03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Sizin Kiralık Kasanız EMLAK BANKA 73. Y l SAYI25805 / 40000 TL (KDV CumhuKURUCUSU VUNU8MDİ(1924-1945)BAŞYAZARI (1945-1%1) Eğer Bankanız Emlak Bankası İse Kiralık Kasaniz Mutlaka Sigortalıdir. Güvenliğiniz İçin de Emlak Banka rı1 EMLAK BANf 1IUZİMN1996CUMARTBI BUGUN CUMHURİYET'LE • D0LAND1RICILIK Azerbaycan Havayolları'nda yolsuzluk I Arka Sayfada • FATIH TERİM: Finlandiya maçı son prova MSpor'da DfŞ TİCARET AÇIĞI 5 KAT ARTTI TÜBA'nın YÖK için yeni ilkeleri • 12. Sayfada BORSAİDOLAR Dun 61150.41 Öncekı 61941.86 ûDun 78.400 Onceki 78.100 MARKİ ALTIN û51.200 Öncekı 51000 ODun 965.000 Öncekı 985000 İhracat devalüasyonla artacak • 9. Sayfada DYP Genel Başkanı Beşiktaş'ta iki, İstinye'de bir ev daha aldı Çiller vadisi• DYP Genel Başkanı Tansu Çıller'ın, açıkladığı malvarlığı lıstesınde yer almayan Istınye'de Süreyya Restaurant'ın bıtışığınde üç katlı bır evı ortayaçıktı. Beşiktaş'ta da Conrad Otelı'nın önündekı ıkı evı almak ıçın Çiller çıftının ortağı Nevzat Ak, bır yıldan ben vârıslerden hısse topluyor. • Vârıslerden alınan bılgıye göre Çiller adma hısse toplayan Nevzat Ak, 5400 metrekare arazımn ve ikı e\ın hısselennın yüzde 90'ına sahıp oldu MİYASEİLKNUR DYP Genel Başkanı Tansu Çüler'ın Istanbul'dakı gayrı- menkullerı. H^BITAT Vadı- sı 'nden daha genış bır alana v a- yılıyor Beşıktaş \ ıldız Yoku- şu'ndan başlavin maivarltgı zıncırı. Utınye ve Sanyer uze- nnden Karadenız sahılınde bu- lunan Kılyos a uzanıyor Beşık- taş guzergâhından başlayarak Bebek tstınye Yenıkoy. Sanyer ve Kılvos guzergâhı uzerınde Çıller çıttine aıt onlarca gayn- menkul bulunuvcr Çıller'ın gaynmenkullennın bulunduğu \adı. HABITAT VadiM'nden daha genış bır alana yayılıyor Tansu Çıller'ın mal alma hır- sı. bır turlu dınmek bılmıvor Daha once basında çıkan mal- varlığı lıstesınde bulunmayan lstınve'de üç kath lebıderya e% \çın eczact Nurive Nikelay ıle mahkemelık olan Çıller'ın bu e- vı ıçın emlakçılerın bıçtığı fi- yat. 650-750 bındolar Surevva Restaurant ın bıtışığınde ko^e başında bulunan evın hı^sedar- lanndan oian Istınye'dekı Mer- kez Eczanesf nm sahıbı Nurtye Nıkelay, bu konuda sadece **O evi Tansu Hanım benim elimden hile ile aldı. Dava suruvor" dıye açıklama yaparken "Ev.ÇiUer'e miras >olu> la nıı kaldı" sorusu- na ıse Nıkelay, "Yokefendim,ne • Arkası Sa. 19, Sü. 6'da p UMARTESİ V/ANNELERİ Hayrettın'ın arabasını Gayrettepe'nın bahçesınde gormuştu Elmas Eren Fatma Morsumbul on altı yıl once kendı ellenyle teslım etmıştı jandarmaya Huseyın'ını Elıf Tekın'ın Duzgun'u ^abah yedıde ışe gıttnek uzere vedalaşmıştı Galatasaray Galatasaray olalı boyle bır acı gormemıştı Bızse kanın uzenmıze sıçradıgının, bır cınayete ortak olduğumuzun farkında bıle degıldık BfflATGÜNÇKAHnyinfcİti Cumhunvet'te IsraiPden Tüıkiye'ye güvence • Netanyahu'nun danışmanı Dr Dore Gold, tsraıl'ın, Sunye ıle banş sürectnde pazarlık gücünü arttırmak ıçın Fırat sulan konusunda Türkıye'den bazı ödünler koparmaya çalıştığı ve PKK hakkında Şam üzennde fazla baskı yapmadığına ılışkın yaygın kanı anımsatıldığmda "Netanyahu Ortadoğu'da banşın hıçbır ülkenın sırtından olmayacağı konusunda kararlı. Bu, sorunuza çok açık bır cevaptır" dedı • Lıkud lıdennın dış polıtıka danışmanı Dr. Gold, Netanyahu'nun Ortadoğu banş surecının muhafaza edılmesı yolunda taahhüt altında bulunduğunu da belırterek "Kendısı, gızlı ya da açık pek çok Arap lıden ıle temas hahnde Ama bunlann hangı ülkeler olduğunu söylemeyeceğım Çünkü bolgede güvenlık olmadan banş gelmeyecektır" dedı • 10. Sayfada Çiller'in isteğiyle çekilen 250 milyardan eski Merkez Bankası Başkanı'nm haberi yok Gece yarısı operasyonuESRAVENER ANKAR.\ - D\ P Genel Başkanı Tansu Çtt- ler'ın Başbakan olduğu 15 Şubat 1996 Pazarge- cesı talımat vererek Merkez Bankası Ankara Şu- besı'ndekı Hazınehesabındanortuluodenekçer- çe\esınde 250 mılyar Ura çektırdığı doğrulandı Çıller'ın talımatının Ankara ŞubeM ne Hazıne Musteşarlığı aracılığıyla rletıldığı oğTenılırken donemının Merkez Bankası Başkan Vekılı Os- man Cavit Ertan. ~Benim bilgim vok. Ben talimat vermedim" dedı Adlarının açıklanmasını ıstemeven banka yet- kılılen Çıller'ın Merkez Bankası Ankara Şu- besı'nde Başbakanlığın "cari harcamalan" ıçın Hazıne adına açılan hesaptan Hazıne aracılığıy- la gece saatlennde 250 mtlyar lıra çektırdığını belırttıler Çiller'ın talımatının Ankara Şubesı'ne Hazıne aracılığıyla ıletıldığı bankanın gece açı- larak. hesaptan Çıllere para venldığı kaydedıldı Ortulu odenek, Butçe Yasasf nın Başbakanlığa aynlan can harcamalarkelemınden "Gizfi Hizmet ĞkJerferi" "aonntı" koduyla kullanılıyor Aynı kalemden ortulu odeneğm yanı sıra Mıllı Istıhba- rat Teşkılatı nın gıderlen ve gızlı haber alma gı- derlen ıçın de harcama yapılıyor \NKA'nın dunku habenne gore ortulu odene- ğın de dahıl olduğu **GizK Hizmet GiderlerTnin "ayrıntr kodlu kalemınden yılın ılk 4 aylık dö- nemınde l tnlyon 396 mılyar lıra harcandı Bu- nun 710 mıly ar lıralık bolumu Çiller'ın Başbakan olduğu ocak-şubat aylannda kullanıldı GALİ, YILMAZ İLE GÖRÜŞTÜ 'Küreselleşme parçalıyor' • Başbakan Yılmaz, BM Genel Sekreten Butros Galı onuruna yemek \erdı Yılmaz. bıırada yaptığı konuşmada BM'ye olan guvenın yenıden u>andınlması gerektığını behrttı Butros Galı, kureselleşmenm olumsuz sonuçlannın da olduğunu soyledı AVKARA (Cumhurivet Bu- rosul - Başbakan Mesut V ılmaz Bırleşmış Mılletlen'ın (BM). daha buy\ık bır kararlılık sergı- leme^ı gerektığını belırterek "Orwute olan umutlar \eniden uyandınlmaİKur" dedı Y ılmaz, TurLıve nın Kıbrıs sorununa adıl ve kalıcı bır çozum bulma çabalanna olumulu katkıda bu- lunduğunu soyledı \ ılmaz, resmı bır zıyaret ıçın Ankara'da bulunan BM Genel Sekreten Butros Gali onuruna vemekverdı \emekte konuşan V ılmaz. w Biz Biıieşmiş Milfct- ler'iz. BM, u>e ulkelerin iradele- rinin bileşkesidir. A.ncak orgu- tün daha buyuk bir kararlılık sergilemesi gerektiğine manıyo- nım" dedı BM'ye karşı besle- nen umutlann yenıden uyandı- nlması gerektını soyleyen Yıl- maz uyeulkelennfarlıgoruşve stratejılen olabıleceğını. ancak • Arkası Sa. 19, Sü. 4'te ÇEKİÇ GÜÇ IstanbuPdaki ilk ve orta dereceli okullar, 3-14 haziran tarihleri arasın- d a > a p ı l a c a k o l a n B M j n s a n V e r i e ş i m | e r i k o n f e r a n s ı . H X B I T 4 T 1 I n e _ deniyleyaz tatiline girdL İstanbul genelinde resmi veozelolmakuzere3 bin 103okuldaeğitimgoren toplam 1 milyon 662 bin 185 ilk ve ortaokul oğrencisi. H \BITAT U nedenivle, iki hafta once \az tatiline girdL İlk ve ortaogretimde 46 bin 578 oğrettnenin bulundu- ğu İstanbul'daî. ilkokul oğrencilerinın karnelerinin dun \erildiğı. ancak orta ve lise oğrencilerinin bir hafta sonra alacaklan bildirikli. Saddam'a karşı sigorta • ABD'nın, Incırlık'te konuşlu Çekıç Guç'un faalıyetlennın Turkıye'nın ısteklen doğrultusunda yenıden tanımlanmasına destek vermesıne karşm Ankara'nın. Kuzey Irak'takı Zaho kentınde konuşlu Asken Eşgüdum Merkezf nın (MCC) Sılopı'ye taşınması onensıne sıcak bakmadığı belırtıldı • ABD, Çekıç Güç'un Turkıye açısından bazı olumsuz yonlennı ortadan kaldırmaya çalışırken güneydoğu sınınnın güvenhğının sağlanması yolunda Ankara'ya destek venyor Sınır bölgesmın uydular aracılığıyla aynntılı fotoğrafını çeken ABD heyetı, gelecek hafta Güneydoğu'da, berabennde getıreceğı elektronık cıhazlan Türk askerlenne tanıtacak • 11. Sayfada OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK İsrail SeçimlerL. hrail'de genel seçimler so- nuçlandt. Sağcı partilerin oluşturduğu Likud Cephesi, az birfarkla sandtktan birin- ci fıktu Lıkud sözcüğü İbranice- de birlik, birleşme anlamına geliyor. Bakalım Likud Cep- heii, bölgede bırlığı sağlayabı lecek nıı? Likud Cephesi, İsrail 'in ya- kın geçmişine damgasını vu- ran bir siyasi hareket 1977-92 arasında (84-90 dönenti İşçi Partisi ortaklığıyla) îktidarda kaidı. L zunyıllarsüren, İsrail-Fi- listin savaşına son veren ikti- dar ise İşçi Partisi oldu. 9 Eylül 1993 'le Filistin Kur- tuluş Orgutıi lideri iaserAıa- fat ve dönemin İsrail Başba- kanı Izak Rabın, anlastıklan- nı tüm dünyaya duyurdular. Rabin, barışın bedelini ca- nıyla odedi. 4 Kasım 1995 'te, aşırı sağcı, bartşa karsı çıkan İsrailli, Bar İlan i niversitesi öğrencisi iıgal 4ımı tarafın- dan oldûriildü. Rabin 'in yerıne Peres geçti ve banşsııtecı kör-topalda olsa devam etti Arafat, geçen ocak aymda yapılan seçimlerde, Filistinlı seçmenlerin yıizde 75'inin oy unu alarak, bir bakıma ba- rışı halkına da onaylatmış ol- du. Sıra İsrail 'deydL. Önce banş ' diyen Peres mi, once topıak diyen Li- kud lideri Ben/anun Netama- luı mu? İsrail halkı, azfarkla da ol- sa \etanyahu'ya sans tunıdu.. Kafalardaki soru şu: - Bu aşamadan sonıa ne olıır9 Banş sürecinin yara alaca- • • • • ArkasıSa. 79,5i/. 9'da Kucük tasarru1larınıxı...küçük «örmeyin! Kuçuk tasarruftarınu, VakıfBank'ta sıze, hem büyük kazanç, hem de buyük kolaylıklat 5 sağlar Küçuk tasarruf deyıp geçmeyın Gelın 5 VakıfBank'a 21. Yüzyıl Bankacılıjjı_ndan bugün yararlanın Bugün kazanın Civan'dan mektup 6 Kaçmadıın, savunmaya geçtim 9 • ^Selım Edes donmeyecek, Ahmet Ozal'ın doneceğını tahmm etmıyorum, ben donuş tanhı \ ermıyorum Yargüamanm adıl olduğuna manmıyorum Semra Ozal tanıklık yapmadı, Ahmet Ozal çağnlmadı bıle Avrupa Insan Haklan Komısyonu'na başvurma\ı duşunuyorum " HAÜL NEBİfif h h b i 79. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yolsuzluğa Solsuzluk Desteği... Başkenttekı genel gorunumu ozetlersek şoyle dıyebılı- rız: "Durum addi, ama ortam kalıtesız " Herkes, oyunu kendı belırledığı kurallarla oynamak ıste- yınce ortaya ne olduğu belırsız, tanımlanması guç bır du- rum çıkıyor RP'nın onergesınden başlayalım Muhteremler, olay ne olursa olsun uzennden beş yıl geç- mışse kapanmasını ıstıyorlar T^MM Içtuzuğu'nde bu yon- de bır değışıklık ıçın hazırlık yapıyorlar Amaç bellı Hocanın canını sıkan konulan "yasa altı" et- mek Hocada pışer, bacıya da duşer Mesut Yılmaz'ca paylayan Çiller de bundan payını alır Bu hazırlığa otekı partıler karşı çıkınca RP çark ettı Za- M Arkası Sa. 19, Sü. l'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle