24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 ARALIK1992 PAZAR • • * * CUMHURİYET SAYFA HABERLEREV DEVAMI 15 GOVCEL CÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafi 1. Sayfada usanmadan gıdıp-gelerek Japon sermayesını zorlama- ları gerekıyor örneğın Tarık Şara, ENKA Soyledığıne gore yıllar- dır uzerınde çahştığı Bursa Termo-elektrık Santralı nın ortak yapımında ımzalama asamasına gelmıs 1 mılyar dolaramalolacakbırtesıs 2000 lıyıllaradoğruTurkıye'- nın bugun urettığı elektrık yetışmeyeceğıne gore onemlı bır adım, enerjı bahsınde onemlı bır gelısme Zorluklar, Japonya'dakı kalkınmıslıkla baslıyor Şu ra- kamlara bır goz atınız Dış borcu yok Kışı başınaduşen mıllı gelırın 1992 tah- mını 26 800 dolar Dış tıcaretfazlası -1992 de-120 ıle 130 mılyar dolar 1991'de ıhracat 311 7 mılyar, ıthalat ıse 198 3 mılyar dolar Doğrudan yabancı sermaye gırışı, 1991'de, 885 mılyon dolar Japonya nın doğrudan dışya- tırımlarıysa 25 62 mılyar dolar Japonya, nufus ıtıbarıyla yaklaşık ıkı mıslımız Bızde gazete tırajı çeşıtlı zorlamalara karşın uç mılyonu ya ge- çer ya geçmez Ya Japonya da 9 1990 rakamlarına gore gazetelerın günluk tırajı 52 mılyon 1990 da 40 6 mılyon adet kıtap basılmış Turkıye'de ıse -rakam yanlışsa ve- renler utansın- sureklı kıtap okuyanların sayısı, bıleme- dmızyetmışbeşbın 1 Boyle bır ulkede uç beş gun yaşayıp nefes almak, de- ğışık duygular verıyor Orwel e ozgu bır roman ulke de yaşıyormuş gıbı sanılara kapılıyor ınsan Makıne duze- nıyle yuruyen, az gulen ve sureklı çalışan bır toplum Enflasyon oranıysa -1992'de- yuzde 2 3 Bır cennet 1 Basıt turıstler, cebınde kısıtlı dovız bulunan bızım gıbı gazetecıler ancak vıtrınlere vıtrınlerdekı gorkemlı gu- zellığe bakabılıyor Avrupa'yı Japonların ışgal ettığı soy- lenır Oysa unlu çarşı semtı Gınza da Avrupa nın butun ünlü markaları sergılenıyor Daha çarpıcı sonuçlar arayan gazetecıler ıçın Japon- ya gezısı ılk gun sona ermış sayılabılırdı ANAP kongre- sı, Tokyogezısıne bır canlılık getırdı Doğrusu Başbakan Demırel de gezıye hem ANAP hem de Japon sermayesı- nı anlatarak olumlu katkılarda bulundu Tarıhı ımparatorluk kentı Kyoto dan Osaka Havaa- lanı na geçerek bugun (dun) Turkıye ye donuyoruz Bır ara bırsoylentı çıktı Moskova da grev baslayacak- mış Otakdırdegüneyden, Bangkok-Karaçı-Tahran uze- nnden, tabıı yolu çok uzatarak donecekmışız Uçağa bınerken, soylentıler yureğımızı daraltıyordu Evleııdik ayrı düştük İGENATALAY KJZ öğrena yurtlannın kapı- lannda, akşam saaılennde a> n- hklar yaşanır Sevgıhlerle ertesı gun buluşmak uzere sozleşıbr. "senden aynlmak zor" dıyerek yanaklar opulür ve demır par- makh kapıdan ıçen ""yalnız' gınhr Kadır ve Elmıra bu ayn- hğı her akşam yaşıyor Ama onlannkı bıraz farkb Onlar. bır haftalık evlıyken öğrenım gonmek ıçın Kırgızıstan'dan Turkıye'ye gelen ıkı Kırgız genç Türkıye'ye, evlı oğrencıler ıçın yurt olduğunu duşunerek gelen 20 yaşındakı Kadır Ku- dayberdıyev ıle 24 yaşındakı Elmıra Kaçağanova'nın öykü- sunü, Elmıra'nın kaldığı Vez- nealer kız Oğrencı Yurdu na yakın bır kafeteryada dınledık Kadır ve Elmıra, Kırgızıs- tan'ın başkenü Bışkek'tekı Teknık Ünıversıte'de oğrenım gorürken tanışmış ve ev lenme- ye karar vermışler Okulu bıtır- melenne ıkı yıl kalmasına rağ- men, öğrena olmalan evlıbkle- nne engel olmamış Çunku, Kırgızıstan'dakı öğrena yurtla- nnda evlı oğrenaler ıçın ayn bolûmlervarmış 5Ekım'deev- lenen bu gençler, Turkıye'nın Tûrk Cumhunyetlen'nden öğ rena ıstedıgını duyunca. "ya- bancı memlekette" okumanın buyusune kapılmış ve sınava guTiuşler Sınavı kazanmalan. Türk kadınının seçme-seçilme hakkının58. yılıkuüandı Haber Merkezi - Turk kadı- nına seçme ve seçılme hakkı venlışının 58 yıldonumu, top- lantı, konferans ve çeşıtlı etkın- lıklerle kutlandı TBMM Başkanı Husamettın Cındoruk, yayınladığı mesajda. "Değerlı kadınlanmızın her alanda elde ettıklen başanlan- nı, sıyaset alanındakı katıhmla- nnı daha da artürarak güçlen- dırmelennı ıçtenlıkle dıbyo- rum" dedı. Kadının Statüsu ve Sorunlan Müdûrluğü'nce dü- zenlenen panelde, Devlet Baka- nı Turkan Akyol, "I934'ten bu yana kadının ıçınde bulunduğu statu" adlı bır bıldın sundu Mıllı Eğıtım Bakanı Koksal Toptan, Kırşehır'de acıhşını yaptığı Kırşehır Fatma Muzaf- fer Mermer Kız Meslek Lısesı'- nde kız öğrenalere hıtaben yapüğı konuşmada, kadınlann seçme ve seçılme hakkının sa- dece seçme kısmını kullandığını belırtükten sonra. sıyasete atıl- malan gerektığını söyledı Yennde Machıntosh kursu verilir. Tel 2615442 ÎNGÎLtZCE'yi 8 ayda konuşun slzl Amerlkalı dostlarımızla tanıştıralım Baharlye Cad. 62/3 349 59 38 önlenne I urkıye'de once bır yıl Türkçe oğrerumı. ardından da dort yıl yüksek oğrenım fırsatı çtkarmış Turkıye'de evlı oğ- renaler ıçın yurt olmayacağı dkıllanna bılc gelmemış Vc, bır haftalık evlıyken gurbete gel- mışjer Once hasretlık aynı kentte başlamış Bın Ataturk Erkek Öğrena Yurdu'nda, dığen on- ce Çemberhtaş daha sonra Vez- nealer KJZ yurtlannda Daha, "gunler böyle nasıl geçecek 0 " dıye düşunmeye fırsat bulama- dan, ıkı hafta sonra Elmıra Turkçe öğrenımı ıçın Samsun'a gondenlmı^ İstanbul'dayken gecelen değılse bıle gunduzlen bırhkte geçermış Oysa şımdı Istanbul nere 9 Samsun nere° Elmıra Samsun'dayken Mıllı Eğıtım Bakanı Köksal Toptan bu kente gelıruş Bırcesaret, El- mıra Toptan'a durumlannı an- latmış ve Mıllı Eğıtım Bakanı, Elrrura'nın hemen İstanbul'a gondenlmesını sağlamış Öy- kunun burasında Elmıra, "Toptan'a rahmet" dıyerek, Mıllı Eğıtım Bakanı'na teşek- kurlenru yolluyor Elmıra 7 Kasım'da İstan- bul'a gen gelmış ve o tanhten bugune her sabah Kadır Atatürk Öğrena Yurdu'ndan Veznecıler Kız Yurdu na gelıp, Elmıra'yı alıyor Bırhkle Türk- çe oğrenmek ıçın TÖMER'e gıdıyorlar Derslerden sonra Elmıra'nın kaldığı yurda geb- yorlar ve yurt bahçesınde 1-15 saat oturup konuşuyorlar Da- ha sonra Kadır kaldığı yurda doğru yola çıkıyor Bu durum kısa surse neyse de, 5 yıl nasıl gececek'' Elmıra, "yurtta bıze bır oda venlemez mı°" dı>e soruyor Yurtta bırlıkte kalabıleceklen bır oda venlse de venlme^e de, kırası bırkaç yuz bm lıradan çok olmayacak eşyab mınık bır ev bulsalar da bulmasalar da, Elmıra ıle Kadır'ın unıversıte- den mezun olmadan Turkıye'- den gıtmeye nıyetlen yok Önumuzdekı oğretım vılın- dan ıtıbaren Elmıra Marmara Ünıversıtesı nde ekonomı. Ka- dır de Istanbul Unıversıtesı'nde sıyaset öğrenımı gorecek "Bış- kek'te Teknık Unrversıte oğre- nımını neden vanda bırakıp Turkıye'ye geldınız" sorusunu Kadır. "Başka memlekette okumak daha guzel" dıye ya- nıthyor Evlı olmalannı bır kenara bı- rakıp, yurt koşullannı, nasıl geçındıklennı. İstanbul'u soru- yoruz İkısı de bırbırlenne has- retın dışmda Türkı>e'de ol- maktan çok hoşnut Ayda aldıklan 675 bıner lıramn ken- dılenne yettığını, Turk yemek- lennı çok beğendıklennı, yurtta altışar kışılık odalann çok kala- balık olduğunu ama oda arka- daşlanyla ve yurt yonetıolen ıle çok ıyı anlaşüklanru anlatıyor- lar Kadır'ın yakındığı hıçbır- şey yok ama Elmıra, yurtla ılgıb şunlan soylüyor "Bızde ımza yoktu Burada ımza atıyoruz Banyo problemı var Kırgızıstan'da duş vardı Burada yok Sıcak su her za- man yok Odalardakı ışık yeter- sız Odadapnzyokveutuodası çok kalabahk " Elmıra ve Kadır'ın İstanbul'- da ılk gorduklen denız olmuş "Çok guzel yerler olduğunu, ta- nhı mûzelen duyduk" dıyorlar ve İstanbul'u gezmek ıçın ılkba- han beklıvorlar HAVADÜRUMU TURKIYE DE DUNYADA Meteoro'ojı Genel Mudurlugu nden alı- nan bılgıye gore yur- dun kuzeybatı kestm- lerı parçalı bulutlu dıger yerler az bulutlu ve acık gececek (ç ve Dogu DOİgelenmızde sabah saatlerınde sıs grulecek Hava sıcak- lıgında onemlı bır değışıkhk olmayacak Ruzgar kuzey ve batı yotv lerden hafıf ara sıra orta kuvvette esecek Denızlerımızde ruzgar Doğu Akdenız de gundoğusu ve keşışleme dığer denızlerde gunba- tısı ve lodostan 3-5 yer/er kuvvetınde saatte 1 21 yer yer 27 denız Tiılı hızla esecek Vaıı Golu nde hava az bulutlu ve açık geçecek Ruzgar kuzey ve batı yonlerden hafıf ara sıra orta kuvvette esecek O SKJ v un Adana Afyor Ağn Ankara Antalya Aydın Bursa Çanakkate Dıyarbakır Edıme Erzurum Eskjşehır Istanbul Iznnr Kafs Konya Samsun Trabzon ZonguMak A 18' V A 6" -V A r *• A 4" 0° A \T 6 1 A W 4 ' B 10' V B 12' 3" S 10" B 8 S 1 7 1 14 A 4 0 = B 12" 5 S A 13 4 D S 1' M" A 3" 3 S A 12" 6" A 12" ST B 8" 3" Aüistefdam Anvnan Atına Bağdat Bruksd Cenevre Frankfurt Lefcoşa Petersburg Londra Madnd Mılano Moskova Munıh Pans Prag Rıyad ftoma Vryana A A Y A A Y S A B Y A Y B S B A A Y B 10 18" 14' 21* r 10* 8* 15* 2" 81 13" 12" 0* r 9" 11' 23" 19" r A-açıl- B-bu ut u G-gunesl K-tar S-s s Y yagrrurlu Gecekonduya alternatifarayışı NLRSL'NEREL ANkARA - Toplu Konut Idaresı' gecekondu" sorununa el atıyor Toplu Konut Idaresı Başkanı Yığıt Gulöksûz, hazı- ne arazılenne altyapı kazandın- larak mahyetıne dar gelırlı vatandaşa devredılmesı uzenn- de çalışıldığını behrterek, ' Bu arazılen 20 mılyon lıra gıbı bır rakama mal etsek ve malıyetıne vatandaşa versek nasıl olur°" dıye sordu Gulöksûz, amaçla- nnın, aylık gelın 2 5 mılyonun dltında bulunan aılelen konut sahıbı vapmak olduğunu bıldır- dı Toplu Konut Idaresı Başka- nı Guloksuz, gecekondu soru- nu ûzennde çeşıtlı ünıversıtele- re 40'a y akın araştırma ısmarla- dıklannı kaydederek şunlan soyledı "Son gerçekleştırdığımız projelerle, aylık gelın 2 5 mıl- yon lıranın uzenndekı aılelenn toplu konut sahıbı olmalannı sağladık Bundan sonrakı he- defımız ıse, gelın bu rakamın da altında bulunan aılelen konul sahıbı yapmak Burada gece- konduya alternatıfler gelıştır- mek gerektığı anlaşılıyor Bu nasıl olur 9 Bunun arayışı ıçın- deyız, çeşıtlı ünıversıtelere araş- ürmalar yapünyoruz Soruna çeşjtlı açılardan bakmak mum- kun Örneğın, mevcut gecekon- du stoku nasıl ıyıleştınlebılır 0 Ancak bu, uzun vadeb bır pro- Soruna kısa vadeb bır ço- zum, altyapısı halledılmış ucuz fıyatlı arsalar oluşturup, bunla- n vatandaşa malıyeüne devret- mek olabıbr Bu konudakı ça- bşmalanmızı surdurüyoruz Tabu arsayı devretukten sonra burada yıne gecekondu tarzıbır yapılaşmaya da ıan vermemek gerekır. Uygun koşullu kredı- lerle, bu arsalar uzennde çağ- daş yapıla^malan desteklemek lazım " Yığıt Gulöksûz, beledıye ar- salan uzennde toplu konut yaptınlması tarzindakı çalış- malannın surduğunu de hatır- latarak. kendılenne başvuran ve önuygunluk belgesıne değer bulunan beledıyelen şoyle açık- ladı "Kıhs, Isparta, Antakya, Bo- züyük, Kaysen, Bala, Şehıt- Kamıl, Gaaantep, Malatya, Gordes, Sılıfke, İkıtellı, Eskışe- hır. Van, Bursa " Yığıt Gülök- suz. Atakoy'dekı satışlar sıra- sında mafyanın devreye gırdığı ve konutlann buyuk bölümu- nun bu ellere geçtığı yolundakı ıddıalan yanıtlarken, şöyle de- dı "Bövle bır durum olabılece- ğını çok onceden fark ettığımız ıan, onlem aldık Gorduğümuz kadanyla, devletın bazı ıhalele- nnde bu oluy or, şöy le kı, ıkı kışı anlaşıyorlar, 500 mılyon hra be- delle açık arttırmaya konulan bır mabn artürmasına kaülı- yorlar Bınncı fadam. 550 mıl- yon lıra der demez. ıkıncı adam rakamı 1 mılyara çıkartıyor, kımse bu Fıyatın ûzenne çıka- madığından. ıhale ıkıncı adam- da kalıyor Ama ıkıncı adam, verdığı temınatı yakarak, ıhale- den çekılıyor, bu durumda bı- nna adam 550 mılyon gıbı duşuk fiyatla malı kapatmış oluyor Bız buna nasıl engel ol- duk° 800 mılyon lıraya kadar olan bedeller ıçın 30'ar mılyon lıra ıle bayrak kaldınlmasını, bunun uzenndekı bedeller ıçın rakamın 50 mılyon lıra olması- nı ongördük ve ılan etük Bu durumda temınat yakmaya de- ğecek bır fark zaten olamazdı ve olmadı da Bu olçüde ütız davrandığımiz bır yöntemın boylesıne eleştın konusu obna- sını ben anlamıyorum Demek kı ınsanlar, kulaktan dolma bıl- gılerle hareket edıyorlar Ata- koy ıle ılgıb dığer bır ıddıa ıse, bızım konut pıyasaanda fıyat- lan yukselttığımız yolunda Bu dayanhş Çünkü Boğaz'da mıl- yarlara satılan yablar konut pıyasasını yükseltıyor mu? Bu, tûmü ıle kendıne ozgû. hatta dar kapsamb bır ışleyış Yük- seltmıyor Eğer bu manuk doğ- ru olsa, bızım çok makul fıyat- larla satışını sağladığınuz bın- lerce konutun da emlak fıyatla- nnı düşûrmesı gerekır değıl mıT' Demirel Japonya'dan döndü OSAK4/ANKARA (Cum- huriyet) - Başbakan Süleyman Demırel, Japonya Başbakanı Kııchı Mıyazavva'nın davetbsı olarak geldığı Japonyada beş gun suren çalışma zıydretmı ta- mamlayarak dun Turkıye'yc dondu Demırel, tunstık gezı ıçın gel- dığı tanhı başkent Kyoto dan dun sabdh Osaka ya geçtı TSİ 05 00 te Osaka Havaalanf- ndan Dışışlen Bakanhğı yetkılı- lcn tardfından uğurlanan Demırel ve berabenndekıler Moskova'ya uğradıktan sonra dun dkşam Turkıye'ye dondü- ler Kyoto Japon-Türk Dostluk Dernegı. Başbakan Demırel onuruna dun sabah bır kahvaltı duzenledı Dernek Genel Baş- kam İsdmu Nogushı,Turkıye- nın SSCB nın dağılmasından sonra ıstıkrar açısından dün>a çapında çok onemlı bır nokta- ya geldığını belırterek. "On yıl kadar önce ülkenızı ayaret ettı- ğım zaman Türkıye'nın tanhı buyuleyıcıbğı karşısında kendı- mı ulkenıze adadım" dedı Nogushı, Demırel'den derne- ğın kulıurel ve dığer etkınbkle- nnın desteklenmesını ıstedı Başbdkan Demırel de, "Kyoto'da, Japon-Turk Der- negı bulmaktan ve değerlı ba- kan ve uyelen ıle tanışmaktan ben ve arkadaşlanm fevkalade memnunuz" dıyerek, dostluk- lann mıllctten mıllete olduğu- nu, devletten devlete dostlukla- nn temelınde de bunun yattığı- nı bebrttı Demırel, şoyle konuştu "Sayın Başbakan Mıya- zawa nın davetbsı olarak geldı- ğımız Japonya'dan aynlıyoruz Çok güzel temaslar yaptık Bu gezının her dakıkasını hatırla- yacağım ve burada bu tanhı Kyoto şehnnde değerlı dernek mensuplannın göstermış bu- lunduğu ılgıyı de ytne bu gezı- mızın hatıralan arasında değer- h bır anı olarak saklayacağız Bızı sevenlen sevenz. Türkîen seven sızlen sevıyoruz, Gayret- lennıze her olçude desteğız " Dostluk Dernegı turundekı gonullü gayreüenn Türk- Japon dostluğuna büyük btr hızmet olduğunu bebrten De- mırel, bu tür kuruluşlann ulke- nın dığer yörelenne dtTyayıbna- sını ıstedıgını bıldırdı ve şöyle dedı. "Ülkeme gıderken, gende Kyoto'da, bızı seven ınsanlann bulunmuş olduğunu görmek- ten çok mutluyuz Bubuluşma- mızı, bu bakımdan fevkalade onemb sayıyoruz Mılletlenmız pekçok alanda ışbırlığı yapa- caktır Bayraklanmızda uzayı ıyı taksım etmışız Sız guneşı al- mışsınız, bız de ay ıle yıldızı Burada bıle uzaya bakışımızda bır beraberbk var Dünyaya ve msanlara bakışunızda da aynı beraberbk var " CUMHURtYET KÎTAP KULÜBÜNDEN ARMAĞANLI KİTAP KAMPANYASI. ÜYE OLAN VE OLMAYAN HERKESE, TÜM OKURLARA... 7-31 ARALIK 1992 %35"e varan indirimler... 150.000.- T.L.'ya kadar armağan kitap CumhuriyetKitap Kulübü Taksim Mağazamızda (Istiklal Cad. Zambak Sokak 4/1 Fransız Konsolosluğu yanı) dilediğiniz kitabı seçin, armağan pakeünizi ve sürpriz hediyenizi alm. Sipariş Tutan 250.000-500.000 arası 500.001-1.000.000 arası 1.000.000'un üstû İNDİRIM E(den %25 %30 %35 eP T T % 20 % 25 % 30 ÜyeO- mayan « . « . Armağan Paketi Tutan • 50.000.-T.L. D 100.000.-Ti. Dl50.000TX.'lik Kitap veya DBeyoğlu 1930 Albûmü Önemli Not: KampanyayaPTTilekatılmakisfeyenleriçin mevcut kitaplar listesi Cumhuriyet Kitap Eki'nde yer almaktadır. Sipariş tutannı Posta Çeld No.: 666322 (Çağ Pazarlama A.Ş.) ye yatırdığınıza ilişkin fotokopiyi ulaşdnn. Kitaplannızve hediye paketinizadresinize göndenlecektir. Cumhuriyet Kitap Kulübü, Çağ Pazarlama A.Ş. Istıklal Cad Zambak Sokak No . 4/1 Taksim- ISTANBUL Tel 252 38 81-82 GOZLEM UGURMUMCU MBaştarajı I. Sayfada sonra da Dıyanet İslerı Baskan Yardımcısı 1977 seçımlerınde MSP lıstesınden Erzurum mılletve- kılı adayı 1980 oncesınde de Adana Muftusu Muftuluk yaptığı yıllarda Adana Islama Hızmet Vakfı'- nı kurup, dınsel yayınlaryapmış Kaplan, 1981 yılında"re'ser7err?eW/"oluyor Ozaman- lar Erbakan Mıllı Selamet Partısı yandası Erbakan'ın ısteğı uzerıne Almanya'ya gıdıp 'Mıllı Goruşçuler' adlı grupla çalışmaya baslıyor Cemaleddın Kaplan ın Aimanya'da oturma ıznı alma- sı eskı mılletvekıllerınden ve MHP nın, hakkında soruş- turma açılmayan tek yonetıcısı ışadamı Murat Bayrak tarafından sağlanıyor Kaplan, Almanya da 0002601' sayılı oturma ıznı sahı- bı Cemaleddın Kaplan ın Almanya'dakı ılk gorevı ılgınç Avrupa Mıllı Gorüş Teskılatları Irşad ve Ferva Başka- nı Kaplan, soyadını 'Hocaoğlu olarak değıştırıyor 'Htcret Dergısı'nde yazılar yazan Kaplan ıle 'Mıllı Go- ruşçuler'ın yolları 1983 yılında ayrılıyor Kaplan ın M»///Goruş'grubundanayrılmasılran'age- zısı ıle baslıyor 1983 yılı 13 ağustos günu Koln'dekı Bar- baros Camıı'nde, 'Mıllı Goruşçuler' ıle Kaplan yanlıları arasında bır çatışma oluyor Kaplan yanlıları Devlete gıdışyolupartı mı teblığmı? başlıklı bır bıldın dağıtıyor- lar 'Mıllı Goruşçuler bıldırının dağıtımına engel oluyor- lar Kaplan vearkadaşları, 1985 yılında 'Islamı Cemıyetler ve Camaatler Bırlığı' adıyla bır orgut kuruyorlar Bırlığın Kaplan dışındakı kurucuları şunlar 1926doğumluAhmetPolat, pasaportno 831758 1938 doğumlu Selahattın Yazıcı, pasaport no 256203 1949 doğumlu Hasan Hayrı Kılıç Bochum'da 6532117 numa- ralı ehlıyetsahıbı SeyfettınÖzkan pasaportno 831759 Süleyman Aslan Mustafa Özçelık Ibrahım Kaba Hılmı Elgunlu O tarıhten sonra Kaplan, çeşıtlı camılerde konuşmalar yaptı Bu konuşmalar vıdeo bantlar ve kıtapiarta Av- rupa nın bırçok yerıne olduğu gıbı Turkıye'ye de gonde- rıldı Kaplan'a gore Hazretı Peygamber islam dınını ınsan- lığa nasıl ulaştırmışsa, o da teblığ' yoluyla devletı ele geçırecektır Teö//d'hertürluyollaolur Televızyonlarlaolur,gaze- telerle olur vıdeo kasetlerle olur Kaplan Ummed-ı Muhammed' adlı bır gazete çıkarıyor Ummet Yayın- ları'üe de kitaplar basıyor Pekı resım yapmak'' Resım yapmak gunah, ancak vıdeo kasetler 'Rabbin lutfu ve n/mef/'dır' -Dunyada uçput var Bunlar, Fıravun, Karun ve "Bel'- am'dır Bunlardan bırıncısı dıktator, ıkıncısı kapıtalıst, uçuncusu de bunların destekçılendır Hoca boyle düşunuyor Kendısını Inkılapçı Hoca' dıye nıtelendıren Kaplan, İs- lam devrımının şu uç asamadan geçecegını soylüyor Medrese Devrı, Tekke Devrı, Kışla Devrı 'Medrese Devrı nde Kuran'ın anayasa ve şerıatın da yasa olduğu oğretılecek Sonra Tekke Devrı' başlaya- cak Bu devırde tarıkatçılık Islamcı akımlan orgutleye- cek * Bundan sonra Kısla Devrı' başlayacak Bu donemde ayaklanacaklar Hoca'ya gore 'Mısır fethe muhtaç, Şam fethe muhtaç, Kudus fethe muhtaç ' Istanbul? Istanbul da fethe muhtaç Tahran? Tahran.,, fethe muhtaç değıl, çunku 'İslam ınkılabı tatafından ışgal edılmış ' Turkıye de islam devrımı ıçın hazırlık yapıyorlarmış, bır anda "50 bın camıde 50 bın hoca ayağa kalkacak." Hoca bunu tasarlıyor ve planlıyor Pekı paralar? Paralar, Aimanya'da Deutsche Bank'm Köln Şubesı'n- de 370400044 sayılı hesap ıle Hollanda'da Rabobankt- Oss-180405934' numaralı hesaplara yatırılıyor Cemaleddın Hoca'nın hazırladığı 175 maddeden olu- şan 'İslam Anayasası'ke\ ıme kelıme 'iran islam Cumhu- nyetj Anayasası'ndan kopya Cemaleddın Kaplan ve arkadaşları, Turktye Cumhuri- yetı'nı ıhtılal ıle devırmek ıçın çalışmalar yapıyor, 'fede- re devlet' kurduğunu da açıkça ılan edıyor Alman 'Yabancılar Yasası nın 37 maddesıne gore ya- bancıların sıyasal calışmaları, şıddet kullanımı, polıtık, dını veya dığer cıkarların gerçekleştınlmesınde araç olarak açıkça desteklenmesı, onaylanması, bu gıbı ey- lemlerde kışkırtma amacı taşıması ve buna uygun olma- sı' hallerınde kısıtlanıp yasaklanıyor Almanya, yasadakı bu açık hukümlere karşın 'serıhıl- dan = ayaklanma' hazırlayan PKK ıle İslam devrımı ıçin ayaklanma calışmaları yapıp devlet kurduğunu ılan eden Kaplan'a neden bj kadar hoşgoru gosterıyor? Sorular da soru ışaretlerı de bu noktadan kaynaklanı- yor Petkim'de eyleme devam Haber Merkezi - İzmıt Pet- kım ışçılennın 48 saat süreyle başlattığı "ışyenne kendını hapsetme ve satışlan engelle- me" eylemı dün de devam etü Petrol-İş Sendıkası Korfez Şube Başkanı Ab Buğdaycı- nın, ışcılere yaptığı konuşmada eylemın bıtınlmesı yonündekı talebıne ışcıler tepkı gosterdıler Alı Buğdaycı. dün Cumhun- yet'e yapüjh açıklamada, eyle- mın bugun sona ereceğmı, ancak hafta başından ıübaren tekrar eyleme geçıceleğıru bıl- dırdı Petkım ışçılen toplu ış sözleşmesı gorûşmelennın an- laşmazlıkla sonuçlanarak Yûk- sek Hakem Kurulu'na gonde- nbnesını protesto edıyorlar Toplu ış sözleşmesı gorüşme- len uyuşmazbkla sonuçlanan Dalaman SEKA ışçılen dun SHP ve DYP ıl yonetıcılennı zı- yaret ederek destek ıstedıler Partı yönetıcılen. ışcılenn hakla davalannda yanlannda olduklannı soyledıler Partı yö- netıcılen grevın sıyası bır sılah halıne geünbnemesıru ısteye- rek, 'Grev ekonomık taleplen- nızın bır sılahı olarak kullanıl- dığı surece yanınızda oluruz" dedıler Selüloz-Iş Sendıkası Dala- man Şube Başkanı Sabh Öz- gen, profesyonel sendıkaalar olarak Ankara'da hükumet or- tağı ıkı sıyası partı nezdınde yaptıklan gınşımlerden de bır sonuç çıkmadığını belırterek, gıderek grevden başka seçenek- lennın kalmadığını soyledı "Fiğer grev noktasına gehr- sek 10 bın ışçı Ankara'da topla- - narak başlatacak" dıyen Öz- • gen, şunlan soyledı >, "Bız grev yapmak ıstemıyo- " ruz Ancak ışverenınduyarsizh- ğı ıle karşı karşıyayız Grev ıçin gen ssayma başladı SEKA'nın - bulunduğu ıllerde sıyası partıle- » nn yerel yoneüalennı zıyaret ' edıp, onlann sesımızı Ankara'- , ya taşımrsını ıstıyoruz Sanıyo- ^ rum bu son eylemımız olacak - Bundan da bır sonuç çıkmazsa « grev kaçınılmaz olacak ve yenı yılın ılk grevı Ankara'da 10 bın s SEKA ışçısı ıle başlayacak." .<. İSVİÇRE YAŞAM GELECEĞİN GÜVENCESL.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle