16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURtYET 8 HAZİRAN1992 PAZARTESİ 16 HABERLERIN DE VAMI BIZ BIZE ERDAL ATABEK Üç Maymun Demokrasisi... -Gormedım -Duymadım -Soylemedım Ellerıyle gozlerını, kulaklarını, ağzını kapatmış 'uç may- mun" fıgurunu gormuşuzdur Insan kusurlarına Doğu bıl- gelığıyle bakışın erdemını sımgeleyen bu davranışı yanlış yerde kullanınca ortaya garıp bır gorunum çıkıyor Insanın bıreysel kusuruna olgunlukla (gormeyerek, duymayarak, bır şey demeyerek) bakmak yenne hışımla ustune gıden toplumsal davranışımız, ış toplumsal suçlara gelınce uç maymun goruntusune sığınıyor Gormedım, duymadım, vallaha bır şey soylemedım "Demokratıkleşme" ıle "otomatıkleşme' yı bırbırınden ayıramadığımız ıçın de demokratık donemlerımızın otok- ratık donemlerımızden pek farkı olmuyor Olan bıtenlere baktığımız zaman durumu daha tyı anlıyoruz -Işkence bu donemde de suruyor mu 9 Suruyor kuşku- suz Işkence var ama ortada ışkencecı yok Dun de boyley- dı, bugun de boyle Lutfı Oflaz'ın yazı dızısını okuyoruz Okuduklarımız Of- laz ın deyımıyle "unlu "lere yapılan ışkenceler Bınlerce kışıye bın beterı yapıldı Butun bunlar nezaman yapıldı 9 12 Eylul donemınde Şımdı hangı donemdeyız'' Demokratık donemde Yapıldı da ne oldu pekı? Ortada ışkencenın her çeşıdı var don dolaş aynı yere gel Pekı ışkencecı nerede? Onca ıştahla kufur edenler, sopa atanlar, her çeşıt ışken- ceyı yapanlar, bu emırlerı verenler, onları gormezden ge- lenler, koruyanlar ? Çıt yok Gormedım-duymadım-ben bır şey demedım" Uç maymun demokrasisi budur ışte -Kemal Horzum kayıplara karışmış Neymış? Horzum'- un Emlak Bankası'na borcu uç trılyonu aşmışmış, hakkın- dakı 10 aylık hapıs cezası Yargıtay da onaylanmış Boşu- na telaş etmış Kemal Horzum a ne olur kı? Hapıs cezası onaylansa ne olur kı? Aranacak da, bulunacak da, karar teblığ edılecek de, ınfazı hesaplanacak da, ona gore bır yer duşunulecek de Uzun ışlerdır bunlar, oyle kolayca olmaz Telaş etmek bızlere duşer Bır şey yaptığımızdan değıl, yapmadığımızdan Demokrasımız "suçlu'ya gore değıl, guçlu'ye gore çalıştığından, garıbanın her an te- laşta olması gerekır 12 Eylul donemınde de boyleydı, şımdı de boyle "Gormedım-duymadım-t>en ağzımı açma- dım' -Ezbercı eğıtım kalkacakmış Kalkmaz, merak etmeyın Gorunurde hıç kımse ezbercı eğıtımden yana değıl Ama ozunde ezbercı eğıtımden oyle çok yarar sağlanıyor kı, kalkmaz Ezbercı eğıtım sadece dınleyen oğrencı ıstıyor, dınleyen-soylenenı yapan-uslu uslu ıtaat eden-duzenı sessız sedasız kabullenen oğrencı ıstıyor Ezbercı eğıtımı değıştırırsenız ne olur bılıyorsunuz değıl mı? Aman efen- dımaman öğren'cıler soru sormaya kalkar hersoylene- nı hemen kabul etmez tartışır kendı duşuncesını soyleme- ye kalkar, tutar olup bıtenı eleştınr Daha neler Eğıtımı değıştırıp de 'duşunmeyı oğrenen, duşunduğunu soyle- yen eleştırıyı hakkı bılen ' oğrencı yetıştırırsenız sonu nereye varır? Onun ıçın, sız hıç merak etmeyın ezbercı eğıtım kalkmaz Kalkacak malkacak gıbı laflar edılmesı eh ışte az bıraz çağdaş gorunmek gerekır ya, ondandır GormedınrMJuymadım-ağzımı bıle açmadım" demok- rasisi ne yaptığını çok tyı bılır Televızyon kanallarımız toplumu ne guzel bıçımlendırı- yor Her kanalda programlar, yarıştırıyoruz" adı altında para dağıtmalar, "şıfreye kulak-arabayı kap" yolları para- yı alıp gulumseyenler, arabayı yakalayıp sevınç çığlıkları atanlar, toplumun nereye goturulduğunu ne guzel açıklı- yor "Al-bul-katıl-kazan-keyfıne bak" ruzgârı yelkenlerı döldurmuş kı değme gıtsın 12 Eylul donemınden bugunlere gelmek, yolu değıştır- meden vıtes değıştırmeye benzıyor Suç var-suçlu yok, hırsızlık var-hırsız yok, cınayet var-katıl yok sorun var- sahıbı yok "Gormedırrwjuymadım-ağzımı bıle açmadım ' oyle mı? Ya demokrası? ÇALIŞANLARIN SORULARI/SORUNLARI YILMAZŞİPAL "Bağ-Kur kaydmıı sildirmedim" SofU! 1972 vıiında taksî sahibi olduğum için Bağ-Kur'a gir- dim. Sonraki ullarda taksımı detreltım >e gotürü >ergi ka>dımı sildırdim. Ama Bağ-Kur kavdımı sil- dirmedim. 1987 yılından bu >ana da sigortalı olarak çalışıyo- rum. Bazıları Bağ-Kur'dan kavdımı sildırmediğim için sigortamın geçerstz olduğunu sö\lüvor. Şimdı ben, Bağ-Kurlu mu, \oksa SSK sigortausı mıyım? K.A. VANIT: 1479 sayılı Bağ-Kur Yasası'nın "Sıgortalılığın başlangıç \e bıtış tanhı"ne ıhşkın 25 maddesıne gore Bağ- Kur sıgortalılanndan, "Gelır vergısı mukellefi olanlann, mukellefivetlennı gerektıren faalıyetlenne son verdıklen" lanhten geçerlı olarak sıgortalılıklan sona erer Bag-Kur Genel Mudurluğu'nun 22 9 1987 gun ve 279 sa- >ılı genelgesının 9 savfasındd, "Sıgortalılık Bıtış Tanhı"" başlıgı ıle konu aynnülı olarak açıklanmıştır Bu açıklama- da Bağ-Kura kayıt ve tesallen vapılan va da yapılmamış sıgortalılann, a) Gelır vergısı mükellefl olanlann mukelleflyetlennı ge- rektıren faalıvetlenne son verdıklen, b) Gelır \ergısınden muaf olanlann kanunla kurulu mes- lek kuruluşlanndakı uyelık kayıtlannın usulune uygun ola- rak sılındığı. c) Gelır vergısınden muaf olanlann kanunla kurulu mes- lek kuruluşlanndakı kavıtlan de\am ederken hızmet akdı ıle calışanlann (508 sayılı kanun ve bu kanunun geçıcı 20 maddesıne gore kurulu dığer emeklı sandıklan kapsamına gırenler) çalışmava başladıklan d) Şırketlerle ılgısı kalmayanlann çahşmalanna son ver- dıklen ya da ılgılennın kesıldığı, e) Iflasınd karar venlmış olan ozel ışletmeler ıle şırket or- taklannın \eya şırketın mahkemece tasfıyesıne karar venl- dığı tanhten ıtıbaren sıgortalılıklan sona erdmlecektır" denılmektedır Genelgedekı açıklama şoyle surmektedır "Bağ-Kur'a kayıt ve tescılı yapılacak sıgortalılann, b) Gelır vergısı mukellefiyetı bulunmayan veya gelır ver- gısınden muaf olan, esnaf ve sanatkâr sıcılı veya kanunla kurulu meslek kuruluşlanndakı kayıtlara ıstınaden Bağ- Kur sıgortalısı olanlardan, bu sıgortalılıklanran devamı sı- rasında, hızmet akdı ıle calışanlann. (506 sayılı kanun ve bu kanunun geçıcı 20 maddesıne gore kurulu emeklı sandıklan kapsamına gırenler) çalışmaya başladıklan tanhten ıtıbaren sıgortalılıklan sona erdmlecektır " Genelgenın açık anlatımından, gelır vergısı yukümlule- nndenv yukumlulüklen son bulanlarla, gelır vergısı yukum- lüsu olmayanlar, 506 sayılı Sosyal Sıgortalar Yasası kapsa- mında çalışmaya başladıklannda, Bağ-Kur sıgortalılıklan son bulacaktır Bu anlatıma gore bır hızmet akdıne dayalı olarak Sosyal Sıgortalar Yasası kapsamında çalışmaya başladığınız 1987 yıünda Bağ-Kur sıgortahhğınız son bulmuştur ONİKİDEN ONİKİYE TÜRKİYE Ali Sirmen 3 bası 10 000 Itra (KDV ıçınde) Çağdaş Yaymlan Turkocağı Cad 39-41 Cağaloğlu-îstanbul Ödemelı gönderilmez. Müdahale korkusu ve îşbirliği çağrısı Erivarfla önce barış ANK4RA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Bır ay once, Turkıye"nın mudahelcsınden korktuğunu açıklavan Ermenıstan, geçen hafta dostluk ve ışbırlığı çağn- sında bulundu Geçen 30 gun ıçınde Turkıye'de mudahale tartışmalan >apılırken, Erme- nıler, Şuşa ve Laçın'ı yutarak, Karabağ'ı Ermenıstan a bağla- dılar Son 30 gunde Ermenıstan- Turkıye ılışkılen şoyle gelıştı 4 mavıs - Ermenıler, Nahcı- van ozerk bolgesme saldırdılar Ndhavan Cumhurbaşkanı Haydar Alıyev, ertesı gun, Tur- kıye'yı mudahaleye çağırdı Ankara ıse ABD'yı devreye so- karak, Ermenılenn saldınlannı durdurmaya çalıştı Dışışlen Bakanı Hıkmet Çetın, ABD Dışışlen Bakanı James Baker'- la telefon goruşmesı yaptı ABD nın Ankara Buyukelçısı Rıchard Barkley, Dışışlen Ba- Fransız Radyosu Türkçe • Baştarafi 1. Sayfada Larquıe kendısının ısrarla Ra- dıo France'ta (Farsça, Ingılız- ce, Lehçe yayın yapıhyor) Tür- kıye masasının kurulması gerektığını. Fransız hukumet yetkılılenne konuyu anlattığını soyledı LarquıeTurkıCumhu- nyetlennden once Turkı>e'nın jeopolıtık onemının oncelıklı olduğunu v urgularken neden Turkçe yayın yapmak ıstedıkle- nnı şoyle ozetledı " Fransada azımsanmaya- cak sayıda Türk yaşıyor Bun- lara yonelık Fransa'da herhan- gı bır yayın yok fkına olarak olayı ulkenız açısından ele alır- sak, Türkıye çoğrafı konumu gereğı onemı hergun gıderek ar- tan bır ulke oluyor Aynca AETnın de gelecektekı olası uyelennden bın Bu ozellıklere sahıp bır ulkeye hıtap etmek çok onemlı" RFİ genel muduru bu konu- da somut gınşımlerde bulun- duklannı, onumuzdekı yıl but- çesınde Turkıye'ye yönelık yayın ıçın gereklı harcamalann kalemlendınldığını ve projenın Fransız hukumeüne sunuldu- ğunu soyledı Larquıe bu arada Turkıye'dekı ozel TV ve radyo gınşımlennı de vakından ızle- dıklennı sozlenne eklerken, a- yaretının büyuk bolumunu goruşmelenn oluşturduğunu soyledı TRT yanı sıra. bazı ozel radyo yatınmcılan ıle de goruştuğunu beürten Larquıe kendılenne radyoda 3 ya da 4 saat Fransızca yayın yapma teklıfi goturduğunu sozlenne ekledı Çekiç Güç MGK'yı bekliyor ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Mıllı Guvenhk Kurulu (MGK), 23 hazıranda Istan- bul da toplanarak, Çekıç Guç'- un gorev suresının uzatılıp uza- tılmamasının hukumete tavsı- yesını kararlaştıracak MGK'- nın Istanbul'da yapılacak top- lantısmda dy nca, Ahıska Turk- lennın Turkıye'de ıskanı da goruşulecek Gorev surcsı 28 hazıranda sona eren Çekıç Guç ılk olarak MGK toplantüinda ele alına- cak Olağan toplantılan her avın son cumasına rastlayan gunde gerçekleştınlen MGK'- nın bu kez 26 hazıran cuma ye- nne, 23 hazıran salı gunu top- lanmasının, Çekıç Guç'un gorev suresının 28 haaranda dolmasından kdynaklandığı bıldınldı MGK'nın. Çekıç Guç'un gorev suresının uzatıl- ması yolundd Bakanlar Ku- rulu'na "tavsıye" karan alması durumunda, hukumet konuyu bır tezkere ıle TBMM'ye ılete- cek Hükumetm. TBMM'ye gondereceğı tezkeredekı goruşu buyuk bır olasılıkla 'gorev su- resının uzatılması yolunda" olacak Başbakan Suleyman Demı- rel, oncekı gun Çekıç Guç'un gorev suresının uzatılmasının SHP ıçınde sorunlara yol aça- cagı ve koalısyonun dağılabıle- ceğı sorulanna, şu karşılığı verdı "Bu konuda daha konuşmak ıçın erken Karan, TBMM ve- recek Şımdı bunu lartışmaya gerek yok Bakın ben sıze bır olay anlatayım 1980 oncesı Italyan Dışışlen Bakanı Aldo Moro Turkıye'ye geldı Resmı goruşmeler sırasında bızım bır sıkıntımız vardı Bunu hıssettı Bıze, ne olduğunu sordu Ihsan Sabn Çağlayangıl dc durumu kendısıne anlattı Bunun uzen- ne konuk bakan bız£ , bakın, dcdı bızım ıçımızde tam 9 tane klık var Bız bır karar almadan once hepsıy le konuşuruz ve bd- kanz kı, karar oylamadan olumsuz çıkacak. hemen oyla- mayı uç gun ertelenz " Başbakan Demırel'ın Orta- asya gezısı sırasında yaklaşık 3 bın Ahıska Turkünun Iğdır'a yerieştınlmesı konusunda çalış- malar vapılmıştı Bu konudakı >asal duzenlemenın nasıl oiaca- ğı ve Ahıska Turklennın yerleş- tınleceklen bolgelerdekı koşul- lar da, MGK'nın 23 hazıran idlı gunku toplantısında ele alı- nacak TalabanîMen kritik ziyaret • Baştarafi 1. Sayfada seçımierden sonra oluşan kon- seyın ortak başkanı sıfatıyla, Ankara'jı ziyaret edıyor KYB kaynaklan, Ankara'- dakı goruşmelerde Kuzey Irak'la ılgılı konulann oncelık alacağını bıldınvorlar Kay- naklara gore. Talabanı Irak lıden Saddam Huseym'ın " teh- dıdı' devam ettığı surece, Tür- kıye dekı Çekıç Guç'un gorev suresının uzaülmasını ısteye- cek Talabanı'nın, "ıkılı ücare- tın" gelıştınlmesını de ısteyece- ğı de bıldınlıyor Kuzey Irak'ta yapılanseçımlerde Talabanı ve Kurdıstan Demokrat Partısı (KDP) lıden Mesut Barzanı eşıt oy alarak oluşturulan Kon- sey'ın ortak başkanı oldular 105 sandalyelı konsey seçımle- nnde, KYB ve KDP50'şersan- dalye kazandı Onumuzdekı aylarda, başkanlık seçımı ıçın Talabanı ve Barzanı bır kez da- ha yanşacaklar Her ıkı partı de, Bağdat rejı- mının Kuzev Irak'ta yaşayan halka saldırmasını engellemek gerekçesıyle Turkıye'de bulu- nan Çekıç Guç'un gorev suresı- nın uzatılmasını ıstıyor Mutte- fik hava kuvvetlennden oluşan Çekıç Güç'ün gorev suresı. 28 hazıran'da doluyor Surenın uzatılıp uzatılmamasma TBMM karar verecek Dışışlen kaynaklan. Tûr- kıve'nın Kuzev Irak'a ıhşkın pohukasıru "sert" bır mesajla Talabanı'ye tekrarlayacdğını behrtıyorlar Kaynaklar, Tur- kıye'nın Irak'ın toprak butun- luğunun bozulmamasından yana olduğunun Talabanı"ye anlatılacağını soyluyorlar An- kara, Kuzey Irak'takı seçımle- re bolgedekı otonte boşluğunu doldurarak PKK'ya karşı mu- cadelede kolayhk sağlayacağını duşunerek ve ınsan haklan doğrultusunda bolgedekı sıvıl hızmetlenn yonetılmesıne yar- dımcı olacağı nedenıyle karşı çıkmamıştı Ancak. Dışışlen çevrelen Turkıye nın Kuzey Irak'takı seçımlere ıhşkın ola- rak şu noktalarda rahatsızlık duyduğunu ve bu noktalann Talabanı'ye aktanlacağını bıl- dınyorlar -Talabaru'nın "ıkılı tıcare- ıin" gelıştınlmesı önensının. ıkı bağımsız devlet arasındakı ılış- kılen çağnştınnası -Kurdıstan Cephesı'nın, se- çımierden once yayımladığı deklarasyonda. "Irak Kurdıs- tan'ı Ulusal Meclısı" ve "Iraklı Kurdıstan vatandaşlan" sozle- nnın geçmesı -Konseyın, yasama ve anlaş- malan onaylama yetkısı taşıdı- ğının deklarasyonda yer alması ve başkanın "Devlet Başkanı" yetkılenyle donatılması -Deklarasyonda Turkmen- lenn "etnık azınlık" olarak nı- telendınlmesı Erken seçim hata olur MBaştarafi 1. Sayfada gore uçuncu duruma duşmele- nnın ' surpnz olmadığını' soy- ledı Yılmaz, koalısyon ortakla- nnın, oy oranlannı arttırmala- nnı bır "guvenoyu" olarak yorumlamamalan gerektıgıne dıkkatçektı Partı olarak devle- te karşı mucadele verdıklen ılk cıddı sınav olduğunu vurgjla- yan ANAP lıden, hükumetm erken seçıme gıtmek ıstemesı halınde bunun hata olacağını soyledı Yıfmaz, dun yapılan seçımın genel seçımlerden kısa bır sure sonra yapıldığına dıkkat çeke- rek DYP ve SHP'nın doğal ola- rak avantajlı olduklannt kay- dettı 1990 yılının hazıran ayında 48 yerde yapılan ara ye- rel seçımlerde ANAP m 28 merkezde seçım kazandığını anımsatan Yılmaz şu değerlen- dırmeyı yaptı "Bızım ıçın bu seçımlerde he- def, butun dezavantajlara rûğ men mevcut oy oranımızı koru- maktı Bunu genış olçude ger- çekleştırdık Oy oranımızdd bırkaç puanlık bır duşme olma- sı doğaldır Bu seçımlenn en banz ozellığı geçmışte devlet ımkânlannın bu tur seçımlerde kullanılmasından yakınan koa- lısyon ortaklannın şımdı hukü- met olarak gırdıklen bu ılk se- çımde aynı ımkânlan geçmışle mukayese edılemeyecek ölçude ınsafsızca kullanmış olmalan- dır Bütun bunlann sonucunda soldakı oylann SHP'ye, sağda- kı oylann DYP'ye doğru yon- lendınlmesı amaçlanmıştır ANAP her şeye rağmen oylan- nı çok genış olçude korumuş- tur" Hukumetın seçım sonuçlannı guvenoy u olarak yorumlaması- nın vahım bır hata olacağını soyleyen Yılmaz, 'Bu bızım muhalefet partısı olarak devlete karşı mucadele verdığımız ılk cıddı sınavdır Aldığımız sonuç bugunku hukumet partılennın aynı konumdayken aldıklan sonuçtan daha başanlıdır' de- dı kanlığı'na çağnlarak durumun "addıyetı' bır kezdaha aktanl- dı 9 mayıs - Karabağ dakı stra- tejık Şuşa kentı, Ermenılenn elıne geçtı Turkıye, Azerbay- can'la ortak hareket ederek, Bırleşmış Mriletler Guvenlık Konseyı'ne başvurdu 11 mayıs - Turkıye'de Kara- bağ ve Nahcıvan'ın anlaşma- lardan doğan sonımluluklan- nın, asken mudaheleyı kapsa- yıp kapsamadığı tartışmalan devam ettı Ermenıstan, Tur- kıye'nın asken mudahalesın- den korktuğunu açıklayarak, Turkıye-Ermenıstan arasında "tampon guç" oluşturulması ıçın BM Guvenlık Konseyı'ne başvuracağını bıldırdı 14 mayıs - Şuşa'nın duşme- sınden sonra, Azerbaycari Par- lamentosu, eskı Devlet Başkanı Ayaz Mutlalıbov'u yenıden go- rev başına getırdığını açıkladı Muttalıbov'a karşı Halk Cep- hesı onculuğunde başlatılan dı- reruş sonrasında, Muttahbov'- un Azerbaycan'dan kaçtığı bıldınldı 17 mayıs - AzerbaycarTdakı kanşıklıktan yararlanan Erme- nıler, Karabağ'dakı ıkına stra- tejık yerleşım merkea olan Laçın'e saldırdılar Ermenıler, Nahcıvan'a da saldınlannı yıne- ledıler. 18 mayıs - Laçın, Ermenılenn elıne geçtı Boy lece, Ermenıstan ve Karabağ arasında bır kon- dor oluştu Başbakan Yardım- cısı Erdal Inonu, Ermenıstan'ı uyararak, Turkıye'nın smırla- nn zorla değıştınlmesını kabul etmeyecegını bıldırdı Ermenı- ler, Nahcıvan'a ağır bombardı- man yaptılar Saldın sırasında 15 kışı oldu, 50 kışı yaralandı 20 mayıs - Turkıye Buyuk Mıllet Meclısı'nde Karabağ ve Nahcıvan'dakı son gelışmeler Lartışıldı Muhalefet, asken mudahale gerektığını bıldınr- ken, ıktıdar. Ermenıstan'ın uluslararası alanda kınandığını ve yalnızlığa ıtıldığını kaydede- rek banşçıl yollarla çözum ara- nacağını soyledı 23 mayıs - Bır hafta önce, Turkıye'nın asken mudahelesı- ne gerek olmadığını soyleyen Alıyev, smırdakı çatışmalarda tek yanb ateşkes ılan ettı Sırur- dakı çatışmalann azalmakla bırükte yer yer devam ettığı gözlendı 29 mayıs - Türkıye ıle Nahcı- van'ı bırbınne bağlayan Ümıt Köprüsu. buyûk bır torenle açıldı. Köpru açılırken, Demı- rel'ın kımsenın köprûye doku- namayacağını açıklaması, Turkıye'nın Ermenıstan'a sıya- sı bır uyansı olarak değeriendı- nldı 1 hazıran - Roma'da Kara- bağ acıl durum toplantısı başla- dı Karabağlı Ermenıler, top- lantıya gelmedıler Dort gun sûren toplantılar, Ermenıstan'- ın katı tutumu nedenıyle, 5 ha- zıranda, sonuç alınamadan dağıldı Bu arada Ermenıstan Devlet Başkanı Levon Ter Pet- rosyan, Cumhunyet'e yaptığı açıklamada, ıkı ulke arasında dıplomatık ılışkılenn kurulma- smı ıstedıklennı söyledı Petros- yan, Demırel'edemektupyaza- rak, tıcaret ve ulaştırma alanla- nnda anlaşmalar ımzalamak ıstedıklennı bıldırdı Uçak Baştarafi 1. Sayfada dığı sanıhyor Panama'dan havalandıktan yaklaşık yanm saat sonra kay- bolduğu bıldınlen Panama Capa Havayollan'na aıt Boe- ıng 737-200 tıpı volcu uçağının enkazı Kolombıya smın yakın- lannda bulundu Panama Cıty'den havalan- dıktan bır sure sonra uçağın gonderdığı olağanustu durum sınyalının Hollanda KLM ha- vayollanna aıt bır uçak tarafın- dan tespıl edıldığı ve durumun Panama Cıty dekı Tucuman Havaalanfna ılctıldığı açıklan- dı I Baştarafi 1. Sayfada kanı Levon Ter Petrosyan'ın Başbakan Suleyman Demı- rel'e yazdığı mektu£ta yer alan, ıkıE lıcaretJn gelTştînl- mesı. sınır tıcaretının başla- ması ve ulaştırma alanında anlaşma ımzalanması onensı- nın varolan koşullar altında gerçekçı olmadığı.yorumunu yapıyorlar Petrosyan'ın mek- tubu, Ermenıstan'ın bır yan- dan Roma'daka Karabağ acıl durum topiantısını zora so- karken, aynı anda Turkıye'ye goHderdığı olumlu sınyalle- nn, "ıkıyuzluluk" olduğunu soyleyen yetkılıler, Ermenıs- tan'la olan ılışkılenn bır bu- tun oluşturduğunu behrtıyor- lar Yetkılıler, Turkıye ve Ermenıstan arasındakı eko- nomık ılışkılenn, sıyası ılışkı- lerdekı duzelmeye bağlı oldu- ğunu behrtıyorlar Dışışlen Bakanı Hıkmet Çetın. Cumhunyet'ın dıplo- matık sorunlar surerken, ıkılı tıcaretın gelıştınlmesıne yone- lık ışbırlığı yapılabılır mı soru- suna şu yanıtı verdı "Şunu soyleyebılınm, bız aslında olaya bır butun olarak bakıyoruz Gazetenızın açık- lamış olduğu mektubu değer- lendınyoruz Bu tekhfler, ancak, butun ıçınde değerlen- dınlebılecektır Gerçekçı ol- mak gerekır Evvela banşın gelmesı lazım Karabağ ve Nahavan'dakı olaylann ço- zulmesı lazım Çozûlmeden, zor tabu " Dışışlen Bakanlığı'nca ya- pılan yazılı açıklamada da. Ermenıstan ın "ıyı nıyet" me- sajlannın memnunıyetle kar-. şılandığı bıldınlerek, uluslara- rası ılışkılerde, nıyetlerden çok 'fnlı hareketlenn" onem taşıdığı vurgulandı Açıkla- mada. bu nıyetlenn Azerbay- can'da oncelıkle uygulanma- sının. sadece Turkıye'yle de- ğıl, butun komşulanyla ılışkı- len bakımından başlıca gösterge olacağı bıldınldı Çetın, Roma'da 1-5 hazıran tanhlen arasında yapılan Ka- rabağ acıl durum toplantısın- da Ermenıstan'ın tutumu nedenıyle beklenen sonuçelde edılemeden dağıldığını söyle- yerek, "Roma toplannlan hazıran'ın 15'mde devam ede- cek Ermenıstan, bu toplanü- lara tavnnı değıştırerek gel- mesı lazım Ermenıstan uze- nnde etkısı olan butun ulkele- nn, bu ulkeye baskı yapması lazım" dedı Çetın, Ertnenılenn, Mınsk Konferansı oncesınde Laçın ve Şuşa'dan çekılmesı ve Ka- rabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul etmesı gerek- tığını de bıldırdı ' Trafîk 13can aldı Haber Merkezi - Yurdun çe-' •şıth yerlennde meydana gelen trafik kazalannda 13 kışı haya-' ünı kaybettı '^ Antalya'nın Aksekı ılcesınde kazada, otomobıl sürucusu Alı Rıza Gürol ıle eşı Yurdanur, annesı Zemıne ve oglu Ferhat. Gûrol oldü \ Şanlıurfa'dan Atatürk Barajı / ıstıkametıne gıtmekte olan Ne- \ caü Ünlö yonetımındekı 34 JLJ 60 plakalı özel otomobıl, 40 kı-' lometrede lasüğının patlamaa' sonucu yoldan çıkarak devnldi.^ Kazada Zelıha Dovücu, Bekır',, Dovucu ve Nevın Ünlü olay ye- > nnde hayatlannı kaybettıler Mersın'm Erdemü ılçesıne^ bağlı Kocahasanlı kasabasında kamyonla bır ozel otonun çar- pışması sonucu otomobıl sürü~." cusu fskender Bılgıç ıle yanında > bulunan Duran Gultekın öldü. c Tekırdağ'm Kumbağ ılçesi I yakınJannda hatalı sollama so- - nucu meydana gelen kazada^ da, Murat Eraslan ıle ozel oto-- mobılde bulunan Suleyman'' Çebı oldu .. Ilk Sefer!İstanbul, yarınyepyeni bir ulaşım sistemine kavuşuyor. Çağdaş Tramvay yarın Aksaray'da ilk seferine çıkıyor... ... ve îstanbul, yeni bir "tarihsel dönüşüm" yaşıyor. Bu mutluluğu paylaşmak, bu sevinci birlikte yaşamak için "Çağdaş Tramvay'ın Ilk Seferi"ne sizleri de bekliyoruz. Prof. Dr. Nurettin Sözen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 9Haziran 1992, SaJı Aksaray Saat: 1100 HAVA DURUMU TURKIYE'DE OUNYA'DA Devtet Bakanlığı Meteoroloıı Genel Müduriuğu'nden alınan btlgıye gore yurdun kuzeydo- ğu kesımlen parçalı çok bu lutlu Orta ve Doğu Karade na ıle Doğu Anado) nurt ku zeyi sağanak ve gok gurultulu sağanak yağışlı otekı yerler az bulutlu ve açık geçecek Hava sıcaklığırtda onemlı tnr değışıklık olmayacak Ruzgar kuzey ve batı yonlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek Denızlenmızde ruigâr Karadenız ıle Marmarada yıldtz VB poyraz Egede günbatısı ve karayel Akdemz'de gunbatısı ve lodostan 2-4 yer yer 5 kuvvetınde saatte 416 yer yer 21 öenız mılı hızla esecek Amsteraam Amman Ama BaOdal Brühsel Cenevrt Franklurt Letoşa Petereöurg Londra Madnd MlliTC Mostova Munh Oskı Pans Prag Hıyad Roma Vıyana Zunh Y A A A Y Y Y A A Y Y Y A Y 8 Y Y A Y Y Y 17° 31° 30° 3f 18° 20° 18° 35° zr 17° 19» 23° 20° 22° 25° 21» 20° 42° 23° 21° 21° yaömurtu 9S» V karl A acık 6 &u utlu G guneşh K ka' 1 asl V yağmurlu
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle