25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 3 EYLUL1995 PAZAR HABERLER Erdoğan'ın aracı kazayaptı • İstanbul Haber Servisi - Istanbul Büvukşehır Beledıye Başkanı Recep Tayyıp Erdoğan'ı havaalanına bıraktıktan sonra donen makam otosu. ICazlıçeşme'de ters yonde gıren otomobıle çarptı İCazada otomobıl sünıcusü ölurken makam otomobilınde bulunan 2 kışı de yaralandı Kazada ağır yaralanan Umıt Kandemır, kaldınldığı İstanbul Ünıversıtesı Tıp Fakultesı Hastanesı'nde olûrken Ozel Kalem Mudür Yardımcısı Hasan Dağcı ıle makam şoforü Cem Alı Denız, istanbul Ünıversıtesı Cerrahpaşa Tıp Fakultesı Hastanesı'nde tedavı altına alındılar Dövfcbünosu soygunu • İstanbul Haber Servisi - Istanbul'da bır dövız burosunu soyan 4 kışıden ıkısı, gûvenlık guçlen ıle girdıklen sılahlı çatışma sonucu yakalandı Bahçelıevler Selımpaşa Caddesı'nde bulunan. "llhan Dövız" burosuna saat 12 30 sıralannda gelen ıkısı polıs gıysılı 4 kışı, uzun namlulu sılahlarla ıçendekılen etkısız hale getırerek kasada bulunan Turk parası ve dovızlen alarak kaçtılar Soygunculardan ıkısı, polısle gırdıkler sılahlı çatışma sonucu yaralı olarak yakalandı Yasadışı DHKP-C orgutür.e uye olduklan ve orgute gelır sağlamak amacıyla bu eylemı gerçekleştırdıklen bıldınlen soyguncularla bırlikte, 3 Kaleşnıkof marka sılah, 7 tabanca ve yaklaşık 6 mılyar tutannda dovız ve Turk Lırası ele geçınldı Tunceli, yasakmı? • ANKARA (Cumhuriyet Börosu) - Işçı Partısı (IP) Genel Sekreten Mehmet Bedn Gultekın, Tunceli derneklennın oluşturduğu heyetın Tuncelı'ye gınşının yasaklanmasına tepkı göstererek "Tunceli, Tuncelılılere yasak mı 17 " dedı IP Genel Sekreten Gultekın, dun yaptığı yazılı açıklamada, Tuncelı'ye gıden heyete ıl sınınndakı Seyıtlı koprusünde Tunceli Valı Yardımcısı"nın kesın emn nedenıyle Tuncelı'ye alınmavacaklannın teblığ edıldığını belırterek "Banş etkınlıklen nedenıyle Tuncelı'ye gıden Tuncelılılerın kente alınmamalan hıçbır gerekçeyle açıkianamaz Yetkılılenn heyete karşı aldıklan tutumu kını>oruz" dedı 20 PKK'li ÖUÜrüldü • DtYARBAKIR (Cumhuriyet) - Hakkân'nın Yuksekova ılçesının güneydoğusunda yer alan Kuzev Irak sınırına yakın Dağlıca bölgesınde guveniık guçlenyle PtCK'lıIer arasında çıkan çatışmada 17, Şemdınlı Derecık Bölgesı'nde de 3 olmak uzere toplam 20 PKK'lı oldürûldu DYP'de Hderlik tartışması • ERZURLM (AA)- DYP Genel Başkan Yardımcısı îsmaıl Kose. 'TBMM Başkan ı Hüsamettın Cmdoruk, genel başkanlık fırsarını yıtırmıştır" dedı Köse. Erzurum'da yaptığı açıklamada, son gunlerde kamuoyunda "Çıller- Cındoruk sendromu" yaşafılmava çahşıldığını, ancak bunun kımseye fayda sağlamayacağını kaydettı Öncekı dönemlerde 110 mıllervekılıyle destek vermelenne rağmen Hüsamettın Cındoruk'un genel başkanlık yukünu omuzlayamadığı goruşünü savundu CHP KURULTAYA DOĞRU-İI başkanları ne diyor Ağn İl Başkanı Aslan Ağır, ilerici ve yurtsever bir platform yaratan CHP'yi özlüyor Olü toprağını atıııak gerek I SORULAR 1 // başkanlarına gânderdığımız ve yanıtlanarak bıze göndenlen formlarda yer alan sorularımız şunlardı 1. Birieşmeden önce CHPSHP, birieşmeden sonra CHP yönetimlerinin i-Jedikleri potitik çizgi ve yöntemleri nasıi değeriendiriyorsunuz? 2. CHP'nm kurultay sonrası nasıl bırpohnk çızgı ve stratejı uygulamasım önenrsıtu:9 S. \asdbirCHP özlüyorsunuz? 4. Kurultayda nasıl bır kadro oluşturulursa, CHP başanlı olur? 5. CHP kendisini yenilemeii mi. nasıl oimalı? Örneğin CHP gerçek bır Kemaiist çizgiye oturtulursa daka başarth olur mu? 6. CHP 'nın önümuzdeh genel seçımterde başart şansını nasıl gorüyorsunuz0 7. SHP-CHP-DYP koalisyon ortaklığı parti için ne derecede yararü veva zarariı oldu? 8.'CHP-DYP koalmon ortaklığı kurulıaydan sonra da devam etmelı mı0 Yoksapartı kendısıne yenı bır stratejı mı belıriemelı9 YILMAZ GLMÜŞBAŞ B irieşmeden once CHP-SHP yönetımlen kendı ıçlennde tutarlı ve sağlıkJı bır polıtıka takıp edemedıler Polıtıkalannı net ve belırgın bır çızgıye orurtamamışlardır Yonetımlerde görev ve yetkı belırgınsızlığı tam bır başıboşluğun ortaya çıkmasına neden oimuştur Polıtıkalannda ılkelı davranılmamış ve venı projeler uretılmemıştır Bılım, sıvaset ve yönetım metotlan ıle ılgılı komısyonlar kurulup çalıştınlmadığından her ıkı partının sıperlennde polıtık delınmeler yaşanmıştır Birieşmeden sonra CHP vonetımlennın ızledıklen polıtık çızgı yerel bazda başanlı olmasına rağmen ust mekanızmada ıstenılen başan elde edılmemıştır CHP kurultaydan sonra tûzük ve programını yenıden gozden geçırerek 2000'lı yıllara doğru gıden dunvamızda sosyal demokıasının eksıksız olarak ulkemızde uygulanması ıçın gereklı tedbırlen almalıdır Kadın ve gençlık kollannı acılen kurup orgutlemelıdır 1923 yılında kurulan ve o gunün şartlanna uydurulmuş CHP'yi aşıp kendısını yenılemelıdır - Ulkemızde demokrasınm tum kurum ve kuruluşlan ıle ışlemesı, gelışıp kokleşmesı ıçın odunsuz mücadele veren, çalışan bılımsel komısyonlan ıle polıtıka ureten, ülkenın her problemıne teşhıs koyan ve çozûm üreten, tum demokrat, ılencı ve yurtseverlen kucaklayan bır platform yaratan CHP'yi ozluyonım - Kurultaydan sonra CHP-SHP dengesını sağlamak amacına yönelık olarak vasıfsız ve üretken olmayan bır kadrolaşma yenne genç, dınamık ve polıtık yoğûnluğu olan, genış ve kapsamlı düşunen. herkesı kucaklayan zıhnıyete sahıp bır kadronun oluşmasını ıstıyorum - CHP kendısını her konuda yenılemelıdır Uzenndekı olü toprağını atarak gûneşın önünde kav-rulup toz halıne gelen venmsız polıtıkalar yenne, venmı yüksek polıtıkalar topluma sunmalıdır CHP daha tutarlı, gerçekçı ve evTensellık kurallanna ozen göstermelıdır - CHP 9 Eylul kurultay ından gûçlenmış bır kadro ıle çıkıp da kendı ılkelennın takıpçısı ve savunuculuğunu kararlı bır şekılde yaptığı ve hükumettekı konumunu belırleyıcı bıryapıya kavuştugu takdırde başanlı olacağına ınanıyorum Aksı takdırde dar kadroculuk zıhnıyetı ve hukümet uygulamalanndakı yanhşhklara devam edıldığı surece sonuç tam bır hûsran olur - SHP-CHP-DYP koahsyon ortaklığı her halı ıle partımız ıçın son derece zarariı oimuştur Yonetıcılenmızın halka verdıklen sozlen yenne getırememelen ve DYP'nın eklentısı görûnümünü vermelen halkın gûvenmın zayıflamasına neden olmuştur - CHP-DYP koahsyon ortaklığı kurultaydan sonra yenı ve gerçekçı bır protokol çerçevesınde devam etmelıdır Aksı takdırde yaranndan çok zaran görulen ve çekılen bır koahsyon ortaklığında ısrar etmek bızce son derece sakıncalıdır Denizli İl Başkanı Kazım Aslan, kurultay öncesi her türlü duygusallıktan uzak durmayı öneriyor: îlkeler Kemaiist çizginin özüdür B ırleşme ve butunleşme surecındekı polıtık çızgıyı ve genel sıyası konulardakı çalışmalan ıyı değerlendınyorum Ancak bu çalışmalan yeterlı görmedığımı açıkça belırtmek ıstıyorum Ozellıkle koahsyon ortakhğının yurûtûlmesındekı yontemlen çok yanlış ve eksık buluyorum Partımızın ılke ve ınançlan doğrultusunda ızlenmesı gereken kararsızlığı açık bır eksıklık olarak ifade etmek ıstıyorum - Öncelıkle kurultaydan çıkan genel başkan ve genel merkez kadrolannın en sade partılımızden en ust düzeydekı vonetıcımıze kadar herkesın sahıp çıkmasını ve seçılene saygı gostermesını ıstıyorum Bu tum CHP'lıler ıçın bır gorev olmalıdır Ve herkes sorumluluklannı bu noktalarda yenne getırmelıdır dıyorum Bununla bırlıkte seçılen genel başkanımız ve genel merkez yonetıcılenmızın de tum CHP'hlen hıçbır ayınm yapmadan kucaklamasını ve herkesı kaynaştırmasını ıstıyorum Artık bu kurultaydan sonra partımız yenı bır anlayış ve yenı bır çızgı ıle ve yenı oluşacak yonetım kadrolan ıle kamuoyuna bır guven vermelıdır Ankara'dan yenı ruzgârlar Cankırı İl Başkanı Veli Celikten: îdeolojiden taviz vermeden... B irieşmeden once CHP-SHP, birieşmeden sonra her ıkt dönemde de ılkelenmızden ve ıdeolojunızden tavız vermeden ıdeolojımız ve ılkelenmız doğrultusunda başanlı olmak ıçın çalışmışlardır - CHP'nm kurultay sonrası polıtıka çızgısı partının ılke ve ıdeolojılennden tavız vermeden başanlı olmasını temennı edenz. - Yaygın, hızh ve dengelı kalkınmayı, ınsanca, hakça gehşmeyı, toplumsal dayanışmayı, hakça boluşmeyı düstur edınmesını ozlüyoruz - Bırlık ve beraberhk ıçınde aktıf, venmlı ve bılınçu bır kadro ıle başanh olacağına ınanıyoruz CHP gerçek bır Kemaiist çızgıye oturursa daha başanh olur CHP birieşmeden de alacağı güçle ıktıdara yüruyecektır - Partımızın koalisyon ortağı ıle yaptığı taahhûtlen her ne kadar başanlı bır şekılde yenne getırememışse de ülke menfaatı açısından çok yararlı oimuştur - CHP koalısvona devam etmelıdır estırmelı, yenı sövlemler ve sloganlar üretmelı ve kamuoyuna aktarmalıdır Yenı seçılen kadro Türkıye'nın her ılıne hemen yayılmalı, ıl ve ılçe başkanlan ıle bırlıkte etkın bır çalışma gerçekJeştırmelıdır Halkımızla ve sıvıl orgutler ıle partımızı butunleştırecek yöntemler gelıştırılmelı ve çalışmalar yapılmalıdır tşçımızle, çıftçımızle, esnafımızla. sanatkânmızla partımızı butunleştırecek yenı çalışmalar yapılmah ve oluşumlar yapılmaJıdır - CHP, sosyal demokrat bır partıdır Sosyal demokrat sıyaset toplumun dengelennı korumak, kollamak oimalı ve ezılen msanlann her zaman yanında olduğunu ve olması gerektığını her alanda göstermelıdır Her şey ınsan ıçındır ımajını ve söylemını ıyı kullanmalı ve bu, ınsanlar guzel hızmetlere layıktır duşüncesıyle >aygınlaştınlmalı ve bunu her alanda göstermelıdır CHP Turkıye'de ve dunvada değışen duruma söylemek ve gostermek durumundayız Ozetle CHP bu çarpık duzenı her noktada değıştırmeye kararlı olduğunu gostermelı ve soylemelıdır Kurultaydan sonra şartlar ve protokol yeniden gözden geçirilmelidir. Eğer eski yöntem ve uygulamalar aynen devam edecekse kesinlikle koalısyondan aynlmalıyız ve parti olarak toplumsal muhalefetı oluşturacak bir yapıyı ve çalışmayı hemen oluşturmalıyız. açık oimalı ve yenı bır hakça düzenın Turkıye'de kurulması ve oluşması konusunda öncüluk yapmahdır Çunku bız yenılığe ve değışıme açık bırpartıyız Sıyasetımızı yaparken gerek kışıler olarak ve gerekse partı olarak farklı olduğumuzu - CHP artık partı ıçı sorunlardan kurtulup örgutten gelen bılgı ve bınkımı olan aktıf ve kararlı bır kadronun oluşmasını gerçekkştırmelıdır O olmasın da kım olursa olsun anlayışından ve yaklaşımından kendımızı kurtarmak zorundayız Sıyaset, bılgı, bınkım ve kadro ışıdır Bunu oluşturamayan bır sıyasetçı ve genel başkan partıde ağırlığını hıssettıremez ve başanlı olamaz Onun ıçın her turlu duygusallıktan uzak durarak, kurultayın ozgûr ıradesıne guven duyarak yenı genel başkan ın ve genel merkez yonetıcılennin oluşmasına olanak sağlanmalı. geçmıştekı yanlışlardan kendımızı kurtarmak zorundavız Istedığımız aday olmasa bıle bunu ıçımıze sındırmek ve sahıp çıkmak zorundayız fynmcılık yaparak ve tehdıtler savurarak bır yere kesınlüde vanlamaz Eğer orgutten v e tabandan belırlı ıstek ve eğılım var ıse onu bu kurultayda en ıyı bır şekılde çozmek ve genel başkanlık sorununu da artık halletmek Kınkkale İl Başkanı Halil Tiryaki: CHP, Mustafa KemaPin partisidir B ırleşme öncesi SHP tabandan kopuk ızlediğı yönetkıler ve ıktıdar ortağı olma adına verılen odunler sebebıyîe buyük bır oy kaybına neden olmuş, 27 Mart tanhmde yapılan mahallı seçımlerde alınan yenılgı, bffleşmeyı SHP ıçın zorunlu hale getırmıştır* Cumhunyet Halk Partısı yasaklı dönemın sona ermesı uzenne tanhı nosyonunu tekrar üstlenmış ama. sosyal demokratlann ayn çatılar altmda Atatürk devrım ve ılkelerırun yaşatılmasının zorluğunu gorduğunden bırleşme konumuna gelmmıştır Bırleşme sonrası tüm taşra teşkılatlarında genel merkezde olduğu üzere sancıh donemler yaşanmasına rağmen Kınkkale teşkılatı yenı bınası ve yenı çehresı ıle tum partıhlennı kucaklamış, kısa bır sure ıçensınde buieşme gerçekleşmıştır - Kurultay sonrası guven alrruş olan yönetımın sosyal demokrat anlayışa uygun yenj ıdeolojıler gelıştınp Mıllı Mücadele dönemınde ve 197O'lı yıllarda olduğu gıbı kurucu yapıcı, gehştıncı oncü bır anlayışa kavuşmasım Turkıye Cumhunyetı'nın yannlanna yenı çehreler hazırlamasmı beklıyoruz - CHP, Atatürk'ûn partısıdır Ozelhğı Ataturk devnm ve tlkelennm yaşatıcısı laık cumhunyetın temmatı oluşudur 1970'h yıllardakı bütünleştıncı özellığıne bugün ıhtıyaç vardır Ülkemızdekı açmazlann tek çıkar yolu sosyal demokrat pohtıkalardtr - CHP'nın her şeyden önce kanzmatık bır hdere ve genç bır kadroya ıhtıyacı var. Meydanlarda haflcı peşmden sûrükieyecek etkıh ıktıdar, yapıcı muhalefet yapabılecek, en azmdan geçmışıyle kendını kanıtlamış yenı kadrolara ıhtıyacı var - Kemalızm ülkenın kalkınmasımn temehdır Bugün hâlâ az gelışmış bır ülkeysek Kemaiızmden kopmalar yüzundendır Dûnya uluslan halen Atatürk posterien ıle bağımsızlık mucadelesı venrken Kemalızm ıflas etmeyen tek çızgı olma özeîlığım taşımaktadır Kemaiist bır partı olmanın yegâne koşulu ıse ortanm solu hareketınde olduğu gıbı halktan kopuk olmayan yenı polıtıkalar uretmekten geçer - Mevcut seçım sıstemı ıçensınde ülkemızın tek baştna tktıdarlar dönemırun kapandığı ortak bır kanı Onemlı olan CHP'nm tek başına ıktıdara gelmesı ve ulusal kurtuluş mucadelesınm ıkmcısmı başlatmasıdır - Bugün CHP veya SHP ıkadarda yetennce soz sahıbı olamamıştır Büyük bır oy kaybı söz konusudur Şu ana kadar ızienen polıtıkalar partımızı DYP'nın güdumüne sokmuştur Iktıdann partüımıze menfaatı olmamış, ancak ımaj açısından yaran oimuştur, Yıllardır ıktıdan kanıksamış partılılenmız ıçın ıktıdann ne demek olduğu canlanmtş, venlen ödünlenn buyukluğü bır sıyası partı ıçın ıktıdann manasını tekrar düşünme fırsatını vermıştır - Önernlı olan Ataturk ılke ve devnmlennın yaşatılmasıdır Bundan ödün venlecekse ıktıdar bugün sona erdınlmelı. zorundayız - CHP, Atatürk ılke ve düşuncelennden ve Kemaiist çızgıden hıç aynlmamıştır AltıokJu ılkeler Kemaiist çızgımn özüdur Buözlem aynlmadan belırlı yenılıklenn ve açılımlann yapılmasında fayda vardır Vatandaşa kendımızı anlatmanın >ollannı bulmalıyız Halkımızın değer yargılanna onem vermelıyız Ben boyle duşunuyorum dıyerek halkımızın duşüncelennı ve ınançlannı kenara ıtemeyız Bunlan bırleştınp butunleştırerek kamuoyuna aktarmak ve anlatmak zorundayız - CHP, onûmuzdekı seçımlerde, beklenılenın aksıne, ıyı bır oy alacak ve başansını gosterecektır Hıçbır kımsenın bundan şuphesı olmasın. çunku Türkıye'nın sola ve sosyal demokrasıye ıhtıyacı vardır Kım ne derse desın, ezılen ınsanlar ve emeğı ıle geçmen vatandaşlanmız, kendılennın vanında gorduklen CHP'>e >ıne destek vereceklerdır Ben buna yurekten ınanıyorum Sonra halkımız, CHP'nm olumlu yaklaşımlannı ve onerdığımız çözüm yollannı değerlendırecek ve bıze yıne oy venp destek olacaktır - Bu koahsyon ortaklannın partımız ıçın yararlı olduğunu pek soyleyemem \ncak halkımız ıçın ve ülkemız ıçın vararlan olduğunu söyleyebılınm Bu ortakJıkta partımızın orgüt ıçı büyuk sıkıntı çektığını ve her alanda bırçok şıkâyetlen olduğunu söyleyebılınm Kurultaydan sonra şartlar ve protokol yenıden gozden geçınlmelıdır Eğer eskı yöntem ve uygulamalar aynen dev am edecekse kesınhkle koalısyondan aynlmalıyız ve partı olarak toplumsal muhalefetı oluşturacak bır yapıyı ve çalışmayı hemen oluşturmalıyız Şımdıye kadar ne ulkemızde ve ne de dunyada merkez sağ ıle merkez solun uzun surelı ortaklık yaptığı gorulmemıştır Eğer bız koahsyon ıçınde kendı kımlığımızı hıssettıremeyeceksek hukümette kalmamızın hıçbır anlamı yoktur Çünkü eskı çalışmalar ve uygulamalar halkımızı alternatıfsızlığe ve umutsuzluğa ıtmeye başlamış, sıyasetçı>e guvenı azaltmış ve radıkal partılere eğılımlen arttırmıştır MKRO DİNÇ TAYANÇ Kuzu Postlu Kaıt Kurt! Geceyansı sularında Harem Otogan "En buyük asker, bızım asker'" avazlan ve "mutemmım cûzufl" kurt kafası ışaretlerı "Dunku bebeler asker olmuş da vatanı korumaya gıdıyorlar" dıye geçırıyorum ıçımden kı kulağım tırmalanıyor, "Bu askeregıdecek, öldürup gen gelecek1 " "Bebeler"\n pek de oyle vatan korumaya falan gı- der bır hallerı yok1 Bunlar dupeduz "can almaya" gı- dıyoriar1 UğuriamaC) sona ererken, ıçınde asker olsun olma- sın otobuslenn yolları kesılıyor ve "normal" yolcular tekbır getırmeye, "Neslın baban, ceddın deden" ır- lamaya, o da olmadı "Çırpınırdı Karadenız" soyleme- ye zorlanıyor Dunku bebelerın gozlennı, yannın ka- nı burumuş111 Ertesı gun Fenerbahçe Stadı, asker uğur1aması(!) yapmanın huzurundakı kurtçuklar(f ) trıbun dolusu haykınyoriar, "ölmeye olmeye olmeye geldık!" ya da "Burası rakıbe mezarolacak'" Eller gene kurt ba- şı şeklınde havalarda, uç hılâllı bayraklar dalgalanı- yor SporculukC) gorevı(') sona ererken Kadıkoy sokak- larında, çogunun "fL/yuö/fmem;ş"bırdolu "öeöe"(!), dovecek ya da arabasmı tekmeleyecek rakıp takım yandaşı kovalamacasında "Normal" vatandaşlann bıle arabalan durduruluyor ve "En büyuk takım, bı- zım takım" teranesıne zorlanıyor... Aynı gunün akşamı, Bağdat Caddesı'nden Fener- bahçe Burnu'na araba konvoylan duzenlenecek ve her arabanın camından tavanından fırlayan genç kız ve erkekler, kurt başı ışaretlen yapan ellennde uç hı- lâllı bayraklarla "/caf/ama"yapacaklar Sonra gene "Haydı Harem 'e " Harem'de (Dığer otogarfarın da farklı olmadığını dostlardan dınlryorum) ya da Fenerbahçe Stadı'nda (Dığer statlann da aynı olduğunu bılıyorum) hep ay- nı "oyuncular", aynı "senaryo..." Bırlıkte ızleyelım Oyuncular bır davulcu ve bır zurnacı, uç hılâllı bay- rağı taşıyan "bayraktariar" ve SA tıplı bırkaç "fıgü- ran" Mekân, otogarlar ya da stadyumlar . Senar- yo, davulcu ıle zurnacı, yanlannda figuranlarla bırlık- te ortalıkta dolanıp "gumbe de gum gum de zurt zurt" çalıp, ellenyle kurt başı ışaretlen yapmaya ko- yulurlar Bu arada çevrelerıne kan çanağı gozlerle bakıp "Katılın ulan, yoksa " demeye getınrler 197O'lı ve de 8O'lı yıllardan kalma ahşkanlıklannı uzennden atamamış ınsanımız "teö"denmeden leb- lebıyı anlar ve "haydı eller havaya " Bır maç sırasında davulcu, zurnacı ve bayraktar- lardan(') oluşan bu grubu durbunle ızlıyoruz "Ko- nuşlandıklan" trıbundekı taraftann ne turkuler soyle- dığınden, ne gıbı sloganlar attığından "bıhaber" sa- ğı solu ızlıyorlar Ama maç kızıştı mıydı davula bır başka turlu vuruyor, zurnayı bır başka turiu ufluyor ve bayrağı bır başka turlu sallıyorlar kı taraftar ne soylemesı gerektığını unutup, ellenyle kurt başı oluş- tururken, gozlen ve dıllerıyle de "kurtlaşıvenyor" 1 " Kurtlaşan "taraftar" neyı, ne adına ve hangı amaç- la haykırdığını unutup sokağa dokuldu muydu, ış Ke- çıoren'e dek vanyor doğal olarak Ortada ne "de- mokratlık" kalıyor, ne "30 yıllıkpolıtıka deneyımıÇ)" (Anlayan ben gelsın, bız bu kart kurdun ışe 1940'lar- dan soyunduğunu okuyarak oğrendık Kendisini 60'lardatanıdık, 70'lerde "dovülerek", "oldurulerek" ortağı olduğu MC'lerde yaşadık 80'lerde "ehlıleş- tığıne" kandırılarak, 90'larda "gızlı ortak" nryetıne hu- kumet ettığını gorerek bugunlere geldık...) Hangı 30 yıl'» Gızlı orgutlerı kurulurken mı, ıhtılal yaparken mı, yoksa bırlıkte ant ıçtığı sılah ve devnm yoldaşlan ta- rafından "derdest edılıp" postalanırken mı polrtıka dı- şındaydı kart kurt? Bu arada, kaç kışıye "bozkurt adam hastalığı" bu- laştırdığı, bulaştırdıklannın da kaç kışıyi ısırdıklan meçhul 111 Haa, bu arada bırzamanlann Başhanımefendısı de dışı kurtluğa ozenıyormuş Ne dıyelım, her oykunun Kırmızı Başlıklı Kızı "masum" olacak değıl ya 1 Bazı- sı da kurda kendı ayağryla yem olmayı goze alır, de- vr-ı saadetının gerı donmesı ya da olmuş kocasının bıtıremedığı genletmeyı tamamlayabılmek hayalıy- le Ana fikir It kurtlaşınca sahıbını tanımaz 1 Ana fiknn ana fikri: Itın kurda kanştığı yerde, av- cının aynm yapmakla harcayacak zamanı yoktur Türkes'ten savunma ' Altuıok değerli bir insandır'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - MHP Genel Baş- kanı Alparslan Türkeş, Ke- çıoren ın Ovacık Mahalle- sı'nde Erol Yıldırun adlı bır vatandaşın MHP'lı be- ledıye memuru tarafından rufekle oldurulmesı uzen- ne gelışen olaylan ıncele- mek uzere partısıne men- sup mılletvekıllennden oluşan bır "teftiş kunılu" oluşturulduğunu bıldırdı Turkeş protesto yuruyuşu sırasında bınlerce yurttaşın cınayetten sorumlu tuttuğu MHP'lı Keçıoren Beledıye Başkanı Turgut \ltmok'u savundu Ankara Valısı Erdoğan Şahinoghı'nun, Turgut Al- tınok hakkında 11 ıdan so- ruşturmanın başlatıldığını açıklamasına, meslek ör- gutlen ıle demokratık kıtle orgutlennın eleştınlenne ve >Tirttaşlann "belediye- nin araçlanvla bolgeye ge- len 'A takımı'adlı ülkucıi grubun, sOahia kendilerini tehdh ettiği, başvıırulann- dan da sonuç ahnamadığı7 ' şıkâyetlenne karşm dün bır açıklama yapmayan Keçı oren Beledıye Başkanı Tur- gut Altınok'u, MHP Genel Başkanı Turkeş savundu Turkeş, dun MHP Genel Merkezf nde duzenledığı basın toplantısında, konuya ılışkın sorular uzenne, ola- yı araştırmak uzere mıllet- vekıllennden oluşan bır "teföş kunılu"nu görevlen- dırdığını söyledı Olaydan buyük uzüntü duyduğunu belırten MHP Genel Başkanı Alparslan Turkeş, şoyle konuştu -Keçiören Beledive Baş- kanımız çok değerli bir in- sandır. Olavlar ncdeniyle kendisi de üzgündür. Zaten böyle şeyiere kendisi de ra- zı degildir; istemez böyle şeyleri. Biz de istemeyiz." Gün - Kent Bodrum merkezinde sizler için kuruluyor. Hafnyat Nakhyat Inşaat Turızm ve Tîcaret Ltd. Ştı Neyzen Tevfik Cad. No. 212/B BODRUM Tel: (0252)313 05 54 Fax : (0252) 313 05 54 Broşür isteyiniz. SAATINIZI KURUN BODRUM'DA RANDEVUNUZ VAR! GOH-KENT # le SİZ DE BODRUMaU OLUN GOHKENT Konut Yapı Kooperatifi saMtvetesMepriş PEŞJIUT JIYIIKOOEME 21 (ItoGAy) MMİJOaf n Tl R
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle