23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 6 TEMMUZ1994 ÇARŞAMBA EKONOMI BORMVBdLBd Endeksler Bileşik Mali Sanayi öncsfci 19575.64 15915.08 22140.36 Işlem hacmi işlem miktan Dünfcü 19811.00 16159.88 22383.25 FarfcÇ/.) 1.20 1.53 1.09 1.203.590.424.910 215.012.576.0 BORSA •TB—zmı ••-t 002AdaraÇmıenlo(A) 0O3Ad»naÇımentü(OI OCMA/yocıÇımerlo •MMalTlMI OOCAkbank OOTMtçımoatc MMNfli OIOAksa »IIMttfl ittttrttl 013 Aiarko Sanayi 014 Alarto Sanayı Yera 015Amnyıldi2 •17 ı OISArçsllk •1li MlMm•••;«• 0268anv!î •27MMU» OSBoiuÇımento M M M •afcvp* 034Ç«ıkHal«tyanı «9» <B6ÇımentaS 037 Çanskkaie Çımento •MÇakvtnMtrt O40CumraKaJıtS«n CX1 Dernrfnk 042DwııziıCam OMOevaHoKJıng O45DevaHc**ngY«ni W4rlrtDnllllİL MSDojanHoKJınfl MIOmMM 0S2Eczaob«ş<llaç 066Eı-o0lıDefnırÇ«lık 067Eabaı* OSBFemşAJununyum 070RnanaFlnansa/K. 071 Finanrtganfc 072T Gvaflfı Bv**sı 077Gorconlf<l 078âubr«Fabnkalan OMfcttMtFman» OSSkttHtFlflantYanl 0671 lşBanM»(A) 0681 IşBankası(B) 0891 IşBantssvîC) M U M M M P M M 092 Izmır Demır Çelıfc OMKartonsan 007 Koç Ya&nm OSeKantGKla OSeKepazElektnk 103 Kooya Çımemo IMbria 105Komteks iO6Kdyta$ 1«7U|«|TMİ lOSUİksKadlle IHMhtTılga 123NeUq 124N«aşY«nı 125f*âdoÇımento 1M0 1310 1SP 1331= 134P*dum MfMtl 137PotrofcentTunzm 13BPuiarEntegreEt 142Pstr<XOfisı 143 M M 1«Safc«fıYayıncılıl( 1465arVuysan 148TurkS.emera laı 154SımElefclraı*Yenı 1SSTamS>gorta IMTH i57Tel«aş 158Takstılbank 1NTran*tFna 161Tür1tHa«Yoll«n tttHıUa 163 T Kaftrnma Banfc*» 166TrakyaCam 167 Transtürtt Hotctmg 1MTnM*tHtMlfr«l 1MTSM 172TucasP«rotoJK* 173TütüntMı* 17<Uny«ÇımentD 177VaMFınamalKır 171 V«M 17*VaUYMm laOYasaş 112Tap%n* 183Yûnsa 1,171 12.000 3.050 19.000 1MM 15.5Û0 43,500 7JH 7JM 28,000 2 M M um. 13.000 10.750 17.000 UM. 1 M H 11250 1.1» 7JM U M . um. İ.7M. 6.000 8.000 UM. 3.4S0. M M S J H MM. 3.300 2,650 •2JM 48000 6.400 M 7JM 19.500 1725 42.000 MM. 1.475. 1.025 U » I.7M 1.550 8.000 U M . 2300 4JM UM. HJM 4JH t,1M 6^900. 17J» 1JTJ. 7.IML U M . 27J » UM. • U H 6900 1,075 U H 5.150 1.600 2.200 5300 n.TM. 1.7H 1UM. 14.000 1.250 44JM ejoo.ooo u » UM. 17J» 2.900 1.775. 4,150 580.000 17,750 4,450 17H 1.750 UM. 13,250 H.7M. tMM. 31.500 26.000 9,000 NJM. « J H 160,000 H.TM 5.800 2,125 1,7ML U J H 26.000 t,7M. 1JM 6.300 U H 1 vm. •UM. 8.700. U H 1J71 tum. ajoo 14.750 13.000. 14,500 1.471 *m. U M 2,171 M J M UM. 3,650 3JOÛ 9.700 1 M H 2400 2,900 1SJH 1UH 1J7* 40,300 MM. 1.200 19.500 16.500 1,1» U M 12750. U H U M um M H 950 7.200. 4 M H 8.100 vm 1J8S. TJM 8.100 MM. 2.9X1 vm H W 10400 1,150. U M UM. UM. 7,100 14,250 1.825. 12.000 1 M N . 1 7 M M 5.000 M M M » 5,100 w 4 J » 1.675 U » 11,750. 2.950 19.000 1UM. 14.250 40.500 T.1H 7.7» 26.000 t U M 2 M » 13,000 10^50 16,750 U » 1UM. 10,500 UM. 7 j » tm UM. 1.7» 5,900 0 U M . 3,450 UM. 2 M » İ M M 2.900 2,400 •UM. 46.000 6.400 1,7» 7,7» 17,750 1.650 40,500 N J H 1,350. 975 UM. İMM. 1425. 8.800 1,1» 2200 U H 1 1 » 74JH 4 J H J.1» 6.700 17.»» 1JM 7J» M » 2 M H UM. 4 M M 6.600 975. U H 5.100 1.500 2.000 5a» 22J» 1.7M «UM. 12.500 1 175 « U H 0 un. 7 J » 17JM 2,750 1.75a 4,0» 560,000 17.250 4,350 UM. 1750 MM 12.750 1MM 23JM 31.500 28000 8000 u.m 4JS> 160 000 H.7M. 5,400 2.050 1,7» tt.7» 25.500 V » U O L 6.200 UM. 3,5*0. M H » M I 8.100. UM. 1.4H M.I» 8,100 14.000 11,500 14.000 1,4» U75. M H 1.Mt 2.4» tum. 1.1» 3,400 3,060 9400 MJH 2.300. £750 17JM U M 39.500 «.7» 1.125. 18,500 16J50 1 , 1 2 i UM. 12500 1,4» 4 J » ım 1J» 920 0 43J» 0 vm 1,175 7 . 7 * 7.7O0 M » 2.4S0. nm M J H 10550 1.075 i j a M » M » 6,700 13400 1*75 11,75a 17.7» 17MM. 4400 1,4» UM. 4,850 u » 4 J » 1.600 UM. 12250 3,100 19.000 H 7 M 15,500 42.000 UM. 1.1» 28.500 tiJM. 27JM. 14.000 10.750 17250 S.1M 11.7» 11.250 UM. M M 2.4» UM. 1JM. 6.000 0 M M 3,550 J.7» 2 M » İMM. 3.200 2650 MJM. 50 000 6.400 1 7 » M M 20.000 1.775 44,000. İMM. 1,500 1.050 U M . I M » 1450 9300 I M » 2350 MM. 1 1 » T M » 4.7» U » 7300 I M » U21 7 J » MM. HMO MM. İMM. 7,200 1,075 MM. 5.500 1.625 2.300 5.300 M J H 1J» 11J» 13.750 1.275 47JM. 0 UM. u » 17JH 2,900 1.800 4.200 560.000 17.750 4,500 u » 1.8O0 s.m. 13,500 14JM um 32500 2e.ooo 9000 M J » S J M 160,000 11JM 5,70a 2.150 U M 1UM. 26.500 1J7J. U M 6500 4JM 3.5» 3.1M MJM 8,700 1,475. tum. 6.300 15.000 11,500 14.750 U » 1,1» S.1» 1,7» 1 4 » M J » UM. 3400 3JO0 10.000 İ M M 2500 2.950 17.7» MM. 41,000 U H 1,20a 18,500 16,750 MSİ. 14M 13 000 1 ^ » 4J» M » IJti. 1.000 0 44JM. 0 MJN. 1,475 u » 8,300 I M » 2,600 MJM. 3 M M 10,500 1^00 1J75. UM. I M » 7,000 14,750. 1425 12000 1 M H 1MJH 5.000 MM. U » 5,300 u » 4JM 1,725 1JM 12000 3.000 19.000 11.7» 15.500 41.500 M H 1,1» 26.000 ıi m vm 13.000 10.500 16.750 M » 1»,7Sİ. 11.250 MM. MM. Î.450 3JM 7,2» 5.900 0 u » 3.450 3,7». t M » 11,5» 3.100 2.600 MJM 48.000 6.400 U M U » 17,750 1650 41.000 1 M » 1^75 975 U M 1 U M 1450 8.800 İ M M 2.200 4JM 1 1 » 7 M H 4,4» UM. 6800 17,9» 1.IM. 7JH MM. 21.»» UM. » J » 6.700 1.025 M H 5,100 1425 2.200 5.200 2MM. 1,«5» 11JM 12.500 1^25. 47JM 0 1.448 U M 17.251 2800 1.750 4.100 560.000 17500 4450 UM. 1750 n » 12.750 14.2M. 24JM. 31.500 28.000 8 500 M J » 4 J M 160 000 11JM 5.400 2.100 1,771 134» 25.500 1JTS. 1J25. 6^00 4J8» 34M 3.1M. M J » 8400 M M 1,4*1. t U M 8.100 14.000 11,500 14.000 1.6» 1.12i 4 J » 1,7» 2.4» 52J» 1725. 3400 3,100 9700 1UM. 2300 2.900 IM» 17,7» MM. 40,500 M M 1.200 18.500 16.500. MM. 2 ^ » 12750 1,450. U M 2.4M. 1J25. 920 0 44JH 0 t M » 1^25 U H 8.100 1IJ» 2.600 MJM N J M 10400 1.125 1JM 3,1» U H 6.900 13,500 1,675 12.000 i u » 1«UH 5,000 1,475. 2,»» 5,000 um. 4JM 1.675 3MJM 875,860 25S4252 1 110 327.»» 1.013,000 9,355 StUH 2JMJH 281.000 • M » T3MH 232275 379,000 192.000 1,7MJM. 1J72J» 643.380 U17,»21 14J» IJ3MH M » UM4» 71,050 0 1711M 3 325.970 2.7S4JM 71.MI 144J M 83,100 259,000 • U M 71 100 7,000 715,1». 2MJM 10.000 228,367 738.022 1JM 236.000 1363,300 1,45i,»» S4JM 177,010 2611.000 1 U M 3.236220 7»M1 1.M1 47,4» M U » 24MM 255 000 Mt,»» un.m. M J M M M » U H 112JM. •M.1M 6,911,367 735,000 W J H 17.000 650.000 122.000 82.192 1MJH İM5.1M. 5*5,7» 19.000 .272,000 TMM 0 1.7NJM M M 1MJH 185.000 80.380 471.000 100 67 000 .430,000 M M M .654,647 2HJÖ. 782.396 1,121.387 4M.5M. 275.348 2,000 61556 n.m. H.g» 30 115 1,4«U(7. 69000 361000 4*4JH U M J H 19.000 214JM MM.7» .842^80 7 M H M H MM.42H 1CUM 173J80 1MJM 22MM 5717» 57,000 58,000 4.000 307445 M U H •79,77!. 111J» M M » MMN. 22MH 1MJH 154.450 .641,575. 44.000 114JH 46.920 428,000 2HJH ZZMM 938,066 4,T«MM 896400 2000 253,980 2J7MM eMIMM. 840,000 11MM 1 M H 27J7İ M J M 46,250. 0 14M1M 0 «2.1M 3S9.250 1MJM 221.499 4,411,4*1. 26.000 M3.1M 7JJ1. 459.660 4.993 715 tam. M M M 175J» 1,528.375 1,112000 16,000 77.9X tiUM 213.»» 20282 M U H J7MH 1,476,487 7JTU12. İMM. 4.111,000 1J4I. 12.002. 3.006 19000 14,593 41,111 7,717. 74(7. 27,089 M4M. 13.412 10.588 17.098 M77 IH.4İ1. 10897 u» MM 2.421. J.1» 7424. 5.956 0 UK 3.496 w 2MM. 2986 2,477 İUM 49154 6.400 UM M» 18.906 1.730 42.256 1.401 1.015 UK. 1USS 1.489 9.026 «.717. 2251 U24. 1,1» 7UMI 44» U31 6.964 14U 74» 1411 4UM. 6400 1,018 4,7» 5^35 1,551 2065 5.221 2U»7 14» 1MT. 13.026 1,231 0 1421 1.144. 17,1» 2.814 1,781 4,099 560,000 17.626 4.425 2.77* 1768 1,651 13,120 13411. 23,7ü. 317tB 28.000 8.160 MM1 Mİ1. 160.000 112» 5.588 2.128 1,7tt 11.1I7. 26.315. 1.771 12» 6,340 U71 UM 1417. »7» 8.340 M» 1,425. 214İ7 8.128 14,349 11,500 14.286 1,457. 1.1(7. M14. 1.7J7. 14» 52,7» 1211 3,482. 3,119 9.913 14,971 2.400 2,852 1U77 17,7» UM. 40,173 1,114. 1.154 18.500 16,372. 1,174. 2JM. 12671 14» 949 0 1278 u» 7,968 11,1» 2577 3M45. 10,432 1136 U77. 6.802. 13,911 1,731 11964 17U(7. 4.800 4.974 DÜWYA B0MA1ARI Albnınonsu' Ddar-MarKPaniesı Ootar-YenPantesı SlerNn-OolarPante»' HamPetrol(varil) 389 70do(«r 15850 96 96 15410 17 46ABOS MBKBMMKAM • Emısyon (4 temmuz) 93 644 mılyar • TL Interbankfaızlen %30-35 Işlem Hacmr16 471 mılyar GecelıK % 32-31 Haftalıkrepo %37 32 Avlık reon %fl6 PARA RAPORU Para piyasalan Hazine'nin 3 aylık yüzde 27 faizini yeterli bulmuyor Faizyükselıııezsedövizpatlar HACER GEMİCİ Eylül ayında yapılacak I40 tril- yon lirabk geri ödeme piyasalan korkutuyor. Piyasalarda eylül ayında yeni bir 'döviz krizi' bek- leyenlerin sayısısı artarken baa çevreler ise Haane'nin 'sütten ağa yandığı için yine yüksek faiz- le para toplamayı tercih edeceğı- ne' inanıyorlar. Yani eylülde pi- yasaya çıkacak olan paranın dö- viz, faiz kıskacında yönünü belir- leyeceği ileri sürûlûyor. Özellikle baa bankalann dövi- an baskı altında tutulmasım fırsat bilerek yeniden 'açık pozis- yona' gitmelerinin yanj sıra Dev- let Bakanı Aykon Doğan'ın 'Ey- lûkJe şok faiz vok' açıklamalan eylülde piyasaya çıkacak paranın kendisine adres olarak dövızi seç- me ihtimalıni güçlendiriyor. Eylül ayına yönelik senaryolar için en iyimsen Başbakan Tansu Çfller'e yakınlığı ıle bilenen Bor- sacı Mustafa Yılmaz'a ait. Pa- ranın şimdiden reel üretime kay- maya başladığını kaydeden Yılmaz, HDTM Müsteşan Os- man Birsen'ın piyasalann dene- tımını ehne aldığını belırterek, "Bu Osman, o Osman değil. Neyi, neden, niçin yaptığmı bili- yor. Bu nedenle eylül ayını da bir miktar zorlanarak da olsa atlata- cağunıza inanıyorun. Haziran ayında enflasyon çok büyük oranda geriledi, bu rakam tem- muzda eksi>e inecektir. Piyasala- ra bunun getirdiği oluınJu etki paranın reel üretime, şirket ser- mave artışlarına >e bir miktar da borsava yönelmesine neden ola- eakhr dedı. Alternatif Bank fon yöneticile- ri düşük faiz oranlannın dövizi cazip hale getirmeye başladığını belirterek. ''Eylül ayına kadar faiz oranlanndaki bu hızla düşüş sürerse dö>ize kayma artacaktır. Ama Hazine'nin buna müsade etmesi pek beklenmiyor. Her ne kadar "şok faiz \ok' dense de. üç ay için yüzde 50 net faiz değil de yine de yüzde 30-35 faiz terilece- Kötüntsersenaryo Hazjne, faizieri aşagıya çekerek cazibesini yitiriyor. BankaJar, işadamian, tasaıruf sahipleriyattrunlannı eylöl sonrasmda yönlendirmek için bekietiyorlar. Eğer Hazme döşük faiîşde ısrar ederse piyasaya çıkan para yönünü dövize çevirecektir. Bu arada halen 2,5 miiyardoîara yakın a^k pozisyonu bulunan bönkaiann yeniden döviz piyasısma girip, alrnıa ^çmeleriite fiyatfarpatia>-abifir. Dövizdeki yeni birpatlama ise bu sefer hükümeti yerinden oynatmaya aday. Yeniden altüst olan piyasalan topariamak içm Hazine'nin şok faizieri dahi işe yaramayacak. iylmser senaryo Harinc piyasalann durgunluğundan faydaiamp faizieri aşağıya çekiyor. Ancak eylöJ ayına doğru yeniden yükseJtnjeye başlayacak. Buarada 140 trilyonHraya yakın gcriâdenıeyi sağlıkh yapabilmek için 1,1,5,2, 2,5aygibi vadekrde borçlanma- sını sürdûrecefc. Busırada faizJeryine -Ipiyasadaki en cazipyatınm aract olacağı için para tekrarHazine'yedönecek. EyiüJayından sonra ise faiz döşürme operasyonu devam edcrek paranın üretime kayması sağianacak. 1995 ythnda ise kriz aşılacak. Pengesenaryosu Eyiül ayında piyasaya çıkacak paranın bir bölümü borsaya, bir bölümü dövize kayarken önemli bir miktannı ise yine Hazine toplayacak. Bu noktadan sonra döviz ufak çıkışlaria yoluna devameder- ken Hazine faiz oranlannı aşağıya çekmeye devamede- cekJkili sistemegeçen ÎMKB'deise işjem bacmi ve ve endeks yeniden yîükselmeye başlayacak. Ancak krizi aşın iç borçlanmaya ifeçözen Hazine\i, 1995 yıhnda dağ gibi bir iç borç kapıda beklediği için ekonomideki zor günter devam edecek. ğine inanıyoruz. Hazine döviz faiz hassas dengesini ımıtlaka kurmabdır" diye konuştular. Yapı Kredı Bankası Fon Yö- netimi yönetıcilen ise ekonomı yöneticilerinin dolara yıl sonu iti- ban ile 35-38 bin lira değer biç- melerinin piyasalarda beklentiyi bir nebze kırmakla beraber faiz oranlannın aşağıya çekilmesi ha- linde yeniden dövize yönelik ta- lep artışının gündeme gelebilece- ğini kaydediyorlar. Öte yandan l.Ü. Ekonomı Bö- lüm Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Alkin ise faizle oynamayı 'ateşle oynamak' olarak değerlendire- rek. "Ancak ben Osman Birsen'- in bu işj götüreceğine inanno- rum. Eylül ayında bir döviz pat- laması bekkmiyorum. Çünkü döviz halkın alunlan ile patla- maz. Dövizi padatan bankalann alımlan ile ithalattı. Şu anda itha- lat durmuş vaziyette. Bankalann da a)iıı hatayı bir kez daha vapa- cağuıı sanmıyorum" dedi. Bankaalık uzmanı Prof. Dr. Selçuk Abaç ise piyasaya çıkacak paranın dövıze yönelme ihtimaü- nın 'cıddıyc alınmasını' isteyerek " l ygulanan politikalar ile açık pozisYon veniden cazip hale geti- rildi. ÖzeÜikle 3 aylık bono ihaie- lerinde bankalar önemli bir pay kaptı. Eylülde dolar fîyarian çı- kmadan ağustosun ikinci yansın- da bankalann döviz topİa/naya başlaması muhtemel" dedi. 6 aylıkfaizdegeriledi AJVKARA (ANKA) Hazine, iç borçlanma faizlerini düşürme operasyonunu sürdürüyor. Altı ay vadelı bono ihalesınde ortalama faiz ge- çen haftaya göre yılük bazda 8.4 puan daha aşağı çekiîdi. Hazine'nin bugün yapüğj altı ay vadelı bono ihalesine 8 trilyon 653 miiyar liraiık teklif geldi. Hazine, bu teklifın 6 trilyon 767 mılyar liraiık bölümünü karşıladı. thalede en düşük faiz yüz- de 120 en yüksek faiz ise yüzde 135 olarak ger- çekleşti. Yapılan satışa göre ağırlıklı ortalama yılhk basit faiz yüzde 131.26 olarak hesaplandı. Hazine geçen hafta yaptığı altı ay vadeli bono ihalesınde ortalama yüzde 139.6 yillık basit faizle 3.7 trilon liraiık satış yapmıştı. Hazıne'nin bugün yüzde 65.63 dönem fai- ziyle sattığı bonolann bu faiz oranıyla bir yılük birleşık getirisi yüzde 174.3 - e denk düşüyor. Aracı kurumlann tasfiye esaslan da belirlenecek SPK yasasıhazırlanıyorANKARA (RELİtR) - Sermaye Piyasası Yasası'nda bazı değişikler yapılmasıyla ilgili çalışmalar Eİevlet Bakanı Aykon Doğan'ın koordinas- yonunda "devam ediyor. Yetkiüler SPK, Hazine, Merkez Bankası ve İMKB bünyesinde yü- rütülen çabşmalar sırasında Araa Kurum Yöneticileri Derneği'nden degörüş alınmakta olduğunu vede- ğişikliğe ilişkin taslağın, bu çalışma- lar sonucunda kaleme alındıktan sonra yeni yasama yıbnda Meclis'e sevk edileceğinı söylüyorlar. Yasa değişikliği kapsammda araa kurumlar birliği ile tasfiye fonunun kurulması ve tedrici tasfiye esaslannın belirlenmesi bulunuyor. Yetkililer, 1992 tarihli Sermaye Piyasası Ka- nunu'nda yer alması öngörüldüğü halde son anda kapsam dışında kalan tedrici tasfiye esas- lan ile şirket yöneticilerine şahsi sorumluluk getirildiğini ve tasfiye sürecinin hızlandın- Imasmın amaçlandığını söylüyorlar. Aykon Doğan. Tasfiye kapsamına giren araa kurumlann malvarhklan ilk ola- rak sermaye piyasasıyla iljgjlı borç- lannın ödenmesinde kullanılacak. Aracı kurumlar birliğinin ku- ruluşu ile tedrici tasfiye esaslannın belirlenmesini olumlu karşılayan araa kurumlar, tasfiye fonunun kurulmasına ise sıcak bakmıyor- lar. IMKB ve SPK'den yapılacak fi- nansal katkılann yanı sıra araa kurumlardan toplam yılük satı- şlannın binde 1 'i oranında yapıla- cak kesintilerle oluşturulması düşünülen fon için Araa Kurum Yöneticileri Derneği olum- suz görüş belirtti. Reuter'in konuyla ilgili sorulannı yanıtla- yan Demek Başkanı Müslüm Demirbilek, tas- fiye anında devreye giren bir fon kurulması ye- rine Araa Kurumlar Birliği'nin denetimınde oiacak ve rehabilite amaçb bir fon kurulması gerektiğini söyledi. Dünyanınen zengınleri NEVV YORK (AA) - Forbes dergisi tarafından her yıl yayımlanan dünya- nın en zenginleri listesinin ilk sırasın- da, 23.6 miiyar dolarla mağazalarzin- cirine sahip ABD'li VValton ailesi yer aldı. ABD'li milyarderlerin ilk üç sırayı kaptığı listede ilk 10'da şu isiniler yer alıyor: *Walton ailesi: 23.6 miiyar dolar, Wal-Mart Mağazalan, ABD. *Mars ailesi: 9.6 miiyar dolar, çi- kolata, ABD. *Dupont ailesi: 9 miiyar dolar, Du- pont, ABD. *Hans and Gad Rausing: 9 milyar dolar, paketleme, İsveç. *Yoshiaki Tsutsumi: 8.5 milyar do- lar; toprak, tren yollan, dinlenme yer- leri, Japonya. *Bill Gates: 8.2 milyar dolar, Micro- soft, ABD. *Warren Buffett: 7.9 milyar dolar, borsa, ABD. *Paul Sacher and Hoffmann ailesi: 7.8 milyar dolar, Hoffman-LaRoche, Isviçre. *Tsai ailesi: 7.5 milyar dolar, sigor- ta, inşaat, Tayvan. *Theo and Karl Albrecht: 7.3 mil- yar dolar, süpermarketler, Almanya. Forbes dergisi, kraliyet aileleri ile devlet liderlerini listesine dahil etmedi- ğini, çünkü bu kişilerin serveüerini si- yasi mirasla elde ettiklerini kaydetti. MERKEZBANKASI KURLARI 8 TBNMUZ 1994 efeoi lABDDolan 1 Alman Markı 1 Avustralya Dolan 1 AvusîuryaŞılıni 1 Belçıka Frangı IDanımarfcaKronu 1 Fin Markkası IFransız Frangı 1 Hollanda Florini 1 İsveç Kronu 1 isvıçre Frangı 100 Itatyan Ureti UaponYeni IKanada Dolan 1 ^k>rveç Kronu 1 Sterlin 1 S. Arabistan Riyali rivb 30992.89 19516.94 22503.94 2775.28 947.22 4971.59 589745 5696.49 1740489 3928.08 2323305 1968.80 312.97 22334.00 4458.45 47791.04 8264.11 i _ SERBEST DÖVız CMSİ ABD Dolan Alman Markı İsvıçre Frangı Fransız Frangı Hollanda Florini IngılızSterlını S.Arab Rıyalı AvusturyaŞı/ını lOÛttal Lireti ALIŞ 30650 19350 23000 5640 17200 47500 8100 2740 1950 SATIŞ 31000 19500 23350 5700 17500 48150 8275 2780 2020 ALTIN CtlSl AUŞ SATIŞ Cumhunyet 2 470000 2 520 000 Reşat 2 500 000 2.700 000 24ayaraltın 373 000 376000 22 ayar bılezık 334 000 370 000 SATIŞ 3105500 19556.05 22549.04 2780.84 949.11 4981.55 5909.27 5707.91 17439.77 3935.95 23279.61 1972.75 313.59 22378.76 4467.38 47886.81 8280.67 EFBCTİF •u? 3096190 19497.42 22166.38 2772.50 937.74 4921.87 5838.48 5690.79 17387.49 3888.80 23209.82 1949.11 308.27 21998.99 4413.87 47743.25 8140.15 CAPRAZKÜRL 1AB0D0U 1.5880 AlmanMı 1.3772 AmKtraly 11.1675 Avusturyj 6.2340 Danimarlı 5.2553 Fln Markl 5.4407 Fransız F 1 7807 Hollanda 130.83 itpanyol 7.8901 İsveç Kro 1.3340 İîvtçreFr 1574.20 Italyan U 99.03 JaponYeı 1.3877 KanadaD 6.9515 NorvsfK 3 7503 S.AraHst 1 Sterlin: 1.5420A 1ECU." 1.2062AJ SDR: 1.4506A SDR: 45049.3C SATIJ 3114817 19614.72 22616.69 2789.18 95196 4996.49 5927.00 5725.03 17492.09 3947.76 23349.45 1978.67 31453 22445.90 4480.78 48030.47 8305.51 *R wrKI a Dolan Şlflni a Kronu ası rangı rionnı Pezetası mı angı reti nl olan ronu anRlyall SD Dolan SDOolan BD Dolan )TL YATIRIMFONLARI KaMma befgesiadı ATtPİ Iş Yatınm-1 lşYatınm-2 lşYabnm-3 lşYatırım-7 lnterFon-5 lktisatYat.4 IktAtıhmF. Garantı Yat4 Garantı Yat5 Yonca Fon-1 Esbank Fon-3 VakıfHısse VakıfFon-6 Dışbank Mavı Dışbeınk Beyaz Dışbank Pembe Tütün Fon-1 Tütün Fon-3 Fınans For>-2 Fınans Fon-4 Halk Fon-3 Pamuk Hisse EmlakFon-2 EgeFon-2 Kalkınma Fon-2 Demır Fon-1 Turkbank Fon TSKBUzmanFon AkbankATipi Tekstil Fon-3 Atafon Koçöank Fon-1 Koçbank Fon-3 Global Fon Körfez Fon-1 Tebınfon Kentfon CUSıgortaFon Alternatif Fon Hakfon-1 Şeker Fon-1 BTİPİ Iş Yatınm 4 Iş Yatınm 5 Iş Yatınm 6 Interfon 4 lktısatYat.3 Bugün 336.297 225186 99.848 21.506 23132 138 926 126102 65 838 84.923 11051 58.526 68.373 46927 260.789 285.363 94.401 174.483 12.581 164.485 92.315 67 011 83.555 88886 24.897 13.368 33.864 42.670 46.713 18.282 15.549 24.743 46.949 19.296 21.493 24.945 15069 14.620 15.965 93.46 99.55 13.509 66.606 54.474 99.686 93.314 111.945 % 0.74 132 183 1 55 0 70 1.80 1.72 -017 -0.20 -080 -0.68 2.61 177 0.71 0.50 -0.15 0.70 1.03 1.23 1 16 1.03 0.15 -0.36 -0.56 -0.24 -1 38 -0.21 0.37 -0.68 -1.58 -0.71 1.69 2.74 0.88 0.01 -0.17 0.25 1.02 1.17 0.70 16.97 0.06 0.26 0.26 0.47 0.23 Kablma betgesiadı Garantı Yat. 1 GarantıYat.2 Garanti Yat 3 Esbank Fon 1 Esbank Fon 2 YKB Fon-1 YKB Fon-2 YKB Fon-3 YKBForv4 YKBFon-5 YKB Fon-6 YKB Fon-7 YKB Fon-8 YKB Fon-9 Vakrf Fon-2 Vakıf Fon-3 VakıfDünya Tütün Fon-2 Finans Fon-3 Finans Fon-5 Ziraat Fon-1 Ziraat Fon-2 Ziraat Başak F. Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Pamuk Fon Emlak Fon-1 Emlaklnvenst Emlak DenizF. SümerFon Ege Fon-1 • Kalkınma Fon-1 Demir Fon-2 Tariş Fon-1 Tarış Fon-2 Ortak Fon EtiFon Akfoni Ak Karma Fon Tekstil Fon 1 Tekstil Fon 2 Koçbank Fon 2 A.A.FM •aMsfcH A.A. Bileşik A.A.(A)Tipi A.A.(B)Tipi STBMB1M4 Bugün Değ. 369 806 140.505 91.748 327.833 106.545 326 386 249.904 352.959 256 218 194.313 232.687 135.093 99.006 107.306 522.438 102.494 127.160 61.334 169.068 93.447 148.259 109.165 109.201 107.458 143.013 92.759 117.784 106.413 35.612 103.312 71.332 76.143 84.511 48.219 89.788 41.654 61.396 70.178 33.767 16.736 22.352 15.060 21.632 kBhtH 2413.22 2104.48 2906.54 % 019 0.20 059 0 31 123 0.18 0.16 0.27 0.18 0.23 019 0.15 0.16 -014 0.24 0.25 -0.04 0.14 0.24 0.22 0.32 0.31 0.34 0.34 0.15 0.19 0.15 0.25 0.34 0.35 -0.08 0.15 0.17 0.22 0 21 0.26 -0.48 0.13 0.25 0.21 0.14 0.45 0.25 ^ ^ m. 0.71 1.11 0.24 PARANIN YONU ABDUBRAHMANYILDIRIM Parasal Aldanma Tekrarfanacak mı? Yılın ilk yarısına ait yüzde 61.1 lik tüketici enflasyonu- nu sadece dövize, altına ve repoya yatırım yapanlar geçti. Yatırım araçlarmm ortalama nominal getirilerini enflasyondan arındırdığımızda mark yüzde 41.5, dolar yüzde 29.5, altın yüzde 26.6, üç aylık Hazine bonosu ile repo yüzde2.4 reel bir kazanç sağladı. Buna karşılık üç aylık banka faizi yüzde 4.4, bir aylık mevduat faizi yüz- de 5.6, altı aylık bono ve bir yıllık devlet tahvili yüzde 12.4, yatırım fonları yüzde 19.1 ve hisse senetleri yüzde 40.6 zarar ettirdi. Altı aylık durum bize, en likit olan ve en kısa vadeye yatırım yapanların kazançlı çıktığını gosteriyor. Ama en kazançlı çıkanlar mayıs ayına kadar dövizde veya repoda kalıp daha sonra süper faizli bonolara geçen- lerdi. YILLS İKİNCt YARISI - Yatırım araçlarmm kaderini birinci yarıya göre devletin artan finansman ihtiyacı ve bunun karşılanma biçiminin belirleyeceği anlaşılıyor. Temmuz, ağustos ve eylüldeki iç ve dış borçlar ile maaş ödemeleri toplamı 290 trilyon lirayı buluyor. Yıl sonuna kadar yapılacak ödemeler şimdi- den 500 trilyona vardı. Yapılacak yeni borçlanmalarla bu miktar daha da artacak. Hazine, bu ödemeleri yapmak için Merkez Bankası kaynaklarına başvuramayacak. Çünkü orada IMF'nin getirdiği sınırlama var. Hatta Hazine dahil olmak üzere kamu kesiminin Merkez Bankası'na geri ödeme dahi yapması gerekiyor. Dış borçlanma ise bu dönemde zor. IMF anlaşmasın- dan sonra iyimser tahminle Dünya Bankası ndan 500, IMF'den 500 ve kulüp kredisi olarak da 1 milyar dolar alınırsa, ancak 2 milyar dolar dış borç sağlanabilecek. Bu da yapılacak ödemelerin onda birini ancak karşılı- yor. ENFLASTONVNETKİSt - Kamunun kendini fi- nanse etmesinde geriye sadece ıç borçlanma seçene- ği kalıyor. Hazine son olarak üç aylık bono faizini yüzde 107.9'a düşürdü. Aynı gün açıklanan yıllık enflasyon ise tüke- ticide yüzde 115.8, toptanda yüzde 137.6 oldu. Yani Ha- zine faizini enflasyon düzeyınin de altına çekti. Bundan sonra enflasyon aylık bazda düşük düzeylerde seyret- se bile nisan ve mayıs aylarının yüksek enflasyon ra- kamları bir yıl boyunca endeksin yüksek düzeyde sey- retmesine yol açacak. Kaldı ki sonbahardan itibaren böyle olmayacağını Hazine müsteşarı bıle söylüyor. Para sahipleri ise enflasyonun altında bir orandan Ha- zine'ye borçvermeye yanaşmayabilirler. TALEBİNBASKISI- Enflasyonun etkisi yanında ayrıca faizlere yükselme baskısı, paraya artan talepten ve artan riskten de gelecek. Ekonomideki daralmadan dolayı özel sektörün fonlama ihtiyacı azalsa da kamu kesiminin paraya talebi artarak sürecek. Bu da inmek- te olan faizieri yeniden ve aynı hızla yukarı çekebile- cek. O zaman bugünkü düşük faızlerden bono alanlar büyük kayba uğrayacak. Tıpkı geçen yılın son çeyre- ğinde suni olarak düşürülen faizlerle uzun vadeli kağıt alanların uğradıâı kayıp gibi. HAZİNE DIRENİİSE - Ya da bunun tersini düşünelim. Hazine, yüksek faiz vermeye yanaşmasın ve faizler de artmasın. Bu durumda Hazine borçlarını roll over etmesi bir hayli güçleşecek. Hemen iç borç konsolidasyonuna gidemeyeceğı ıçın para basma yolu açılacak. Bu da IMF ile Stand By anlaşmasının sonunu getirecek. 0 zaman ortaya çıkan tablo yeni bir devalü- asyona yol açacak. Düşük faizlerden bonoya yatırım yapanlar bu kez devalüasyon riskiyle karşı karşıya ka- lacaklar. SAMMAIA YENİDEN DÖNÛŞ - Yılın ilk yarısı- nda yaşanan devalüasyon, faiz artışı ve enflasyon sar- malına yeniden döneceğiz. Kriz kendini bir kez daha tekrar edebilecek. Hem kamu kesiminin kendini fonlamasında hem de enflasyon oranlarında belirsizlik çok fazla. Dengeler çok kırılgan. Risk çok fazla olunca karşılığı yüksek ol- malı. Bu bir finans kuralı. Bu nedenle yılın ikinci yarısı için en uygun yatırım stratejisi, yine en kısa vade ve en likit araçtan geçiyor. Böyle bir araç Türk mali piyasasında bulunamıyor- sa, başka mali piyasalara bakılabilir ya da mal piya- sasına yatırım yapılabilir. Ama para ucuza verilemez. SONUÇ -' Eğer beni bir defa aldatırsa ona yazıklar olsun, iki defa aldatırsa bana yazıklar olsun." ÇİLLER 'ULUS'A SESLENPÎ: Kendine ek vergj koyanilkbaşbakanım • Başbakan, televizyonlarda yayımlanan "Ulusa Sesleniş" programında, ekonomik istikrar paketinin uygulamaya geçirilmesi için ek vergi uygulamasmın zorunlu olduğunu anlattı. ANKARA (Cnmhuriyet Bn- rosu)- Başbakan Tansu Çiller. ek vergi uyguJamasını, kendi- sinden örnek vererek savundu. "Vataod^ Tansaı Çüler" ola- rak, kendisinin de ek vergi öde- yecekler kapsamına girdiğini vurgulayan Çiller. sahibi bu- lunduğu Marsan Marmara Holding AŞ'nin ödedıği sem- bolik vergilerin gündemde bu- lunduğu sırada. "Belki kendine ek vergi koyan ilk başbakanım" dedi. Başbakan Çiller, dün akşam, televizyonlarda yayımlanan "Ulusa Sesleniş" programında yaptığı konuşmada, ekonomik istikrar paketinin uygulamaya geçirilmesi için ek vergi uygula- masının zorunlu olduğunu an- latü. Hepsini göğüslerim Çiller, "Biz 'Bu yük adil pay- laşılacak' dedik. 'Herkes gücü- ne göre buna katlanacaJc' dedik ve vergi adaletini getirdik. Ben »atandaş Tansu Çiller olarak kendime de ek vergi konılmasını sağladnn. Belki kendine ek vergi koyan ilk başbakanım" diye ko- nuştu. Kendisine yönelik bir kampanya başlatıldığuu savu- narak, joırttaşlardan destek is- teyen Çiller, "Bu kampanyanm hedefi, siziııle benim aramı aç- maktır. Ben bunlann hepsini göğüsJerim, doemli olan bu tnü- cadeleyi sizin için siziıde buükte yapmaktır. Benim sizden başka güç ka\nağım yoktur, size sıgı- nının" dedı. Konuşmasında 5 Nisan Kararlan'ru da degerlen- diren Çiller, şu görüşleri dile getirdi: 'Daha zaman var' "Araa gerçekçi oialnn, isin he- nüz başındayız. Bu iş bu kadar kolay oba herkes bu kararlan aiırdı. Tfirk ekonomisinin rayina oturması, daha zaman alacaktB*. Ama doğru yolda olduğumuzu rakamlar gosteriyor, bize gûve- nin. Üç ay sonra vanlan nokta, gerçekten ümit veriddir. Yohm başmdayız, ama artık işaretier beUidir. Önemli bir ekonomik darboğazdan geçiyoruz. Ama bi- liniz ki daha gfiçtü çıkacagız. Bu kararlaria bir devir kapandı ve yeni bir devir açıkb."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle