01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 1 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ KLIMA BAHARI KALICI KlLMANIN YOLLARI Yuksek venm - Mukemmel tasanm ve estetık - Sessız çalışma- Enerjı tasarrufu Aktıf karbon fıltre ıle ortamdakı havavı temızhyebılme ozellığı - Hava akış yonunun ayarlanabılmesı - LCD ekranlı uzaktan kumanda - Otomatık sıcaklık ve zaman ayan - Ortam nemını alma ışlevı - Buz çozucu ışlev Hava fıltresı - Mıcro tşlemcı - Klımalarda, 6000 BTU/h'den 60000 BTU/h'ye kadar ısıtma \e soğutma kapasıtesı - Fan-Coıllerde, 1300 Kcal/h'den 8000 Kcal/h'ye kadar soğutma, 3000 Kcal/h'den 16000 Kcal/h'ye kadar ısıtma kapasıtesı YETSAN'A OZEl GERCEK SERVIS OHAZ HOO€UV£ TVI V 7GW DUVM V 9GW DUVAA II ttGC O » M 1 12GHP OUVU KAPASITE <•* m 7200 S200 ı S OOCOÛO 9000 10100 \ 99700000 12000 12000 12500 r UGC OUVU 18000 1 1IGW OUVAR 1 17500 18000 1 22 O * DUVM 2 500 2 500 1IGHP DUAL TGH» TWL 2 9000 2 • '000 2 HGC 9KC Ha 3 » 97 000 000 114 000 000 131 000 000 '45 000 000 noooooc tasoooooo 3OS00OO0C TAKSfTU HVAT 1 • 5 PEŞİNAT 4O0OC 000 44000 OOC 44 500O0C 51 000 000 TAK9TLER 12 000 000 uoooooo 13500 000 16 000 000 6100CCOO . 18 000 000 67 0O0OO0 | 20 000 000 78 000 000 | 24 000 000 86 000 000 140 6ÛC000 26 000 000 42 000 000 TOPLAM 00 000 000 14 000000 12 000 000 31 000000 TAKSfTU RVAT 1 . T KffeUT 42 000 000 49 000 000 4600GOOO 53 000 000 51 000 000 63 500 000 6 T OOO 000 69 000 000 96000000 \ 8 OOCOOC 215000000 93 000 3 » 35060000C , 149000000 9000 000 0000 000 ooocooo 2000 000 3500 000 5000 000 soooooo 9 0 0 0 000 31 000 000 TWU- 105 00GOOO 119 000 000 116000 OCXJ 13 000 00C tse-oocooo 174 000 000 20 000 000 226 000 000 366 000 000 Yetsan Miikemmel servis hizmeti - Yedek Parça Sto£m istanbul Metrfcez: Meca oe Ccd No 58 Ka akoy 8OO3G Ista-bul T »l 0(212 293 12 00 OMFoks 0(2121293 12 09 Shovv-Room: rO nu Cd 'u ac^fl . ( I N 4 Hamıd ye Yozgan I; \Wu Kozyatogı-İM Tel 0(216] 363 1 49 Fob 0(216] 369 87 19 Ankara Böl. Müd.: Goz N jsıaıa <»mal Bulv No 90/A AAjllepe 06570 Anlara Tel 0(3 1 2| 230 60 66 67 Faks 0(312| 231 56 52 Adana Böl. Müd.: Ç nat Z vo Paso Bulvor No 110 Adono Tel 0(322) 359 50 46 Faks 0(324 352 77 20 bmır Böl. Müd.: ge Tcater I* Merlezı 1203/ ^ Sokan No lYamserm 351 10 Izmır Tel 0(232' 433 61 08 Fob O(232| 457 44 49 Kampan>afT>z6 06i996tanhınekadargeçsfiı* Rvanarmz Tuk ü r a a * Fıyattera % 23 KDV rJahrf nakJv« ve montaı bançtr 1 peşn 5 taksrt fiyaBarJa ayl* % 9 2 1 peş»ı7takatl«»a(tardaay*k%10basıllaızuygıJanmışlıt Bu kampanva 25 Mavıs 1994 gun ve 21940 savıiı resmı gazetede yaynlanan Sanavt ve Tıcaret Bakanlığı Tuketıcmm ve Rekabetn Korunması Genef Mudunugunıjn TRGKM 94 2 3 Tebdgıne uygundur Sıcaklık sendromlan havalann ısınmasıyla başlar 'Sıcak günlerde terlemeye ve kratnplara dikkat'İstanbul Haber Senisi - Mevsım s>ıcaklıklarınin artmasıvla bırlıkte "sıcaklık sendromlan" nın (SS) gorulmeve ba^lanabıleceğı belırtılerek, bu durumun me\dana gelmeM ıçın hava sıcaklığının artı ^2 dereceve. nispı nem oranının ıse vuzde 60"a \armasının yeterlı olduğu \urgulandı Sıcaklık sendromunun voğun gorulduğu ulkelerde ı^e tıbbı tedbırlerın alınmasının dı^ında sikhkla klıma kullanıldığı bıldırıldı Cerrahpaşa Goğus Hastalıkları Anabılım Dah'nda gorevlı Doç Dr Ahmet Rasim Küçukusta sıcaklıga bağlı hastalıklann yaijlılarda. damar sertlığı \e kalp rahatsızlığı olanlarda. >eker hastalarında alkolıklerde \e ıdrar sokturucu ılaç kullanan hastalarda daha sıklıkla goıulebıleceğını ka>dettı Küçukusta. sendromun, organızmanın henuz sıcağa uyum sağlayamadığı sıcak dalgasının ılk gunlerınde daha tehlıkelı olduğunu bıldırdı ln;>an organızmaMnın Mcağa kar^ı en onemlı sa\unma aracının 'terleme* olduğunu \urgulavan Kuçukusta, "Terleme de>am ettiği surece \eterii su \e ruz alınmak koşulu\la çok \uksek sıcaklara tahanımül cdilebilinir" dedı ku^ukusta, SS"lenn ba^lıca etkılennın sıcaklık kramplan. bıtkınlık \e sıcaklık çarpması olduğunu anlattı 'Sıcaklık kramplan'nın SS'nın en hatıf >eklı olduğunu sovleşen Ku(,ukusta. kol ve bacak kaslarında daha sık gorulen bu kramplann kısa surelı, ancak can yakıcı olduğunu belırttı Kramplann sıcakta verılen efordan bonra gorulduğunu one suren Küçukusta "Bu kramplar yanlışlıkla mide delinmesi sanılmaktadır. Bo\ lc dummlarda tu/lu su içilmesınin favdası vardır" dedı Sıcağa uç günden fazla maruz kalanlarda ıse 'sıcak bitkinliği'nın meydana gelebıleceğını belırten Küçukusta, bunun su ve tuz kavbından kavnaklandığını anlattı Küçukusta. bu durumlarda aşırı halsızlık vorgunluk, baş ağrısı ve donmesının yanı sıra kas kramplarıyla ıshalın de gorulduğunu belırterek "Bu tur rahatsızîıklarda hasta derhal serin bir vere alınmalı \e \atar duruma getirilmelidir. ledavi daha sonra bdirtilerin ve bulgulann ağıriığına göre duzenlenir* dedı Küçukusta, 'sıcak çarpması'nın acı! tedavı gerektıren bır SS tunı olduğunu v urgulavarak. mevdana gelen bu rahatsızlığın vaşaını tehdıt eden bır boyuta bıle varabıleceğını soyledı Küçukusta ^o\ le devam ettı "\ ücudumıı/daki ısı dıizenleme sisteminin. organızmanın veterli ısı kavbını sağlavamaması sonucu. vucut ısısının 41 C uzerine çıkmasıdır. Bovle bir durumda birçok havati organın fonksivonlan bozulabilir." Klasık sıcak çarpmasının vanı sıra efora bağlı çarpmaların da olabıleceğını anlatan Küçukusta, tedavı olarak ızlenmesı gereken volun, oncelıkle hastanın soğutulmaya almması olduğunu belırttı Hastav a bc\, le durumlarda su ıçırılmesını sıklıkla vapılan bır hata olarak değerlendıren Küçukusta. hastanın golge bır verde elbıselennın çıkanlarak ^oğuk suyla yıkanması gerektığını ıfade ettı Hastanın daha sonra aır-condıtıon sıstemı olan bır ambulansla derhal hastaneve goturulmesının zorunlu olduğuna dıkkat çektı Kullanımda dikkat edilecek hususlar Klimanm yukan üflemesi gerekir İstanbul Haber Servisi - Çapa Tıp Fakültesı Fızık Tedavı ve Rehabılıtasyon Anabılım Daiı ÖğretımGorevlısı Doç Dr Cihan Aksoy yaz aylannda yaygın şekılde kullanılan khmalann dırekt olarak v ucuda gelmesı durumunda ınsan sağlığına olumsuz etkılen olduğunu sov ledı Sıcak bır ortamdan çıkan bır kışmın, klımalı soğuk bır ortama geçtığınde dıkkatlı davranmamasının da soğuk algınlığına yol açabıleceğı belırtıidı Klımalann kullanımına ılışkın bılgı veren Çapa Tıp Fakültesı Fızık Tedavı ve Rehabılıtasvon Anabılım Dalı Oğretım Gorevlısı Cihan Aksoy. klımalann yukanya doğru uflemesı gerektığını kaydettı Akso> goğüse. bo>un bolgesıne dırekt olarak üflenen soğuk havanın \ucutta kas rutulmalanna neden olduğunu belırterek şoyle devam ettı "•Klımalann üflediği hava insanda "Mıyotosıjel Ağn Sendromu'na yol açabilivor. Bu ise, ağnnın başka bir \ere vavılnıasıdır. Bovundaki bir ağrı kaşın üzennde çıkabılecegi gibi, enseve v uran ruzgânn ağnsı dişe vayılabilhor. Bu nedenle çoğu zaman hastalar ağnvı duvdukları yere \onelivor \e boşuna zaman kaybctmiş oluvor." Sıcak bır ortamdan gelen bır kışının. klımalı soguk bır ortama geçtığınde dıkkatlı davranmamasının da soğuk algınlığına vol açabıleceğını hatırlatan Aksoy, bövle bır ortama gıden bır kışının uzenne hırka, ceket gıbı gıyecekler almaM gerektığını \,urguladı Bahan kalıcı kılmanın yolu: Klima Gelı^en teknolojı ıle bırlıkte ınsanların daha rahat ve guvenılır ortamlarda yaşam ısteklen, hava ko>ullandıncı \a da ıklımleme aygıtı olarak nıteleyebıleceğımız klımalann olu^umunu sağlamıştır Isı sektorunde Nillanndeneyımı ıle kendını kanıtlamış ve haklı bır yer edınmış olan YETS'AN <\Şfırması ^vnıpa nın en ıyı klımalanndan bın olan DeLonghı Klıma unınlerı ıle bu sektorde de varlığını kabul ertırmek ıçın emın adımlarla ılerlemektedır Bunaltıcı \az aylarında kullanımı artık bır luks olmaktan çıkıp ıhtıvaç halıne gelen klımalarımız ıle dıledığınızde vazınızı kıı>a. kişinızı vaza çevırebılırsınız Protesvonel bır anlayış ve stıl ka\ramı ıle değışık talep ve ıhtıvaçlara cevap verebılecek vepvenı bır çızgıyle ıdealıze edılen DeLonghı Splıt klımalann kalıtesı \e fıvatı ıle rakıplerınden farkı hemen hıssedılmektedır Estetık değerlendırmelere ve kesın teknolojık çozumlemelere azamı dıkkat gostenlerek uretılen tum cıhazlar ya hava şartlandıncısı ve>a hava >artlandırıcisi-ısı pompası versıvonu >eklınde mev cuttur Vestel klima ile dört mevsim bahan yaşaym Sıcağın rahatsız edıcı hale geldığı boğucu yaz gunlennde ınsanlan sennletmeyı amaçlayan fınnalar. en gelışmış teknolojılen kullanarak bırbırlenyle vanşıyorlar Vestel de tavan splıt, duvar splıt ve pencere tıplenvle "koşulsuz muşteri murluluğu" ılkesı> le hareket ettığını belırtıyor Vestel klıma "Neden klimava ihrivaç duvarız" sorusuna "İlkbahar, vazbahar, sonbahar. kışbahar" espnsı uzenne oturtulan "Nestel'levaşam bo>u bahar konforu" vaklaşımı ve cesur ıddıalı vanıtıyla satı^ grafığınde bu> uk bır ıv me kazanmav ı hedeflemıştı Oyle gozukuyor kı tanıtım kampanyası gazetelerde yayımlanmaya başladıktan sonra bu>uk bır satı^ grafığı ıvmesı kazandı bıle Vestel klıma Ve Vestel klıma 8 bın Btudan 50 bın Btu">a kadar pencere duvar splıt ve tavan splıt modellen. her beğenıve uvgun çeşıtlen benzersız uvgun tıyatları klımanın artık bır luks olmadığı anlavı^ıvla sımdı ev lerde de "vaşam bovıı bahar konforu" v a^atmaya başladı Vestelcıler ıddıalı olduklarını belırterek şoyle dıvor "Siz de evintzde konfortu bir vaşama ve uvuma ortamı. tertemiz ve mukemmel dağılan bir hava. fısıltı sessizliğinde çalışma koşullarıvla, vuksek tcknolojısı. enerjı tasarrufu, estetik dış gorunumu ve LCD ekranlı uzaktan kumandasrvla bir Vestel klima sahibı olun, Vestel farkını. VesteJ bahannı vaşavın!" Sizin hiç klimanız oldu mu ? [ Bu ilanı okuduktan sonra sizin de evinizde bir klimanız, hem de Vestel Klimanız olacak. Üstelik taksitle! ] PENCERE TİPİ KLİMA CİHAZLARI (FİYAT TL) M KOD 3401 3402 3403 3404 MODEL VKCR-8 (HEAT PUMP SICAK SOĞUK) VKCR 12 (HEAT PUMP SICAK SOĞUK) VKCR 17 (HEAT PUMP SICAK SOĞUK) VKCR 21 (HEAT PUMP SICAK SOĞUK) KAPASrTE 9000 BoıA 12000 Boj.'h 17000 BoıAı 21000 Bcu/h DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA CİHAZLARI (FİYAT TL) M KOD 3101 3102 3103 3104 MODEL VSO09UK (UZAKTAN KUMANDAUI VSDI2UK (UZAKTAN KUMANDALI) VSDI8UK (UZAKTAN KUMANDAU) VSD24UK (UZAKTAN KUMANDALI) KAPASİTE 9000 BoıA 12000 Btu/h ISOOOBoj/h 24000 Bturtı HEMEN TE5LİM PEŞİN FİYAT 45 200 000 58 600000 68800000 74000000 PEŞİNAT + 6 TAKSfT PEŞİNAT/ TAKsrr 7.840 000 10 170000 11930000 12.840000 TOPLAM FİYAT 54.880000 71 190000 83310000 89 880000 PEŞİNAT + 8 TAKSfT PEŞİNAT/ TAKSfT 6.640000 8610000 10110000 10880000 TOPLAM FİYAT 59 760000 77 490 000 90990000 97920000 »EŞINAT+ I0TAKSİT PEŞİNAT/ TAKSIT 5820 000 7560000 8860000 9540000 TOPLAM FİYAT 64020000 83 160000 97 460000 104940000 HEMEN TESLİM PEŞİN FİYAT 97 300000 109400000 141800000 IS4 000000 PEŞİNAT + 6 TAKSrr PEŞİNAT/ TAKSIT 16890000 18.980000 24600000 26.710 000 TOPLAM flYAT 118230000 131860 000 I7Z200 000 186 970000 PEŞİNAT + 8 TAKSfT PEŞİNAT/ TAKStT 14300000 16.070000 20840000 21630000 TOPLAM FİYAT 128 700000 144630000 187 560 000 203 670 000 PEŞİNAT + lOTAKSn PEŞİNAT/ TAKStT 11550000 14100000 18280 000 19850000 TOPLAM FİYAT 138050000 ISS 100000 201080000 218350000 TAVAN TtPİ SPLİT KLİMA CİHAZI (FİYAT TL.) 3207 VST50UK (UZAKTAN KUMANDAU) 52000 Btu/h 2I88O0O00J 37960000 165 720 000| 31160000 289 440 OOOJ 28 210000 3I03IOOOOJ Vestel Klima, estetik gorunumu, LCD ekranlı uzaktan kumandası, 8.000 Btu'dan 52.000 Btu'ya kadar pencere, duvar split ve tavan splıt modellen, I yıl garantisı, her beğenıye uygun çeşıtleriyle sadece sızın konforunuz ıçin.. cfatııldır • KDV vc dijer vergı ormbnndda otabitecdı v* yenı ver^ıl«r fiyatlar^ ayncn yansojadkor • Ka/npanya/na Samyi ve Tkaret ftelanhp n«n VESTEL VESTEL YETKİLİ KLİMA BAYİLERİ: •ADANA / Akasya Tıcaret 454 18 4Z Amas Ltd 457 75 85 Eryapı Mühendulık 234 31 61 234 85 99 Gnericr 458 40 77 78 Serdar Akcıger 227 30 23 Tamsever TıcafW 352 75 75 •AKSARAY/ UKj Tıcartt 213 37 22 •ANTALYA/ Merdenler 248 78 28-30 &at> Ltd 241 73 94 «Atenya Tukıkfar 513 59 18- SI3 29 29»FmılceBulgantarTparet855 2l 92-Kaie Kjpiriar T a r e t 871 50 20 HU? Ortıan AolgMi 836 20 92 •ManavpM Aı»n Tıcaret 744 55 93 744 10 27 •Kortcutelı Tamtr Yofpnaojlu 644 00 71 «Senk KuJ T d r e t 712 58 01 722 87 64 Seyıtojtu 722 I I 10-AYDIN/Beyaz Saray 212 48 50-BALIKESİR/ Ömer Yavın 241 76 46 Doftel 2-41 51 56 Bcıokiu 245 41 96 - B U R D U R / Aasever Ltd 233 25 72 -BURSA/ Guveral Tıcaret 220 05 04 Mehmet Tümen 221 54 12, M Yajar Tekın 220 72 56 •ÇANAKKALE/ Aydojan Ltd 217 45 61 Lutfu Gotthanojulları 217 10 09 •ÇANKIRI/ Öıerdem 213 29 01 •DENİZÜJ Akın Tıcaret 243 36 83 Nalpa Ltö 265 19 39 O r El Muhendıslık 241 10 32 Sa6k Kotl Ştı 163 34 97-DİYARBAKIR/Ccn|n Tıcartt 235 SS 98 Ersın Mofaılyj 221 02 80-234 97 02. O r a k Sojutma 224 33 09 Orkan Tıoret 234 71 30 Yışaroj>ullan Ltd 223 17 87 •Bısmıl Merkeı Tıcaret 415 38 06 -Erganı YıJdınmo«u 611 29 90 -ESKİŞEHİR; Abacı 230 72 00 Eldem 231 04 91 •GAZIANTEP/ Buzdın So|utma 233 18 68 Dorter 232 19 33 Öıcm Tıcaret 232 40 58 Yazgan Ud 233 17 14 Yer Ka Ltd 322 04 37 38 -Kllts Baytazzede 813 33 53 -Nıup Senm Majazası 517 14 12 -HATAY/ Özses T e k n * 2 l 3 2 I 21 Mıttıat Şakar 212 54 92. Yajjl 212 17 43 •Isltenderun AyranoojUj 617 I I 78 Karaçaylı 643 21 60 Oıses Teknık 617 T, 54 -Payas Has Elektron* 755 71 72 755 12 97 MSPARTA/ Bajc. Tıoret 212 18 88 •İÇEL(MERSİN)/ AJer Tıcaret 233 91 16 Anlgan 231 47 68. Aysan Tıcaret 237 19 96, Erdern 231 97 38 Karabota 232 21 54 Kardelen 326 50 27 28 Memraojlu 237 51 14 Uçhal 336 54 04, Yanpar Tıcaret 325 52 13 Yasemın Tıcaret 232 45 52 •Bozyau YıMınmlar 851 34 39 •Mut Sefa Eneqı 774 24 59 •Taraus Anıl Tıcaret 624 97 84 Aksım 624 13 21 Uçta 624 13 70 •Anamur Öıan Tıcaret 814 10 20 • İ S T A N B U U -Alıbeyköy Kardeşler Ltd 626 00 58 •ATBnttpe Gungor Tıcaret 364 04 49 •Avcıiar Koç Halı 591 94 24 •Bagcılar Aydemır Orier 656 67 55 -Bahıelıevter Genç Mobrfya 643 29 29 Gençter Elektronık 555 21 78-Bakırköy Okyamjs Ltd 583 22 24 Ufur Ltd 572 04 69 Vitnn Tıcaret 572 12 12 •Bayrampasa Ismet Keleş 547 44 95 Sargın U d 577 28 16 •Be}ıkta« Aydo|an Ltd 227 58 43 Guven Tıcaret 240 42 09 Serkan Etektnk 241 87 82. Yetkmler Ltd 227 74 24 -Beşyuzevler Ekıoc ler Ltd 537 40 94 Erk 616 19 86-614 87 23 Kahraman 537 65 11 •Bostancı Bıltes Klıma 359 15 05 302 32 58 •Büyukçekmece Beyaz Saray Ltd 881 0 3 28 •Cerrahpaşa EM Tcaret 586 10 96 -ÇağlayaJi ÇaJbyan Sojutma 237 07 06-253 48 68, Fehmı Aniıl 234 27 69 Guney Ltd 246 33 48 -Erenlcöy Sarp Pazarlarro 411 40 86 •Esentef Akpmar 611 I I 03 -ETup Öıay Ltd 545 19 79 •Erenköy As Tıcaret 384 82 42 363 23 23 •Faah Galen Goc 521 70 91 Şark Halı Mot»lya 521 39 85 •Ferikoy Aydın Tıcaret 240 35 97 •Fındıkzade Balkan Teknık 588 04 91 530 43 28 GAP Ltd 632 78 39 -Gazıosmanpaşa Şenol Ltd 578 94 84 -Göztepe Elberk 368 05 55 Gursoy 349 44 37 369 82 09 Nuretun Akyol 384 16 18 •Güngoren Banşlar Ltd. 555 72 72 554 7 7 04 -Kadıkoy A. Gokdere 349 07 41 346 09 56, Gursey Elektrooık 336 94 74 Oıyajar Muessesı 336 13 88-349 53 61 Sadıkofkı Tıcaret 338 10 72 330 69 56 Ulku Tıcaret 361 85 28-384 35 49 •Karagumrük Adem Kocabaj Bonmarjesı 525 29 25 •Karakby Yuksel Ltd 2SI 37 67 293 00 30 •Kocajnustafepa^ı Galen frfan 585 32 74 •Haltepe Arel Ud 352 04 82 Karadogan Tıcaret 371 06 36 •Mecıdiyeköy Dojutan Tıcaret 274 04 24 •Ömck MahaHesı Ömek Tıcaret 324 34 07 324 36 39 -Okmeydanı AKa Klıma 220 70 80-221 24 94. Galen Munıt 250 31 12 -Pendik Galen Etap 375 16 21 Mennan A-Ş 390 I I 11 •Sahrayn Cedıd Selem Tıcaret 385 59 07 •Sanyer Nıl Ud 242 65 16 •Sefakby Ercan TKaret 579 20 30-541 41 44 •Selamıçeşme Guntay 355 15 19 360 76 11 -Sılrvn Öpçın Tıcaret 727 16 86-87 •Soganlık Agah Aytian 377 84 34 -Sultanbeyli Şekerojulfen Ud 398 43 75-398 44 70 •Şınnevier Ozgul Tıcaret 551 75 16 Tekbaş Ltd 652 46 44 »Ş^lı Orhan rikenderoflu 220 70 80 •Taksım Şok Klıma 237 58 66 •Unkapanı Zafer Tıcaret 642 70 50-512 64 54 •Zeytinburnu Hojver Koll Ştı 547 12 45 -IZMİR/ -Aisancak Altürk Pazarlama 421 46 59 Global Ltd 444 51 10 Hray Ltd 421 45 73 Umrt Tıcaret 421 45 69 -Balçova Eltutan Ltd 259 12 13 •Bornava Eralp Ltd 339 33 33 Dogan Ltd 339 57 40 •Çankaya Cojkun Ltd 445 55 90 Ses Sogutma 484 18 87 •ÇeşnK Atılgan Tıcaret 716 74 43 -Çıgtı Önder Tıcaret 329 05 15 •Hatay Arke Ltd 232 52 18 Ceyhun Ltd 244 79 05 Ece Tıcaret 232 28 57 Karaalp Ltd 246 88 46 •Karata; Sutas Ltd 483 57 18 • I U r W a k ı Bajcı Ltd 486 63 67 Bertay Ltd 369 80 07 Gaksrt Elektron* 369 40 58 Galerı Focalı Ltd 345 04 73 •Kuşadası Reha Yar Tıcaret 612 50 28 •Nartıdere EKutanlar 238 16 58 •Pınartaşı Tete Tıcaret 479 04 33 - K A S T A M O N U / S e z g m Tıcaret 214 28 27 .KAYSERİ/Ozenç Tıcaret 231 25 6Z Saçcıojlu Ltd 233 92 84 Zamant 222 51 70-KIRŞEHİR/Berk Tcaret 213 41 13 •KONYA/ Gurkanlar 236 1338 Kaynaro|lu 352 80 38 Mustafa Akkoç 237 37 94, Necao Cebesoy 214 32 4 2 - M A N İ S A ; DcJman Ud 231 10 48, Ema Set Ltd 231 22 69-MARDIN/•Kızırtepe Do|ru Endustn 312 I I 24 Sava; Tıcaret 312 18 37 •Nusaybln Aktağ Tıcaret 415 45 45 -MUĞLA/ •Bod™m Kıraylar Ltd 31682 55 Yavajojlu Tıcaret 316 04 38 •DaJaman Ramazan Cepkan 697 51 21 •FethiyeEr Tıcaret 614 20 21 Levmt Betarooık 656 10 76 • M a r m a n j Alp Ltd 412 29 83 Karabenk Traret 412 41 88 Öztaj Ltd 412 96 67-NEVŞEHİR/Erdojan Gıda 213 26 19 •NİĞDE/ Alkan Tıcaret 213 21 14-SAKARYA/BırolÖner 278 54 74 •SİİRT/Aydınhr 223 16 05 Ertfal Ertekm 223 10 (A, Pamukcu 223 13 13 Tekınler 223 55 18 - K u r t a U n Verg.lı Tıcaret 411 21 38 •SİVAS/ Erler Tıcaret 224 02 78 - Ş A N L I U R F A / Gümü;çü Tıcaret 215 13 90 Sever Klıma 312 18 18 •Sıverek Teknık I ; 552 07 76 - Y O Z G A T / Şahın Tıcaret 212 28 35
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle