12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
PAMUKBANK Cu mhuriyetKIMJCÜSU: YUNUS UBk (1924-1945) 8AŞYAZARI: MADİR U&J1945-1991) Kesin güvenlik, provizyonsuz kullcmım, gerçek prestij!.. Pamukbank Prestige. P A M U K B A N K M I S T I t l İ.YIL / SAYI 24354 / 3000 TL (KDV ıçındej Film /10. Sayfada Sanatçı bencilliği üzerinehoş birgüldürtJ Çiller /13. Sayfada Malda da parada da sınıryok 8 NAZhtAN 1992 PAZARTESJ Futbol /14. Sayfada İsveçieki 100 milyarlık ayak Çandarlı / Artca Sayfada Zamanın merkezi Pitana DYP ve SHP'nin toplam oy oranlan yüzde 60'a yaklaştı Koalkyona'güvenoyu'• 341 belediye başkanlığı ıçin yapılan seçimlerden DYP bı- rinci parti olarak çikarken, SHP beklenenin aksine ikinci sıra- ya oturdu. ANAP ise üçüncü parti oldu. ANAP, umutlu olduğu İstanbul'da seçime girdiği sekiz beldenin hiçbirinde belediye başkanlığı alamadı. • DYP ve SHP oy oranlannı arttırdı. Son genel secimlerde aynı merkezlerde aldıklan sonuçlara göre ANAP ve DSP bü- yük oy kaybına uğradı. Seçim yapılan iki kent merkezinden Van'da HEP desteğiyle SHP, Şanlıurfa'da ise DYP kazandı. Iç Poütika Senisi - Partiler RP 27, MÇP 14, DSP 1, yerde ıçin önemlı bir sınav nıteliği ta- belediye başkanlığı kazanırken şıyan, 341 belediye başkanlığı Samsun'unBüyüklüileSivas'ın ıçin oy kullanılanseçımlerden Kurtlapa beldelerinde bağımsız DYP birinci parti olarak çıktı. adaylar seçimin birincisi oldu. Kamuoyu yoklamalannın ak- Sonuçlara göre, seçim yapı- sine SHP secimlerde ikinci sıra- lan yerlerde DYP'nin toplam ya oturdu. ANAP ise üçüncü oyu 177 bin 610, SHP'nin 117 parti olurken, DSP büyük bir bin 221, ANAP'ın ise 93 bin oy kaybına uğradı. Kesin so- 082 oldu. RP 336 merkezden nuçlan alınan 336 merkezde toplam 76 bin 152, DSP 12 bin DYP 170, SHP 71, ANAP 51, MArkaaSa. 77.SB. l'de Partiler kaç 1 başkanlık kazandı?! DYP SHP ANAP RP DSP MÇP IDP SP BA&MSIZ 170 71 61 n 1 14 - - 2 GUNCEL CÜNEYT ARCAVlREk Söytenenter, DGKIBfldllGF 7 Hazıran geldı geçti. Siyasetle uzak yakın ilgisi olan her kesimde günlerdir se- çim sonuçlarının, önümüzdeki günlerde yaşantımıza neler ge- UArkasSa.l7,Sû.2'de DEMİREL Hükümet siyasi destek aldı İstanbul Haber Servisi-Baş- bakan Süleyman Demirel, se- çim sonuçlannı değerlendirir- ken "Halkıma minnettanm" dedi. Demirel, koalisyonun oy- MArkasıSa.l7,Sû.8'te İNÖNÜ Halk ŞHP'ye ilgisini gösterdi ANKARA (Cumhuriyet Bö- rosu)[-SHP Genel Başkanı Er- dal Inönü seçim sonuçlannın halkın SHP'ye olan ilgisini gös- terdiğını belırterek, "Vatandaş- UArkas,Sa.l7,Sû.2'de YILMAZ Erken seçim hata olur \NKARA (Cumhuriyet Böro- su) - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, partisinin oyla- nnı geniş ölçüde koruduğunu Seçim sonuçları kimilerini sevindirdi, kimilerini de üzdu. Sarıgazili SHP'liler secimi kazanmala- belırterek, seçim sonuçlanna nnı kamyon üslünde kutladılar.(Fotoğraf: SUAT KOZLUKLU) MArkası Sa. 16, Sü. 3'te Başbakan, hükümete yönelik eleştirilerinden rahatsız olduğunu iletti Demirel ÖzaPı uyardı• Özal'a 'Bize söyleyecek bir şeyiniz varsa rahatça bizim yüzümüze söyleyebilirsiniz' dediğini anlatan Demirel şöyle konuştu: 'Cumhurbaşkanı olarak hükümeti incitecek beyanlarda bulunmanın doğru olmadığını ifade ettim. Biz bu devleti işletmeye çahşıyoruz ve herkesin bize yardımcı olması lazım. Sayın Özal genellikle sözlerinin yanlış ifade edildiğini beyan ettiî ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhur- başkanı Turgut Özal ile hükümet arasında son açıklamalarla ortaya çıkan tartışma dün, Çan- kaya'da yumuşatıldı. Özal,'" son eleştirilerinden hükümetin rahatsızlığnu" ileten başbakan De- mırel'e "sözlennın yanlış anlaşıldığını ve yanlış ifade edildiğini"söyledi. Demirel görüşmeden sonra," Ben üzerime düşeni yaptım, yapmaya da devam edenm. Devlet icra görevıni bıze verdiği- ne göre bu görevı bir yana bırakıp kımseyle saç- Kolombiya Uçak kazası: 47ölüPANAMA CITY (AA) - Pa- nama'dan Kolombiya'ya gıt- mekte olan yolcu uçağı Kolom- biya sının yakınlannda düştü. Uçakta bulunan 47 yolcu ve mürettebattan kurtulan olma- mArkasıSa.l6,Sû.6'da D İ Z t Bugüncuma beni ilk kez güneşten ayırdılar • Deniz Astsubayı Hüseyin Avni Durugün, 1938'in pınl pınl 17 haziran sabahı Zafer gemisinde yapılan aramadan sonra tutuklandı. Yanında- ki helada Nazım Hikmet ka- lıyordu. nm AYDBHİR'in yaa «zist \ 12. Sayfada saça olmayız"dedi. Başbakan Demirel, Cumhurbaşkanı özal ile dün Çankaya Köşkü'nde 70 dakika süren bir görüşme yaptı. Demirel'ın ısteğı üzerine gerçek- lcşen ve gezi programlan nedeniyle dün yapılan görüşmede, özelîikle son zamanlardaki ulusla- rarası gelişmeler ele alınırken, Demirel. Özal'ın hükümetin ekonomik uygulamalanna ilişkın eleştirilerini de gündeme getirdi. Demirel, Özal'a. "bize söylecek birşeyiniz varsa rahatça bizim yüzümüze söyleyebilirsiniz/'biçimindeki görüşünü iletti. Demirel, görüşmeden sonra, Çankaya Köşkü'nden aynlırken, gazetecilere, Özal'la Al- manya'nın ambargoyu kaldırması, NATO'nun AGIK çerçevesinde banş gücü gibi kullanılması karan, Karabağ sorunu ile ilgili Roma toplantısı gibi konulan görüştüklenni bildirdi. Demirel, Ermenistan cumhurbaşkanı Ter Petrosyan'ın kendısıne gönderdiğı mektubun da gündeme geldiğini belirtti ve "Ermenistan cumhurbaşka- nı ilişkileri gelıştirmek ıstediğini bildiriyor. Bun- dan biz de memnuniyet duyanz ama önce kan MArkası Sa. 17, Sû. l'de Haydi vur kendini gökyüzüne Rengârenk uçurtmalardün. gökyüzüyle kucaklaştı. Anneler. babalar, gençler, > aşlılar ve çocuklar Acıbadem çamlığının ba>-.rında dizlerinde derman kalmamacasına koşuşturdu. Giinlük dertler, uçurtmaların kuynıklarına takılarak bulutlara salındı. Çocuklar uçma>an ucurtmalanna ağladı. ni/gâra kızdı. Bü\ ükler çocukluklarını anımsn arak. çocuklarının ellerinden uçurtmaları kaptı. Rüzgârla birlikte gökvüzü şenlendi; vü/ler güldü, yorgunluklar unutuldu. Çığlıklar ve ucurtmalar birbirine karıştı.İnsan Hakları Demeği'nin "uçurtma şenliği" bir giin de insanlara bütün dertlerini unutturdu, > ü/lerini güldürdü. Yaş sınırlan ortadan kalktı. Büy ükler çocuklarta v arıştı. Çocukların kahkahaları gök v üzündeki uçurtmalara kadar ulaştı. Şevtan uçurtmaları, fırdöndüler her ne kadar gökyûzündesalma salına uçarken, a\akları yere basan insanları kıskandırsalar da, boyunlanna bağlanan sicimlerin rahatsızlığını > aşar gibiydiler. Ama v ine de uçmanın özgürlüğiinü v aşadı uçurtmalar; >ere inene dek. Gökvüzünde salınıverirken, \erdekiinsanlarasessizbirsitemleçağrıyapıyorgibiydiler; "Ne duruyorsun be!" "Haydi >ur kendini gökyüzüne"diye... (Fotoğraf: ZÂFER AKN AR) ÇETİNİN DEĞERLENDİRMESİ Erivanla önce banş sonra ticaret• Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin ikili ilişkilerin gelişmesi için "Önce banşın sağlanması gerekir" dedi. Ankara'daki Dışişleri yetkilileri, Petrosyan'ın, DemirePe yazdığı mektup- ta yer alan ikili ticarctin geliştirilmesi, smır ticarctinin baş- laması ve ulaştırma alanında anlaşma imzalanması öneri- sinin var olan koşullar altında gerçekçi olmadığını vurgulu- yorlar. HALUKGERAY ANKARA-Türkiye. Kara- bağ vc Nahcıvan'da banş sağ- lanmadıkça, Ermenistan'la ikili ticaret ilişkilerini geliştir- meyecek. Dışişleri Bakanı Hikmet Çctın, Cumhuriyel'e >aptığı açıklamada. ikili ilişki- lenn gelişmesi için "önce ban- şın sağlanması gerekır" dedi. Çclin. Roma'daki acil durum loplantısının dağılmasından Eımenistan'ı sorumlu tutarak, "Ermeniler, 15 hazırandaki ikinci toplantıya, tavırlannı de- ğıştirip gelsinler" dedi. Arıkara'daki Dışişleri yetki- lileri, Ermenistan Devlet Baş- MArkası Sa. 16, Sû. 7'de MÜDAHALE KORKUSU VE İŞBİRLİĞ1 ÇAĞRISI • 16. Sayfada AZERBAYCAN'DASEÇİM Demokraside ilk sınavESAT PALA BAKÜ - Azerbaycan'da 70 fıllık komünist rejimden sonra ilk demokratik seçim sakin geçti. Katılım oranının, seçf- min anayasal olarak geçerli sayılacak çoğunluğa ulaştığı bildinldi. Cumhurbaşkanlığı- na en yakın aday olarak Halk Cephesi lıderi Ebulfeyz Elçi- bey gösteriliyor. Cumhurbaş- kanlığı seçim sonuçlannın birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor. Azerbaycan'da yaklaşık 4 milyon seçmenin komünist re- jimden sonra ilk çok partili se- çim için oy kullandığı secimler- de oy verme işlemi yerel saatle 08 00'de başladı. Azerbaycan Radyosu dün verdigi haberde cumhurbaşkanlığına aday olan mArkwaSa.l7,Sü.7'de ANKARA^DA KUZEYIRAK ZİRVESİ Talabani'den kritik ziyaret• Talabani, Kuzey Irak"ta mayıs ayı sonunda yapılan se- çimlerden sonra oluşan konseyin ortak başkanı olarak bu- gün Türkıyeye geliyor. Talabanının, Çekıç Güç'ün görev süresının uzatılmasını isteyeceğı bildinldi. Buarada Ankara, Kuzey Irak'ta ayn birdevlet kurulmasına yönelik gelişmele- re karşı "sert" bir yanıt vermeye hazırlanıyor. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-Türkiye. Irak'tan bağım- îiz olarak oluşan Kürt "otonte- si" ile ilk kez bugün yüzyüze geliyor. Celal Talabani, seçimle oluşan otoritenin ortak başkanı olarak. Ankara'dan. Çekıç Güç'ün süresimn "sınırsız" oia- rak uzatılmasını istcyecck. Tür- kiye, Talabani'ye, Kuzey Irak'- la a>n bir devlet kurulmasına yönelik gelişmelere karşı, "sert" bir >anıt vermeye hazırlanıyor. Şımdiye dek Kürdistan Yurt- se\er Birliği (KYB) lideri ola- rak Ankara'ya gelen Celal Talabani. bu kez. Kuzey Irak"- ta mayıs ayı sonunda yapılan mArkasıSa.l6,Sû.i'te Çekiç Güç MGK'yı bekliyor • Mıllı Gmenlik Kurulu 23 haziranda toplanarak. görev süresi 28 haziranda sona erecek olan Çekiç Güç hakkında hükümete ta\sıye karannı verecek. A\ nı toplantıda Ahıska Türklerinin Türkiye'de is- kânı da görüşülecek. • 76. Sayfada Çekoslovakya'da bölünmeteMkesi• Parlamento seçimlerini Vaclav Klaus'un muhafazakâr Sivil Demokrasi Partisi kazandı. Ancak Slovakya'da aynlıkçı Vla- dimir Mecier'in "Demokratik Slovakya Hareketi" partisinin büyük başarı sağlaması, bölünme tehlikesini gündeme ge- tirdi. 9. Sayfada FransaradyosuTürkçe atağında •Fransız devlet radyosu Radio France International (RFI) Genel Müdürü, Türki cumhuriyetlerle Türkiye'ye yönelik bir proje hazırlandığmı ve gelecek yıl uygulanmak üzere Fransız hükümetine sunulduğunu söyledi. Sİ\A KOLOĞLU ANKARA - Fransız devlet radyosu Radio France Interna- tional(RFJ) Türkçe yayınlara b^lama niyetinde. Mayıs ayı sonlannda Türkiye'ye gelen RFFnin genel müdürü Andre Larquie bu konuda gelecek yıl uygulanmak üzere bir projenin Fransız hükümetine sunuldu- ğunu söyledi. Radyonun genel müdürü TRT ve özel radyo ya- yınına soyunan bazı yatınmcı- İar ile Fransızca yayın könu- sunda görüşmelerde bulundu- ğunu söyledi. Özelliklc habcrcilık konu- sında ün yapan ve hemen he- men tum dünyadan dinlenebi- len RadıO France İnternaiıonal radyosunun genel müdürü Andre Larquıe mayıs ayında bir dizi görüşmeler yapmak üzere ülkemize geldi. Bu arada " Günümüz Dunyasında İleti- şimin Gelişmesi" konulu bir de konferans veren Larquie çeşitli konulardaki sorulanmızı yanıt- ladı. BBC'nin Türkiye'de özelîikle Türkı cumhunyetlerde dınle- mek üzere ıstasyon kurma gin- şiminde bulunduğunu anımsat- lığımızda Larquie asıl üzerinde durulması gereken ülkenin Türkiye olduğunu savundu. UArkasıSa.l6,Sü.3'te 3. İzmir Iktisat Kongresi tamamlandı 6 Devletsiz ekonomi' GOZLEM UĞUR MUMCU Ekonomi Servisi - Üçüncü Iz- mir Iktisat Kongresi, yatırımla- rın büyüduğü, çağdaş sanayileş- menin gerçekleştirildiği, enflas- yonun aşağı çekildiği, devletin ekonominin içinde yer almadı- ğı bir Türkiye hedefi ile nokta- landı. DPT Musteşan llhan Kesici, kongrenin görüş birliğine vardı- ğını söylediği görüşleri özetler- ken, "2000'li yıllarda KİT, Ik- tisadi Devlet Kuruluşu mahiye- tinde hicbir kuruluş kalmama- lıdır. Yoksulluğu kırmış, kal- kınmasını rayına oturtmuş, çev- resini sağhklı bir yapıya getirmiş bir Türkiye olmalıdır" dedi. Daha önceki kongrelerden farklı olarak 3. kongrenin bir kararlar metni çıkarmayacağını, ancak ortaya atılan görüşler vç birleşilen noktaların hukumet ve kamuoyuna alternatifler ha- linde sunulacağını vurgulayan Kesici, 4 gun de\am eden çalış- malar sonunda göruş birliği sağ- lanan noktaları şoyle sıraladı. • Dünyada, ekonomide glo- balleşme ile birlikte bloklaşma olgusu yaşanmaktadır. Bunun sonucu dunya ticaret hacmi da- ralmayacak on yıllık bir pers- pektif içinde yılda ortalama ""o 4-5'lik bir gelişme gerçekleşe- MArkasıSa.l7,Sü.5'te TÜRK CUMHl'RİYETLERI EKONOMİk BÖLGESI • 7. Sayfada Güvenoyu... Yerel seçim sonuçları beklendiği gibi Demirel hükü- metine güven tazeleyici sonuç dogurdu. Sonuç şöyle tanımlanabilir- Kırat şahlandı.Arslan sosyal demokratlar yerlerinden biraz kımıldadılar... ANAP peteği kurudu... Refah'ın ka- dayıfları azaldı. bozkurt bocalıyor, ak günlerin güvercin- lerınin de kolları, kanatları kırıldı Mıllı ırade'nin 'kısmi iradesı' böyle sonuç verdi. Eh bu "kubbenin altında soylenmemiş söz yoktur" derler Şimdı de bın türlu yorum yapılacaktır mArkasıSa.r,Sü.7'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle