ve Hava Durumu 14.17 Müzik 15.17 Yanşma 15.57 GAP Spor 1637 Belgesel: Vahşi Doğa 17.07 Beraber ve Solo Şarkılar 17.52 Salı Günün Programlannın Tanıtımı-TRT-2'ye Geçiş 07.00 tyiGünler Türkiye 09.50 Pembe Dizi: Yaşadığımız Günfcr 10.40 Komedi Dizisi: Papatyalan Kopartmayın 11.10 Komedi Dıası: Tatlı Cadı 1135 Komedi Dızisi: Radyo Istasyonu 12.00 ınterSTAR Haber 12.10 Dizi: Dan August 13.00 Pembe Dizi: Sevgi Işığı 13J2S Komedi Dizisi: Beni Rahat Bırak 13.50 Pembe Dizi: Başka Bır Dünya 14.40 Slar Dizi: Hanedan "1530 Çizgi Film: Marianne 16.00 Çizgj Film: Köfte ve Makarna 1630 Çizgi Film: Örümcek Adam 17.00 interSTAR Haber 17.10 Pembe Dizi: Cesur ve Güzel 18.00 Komedi Dizisi: Patron Kım 0 18.30 Dizi: A Takımı 19.30 ınterSTAR Haber 20.00 Dizi: Sessiz Ortak 20.50 tzk Kazan 21.00 Cinayet Dosyası 22.00 Sinema:Kadm Mahkumlar 23.40 ınterSTAR Haber 23.50 Dizi: Dallas 00.40 Komedi Dizisi: Papatyalan Kopartmayın 01.10 Komedi Dizisi: Radyo tstasyonu 01.40 Komedi Dizisi: Mesaı Saatleri 02.10 Sinema. Kadın Mahkumlar 03.50 Dızı: A Takımı 04.45 Video Klipler 05.30 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü 06.15 Pembe Dızı: Bütün Çocuklanm •vv 07.00 Yerh Klipler \ 07.30 Çizgi Film: Uzay Şövalyeleri y 0755 Çizgi Film: Süperler 08.20Çizgı Film: Hollywood Yaramazlan 08.45 Çizgi Film: Karate Kats 09.10 Çizgi Film: Kedi Felix 09.30 Yerli Klipler 11.10 Mını Dizi: AltınGül Mağarası 12.00 Mıni Dizi: Kayıp Formül 12.50 Yerü Klipler 1430 Dizi: Hava Kurdu 15.20 Komedi Dizisi: Karşı Şov 1550 Pembe Dizi: Dünya Döndükçe 16.15 Komedi Dizisi: Bugünün Canavarlan 16.40 Pembe Dizi: Gecenin Smın 17.00 Çizgi Film: Hayalet Avcılan 1730 Çizgi Film: Uzay Şerifı 18.00 Dizi: Şahın Tepesi 19.00 Ana Haber Bülteni 19.20 Dizi: Aile Bağlan 20.10 Yerli Mini Dizi: Kızlar Sınıfı 2050Türk Sinemasr. Şoförler Krah 22.20 Kızlar Yurdu 22.50 Aziz Üstel Talk Show 23.50 Haber 00.00 Mıni Dizi: Hava Kurdu 0050 Mini Dizi: Kayıp Formül 01.40 Karşı Şov 02.10 Mini Dizi: Altın Gül Mağarası 03.00 Kızlar Yurdu 03.30 Aziz Üstel Talk Show 04.20 Yerlı Klipler SH#W T.V. 108.00 Aerobik 108.10 An Maya 108.30 Çizgi Dizi: Heatcliff 0850 Mini Çizgi Dizi: Bamey 09.00 Çizgi Dizi: Archie 09.25 Mini Çizgi Dizi: Dodo 0930 Çizgi Dizi: Widget 0950 Mini Çizgi Dizi: Küçük Ajanlar 10.00 Dizi: iki Babam 1030 Müzik: Pop • Dünyamızdan 11.00 Pembe Dizi: Evden . Uzakta -11.45 Pembe Dizi: TüpBebek 1235 Spor: Olimpiyatlar 11335 Pembe Dizi: Aşk Fırtınası 14.25 Sinema: Aynlamam -16.10Çizgi Dizi: Bebe Muppetlar 1635 Çizgi Dizi- Yumurcak 17.00 Pembe Dizi: Zengin Ama Yalruz 17.50 Pembe Dizi: Teksas 18.40 Pembe Dizi: Pembeli Kadın 19.25 Yanşma: Süper Aile 19.55 Haber 20.05 Plastip Show 20.10 Yanşma: Çarkıfelek 20.45 Dizi: Av Peşinde 21.4532.GünTürkiye 22.10SevgiliKdlp 2250 Unutamadıklanmız: Arkadaşımın Aşkısm 00.20 Haber 00.25 Plastip Show 00.30 Playboy Inside Out 01.00 Dızı: Şırket Sırlan - Kapanış T.C. BURSA ALTINCI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİ Alacaklı: Yapı ve Kredi Bankası AŞ 1991/1493 Vekili: Av. Hasan Varlık, Selim tmamoğlu, Bursa Borçlu: Ali Demirel. Altıparmak Caddesi Karadağ Pasajı No: 14 BURSA Alacak miktarı: 20.018.424.— lira alacağın icra masrafı, aylık Vol 1 faizi, faizin V*5 gider vergisi vekil ücreti, vekil ücretinin %5 gider vergisinin tahsili talebi. Normal yollardan borçluya ödeme emri tebliğ edilememiş ve ad- resi semti meçhule gittiğinden ödeme emrinin Türkiye'de münteşir bir gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan, Işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip mas- raflannı yedi gün içinde ödemeniz borcun tamamına veya bir kısmı- na veya alacakhmn takibat icrası hakkına dair bir itirazımz varsa se- net altındaki imza size ait değilse yine bu yedi gun içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibınde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz taktirde merci önünde yapıla- cak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki ıtirazını- zın muvakkaten kaldınlacağı senet veya borca itirazımzı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmedjğiniz taktirde aynı müddet içinde 74 madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi taktirde hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulun- maz veya hakikate aykın beyanda bulunursamz hapisle cezalandın- lacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam olu- nacağı, Işbu ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 15 gun sonra ıçb- ligatın yapılmış sayılacağı ilan olunur. 27.5.1992 Basın: 32509 Yerli-yabancısevimlifilmleringünüAyrılamam • Küçük yaşta babasız kalan bırçocuk (Küçük Emrah), dul kaldıktan sonra kendisiru binbır güçlükle büyüten özverili annesine kötü ruhlu amcası tarafından girişilen "tecavüz" olayını büyük bır acıylayaşar. Ailenin namusunu kurtarması için öneatıldığında. kendini bir d m kaTmaşık olayın içinde^u ,u r Jeme] G ü r s u - n u n 1986'da Erdoğan Tünaş'ın senaryosundan uyarladığı "Aynlamam" arabeskin prensi' dıye arulan kaset dünyasının ünlü stan Emrah İpek'in "Küçük Emrah" döneminden kalma. duygu sömürüsü yapan acıklı. bol gözyaşlı, şarkılı melodramlanndan bıri. Feryat fıgan ettiren fılmin oyunculan arasında Meral Gökçe, Nuri Alço. Coşkun Göğen, Turgut Özatay, Ergun Köknar bulunuyor. (SHOW TV, 14.25) Fmrahtmran. Bdgin Donık-Ayhan Işık "Şoförier kralf'nda Şoförler Krah •• Zengin bir kadının özel arabasırun şoförü olan yakışıkh, mert bir dehkanh (Ayhan Işık), genç, güzel, ama yoksul bir kıza (Belgjn Doruk) gönlünü kaptınr. Kız da hoşlandıjh şoförün ilgisini çekmek için kılıktan kılığa girmektedir. Oysa yakışıkh şoförde hanımının da gözü vardır ve onu başjca bir kadına kaptırmak istememektedir. Ikı kadın arasında kalan genç şoförü, zor bir seçim beklemektedir. Nejat Saydam'm 1%4'te Özdemir Birsel fırması için senaryosunu yazarak yönettiği "Şoförler Krah", o dönemde çoîc moda olan şoför adlı ve konulu filmlere örnek. Sıyah beyaz, ancak zengin oyuncu kadrosuyla ilgi çeken bir güldurü. Başrollerinde ise bırçok fılmde oynayan Ayhan Işık-Belgin Doruk çifti var. Ahmet Tank Tekçe, Suzan Avcı. Ali Şen, Suna Pekuysal, Semih Sezerli, NecdetTosun, Feridun Çölgeçen fılmin öbür oyunculan. (TELEOK20.S0) Filiz Akın, İzzet Günay ve Ekrem Bora " Arkadaştmın Aşkı"sında bir arada. Arkadaşımın Âşkısın** Zengin aile çocuğu Orhan (Ekrem Bora) ıle köşklerinin bahçevarunın oğlu Ahmet (İzzet Günay) bırlikte büyümüşlerdir ve komşu köşkün kızı Selma'yı (Filiz Akın) sevmektedirler. Hukuk fakültesini bitirmiş olan Ahmet, yoksul olduğu için aşkını gizlemektedir. Öğrenımini yanda bırakmış olan Orhan, Selma'ya evlenme önerir, ama reddedilir. Bu arada Orhan'ın bir uçak kazasında öldüğü haberi gelir. Ahmet, Selma ile evlenmeye kalkar. Düğün günü kazadan yaralı olarak kurtulan Orhan'ın gelişiyle Ahmet, Selma'ya "Arkadaşımın aşkısın" deyip aradan çekilmek ister. Türker İnanoğlu'nun 1968'de yapımcı ve yönetmen olarak imzaladığı "Arkadaşımın Aşkısın", Safa önal'ın senaryosundan ahnan aşk, arkadaşhk ve özveri üzerine kurulmuşduygusal birgüldürü. Filmin adı o zamanlarmelodisi dillerden düşmeyen Dario Moreno'nun Türkçe sözlerle okuduğu Juanito'nun ünlü şarkısından alınma. Konusu da Shangham adlı Hint fılmıni anımsatıyor. Eski sevılen şarkılarla nostaljı tazelemek isteyenler ıçın. SHOW TV 22.50) Kızlar Sınıfı •• Sadcce kız öğrencılerin okuduğu bir liseye atanan edebiyat öğretmeni İlyas Hoca (Ilyas Salman), tıpkı öbür öğretmenler gjbi kendisini istemeyen ve okuldan kaçırtmak için türlü entrikalar çevirip muzıplikler yapan, ele avuca sığmaz kız oğrencilerle amansız bir savaşıma girişir. İlyas Hoca, başına olmadık dertler açan, evde kalmış erkek düşmanı beden eğitimi öğretmeniyle (Ayşen Gruda) kendini kanlı bıçaklı yapan, bulduğıi terk edilmiş bir bebeği okula getirdiği için iftira kampanyasına tutan kız oğrencilerle büyük bir sabır ve hoşgörüyle savaşarak onlan kendi yöntemleriyle yola getirmeyi başaracaktır. Ümit Efekan'ın 1984'te Gökhan Akçura'nın senaryosundan uyarladığı "Kızlar Sınıfı" birbakıma Rıfat Ilgaz'ın ünlü yapıtından altıfilmçıkartan Ertem Eğilmez'in "Hababam Sınıfı"run ters yüz edilerek kız lisesine uyarlanmış şekli. Kahkala dolu, İlyas Salman eğlenceli, okul anılanna yaslanmış bir güldürü. Filmde Savaş DinçerTLütfî Seyfullah, Sevim Çalışgir, Şehnaz Dilan, Yonca Evcimik, Zeynep Alp, Fatoş Çelik, Hülya Başak, Nursel Efekan, Hülya Palana, Neslihan İşbay da oynuyor. (TELEON20.10) Kadın Mahkumlar** (Prisonnieres)-Bir kadmlar hapishanesindeki kadın mahkumlann birbirleriyle ilişkileri, zamanla birbırlerine bağlandıklan Fransız kadın yönetmen Charlotte Silvera'run gözûyle anlaulıyor. Hem yönetmeninin, hem de oyunculannın tümüyle kadın olması, fılmi tümüyle bir kadın fılmi havasına sokuyor. Kapah mekanlarda çekilmesine karşın olağanüstü çekimleri ve anlaümıyla tüm ilgileri hakeden bir fılm "Kadın Mahkumlar". İnsanlann birbırlerine ihtiyaç duyduklan bir ortamda nasıl değjştiklerini, yaşamı nasü paylaştıklannı, kadın olmalanndan gelen sorunlan hapishanede nasıl aştıklannı bir kadın yönetmenin bakış açısıyla izlemek ise ayn bir tad kazandınyor fılme. Marie-Christine Barrault, Fanny Bastien, Annie Girardot gjbi günümüz Fransız sinemasının ünlü kadın oyunculannı izlemek de ayn bir keyifolsa gerek. Bu, günün en ıyi fılmini izleyin deriz. 1987 Fransız yapımı, 98 dakika. (İnterSTAR, 22.00) Glenn Ford Sevgili Kalp** (Dear Heart)-New York'ta yapılan postane müdürlen toplantısına katılan orta yaşlı iki delege birbirlerine aşık olurlar. 1960'lardan gelen düzey li bir aşk hıkayesi. Emektar Delbert Mann'ın yönettiği fılme Henri Mancjni'nin müziği çok şey kazandınyor. Birbirine aşık çifti oynayan Glenn Ford'la Geraldine Page ve TV ızİeyicilerinin "Cinayet Dosyası" dizisinden tanıdıklan Angela Lansbury'nin varlıklan, ekrân karşısına geçmek için iyi bir neden. 1964 Amerikan yapımı, 114 dakika. (SHOWTV, 22.10) 'Yorgun Savaşçı'nın serüvenî 32. Gün'de Hemşireler Onjınal adı "Nurses" olan ve "Hemşireler" adıyla gösterilecek olan 22 bölümlük yeni bir dizi başlıyor. Öğle kuşağında 25'er dakikalık bölümler halinde yayımlanacak dizide Julie ve Sandy adlı iki hemşirenin çevresınde gelışen olaylar anlaulıyor. Dizinin yönetmenleri Terry Hughes ve Andy Cadiff. Julıe v e Sandy adb hemşireleri Stephanie Hodge ve Arnetia Wal- kercanlandınyor. Dizinin ilk bölümünde Julie, hemşire olarak işe yeni başlamışür. Kendisi gibi hemşire olan Sandy ıle arkadaş olurlar. Sandy, Harold adb bır adamla evlidir ve kocasını sevmektedir. (TV1,12.35) Tüketicinin Sesi Nazrrü Kal'ın hazırlayıp sunduğu programda. tüketici şikayetleri ele alınıyor ve çözümlenenle- rin duyurusu yapılıyor. Bu programda ağırlıklı olarak işlenecek tüketici şikayeti ise "ithal beyaz eşyalar" Garanti süresi, servis hizmeti, yedek parça sorunlanyla ithal buzdolabı ve çamaşır makineleri tüketiciler açısmdan çeşitli yönleriyle ele alınıyor. Programda tûketicilere uyanlarda da bulunuluyor. (TV1,09.50) Kızlar Yurdu 25. bölümüyle ekrana gelen "Kızlar Yurdu" nun bu bölümünün konusu kısaca şöyle: Yusufun amcası Hamdi Almanya'dan geİmiş ve yeğeninin Müstesna ile sözlendigini öğrenmiştir. Nişanlannı yapmak için ısrareder. Nişan ahşverişi bir kabus haline dönüşecekür. Diziyi Kartal Tibet yönetiyor, Perran Kutman, Alev Emre, Ali Berge, Fatoş, Günay Karadeniz oynuyorlar. (TELEON,22.20) 32. Gün'de Türkiye tarihinin ilk yakdan filmi "Yorgun Sa\ aşçı" nın seriivenini izleyeceğiz. 32. Gün-Türkiye Daha öncekı ıkuprogramında yayımladığı Abdullah Öcalan ve Kartal Demirağ dosyalan ile kendinden sözettiren "32. Gün-Türkiye" bu bölümünde de epey ses getirecek dosyalan arahyor. Todor Jivkov, Kemal Tahir'in romanından Halıt Refiğ'in çektiği "Yorgun Savaşçı" ve Orduda Modernizasyon. Programın en önemli konuğu; Bulgaristan Eski Devlet Başkaru Todor Jivkov.. Devrik Bulgar Lıderi ile tutuklanmadan önce32. Günekibi görüştü. Çiğdem Anat Kuren, Jivkov'a Bulgaristan'daki Türklere yapılan baskılann nedenlerini anlattırdı. Soydaş göçünün 3. yılında zulüm \ e ışkencey i ilk ağızdan dinleyeceksiniz. Türkiye tarihinin ilk yakılan filmi olma ünvanına sahip, Halit Refığ'in çektiği "Yorgun SavaşçTnın izini de buldu 32.Gün ekibi. Filmin baştan sona öyküsü. yakılışı ve yangından kurtanlan bölümlerinin kaderiyle ilgili yeni açıklamalar ve itiraflar... Can Dündar'ın hazırladığı bölümün konuklan fılmin \önetmenı Halıt Refığ, Oyuncu Can Gürzap, dönemin TRT Genel Müdürü Macit Akman ve Kültür Bakanı Fikn Sağlar. Ağustos ayında açıklanacak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde modernizasyon paketinin içeriği de ilk bu programda yer ahyor. Küçük ama çevik ordu planlan, indirim oranlan, kısaca 2000'li yıllann Türk Ordusu, Mehmet Ali Birand hazırladı. Ay nca Özal-Demirel fotoromaru, MÇP'deki bölünmenin perde arkası. Gökova cınayetinin perde arkası ve Savarona'nın trajik öyküsü 32. Gün'ün diğer bölümleri. (SHOWTV,21.45) Teleon'un sevilen yerli dizisi "Kızlar Yurdu" "Kız Evi Naz Evi" bölümüyle ekranda. UYDULAR RTL PLUS 07.00 RTL Aktiıel 08.00 Günaydın Almanya 0955 Owen Mashall 11.15 Doktor Marcus 1550 Şef 17.40 Rıskant 18.50 Tatlı Ödül 18.45 Gameshow 19.00 Elf 99 19.45 RTL Aktuel 21.15 Polısıye Dıa 2İ10 Baban Kımdır 23.45 Kıiltur Magazın 00.10 Erkek Magazın 0050 RTL Aktüd 01.30 Hava Kurdu 02J0Şef SAT1 06J0 Bölge Raporu 07.00 Günaydın Almanya 10.00 Haberler 10.05 Sinema Haberlen 11.10 Rü>a Re\ usu 13.45 Kalıforn'ı>a Guneşı Altında 15.30 Nach- barn 16.05 Hotel 17.00 MacGyver 18.45 Bölge Raporu 19.15 Bıngo 19.45 Haberler 20 20 Şans Çarkı 21.15 Dr Kulanı 22.15 Gustav Adolf 23.55 Ha- berler 00.05 Haberler \e Hıkâyeler 00.50 Fılm Yapım Saatı 01.05 MacGyver 02.00 Programlar TV5 13.00 Fldsh 13.05 Yansımalar 14.0 Haberler 18.40 Vıctor 19.00 Yanşma 19J 0 Haberler 19.50 Afişler 20.30 Haberler RAIUNO 08.45 Quark'ın Dünyası 09.30 Dızı 12.55 Sozler ve Hayat 14J0 Haberler 15.15 Avrupa-ABD 17.05 Yangın Kulesı 19.00 Haberler 21.25 Spor Progra- mı 00.45 Yanşma 01.00 Haberler 01.30 Bey^bol RAIDUE 08.00-09.50 Kuçuk Büvük Hikâyeler 10.40 Dını Program 11.10 Dıck Tracy 12.30 Rash Magazın 1İ35 Lassie 14J0 Ekonomı Progrdmı 14.45-16.20 Sü- per Soap 19J5 Komıser Kress 21.25 Spor Programı 2Î30 Mufettış Demck 01J0 Haberler RADYOLAR TİT1 04£S Acıhş. 05.00 Haberler 05.05 Tûrkuler 05.30 Şarkılar 06.00 Haberler 06.15 Gün Başlarken 07.00 Haberler 07.05 Sohsüer Geçıdı (TSM107.30 Haberler 07.40 Günk Gekn (1) 09.40 Arkası Yann 10.00 Haberler 10.05 Onuncu Saat 12.00 Hd- berler 12.10 Hayaün Içınden 13.00 Haberler 13.1S Ezgıler 17.00 Haberler 17.05 tş ve İşçı Dünyası 17J0 Hafıf Müzik 17J5 Haftanın Çocuk Şarkısı 17.40 Çocuk Bah- çesı 1755 Bu Dünya Bızım 18.00 Haberler 18.05 Akşamdan Akşama 19.00 Haber- ler 19.30 Hafıf Müak 20.00 Çocuk Muzığı 20.10 Hafıf Muzık 20.15 Gökkuşaeı 21.00 Haberler 21.05 Solısüer Geçıdı (TSM) 21.30 Tûrkuler 22.00 Yorumculanmız 22J0 Şarkılar 23.15 Gecenin İçınden (4) 00.55 Haberler 01.00 Kapanış TRT 2 07.00 AçıbşO7.O5 Solıstlerden Seçmeler 07J0 Haberler 07.40 Turküler 08.00 Sabah Konsen 08.30 Şarkılar 09.00 Haberler 09.05 Çocuk Bahçesı 09.35 Çeşıtlı Muzık 10.00 Ezgıler 10.20 Zaman \e Demokrası 10.40 Hafıf Müzik 11.00 Haberler 11.05 Montrö'Boğazlar Sozleşmesı Özel Programı 11.20 Tûrkuler 11.35 Hafıf Muzık 11.45 Bınncı Kıbns Banş HarekâU Özel Programı 12.00 Solıstler Geçıdı 12.30 Tur- küler 13.00 Haberler 13.15 Hafıf Müzik 13.30 Tıyatrovu Yaşaunlar 13.45 Şarkılar 14.00 Yabancı Dıl Dersı 15.00 Haberler 15.05 BÎı Toprağın Sesi 15.30 Türk Sanat Muzığı 15.40 Arkası Yann 16.00 Solıstler Geçıdı (TSM) 16.30 Esımıler 17.00 Ha- berler 17.05 Şarkılar 17.30Turkuler 18.00 Ferahnak Fash 18J0Hıkâvecılenmız\e Hıkâyelen 19.00 Hdberler 19.30 Solısüerden Bırer Şarkı 20.00 Yabancı Dıl Dersı 21.00 Turküler 21.30 Hafif Muak 22.00 Sobstler Geçıdı 22.30 Tûrkuler 22.45 Bır Roman Bır Hıkâve 23.00 Haberler 23.15 Solısüerden Seçmeler 23.40 Hafif Muzık 2355 Çağın Öncülen 0055 Günün Haberlennden Özetler 00.58 Kapanış TRT 3 07.00 Açılış 07.05 Gune Başlarken 08.00 Sabah İçin Muzık 09.15 Sabah Konsen 10.00 Müzıklı Dakıkalar 11.00 Öğleve Doğru 1Z00 Hdberler 12.15 Mıkrofondan Sıze 13.00 Unuıamadığımız Eserler 14.00 Haberler 14.15 Dun>anın Dön Bucaö- nddn 15.00 Kuze> Ülkelennden Muzık 15.45 Hdftamn Getırdıklen 16.30 Caz L's- lalan 17.00 Hdberler 17.15 Sızler İçin 18.00 Tempo 19.00 Haberler 19.15 Dunden Yanna Müzik 20i» Pop Stüdvosu 21.00 MuzığeÖ\gu 22.00 Hdberler 22.15Gok- kuşağı 23.00Opera Saau 24.00 Gece \e Muzık 00.55 Hdberler 00.58 Ka ÇOCUKLARİÇİN TV1 - 09.00 SusamSokağı. 10.45 Tatil Ekranı. 16.10 SusamSo- kağı. TV2 - 18.00 Çizgi Film: Garip'- ın Maceralan T¥6 -15.00 Susam Sokağı SH0W TV - 08.10 Çizgi Dizi: An Maya. 08.30 Çizgi Dizi:Heathc- lıff" 08^0 Çizgi Dizi:Bamey. 09.00 Çocuk Dizisi: Archie.09.2S Dodo.09.30 Widget İlttrSTM -15.30 Çizgi Film: Ma- nanne 16.00 Çizgi fılm: Köfte ve- Makarna. 16.30 Çizgi fılm: ÖrümcekAdam. 08.15Çizgi film: Taş Devri. 08.40 Çizgi Fılm: Tiny Toon'un Maceralan. 09.05 Çizgi Fılm: Ninja Kaplumbağalar. fin\ Toon TttoM -07.30 Çizgi fılm: UzaySo- valyelen 07^5 Çizgi fılm: Süper- ler.08.20 HollywoodYaramaz- lan. 08.45 Çizg* fılm: Karate Kat 09.10 Çizgi Film: Kedi Felix 17.00 Çizgi Film: Hayalet Avcı- lan 1730 Çizgi Film: Uzay Şerifı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle