24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3 EYLÜL 1995 PAZAR CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ / YATIRIMCI REHBERİ BORSA VERİLERİ Hisse Senedi Piyasası Işlem Hacrm (mılyar TL) Işlem Mıktan (mılyon) Bıleşık Endeks Malı Endeks Sanayı Endeksı Repo Piyasası IşJem Hacmı (mılyar TL) Haftalık Faız (Yıllık AgırtıktıOrtalama %) Aylık Faız (Yıllık AgıriıMı Ortalama %! Tahvil Piyasası Işlem hacmı (mılyarTL) Tescil Piyasası Işlem hacmılmılyar TL) Onceki Geçen Hafta Hafta 38184 4 368 45542 97 35977 94 51888 31 118 688 6415 60 06 13 762 324 462 24 563 2 802 45690 62 35880 26 52145 53 103 614 6728 6220 16 286 257 661 Değişim % -35 67 •35 85 0 32 -0 27 0 50 -12 70 129 3 56 18 34 23 58 BORSADA GEÇEN HAFTA IİRİNCİ PMAfl "Adana Çımento IA) •Adana Çımento ( 0 •Aka Tekstıl AkOank Mçımento •tttrf Fıruns •Aksu Iplık •Mısalptık AMasEleHnk •Aiarko Hoklmj AltenMtrfbank 'Martu Sanayı AJttnyıldız Altmyıklız (Y«iı) »hıaddu Cam "An»dolu Cam (Yenı) *Anadotu BıracıM ç Artem •Aselsan Aksıforta 'Anarjolu Sıgorta •Mlas Yat S t *t antıs Yat Ort •A»ga2 •Baftaj Betotetnı» •Bdu Çımento Bossa "Bnsa *B«usan Batı Çımento Bursa Çımento BugunVayıncılık BumerangYat Ort Burçelrt ÇBSBoya 'Çdık Halat •Çerrrtaş Çımsa 'Çımentaş yanakkaic Çımento ^ommercıal UTIKMI Stgorta •ÇukuravaElektrık yUfnra Kâgrt 'Damanel ttemrtant -DenaCam *0enmod •Deva Holdını "0 şbank "D taş Dogan Dogusan 'Doğan Holdmg Dokta; Ou'an Oiset •Eaacıbaşı llaç Eczacıbaşı Yapı •Eaacıbası Yatınm Edıp Iplık (BJ) 'EgeBıracılık EgeEndûstn •EgeGâbre EgeProfîl •Ege Seramık Emek Sıgorta Emek Sıgorta (Yenı) Emsan Pas Çelık Emsan Bejyıldtt Enka Hrtdıng Egeptast Erbosan •Ercıyas Bıracıi* •Ertglı Dtmır Çel* •Esöar* ESOTI Spor Gıyım Evren Yat Ort Factotmans(BU) Fenış Aiûmınyum •FınansFin KJ( Finansbank Fngo Pak Gıda Garantı Bankası 'GePtas Global Menkul 0e| •Gtooal Yat Ort Gölta; Çımento GoltaşÇım (Yeni) Good Year •Gubre Fabrıkalan Giney Bıracılık •Gune; Sıgorta •Hektaş Halk Sıgorta 'Htırnyet Gazet •ihlas Holdıng •Iktısat Fm Kır •Intema İrrtema fYenı) •I; Bankası (A) "Iş Bankası (B) •I; Bankası ( 0 Is Bankası Kunıcu •lst Motrjt Pıston -|;mır Demır Çel* Izocam •Kartonsan •Kat •Koç Holdını •toç Yatınm •KepK Elektrık Kerevıtas Gıda Keieoe* Mobılya Konya Çımento •Kortlsa Konrteta Koytaş Kdytaş (Yenı) •Karsu Tekstıl "Kûtahya Porseten (BU) Lûks Kaa<te Marmans Aitmyunus •Makına Takım •Maret •Medya Holdıng •Medya Holdıng (Yenı) •Merko Gıda •Metaş •Mıgros •Mıliıye' Gazetecılık •Mılpa Marm MartıOtel *Mardır Çımento Marsrıall •Mutlu Akü Musta'a Yılmaz Yat Ort Nergıs Holdıng *Netaş Telekom 'Oysa Nıjde Çımento •Net Holdmg *Het Turızm Okan Tekstıl *0lmuksa Otokar •Otosan Öz-Fınans Factonng Parsan •Peg Profılo •Petkım Pımaş PınarSu Petrokaıt Tunzm •Pınar Entagre Et 'PmarSOt Pınar Un •Polylen •Petrol Ofisı •Raks Etektfonık Rant Fmansal Kır RaksEvMetw •Sabatı Ysyıncılık Sabatı Paza'tama *Sarkuysan •Srtaş •ŞıseCam Soktas *Sıemens Sönmej Pamuklu Söksa Scnmez Fılament *Tat Kcserve TTuborg TekstHbanıı •Teletaş Transturkfren •Tûrk Hava Yollan •Tıre Kutsan T Kalkmma Bankası *TofaşOtomobılfab Tofas Oto Tıcaret •Trakya Cam •Transtûrk Holdıng T5KB T OemırDökim •Tukas Tumteks Tekstıl •Tupra} "Turcas Petrol •Tûtûnbank •ysaş *Unye Çımento *Uşak Seramık •Uşak Seramık (YenO VakVfin Kır "Vestel VakıfYat Ort Vıkıng Kâgıt •Yasaş *Yap<« Hredı Bank YapıKredıFın Kır •Yûnsa BU HAFTA İÇİNDE IfİM. 83 023 27 5*6 16 944 39202 62 428 11279 37 229 12 853 514 702 28273 13930 73833 21808 12 667 12.336 5345 98195 93.922 9075 204.306 10.545 17.399 26 568 7 350 27143 123 908 16618 18796 82.906 19.068 65-251 4.348 6 726 2 595 19013 19016 242440 3U75 108910 13 578 23.240 689 790 1745053 7 454 1745 915 40759 29 713 6135 234 951 9 514 40153 1393 81079 11792 5504 212 822 41469 19347 2 701 69 704 65 797 14 633 26187 10 995 3 870 6 756 2459 1019 400 685 38275 12 729 206948 4.228.334 17 765 68 766 50427 929 51648 6 940 6 765 57231 19 602 33 060 40 997 22 637 60 24 883 30 200 36139 32 286 5 908 72287 29 78204 1216894 3 909 27 777 11067 61 101 593 594 083 17 487 48 682 51714 433 337 120474 124 727 25 680 1618 057 469 682 92 383 68 053 37 223 5084 157 763 61542 194 352 9166 4 619 33 168 78 433 7 515 11488 16 485 39 379 33 780 238 210 12 778 26 302 35 755 91279 14 172 53 635 6181 20 031 56 160 16 850 79198 52 440 17 618 288 634 102 218 67 161 1160 110159 343 972 332 157 54 919 7 222 1 175 199 145 202 830 13 557 75 885 421 702 79 604 6 323 34 776 129 167 5 265 66 691 90133 398 939 10 554 15 408 4 000 2 739 9 050 151898 6251 5 715 40 456 19 774 56 844 249 175 274 131 974 1989 95 729 212 894 842 39 429 28 419 89410 479 185 23 966 18 464 31547 59 030 2 460 217 4 574 15239 1980 160 780 206 800 54 669 42 6 549 EaDüftt Ft»* 29 500 5300 13250 11500 14 750 5500 7500 34 500 57 000 18 750 2175 51000 22 OOO 20 500 5000 4 400 5 400 7300 7300 5600 5100 8900 1325 1200 26000 21000 6500 2500 4400 15 500 15000 13 250 36 500 2 450 910 8800 7500 6600 25 500 27 500 26 000 5 700 8 900 19250 10 000 88000 4400 145 000 12 500 4 050 3100 6 300 3000 3 050 İGOOO 77 000 5100 6500 8300 44 000 44 000 21000 5900 12 000 14 250 1725 1500 2250 4200 51000 15 750 8800 30000 6500 1175 9600 1125 2 450 16500 2900 4 250 22 500 4 200 14000 3 850 1350 9 750 8 900 17 750 S5O0 9 700 4 700 7500 14 500 2 400 26 000 3600 16 000 15000 600 000 32 500 5500 12 0CO 1275 7 800 20 000 27 500 33 000 13 500 31000 5 800 22 500 9500 18 250 28 000 2 650 2 450 18 000 7 600 6300 3 300 1025 12 500 970 850 5500 2 700 53 000 1125 2600 5600 21500 5100 10 750 1025 4 950 18 OM 6600 1400 29 500 2 325 14 OM 32 OM 13 OM 30M 7 7M 10 750 37 5M 28 5M 70M 2 650 7800 16 500 69M 2 550 12 OM 160M 3 950 155O0 960 1900 10000 4600 9 750 21 OOO 13 250 5 100 2500 11750 30 000 27 500 2 550 13 250 34 500 8800 9 700 1475 7300 7 700 6000 4 700 2650 9 OOO 22 000 10 750 9300 12250 1250 170 000 4500 9000 8 100 3 350 5600 1900 9500 5400 2500 6200 5800 EnYütt* Flyıt 32 500 5600 13 750 12 500 17 250 5 700 7300 35 000 76 000 21500 2 250 55 000 23 000 22 000 5 200 4 750 5800 7800 7 700 6000 5800 9100 1450 1350 27 500 22 500 6900 1650 4 550 16 000 16 000 14 000 37 500 2600 970 10300 8 400 7300 26 500 29 000 27 500 6900 9 100 20 500 11250 104 000 4 650 160 000 15 000 4500 3 250 7 100 3100 3 250 10 500 83 000 5600 6 800 8 700 47 500 46 500 23 000 6200 12 750 15 750 1875 1600 2 400 4 750 63 000 16 500 9 300 33 500 7100 1325 11250 1250 2 650 24 500 3100 4 750 23 500 4400 14 750 5 050 1500 10 500 9300 19000 5 800 10 400 4 950 7800 14 500 2600 28 000 3900 17 0O0 16 250 600 000 38 500 5 800 12 750 1375 8300 22 000 28 500 34 000 14 000 34 000 6800 24 500 10 000 19000 29 000 3500 3000 19 750 8000 7 100 3900 1100 13 500 1050 910 5800 2 850 57 000 1200 2 850 6100 23 500 5600 115O0 1 100 5 200 18 500 7 600 1475 32 500 2 450 16 000 33 500 14 250 3 200 8900 12 750 39 0OO 31500 8 500 2 750 8600 18000 7500 2 700 13500 16 500 4 150 16 250 1030 2 025 10 500 4 550 10 500 22 000 13 750 5 400 2 800 12 750 32 000 28 500 2 850 13 750 37 000 9 400 10 250 1650 7900 7900 5 300 5100 3 250 9600 24 000 11500 9 800 13 000 1300 195 000 5 500 9 600 9 000 3 550 6000 2100 10 300 6000 2600 7 400 6000 Kıpanrş. Fh 30 000 5500 13 500 12000 16 500 5600 7900 34 500 68 000 20 500 2 225 52000 22 500 22 000 5000 4500 5600 7500 7500 5800 5300 6900 1400 1275 27 0O0 22 000 6600 2 650 4 550 16000 15 750 13 500 37 000 2500 930 8 400 8300 7000 26 000 27 500 27 000 5 800 8900 19500 10 000 99 0OO 4 450 150 000 14 250 4 200 3150 6800 3 000 3100 10 250 78 000 5600 6600 8400 44 000 45 000 22 500 6100 12 250 14 250 1850 1550 2 250 4 300 57 000 16 250 8 800 33 500 6 800 1300 10100 1200 2500 22 500 3000 4500 23000 4 250 14 500 5 050 1450 9 750 9000 18000 5600 9800 4800 7600 14 500 2 475 28 500 3 580 16 500 15500 EO0 000 37 500 5 700 12500 1300 8000 21000 28 000 33 500 13 500 32 500 6 500 23 000 95O0 18 750 28 000 3500 2900 19 000 7800 6500 3900 1025 13 500 1050 880 5500 2 750 54 000 1125 2 700 5900 22 000 5300 11250 1075 5000 18000 7400 1400 30 000 2 375 16 000 33 000 13 500 3 050 85O0 12 750 38 500 30 500 7800 2^50 7900 17000 7000 2 650 12 250 16 500 4 050 16 250 1020 1925 10 250 4 750 10200 22 000 13 750 5300 2600 12 250 31000 27 500 2 650 13 750 36000 8900 9900 1600 7 700 7900 5100 4800 3 250 9300 23 500 11500 9400 13000 1275 180000 4600 9400 8500 3 450 5 700 2000 9800 6000 2600 6 20O 6000 VERİM % Hıltı 169 185 000 -400 10 00 182 263 -2 82 15 25 649 114 196 -217 000 3 85 526 000 194 000 000 192 000 000 -5 56 189 0 87 •2 94 192 2 25 •154 3 28 3 57 000 3 85 211 217 921 294 000 3 51 2 16 ooo -111 127 000 1124 3 26 -3 23 12 07 5 62 -156 3 42 164 •3 13 -4 65 -2 50 7 69 OOO -118 -9 28 OOO 4 65 000 200 -3 39 2 78 -4 62 -625 -10 42 364 000 000 1167 303 400 -2 88 4 35 -196 38 46 3 45 2 27 -213 -2 30 000 3117 3 57 -7 14 000 -4 00 -175 -101 -3 03 -130 1154 -4 81 -3 64 -641 •2 94 -4 62 5 26 1194 000 000 -5 45 127 -2 33 -175 OOO -3 57 0 00 8 33 •612 -3 06 -132 -175 29 63 9 43 411 ı 27 -152 14 71 -4 65 5 88 6 06 222 3 51 -3 51 000 -4 26 -526 727 2 22 OOO 2 27 2 27 -3 85 •137 1212 •3 45 0 32 000 8 47 İM 189 -161 8 97 2143 132 167 1143 185 -3 66 000 145 0 00 5 45 313 000 317 4 08 -3 75 000 104 -0 49 2 33 185 3 92 -3 70 4 26 164 0 00 000 000 -137 -326 -100 000 000 -125 -192 -103 1607 -211 444 000 OOO 400 -192 000 025 108 -2 30 147 -5 00 -4 76 •2 07 909 000 -7 46 0 00 60 00 7188 73 08 1667 -1750 1309 4444 32 69 83 78 33 61 25 83 14214 144 44 17500 -10 54 •53.3 105 68 35 07 -8 82 107 14 -6 09 69 09 13 81 1591 25385 18642 117 91 10 95 000 15123 72 96 -8 47 83 33 22 48 -80 33 110 87 10 67 1864 10OOO 44 M 4 32 58 90 35 27 35 00 30 00 83 33 83 00 129 86 127^5 186 44 12944 109 75 27 66 138 33 40 00 16 67 .29 09 17 50 9C91 25 82 83 67 544 29 103 20 199 03 17 70 7 77 -1842 -5833 -56 57 32593 180 45 60 00 12360 10133 269 -17 55 -2 04 -32 97 10000 40 91 90 54 2105 -1122 11014 -45 41 -5 71 7 14 1111 130 96 28 74 47 07 32 41 396 39 23 40 -8 33 253 33 32 41 256 32 252 27 73 87 17139 189 58 75 49 22 62 64 71 130 6! 286 58 17 54 17 00 35139 21481 187 50 67 75 149 18 50 53 60 OC 1154 59 20 20 22 2O7C 228 41 -38 31 10221 -38 OC -45 00 55 83 25 68 120 54 34 09 4131 110 71 95 56 86 30 94 19 85 71 •23 08 55 1D 50 87 -20 00 32027 39 20 116 45 6 75 110 94 2179 123 68 17610 11631 312 16 43 M 14 58 6196 11111 80 00 125 42 413 34 69 35 00 156 30 91 -2 85 38 89 ı ı ı ı ı 224 55 20 55 58 33 20 45 1304 75 00 48 30 1771 33 77 •517 21804 9 88 132 94 -60 98 -3 51 -7 94 107 00 13704 77 71 11155 217 000 6042 38 87 -18 70 -10 90 10 49 -8 29 7 59 -9 21 -2083 5 19 80 61 75 44 70 75 M6 87 50 Yatırımciiiın tadı yok Ekonomi Servisi- Piyasalar durgun bir haftayı daha gende bı- rakn. Hafta boyunca hareketsız bır seyir ızleyen hisse senetlennın ge- tinsi ortalama yüzde 0.32'de kalır- ken, dövız ve altın cephesınde de yenı bır şey yoktu. 45-46 bın pu- an aralığında sıkışık kalan borsa. cuma günkü alımlar ile bir miktar çıkışa geçtı. Hafta ıçınde ınış-çı- kışlı bır seyır ızleyen borsada çar- şamba günü de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedenıyle ışlem yaptl- madı. Cuma günü gelen alımlarla 5 haftadır düşüş trendinde olan en- deks, haftayı 148 puanlık artışla 45 690 ıle kapadı. Son haftalarda sıyası belırsızlık ıçınde olan bor- sa şımdı de 9 eylüldekı CHP ku- rultayını beklıyor. Cuma günkü alımlann bir ölçüde beklenti alım- lan olduğu ıfade edılırken kurul- taydan koalısyonun devamına yö- nelık bır karar çıkması beklenıyor Para pıyasalannda ıse sıkışık bır hafta sona erdı. Hazıne pazartesı yıne krnk vade ıle pıyasalann önü- ne çıkmaya hazırlanıyor. Haftaba- şında 2 Nısan '96 vadelı ve salı gü- Yatınm araçlarının haftalık getirisi (%) Faizler, net ve dönem sonu olarak hesaplanmıştır. Repo faizlen, İMKB verıleridir. Döviz ve altın, serbest piyasa fiyatıdır. ö n eo co ö a> CM O O) 1 Ş a •5. < Iy- CO 1 1 8 o s o nü valörlü 210 günlük bono ıha- lesı açaçağını duyuran Hazı- ne'nın, bu ıhalede faız oranlannı bır miktar yukan çekmesı bekle- nıyor. Son ıkı haftadır uluslarara- sı pıyasalarda hareketlı günler ge- çıren ABD Dolan geçen hafta ol- dukça hareketsızdi. Haftaya 47.800 lıradan gıren dolar, 48.050 lıraya yükselırken mark da yüzde 1.07 oranında artarak 32.800 lıra- ya yükseldi. IMF'ye yeni hedefler sunulacak ESRAYENER ANKARA - Hükümet, Uluslarası Para Fonu'na (1MF) şubat ayında sundu- ğu nıyet mektubunda revı- ze ettığı 1995 yılı ekono- mık hedeflennı. can ışlem- ler dengesınde oluşan açık. dövız kuru ve Fıyatlann beklenenın üzerinde artma- sı üzenne yenıden değıştı- nyor. Başbakan Tansu ÇU- ler'ın. IMF ıle ay sonunda yapılacak toplantılarda su- nulacak yenı hedeflenn be- lırlenmesı ıçın Ekonomık Koordınasyon Kurulu'nu salı günü toplantıya çağır- dığı öğrenıldi. 1995 yıh Bütçe Yasa- sı'nda "iyimser" bır tah- mınle yıl sonu ıtıbanyla yüzde 42 5 enflasyon, yüz- de 4 bü>üme. 198 tnKon lıra bütçe açığı olarak belır- lenen ekonomık hedefler. IMF'nın "gerçekçi bulnuv masT üzenne şubat ayında değıştınlmıştı. IMF'ye şu- bat ayında, yılsonu ıtıbany- la yüzde 72 oranında enf- lasyon, yüzde 3.1 oranında buyüme ve 216 tnlyon lıra bütçe açığı olarak sunulan yenı hedefler de, son eko- nomık venlenn beklenen- den farklı gerçekleşmesı üzenne yenıden değışunlı- yor Hazıne yetkılılen, dö- vız kurlannda geçen ay ya- şanan yuksek oranlı artışla- nn ve can ışlemler denge- sınde hazıran sonu ıtıbany- la olırçan 41 mılyon dolar- lık açığın hedeflenn tutma- yacağı yolunda ılk ışaretle- n verdığıne dıkkat çektıler. Hazıne'nın programla- nanın üzennde dış borç al- dığını da anlatan yetkılıler. şu değerlendırmeyı yaptı- lar "Bütçe açığı,enflasyon. döviz kuru hedeflerimiz yükseliyor. Cari işlemler için tahmin edik'n fazla da düşürüiecek. Başbakan. bi- a salı günü toplantıya ça- ğırdı. Veni hedefler orada kesinleşecek. A\nca ek büt- çe çıkanlacak. Bütçe açığı hedefı de 250 trihon lirâ>a yükseitilecek.'' Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı, ekonomı- nın, v ılbaşından bu yana ıs- tıkrarlı geldığını behrterek, şu değerlendırmeyı yaptı: "Son dört a> önemBdir. Şu ana kadar istikrartı geldi, ama e>lül. ekim. kasnn, aralık enflasyon açısmdan önemli. çok dikkat edilme- si gereki\or. Bu yıl enflas- yon geçen yılın altuıda ola- cak, Onun dışındakj göster- geler de olumlu şu anda. Buyütnc hızı olumlu, doviz rezervteri olumlu, ihracat- taki getişmeler olumlu. tu- rtznı gelişmeleri olumlu. Herhangi bir sıkınb görün- müyor. Ama enflas\onun dunımunu şimdiden kes- tirmek zor. YATIRIM FONLARI NE GETİRDİ? Yatırım Fonu Adı Aylık Değışım % Yılıçı Değışım % ATİPİ lşYatırım-2 lşYatırım-3 lşYatınm-7 lktısatYat-4 Garantı Yat-4 Garantı Yat-5 Esbank Fon-3 Vakıf Hisse DışbankMavı Dışbank Beyaz Dı şbank Pembe Tûtûn Fon-1 Tûtûn Fon-3 Fınans Fon-2 Fınans Fon-4 Halk Fon-3 Emlak Fon-2 Emlak Fon-5 Ege Fon-2 Kalkmma Fon-2 Demır Fon-1 TurkbankFon TSKB Uzman F AkbankATıpı Tekstıl Fon-3 Atafon Koçbank Fon-1 Koçbank Fon-3 Global Fon Korfez Fon Tebınfon Kentfon CU Sıgorta Fon Alternatıf Fon Hakfon-1 Şekerfon-1 Oyak Fon-1 Fjpress Fon-1 BTlfH IşYatırım-l Iş Yatırım-4 lşYatırım-5 lşYatırım-6 lnterfon-4 lnterton-5 tkttsat Yat 3 Ikt Atıhm F Garantı Yat-1 Garantı Yat-2 Garantı Yat-3 -0 56 0 33 -010 0 06 0 26 0 85 -0 25 -0 79 134 0 23 0 37 -216 -2 98 -0 27 -0 79 0 39 0 61 0 21 -0 20 -0 17 0 22 0 91 -0 44 018 -0 32 0 08 0 56 -0 21 -2 19 0 43 0 35 0 28 132 208 0 07 -0 02 -0 20 0.25 102 104 044 114 149 0 68 133 138 135 118 125 72 85 69 25 7154 56 66 44 32 80 12 60 55 85 89 74 27 75 64 62 25 5 08 -15 64 79 95 5192 65 72 60 52 60 30 60 07 62 92 30 38 32 80 2152 18 00 72 00 98 59 63 88 65 73 58 93 6117 7150 19 67 9017 98 48 59 94 32 36 63 97 16 79 56 60 42 45 27 60 6154 6819 49 48 77 74 83 24 66 41 55 37 58 32 Yatınm Fonu Adı Aylık Değışım % Yılıçı Değışım % Yonca Fon-1 EsbankFon-1 Esbank Fon 2 YKB Fon-1 YKB Fon-2 YKB Fon-3 YKB Fon-4 YKB Fon-5 YKB Fon-6 YKB Fon-7 YKB Fon-8 YKB Fon-9 Vakıf Fon-2 Vakıf Fon-3 Vakıf Dünya Vakıf Fon-6 Tutün Fon-2 Fınans Fon-3 Fınans Fon-5 Zıraat Fon-1 Zıraat Fon-2 Zıraat Başak F Zıraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Pamuk Fon-1 Pamuk Fon-2 Emlak Fon-1 Emlak Fon-3 Emlak Fon-4 Sumer Fon Ege Fon-1 Kalkmma Fon-1 Demır Fon-2 Tarış Fon-1 Tanş Fon-2 Etı Fon Akfon-1 Ak Karma Fon Tekstıl Fon-1 Tekstıl Fon-2 Koçbank Fon-2 Korfez Fon-2 Tebınfon-1 Alternatıf F-2 Eczacıbaşı Fon SYKB Yatınm 1 A.A. Fon A A Bıleşık A A (A) fıpı A A (B)Tıpı 0 63 0 95 105 107 1.10 0.26 110 1.08 1.10 1.14 1.10 0 61 1.26 1.15 112 124 141 118 115 0 70 117 121 123 101 116 167 143 122 116 116 0 89 118 0 71 157 120 134 120 110 115 0 92 0 78 117 132 147 0 61 112 138 62 44 48 32 47 00 46 56 50 33 5175 55 41 46 89 54 30 57.25 56.87 3609 64.00 62.70 34.40 6150 52 34 58 95 62 13 57 86 57 48 62 61 6149 62 92 65 22 6149 60 96 64 65 65 47 67 56 65 85 48 99 63 31 50 86 62 86 62 00 68 68 56 97 55 40 55 55 59 03 54 76 61 17 18 66 121 85 52 3 33 Endeksleri 0 73 60 03 0 13 65 69 119 56 41 Batık bankalara satıs formülü ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Bakanlar Kurulu karanyla geçen yıl tasfıye sürecıne alınan TYT Bank ve lmpexbank'ın, borçlu olduklan yabancı banka- lara satılmalan ıçın formül bu- lunmayaçalışılıyor. Hazıne yetkı- lilen, tmpexbank"ın 43 mılyon dolar borcu bulunduğu Swıss Corparatıon Bank'a satılmasına kesın gözüyle bakıldığını, TYT Bank ıçın de görüşmelenn yürii- tüldüğünü bıldırdıler. Danıştay'ın Bakanlar Kuru- lu'na bankalan tasfıye etme yet- kısı veren Bankalar Yasasf nın 68 maddesının ıptali için Danış- tay'ın Anayasa Mahkemesı'ne başvurmasının ardından, banka- lan kurtarmak ıçın formül arayan Hükümet, çözümü batan banka- lan. borçlu bulunduklan yabancı bankalara satmakta buldu. TYT Bank ve tmpexbank"la bırlıkte tasfiye sürecine alınan Marmara- bank ıçın ıse ıflas karan alındığı- na dıkkat çeken yetkılıler, "Mar- marabank'ın açılması veya sabl- nıası olanakstz" degerlendırmesı- nı yaptılar Alınan bılgilere göre, öncekj gün Hazine'de banka sa- hıplen ve alacaklı olan yabancı bankalar ıle yapılan toplantılar- da, tmpexbank"ın 43 mıh/on do- lar borcu bulunduğu Isvıçrelı Swıss Corparatıon'a satılması yönünde görüşbırlığıne vanldı. Yabancı bankalara, TYT Bank ıle Impexbank'ı almalan duru- munda, mudilerin tüm alacakla- nnın karşılanması koşulu getıril- dığıni anlatan yetkılıler. "Ancak bankalar mudOerin alacaklannın bir kısmının Merkez Banka- sı'ndaki Tasarruf Mevduatı Si- gorta Fonu"ndan karşılanmasını istiyorlar. Merkez Bankası ise, bu öneri>i kabul etmrvor" dedıler YORUM ÖZTl^ AKGÜÇ CHP'nin Dirilmesi Duygusal bir yargı olacak ama CHP'nin dirilmesiyle Türkiye'nin geleceği arasında yakın bir bağ olduğunu düşünüyorum. Turkiye bır atılım yapabilecekse, saygın, onurlu, demokratik, kalkınmış bir ülke olabilecekse; bu- nun ancak köklerine dönmüş, ülkede insana saygı, dü- rüstlük, sevgi rüzgâriarı estırebılecek, emperyalizmin oyunlanna, emperyalizmin besleme maşalanna, sesya- yarlarına, düzmece mılliyetçilere karşı çıkacak bir CHP'nin başarabilecegine inanıyorum. Bu bir ütopya, zoraki bir umutlama olarak da yorumlanabilir. Elden gi- derek kayan, uydulaşan. kişiliksizleşen, sağlıklı değer yargılannı yitiren Türkiye'yi sahiplenecek bir siyasal ör- güte, bir akıma gereksinim var. Bu işlevi, yeniden dirile- cek bir CHP yerine getirebilir diye umutlanıyorum. CHP'nin yeniden dirilişi için annması, tufeylilerden, asalaklardan, inançsızlardan, partiyi basamak gibi kul- lananlardan kurtulması gerekir. Bugün şunu sorgulamak gerekir. CHP'nin üst düzey yöneticileri, CHP'lı bakanlar, CHP'nin mılletvekilleri, hatta delegeler ne ölçude CHP'li? CHP'ye ne ölçüde inanmışlar, ilkelerini ne ölçüde benim- semişler, partileri için ne ölçüde özveri gösteriyorlar? Bunları sorgulamak gerekir. Bunlann en azından bir bö- lümü, gerçek CHP'li değil, CHP'yi kendi kişisel çıkaria- rı, kendi kişisel tutkulan, kendi beklentileri için kullanıyor- lar gibi bir izlenim veriyorlar. Bir partiyi ayakta tutan ideallerdir, ulaşılmak ıstenen amaçlardır. Bugün CHP'nin ölüsü bile yüzde 10 oy alır deniliyorsa, Türkiye'de günümüzde dahi üçkâğıtçılığa, köşedonücülüğe, emperyalızm uşaklığına, düzmece mil- liyetçiliğe karşı çıkan bir kalıntı olduğunu gösteriyor. CHP yaşayacaksa, kişılerle değil, idealleri, ilkeleri ve amaçları ile yaşayacaktır. CHP doğal olarak Kemalisttir. Gücünü de Kemalizm- den alır. CHP gardrop Atatürkçüşü, Anrtkabir Atatürkçü- sü, tören Atatürkçusü değıldir. Özü ile Kemalisttir. Bazı bukalemunların, omurgasızların, sürüngenlerin, Ata- türk'e saldırarak isım yapmaya çalışanlann boş laflarla, ucuz halk avcılığıyla ilen sürdükleri gibi Kemalizm, mo- dası geçmiş, içerikten yoksun bir akım değildır. Türkiye, bır yerlere ulaşacaksa, emperyalizm uşaklığıyla, uydu- lukla, IMF reçeteleriyle değil, Kemalızmle gelecektir. Ke- malizm, insana saygılı, çağdaş, demokratik, kalkınmış, saygın, onurlu bırTürkiye idealini sımgeler ve bunun akıl- cı yollannı göstenr. CHP'yi CHP yapan attı okudur. Altı ok birbinyle tutar- lıdır, bir butündür. Altı ok kınlamaz, atılamaz, parçalana- maz. Ikınci cumhunyetçilerin, sözdesosyal demokratla- nn, sosyal demokrat gözüküp kapitalızme övgü düzen- lerin, emperyalizmin ajanlığına soyunanlann bu çatı al- tında yerteri yoktur. Bunlar ıçın CHP uygun adres değil- dir. Bu tur kişilerin gidebılecekleri çok sayıda parti var- dır. CHP, kesinlıkle bölünmeye, bölücülüğe, mezhep ve etnik köken aynmına karşı çıkmalıdır. Türkiye'nin birmo- zaik olduğunun, mozaiğin her parçasının değer taşıdığı- nın ve bu mozaiğin parçalanmaması gerektiğinin bilin- cindeolmalıdır. CHP'debölücülereyerolmamalıdır. Tür- kiye Cumhurıyeti'nin toprak bütünlüğü vazgeçilmez amaçlardan biridir. Bu amaçtan verilecek en ufak bir ödün, TC'nın sonunu hazırlayabilir. Federasyon gibi em- peryalıst sesyayarlann kamuoyu oluşturmak için ortaya attıklan göruşlerin CHP'de yerı yoktur. Bu tür görüşlerı savunan, savunmaya açık siyasal açık kapılar vardır. Doğru veya yanlış olarak nitelendirilebilecek iki Qönj- şümü, inancımı vurgulamak işterim. CHP, inançlı, partinin ilkelerine sonuna kadar sahip çı- kacak, savaşımcı, dünyadaki gelişmelere doğru tanı ko- yabılecek yeni kadrolar oluşturmalıdır. CHP'nin DYP ıle hele hele Sayın Çiller yönetimindeki DYP ile hiçbir ortak yönü yoktur. Birkaç koltuk, birkaç yandaşı ışe yerleştırmek için bu taiıhsiz ortaklık sürdü- rülmemelıdir. CHP'li delegelerin büyük bir bölümünün, kurultayın toplanacağı 9 Eylül'ün anlamını kavramalan, bunun bilin- cinde olmaları, CHP'nin yeniden dirilişi için bir umut yaratır. BANKALAR BANKA ADI Zıraat i;B>n Emlakbant Mrunk YapıK/edı Vakıftanlı Pamuklı Garantı Turkbanlı Tutunbank Etıcan» Esaank Şekerbank Osnıafilı TtB uuıant r manst Iktısat )ışban« DtiHtanlı KoçtMk Kirfezbank nterbank Arap-TOrt Tekstırb Cıtıbanh Mternat.itı BankEks Tograklı tlıfcarc Turkısh B Bır Hafta 15 25 30 20 .0 20 20 20 25 20 20 20 28 11 20 35 2C 2C 40 520 22 26 30 2? « 22 n 40 Bıray Vadelı TL 55 55 55 55 55 55 55 5S 57 58 58 55 58 K S5 57 ec 63 57 K 58 57 54 61 57 53 55 5? 55 59 58 66 60 NE FAİZ VERİYOR? (Yüzde) Oç ay vadelı TL 68 68 68 68 68 68 68 70 67 70 70 68 68 73 68 69 70 68 62 70 68 70 70 74 70 65 70 62 65 69 68 76 70 us$ 2 2 35 35 4 4 25 35 4 6 6 25 6 2 75 3 5 75 7 75 55 2.5 75 55 31 75 4 6 3 8 75 1 6 25 8 55 0M 5 45 55 45 45 5 5 55 4 55 7 4 6 5 25 4 5 6 65 1 t 65 45 52 6 7 5 3 ' 65 6 :5 85 55 Altı ay vadelı TL 75 73 50 73 73 78 73 76 73 74 "3 73 73 80 74 75 80 -5 "2 '6 72 74 73 75 76 73 73 71 ^ 81 8C 88 K US$ 25 35 4 45 5 45 3 45 5 1 8 3 7 325 4 625 8 8 6 35 8 6 43 8 55 8 3 85 8 75 7 10 5 75 DM 55 5 6 5 5 55 6 65 45 6 75 75 «5 7 65 45 55 ; 7 55 5 7 5 64 65 7 7 3 75 7 7 6 11 6 Bır yıl vadelı TL 85 85 85 85 85 85 85 90 85 8" 90 85 110/87 95 87 95 35 86 30 85 V 110 76 50 90 M 90 65 90 90 130 9b us$ 3 4 45 55 6 5 4 55 55 75 8: 35 75 3 75 45 6 75 3 8: 65 4 85 6 75 51 85 6 9 3 9 85 85 7 5 12 DM 7 55 7 55 55 : 7 5 7.25 85 6 7İ 7.25 5 5 75 8 1 6 55 75 5İ 7! 7 75 8 35 8 75 8 ; 12 55 Petrol OfisVnden 3,9 trilyonluk kârANKARA (A.A) - Petrol Ofısı A Ş 'nın bu yılın ılk altı aylık dö- nem kannın 3 9 tnlyon lıraya ulaştığı bıldınldı. Petrol Ofısf nden yapılan açıklamaya gore, yılın ılk altı aylık dönemınde Ofıs, 2 6 mıl- yon ton beyaz, 2.2 mılyon ton sıyah olmak üzere toplam 4 8 mılyon tonluk urun pazarladı, aynca 46.5 bin ton madeni yağ sattı Ofis, bu satışlardan 67 2 tnlyon lıra, ıhraç edı- len 2 bın 500 ton madeni yağ İcarşılığında da 2 1 mılyon dolar cıro elde ettı Şırketın satış hasılatı ge- çen >ılm aynı dönemıne göre, yüzde 94 oranında arttı. Geçen yılın bırincı altı aylık dönemınde her 100 lıralık satışın 7 16 lırası kadar gayn safı kârelde edılırken, bu yılın aynı dönemınde 7.32 lıralık gay- n safı kâr elde edıldı Tekstilciler DÖVİZ - ALTIN NE GETİRDİ? tmerıksn Ooları Uauıt Marfcı Ingılc Steriını Isvıçre Frangı Hollanda Flonnı Fransa Frıngı Cnmhunyet Mbnı 24 ayar kûlçe 22 ayar bitezik 01) 39 150 25 2M 61300 29 «00 22 600 3 200 000 4S0 0O0 466 000 (Tl) 47 800 32 450 74.100 39 401 23 050 9 440 4 020 OM 592 000 580.001 (Tl) 48 050 32B00 75 000 40 075 29 300 9 525 4.000.900 590 600 580 000 fcf!to(%) 0 52 107 121 171 0 86 090 -0 49 -0 33 0.00 22 73 30.15 22 34 3447 29 64 29 94 25 00 23 04 2446 Brüksel'e yerleşti İSTANBL'L (ANKA) - Türk ozel sektörü, gümrük bırlığının gerçekleşmesıne sayılı gün- ler kala ataga geçerek temsılcılıkler açmaya başladı Tekstıl ve konfeksıyon sektörünün en önem- lı örgütü tstanbul Tekstıl \e Konfeksıyon thra- catçılan Bırlığı (ITKİB). karşılıklı tıcaretın ko- laylıklayurütülmesı. sektörle ılgılı komıtelerin aldığı kararlann ızlenıp öncelıkle önlem ahna- bılmesı ıçın Brûksel'de bır temsılcılık açıyor. ITKJB Genel Sekreter Yardımcısı Ali Uzu- ner, tekstıl ve konfeksıyon sektörûne hızmet vermek amacıyla Brüksel'de Türkıve Tekstıl ve Konfeksıyon Ihracatçıları Temsıîcılığı'nin açılacağını söyledı. Bu ay ıçınde açılması planlanan temsılcılik ıçın 200 nı2'lık bır büro satın alınaeağını belır- ten Uzuner, "Briikserde halen görfişmelerini sürdürdüğümüz iki yer var. V önetim kurulun- dan bazı iiyeier 12 E\lül tarihinde Brüksel'e 0- derekiki veridegörecekler. Karar \erilmesi ha- linde saniı ahnacak ve çalışmalara e> lül ayında başlanmış olacak" dıye konuşru. Lzuner, sek- töre hızmet verecek olan temsılcılığın AT'deki tekstıl \e konfeksıyon ıle ılgılı her türlu gelış- meyı ızleyeceğım bildırdı. Uzuner, temsılcılık ıçın dış tıcaret müsteşarlığının olumlu cevabı- nın alındığını belırterek kuruluş için 1 mılyon dolar aynldığını bildırdı. Fatura (No 16 - 17613), ırsalıye (27) ve kaşe kaybolmuştur. Yenisinı çıkardığımdan hükümsüzdür. HÜSEYİNKIUNÇ ACIBADEM BASIN SİTESİ'nde sahibinden satılık daire TEL: (0 216) 326 53 93 GÖZDE SEKTÖRLER, SEKTÖRLERİN CÖZDELERİ... ŞİRKETLERİN SATIŞ MAÜYETf NEREYE GİDİYOR? BİLANCOLARDAN: Kerevitaş, Petrol Ofisi, Net Turizm, Otokar, Okan Tekstil, Raks Elektronik SEKTÖR ARA5TIRMASI: BEYAZ EŞYAT1KIR1NDA İstinyeMen İzlonimlor... BORSÂÖ 'DA... ALMAYI UNUTMAYIN!
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle