20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURÎYET 8 HA2İRAN1992 PAZARTESI 10 TELEVIZYON 06.58 Açıus. - Gün Başlıyor 14.00 Bir Sofist: Nuray Ünyaytar 08.00 Haberler 14.15 Dizi FOm: Descbenes Modaevi 08.10 Çizgi Film: "AkıllıSebzeter" 16.30 BuToprağmSesi 09.25 YokYokTV 09.55 Göriintii ve Müzik 10.00 Haberler 10.10 KadınSaati " Ah Şu Komşulanmız" 1030 Arkası Yann "Yalnızca Maria" Laura ve Jose nın dugunu surerken Lorena kızının nerede olduğunu ve e\ leneceğını bılmemektedır Vıktor, Mana ya bazı ıtıraflarda bulunur 11.15 Yanşma: Turnike 11.35 Merak EttJkleriniz î 1.50 Yanşma; Turnike 12.10 Dizi Film: Dosduk tskelesi 12.35 Yanşma: Tıımike 12.55 Görüırtü ve Müzik 13.00 Haberier 13.15 Arkası Yann: İnrikam 17.15 Arkası Yann: Sevgi Bağlan Ava'mn sağlığı bır türlu duzebnez JacK,Londra'yagrtnuştır 18.00 Anadolu'dan Görünüm 1830AkşamaDoğru 19.20 Yerii Komedi: tnsanlık Hali 20.00 Haberier ve Hava Dunmuı 20.40 Spor 21.00 Eglence: Çizgi Ötesi 22.30 Eğriayle Doğrusuyla 23.35 Haberler 23.40 Dizi Film: Karanlık Adalet Dehl yetersızbğınden serbest bırakılan bır uyusturucu madde kaçakçısı öldurulur Nıck ve arkadaşlan olayı çozmeye çabşırlar Yaptıklan araştınnada Chnstına adb bır avuİcatın benzerolaylarda saruğın savunmasıru yapmış olduğu ortaya cıkar 00.35 Haberler Kapanış 17.58 Açüış (TV-2'ye Geçiş) 18.00 Çizgi Film: Garip'in Maceralan 18.18 Arkası Yann: Yalan Rüzgan Cncket anne^ylc ılgılı gerçeklen anlatmak uzere Bay Abbot'un evınegıder Ka> Nına nın sahte ımzasıyla hesabından auşvenş yaptığmı öğrenır ve solugu Nına run yanında alır SdtınaJdığıbutungıysılerıgengöndenr Lısa, Brad ı otel odasına çağırarak şarabın ıçıne koyduğu uyku ılacı ıle uvutur 19.03 AkşamBulteni 19.18 Fragman 19.50 Klasik Müzik Buyuk pıyanıstler VVıüıams Kempff ve RudolfSerkın Shumann'ın eserlenıu yorumluyorlar 20.50 Mini Dizi: Şeytan Tepesi (Aynntıh bılgı bu savfada) 22.00 Gece Büiteni ve İngilizce Haberler 22.40 KonservatuvarJanmız-Demeklerimiz 23.15 Belgesel: Doğa Serüvenleri Belgeselın bu haftakı bolumunde Fransa nın Yukan Sovoıe bolgesmdekı gollerde balık avı seruvenlen anlatılmaktadır 19.20 25. Kare 23.45 Kapamş 18.13Açıuş-Telegûn 19.15 Arkası Yann: Paranın Gücü Gonzalo ıle Teresa yeruden banşırlar Ancak annesı bu ıbşkıyı ıstememektedır Rodngo'nun Sandra ıle ıhşkısını Ahenor fotoğraflarla ortaya cıkarmak ıster 20.00 Caz 20.30 Belgesel: Yedind Kıta AJpler'm Avrupa dakj yuksek tepelennden bınsının uzennde bulunan Corner buzulunun alüna gırmek ıçın caba gösteren mağara bıbmctlenmız daha sonra Ispanya'run kuzeyındekı Pıcos de Europe çukurunda ıncelemeler yapacaklardır 21.20 Dizi Film: Lunapark Blackpool'agelen tunstlerden bın Eddıe yı tanır Bunun uzenne Londrava haber venrler Buarada Eddıe. Amenkab bır SHfö<g n yg aşık olur. 22.15TY'deSinema: Zehirli Hayat (Aynntıh bılgı bu savfada) 00.15 Kapamş 19.58 Açıhş - Arkası Yann: VKU Vnfa 23.00 Geoç Çizgi 21.00 Dü Prognunlan: İngilizce-Fransızca-Abnanca 23.30 Çılgm Spor Dünyası 00.00 Kapamş 14.47 Açıuş - Susam Sokağı 1530 Haberler 15.45 Çocuk Korosu 16.00 Dizi: Uğurlugiller 16.30 Belgesel: Sanayileşme Yolunda 17.00 Haberler 1730 Müzik-Asya'dan Muakli Esiııtiler 18.00 Dizi: Kartallar Yfiksek Uçar 19.02 Haberler 19.20 Ah Şu Komşulanmız 19.45 Müzik 20.05 Yanşma: Turnike 21.05 Genclerie Gencler tçin 21.45 Bir Komı Bir Konuk: Almanya Mektubu 22.00 Haberler ve Ingilizce-Abnanca Haberler 22.45 Konser: Zekai Tunca 23.20 Bir Konu Bir Konuk: Almanya Mektubu 2335 Bir Solist 23.55 Bir Konu Bir Konuk: Almanya Mektubu 00.15 Yerli Drama: Mesela Muzaffer 01.05 Belgesel: Tûrkiye Mağaralan 0135 Kapamş 12.15 Açılış ve Günün Programlan 14.17 Müzik: tstekteriniz 12.17 Kadınlarımız: Besknme Sağlık 15.02 TanmTakvüni 15.12 Yanşma 12.47 Çizgi/Spot 15.47 Belgesel: Daglanmız 12.57 Çocuk Kuşağı: Gfince 16.12 Sorun Söyieyetim 13.27 Muzik 13.52 Spot/Sağük 14.00 Haberler \e Ha\a Durumu 14.15 Yayın Anonsu: Canlı 16.42 Tarihte Bu Hafta 16.52 Belgesel: Denizlerin Sesi 17.22 GAPSpor 18.00 TRT-2'ye Geçiş 07.00 tyi Gfinler Tûrkiye 09.50 Dizi: \ aşadığımız Günler 10.40 Dizi: PapatyalanKopartmayın 11.10 Dizi: Yuva 11.35 Dizi: Mesai Saatteri 12.00StarlHaber 12.10 Sinema: Yanılgılar ıAynntılı bılgı bu sayfada) 13.50 Dizi: Başka Bir Dünya 14.40 Dizi: Hanedan 1530 Dizi: Ateşkes 16.00 Çizfı Fılm: Adams Ailesi 16.30 Çizgi Film: Örûmcek Adam 17.00StarlHaber 17.10 Dizi: Cesur ve Güzel 18.00 Dizi: Patron Kim 18.30 Dizi: A Takımı 1930StarlHaber 20.00 Dizi: Sonsuz Adalet 21.00 Dizi: Cirmet Dosvası 22.00 Sinema: Zor Karar lAvnntıb bılgı bu sayfada) 23.40 Dizi: Otostopçu (gerilim fümi) OO.lOStarlHaber 00.20 Gece Jimnastiği 0030 Dizi: Dallas-Tekrar Ol.HOSinema: Amerikalı Kuzenim (Aynntılı bılgı bu sayfada) 03.00 Müzik ~ 04.45 Dizi: Hastane Günlûğü 05.30 Dizi: Bütfln Çocuklarmı 06.15 Dizi: Santa Barbara 07.00 YeriiKlipler 08.00 Çizgi Fılm: Shmod 1530 Sİnema:Sonİhtİras(Aynnolı bılgı bu sayfada) 17.10 Çizgi Fılm: Ha>alet \*cüan 08.25 Çizgi Fılm: Btıford Dosyalan 1735 Çizgi Film: Ağaçkakan VVoody 08.50 Çizgi Film: Turbo Genc 18.00 Dizi: Şahin Tepesi 19.00 Ana Haber Büiteni09.15 Çizgi Fılm: Transformers 09.40 Çizgi Film: Hollynvood Yaramazlan 19.20 Dizi: Aile Bağlan 10.05 Çizgi Film: Çalcene 20.10 Dizi: KızlarYurdu 1030 Çizgi Film: Lulu i: Kaptan Power 11.10Dizi:ÖzelSavaş 12.00 Dizi: Asırlık Efsane 12.50 Müzik 14.10 Dizi: Bir ArayaGelince 15.05 Dizi: Bugünân Canavarlan 21.00 Türk Sineması: Bir Damla Ateş (Aynntılı bılgı busayfada) 2230AzİzÜstelShoW(Aynntılı bılgı bu sayfada) 23.20 Haber 2330 Dizi: Gelecekteki Yaşam 00.20 Magazin-Belgesd: Gizli Dünya 0030-07.00 Müzik SH»W TV 07.00 Güna> dın Çocuklar 09.00 Aerobik 09.15 Dizi: Evden Uzakta 10.00 Dizi: TupBebek 10.50 Sinema: Mavi Yolculuk (Aynnub bılgı bu sayfada) 12.20 Sevüen Metodiler 13.00 Dizi: Renkli Hayatiar 13 30 Dizi: tki Babam 14.00 Sinema: Size de Mutluluklar (Ayntıb bılgı bu savfada) 15.40 Pop Müzik 15.50 Gizti Kamera Şakaları 16.10 Dizi: Zengin Ama Yalnız 17.00 Çizgi Dizi: Bebe Muppetlar 19.25 Çizgi Dizi: Yumureak 1730 Dizi: Aşk Fırtınast-Capitol 18.40 Dizi: Pembeli Kadın 1930 Haberler 1937PlastipSbow 19.40 Dizi: M a s h Cephedekı ılkyardım ıstasyonlanndan bın bombalanır Gorevblenn türnü ölûrler ve verlenne Mash 40 77'den bınlermın gıtmesı gerekır Sıcakdudaklarılkgonulluolarakgıder Şahıngoz ıseyapıJan bır çekıbs sonucu en lcısa sosısı çekügı ıçın zorunlu gönullü olur 20.10 Yanşma: Çarkrfelek 20.45 DİZİ: Av Peşinde Heyns Mos, denızde olu olarak bulunur (Ikonceboğularak olduğu sanıisada KJIS ve Rıta'nın ıncelemesınden sonra olayın bırcınayet olduğuanlaşıbr 2135BasmKulfibÜ (Aynntılı bılgı bu sayfada) 2235 Haber 22.40 PlastjpShovv 22.45 Türk Sineması: Hanım (Aynntılı bılgı bu sayfada) 00.20 Dizi: Şirket Sırlan 01.05 Kapamş SanatçıbencîDiğî üzeriııelıoşbirgüldürü Alec Guiness'ten sanatçı bencilligine eğılen hoş bır güldürü, Halıt Refığ'ın bol ödüllü filmı: Kadın . Mavi Yolculuk* Balayı ıçın gıttıklen Bodrum'da bır tekne kıralayarak mavi yolculuğa çıkan Denız (Banu Alkan) ve Selçuk (Hakan Ural) çıftmın mutlu yaşamı, ganp ve gızemlı olaylar, saldmlarla bozulur Denız'ı eskıden seven okıı! arkadaşı Tamer'ın (Salıh Kirmızı) onlenne çıkması keyıflenru ıyıce kaçınr Daha sonra Deruz'ın uç kışı tarafından kaçınlmasıyla balayı karabasana donuşecektır Temel Gursu'nun 1986'da Sungur Esen'ın senaryosundan uyarladığı 'Mavi Yolculuk' Banu Alkan'ın erotızmını sergıledığı aşk korku ve şıddet oğelenyle doldurulmuş bırsenıvenöyküsü (ShowTV,10J0) Yanılgılar* (Illusıons)-Moda çızımlen yapan genç bır kadın olduğunu sandığı kocasıru ararken kendısını uluslararası kanşık bırentnkanınıçındebulur VValter Grauman yönetmış, KarenValentıne ve Bnan Murray rol alnıışlar Oyalayıcı bır TVyapımı 1983yapımı, 104dakıka (Starl, 12.10) Size de Mutluluklar* (Many Happv Returns)-Kendı halınde bıradarrun yaşamı vergı sorunları dolayısıyla cehenneme doner Amenkan vergı sıstemını taşlamaya çalışan bu TV yapımı gulduru daha onoedekuçukekranagelmışü Steven H Sternyönetmış George Segal. Ron Leıbman, Helen Shaver Lında Sorenson rol almışlar 1986 yapımı, 95 dakıka (ShowTV,14.00) Son İhtiras* (Consumıng Passıon)- Hayatta hıç bır şekılde başanlı olamamış, uç kışının bır çıkolata firmasında şeker uretmesıyle gelışen komık ola> lar Tanmmış lngılız komedi jazarlan ekıbınden Mıchael Palın ve Terry Jones ıkılısının bır oyunundan alınmış bır taşlama denemes Ünlu yıldızlanna karşın pek başanlı değıl Gıles Foster yönetmış, Vanessa Redgrave, Jonathan Pnce ve Freddıe Jones rol almışlar 1988 yapımı, 98 dakıka (TekOn,15J0) Bir Damla Ateş* Ferdı (Ferdı Tayfur) yanında çalışan 'Zor Karar' adlı sürükJeyid Franstz güldürüsünde Jean Paul Beimondo ve Catherine Deneuve rol alıyoriar. Fıkret'ın (Fıkret Hakan) bır suçtan dolayı hapse gırerken annesıyle bırlıkte kendısıne emanet etüğı kızkardeşı Pınar'a (Necla Nanr) aşık olur Oysa kız zengin bır adamın oğluyla sevışmektedır Zengin baba, oğlunun evlenmesını onlemek ıçın tuzak kurdurup Pınar'ı randevuevıne duşurtur Fıkret kardeşını kötu yola duşurenın Ferdı olduğunu duyup onu oldürmek ıçın hapısten kaçar Pınar, Ferdı'yı kurtarmak ıçın ağabeyının kurşunlanna hedefoîur Fıkret de kendını trenın altına atar Osman F Seden'ın ] 981 "de senaryosunu yazarak yonetuğı arabesk şarkılarla dolu 'Bır Damla Ateş' adlı bu ağdab ve karmaşık melodram, Ferdı Tayfur Toplu Gostensı'nındeılk filmı ÜnsalEmre, Kadır Savun, Yavuz Karakaş, Baykal Kent, Burçın Bahar da oynuyor (TeleOn,21.00) Zor Karar** (La Chasse A L'Homme)-Evlenmek uzere olan bır adamın son bır macera >aşamahevesınınoykusü Özellıkle 1960'larda cılalı, ama oidukça boş guldurulenyle tanınan Fransız yonetmen Edıard Mobrano'nun ıkı ünlu oyuncuyla gerçekleşurdığı surukleyıa bır gulduru Bu ıkj unlu oyuncu Jean Paul Beimondo ve Cathenne Deneuve Ancak ıkısının de unüne layık çlduğu soylenemez 1964 yapımı, 100 dakıka (Starl, 22.00) Zehirli Hayat*** (Horse's Mouth)- Londra'da yaşayan yaşı ılerlemış bır ressam çev resı> le ve toplumla tam bır uyuşmazlık ıçınde ve yalnızca sanatını duşunerek çahşmalannı surdurur Buy uk İngılız oyuncu Alec Guıness'ın tek senaryo yazarlığı denemesı olan bu sevimli gulduru, çağdaş toplumlardakı sanatçının durumuna ve sanatçı bencıllığının toplumla kaçırulmaz çatışmasına eğılen hoş bır guldürü Guıness başrolde parlak bır oyun vermış, ancak Oscaradayhğını oyunuy la değıl senaryosuv la kazanmıştı Ronald Neame'ın yonettığı filmdeaynca Kay Walsh, Renee Houston da oynamışlar 1958>apımı, 90 dakıka (TV3,22.15) Amerikalı Kuzenim** (My Amencan Cousın)-1959 \ ılında genç bır kızın ası yeğenıne ılgı duymasınınövkusu 1985Kanada yapımı bu fılm ulkesınde tum sinema odullennı almış ılgınç bır deneme Sandy NVılson yönetmış, Margaret Langnck, John VVıldman oynamışlar (Starl, 01.20) Halit Refiğ'in 1988 tarihli ödüllü ftlmi 'Hamm'da V ıldız Kenter başrol oynuyor. Hanım **** Denız subayı eşını Dumlupmar denızaltı kazasında yıtırdıkten sonra Boğaz'dakı paşa dedesınden kalan eskı bır konakta Hanım adlı kedısıyle tek başına >aşayan eskı İstanbul hanımefendısı Olcay Hanım (Yıldız Kenter), arada bıreşının hayalıyle konuşmaktadır. Kansere >akalanıp bırkaç aylık -„ omru kaldığını oğrenen Olcay Hanım, olumunden sonra ortada kalmaması ıçın kedısı Hanım'ı kuş kafesıne koyup kapı kapı dolaştığı halde ona bır yuva bıle bulamaz Olcay Hanım, kendısıne yıllardır enşılmez duvgularla bağlanan Neap Kaptan'la bırlıkte, çuruğe çıkanlmış romörkorunun son Boğazyolculuğuna bırlıkte çıktıktan sonra olumu beklemeye başlar HabtRefığ, 1988"de senaryosunu Nezıhe Araz'la bırlıkte yazdığı, kendısıne 26 AntalyaFılmŞenlıgTndeenıyı yonetmen, Eşref Kolçak'a en ıyı yardımcı oyuncu, Yıldız Kenter'e de Bastıa (Korsıka) Akdenız Kulturlen Fılm Festıv ah'nde en ı>ı oyuncu odullennı kazandıran 'Hanım' fılmınde Olcay Hanım'ın onurlu ve > ucelıklı olumuyle bırlıkte, yıtıp gıden eskı İstanbul nostaljısı ıçınde bır yaşhlık, yalnızlık. huzun, sevgı ve olum destanı yaratmış Yağmalanarak beton yığmına dönuşen Boğazıçrnın sıslı goruntulen arkasındakı eskı İstanbul gerçeğının acısını ve huznunu bırlıkte ışlemış Kenter ve Kolçak"ın olağanüstu o> unlanyla her yaşta star kalınabıleceğını kanıtladıklan fılmde, Fotoş Sezer, Faruk Dılaver, Orhan Çağman. Cem Özer, Ekrem Dumer, Anı İpekkaya, Mert Egemen. Mustafa Suphı. Selçuk Dınçer, Pamıra Bezmen olgun bırer oyunculuk sergılıyorlar (ShowTV 22.45) Atilla Dorsay'ın yabancı, Turfaan Gürkan'ın jerli film degerlendirmeleri:* Sıradan * * Izlenebıhr. * * * Kaçırmayın. * * * * Başyapıt DÎZİ: ŞEYTAN TEPESİ 20.50 Sohık kesici polisiye TV Servisi - Londra'da tanıştığı Venezuelaiı bırşarkıadan aldığı çağnvla evıne gıden Mıchael, orada arkadaşının cesedıv le karşılaşarak büvuk bırdehşeteicapılır Olayıngızını çözmeye kalkınca da kendını tehlıkeb bır seruvenın ıçınde bulur TV2'nın mını dızı kuşağında gun aşın yayımlanacak üç bolumluk "Şeytan Tepesı-De\ ıi"s HuT adb film yayımlanıyor Italyanyönetmenı Vıttono Sındonı'nın ımzasını taşıyan yapımın başrollennı Anthony Head, Ton> Musante, InsPeynadogıbı oyuncular pavlaşıyorlar 'Şeytan Tepesı", soluk soluğa ızlenecek pobsıye BASIN KULÜBÜ 2135 Yıhııazıı soruyağmuru TV Servisi-Hurnyet Producüon tarafından hazırlanan programa ANAPGenel Başkanı Mesut Yılmaz konuk olacak Yaiçın Doğan'ın yonetımınde gerçekleşecek programda herzamankı gıbı çeşıtb gazetealer Yılmaz'a çeşıtb konularda soru soracaklar Daha once DSP Genel Başkanı Bulent Ecevıt veSHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal Inonu'nun katıldığı program 15 gunde bırekranagebyor Programa katılacak gazetecıler arasında gazetemız yazarlanndan liğur Mumcu'nun yarusıra Errun Çolaşan ve Yaiçın Özer debulunuyor UYDULAR RTLPLUS 07.00 ÇızgıFılmler 08.00 Kuçuk Mıdılb 11.00 Drosselbart 1965ABDfilmı 14.15 PobsEkıbı komedi filmı 15 40 Mannequm komedi filmı 18.45 Servus 19.45 RTLAktuel 20.15 Arkadaşım 1989 ABD komedi fibnı 2210 Sıstekı Gonller 1988 ABD filmı 01.05 Guçlü Yumruk 02.35 Bronks 1982 ttalyan filmı SUPER CHANEL 06.30 Dını Program 17.00 Yayında Muak 18.50Muzık 19.00VV'vattEarp dıa 19J0 Sp> dızı 2230 Fransızca Haberler 24.00 Yabancılar l%9ABDfılmı 01.40Kapanış SAT1 07.00 Atılgan 07.50 Çocuk Programlan 12.00 YatılıOğrencı !956Almanfilmı 13^0Şans Çarkı 14J5Alılgan 4ızı 15.30 Erkekler dızı 16.05 Kan 1942 Alman filmı 18.05 Fantastık I Yolculuk 19.45 Haberler 20.20 Şans Çarkı İ21.15Dr Kulanı dıa 22.15KutsalveBudala 1957Avustur\afılmı OO^OHıkâyeler TV5 08.00 Haberler 08.40 Fransızca Dıl Dersı 09 20Afışler 09J0BırDunya 10.00 Haberler HJOTunzm 14 00 Haberler 15.00 Yüzvılm Gıdışı 16.45 Maadzın 18.40 Fransızca Dıl Dersı 19.30 Haberler I9.5»Afişler RAJUNO 08.00BuvukKuçukHıkayeler 09J5Aktuabte 11.05 Sinema Magazın UJORash 19.35 Lassıe dızı 13.10 Baver 14.30 Ekonomı Programı, 14.2S Super Scap, 18J5 Şehır Polısı dızı 21 15 Spor Programı 21.30Demck dızı RJUDUE (BOOKûçükBuvûkÖykuler 09.35Aktualıte 11.05 Sinema Magazın, 12J 0 Flash 12 J 5 Lassıe dızı, 13.10 Ba\er dızı I4J0 Ekonomı Programı 14.45 Super Pop 18.35 Metropolıun Polısı dızı 19.45 New York dızı 21.15 Spor 21.30MufettışDerriLk dızı A2İZ ÜSTEL TALK SHOW 22.30 Moda, fııtbol ve edebiyat TV Servisi - Programın konuklanndan ılkı, eskı Galatasaray futbol sorumlusu Yurdaşen Karahasan Karahasan, bugunlerde futbol camıasının en onemlı konusu olan, mılyarbk transferler ve Galatasaray hakkında konuşacak ve Tanju'nun gıdışı ve bunun Galatasara> ıçın kayıp olup olmadığını açıklayacak Uzun yıllar, Fransa'da yaşayan >azar Gulten Evren, yazdığı kıtaplar ve senaryolar hakkında konuşacak Evren. Fransa'da bır Turk duşmanı olarak tanınan ve yıllardır hıçbır gazeteaye roportaj yapmaması ıle unlü bır Fransız yazardan randevu almayı nasıl başardığını ve bu yazan anlatacak Programın uçuncu konuğu modacı Ertekm de uzun yıllar Fransa'da yaşayan Turklerden bın Fransa da Mosyu Şapka olarak tanınan Ertekın şapkasını gıymeyı asla ıhmal etmeyen bır modacı Ertekın, Fransa'da, şapka ıle gınlemeyen yerlere kendını kabul ettırmesının ılgınç oykusunü anlatacak Aziz Cstel 3 konuk ağuiayacak. RADYO 07 00 Açıbş, Program ve Haberier 07.05 Gune Başlarken 08.00 Sabah Içın Müzik 09 00 Haberler 09.15 Sabah Konsen Rossını VVılltamTellOperası Uvertunı Sarasate Zıgeunenveısen Respıghı Saba Mebkesı Belkıs Bale Suıtı 10.00 Muzıkb Dakıkalar 11.00Ögle>eDogru Lıszt Macar Fantezısı Beethoven Op 92 lamajorno 7 Senfonı 12.00 Haberler 12.15 Mıkrofondan Size 13.00 Unutamadığımız Eserler 14.00 Haberler 14.15 Dunyanın Dort Bucağından 15.00 ÇagdaşMuzık 15.45 Hdfldnın Getırdıklen 16J0CazLsulan 17.00 Haberler 17.15 Sızlerlgn 18.00Tempo 1900Haberler 19.15 Dünden YannaMuzık 20.00 Pop Studyosu 21.00 Muzığeö\gu 22.00Haoerler'22.15Gokkuşagı 23.00 OperaSaatı 24.00 Gece veMuzık 00.55 GununHaberienndenÖ7etler 00.58 Program \e Kapanı^ ÇOCUKL T V l 09.00 Çızgı film Akılb Sebaler 09.25Yok Yok TV. 15.10 Çocuk Kuşağı TV515.00 Susam Sokağı S t a r l 16.00 Çızg Fılm AdamsAılesı, 16.30 Çızgı Fılm Orumcek Adam TeleOn08.00Çızgı Shmoo 08.25Çızgı BufordDosvalan 08.50Çızgı Turbo Genç, 09.15 Çızgı Transformers 09.40 Çızgı Hollywood > aramazlan 10.05 Çızgı Çalcene 10.30 Çızgı Lulu, 17.10 Çızgı HayaletAvcıları 17J5Çızgı Ağaçkakan Wood> ShowTV0700ÇızgıFılmler HeathclıfT Super Kardeşler Archıe AnaKazın Hıkavelen Gıgı VVıdget 17.00 Çızgı Bebe Muppetlar 17 25Çi7gı Vumurcak
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle